Free Essay

Productionele Haalbaarheid

In: Business and Management

Submitted By Robbie8989
Words 495
Pages 2
Productionele haarbaarheid/vaktechnisch
Bij ons programma gaat een ENG op pad en naar de kinderen thuis. Het opgenomen filmmateriaal wordt gemonteerd en bewerkt in de studio. Daarna zal onze presentator, pepijn
Preproductie
In deze fase ligt het accent op organiseren, structureren en plannen. Het wordt ook wel de voorbereidende fase genoemd. Hierin worden bepaalde dingen vastgesteld en gepland. In deze fase worden bij ons programma de thema’s uitgewerkt en wordt er per thema gezocht naar vijf gezinnen. Hieruit wordt dan een selectie gemaakt van 3 gezinnen. De locaties voor het opnemen moeten in deze fase bekend zijn. Een duidelijk draaiboek maken komt hier ook aan te pas, en natuurlijk de welbekende deadlines die gesteld moeten worden.
Productiefase
De productiefase staat bekend om de kostbaarheid, omdat er veel faciliteiten aanwezig moeten zijn. Er moet ook een strakke planning zijn voor de opnamedag anders duurt alles te lang en valt de planning in duigen. Onnodig wachten is kostbaar en is ook niet sfeerbevorderend. Daarnaast moet er catering zijn deze dag wat een belangrijke functie is.
Postproductiefase
Deze fase is erg van belang hierin wordt namelijk het opgenomen materiaal zo bewerkt dat een programma ontstaat dat geschikt is voor de uitzending. De postproductiefase is te onderscheiden in verschillende subfasen: * Afwerkingsfase I: Dit is het spotten van beeld en geluid, een montageplan en eventueel een offline voormontage * Afwerkingsfase II: Online montage, synchronisatie, geluidsmixage, het toevoegen van sound effects, colourgrading, hetinspreken van een commentaar stem en de titeling. * Nazorgfase: Het zorgvuldig afwerken van het programma en ervoor zorgen dat je altijd mag terugkomen. Afwerkingsfase II is voor ons extra belangrijk omdat de presentator de voice-over in moet spreken voor de uitzendingen.
Locatieproductie
Wij maken gebruik van locatieproductie wat inhoud dat er hoogstwaarschijnlijk meerdere filmdagen nodig zijn. We stellen vast dat we per dag een gezin filmen, dit betekend maandag t/m vrijdag bij de verschillende gezinnen filmen en de leukste drie worden uitgezonden. Naast de wat technische zaken heb je ook te maken met andere dingen zoals microfoons, camera’s en heb je natuurlijk ook vaak te maken met mensen die niet vaak voor de camera verschijnen. Hiermee moet dus wel rekening worden gehouden. Bij de ENG-productie is er sprake van eencameraregistratie met een accu. We maken gebruik van een standaard ENG-team dat bestaat uit een cameraman en een geluidsman.

Haalbaar of niet?
Vergeleken met een studioproductie is dit een heel goed en stuk goedkoper alternatief. Minder personeelskosten, geen kosten voor het huren van een studio, geen setdressers en geen op- en afbouw van het decor. Dit zijn allemaal factoren die toch meespelen in het overwegen van de opdrachtgever. Daarnaast zijn er genoeg gezinnen die open staan voor het draaien van een televisie programma bij hun thuis, vaak is het zo dat hoe extremer de gezinnen zijn hoe liever ze op televisie komen. Dit moet dus goedkomen. De mogelijkheden zijn er in overvloed en lijken ook geen opstakels te vormen. Hiermee lijkt het ons dus productioneel en vaktechnisch haalbaar.

Similar Documents