Premium Essay

Proiect Managementul Stresului

In: Business and Management

Submitted By nyco50
Words 9462
Pages 38
CAPITOLUL 1 INTRODUCERE Într-o societate cum este cea contemporana, în care viteza poate fi considerata o trasatura care însoteste existenta, stresul generat de aceasta traire intensa ocupa un rol important în evolutia individului. Simptomele stresului ocupational sunt usor de evidentiat si observat, el manifestându-se prin comportamente cum ar fi: întâmpinarea din partea angajatilor a unor dificultati în adaptarea la schimbarile care se impun postului de munca ocupat, scaderea dramatica a productivitatii muncii. Stresul ocupational este o problema ce preocupa multe organizatii care au devenit interesate în investigarea acestui fenomen si în luarea unor masuri de atenuare a stresului ocupational. În vederea evaluarii gradului de stres la nivel managerial s-au realizat contracte de cercetare pe termen lung cu mai multe organizatii, organisme si colective de cercetare autohtone si internationale. Aceasta lucrare are ca obiect de cercetare stresul ocupational la nivel managerial . Lucrarea îsi propune sa urmareasca existenta sau nonexistenta stresului la nivelul grupului IKEA si modul în care acesta influenteaza negativ sau pozitiv sanatatea mentala, sanatatea fizica si nivelul de energie resimtit la locul de munca. Cercetarea s-a efectuat pe un esantion de 14 manageri ce apartin grupului IKEA, aplicându-se testele "Indicatorul de Management al Presiunilor Socioprofesionale" (IMP) si "Indicatorul de Stres Ocupational " (O.S.I.).
Aceasta lucrare cauta sa demonstreze ca factorii de stres ocupational determina o scadere a sanatatii mentale si fizice.
Lucrarea de fata îsi propune sa ilustreze modul în care stresul de la locul de munca afecteaza viata individului, atât pe plan individual, cât si în cel social, de relationare. Un alt subpunct abordat în aceasta lucrare îl reprezinta satisfactia muncii....

Similar Documents

Free Essay

Ghidul Banilor Pentru Parinti

...Timpul si copilul tau Invata-l ce inseamna timpul si cum sa il gestioneze eficient CUPRINS sau Ce vei gasi aici: I. PRESCOLAR: Ajuta-l sa inteleaga ce inseamna timpul I.1. Cum inteleg prescolarii timpul I.2. Ce probleme apar la aceasta varsta I.3. Cum ii explici ce inseamna timpul I.4. Clepsidra cu exercitii II. PRIMAR: Primele lectii de organizare a timpului II.1. Cum inteleg scolarii timpul II.2. Ce probleme apar la aceasta varsta II.3. Cum il inveti pe scolar despre timp II.4. Clepsidra cu exercitii III. GIMNAZIAL: Invata-l cum sa foloseasca timpul eficient III.1. Cum inteleg preadolescentii timpul III.2. Ce probleme apar la aceasta varsta III.3. Cum il inveti sa foloseasca timpul in mod eficient III.4. Clepsidra cu exercitii suntparinte.ro 2 CUPRINS sau Ce vei gasi aici: IV. LICEAL: Ajuta-l sa gestioneze timpul in mod responsabil IV.1. Ce inseamna timpul pentru adolescenti IV.2. Ce probleme apar la aceasta varsta IV.3. Cum il inveti sa gestioneze timpul in mod responsabil IV.4. Clepsidra cu exercitii V. Greseli frecvente pe care le fac parintii VI. Feedback-ul tau VII. Despre SuntParinte.ro VIII. Bibliografie suntparinte.ro 3 INTRODUCERE “Lucrez prea mult, nu am timp suficient pentru copil si sot.” “Desi impac bine familia si serviciul, nu mai am timp pentru mine!” “Trebuie sa ma grabesc mereu, ma simt presat de timp.” “Nu am timp pentru toate preocuparile si interesele mele.” “Copilul meu nu are timp suficient pentru toate temele.”......

Words: 9846 - Pages: 40

Free Essay

Managementul Resurselor Umane

...ªtefan Stanciu Mihaela Ionescu Managementul resurselor umane CUPRINS CAPITOLUL 1 – Introducere în managementul resurselor umane / 11 1.6. Managementul resurselor umane / 41 1.6.1. Concepte / 41 1.6.2. Obiective privind resursele umane / 43 1.6.3. Departamentul de resurse umane / 44 CAPITOLUL 2 – Manageri [i leadership / 57 2.1. Managerii / 57 2.1.1. Caracterizare general` / 57 2.1.2. Profiluri manageriale / 60 2.1.3. Caracteristicile managerilor / 64 2.2. Managerii de resurse umane / 73 2.3. Delegarea / 77 2.4. Decizia – func]ie esen]ial` a conducerii / 79 2.4.1. Concepte / 79 2.4.2. Tipuri de decizie / 81 2.4.3. Decizia de grup / 83 2.4.4. Etapele procesului decizional / 85 2.5. Leadership / 91 2.6. Dezvoltarea competen]elor managerilor / 100 2.7. Aplica]ii [i studii de caz / 102 CAPITOLUL 3 – Strategii, politici [i planuri privind resursele umane / 111 3.1. Strategii / 111 3.1.1. Schimbarea organiza]ional` / 111 3.1.2. Planificarea strategic` / 115 3.1.3. Cerin]e [i linii strategice / 116 3.1.4. În ce const` strategia de personal? / 117 3.1.5. Op]iuni strategice / 119 3.2. Politici de personal / 121 3.2.1. Caracteristicile politicilor tradi]ionale / 121 3.2.2. Caracteristicile politicilor moderne / 122 3.2.3. Politici cu spectru larg / 126 3.2.4. Politici privind plec`rile voluntare / 130 3.2.5. Previziunea [i planificarea personalului / 131 3.3. Prognoza resurselor umane / 136 3.4. Tendin]e în domeniul resurselor umane / 137 3.5. Practici privind......

Words: 88681 - Pages: 355

Free Essay

Comunicare

...CONDUCERE ŞI COMUNICARE 2.1 Tendinţe actuale în formarea managerilor 2.2 Caracterizarea şi clasificarea stilurilor de conducere 2.3 Puterea şi influenţa în organizaţii 3. COMUNICARE FORMALĂ ŞI INFORMALĂ 3.1 Comunicarea formală 3.2 Comunicarea informală 3.3 Noile tehnologii şi comunicarea în organizaţii PARTEA II: RELAŢIILE PUBLICE 4. CONCEPTE ŞI STRUCTURI 4.1 Definiţii ale relaţiilor publice 4.2 Delimitarea de alte domenii 4.3 Domenii şi structuri de relaţii publice 5. MANAGEMENTUL RELAŢIILOR PUBLICE 5.1 Cercetarea în relaţiile publice 5.2 Planificarea în relaţiile publice 5.3 Aplicarea planului 5.4 Evaluarea 6. STRATEGIA ŞI PLANUL DE RELAŢII PUBLICE 6.1 Stabilirea obiectivelor 6.2 Strategii şi tactici de relaţii publice 6.3 Tehnici de relaţii publice 6.4 Metode de evaluare a planului 7. CAMPANIA DE RELAŢII PUBLICE 7.1 Diferenţe între termeni 7.2 Tipuri de campanii 7.3 Planul unei campanii de relaţii publice 8. COMUNICAREA ÎN SITUAŢII DE CRIZĂ 8.1 Tipuri de criză 8.2 Planificarea în cazul situaţiei de criză 8.3 Managementul crizei 8.4 Erori în gestionarea crizelor 8.5 Strategii de gestionare a crizelor 1. COMUNICARE ŞI DECIZIE Obiective a) Înţelegerea importanţa specifică a deciziei, a momentelor predecizionale şi postdecizionale în conducerea organizaţiei. b) Realizarea distincţiei între concepte importante ca: autoritatea, responsabilitatea, legitimitatea. 1.1 Strategie – identitate - imagine şi politica de comunicare Comunicarea cîştigă din ce în ce mai mult statutul......

Words: 42796 - Pages: 172