Free Essay

Quang

In: Business and Management

Submitted By lamkhanhquang
Words 1302
Pages 6
TỪ VỰNG VỀ MÙI VỊ THỨC ĂN

These words can be used to describe the condition of food:
Những từ được dùng để mô tả về tình trạng thức ăn:

Fresh: tươi; mới; tươi sống

Rotten: thối rữa; đã hỏng

Off: ôi; ương

Stale (used for bread or pastry): cũ, để đã lâu; ôi, thiu (thường dùng cho bánh mì, bánh ngọt)

Mouldy: bị mốc; lên meo

The following words can be used when describing fruit:
Những từ sau có thể được dùng khi mô tả trái cây:

Ripe: chín

Unripe: chưa chín

Juicy: có nhiều nước

Meat can be described using the following words:
Những từ dưới đây có thể dùng để mô tả thịt:

tender: không dai; mềm

tough: dai; khó cắt; khó nhai

under-done: chưa thật chín; nửa sống nửa chín; tái

over-done or over-cooked: nấu quá lâu; nấu quá chín

The following are some words which can be used to describe how food tastes:
Có một số từ dưới đây có thể được dùng để mô tả vị của thức ăn:

sweet: ngọt; có mùi thơm; như mật ong

sickly: tanh (mùi)

sour: chua; ôi; thiu

salty: có muối; mặn

delicious: thơm tho; ngon miệng

tasty: ngon; đầy hương vị

bland: nhạt nhẽo

poor: chất lượng kém

horrible: khó chịu (mùi)

You may find the following words useful for describing curry or spicy food:
Bạn có thể thấy những từ dưới đây rất hữu ích khi mô tả món ca-ri và thức ăn cay:

Spicy: cay; có gia vị

Hot: nóng; cay nồng

Mild: nhẹ (mùi)

Food & Wine magazine March-April 2013: 1) Aroma (n), aromatic (adj): a strong pleasant smell, ususally from food or drink
Ex: The aroma of freshly baked bread A wine with a light fruity aroma Aromatic herbs 2) Fungiform (adj): having the shape of mushroom 3) Density (n): độ dày, mật độ 4) Bitter (n, adj, adv): vị đắng, chua xót, đau khổ cay đắng, rét buốt
Ex: Bitter wind Bitter tears The bitters of life 5) Sensitive (adj): nhạy, có cảm giác, dễ cảm, dễ cảm xúc, nhạy cảm
Ex: sensitive to cold: dễ bị lạnh A sensitive ear: tai thính Sensitive market: thị trường dễ lên xuống thất thường 6) Refine (T/I v): tinh lọc, tinh chế; trở nên tinh tế, trở nên sành sỏi

Các câu chửi
1-Đồ dở hơi!
Up yours!
3-Tức quá đi!
How irritating!
4-Vô lý!
Nonsence!
5-Đừng có ngu quá chứ !
Don't be such an ass.
6-Thằng khốn nạn!(Đồ tồi!)
You’re a such a jerk!
7-Mày không có óc à?
Are you an airhead ?
8-Biến đi! Cút đi!
Go away!( Take a hike! Buzz off! Beat it! Go to hell..)
9-Đủ rồi đấy! Chịu hết nổi rồi!
That’s it! I can’t put up with it!
10-Thằng ngu!
You idiot!( What a jerk!)
11-Đồ keo kiệt!
What a tightwad!
12-Mẹ kiếp!
Damn it!
13-Biến đi! Tao chỉ muốn được yên thân một mình.
Go away!I want to be left alone!
14- Shut up , and go away!You're a complete nutter!!!
Câm mồm và biến đi! Máy đúng là 1 thằng khùng !
15-You scoundrel!
Thằng vô lại !!
16-Keep your mouth out of my business!
Đừng chõ *** vào chuyện của tao!
17-Keep your nose out of my business!
Đừng chõ mũi vào chuyện của tao !
18-Do you wanna die?( Wanna die ?)
Mày muốn chết à ?
19-You're such a dog !
Thằng chó này.
20-You really chickened out.
Đồ hèn nhát.
21: god - damned khốn kiếp
22: what a life! ^^ oh,hell! >>>>>. mẹ kiếp
23 uppy! >>>>> chó con
24: the dirty pig! >>>>>> đồ con lợn
26. What do you want?
Mày muốn gì ?
27.You’ve gone too far!
Mày thật quá quắt/ đáng !
28. Get away from me!
Hãy tránh xa tao ra !
29. I can’t take you any more!
Tao chịu hết nỗi mày rồi
30. You asked for it.
Do tự mày chuốc lấy
31. Shut up!
Câm miệng
32. Get lost.
Cút đi
33. You’re crazy!
Mày điên rồi !
34. Who do you think you are?
Mày tưởng mày là ai ?
35. I don’t want to see your face!
Tao không muốn nhìn thấy mày nữa
36. Get out of my face.
Cút ngay khỏi mặt tao
37. Don’t bother me.
Đừng quấy rầy/ nhĩu tao
38. You piss me off.
Mày làm tao tức chết rồi
39. You have a lot of nerve.
Mặt mày cũng dày thật
40. It’s none of your business.
Liên quan gì đến mày
41. Do you know what time it is?
Mày có biết mày giờ rối không?
42. Who says?
Ai nói thế ?
43. Don’t look at me like that.
Đừng nhìn tao như thế
44. Drop dead.
Chết đi
45. You bastard!
Đồ tạp chũng
46. That’s your problem.
Đó là chuyện của mày.
47. I don’t want to hear it.
Tao không muốn nghe
48. Get off my back.
Đừng lôi thôi nữa
49. Who do you think you’re talking to?
Mày nghĩ mày đang nói chuyện với ai ?
50. What a stupid idiot!
Đúng là đồ ngốc
51. That’s terrible.
Gay go thật
52. Mind your own business!
Lo chuyện của mày trước đi
53. I detest you!
Tao câm hận mày
54. Can’t you do anything right?
Mày không làm được ra trò gì sao ?
55. You bitch!: đồ chó đẻ
57. Knucklehead đồ đần độn
58. Damn it! ~ Shit!
Chết tiệt
59. Who the hell are you?
Mày là thằng nào vậy?
60. Son of a bitch
Đồ ( tên) chó má
61. Asshole!
Đồ khốn!

Xạo quá! ----> That's a lie!
Làm theo lời tôi ----> Do as I say
Đủ rồi đó! ----> This is the limit!
Hãy giải thích cho tôi tại sao ----> Explain to me why
Ask for it! ----> Tự mình làm thì tự mình chịu đi!
In the nick of time: ----> ... thật là đúng lúc
No litter ----> Cấm vất rác
Go for it! ----> Cứ liều thử đi
Yours! As if you didn't know ----> của bạn chứ ai, cứ giả bộ không biết.
What a jerk! ----> thật là đáng ghét
No business is a success from the beginning ----> vạn sự khởi đầu nan
What? How dare you say such a thing to me ----> Cái gì, ..bạn dám nói thế với tôi à
How cute! ----> Ngộ ngĩnh, dễ thương quá!
None of your business! ----> Không phải việc của bạn
Don't stick your nose into this ----> đừng dính mũi vào việc này
1. Like father like son: ------>Cha nào con nấy

2. Home grow, home made: ------>Cây nhà lá vườn

3. Easy come,easy go: ------>Của phù vân, vần xuống biển

4. Love cannot be forced: ------> Ép dầu ép mỡ chứ ai nỡ ép duyên!

5. Long time no see:------> Lâu qúa không gặp

6. No see is better than see:------> Không gặp càng tốt

7. Strong and tough:------> Chân cứng đá mềm

8. Timid as a rabbit: ------> Nhát như thỏ đế

9. To pummel to beat up:------> Thượng cẳng chân hạ cẳng tay

10. Mute as a fish:------> Câm như hến

11. To live in clove:------> Ăn trắng mặc trơn

12. To eat much and often:------> Ăn quà như mỏ khớt

13. To get a godsend: Chẳng may chó ngáp phải ruồi

14. To speak by guess and by god:------> Ăn ốc nói mò

15. Try before you trust:------> Chọn mặt gửi vàng

16. Unpopulated like the desert:------> Vắng tanh như chùa bà đanh…...

Similar Documents

Free Essay

My Hometown

...I come from Quang Ninh, where is known as a name is land mines and tourist city. Do you know that, QN is a province that has the biggest source of coal in Viet Nam? We account for 90% of of Viet Nam’s coal. Beside, my hometown is also well-known because of having many places like Ha Long Bay, Cua Ong Temple, Yen Tu Pagoda, Bai Tho mountain and so on.They are famous tourist destination. Ha Long Bay has been twice recognized as a world natural heritage by UNESCO, is one of seven natural wonders of the world. If you come here, you should visit Thien Cung cave, Dau Go cave, Titop island,… They are somewhere that cann’t be missed when you go to visit HL Bay. The beaches are long and so beautiful, especially the beach is in Tuan Chau. The views are so wonderful if you see from a top of a mountain, or from a ship running on the sea. In addition, Mong Cai International border gate is also well-known. It’s not only a tourist destination but also a major and important commercial center. Because of being a coastal province, sea food is specialty of Quang Ninh. You can try some dishes are made from shrimps, crabs, abalones,… They are very delicious. And we have some other specialties such as nem chua, cakes nodded,… The people in my home town are very friendly and generous. If you go to Quang Ninh, I will introduce to you more and more about my hometown....

Words: 259 - Pages: 2

Free Essay

Loreal

................................................................ 16 CHƢƠNG III: L’ORÉAL TẠI VƢƠNG QUỐC ANH ..................................... 20 I/ Chiến lược xâm nhập thị trường Vương quốc Anh của L’Oréal .................... 20 II/ Chiến lược marketing quốc tế của L’Oréal tại Vương quốc Anh .................. 21 1/ Chiến lược sản phẩm............................................................................... 21 2/ Chiến lược giá......................................................................................... 25 3/ Chiến lược phân phối .............................................................................. 26 4/ Chiến lược chiêu thị ............................................................................... 29 a/ Quảng cáo ........................................................................................... 29 b/ Quan hệ công chúng ............................................................................ 32 Trang 2 Chiến lược marketing toàn cầu GVHD: Th.S Quách Thị Bửu Châu CHƢƠNG IV: THÀNH CÔNG CỦA L’ORÉAL TẠI THỊ TRƢỜNG TRUNG QUỐC VÀ VƢƠNG QUỐC ANH ...................................................................... 34 I/ Thành công tại Trung Quốc .......................................................................... 34 II/ Thành công tại Vương Quốc Anh ................................................................ 35 CHƢƠNG IV: SO SÁNH THỊ TRƢỜNG TRUNG QUỐC VÀ VƢƠNG QUỐC ANH ................................................

Words: 14098 - Pages: 57

Free Essay

Pepsi and Coca

...hiệu Pepsi cho một loại coca mới. Bradham chọn cái tên Pepsi vì công dụng làm giảm chứng khó tiêu của loại đồ uống này. Cuộc chiến giữa các loại cola bắt đầu, tuy khá âm thầm lúc ban đầu. Cùng năm đó, năm 1902, Cocacola lần đầu được quảng cáo trên tạp chí – tờ Munsey’s và công ty từ đó đã nhận ra nhu cầu thiết yếu cần một nhà chuyên nghiệp để xây dựng các quảng cáo cho mình. Năm 1904, chủ tịch Của Cocacola, ông Asa Candler đã chọn Massengale ở Atlanta làm công ty phụ trách quảng cáo đầu tiên của mình. Massengale đã cố gắng tạo dựng hình ảnh cho Cocacola bằng các quảng cáo thể hiện hình ảnh mọi người uống cola, với nỗ lực khai thác một yếu tố xã hội học: các nhân vật trong quảng cáo đều là những người Mỹ da trắng tầng lớp trung và thượng lưu đang giải trí trong các cuộc đi chơi . Bằng cách này hay cách khác, luôn luôn xuất hiện hình ảnh các quầy giải khát đằng sau các khung cảnh. Thời điểm này, Massengale cũng cho quảng cáo trên báo và tạp chí nhưng chủ yếu tập trung vào các loại xe điện và các bảng thông báo. Các thông điệp quảng cáo của Massengale nói chung là quá dài và công ty Cocacola đã hạn chế điều này bằng cách thuê thêm hãng W.C. D’Arcy đảm trách một phần công việc này. Cả hai hãng quảng cáo phải cùng chịu chung trách nhiệm và tung ra các quảng cáo chứng thực (testimonial advertising) Cuối cùng thì hãng Massengale đã bị hăt cẳng và đến năm 1908, D’Arcy và người đồng sự phụ trách kinh doanh Sam Dobbs đã ấp ủ giác mơ xây dựng biểu tượng ngoài trời lớn nhất thế giới lúc......

Words: 1526 - Pages: 7

Free Essay

Fanpage Facebook

...Làm fanpage business (quảng cáo, bán hàng...) thấy mọi người thường khá là bí về mặt làm nội dung, thậm chí.... không biết phải post cái gì lên. Post lên thì lượng tương tác khá thấp, mua hàng cũng không cao. Nên mình lập thớt này để thảo luận cùng mọi người cách làm nội dung cho các fanpage business cho hiệu quả. Trước hết là cách làm của mình. Đầu tiên mình phân ra 4 khu vực nội dung (mình gọi là vùng) chính cho 1 fanpage và phần trăm các loại nội dung Area Percent -------------------------------------------- % Tương tác/tham gia --------------------------------------40% Content từ user ------------------------------------------ 30% Kiến thức/ hướng dẫn ------------------------------------- 25% ​ Giới thiệu về sp (promotion) --------------------------------5% ​ Thường mình sẽ tập trung vào các dạng content tương tác và kiến thức. Còn bài giới thiệu sp sẽ post rất ít, nhưng chăm chút kĩ và sẽ boost post mỗi khi đăng lên. Đối với các vùng nội dung trên thì các loại content mình sử dụng sẽ là: I. Tương tác/ tham gia Đối với những bên muốn tạo tương tác cộng đồng nên tập trung vào dạng này: 1. Tạo ra các bản khảo sát (survey) hàng tháng, hàng quý 1 cách ĐỊNH KỲ 2. Chia sẻ những video, hình ảnh và câu chuyện nổi bật và hỏi ý kiến - Các chú nghĩ sao? 3. Mở cuộc thi (nhỏ to tuỳ) 4. Khuyến khích các chứng nhận, chứng thực của nhân viên/ khách hàng/ nhà cung cấp (về sp, dịch vụ của bạn) 5. Xin lời khuyên để cải thiện sản phẩm, dịch vụ của bạn 6. Kêu......

Words: 1154 - Pages: 5

Free Essay

Mba - Business and Management

...Công Cụ Đo Lường Hiệu Suất Quảng Cáo Adwords Nội dung ▪  Báo cáo Thứ nguyên ▪  Báo cáo Cụm từ tìm kiếm ▪  Báo cáo Thông tin chi tiết phiên đấu giá ▪  Báo cáo Tỷ lệ hiển thị ▪  Báo cáo Phân đoạn Google Confidential and Proprietary Đo lường hiệu suất quảng cáo trong tài khoản AdWords Google Confidential and Proprietary Doanh nghiệp có thể làm gì để tối ưu hoá tài khoản AdWords của mình? Biết khách hàng mục tiêu là ai Đo lường hiệu suất quảng cáo AdWords Cải thiện & Tối ưu hoá quảng cáo Google Confidential and Proprietary Thứ nguyên Phân tích dữ liệu lịch sử của tài khoản theo nhiều chế độ xem, giúp bạn hiểu rõ hoạt động của từng chiến dịch và những yếu tố cần cải thiện để tối ưu hoá tài khoản Google Confidential and Proprietary Thứ nguyên Cách mở báo cáo Thứ nguyên 1.  Vào tab Chiến dịch và chọn Tất cả chiến dịch trực tuyến, hoặc chiến dịch / nhóm quảng cáo muốn xem báo cáo 2.  Nhấp vào tab Thứ nguyên 3.  Chọn khung thời gian để hiển thị báo cáo 4.  Nhấp vào tab Chế độ xem để chọn loại báo cáo muốn xem Google Confidential and Proprietary Thứ nguyên Cách mở báo cáo Thứ nguyên Google Confidential and Proprietary Thứ nguyên Cách mở báo cáo Thứ nguyên •  Nhấp vào Cột > Tuỳ chỉnh các cột để thêm các dữ liệu cần đọc và nhấn Áp dụng •  Ví dụ: Chiến dịch, Nhóm quảng cáo, Chuyển đổi, Nhấp chuột không hợp lệ, … Google Confidential and Proprietary Thứ nguyên Chế độ xem: Chuyển đổi •  Đọc dữ liệu về từng chuyển đổi mà......

Words: 3045 - Pages: 13

Premium Essay

An Ethical Dilemma

...performance * Age factor Quang: * Advantages * Graduated in top 3% of her class * Hardworking (puts in 60-hour weeks) * Meticulous management style * The last are she managed showed record increases * Disadvantages * Criticism from sales staff * Intense personality and may be troublesome for others 2. What are the ethical and legal considerations for Lael? By choosing Liz: * Lael may be accused of favoritism because of her personal relationship with Liz regarding her child * Age discrimination if Roy if not promoted By choosing Roy: * Moral intensity of Liz’s situation is not considered if Roy is chosen * Risk of racial discrimination accusation By choosing Quang: * Quang’s future personal relationship with one of the top management son * Age discriminations if not choosing Roy * Racial discrimination if not choosing Liz 3. Identify the pressures that have made her promotion decision an ethical and legal issue. Liz: * Her already sick child got involved in an accident * Immediate supervisor encouraging Lael to pick Liz to improve company’s Image Roy: * Senior manager sees Roy’s promotion as a favor to him * This promotion could be his last chance for promotion before his retirement * It may be perceived as unfair if he is not promoted * Many in the company feels he deserves the promotion Quang: * Quang’s engagement to one......

Words: 430 - Pages: 2

Free Essay

Ielts Writing Band 9.0 - Simon

...Tác giả: Simon Website: www.ielts-simon.com Người tổng hợp: Quang Thắng Website: www.ielts-quangthang.com TỔNG HỢP BÀI MẪU WRITING TASK 2 BAND 9.0 Tác giả: Simon Tổng hợp bởi: Quang Thắng Chào các bạn, Simon là một thầy giáo dạy IELTS rất nổi tiếng trên thế giới. Thầy là một cựu examiner, và hiện nay thầy đang có một website rất hữu ích về việc học và luyện IELTS. Thầy Simon luôn được biết đến với phong cách đơn giản và hiệu quả. Những bài học thầy viết luôn gần gũi, dễ hiểu và dễ áp dụng đối với mọi học viên. Tương tự là những bài essays thầy viết mẫu. Chúng đều tương đối đơn giản, nhưng lại cực kỳ xuất sắc và đều đạt mức band điểm 9.0. Dưới đây là tổng hợp 18 bài essays mẫu của thầy Simon cho Task 2. Các bạn nên đọc và phân tích kỹ từng bài viết này để học được cách viết sao cho đơn giản, mạch lạc và kiếm được điểm cao nhất. Chúc các bạn học được nhiều điều từ những bài viết mẫu này. Trần Quang Thắng Tác giả: Simon Website: www.ielts-simon.com Người tổng hợp: Quang Thắng Website: www.ielts-quangthang.com Some people believe that hobbies need to be difficult to be enjoyable. To what extent do you agree or disagree? Some hobbies are relatively easy, while others present more of a challenge. Personally, I believe that both types of hobby can be fun, and I therefore disagree with the statement that hobbies need to be difficult in order to be enjoyable. On the one hand, many people enjoy easy hobbies. One example of an activity that is......

Words: 6043 - Pages: 25

Premium Essay

Mr Quang

...Executive Summary Introduction/Background of the study Objective of the study Scope of the study Methodology Project findings Recommendations 1. 2. 3. 4. 5. 6. References Executive Summary As Prahlad and Hat point out, the economies of vastly populated countries such as China, India,and the former Soviet Union present a profusion of consumers and immense growth potential for multinational corporations. The trick is for senior management to fully understand that this market possibility exists and that tapping into it may require a radical departure from the traditional, developed-economy mindset. As Nike’s financial record indicates, market saturation and intense competition in Tier One economies has squelched Nike’s growth trajectory. While the Swoosh continues to penetrate typical Western markets, tapping into the increasing numbers of “middle and lower class” consumers in emerging markets could offer a phenomenal expansion opportunity if the firm can create the right business model. In addition, beyond the potential economic benefits from this venture, Nike’s World Shoe Project also offers a credible response to the labor issues that have buffeted the company, and leverages their efforts to minimize the environmental impact of their production activities. • Introduction/Background of the study The words “Just make me the shoe!” echoed down the boardroom table to Tom Hartage a 17 – year veteran of the running shoe company, Nike......

Words: 3023 - Pages: 13

Free Essay

Viral – Mobile Marketing

...mô tả chiến thuật khuyến khích một cá nhân nào đó lan truyền một nội dung tiếp thị, quảng cáo đến những người khác, tạo ra một tiềm năng phát triển theo hàm mũ sự lan truyền và ảnh hưởng của một thông điệp như những con virus. Cứ như thế, các chiến dịch quảng cáo theo viral marketing đã được nhân rộng nhanh chóng để làm bùng nổ một thông điệp đến hàng ngàn, hàng triệu lần. Viral Marketing là một hình thức Marketing áp dụng trên một cộng đồng xã hội đang hiện hữu nhằm mục đích tạo nhận biết cho khách hàng hoặc đạt được một mục tiêu trong kinh doanh nào đó. Biện pháp Marketing này có thể là lời truyền miệng hoặc được trợ giúp của mạng Internet. Các nhà nghiên cứu nhận thấy trung bình mỗi người có hơn 10 mối quan hệ mật thiết, khoảng 150 mối quan hệ xã hội và 500-1.500 các quan hệ lỏng lẻo khác. Vì vậy, các nhà kinh tế đánh giá viral marketing như một giải pháp mới cho ngành tiếp thị trước sự phổ biến của YouTube và trào lưu chia sẻ video trực tuyến cũng như Facebook và Pinterest, Twitter … Với phương pháp này nhà tiếp thị sẽ tạo được một hiện tượng trong xã hội bằng cách khuyến khích các đối tượng truyền tải thông điệp một cách "tự nguyện". Thông điệp chuyển tải có thể là một Video clip, câu chuyện vui, Flash game, ebook, software, hình ảnh hay đơn giản là một đoạn text. Cho đến nay thì chưa có ai tổng kết có bao nhiêu loại hình Viral Marketing. Ví dụ: CocaCola áp dụng thành công chiến dịch quảng cáo bằng cách in tên trên lon thật và ảo. Chiến dịch này hết sức thành công khi......

Words: 984 - Pages: 4

Free Essay

Hisotry of Marketing Communications

... 1.1 Lịch sử hình thành của truyền thông marketing Truyền thông đã trở thành một hoạt động kinh tế quan trọng trong nền kinh tế thị trường. Hoạt động truyền thông marketing được thực hiện lâu dài từ trước thế kỷ 20. Vào thời La Mã cổ đại, quảng cáo đã xuất hiện rộng rãi. Vào khoảng 3000 năm trước công nguyên, những cái bảng bằng đất sét của người Babylon đã được sử dụng để viết quảng cáo cho người bán thuốc mỡ, nhà thần học, thợ đóng giày, … Tại khu di tích Pompeii (Ý), những dấu tích quảng cáo về du lịch được viết trên tường (Rusell và Lane 2002). Ở châu Á, Trung Hoa dường như đã biết đến quảng cáo từ thời Tây Chu (thế kỉ XI – 71 TCN) qua những hội chợ đầu tiên (Hong Cheng trong Jones, J.PH, 2000). Một phương tiện quảng cáo lâu bền nhất là báo chí. Nó là sản phẩm của phát minh mới về in của Johan Gutenberg (vào khoảng năm 1438) đã làm thay đổi thông tin đại chúng trên toàn thế giới. Cuộc Cách Mạng công nghiệp bắt đầu ở Anh và sau đó lan rộng trên toàn thế giới. Các ngành tiểu thủ công chuyển dần sang sản xuất đại trà để phục vụ nhu cầu người dân. Các nhà sản xuất nhận ra truyền thông là phương tiện để thúc đẩy nhu cầu và quảng cáo được sử dụng để thu hút những người bán lẻ mua nhiều hàng hóa hơn từ nhà sản xuất, đồng thời quảng cáo cũng được sử dụng để chiêu thị trực tiếp đến khách hàng và công chúng về sản phẩm và xây dựng lòng tin về chất lượng của nó. Đây là những ví dụ đặt nền móng cho việc xây dựng thương hiệu “brand – building” sau này. Trong khoảng thời gian......

Words: 991 - Pages: 4

Free Essay

Inter Payment

...chúng ta đã biết Lý Quang Diệu là một nhà lãnh đạo tài ba với phong cách lãnh đạo rất phương Tây mặc dù gia đình ông xuất thân là người Hoa. Trước khi chưa có sư tác động lãnh đạo của Lý Quang Diệu thì Singapore là một đất nước nhỏ bé, chưa có phát triển Ông không nhờ bất cứ thứ gì từ nước ngoài khi Singapore còn trong tình trạng mới đầu thành lập khó khăn, ông vẫn giữ vững lập trường không nhận viện trợ từ các nước khác. Ông muốn đất nước của mình phải tự đứng lên không phụ thuộc vâò bất kỳ nước khác. Nhà lãnh đạo như ông đặt lợi ích của đất nước và nhân dân lên hàng đầu. Ông đã đặt lợi ích của xã hội lên trên lợi ích của cá nhân. Sự thay đổi của Singapore dươi sự lãnh đạo tài ba của Lý Quang Diệu ngày càng được thể hiện rõ nét. Lý Quang Diệu có sự tác động rất lớn đối với đất nước Singapore. Trước hết, sự tác động của học vấn mà Lý Quang Diệu đã đam lại đó chính là một tinh thần tự lực, tự cường với những kiến thi và kết quả là Singapore được xếp vào hàng một trong những nước có nền giáo dục tốt cho các học sinh và sinh viên. Bởi vì ông tin rằng nếu đạt được thành công trong giáo dục thì sẽ phát triển được nền kinh tế. Ông đã chọn tiếng Anh là một trong các ngôn ngữ chính và giúp Singapore thay đổi nhanh chóng để đuổi kịp bước tiến phát triển của thế giới. Chính tầm nhìn xa trông rộng của ông lôn luôn chú ý đến từng chi tiết đã làm cho đất nước Singapore có sự đổi mới lớn. Thứ hai là nhìn thẳng vào vấn đề mà một trong các phẩm chất lãnh đạo của Lý Quang Diệu có tác động rất...

Words: 903 - Pages: 4

Free Essay

Pepsico

...QUẢNG NGÃI VÀ ĐẶC SẢN NƠI ĐÂY I. Khái quát tỉnh Quảng Ngãi Diện tích tỉnh Quảng Ngãi hiên nãy khoảng 5100 km2, dân số được tính tới hiện nay là khoảng hơn 1 triệu 200 nghìn người, đơn vị hành chính gồm có 13 huyện. Hiện nay ở quãng ngãi thì có khoảng 4 dân tộc sống chung với nhau là kinh, hre, co, xơ dăng. Quãng ngãi là 1 tỉnh thuộc duyên hải Nam Trung Bộ phía bắc giáp Quảng Nam , phía tây giáp tỉnh Gia Lai Kon Tum và phía nam giáp Bình Định và phía đông giáp biển Đông. Địa hình Quảng Ngãi đồi núi chiến 3/4 điện tích , sông suối được phân bố đều trên khắp thành phố , phần lớn thì sông ngòi được bắt nguồn từ dãy Trường Sơn đổ ra biển đông, các con sông này thường ngắn, dốc, lòng sông cạn hẹp, lượng nước được phân hoá rõ rệt theo năm. Quảng Ngãi có 4 dòng sông chính là sông Trà Bông , Trà Khúc , Trà Câu, Vệ. Vì Quảng Ngãi nằm giữa cao nguyên và biển đông nên đất đai ở đây rất đa dạng và phong phú, có nhiều loại đất khác nhau như đất cát biển , đất mặn , đất phù sa , đất xám đất đỏ, đất đen v.v…. Sông trà khúc lớn nhất tỉnh Quảng Ngãi, bắt nguồn từ cao nguyên KonTum hợp lưu từ 4 con sông nhỏ (sông Tang , sông Xà Lò , song Hre , RHin) nằm trên địa bàn khắp 5 huyện miền múi phía tây Quảng Ngãi (Sơn Hà, Sơn Tịnh, Tư nghĩa và thị xã quãng ngãi rồi chảy ra biển đông qua cửa Đại Cổ Luỹ và cửa Sa Cần. Theo thống kê thì sông trà khúc có tổng độ dài trên 200km , lưu vực trên 3250km2, gấp 1,5 lần sông trà câu , trà bồng và sông vệ. Vì vậy sông trà khúc có vai trò quan trọng......

Words: 1556 - Pages: 7

Free Essay

Company

...năm 1959, Khu bộ khu 5 đã có một kho thuốc nhỏ từ miền Bắc chuyển vào theo đường dây 559, đặt tại làng Tắc Chum, xã Trà Mai, huyện Trà My (nay là Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam). - Tháng 04/1965: Ban Y tế khu 5 quyết định thành lập Xưởng dược khu trung trung bộ - mật danh K.25; (Xưởng thuỷ tinh khu 5 - mật danh K.35 cũng được thành lập trong thời gian này) - Từ năm 1969 - 1972: Xưởng dược và xưởng thuỷ tinh sáp nhập làm một lấy tên xưởng dược Miền trung trung bộ - mật danh K.60. - Năm 1967:  Ban y tế khu 5 quyết đinh thành lập Xưởng dược Quảng Nam và Quảng Đà. - Năm 1976: Xí nghiệp Dược phẩm Quảng Nam Đà Nẵng thành lập trên cơ sở hợp nhất ba đơn vị: Xưởng dược khu trung trung bộ (K.25), Xưởng dược Quảng Nam và Xưởng dược Quảng Đà. - Năm 1980: Xí Nghiệp Dược phẩm Quảng Nam - Đà Nẵng tiếp nhận  Công Ty dược liệu Quảng Nam - Đà Nẵng được sáp nhập về xí nghiệp. - Tháng 12/1981: UBND Tỉnh QN-ĐN quyết định thành lập Xí nghiệp Liên hợp Dược Quảng Nam Đà Nẵng trên cơ sở hợp nhất hai đơn vị: Xí nghiệp Dược phẩm QN – ĐN  và Công Ty Dược QNĐN. - Năm 1987: Trạm nghiên cứu dược liệu Quảng Nam - Đà nẵng được sáp nhập vào Xí nghiệp liên hợp Dược QNĐN. - Tháng 10/1992: UBND Tỉnh QN-ĐN quyết định tách khối sản xuất và lưu thông của Xí nghiệp liên hợp để thành lập hai đơn vị : Xí nghiệp dược phẩm Đà Nẵng và Công Ty dược phẩm Quảng Nam - Đà Nẵng (Công ty CP Dược & Thiết bị Y tế DAPHARCO ngày nay) - Năm 1996: Xí nghiệp Dược phẩm Đà Nẵng được Bộ y tế tiếp nhận làm thành viên của Tổng Công ty......

Words: 489 - Pages: 2

Free Essay

Essay

...Quảng Ngãi: Cháy chợ kinh hoàng, 700 ki-ốt chìm trong biển lửa (Dân trí) - Khoảng 4h45 rạng sáng nay 9/2, chợ Quảng Ngãi (phường Nguyễn Nghiêm, TP Quảng Ngãi) bốc cháy dữ dội và nhanh chóng chìm trong biển lửa.  >> Video cảnh biển lửa “nhấn chìm” chợ Quảng Ngãi Có mặt tại hiện trường vào thời điểm đám cháy bốc lửa kinh hoàng, khoảng 5h20, lực lượng PCCC - Công an tỉnh Quảng Ngãi điều động 6 xe cứu hỏa có mặt tại hiện trường. Do lửa bốc cháy quá dữ dội, lực lượng PCCC tiếp tục điều động thêm 2 xe chữa cháy ở Nhà máy lọc dầu Dung Quất và 3 xe ở tỉnh Quảng Ngãi, với hơn 300 cán bộ, chiến sĩ tham gia chữa cháy.   | Video clip về vụ cháy chợ kinh hoàng |   Đến 8h00 cùng ngày, lực lượng PCCC vẫn chưa thể vào bên trong chợ, chỉ có thể phun nước dập lửa từ bên ngoài. Khoảng 30 phút sau, đám cháy yếu dần khi đã thiêu rụi toàn bộ hàng hóa bên trong.   Việc chữa cháy bị hạn chế một phần do các ki-ốt dựng tạm bên ngoài đã ngăn cản xe cứu hỏa áp sát chợ.   Được biết phía trong chợ Quảng Ngãi có khoảng 700 hộ tiểu thương kinh doanh chính thức.   Một số hình ảnh PV Dân trí ghi lại tại hiện trường vụ cháy kinh hoàng sáng nay:   [pic] [pic] [pic] [pic] [pic] [pic] [pic] [pic] Nhìn từ xa, cột khói khổng lồ bốc lên đen đặc cả một vùng trời (Ảnh: Hà Linh) [pic] Cố gắng cứu hàng [pic] Khi ngọn lửa tạm tắt cũng là lúc toàn bộ hàng trong chợ đã bị thiêu rụi [pic] [pic]...

Words: 292 - Pages: 2

Free Essay

Li Thuyet Thiet Ke to Chuc

...TNHH MTV ĐẦU TƯ VÀ PÁT TRIỂN KỲ HÀ CHU LAI QUẢNG NAM CHƯƠNG I: TỔ CHỨC VÀ LÝ THUYẾT TỔ CHỨC A. Giới thiệu chung về công ty: I. Giới thiệu công ty: - Tên công ty: Công ty TNHH MTV Đầu tư & Phát triển Kỳ Hà Chu Lai Quảng Nam - Tên công ty viết tắt: CDI CO,LTD. - Địa chỉ: 159B Trần Quý Cáp – Tp. Tam Kỳ - Quảng Nam - Điện thoại: 0510 3820016 Fax: 0510 3859703 - Người đại diện pháp luật của Công ty: Ông: Võ Văn Hạn Chức vụ: Giám đốc. - Giấy phép đăng ký kinh doanh mã số doanh nghiệp số 4000360377 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam cấp ngày 09/9/2010. - Loại hình doanh nghiệp: Công ty là doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước hoạt động theo Luật Doanh nghiệp. II. Cơ sở pháp lý: Tiền thân của Công ty Đầu tư & Phát triển Kỳ Hà Chu Lai Quảng Nam là Xí nghiệp văn phòng phẩm Tam Kỳ được thành lập vào ngày 25 tháng 4 năm 1978. Sau một thời gian dài hình thành và phát triển, đến năm 2001, được sự đồng ý của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Nam, Xí nghiệp văn phòng phẩm Tam Kỳ đổi tên thành Công ty Đầu tư & Phát triển Kỳ Hà - Chu Lai Quảng Nam theo Quyết định số 4227/QĐ-UB ngày 26 tháng 10 năm 2001 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Nam. Ngày 03/6/2010, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam phê duyệt đề án và chuyển đổi Công ty Đầu tư & Phát triển Kỳ Hà Chu Lai Quảng Nam, thành Công ty TNHH MTV Đầu tư & Phát triển Kỳ Hà Chu Lai Quảng Nam. Ngày 09/09/2010, Công ty Đầu...

Words: 19374 - Pages: 78