Premium Essay

Radda

In: Business and Management

Submitted By djsamisen
Words 1564
Pages 7
Team Members Contact and Experience Information | Catherine Mehlhaff | Live Chat Availability | Not Available | Contact Preference & Information | mammazgoincrazy@hotmail.com | Leadership experience?Did you feel successful? | In the past I was a leader when learning the culinary arts trade in Job Corps and I am a parent to children ages 13 to 22. | Strengths &Weaknesses | My philosophy of: if something needs to be done just do it can be an issue at times. I tend to take too much on myself if someone is not pulling their weight. One of my strengths though is willingness to ask questions. | Job & otherObligations | I am a student and stay-at-home mom; My family | Program & Year of Study? | Multimedia Design & Development; 3rd year | Prior online Classes? | Yes | Class Goals? | My goal is to become a better leader and develop a deeper understanding of what motivates people. | Dawn Newsom | Live ChatAvailability | I am available for live chats after 7 p.m. EST | Contact Preference & Information | I believe since the class may be in different time zones/location that discussion threads would be most appropriate in this instance. My email is ostephensonv@gmail.com and my number is 757-407-3677 | Leadership Experience? Did you feel successful? | Yes. I am both a parent (since it is applicable) and a Project Lead at work. Absolutely! As a parent, I see success every day when I see how my son has progressed from an infant to a young man. Additionally, at work I am considered a “High Contributor” to who excels as both a Project Lead and a Mentor to new employees. | Strengths & Weaknesses | My biggest strength is the ability to decipher complex activities into a smooth organized timeline of events for the purposes of project execution. My biggest weakness would be the ability to persuade subordinates to achieve...

Similar Documents

Free Essay

Flugornas Herre!

...1900-talas litteratur ' Bokanalys av flugornas herre [pic] [pic] AV: Damir Trokic SP06A Innehållsförteckning Presentation av boken 1 Avsnitt 1: symboler 1 Avsnitt 2: berättarteknik/ naturbeskrivningar 2 Avsnitt 3: Jack ' ondska 2 Bokens budskap 3 Presentation av genren. 5 Källförtäckning 7 Presentation av boken. Jag har läst en boken, flugornas herre , som är skriven av 1983 års nobelpristagare, William Golding. Boken gavs ut i England 1954, med originalnamnet ”Lord of the flies”. Ett flygplan störtar på en öde ö, i söderhavet. Alla vuxna omkommer och det blir en grupp av pojkar mellan sex och tolv år som överlever. De pojkarna är så olika man kan bli. De ser ön först som ett paradis, där de kan göra vad de vill, utan några vuxna som styr och ställer. Två av pojkarna, som är lite äldre, blir mer som ledare (Ralph och Jack). Efter en omröstning vals Ralph till hövding och han säger åt Jack att han får bli ”ledare för jägarna”. Barnen börja sätta upp regler, om hur allt ska skötas. De har en snäcka som fungerar på så sätt att den som håller den får prata, då ska alla andra vara tysta. Efter ett tag blir rivaliteten större mellan Ralph och Jack, på grund av att Ralph är mer koncentrerad på att hålla ingång en eld så de kan bli räddade, men Jack är med för att jaga, skaffa mat och ha roligt. Detta leder till två olika läger, som småningom leder till ett krig mellan lägerna. Avsnitt 1 Symboler William......

Words: 3311 - Pages: 14

Free Essay

Dsds

...Svenska språket i framtiden Varje dag använder vi någon sort of språk i vårt samhälle, vi använder det för att kunna socialisera med andra, vi använder det för att handla och sälja varor, vi använder det för att kunna kommunicera med folk från andra sidan världen med åt andra sidan så använder vi då inte svenskan men engelskan. Alla vet att engelskan har dominansen i världen och populärkulturen är något engelskan har uppnått för länge sen. En viktig fråga man kan tänka sig då är: Hur kommer det svenska språket att förändras i framtiden? Kommer det dö ut? Enligt Hanna Lundquist i ”Vem kan ta död på svenska språket” som var publicerad i Gefle Dagblad (11.08.2015) skriver Lundquist att varannan vecka dör ett av världens kanske 6000 språk och av de gissningar man har på om hur många språk det finns som var avrunda runt 6500, ska hälften av dessa språk fortfarande talas om hundra år. Lundquist fortsätter med att nämna några av de hotade språken, sydsamiska, lulesamiska, umesamiska. Författaren skriver också att detta stora språk döden sker överallt i världen och det är inte bara länder som Sverige som är påverkad. Men hur ser svenskan ut i framtiden då? Svenskan är ett stort och starkt språk, ett av de hundra största skriver Lundquist. ”Det enda som egentligen kan hota svenskan som levande språk är om välutbildat folk med hög status avstår från att prata eller skriva på svenska. Läs: väljer engelskan i stället.” här skriver Lundquist om de mer välutbildade personerna som väjer...

Words: 613 - Pages: 3

Free Essay

The Airplane (Swedish)

...1903 så lyckades bröderna skapa en maskin som kunde bära en människa upp i luften och sedan landa igen utan att skadas. Men innan flygplanet uppfanns så fanns det andra typer av föremål som kunde flyga upp i luften såsom ”drakar”, glidare osv. Men vad är ett flygplan? Ett flygplan är ett föremål som har vingar och får kraft genom propeller eller jets. Om en människa i nutiden skulle resa långt så gör man det uppenbara och tar ett flyg till den destinationen man ska till. Men vad gjorde man förr i tiden? Förr i tiden kunde man inte ta tåg runt om i världen, för järnvägarna fanns inte överallt. Man fick helt enkelt åka båt, båt var betydligt långsammare, mycket mer kostsamt och dessutom mycket farligare. I dagens tid så är väldigt många rädda över att flyga, men sanningen är att det är betydligt mycket farligare att åka bil, än att flyga. Dem stora effekterna som flygplanet hade på världen och samhället var att det gick mycket snabbare att transportera och frakta varor, information och senare en väldigt stor summa människor. Det var sjukt att man kunde transportera brev mellan olika länder på bara några dagar istället för veckor. Flygplanet har också haft stor effekt på militär och krig. Det första flygplanet till militären var inte till för att släppa bomber, utan till för att spionera på fiender. Flygplanet har utvecklats enormt genom åren, dem har blivit större, snabbare, säkrare och mer teknologiska. Dessutom så har dem utvecklats mycket inom den militäriska fronten......

Words: 847 - Pages: 4

Free Essay

Svenska

...Svenska språkets framtid Det svenska språket har hela tiden ändrats. Vi har infört nya ord i vår ordlista, tagit bort gamla och vi stavar inte som vi gjorde i mitten av 1200-talet, då vi även började använda de bokstäver som vi gör idag. Idag lever vi i ett samhälle där en större del av befolkningen är så gott som beroende av teknik och sociala medier. I och med användingen av dessa tekniker så har allt fler låneord tillkommit den svenska ordboken. Frågan är om vi någonsin kommer att få nog? Kommer vi en dag slå ihop ordboken och inte låta ett ord komma in eller ut? Kommer det svenska språket att en dag dö ut eller kommer det leva på trots alla nya ord och uttryck vi inför? Kortfattat, hur ser det svenska språkets framtid ut? Kanske är det inte så konstigt att vårt ordförråd ändras då det hela tiden även kommer nya uppfinningar, nya saker och ting att sätta namn på. Dator och mobiltelefon är två exempel på ting som inte fanns när de första orden skrev ner i den svenska ordboken. Ulf Teleman berättar i en artikel att 20 % av alla nya ord som tillkommit inom de senaste femton åren övertagits från engelskan. Dock menar Telemark att den stora boven till förändringen i vårt språk ligger hos tv-tittandet. Nu för tiden uttrycker man sig enkelt i tv-program så att folk ska förstå och denna enkelhet leder till att vårt skriftspråk allt mer börjar likna vårt talspråk. Vi byter ut standarspråket mot ett ”enklare” och det blir allt svårare att veta om man skriver rätt. Detta är......

Words: 818 - Pages: 4

Free Essay

Bowling for Columbine

...i Littleton och dödar hänsynslöst tolv elever och en lärare. Skolmassakern blir uppmärksammad världen över och är utgångspunkten för Michael Moores dokumentärfilm om den amerikanska vapenkulturen. I Australien mördas 65 människor med skjutvapen varje år. I England är siffran 68, i Japan 39. I USA skjuts varje år 11 127 människor ihjäl. USA är med andra ord ett av de länder i världen där flest människor mördas, hur kan det komma sig? Moore själv verkar tro att Amerikanernas rädsla är en förklaring. För att minska rädslan och känna större trygghet bunkrar istället Amerikanarna upp med vapen. Massvis med vapen. Tryggheten ökar knappast, menar Moore, istället skjuter de ihjäl varandra. Frågan som fortfarande återstår är varför de är så rädda? Michael Moore nöjer sig inte med ett svar utan pratar med poliser, med banker som delar ut vapen och med tv-producenter i jakten på det korrekta svaret. Nöjer sig dock inte med ett svar utan… Regi och Dramaturgiska Grepp Bowling for Columbine anspelar mycket på publikens känslor, då den upprör, medvetandegör och engagerar, allt för att Moore ska få fram sitt budskap. Det finns ett flertal exempel på detta. Moore intervjuar bland annat överlevande från skolmassakern i Columbine, som mer än gärna visar upp sina ärr för kameran. Vi får dessutom, via filmen, vara med i stundens hetta då gärningsmännen själva stapplar in i skolan och brutalt avfyrar sina vapen. Det inspelade bandet från......

Words: 1031 - Pages: 5

Free Essay

En Jämförelse Av Fanny Och Alexander Och Glasblåsarns Barn

...En jämförelse av Fanny och Alexander och Glasblåsarns barn Denna analys är en jämförelse mellan de två svenska filmerna Fanny och Alexander från 1982 och Glasblåsarns barn från 1998. Båda filmerna handlar om två syskon och jämförelsen är just barnens situation i de båda filmerna. I båda filmerna är barnen en pojke och en flicka i liknande åldrar men däremot är pojken i Fanny och Alexander det äldsta syskonet medan flickan i Glasblåsarns Barn är äldre än hennes bror. Småsyskonen är ganska lika i filmerna, de säger nämligen inte speciellt mycket och håller sig i bakgrunden. I början av Fanny och Alexander lever barnen ett liv präglat av frihet tills deras pappa dör och mamman gifter sig med biskopen. Då flyttar de in på biskopsgården och blir tvungna att lämna alla sina ägodelar. Innan flytten talar mamman dock väldigt gott om biskopen och försöker få situationen att låta bättre än vad den egentligen är. Samtidigt var mamman ganska blind för verkligheten eftersom hon inte såg biskopens egentliga personlighet. Hon anade nog ändå onåd, men hennes kärlek till biskopen gjorde att hon undvek dessa tankar. I Glasblåsarns barn blir barnen kidnappade och därmed bortrövade från sin vardagliga frihet hemma hos föräldrarna. De hamnar i ”Det stora huset” i Drömstaden hos ett par som kallas Härskaren och Härskarinnan. Även i denna film verkar allt i början att vara väldigt bra – så fort barnen kommit till huset blir de överösta med leksaker och god mat. Ganska snart förvärras dock......

Words: 1287 - Pages: 6

Free Essay

Abrahamic Religions

...JUDENDOM, KRISTENDOM OCH ISLAM JUDENDOMEN Judarnas gudsbild: GUD ÄR PERSONLIG OCH MÄNNISKAN STÅR I RELATION TILL HONOM - EN RELATION SOM SKA KÄNNETECKNAS AV KÄRLEK - VISAS GENOM ATT GÖRA GUDS VILJA. Gud är skaparen till allt och hans skapelse är god. Man uppfattar Gud genom hans verk i naturen och historien. Han har omsorg men kan straffa och förlåta. Det onda ses som något Gud skapat och inte något vid sidan av. Vem är Jude? Man är antingen född av en judisk mor, eller har minst en judisk förälder samt en judisk uppfostran i form av skola eller liknande. Konverterat till judendomen . Vem var Abraham och Moses? Abraham “Trons fader”: är stamfar för judar, muslimer och kristna. Abraham har gett upphov till folket och är en anhängare av religionerna. Abraham representerar TRO, och Gud förklarade honom rättfärdig pågrund av hans starka tro till Gud. Mose: Hade också en tro till Gud men hans uppdrag var att föra israeliterna ut ur slaveriet i Egypten till Kanaans land. Judendomens heliga texter: Tanach - består av 3 delar. - Tora (de fem moseböckerna), Neviim (profeterna) och Ketuvim (de heliga skrifterna) Vad innebär den judiska messiasförväntningen? Messias (den smorde) är en efterlängtan för alla judar då de sägs att en ny värld ska ges till de rättfärdiga under domens dag då Gud ska hålla människorna över världen genom att belöna och straffa. Judarnas historia i korthet: Abraham utvandrade och lovades att bli stamfader åt ett stort folk. Hagar och hans fru föder......

Words: 1188 - Pages: 5

Free Essay

Swedish Verb Lista

...Svenska Verb v.2013-10-25 http://taipoint.org/swedish-verbs/ № På engelska Imperativ Presens Preteritum Supinum 1 accept 1 acceptera acceptera accepterar accepterade accepterat 2 act 1 agera agera agerar agerade agerat 3 be careful with, take care of, guard, protect 1 akta akta aktar aktade aktat 4 wet-nurse, breastfeed 1 amma amma ammar ammade ammat 5 suspect, think, believe, imagine, have a feeling (idea) 1 ana ana anar anade anat 6 breathe, respire 1 andas andas andas andades andats 4 starka anhålla anhåll anhåller anhöll anhållit 7 1. request, ask, apply for 2. take into custody, arrest, apprehend, detain Grupp Infinitiv 8 arrive, reach 2a anlända anländ anländer anlände anlänt 9 arrange, organize 1 anordna anordna anordnar anordnade anordnat 10 adapt, adjust, suit 1 anpassa anpassa anpassar anpassade anpassat 11 consider, regard anse anse anser ansåg ansett 12 strain, exert 2a anstränga ansträng anstränger ansträngde ansträngt 13 employ, engage, take on, (hire US) 2a anställa anställ anställer anställde anställt 14 apply for 2b ansöka ansök ansöker ansökte ansökt 15 note, make a note......

Words: 4281 - Pages: 18

Free Essay

Importance of Socialization

...W O M E N ’ S C O M M I S S I O N for refugee women & children w U N TA P P E D P OT E N T I A L : Adolescents affected by armed conflict A review of programs and policies U N TA P P E D P OT E N T I A L : Adolescents affected by armed conflict A review of programs and policies Wo m e n ’s C o m m i s s i o n f o r R e f u g e e Wo m e n & C h i l d r e n N e w Yo r k W O M E N ’ S C O M M I S S I O N for refugee women & children Copyright © January 2000 by Women’s Commission for Refugee Women and Children All rights reserved. Printed in the United States of America ISBN: 1-58030-000-6 Women’s Commission for Refugee Women and Children 122 East 42nd Street New York, NY 10168-1289 tel. 212.551.3111 or 3088 fax. 212.551.3180 e-mail: wcrwc@intrescom.org www.intrescom.org/wcrwc.html w cover photographs © Rachel K. Jones, Marc Sommers, Sarah Samson, Holly Myers, Anne-Sophie Rosette, International Rescue Committee M I S S I O N S TAT E M E N T The Women’s Commission for Refugee Women and Children seeks to improve the lives of refugee women and children through a vigorous program of public education and advocacy, and by acting as a technical resource. The Commission, founded in 1989 under the auspices of the International Rescue Committee, is the only organization in the United States dedicated solely to speaking out on behalf of women and children uprooted by armed conflict or persecution. Acknowledgments The Women’s Commission expresses its......

Words: 101041 - Pages: 405

Free Essay

Filmens Utveckling FråN 1895 Till Idag Av Haschassassin

...FILMENS UTVECKLING FRÅN 1895 – 2015 Den tekniska utvecklingen Den första officiella filmvisningen ägde rum i en biljardsalong i Paris 1895. Det var bröderna Lumiére som hade lyckats kombinera en filmkamera med en projektor och filmerna som spelades var inte mer än en minut långa. Från stumfilm till talfilm De första filmerna var så kallade stumfilmer, ingen hade hittat ett effektivt sätt att integrera ljud i filmerna och därför visade man dialoger och handlingsförklaringar som text i filmen. Dock var det sällan helt tyst under filmens visning, för det mesta använde man sig av livemusik inne i biosalongen för att förstärka det som visades på bioduken. Att ljudet inte hade lyckats kombineras med filmen handlade inte om brist på idéer, det var helt enkelt en avsaknad av tekniska förutsättningar som satte käppar i hjulet. Thomas Edison hade redan 1895 uppfunnit ett kinetoscope (tittskåp för rörliga bilder) där han med hjälp av en fonograf kunde förmedla ljudet till åskådaren via ett stetoskop. Denna teknik gick dock inte att överföra till biograferna. Man försökte vid flera tillfällen att använda sig av en fonograf eller grammofon för att kunna ha med ljus i filmerna, men synkroniseringen fungerade inte och det fanns inte heller några möjligheter till förstärkning, med andra ord hördes det inte tillräckligt bra. Det var runt 1920-talet som den nödvändiga tekniken för ljudsystem hade utvecklats men det dröjde ändå till 1926 innan den första ljudfilmen hade......

Words: 2298 - Pages: 10

Premium Essay

Body

...Bodybuilding Anaerobic Exercise & Respiration, Muscular Growth and Supplement Intake Ajay Sabhaney, Carlen Ng, Di Wu, Kelei Xu Bodybuilding Page 1 of 59 Table of Contents 1. Introduction 2. The Body & Muscle Groups a. Muscle Growth b. Physical & Psychological Benefits of Exercising 3. Weight Training: Anaerobic Exercise Mechanics & Impact on Muscle Growth a. Energy Transformations During an Exercise b. Investigating Torque in Weight Training c. Muscles Acting as Levers d. Impulse in Weight Training e. Intensity versus Speed 4. Protein Supplementation a. Protein supplementation b. Combining Protein Supplementation 5. Cellular Respiration & Effect on Weight Training a. Glycolysis b. Aerobic Respiration c. Anaerobic Respiration (inc. lactic acid) d. Carbohydrate Loading 6. Creatine Supplementation a. An Introduction b. Lab: Effect of Phosphocreatine on Lactic Acid 7. Anabolic-Androgenic Steroids a. Reactions within the Body involving steroids b. Side Effects of Steroid Intake c. Detecting Steroids in the Human Body 8. Conclusion 9. Works Cited 10. Miscellaneous Bodybuilding Page 2 of 59 I. Introduction Exercise (essentially any form of physical exertion which results in the contraction of a muscle) has become a widespread interest over the past several years, especially in areas of weight training. While exercise is generally intended to promote good physical health, bodybuilding more specifically concentrates on building muscle mass and many individuals in......

Words: 17026 - Pages: 69

Premium Essay

Mehedi

...WORKING WITH ABUSED CHILDREN 1 / CHAPTER ONE The Abuse of Filipino Childr en Filipino families consider children as gifts from God (Bulatao 1975). They are persons who inspire love and affection and bring happiness and security in the twilight years of parents. Interestingly, children are seen as links to immortality because children pass on from one generation to another the family’s name, history, and heritage. Often, children are portrayed as being nurtured and properly attended to in their homes; however, Filipino children are not as secure and protected as they are ideally portrayed. The increasing number of street children who work on the streets or beg for alms from pedestrians and motorists belie such an idealized portrayal. Street children, among other things, are the most palpable reminder that all is not well with Filipino children. Reality reveals the many children who are denied even the most minimum of needs like food, love, nurturance, stability, security, and stimulating learning environment that will allow for their healthy development. Many Filipino children are rushed into maturity because early on in their lives, they are forced to contend with difficult problems and to take on adult roles and responsibilities. Media and popular and academic literature, more than any other time, has brought to our attention the plight of children, be they street children or not, who perform adult roles and who are in need of the basic......

Words: 49490 - Pages: 198

Premium Essay

Malnutrition in Bangladesh

...Malnutrition in Bangladesh 1. Introduction: Malnutrition is globally the most important risk factor for illness and death, contributing to more than half of deaths in children worldwide. It is one of the most important underlying causes of child mortality in developing countries, particularly during the first 5 years of life; the major causes for this are poverty, world conflicts, lack of education, natural disasters and poor access to health care. Nearly one-third of children in the developing world are malnourished. The effects of changing environmental conditions in increasing malnutrition are multifactorial. Poor environmental conditions may increase insect and protozoal infections and also contribute to environmental deficiencies in micronutrients. Overpopulation, more commonly seen in developing countries, can reduce food production, leading to inadequate food intake or intake of foods of poor nutritional quality. Conversely, the effects of malnutrition on individuals can create and maintain poverty, which can further hamper economic and social development. Bangladesh being the eighth most populous country in the world, and one of the poorest a significant progress has been made in recent years in reducing the incidence of poverty and malnutrition, the fact remains that roughly half of its 15.5 million citizens live in deprivation, while roughly half of all children under 6 years show some evidence of chronic malnutrition. Poverty and malnutrition in......

Words: 22491 - Pages: 90

Premium Essay

Nuhren

...affärer - Skapa hållbara långsiktiga konkurrensfördelar (SAC’s) - Utveckla tillväxt plattformer ❖ Vad är en affärsstrategi/företagsstrategi □ Ett företag – Generellt sett en organisationell enhet som har (eller bör ha) en definierad strategi och en ledning med försäljning eller vinstansvar. □ Affärsstrategi Fyra dimensioner definierar en affärsstrategi: Produktmarknadsinvesteringsstrategi, kundvärde, konkurrenter och tillgångar och funktionella strategier och prognoser. Affärsstrategin talar om var företaget ska konkurrera och hur det ska gå till väga. - Investeringsstrategier 1. Investera för att växa 2. Investera enbart för att bibehålla nuvarande position 3. Mjölka verksamheten genom att minimera investeringar 4. Rädda så mycket av tillgångarna som möjligt genom likvidering/försäljning av tillgångar - Kundvärde Vi behöver ett sätt att få nya kunder och behålla tidigare. Vi behöver kunskap om kundernas behov och därefter hitta ett sätt att tillgodose behovet. - Tillgångar och konkurrenskraft Vad gör företaget extra bra? - Funktionella strategier och program Bland de funktionella strategierna/programmen som kan användas är: Kundrelationer, varumärkesbyggande, kvalitet mm. □ Kriterier för att välja en affärsstrategi - Varför är ROI(avkastning på investering) attraktivt? Att skapa en värdeproposition som appellerar till kunderna är värdelöst om investeringarna är för kostsamma. - Finns det en tillräcklig konkurrenskraft? - Kommer......

Words: 9496 - Pages: 38

Premium Essay

Strategic Market Management - Aaker

...affärer - Skapa hållbara långsiktiga konkurrensfördelar (SAC’s) - Utveckla tillväxt plattformer ❖ Vad är en affärsstrategi/företagsstrategi □ Ett företag – Generellt sett en organisationell enhet som har (eller bör ha) en definierad strategi och en ledning med försäljning eller vinstansvar. □ Affärsstrategi Fyra dimensioner definierar en affärsstrategi: Produktmarknadsinvesteringsstrategi, kundvärde, konkurrenter och tillgångar och funktionella strategier och prognoser. Affärsstrategin talar om var företaget ska konkurrera och hur det ska gå till väga. - Investeringsstrategier 1. Investera för att växa 2. Investera enbart för att bibehålla nuvarande position 3. Mjölka verksamheten genom att minimera investeringar 4. Rädda så mycket av tillgångarna som möjligt genom likvidering/försäljning av tillgångar - Kundvärde Vi behöver ett sätt att få nya kunder och behålla tidigare. Vi behöver kunskap om kundernas behov och därefter hitta ett sätt att tillgodose behovet. - Tillgångar och konkurrenskraft Vad gör företaget extra bra? - Funktionella strategier och program Bland de funktionella strategierna/programmen som kan användas är: Kundrelationer, varumärkesbyggande, kvalitet mm. □ Kriterier för att välja en affärsstrategi - Varför är ROI(avkastning på investering) attraktivt? Att skapa en värdeproposition som appellerar till kunderna är värdelöst om investeringarna är för kostsamma. - Finns det en tillräcklig konkurrenskraft? - Kommer......

Words: 9549 - Pages: 39