Free Essay

Recensamant

In: Science

Submitted By amaliabianca
Words 556
Pages 3
RECENSĂMÂNTUL POPULAŢIEI ŞI AL LOCUINŢELOR

DEFINIŢIE: “Operaţiunea care produce la intervale regulate numărarea oficială a populaţiei pe teritoriul unei ţări şi în cele mai mici sub-teritorii geografice ale sale, împreună cu un număr selectat de caracteristici demografice şi sociale ale populaţiei. De asemenea, produce informaţii referitoare stocul de locuinţe. Această operaţiune are avantajul obţinerii informaţiei referitoare la două universuri – populaţie şi condiţii de locuit – în cadrul aceluiaşi proces de diseminare.” Operaţiunea include procesul colectării, agregării, prelucrării, evaluării, diseminării şi analizei informaţiilor culese de pe teren. Pentru planificarea şi implementarea politicilor economice şi sociale de dezvoltare, pentru activităţi administrative sau de cercetare ştiinţifică este necesară existenţa unor date detaliate referitoare la mărimea, distribuţia şi compoziţia populaţiei. Recensământul este o sursă primordială pentru aceste date.
OBIECTIVE
• prioritar – de a obţine informaţii ample şi de calitate privind numărul şi distribuţia teritorială a populaţiei, a structurii demografice şi socio-economice, date referitoare la gospodăriile populaţiei, precum şi la fondul locativ şi condiţiile de locuit ale populaţiei şi clădirile în care se situează locuinţele. • complementar – bazei de fundamentare a unei analize adecvate a dinamicii diferitelor fenomene demografice şi socio-economice, obiectiv strâns legat atât de gradul ridicat al comparabilităţii datelor pe plan internaţional, cât şi de cel al comparabilităţii cu datele obţinute la recensămintele anterioare efectuate în România. Scopul fundamental – de a oferi informaţii esenţiale şi de calitate pentru politicile guvernamentale în domeniul economic şi social, inclusiv pentru dezvoltarea umană.
SFERA DE CUPRINDERE - aceeaşi ca în cazul recensământului anterior. Se vor înregistra: • toţi cetăţenii români cu domiciliul în ţară (indiferent dacă la momentul recensământului se află în ţară sau în străinătate), • persoanele de cetăţenie străină sau fără cetăţenie care au domiciliul (reşedinţa permanentă) în România sau o reşedinţă temporară (indiferent de motivul stabilirii: refugiaţi, solicitanţi de azil, solicitanţi de cetăţenie română, străini sosiţi pentru afaceri sau în interes personal).
Nu se vor înregistra Persoanele de cetăţenie străină din cadrul reprezentanţelor diplomatice şi consulare sau al reprezentanţelor organizaţiilor internaţionale şi membrii familiilor lor, personalul forţelor armate străine, personalul flotei comerciale navale şi aeriene, precum şi corespondenţii de presă care la momentul de referinţă al recensământului se află pe teritoriul ţării. La recensământ se vor înregistra, de asemenea, toate clădirile de locuit, clădirile cu altă destinaţie în care se află locuinţe, clădirile cu unităţi de locuit în comun (internate şcolare, cămine pentru studenţi, dormitoare pentru muncitori, cămine de nefamilişti, case de copii, cămine pentru bătrâni, hoteluri, spitale, sanatorii, cabane turistice etc.) şi locuinţele din cadrul acestora.
Nu se vor înregistra clădirile cu altă destinaţie (administrative, industriale, comerciale, agrozootehnice, social-culturale, spaţii de depozitare), dacă în incinta acestora nu se află locuinţe sau unităţi de locuit în comun. Nu se vor înregistra, de asemenea, cazărmile, închisorile sau alte clădiri aflate în incintele păzite ale Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului de Interne, Ministerului de Justiţie şi Serviciului Român de Informaţii. Vor fi exceptate de la înregistrare şi acele clădiri situate pe teritoriul României, deţinute cu titlu de proprietate de alte state, administrate de reprezentanţele diplomatice şi consulare ale ţărilor respective sau de reprezentanţele organizaţiilor internaţionale, dacă în cadrul lor nu au domiciliul cetăţeni români.
METODA DE ÎNREGISTRARE – tradiţională, prin intervievarea directă a populaţiei de către recenzori, răspunsurile fiind înscrise în chestionarele de recensământ. Înregistrarea informaţiilor referitoare la persoane şi locuinţe se va face pe baza declaraţiilor persoanelor majore.

Hornoiu Patricia Cls a XII-a B

Similar Documents

Free Essay

Oferta Fortei de Munca

...Cuprins: Introducere I. Cererea si oferta forţei de muncă II. Indicatorii numarului si structurii forţei de muncă III. Masurarea gradului de neocupare a forţei de muncă IV. Forta de munca in Romania Concluzii Bibliografie Introducere Functionarea oricarui sistem de productie este de neconceput fara prezenta si interventia omului. Procesele de productie a bunurilor corporale si necorporale, respectiv a serviciilor, capabile sa satisfaca cele mai diverse nevoi umane, au ca element comun faptul ca desfasurarea lor presupune prestarea de munca. Trecem printr-o perioada dificila a economiei, datorita crizei care a cuprins intreaga lume si care afecteaza si locurile de munca din tara nostra, fiind tot mai putine in ultimii ani dar care, dupa analiza specialistilor, se vor inmulti in viitorii ani, tototdata scazand si rata somajului care in momentul actual este destul de ridicata. In lucrarea ce va urma, vom incerca sa prezentam oferta fortei de munca existente in momentul actual, dar si o scurta analiza asupra previzionarii ofertei fortei de munca pana in anul 2014. I. Cererea si oferta forţei de muncă Factorul muncă, care contribuie la crearea, utilizarea si dezvoltarea celorlalti factori de productie, se asigură prin intermediul pieţei muncii, aceasta ocupând un rol central in sistemul economico-social. Datorită acestui lucru, piaţa muncii are o influenta directa asupra altor subsisteme si ramuri economice si determină diverse......

Words: 4350 - Pages: 18

Free Essay

Evreii Din Romania

...EVREII DIN ROMÂNIA - Istorie şi reflectare în presă [pic] CLUJ NAPOCA, 2010 ISTORIC Pe teritoriul actual al ţării noastre, evreii au o istorie ce se întinde pe aproximativ două milenii. Această minoritate a devenit semnificativă din punct de vedere numeric dar şi a ponderii economice şi culturale pe la începutul secolului al XIX-lea. Recensământul oficial din 1930 arată că totalul numărului de evrei era de 756930. Evreii au încetat practic să mai existe la sfârşitul secolului XX, dovadă fiind recensământul din 2002 care atestă că doar 6179 de evrei mai există în România. S-ar putea ca evreii să fi fost prezenţi pe teritoriul Daciei încă dinaintea cuceririi romane, însă nu avem mărturii arheologice care să confirme. Cel mai probabil este ca primii evrei au ajuns în Dacia odată cu instalarea romană. În secolul XIV, în principatele române au venit evrei din Europa Centrală (evrei aşkenazi), iar în timpul dominaţiei otomane, s-au stabilit aici în special evrei de origine spaniolă, sefarzi. În secolul al XVI-lea , în urma pogromurilor din Ucraina, a venit un val de evrei aşkenazi. Prin anul 1740 aveam deja comunităţi evreieşti în oraşele Roman, Bacău şi Galaţi. Datorită situaţiei evreilor din Galiţia, alt val de evrei se refugiază în Moldova şi Transilvania în a doua jumătate a secolului XVIII, dar mai ales în prima parte a secolului XIX. Aici autorităţile erau mai......

Words: 9259 - Pages: 38

Free Essay

Istoria Marii Britanii

...Istoria Fdkabjkdv Sdhgabjkvb Sdbhkjbv Sn dvkblkm; bbsgsk Ns fjkbj Fsjadkb Jsdbkbkj Hhkkkk ana are mere si ana are mere [ascunde] Bun venit la Wikipedia! Dacă doriți să contribuiți vă recomandăm să vă înregistrați/autentificați. Articolele acestei săptămâni sunt Germani carpatini, Lycosa singoriensis, SYRIZA și Științe naturale. Oricine poate contribui la îmbunătățirea lor. Istoria Angliei De la Wikipedia, enciclopedia liberă Salt la: Navigare, căutare Istoria Angliei | Anglia preistorică | (înainte de 43 î. Hr.) | Anglia romană | (43 - 410) | Anglia Anglo-Saxonă | (circa 410 - 1066) | Anglia Anglo-Normandă | (1066 - 1154) | Plantageneții | (1154 - 1485) | Dinastia Lancaster | (1399 - 1471) | Dinastia York | (1461 - 1485) | Dinastia Tudor | (1485 - 1603) | Dinastia Stuart | (1603 - 1714) | Marea Britanie | (după 1707) | Anglia este cea mai mare și populată dintre cele patru diviziuni administrative și istorice ale Regatului Unit. Această împărțire datează din secolul al V-lea. Teritoriul Angliei a fost continuu unit începând cu secolul al X-lea. Acest articol se referă la acest teritoriu. Oricum, înainte de secolul al X-lea și, respectiv, după întronarea regelui James al VI-lea al Scoției la tronul Angliei, în 1603, este destul de dificil de distins între istoria Scoției, cea a Țării Galilor și cea a Angliei, datorită unirii politice a acestor două țari cu ultima. Cuprins  [ascunde]  * 1 Anglia înainte de englezi * 2 Cucerirea......

Words: 5808 - Pages: 24

Free Essay

Ndjwnfc

...I. “REVOLUŢIA GLORIOASĂ” 1. ORIGINILE REVOLUŢIEI ENGLEZE Anglia secolului XVI cunoscuse o rapidă dezvoltare industrială bazată pe meşteşuguri, comerţ, minerit şi transporturi, concomitent cu apariţia fermei de tip capitalist bazat pe fenomenul „împrejmuirilor”. In 1603, la moartea Elisabetei I, tronul englez a revenit regelu Scoţiei, Iacob I Stuart. Ocuparea tronului de către Stuarţi aducea modificări importante în Anglia, unde Tudorii guvernaseră ca monarhi absoluţi, graţie abilităţii şi personalităţii lor. Stuarţii urmăreau instaurarea unui absolutism de drept, ceea ce contravenea realităţilor politice din Anglia, unde Parlamentul - format din Camera Comunelor şi Camera Lorzilor - împărţea puterea cu monarhia. Atât Iacob I, cât şi fiul său, Carol I (1625-1649), au încercat să guverneze fără a convoca Parlamentul, cu ajutorul Consiliului Privat, pe ai cărui membri îi numeau sau revocau după bunul lor plac. Ei legiferau prin proclamaţii regale şi exercitau puterea juridică prin Camera înstelată şi Curtea înaltei Comisiuni. Stuarţii agreau catolicismul într-o ţară anglicană, unde se dezvoltase mişcarea numită puritanism, care urmărea înlăturarea oricărei rămăşiţe a catolicismului.Apar contradicţii între absolutismul monarhic al regilor din familia Stuart(Iacob I şi Carol I), susţinut de vechea aristocraţie şi regimul parlamentar susţinut de Londra, burghezie şi noua nobilime. În plan religios biserica anglicană se confruntă cu curentele radicale protestante ce solicită......

Words: 51192 - Pages: 205