Free Essay

Requirement Analysis 'Het Paard'

In: Business and Management

Submitted By Arvee
Words 842
Pages 4
Requirement Analysis
“Het paard

1. Situatieschets

2.1 Probleembeschrijving

“Het Paard” is een paardenrijvereniging doe dit jaar haar 50ste verjaardag zal vieren. De vereniging wil haar bedrijf professionaliseren en heeft daarom onze hulp ingeschakeld. Allereerst gaan we het probleem beschrijven en deze verdelen.

Het overkoepelende probleem is de onoverzichtelijkheid van de administratie. Het is niet professioneel en dit komt door een aantal factoren. * Er is één penningmeester die de administratie verzorgt. De vereniging is te groot geworden om dit door een individu te laten doen.

* De penningmeester is de enige die ook maar enig verstand heeft van de administratie. Nergens staat opgeschreven hoe alles gedaan wordt en niemand anders binnen de organisatie heeft inzicht in de administratie. Dit is gevaarlijk om twee redenen.
Allereerst is er niemand die de administratie kan overnemen bij eventueel ziekteverzuim van de penningmeester en niemand die het kan overnemen gelijk als de penningmeester stopt.
Ten tweede, dit is misschien nog belangrijker, er is niemand die de penningmeester controleert of hij zijn werk wel goed doet. De penningmeester zou dus kunnen frauderen zonder dat iemand dat door zou hebben.

* De administratie wordt bij verschillende programma’s ingevoerd. Dit maakt het boeltje onoverzichtelijk. Hierdoor zullen ook extra administratieve fouten worden gemaakt.

* De penningmeester werkt dus met word, excel en het boekhoudprogramma Davilex. Het gebruik van word als communicatiemiddel is in principe niet verkeerd. Maar excel en Davilex worden gebruikt voor het boekhouden. Doe boekingen worden eerst in excel gezet en dan overgenomen in Davilex. Dit is dubbel werkt en kunnen zorgen voor extra fouten bij het overtikken van de boekingen.

* De posten Reclame inkomsten en Subsidie stromen worden maar één maal per halfjaar bekeken en ingeboekt. Deze posten zouden gelijktijdig met de overige posten moeten worden bijgehouden om het overzichtelijker te maken.

2.2 Doelstellingen

Door middel van dit project moet het bestuur van de vereniging beter inzicht in de organisatie krijgen. Hierbij is de administratie dus erg belangrijk. Het bestuur moet de administratie gaan snappen en meer betrokken gaan raken. Er moet een advies komen om de probleem op te lossen.
Nu gaan we een doelstelling plaatsen bij elk probleem dat is genoemd bij 1.1.

* Er moet dus in ieder geval één extra penningmeester komen of iemand die hem opvangen bij ziekte en zijn werk kan controleren. Zo zal de administratie betrouwbaarder zijn en hoeft er geen paniek te komen als de penningmeester ziek is.

* De software moet anders en overzichtelijker. Een advies voor een beter software pakket is nodig. Er zal uiteindelijk een nieuw pakket gekozen moeten worden om de administratie om een nieuwe en meer overzichtelijke manier te gaan voeren.

* De overige ongeboekte posten moeten gelijktijdig bijgehouden worden om de administratie compleet te maken.

Als deze doelstellingen bereikt worden zal het bestuur beter inzicht hebben in de organisatie, zal de administratie completer zijn en zal de continuïteit van de vereniging beter zijn.

2.3 Beschrijving stappen

Om aan de eisen van de cliënt (paardrijvereniging ‘Het Paard’) te kunnen voldoen, zullen een aantal stappen moeten worden ondernomen. Deze te nemen stappen zullen worden beschreven zodat het duidelijk is wat er gedaan word om tot een goede oplossing te komen. Ook komt er naar voren wat we gaan onderzoeken en hoe we dit gaan onderzoeken.

1. De huidige situatie bepalen binnen de vereniging. De gang van zaken en de processen die nu gaande zijn, zijn hierbij van belang. Alleen met een juist beeld hiervan kan worden gekeken waar de problemen zitten en hoe de eisen van de cliënt hier op aan sluiten. 2. Als de huidige processen juist zijn uitgepluisd, kan nu worden gekeken naar wat er veranderd moet worden. De vereniging heeft bepaalde eisen aan deze veranderingen en vanuit die eisen zal moeten worden geredeneerd. Deze eisen zullen dus het uitgangspunt zijn van wat er veranderd moet worden. 3. Een passende oplossing samenstellen, die voldoet aan de eisen van de vereniging. Dit houdt in dat er een softwarepakket moet worden gekozen dat alles biedt waar om gevraagd is. Doordat we in stap twee hebben onderzocht waar de verbeterpunten zitten en wat deze zijn, kunnen we deze punten laten aansluiten op een programma(pakket) dat over alle gevraagde kwaliteiten zal beschikken. Uiteraard moet er ook worden gekeken welke nadelen er aan vast zitten en welke risico’s er zijn. Ook kijken we welke hardware er nodig is om de software optimaal te kunnen laten werken en of deze aangeschaft moeten worden ja of nee. Daarnaast zullen de functies binnen de vereniging worden geherstructureerd zodat er meer zekerheid ontstaat en een financieel veiligere omgeving. 4. Alle resultaten zullen worden omgezet in een advies aan de vereniging. In dit advies zal aangegeven worden waar de vereniging het beste voor kan kiezen wat software, functies, functiescheiding en processen betreft. Dit advies zal gebaseerd zijn op de informatie die is verzameld in de voorgaande stappen en daarmee onderbouwd worden. Zo zal alle gegeven informatie duidelijk overkomen naar de klant.

Door de hier boven genoemde stappen te volgen, zullen we de klant zo goed mogelijk van dienst proberen te zijn en tot een akkoord te komen.

Similar Documents

Free Essay

Summary International Marketing

...Samenvatting_IM.pdf Samenvatting International Marketing: college(s)2011/2012 Tilburg University | Marketing Management | International Marketing Verspreiden niet toegestaan | Gedownload door: Jolien De Klerk | E-mail: joliendeklerk@hotmail.com SAMENVATTING INTERNATIONAL MARKETING 2011/2012 Week 1: Introduction to global marketing Marketing = an organization function and a set of processes for creating, communicating and delivering value to customers and for managing customer relationships in ways that benefit the organization and its stakeholders. Global marketing = focus with recourses and competencies on global market opportunities and threats. The difference is de scope of activities. A global company conducts important activities outside the home-country market. Deze globalisatie activiteiten kunnen met alle groeistrategieën plaatsvinden: Companies that understand and engage in global marketing can offer more overall value to consumers than companies that do not have that understanding. The discipline of marketing is universal. It is natural however that marketing practices will vary per country, for the simple reason that the countries and peoples of the world are different (preferences, competitors, channels and communication media). The differences mean that a marketing approach that has proven successful in 1 country doesn’t mean that this will work in another country. An important thing is to recognize the extent to which it is possible to extend......

Words: 18459 - Pages: 74