Free Essay

Research Paper

In: Social Issues

Submitted By jakemaano
Words 1181
Pages 5
Research
Paper
In
Filipino
Jason l. maaÑo
Bsba 1-3e
I.
“Malnutrisyon, Simbolo ng kahirapan”

Sa ating bansa ngayon maraming mga bata ang dumaras ng malnutrisyon. Ang malnutrisyon ay isang masamang kondisyon ng katawan na kung saan kulang na kulang ang masusustansyang pagkain na kinakain ng mga bata. At hindi pa sila kumakain ng tatlong beses sa isang araw. Hindi naman natin masisisi ang kanilang mga magulang kasi wala silang magandag hanapbuhay. Dahil sa hindi nakapagtapos sa pagaaral hindi rin nila matutustusan ang pagaaral ng kanilang mga anak. Isa pang sanhi ng malnutrisyon ay ang malaking populasyon sa isang pamilya. Ayon sa pananaliksik ang pilipinas ay “overpopulated” na. Dahil sa pagdagdag ng mga kabataang maagang nagaasawa. At isa pang epekto ng malnutrisyon ay ang pagkawala ng interest sa pagaaral. Dahil nga ang mga magulang nila ay hindi nakapagtapos at maraming anak, imbes na ipang aral ay ipambibili na lang nila ng pagkain. Ang ating goyerno ay gumagawa na ng mga solusyon sa mga problema na nagdudulot ng kahirapan. Sa mga malnutrisyong tao, nagkakaroon sila ng mga feeding programupang kahit sa ganoong paraan mayroong pantawid gutom ang mga mahihirap. Doon naman sa malaking populasyon ang ating gobyerno ay nagkakaroon ng mga seminar na kung saan tinuturan silang mag family planning. At sa kakulangan ng edukasyon, nagpapatayo sila ng mga public schools para sa mga mahihirap. Mlua sa elementarya hanggang sekondarya. At sa kolehiyo naman ay nagkakaroon sila ng mga skolar at iba pang makakatulong sa pagkakaroon ng kaalamanan. Ito ang mga solusyon na ginagawa ng gobyerno para mapigilan ang mga problema na nagdudulot ng kahirapan.

II. Ang pananaliksik ay dapat mayroong tiyak na layunin. Dahil sa tiyak na layunin na kasalalay ang ikatatagumpay ng aisng pananaliksik, sapagkat dito maibabatay kung natugunan ba ng mananaliksik o hindi ang nais niyang kahinatnan ng napiling paksang isinailalim sa pananaliksi. Bilang isang mananaliksik ang aking layunin ay maipamulat sa mga mamamayan ang masasamang epekto ng kahirapan lalo na ang malnutrisyon. Dahil dito makakatulong ka sa iba na maintindihan ang mga problemang ito at kung paano narin nila mapipigilan ito. Nagkakaroon din ng layunin ang isang mananaliksik upang mas maintindihan niya ang kanyang napiling paksang itatalakay at nakatutulong din ito sa mga mambabasa upang mas lalo pa nilang maunawaan ang isang paksa. Kagaya ng layunin ko na maipamulat sa mga mamamayan ang masasamang epekto ng kahirapan. Ito’y magdudulot ng mabubuting epekto sa mambabasa dahil mas lalo nilang maiintindihan ang iyong paksang tinalakay.

III. Ang paksang “Malnutrisyon, Simbolo ng kahirapan” ay ang napili kong paksa dahil itoy sumasalamin sa ekonomiya ng Pilipinas. Dahil sa kahirapan maraming tao ang dumaranas ng kakulangan ng sustansya sa katawan. At dahil sa pagiging ‘malnourish’ ng isang bata may mga pagkakataong hindi nakapagaaral at ang masama pa nito sila ay nagkakasakit na magreresulta sa maagang pagpanaw. Ang mananaliksik ay ginawa itong pananaliksikna ito sapagkat maari akong makatulong sa mga tao lalo na yung mga mahihirap. Dahil ang mahihirap ang kadalasang dapuan ng malalalang sakit katulad ng pagiging ‘malnourish’. Dahil wala silang pambiling mga gamot ay pinapabayaan na lang nila ito hanggang lumala at ma impeksyon. Ang pananaliksik na ito ay makakatulong sa mga tao lalo na ang mahihirap na kahit sa maliit na paraan na magpapagising sa gobyerno. Dahil ang gobyerno ay may ibat ibang sektor na handang tumulong sa mahihirap. Mahalaga ang pagaaral na ito dahil nga ito’y magmumulat samata ng mga tao, hindi lang ang mahihirap kundi sa sa gobyerno rin maaaring makapagbabago ng ating ekonomiya.

IV. Ang aking paksang sinaliksik ay natatangi sa iba ng mga pagaaral o pananaliksik na nagawa. Dahil ito ay tumutukoy sa tunay na buhay ng mga tao. Dahil tinatalakay dito ang mga suliraninna kinakaharap ng ating bansa ngayon. Sa pagaaral na rin na ito matatalakay ang mga problemang dinaranas ng mahihirap na tao. Dito napakaloob ang isang napaka seryosong problemana kinakaharap natin ngayon, ang malnutrisyon. Sinasasabing ang malnutrisyon ay isang masamang kondisyon ng katawan na kung saan ang isang tao ay nagiging ‘malnourish’. Gumagawa naman ang gobyerno upang mapigilan ang paglaganap nito. Mayroonsilang ginaganap na feeding program pagsapit ng kinaumagahan. Dahil lumalabas sa ginagawang survey ng mga sikat na pahayagan na halos tatlo sa limang bata ang kumakain ng tatlong beses sa isang araw, at ang karaniwan nilang kinakain ay ang tinatawag na “noodles”. Dahil nga naman mura at marami kapang makakain bakit nga naman hindi. Pero sa isang pagaaral ang noodles na paborito ng mga mahihirap na kainin ay may nakapaloob na sangkap na nagdudulot ng kanser at pagkasira ng utak pero bilang isang mahirap hindi ko na iniisip ang masamang idudulot nito. Kasi nga naman wala silang mabibiling masusustansyang pagkain. Isa lang yang parte ng aking pananaliksik at kung gaano ito mas kakaiba sa mga ibang pagaaral.

V. Sa aking isinagawang pagaaral kahit na mahirap ang buhay hindi ito hadlang upang mabigyan ng maayos na buhay ang kanilang mga anak. Marami ring magulang ang may oras pa sa kanilang mga anak. Nasabi rin sa aking pagaaral ang mga dapat kainin natin. Halimbawa na ang gulay dahil ito ang nagbibigay ng ibat ibang bitamina, Kanin ito ay nagbibigay naman ng carbohydrates na tuutulong pampalakas at pampasigla. Isda na nagbibigay protina para sa ating katawan. Sa aking ginawang pagsisiysat ng mga datos na napagtanto ko na nasagot ang aking paksang napili na ang malnutrisyon, simbolo ng kahirapan. Dahil marami na namang ibang suliranin diyan bakit ayan pa, kasi ito talaga yung pinakasentro ng dahilan kung ikaw ay isang malnourish. Unang una hindi ka makakapag aral, kapag hindi ka nakapag aral hindi ka makakakita ng maayos na trabaho, bilang resulta dadami ang kriminal at lolobo pa ang populasyon, dahil sa tambay ka lang maledukado ka pa maghahanap ka nalang ng pagkakaabalahan na kung saan papasok na yung “sexual interaction”. Pagkatapos noon magkakaanak kayo. Hindi ka nakapagaral, wala kang trabaho magiging malnourish yung anak mo tapos tuturuan mong magnakaw, tapos magaasawa ng minordeedad palang, itoy paikot ikot lang na sistema niyo at ang pinaka dahilan nito ang pagiging malnourish mo. Ang isinagawang pagaaral sa pamamagitan ng malinaw na paglalahad at maingat na pagsusuri ng mga datos ay lumalabas na sa tatlumpung aking pinag tanungan kabilang ang aking nanay na sa totlumpu ay labing apat ang may malnourish na anak at labing anim naman ang may malulusog na anak. Ang isa pang itinuturing na pananaliksik ay “anong ginagawamo para mapanatiling malusog ang pangangatawan ng iyong anak?”. Doon sa labing anim na may malusog na anak ay halos parehas ang kanilang isinagot na “wastong pagkain ng masusustansyang pagakain kabilang na ang gulay, kanin at isda”. Na mga pinagkukunan ng lakas ng mga bata sa pang araw araw na pagharap nila sa buhay. At ang huli kong tanong ay “nagkakaroon ba sila ng oras sa kanilang mga anak?”. At halos lahat naman doon sa labing anim ang sumagot ng oo dahil hindi mo daw dapat na hindi pagtuunan ng pansin ang iyong mga anak dahil maari itong maligaw ng landas at ang masama pa ay kung matutong magbisyo. Sa aking pagtatala aking napagtanto na sa kabila ng kahirapan mayroong mga magulang ang handang magsakripisyo alangalang sa kanilang mga anak.

Similar Documents

Premium Essay

Research Paper

...Lesson Guide The Research Process In writing a research paper, you will use the skills you have already learned, such as summary, analysis, and synthesis. You will go beyond the readings in the text, however, to add breadth and depth to your paper. Depending on your topic, you might use library research for traditional sources, online research for Internet sources, field research, or a combination of the three. Each topic chapter provides a list of Research Activities at the end. These suggestions will guide you to source material outside the textbook and provide ideas for research papers. Additionally, make use of the topic chapter links provided on this Companion Website to find more readings on each subject. What follows is a list of the steps you will take in planning and writing a paper. Remember that writing is a recursive process; you will not necessarily follow these steps in this order, and you may find yourself backtracking and looping. Find a Subject. If a subject is not assigned to you, decide what subject you are going to research and write about. Your text provides you with a wealth of ideas to start with. Use it as a springboard for discovering ideas. Develop a Research Question. Formulate an important question that you would like to answer through your research. This helps you narrow and focus your topic. The answer to the research question will become your thesis statement. Conduct Preliminary Research. To help you narrow your topic further and to find......

Words: 917 - Pages: 4

Free Essay

Paper Research

...most students' careers when they are assigned a research paper. Such an assignment often creates a great deal of unneeded anxiety in the student, which may result in procrastination and a feeling of confusion and inadequacy. This anxiety frequently stems from the fact that many students are unfamiliar and inexperienced with this genre of writing. Never fear—inexperience and unfamiliarity are situations you can change through practice! Writing a research paper is an essential aspect of academics and should not be avoided on account of one's anxiety. In fact, the process of writing a research paper can be one of the more rewarding experiences one may encounter in academics. What is more, many students will continue to do research throughout their careers, which is one of the reasons this topic is so important. Becoming an experienced researcher and writer in any field or discipline takes a great deal of practice. There are few individuals for whom this process comes naturally. Remember, even the most seasoned academic veterans have had to learn how to write a research paper at some point in their career. Therefore, with diligence, organization, practice, a willingness to learn (and to make mistakes!), and, perhaps most important of all, patience, a student will find that she can achieve great things through her research and writing. This handout will include the following sections related to the process of writing a research paper: Genre- This section will provide an......

Words: 345 - Pages: 2

Premium Essay

Research Paper

...English 102— Research Paper Requirements and General Guidelines Dr. B. Bryant Office phone—671-6358 Office—Bldg. 1, room 119 E/ office 19 Research Paper due—May 2nd (Fri) 3:00 pm in my office It must contain copies of your research. 1. Your final paper needs to be 5-8 pages (not including “Works Consulted page”) in MLA format. NO PAPER UNDER 5 PAGES WILL BE ACCEPTED!!! 2. In your research folder—a folder that does not allow your research materials to fall out—you must have the following items: • Research Paper—11/25 • Rough Draft • Research proposal/outline due 4/24 for class time • COPIES OF YOUR RESEARCH! • Your paper must be sent to on safe assignment PLEASE NOTE: NO PAPER WILL BE ACCEPTED WITHOUT COPIES OF YOUR RESEACH! The paper will receive an F. 3. Research Materials—Included on your “Works Consulted” page, you must have at least 5 professional journal articles or books. You can have more; the research really depends on your topic. Also the research papers I gave you count as a source and Loot. 4. The journal articles can come from the internet, but make sure the article is a professional article with a thesis/research, not a general informational page. All internet articles must be cited as an internet source. You can use the museum websites and YouTube. 5. For books and articles in books, you must copy the title page, copyright page, table of contents and the......

Words: 628 - Pages: 3

Premium Essay

Research Paper About a Research Paper

...Research Paper about a Research Paper Name place Professor 05/22/11 Research Paper about a Research Paper Research is a way to formulate questions and ideas used to solve a give problem using of all sorts of sources to collect information that would generate a solution. Research in the simplest form could be presented as; my computer keeps rebooting. The research focus could involve looking threw the internet to find web help that addresses the same issue or finding a business that specialize in computer repair by doing a query for computer repair from online in your area or looking threw the phone book. In this instance, someone has prepared both sources with the intention to help find the answer from documented information (Booth, Colomb & Williams, 2008). Over centuries information and been collected in libraries all the information desired. The information age yielding the internet that contains information collected by others for others to answer questions and develop new questions, and find answers. Research papers are also used as a primary form of learning that begins in elementary school and used all threw college and beyond. Carriers have been built for the purpose of conducting research and writing research papers by teachers, scientists, writers, historians, lawyers, engineers – list is goes on. Educators have established the fact that formal research can be a tool used for learning, thinking and understanding......

Words: 1673 - Pages: 7

Premium Essay

English 1010 Research Paper

...English 1010 has been a very interesting journey for me. Throughout my journey, I experienced frustration, stress, and long nights in the computer lab. English 1010 have not only made me a better writer, but it has also improved my creativity in my writing. My writing has improved tremendously since the first day of class. I am satisfied with the grade I earned although; I feel I could have done a lot better on to receive a higher grade. I believe my grade should be a B. According to the English 1010 syllabus I feel that my grade should be a B because I improved since my first paper, I participate in class conversations, and I have decent attendance. At the very beginning of the English 1010 Course, my writing style wasn’t too good. I noticed...

Words: 596 - Pages: 3

Premium Essay

Education Research Paper

...Education Research Paper Writing Education research paper is a particular type of college research paper that has to be considered by every students involved in the writing research paper process. It is often misunderstood that only students in education will be required to write this type of paper. In actual fact, every research paper should be considered an education research paper or an edification paper in which the student will have to infuse some learning into the readers. Therefore, you should decide on a topic that you know much about and which you think will call for action in the minds of your readers. You should seek for assistance in doing so from www.MasterPapers.com. If your paper is an education or edification, organization and choice of words used is what matters most. If you are writing your paper using any particular referencing style, make sure you represent all the features of that style in the paper. Keep in mind that your paper must be full of examples and illustrations and this is one of the easiest ways to educate your readers. Your language should be simple and easy for all to understand what you are teaching. In fact, you should consider your paper to be more than a good research paper to a sample research paper because others will have to make reference to your paper. Therefore, do not discard support from research and writing services like www.MasterPapers.com. An education paper should have something new to the readers. Therefore, you......

Words: 547 - Pages: 3

Free Essay

Research Paper

...Research paper may refer to: * Academic paper (also called scholarly paper), which is published in academic journals and contains original research results or reviews existing results * Term paper, written by high school or college students * Thesis or dissertation, a document submitted in support of a candidature for a degree or professional qualification, presenting the author's research and findings A thesis or dissertation[1] is a document submitted in support of candidature for anacademic degree or professional qualification presenting the author's research and findings.[2] In some contexts, the word "thesis" or a cognate is used for part of abachelor's or master's course, while "dissertation" is normally applied to a doctorate, while in others, the reverse is true.[3] Dissertations and theses may be considered asgrey literature. The word dissertation can at times be used to describe a treatise without relation to obtaining an academic degree. The term thesis is also used to refer to the general claim of an essay or similar work. ------------------------------------------------- Etymology[edit] The term "thesis" comes from the Greek θέσις, meaning "something put forth", and refers to an intellectual proposition. "Dissertation" comes from the Latin dissertātiō, meaning "path". ------------------------------------------------- Structure and presentation style[edit] Structure[edit] A thesis (or dissertation) may be arranged as a thesis by publication or...

Words: 1243 - Pages: 5

Premium Essay

Research Paper

...Organizing a Research Paper Introduction A research paper is a combination and ultimate result of an involved procedure that entails source evaluation, critical thinking, planning and composition. No matter its objectives, any research paper must attain some common goals. As such, organizing a research paper requires a systematic approach that will enable the researcher to accomplish the intended objectives of the research. Apart from addressing the needs of the assignment, a research paper should have a clear purpose, thesis and discussing the quantity as well as quality of sources. In order to gain experience in research writing, an individual must be familiar with the whole process involved in organizing a research paper. There are two types of research paper namely; * Argumentative research * Analytical research Although each type has its own specified format, they bear seven similarities when it comes to their organization; a. Collect printed sources and evaluate them Assemble materials such as scholarly articles, state documents and other useful sources with regard to the research question. Skim through them to get hint on their importance. One can also evaluate online materials since most of them have useful although random information. b. Choose a method for keeping notes You should keep notes on different index cards and ensure to indicate the title or author as this will enable you to recheck the information obtained from the source material. c. Use...

Words: 378 - Pages: 2

Free Essay

Research Paper

...PREFERENCES OF FACULTY MEMBERS OF CAVITE STATE UNIVERSITY-SILANG CAMPUS IN CHOOSING TOURISTS DESTINATION Undergraduate Research Submitted to the Faculty of the Department of Management of Cavite State University-Silang Campus Silang, Cavite In partial fulfillment of the requirements for the degree of Bachelor of Science in Tourism and Resort Management UNIVERSITY MISSION “Cavite State University shall provide excellent, equitable and relevant educational opportunities in the arts, science and technology through quality instruction and responsive research and development activities. It shall produce professional, skilled and morally upright individuals for global competitiveness.” UNIVERSITY MISSION “Cavite State University shall provide excellent, equitable and relevant educational opportunities in the arts, science and technology through quality instruction and responsive research and development activities. It shall produce professional, skilled and morally upright individuals for global competitiveness.” Republic of the Philippines CAVITE STATE UNIVERSITY (CvSU) Silang Campus Silang, Cavite Republic of the Philippines CAVITE STATE UNIVERSITY (CvSU) Silang Campus Silang, Cavite UNIVERSITY VISION The premier University in historic Cavite recognized for excellence in the development of globally competitive and morally upright individuals UNIVERSITY VISION The premier University in historic Cavite recognized for excellence in the......

Words: 1897 - Pages: 8

Premium Essay

Ap Biology Research Paper

...over-thinking things. I’m not a linear thinker, I prefer to think in an abstract form. I like to touch, see, and move when I’m learning new concepts in class. (To see subject material only in text sometimes confuses and overwhelms me (unless it is written very clearly.)) 6. What is the most effective way for you to prepare for a test? Flashcards are my favorite manner of preparation. I prefer also looking back at my notes whenever possible. Study guides are extremely helpful, but I have the feeling that the AP exam won't have one. 7. At this time, what do you plan on majoring in when you get to college? At this point in time, I’m planning to explore the medical field and specialize as a nutritionist or dermatologist. Particularly, I want to research ways of people getting an adequate nutrition when they have a very limited diet (whether it would be because of allergies or intolerances). I have issues with eczema and allergies myself; therefore, I feel like I could connect with people in a similar circumstance as my own. ...

Words: 396 - Pages: 2

Premium Essay

Jacob Lupkin Research Paper

...Hello my name is Jacob Lumpkin. I am 19 years old and am currently in my first semester of college. I am majoring in business and after I finish my associates degree at OCCC I want to go to OU and get a bachelors in economics. My favorite subject in school growing up was history because I love learning about how the past has affect the present day. My favorite thing to do is playing or watching basketball. I played basketball for 3 years when I was in high school and enjoyed every minute of it. I also played baseball and hockey when I was younger and still enjoy watching games. I have also moved around quite a bit in my life. I’m originally from Oklahoma but moved several times growing up because my dad’s job. I moved back to Oklahoma when I was 10 and have been here ever since. I think this course will really help me improve my writing skills and teach me things that are crucial to success in life after college. I believe this course will help me learn to consistently meet deadlines and become a better writer overall. I think it’s important to be able to write well because it’s a really great way to communicate with other people and is another way to express someone’s thoughts. I am really looking forward to participating and being involved in this class as well as being challenged to become a better writer and getting to meet new people along the way. ...

Words: 255 - Pages: 2

Free Essay

Business Term Research Paper

...Hi Business Hi this is a business paper. This is a really good business paper. It is all about business and the business of bieng in business! Hi this is a business paper. This is a really good business paper. It is all about business and the business of bieng in business! Hi this is a business paper. This is a really good business paper. It is all about business and the business of bieng in business! Hi this is a business paper. This is a really good business paper. It is all about business and the business of bieng in business! Hi this is a business paper. This is a really good business paper. It is all about business and the business of bieng in business! Hi this is a business paper. This is a really good business paper. It is all about business and the business of bieng in business! Hi this is a business paper. This is a really good business paper. It is all about business and the business of bieng in business! Hi this is a business paper. This is a really good business paper. It is all about business and the business of bieng in business! Hi this is a business paper. This is a really good business paper. It is all about business and the business of bieng in business! Hi this is a business paper. This is a really good business paper. It is all about business and the business of bieng in business! Hi this is a business paper. This is a really good business paper. It is all about business and the business of bieng......

Words: 753 - Pages: 4

Free Essay

Research Paper

...In every research project there will always be a way to measure what is going on and how even a slight change could impact the outcome. A review was performed by Franz Bocker, from the School of Business University of Regensburg, on the comparison of teaching types of case verses lecture in Business Administration. In all school environments the importance of motivating a student to actually understand the course is the intended goal of all institutes. In this synopsis we will be looking at the independent and dependent variables described throughout the study. As well as the subjects used, how they were chosen and was the study valid and reliable. The idea to perform such a study was based on proving three hypotheses by reviewing what would be the better motivator to students, case versus lecture teaching. These hypotheses that were reviewed were: • “Case teaching develops the ability to reproduce knowledge learned skills better than lecture teaching. • Case teaching develops the ability to apply knowledge and learned skills to unknown problems better than lecture teaching. • Case teaching motivates students to learn managerial information more than lecture teaching does” (Bocker, 1987). The three hypotheses were developed to confirm that case teaching is better suited to teach students in a business administration degree than a lecture structure. In every experiment there is at least one independent variable and one dependent......

Words: 757 - Pages: 4

Free Essay

Research Paper

...A Feasibility Study of Establishing a Pawnshop in General Santos City CHAPTER I INTRODUCTION This chapter discusses about the background of the study, rationale of the study, objectives of the study, significance of the study and definition of terms. Background of the Study Too many people are in difficulty today due to economic or unstable economy people may find an alternative way to find a solution to their problems, many of them go to the houses of the creditors owing money to be able to meet their needs even in a small amount, but sometimes they cannot borrow money because they have not paid their first loan. So, people will go to other areas to take instant cash. Some will apply a bank loan, and wait for an answer only to be able told that they are denied. That’s why people will go to their local pawnshop for much need help. Pawnshop brokers are seeing people from all walks of life pawning everything that has value that will put the cash they desperately need in their hands when they need it. (www.business.whatitcosts.com) 1 1 Pawnshop is a store which offers loans in exchange for personal property as equivalent collateral if the loan is repaid in the contractually agreed time frame, the collateral may be repurchased at its initial price plus interest. If the loan cannot be repaid on time, the collateral may be liquidated by the pawn shop through a pawnbroker or secondhand dealer through sales to customers. (http://www.businessdictionary.com) As a......

Words: 1230 - Pages: 5

Premium Essay

Research & Terminology Research Paper

...Research is defined as "studious inquiry or examination; especially : investigation or experimentation aimed at the discovery and interpretation of facts, revision of accepted theories or laws in the light of new facts, or practical application of such new or revised theories or laws" ("Research," 2012). It's said that research is one of the most important processes in the field of criminal justice. There are many ways to complete research which can cause the process of research to take the most time. This paper will discuss the different methods and the different terminology that is used in the criminal justice system. There are two common methods that are used in the criminal justice system and they are the qualitative and quantitative methods. As part of the readings, it was determined that there are so many different methods for researching. However, some of these research methods have never been heard of or people don't know anything about them. There are several steps that would need to be taken in order to complete the entire research cycle. The first term that will be discussed is Scientific Research, which means it's the "research into questions posed by scientific theories and hypothesis" ("Scientific Research," 2011). The most common research method that is used today is the scientific research method, which is used highly in the criminal justice system. Just about every aspect of the criminal justice system revolves around science. Doing research 50......

Words: 599 - Pages: 3