Free Essay

Rizal Notes

In: People

Submitted By maimai00
Words 2474
Pages 10
Nag-aral siya medisina sa Unibersidad ng Sto. Tomas upang magamot niya ang mga mata ng kanyang mahal na ina na si Teodora Alonso ngunit nagdesidido siyang magtapos sa Europa ng nasabing kurso dahil hindi naging maganda para sa kanya ang pamamahala ng mga dominikanong prayle sa unibersidad. Nahasasa ang kahusayan ni Rizal bilang isang optalmohista kaya naman nagkaroon siya ng mga pasyente ng British, Amerikano, Tsino at Portugese. Nging matagumpay ang pag opera niya sa kaliwang mata ng kanyang ina kaya muli itong nakapagbasa at nakapagsulat. Binigyan siya ng suporta at tulong ng kayang mga kaibigan sa Europa sa kanyang propersyon tulad nina Mr. Bousted, Biarritz at ama ni Nellie. Si Ariston Bautista Lin ay nagpadala sa kanya ng liham ng pagbati at ng isang aklat na "Diagnostic Pathology by Dr. H. Virchow" at "Traite Diagnostique by Mesnichock". Dahil sa kanyang kagalingan, siya ay naging isa sa Asia's eminent opthalmologists.

Nagplano si Rizal ng Proyekto kung saan magiging kolonya ng Pilipinas ang British-owned Island at tatawagin itong "New Calamba" at ito ang magiging tirahan ng mga residenteng Pilipino sa Calamba na walang lupa. Noong March 7, 1892, pumunta si Rizal sa Sandakan upang kausapin ang mga awtoridad sa Britanya at pumayag ang mga ito na ibigay sa mga Pilipino ang 100,000 na ektarya ng lupa. Si Manuel Hidalgo ay hindi sumang-ayon sa proyekto dahil para sa kanya, hindi dapat iwan ang bansang Pilipinas na napakaganda at pinagsakripisyo ng karamihan. Nakapagpadala si Rizal dalawang sulat sa Gobernador ng Pilipinas noon na si Eulogio Despujol ngunit hindi niya inaprubahan ang nsabing proyekto.
Noong taong 1892 ng Mayo, nagdesidido si Rizal na magbalik sa Maynila upang makipanayam si Governor Despujol tungkol sa Borneo Colonization Project, itatag ang Liga Filipina sa Pilipinas at Patunayan na mali ang pag atake sa kanya ni Eduardo de Lete sa Madrid. Ang pag atakeng ito ay tungkol sa nailathala sa La Solidaridad na nagpapakita na si Rizal ay isang duwag, makasarili, at oportunistic.
Matapos lisanin ni Rizal at kanyang kapatid na si Lucia ang Hong Kong, ang konsul-heneral ng espanya ay nagpadala ng cablegram sa Gobernador na si Eulogio Despujol at sinabi kung nasaan si Rizal. Nag karoon din ng lihim na pagsampa kaso laban kay Rizal at sa kanyang mga kasama dahil sa pagiging "anti-religious" at "anti-patriotic agitation" at Inutusan ni Gobernador Despujol ang kanyang seketarya na si Luis de la Torre na tuklasin kung si Rizal ay isang German citizen. Walang kaalam-alam ang magkapatid tungkol sa gagawing paghuli kay Rizal.
Ang la liga Filipina ay isang samahang pangsibiko na itinatag ni Rizal at pinasinaayaan noong 1892 sa Tondo. Naghanda siya para samahang ito noong siya ay nasa Hong Kong at ang mga nahalal opisyal ay sina Ambrosio Salvador, Deodato Arellano, Bonifacio Arellano at Agustin de la Rosa. Ang layunin ng samahang ito ay mapagkaisa ang buong arkipelago, magkaroon ng proteksyon sa bawat pangangailangan at kagustuhan ng bawat isa, proteksyon laban sa mga karahasan at kawalang katarungan, pag-aaral at aplikasyon sa reporma at paghikayat ng edukasyon, agrukultura at komersyo. Kahit sinong Pilipino ang maaaring sumama sa samahang ito at ang bawat isa ay nagbabayad ng dalawang piso bilang entrance at sampung sentimo bawat buwan. Ang mga miyembro nito ay kailangang manghikayat pa ng iba na sumali sa samahan, sumunod sa utos ng Supreme Council, sabihin sa Fiscal ang anumang nalamang bagay na maaring makaapekto sa Liga, at tulungan ang kapwa miyembro.

Ipinatapon si Rizal sa Dapitan dahil (1) Maraming inilathala si Rizal na libro at artikulo na nakasama para sa mga Espanyol (2) May mga nakita sa kanyang gamit na mga pamphlet na "Pobres Frailes". (3)Ang ginawa niyang nobelang "El Filibusterismo" ay nalamang dedikado para sa tatlong paring martir na sina Gomez, Bugos at Jaena at nabasa na sa unang pahina ay nakasulat ang mga kamalian ng administrasyon ng espanya.

Ang mga kondisyong ito ay (1) Mag retrak si Rizal sa kanyang mga kamalian tungkol sa relihiyon ang gumawa ng pahayag na kampi siya sa espanya at laban siya sa rebolusyon; (2) Gawin ang mga gawain ng mga katoliko at magkumpisal; at (3) Umakto siya bilang isang lalaki na maka relihiyon.
Habang si Rizal ay nasa Dapitan, ginamit niya ang kanyang propesyon bilang isang manggagamot. Marami siyang naging pasyenteng bukas-palad kaya binigyan niya ito nga mga libreng gamot. Noong taong 1893 ng Agosto, inoperahan naman niya ang kanang mata ng kanyang ina. Dahil sa kanyang kahusayan, maraming dumayo sa kanya mula sa Luzon, Hong Kong, Cebu, Bohol, Panay, Negros at Mindanao. Matagumpay niya ring nagamot ang isang mayamang estudyante na si Don Ignacio Tumarong at binayadan siya nito ng tatlong libong piso. Ilan pa sa mga naging pasyente nya ay nagbayan sa kanya nga limang daan at isang hasyendero ang nagbayad sa kanya ng asukal. Bilang isang manggagamot, naging interisado siya sa pag-aaral sa mga halamang gamot.
Bilang isang nakapagtapos ng surveying, marami siyang nabasang libro na ginagamit ng mga inhinyero. Nagamit niya ang kanyang natutunan sa pamamagitan ng pagtatayo ng watersystem. Maraming inhinyero ang humanga kay Rizal dahil dito at alam nila na kaunti lamang ang mga kagamitan niya at pera.
Maliban sa Warter System, maraming mga proyekto ang ginawa ni Rizal habang siya ay nasa Dapitan. Gumawa siya ng paraan upang maiwasan ang malaria, ang limang daang piso na ibinayad sa kanya sa kanyang pangagamot ay ginamit niya upang magkaroon ng mga coconut oil lamps ang bawat mga kalsada. Sa tulong ni Father Sanchez na siyang naging paborito niyang professor sa Ateneo, napaganda ang Town Plaza at sa tapat ng isang simbahan, gumawa sila ng istrukturo ng mapa ng Mindanao sa pamamagitan ng bato, earth at damo.
Alam natin na ang edukasyon ay napakahalaga kay Rizal. Tuwing pumupunta siya sa iba't-ibang bansa, ino-obserbahan niya ang sistema ng edukasyon ng mga ito kaya sa Dapitan, itinatag niya ang isang eskwelahan na tumagal bago siya nakalaya sa Dapitan at ginamit niya ang kanyang mga ideya na nakuha niya sa iba't ibang bansa. Hindi niya pinagbabayad ng pang matrikula ang kanyang mga estudyante bagkus, pinagtatrabaho niya ang mga ito sa kanyang mga proyekto. Ang mga itinuro niya ay reading, writing, languages (Spanish and English), history, mathematics, geography, industrial work, morals, nature study at gymnastics. Ginamit rin niya ang sistema ng edukasyon sa Ateneo kung saan, ang pinakamagaling ay tinawag na "emperor" at ito ay nakaupo sa pinakaunahan at ang may pinakamababang marka ay nakaupo sa pinakahulihan. Tuwing hindi oras ng klase, hinihikayat ni Rizal ang mga mag-aaral na maglaro na nakakapagpalakas ng katawan kaya sila ay nag wrestling, boxing, swimming, stone-throwing, arnis, gymnastics at boating.
Nakita ni Rizal na ang Mindanao ay lugar na maraming ispesimen kaya naghanap siya kasama ang kanyang mga estudyante sa mga gubat at tabing dagat ng mga ispesimen ng insekto, ibon, ahas, butiki, palaka, shells at iba't-ibang halaman. Ang mga nakukuha niya ay ipinapadala niya sa Dresden Museum sa Europa at bilang kapalit, pinapadalhan niya ng mga Europeong siyentipiko ang mga libro at surgical instruments. Nakapagtayo siya ng koleksyon ng concology na nilalaman ng 346 shells na nagrerepresenta ng 203 na species. Sa katunayan, nadiskubre nya ang mga kakaunting hayop at ipinangalan ito sa kanya. Ilan sa mga ito ay ang Draco rizali (flying dragon), Apogonia rizali (small beetle) at Rhacophorus rizali (rare frog). Ayon sa mga siyentipiko, pin=ag-aralan din ni Rizal ang antropolohiya, etnograpya, arkeolohiya, geology at heyograpiya.
Habang si Rizal ay nasa Dapitan, natutunan niya ang iba't-ibang wika tulad ng Bisayan, Submanum, at wika ng Malay. Nagsulat siya gamit ang wikang Tagalog tungkol sa pagkakaiba ng Bisayan at Wika ng Malay. Sumulat si Rizal kay Bluementritt noong Abril 5, 1896 at sinabi niya na magaling na siyang magsalita ng bisayan na wika at importante na matutunan ang iba't -ibang dayalekto. Sa katunayan, 22 na wika na ang alam ni Rizal. Ilan sa mga ito ay ang Tagalog, German, Arabic, Sanskrit, Dutch, Ilokano at marami pang iba kaya si Rizal ay isa sa World's Linguists.
Si Rizal ay nakatulong sa paggawa ng banal na lugar ng Holy Virgin sa isang Chapel. Siya ang nagmodelo ng kanang paa ng imahe, mansanas at ulo ng ahas at Iginuguhit niya ang mga bagay na hinahangaan niya sa Dapitan. Ginawan din niya ng rebulto ang kanyang aso na si "Syria" na nakain ng crocodile, professor niya sa Ateneo na si Father Guerrico, asawa niya na si Josephine Bracken at tinawag niya itong "The Dapitan Girl" at St. Paul na ibinigay niya kay Father Pastells.
Si Rizal ay nagkaroon ng malaking lupa. Pinagtayuan niya ito ng bahay, paaralan, ospital at pinataniman. Sa kanyang bukid, ginawa niya ang mga bagay na ginagawa sa bukid sa Europa at Amerika at katulong niya ang kanyang mga estudyante. Hinikayat niya ang kanyang mga magsasaka na huwag na nilang gawin ang mga lumang paraan. Sa halip ay gawin ang kanyang nalaman mula sa ibang bansa. Ginusto ni Rizal na magkaroon ng kolonya sa sitio of Ponot malapit sa Sindagan Bay dahil sa tingin niya, maganda itong pagtaniman ng cacao, kape at niyog ngunit hindi niya ito nakuha tulad ng nangyari sa proyekto niya noon na Borneo Colonization dahil hindi na nakuha ang suporta ng gobyerno.
Si Rizal ay nagkaroon ng business na fishing, copra at hemp industries at naging kasambal niya dito ay si Ramon Carreon. Sumulat si Rizal kay Manuel Hidalgo tungkol sa kanyang business at humingi siya ng tulong na makabili ng malaking net at padalhan siya na dalawang mahusay na mangingisda na magtuturo sa kanyang mga tauhan ng mga mas maganda at mabisang paraan sa pangingisda. Ang hemp industry ang nakapagbigay sa kanya ng malaking kita at gumawa rin siya ng "Cooperative Association of Dapitan Farmers" na naglalayon na mas mapabuti/mapaganda ang kanilang mga produkto, makakolekta ng sapat na pera, makapagpatayo ng tindahan para sa producers at workers upang mabili nila ang kanilang pangangailangan na may sapat ng presyo.

Si Rizal ay mahusay mag-imbento ng mga bagay. Sa katunayan, noong siya ay nasa Calamba pa, naimbento niya ang sulpukan na iniregalo niya kay Blumentritt. Ito ay isang cigarette lighther na gawa sa kahoy. Noong siya ay nasa Dapitan, naimbento naman niya ang isang makina na nakakagawa ng halos anim na libong bricks. Makikita natin dito na talagang napakatalino ni Rizal.
Habang nangagaganap ang rebolusyon sa Cuba, nagvolunteer si Rizal na maging isang military doctor sa nasabing lugar kaya sumulat siya kay Governor General Blanco kung payag itong pumunta doon at bilang sagot, pinayagan si Rizal. Ang buong akala ni Rizal, ang gobernador ay kanyang kaibigan dahil sa pagpayag nito. Sa katunayan pala, matagal nang nagpapalitan ng telegrama si Blanco at ministers ng war tungkol sa kanya upang maipaaresto. Maituturing ni Rizal na ang paniniwala na napakabait ni Blanco ang kanyang pinamalaking pagkakamali na kanyang nagawa.
1. The revolutionists used his name without his knowledge. If he were guilty he could have escaped.
2. If the Liga was reorganized nine months later, he did not know about it.
3. If he were the chief of the revolution, why was he not consulted by the revolutionists?
4. It was true the he wrote the by-laws of the Liga Filipina, but this is only a civic association-not a revolutionary society.
5. He did not correspond with the radical, revolutionary elements.
Noong Disyembre 29, 1896, 6:00 ng umaga, binasa ni Captain Rafael Dominguez ang death sentence para kay Rizal-babarilin sa likod sa paraan ng firing squad sa oras na alas syete ng umaga sa Bagumbayan. Noong 7:00 na, dinala si Rizal sa prison chapel at binisita ito nina Father Saderra at Viza. Ibinigay ni Rizal kay Viza ang skulptura na Sacred Heart Of Jesus na inukit ni Rizal noon at inilagay ito sa ibabaw ng lamesa. Dumaan ang ilang oras, marami pang bumisitang kaibigan sa kanya. Mula 12:00 pm hanggang 3:00 pm, sumulat si Rizal ng tula na pamamaalam at itinago niya ito sa alcohol cooking stove. Sumulat din siya ng huling liham para sa kanyang kaibigan na si Blumentritt. Noong 4:00 pm, dumating ang ina at kapatid ni Rizal. Nang palayo na sila sa isa't isa,ibinigay ni Rizal kay Trinidad ang alcohol cooking stove at sinabing may laman ito sa loob. Ang tula na nasa loob ay tinuturing na "priceless game of Philippine literature". Noong 10:00 pm, sumulat si Rizal ng retraksyon, na itinatakwil na niya ang Masonry at mga idea niya tungkol sa anti-Catholic. Ang tungkol sa reaksyon na ito ay pinadedebatehan ng marami kung ito nga ba ay totoo. Matapos ito, dumalo si Rizal sa misa at nag kumpisal, sumulat sa pamilya at kay Paciano, nagbigay ng religious book kay Josephine Bracken na "Imitation of Christ". Mga 6:30 am sa Fort Santiago,isa sa mga pari ang lumapit kay Rizal at nagbigay ng Crucifix. Hiniling niya sa commander na barilin siya ng nakaharap ngunit hindi ito pinagbigyan. Nang tumalikod na siya, nagulat si Dr. Castillo dahil normal ang rate ng pulso ni Rizal tapos nagsimula nang tumugtog ang drum, may sumigaw ng "fire" at nagsimula nang barilin si Rizal at nagsigawan ang mga espanyol ng "Viva España".

Mga batayan kung bakit hindi nagretrak si Rizal:
(1) ang dokumento ng retraksyon ay itinago ng pagkahaba habang panahon at walang iba kundi ang mga autoridad lamang ang may karapatan na tumingin at makakita nito; (2) Hindi binigyan ng magandang lamay si Rizal kasama ang kanyang mga malapit na kamag-anak at sa halip ay sa mga malapit lamang na kaibigan ng mga prayle ito inilagi bago ito ilibing; (3) walang ni isang katoliko na makapagpatunay na ang lamay ay dinaluhan ng mga iba pang Katoliko at (4) hindi tinuturing na isang Katolikong Sementeryo ang pinaglibingan kay Rizal at ang lugar na pinaglibingan sa kanya ay hindi man lamang nilagyan ng Krus sa ibabaw at tanging ang kanyang mga malapit an kamag-anak ang nakakaalam sa lugar.
Mga batayan kung bakit nagretrak si Rizal:
(1) Testimoniya ng mga taong sinasabing nakasaksi nang ginawang retraksyon ni Rizal. Ang mga ito ay sina Father Viza, Fr.Pio Pi, Fr. Silvino Lopez Tunon, Archbishop Bernardino Nozaleda Gen. Rafael Dominguez, Fiscal Gaspar Castaño, Father Rosell, Father Vicente Balaguer, Luis Taviel De Andrade at Father Tomas Feijoo; (2) Ang buong retraksyon ay inilathala sa dyaryo kinabukasan ng pagkakapatay kay Jose Rizal. Pinagtibay ang argumento na nabasa naman daw ito ng mga kaaway ng simbahan, ng mga mason, ngunit wala namang mga reklamo na narinig mula sa kanila; (3) Pamphlet na ipinamigay noong February 28, 1897, ilang buwan makalipas ang retraksyon ni Rizal. Ito ay pinamagatang “La Politico de España en Filipinas” nakapaloob dito ang retraksyon ni Rizal kabilang ang sa iba pa na tulad ng kina Francisco Rojas, Ramon Padilla, Luis Villareal, Fustino Villareal, Moises Salvador, Jose Dizon, Antonio Salazar, Geronimo Cristobal, Medina, at General Antonio Luna.

Similar Documents

Free Essay

Chorva

...VICTOR A. SABERDO Gamo Palayan Tanay, Rizal Cel. No. 09051307787 Email Address: victor.saberdo@yahoo.com Passport No.: XX5643270 POSITION DESIRED WELDER WORKING EXPERIENCE Company : Taisei Address : Doha, Qatar Position : Welder Inclusive Date : May 10, 2010 – May 20, 2012 Job Description: • Preparation of tools, materials and permit needed on daily activities • 360o look around hazard identification • Full welding of I-beam, 10mm thick plate, stiffener of I-beam, 5mm thick plate support stainless I-6, 40x40 frame cladding and frame cp2 panel • And support all welding works in fabrication activities Company : KEPCO Philippines Corporation Address : Malaya Pililla, Rizal Position : Welder Inclusive Date : October 11, 2003 – January 20, 2007 Job Description: • Preparation tools materials and equipment of daily activities • Coordination with safety officer and supervisor for necessary hot work permit, before to proceed to welding work • Full welding, tank column, over head tank, railing, flat form, pipe, trusses, for light post. Company : Engineering & Construction of Asia Address : Makati, City Position : Scaffolder Inclusive Date : 1999 – 2002 Job Description: • Preparation of tools and materials • 360o look around hazard identification • Installing Ø assign every scaffold needed on a site......

Words: 374 - Pages: 2

Premium Essay

Paper

...the national land use as the highest policy making body. It categorizes uses of land for protection, production, settlement and infrastructure. The NLUMA was opposed by the real estate sector as the act will negatively affect the housing backlog, real estate boom and global competiveness. It is said to be that the bill was too pro-peasant. The conversion of land in the Philippines is more on the growth of real estate and not by the manufacturing sector. It is driven by interest and thirst for money by capitals instead of providing for the need of the masses. The relocation sites for informal settlers are said to be the safety of the IS from the hazard of living near flood prone areas. They were relocated off city such as Bulacan, Rizal and Cavite. I have an experience wherein I interviewed someone that experience the relocation in Montalban. She said that the relation site is more of a danger zone and prone to disasters. It has no basic services and far from work. There is also less opportunity for livelihood. The relocation site in Montalban is prone to flooding as it is a catchment. It is also along the west valley fault. The sites is basically to kill the informal settlers instead of taking care of their needs. The political ecologies of land-use (1) Structural solutions to a complex problem. There is an easy way out for the government. (2) Neoliberal reforms and urban space: using disaster and risk as an opportunity....

Words: 404 - Pages: 2

Free Essay

Angono

...Rivera, Lieca R. June 6, 2016 Sec 1 Prof. Pelias Reflection: We visited 5 places in our Viaje de Angono. We depart from Santolan Station by roughly 8 am. The travel time to reach our first destination which is the Rizal windmill is 2 hours, as far as I remember. I have not been to Ilocos Norte to witness the famous Bangui Windmills, and it is included my bucket list to have a picture with those. I was really amazed to see the wind farm in Rizal since it seems like I get to see those in Ilocos. I also found out that the same company is operating both the Bangui and Pililla windmills. The Pililla windmills are on top of the hills overlooking the beautiful plains of Tanay Rizal on one side and Laguna on the other side. One will also get a very good view of Laguna de Bay. There are infographic boards there about Pililia and the wind farm. One interesting fact on why Pililia was chosen as the site for these wind turbines –these hills have a natural wind corridor with a monthly average of 36kmh windspeed passing through the hill and heightens during Amihan (north-east winds) season from October to March. We took plenty of photos with the wind mills for remembrance. Also, we bought memorabilia that the residents are selling there. We had our lunch after windmills. Then, we went to Nemiranda Art Haus and Balaw-balaw restaurant. This arthouse is surrounded by mythical relief murals and three dimensional mythological characters such as the “Ang Nuno” , “Habagat”......

Words: 516 - Pages: 3

Premium Essay

Something Borrowed Malcolm Gladwell Analysis

...Those notes can only be sequenced so many times before they are repeated by a new musician and called “original”. Intellectual property has been protected in the courts systems, but has favored personal interest over creativity and borrowing. In the case of Weber vs. Repp for example, Repp was claiming to be the owner of the copied Catholic folk music stolen to create music by Weber. With help from a lawyer, it is proven that Weber wrote a song previous to the music and songs by Repp. It was demonstrated that Weber wrote a song, Repp wrote another song sounding similar, and then Weber wrote the song in question. This showing that Weber borrowed from himself and Repp borrowed from him. The musical notes played in the same sequence were copied by both composers and therefore the courts dismissed the case, musical notes are not owned by any one composer. It does not matter what you copy but how much you choose to take. The idea behind Gladwell’s argument is that borrowing some to be creative is and needs to be acceptable in the eyes of “plagiarism...

Words: 1296 - Pages: 6

Free Essay

Akin

...6/14/2014 University of Makati Online Enrollment Beta Version UNIVERSITY OF MAKATI J.P. Rizal Extension, West Rembo, Makati City ONLINE CERTIFICATE OF REGISTRATION Date College Program/Major Name Address Guardian COLLEGE OF COMPUTER SCIENCE BACHELOR OF SCIENCE IN COMPUTER SCIENCE APPLICATION DEVELOPMENT 2011 JOHN DENVER SABERON DIAZ Academic Year Yr Level Student No. 06/14/2014 2014-2015 - First Semester Third Year A1101241 MALE March 10, 1994 BLK 251 LOT 4 HANZEL ST.,, PEMBO, MAKATI CITY Gender Date of Birth Encoded Subject(s) A.Y. 2014-2015 - First Semester CFN A114A568 A114A602 A114A604 A114A606 A114A607 A114A608 A114A609 A114A674 Total Units: Course Code PHY1LAB CS 106 ECO 1 POL 115 SLELEC 1 CS 107 CS 108 POL 102 Course Description MECHANICS AND HEAT WITH LABORATORY METHODS OF RESEARCH PRINCIPLES OF ECONOMICS WITH LRT PERSONS AND FAMILY RELATIONS ELECTIVE 1 STRUCTURE OF PROGRAMMING LANGUAGE MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM PHILIPPINE GOVERNMENT AND CONSTITUTION Section II-BCNA (IRREG) Units 4.0 Time 05:00 PM - 07:00 PM 12:00 PM - 01:00 PM 04:00 PM - 05:00 PM 06:00 PM - 07:30 PM 03:00 PM - 06:00 PM 01:00 PM - 02:00 PM 02:00 PM - 03:00 PM 11:00 AM - 12:00 PM Days MWF MWF MWF T TH T TH MWF MWF MWF Room HPSB 509 HPSB 512 HPSB 512 HPSB 512 B2 103 HPSB 512 HPSB 512 HPSB 504 III-ACSAD 3.0 III-ACSAD 3.0 III-ACSAD 3.0 III-ACSAD 4.0 III-ACSAD 3.0 III-ACSAD 3.0 IV-CBPW- 3.0 DANCE 26.0 Please register me in the above listed courses. I have...

Words: 682 - Pages: 3

Free Essay

Asdasd

...Punta de Fabian is located on Manila East Road, Barangay Evangelista, Baras, Rizal that is not far away from our house, you can get there maybe 10-15mins if you are living in Baras. Great food, friendly staff, cozy and high tech rooms, complete facilities, and everything you would ask for in your second home is in the famous and first-class, Punta de Fabian. Even though I only got to experience the cheapest but also of high-class room, I enjoyed the glamour of the place and felt like a very important guest.  First to talk about is the food. "Wow!" I think this expression summarizes everything about the food in Punta de Fabian. First we had is their pastry, tea and coffee. The croissant was really delicious, the coffee was great and the cookies were perfect. I even learned from Tracy, one of the hotel's trainees (if I'm not mistaken), that their pastries were being purchased by other hotels and restaurants. We had our sumptuous breakfast. Almost every kind of breakfast food was served in the buffet. I was amazed by the, delicious juices of every kind, and the unfamiliar fruits that taste so good, not to mention the excellent staff that assisted us. My stay at Nielsen's was really awesome and satisfying. Next are the friendly employees. The moment I arrived at the hotel, I was very nervous and insecure of how I look and present myself because of the formal environment of Punta de Fabian. Thanks to one of the staff who opened the car's door and greeted me with a friendly......

Words: 629 - Pages: 3

Premium Essay

Manga

...* Sulit.com.ph * SulitCars * Sulit Real Estate * 02 Ad History ▼ * (0) Saved Ads * (2) Recently Viewed Ads * Access more features with a Sulit Account! It's FREE to sign up! * Free Sign UpSign In Lot For Sale In San Pablo Laguna - 230 Sq.m (corner) At P966k San Pablo City Real Estate Philippines Online Users: 27456 ------------------------------------------------- Top of Form Bottom of Form Search options Popular Searches: makati, fully furnished condo for rent in quezon city, rent,apartment for rent quezon city, apartment for rent las pinas * Categories ▼ * Apartment and Condominium * Beach and Resort * Commercial and Industrial Properties * House and Lot, Townhouses and Subdivisions * Land and Farm * Memorial Lot * Rooms and Bed * Real Estate Services * Forum * Help * Post A Free Ad Sulit Real Estate:   * Sulit Real Estate * Real Estate * Land and Farm Lot For Sale In San Pablo Laguna - 230 Sq.m (corner) At P966k 3460 views | 0 comment Lot Area | 230 m2 | * Now OnlyP 966,000.00  * Regular PriceP 1,081,000.00 * SaveP 115,000.00 * Ad ID3473687 * AddressRiverina Subd., Phase 2, San Pablo, Laguna * ConditionNew * Date UpdatedJuly 18, 2012 * Date PostedApril 17, 2011 * CategoryLand and Farm * ClassificationFor Sale * LocationSan Pablo City, Laguna * Short URL * Contact SellerSend Private......

Words: 1881 - Pages: 8

Free Essay

Happiness

...ICCT COLLEGES FOUNDATION INC. V.V. Soliven Cainta, Rizal ANTIPOLO CAMPUS Survey Questionnaire ENGL02A Name (Optional): ____________________ Age (Optional): __________ Sex: F __ M __ Direction: Read and analyze the questions carefully and answer it seriously. Shade your best answer. 1. Are you a K-POP fan? Yes No 2. Do you watch Koreanovela? Yes No 3. Do you like Korean fashion? Yes No 4. Do you want to learn the Korean Culture and Tradition? Yes No 5. Do you prefer Koreans to live here in our country? Yes No 6. Do you think Korean traditions have big effect in our culture? Yes No 7. Do you like Korean songs? Yes No 8. Do you want to add Korean dances and dresses in our Filipino culture? Yes No 9. Do you want Korean students to go here in our country to study and learn our culture and traditions? Yes No 10. Are you favoring of having Korean tradition in our country? Yes No 11. Are you one of the thousand peoples who patronize their products? Yes No Direction: Read the questions carefully and encircle your best answer. 12. Which groups of K-POP do you idolized? a. BIG-BANG b. 2NE1 c. GIRLS GENERATION d. BTS 13. Why many youth idolized K-POP? e. Because from at least 1997 the music videos produced in Korea have been the best in the world. f. It is suitable for consumption by teenagers. ...

Words: 325 - Pages: 2

Free Essay

Narrative

...to harmonize, considering it was our first year learning an instrument. There was no reading or writing when it came to playing the instruments, but with music, a story can be made. For example, half the class would play our recorders in sync with one another, and other students in the class would play percussion. With the rhythm of the music combined, the feel and sound of the music gives the audience a feel of a different environment, such as feeling as though you are taking a journey through an Indian village, or celebrating the first fourth of July in America. As I progressed through the year, music classes turned into singing as well. In order to know the words that we were singing, we had paperback music, which had music lines, notes, and words for us to...

Words: 1172 - Pages: 5

Free Essay

Integrity

...through the paper. Halfway through the paper, I saw my friend John suspiciously looking at the class. My instincts told me that something was wrong. As a result, I began to keep an eye on John. Suddenly, I saw John taking notes out from his pencil case! My mouth hung wide open and I gasped in shock. How could John do that! I thought should I report him? The devil in my mind said that I should not care about this thing after all, he is still my best friend while the angel said that I should be honest and report him. After thinking for a while, I decided to report him. I raised my hand and told the teacher “ Mr Tan, John is cheating by using notes from his pencil case.” The teacher nodded his head and walked towards John’s table. Mr Tan said “John! Why are you cheating?” John shook his head to deny that he did not cheat. Mr Tan confiscated his pencil case and dumped the contents out. Out came pencils, erasers and pens. But there was no notes inside! John let out a smirk from his mouth. I was shocked! I thought that there was a note? Just when I thought all hope was lost, Mr Tan found another zip at the pencil case and he opened it. Suddenly, John’s smirk began to vanish. Waves of panic overwhelmed him. The hidden note was found there! Mr Tan looked at John sternly. He brought John to the principal’s office to explain what had happened. On the next day, the fiery-tempered Discipline Master caned John during assembly period. After this......

Words: 333 - Pages: 2

Premium Essay

Theory of Training Needs Analysis

...Chapter 1 THE PROBLEM Background and Purpose of the Study People who are employed in an organization have similar perspective to achieve work efficiency, and to attain efficiency is job performance. Training of employees is required to develop their skills, ability and knowledge. Since men are living in a changing world where increase in development takes place, people must adapt to its environment for him\her not to be left behind. A training and development system is a set of element which, with some objectives, uses processes to transform inputs into outputs. The inputs to a training system are trainees with certain characteristic: IQ, education, experience, and ability to perform as required on the job. The outputs are the trainees scientific know – how, skills, and attitudes, their performance on the job experience, and training development designing and producing courses and other training experience. Training is one of the most effective tools in business and industry to bring the best from the employees. Training is designed to help the employee adjust to his work, to develop his pride and enthusiasm for the job. Maintaining high standard of services and to prepare him for the advancement of its work in greater responsibilities and challenge boosting morale and enthusiasm of the employee’s loyalty and interest in the company. As the most important asset of the organization, the employees still remain as human beings having their own needs and wants. To be able to...

Words: 2747 - Pages: 11

Free Essay

Thesis

...CHAPTER 2 LOCATION GEOGRAPHICAL LOCATION TOPOGRAPHY HISTORICAL INFLUENCES Calinawan Cave is situated in Barangay Tandang Kutyo of Tanay, Rizal. History tells us that the cave served as hideout by Filipino revolutionaries during Spanish-American war, and a shelter during the Second World War. According to local folklore, it is where the Japanese and American troops settle their disputes. Thus, the Filipino word “Calinawan” comes from the word “Linaw” which means “to settle” or “to clear”. Long before the coming of Spaniards, Tanay was already settled by early Indonesian and Malay voyagers. Artifacts dug up attest to the existence of these early settlements. Not long after the conquest and subjugation of Manila and the surrounding lake areas by Salcedo in 1571, Franciscan missionaries arrived to Christianize the inhabitants of what is now the Morong-Pililla area. From Morongan, the priest administered Tanay and other chapel villages and ranches. In 1773, construction of the now famous Tanay Church was begun and was finished 10 years later. Tanay became a Municipality in 1894 as an effect of the Spanish Maura Law. The first election of Public Office took place in 1895-1898 and 1898-1900 under the Revolutionary Government of Philippines. Tanay members of the Katipunan fought valiantly during the Revolution against Spain. The town was the headquarters of the second military area of the Philippine Revolutionary Government under General Emilio Aguinaldo. And for a brief......

Words: 346 - Pages: 2

Free Essay

Project Proposal

...Republic of the Philippines UNIVERSITY OF RIZAL SYSTEM Province of Rizal Antipolo City Office of the College of business administration Student council PROJECT PROPOSAL Title: Plants Proponent: College of Business Administration-Student Council Rationale: “The purpose of this project is to add beautification in the hallway and to advocate green environment.” Objectives: 1. To add beautification in the hallway. 2. To advocate green environment. Description of the Project: The proposed project are plants will be placed in the first to third floor of the hallway of Sumulong Building. There are two kinds of plants that will be placed in the hallway, and these are Champagne and Budgetary Requirements: Name of Materials | Quantity | Unit Price | Total Price | Champagne | 10 | 150.00 | 1,500.00 | Piccara (big) | 7 | 250.00 | 1,750.00 | P.Pot (Medium) | 10 | 60 | 600.00 | P.Pot (Large) | 7 | 70 | 700.00 | Total: 4,550.00 | Sources of Fund: The primary source of fund to be used in this project will come from the Council fund. Prepared by: EDLYN M. MASINSIN President Noted: HELEN B. LIBAO, Ph.D (Cand.) ARMANDO D. VALE, RAE Adviser Dean Recommending Approval: IMEE E. FLORES OSDS Coordinator Approved: DANILO M. PASCUAL, Ed.D. Campus Director ...

Words: 792 - Pages: 4

Premium Essay

Note Taking

...Improving Your Note Taking ▪ Effective note taking is one of the keys to succeeding in school. Students should devote a considerable amount of time reviewing information discussed during classroom lectures. It is very difficult remembering specific details from classroom lectures without good notes. These note taking strategies will help you to take better notes: ▪ Make clear and accurate notes Make sure to take legible and accurate notes since it is not uncommon to forget key details discussed in class after it has ended. Frequently, students comprehend the teacher's lecture, so they'll neglect to jot down specific details only to forget them later. Students who keep accurate notes can review them later to fully grasp key concepts during personal study time. Additionally, since during classroom lectures teachers frequently cover many topics, effective notes enable students to concentrate on specific topics. ▪ Come to class prepared Students properly prepared for class usually take better notes. Proper preparation includes completing assigned reading prior to class and reviewing notes from previous lectures. Students who do this can ask questions about confusing concepts and be prepared for new topics. ▪ Compare your notes To ensure your notes are as accurate and detailed as possible, compare them with the notes of other students after class is over. This is useful because your colleagues will frequently write down lecture details that......

Words: 602 - Pages: 3

Free Essay

Michael Meets Mozart

...Side Notes: • I came up with a killer Mozart-style arrangement involving several songs by modern artists. But I ran into a roadblock with getting permissions. So I decided to do variations on a theme by making my arrangement an original tune. Helpful Hints: • Learn the hardest parts first with the correct fingering. Instead of using a slower tempo to practice longer sections, try using the actual tempo to practice overlapping shorts sections (as small as 2 notes...hands alone if needed). • For those who have heard the recording or seen the video on • When I practice, it helps me to realize that it takes up to 300 YouTube, Steven Sharp Nelson laid down over 100 tracks, including (perfect) reps before muscle memory kicks-in. cello textures never before known possible. Every single sound on the video was made using only the instruments shown: piano, cello, • I like to imagine totally soft and relaxed hand muscles as I play... think "soft hand" when approaching hard sections. mouth percussion and kick drum. Of course we put in additional cool effects. For example the U2-style delay on Steve's pizz at the • For a two-minute-edit version, start at measure 109 beginning. (two-minute-edit minus track available at jonschmidt.com). • A recording of the orchestration only (minus piano) is available at jonschmidt.com. This is very fun for live performances with a monitor speaker next to you on stage so you can hear the parts well. Michael meets Mozart = 91 chills......

Words: 622 - Pages: 3