Free Essay

Rmit

In: Business and Management

Submitted By anhthu169
Words 1020
Pages 5
HR Questions for Asking

I. Recruitment or Selection
1. cách thức chọn lựa nhân viên của công ty như thế nào ( chỉ thông qua bằng cấp và phỏng vấn thôi hay còn có những testing khác của công ty nữa ) Sẽ chuyển mấu PV ứng vien khi tuyển dụng cho Thư ngày mai nhé
2. những tiêu chí chọn lựa nhân viên của công ty như thế nào ( năng động, kinh nghiệm, sáng tạo, thích học hỏi, hoà đồng, nghiêm túc, hay thiên về phục vụ) Sẽ chuyển mấu PV ứng vien khi tuyển dụng cho Thư ngày mai nhé
3. làm sao công ty có thể lựa chọn những nhân viên tiềm năng cho công ty hay những đặc điểm nào của candidate sẽ dễ thuyết phục của người tuyển dụng trong quá trình chọn lựa
Tùy vào chức danh: Đ/V GDV th ì cần bề ngoài ổn, ngoại hình tốt, khả năng tiếng Anh giao tiếp và khả năng thuyết phục cùng khả năng chắm sóc KH
Đ/V chức danh PTKD thì cần khả năng chịu áp lực cao, khả năng nhanh nhạy trong việc nhận biết KH... (Em xem thêm trên trang web tuyển dụng của Ngân hàng Chị nhé
4. có những vấn đề hay rắc rối nào xuất hiện trong quá trinh tuyển dụngvà công ty giải quyết những vấn đề đó như thế nào
Tuyển dụng nhân sự không phù hợp với vị trí ứng tuyển => điều chuyển sang vị trí khác cho phù hợp hơn hoặc sa thải
5. công ty có xét về giới tính nhiều hay không, có cân nhắc quá trình mang thai của nhân viên nữ hay không, thái độ hay cá tính cua candidate trong qua trình interview và công ty giải quyết những vấn đề đó như thế nào
Đ/v GDV phải bắt buộc là nữ, Đ/v PTKD thường ưu tiên nam hơn (nhưng vẫn nhận nữ có kinh nghiệm và tùy theo từng thời kỳ của NH)
6. liệu công ty đã có những chỉ tiêu cụ thể và cố định trong quá trình xét tuyển hay sẽ chọn lựa những potential talents and then training them latter
7. công ty đã thực thi cách tuyển dụng dựa vào chiến lược lâu dài của công ty hay chưa? (sự chọn lựa có dựa trên chiến lược nào của công ty để có sự cạnh tranh với những công ty khác hay không hay chỉ chọn lựa vì do công ty đang thiếu vị trí đó nên mới tuyển dụng)

II. Training:
1.công ty có chương trình đào tạo đặc biệt nào cho nhân viên hay không
NV mới được đào tạo như sau:
+ Hội nhập Ngân hàng
+ Các Sp về huy động
+ Các Sp về cho vay
+ Cách thức sử dụng Microbank trong công việc
Ngoài ra còn học thêm các kỹ năng như: kỹ năng bán hàng,kỹ năng chăm sóc khách hàng, các nghiệp vụ về thanh toán quốc tế, thẩm định tín dụng........
2. chương trình đào tạo diễn ra như thế nào, ở đâu, khi nào, bao lâu, và bao gồm những kĩ năng gì? có những chương trình đào tạo ngoài trời hay trong phòng học, có mời thêm chuyên gia hoặc cho họ tiếp cận những môi trường nào để thử thách khả năng hay không?
3. công ty nghĩ sao về vấn đề ngày nay có nhiều nhân viên sau quá trình đào tạo, họ sẽ chuyển sang những công ty khác? liệu công ty đã có những chiến lược nào để giữ employees ở lai và tránh hiện tượng turnover chưa? (Đã rất quan tâm đến vấn đề này nên có yêu cầu nhân viên cam kết đào tạo khi tham gia chương trình đào tạo - file mẫu gởi kèm rồi nhé)
4. có những vấn đề rắc rối nào xảy ra trong quá trình training hay chưa? và làm sao công ty có thể giải quyết những vấn đề đó một cách êm đẹp nhất?
5. công ty nghĩ sao về vấn đề đảm bảo được chất lượng làm việc của nhân viên sau quá trình training bởi vì khá nhiều nhân viên trong quá trìn training họ sẽ try to show up their competencies,but they latter do not effectively work as what company expect for

III. Reward
1. Bên công ty mình có những chính sách thưởng phạt thế nào để thúc đấy nhân viên hoàn thành tốt nhiệm vụ? Theo hình thức nào: tiền thưởng, lợi ích, .. (Gởi kèm bảng đánh giá bằng KPI nhé).
2. Chú trọng nhiều về suy nghĩ của nhân viên hay kết quả công việc hơn? cả 2 vì 2 vấn đề này bổ sung cho nhau. Chú trọng suy nghĩ nhân viên để nhân viên đạt kết quả tốt nhất
3. Ai là người đánh giá tính chất hiệu quả của công việc (người quản lý bộ phận hay một phần mềm nào đó) Phần mềm đánh giá KPI và đánh giá của Trưởng BP vào hàng tháng, hàng Quý)
4. Có khi nào gặp phải sự phản ứng k tốt từ nhân viên k, nếu có thì sẽ giải quyết bằng cách nào?Không
5. Có những chính sách thưởng hay yêu tiên cho những người có nhiều năm công hiến cho công ty để giữ những nhân viên lâu năm k? Nguờ làm lâu năm thì mức lương cao hơn người làm có thâm niên thấp hơn trong cùng vị trí. Người làm có thâm niên từ 3 năm trở lên mỗi năm sẽ được thêm 1 ngày nghỉ phép

IV. Performance
1. Lam the nao cong ty chi co the danh gia hieu qua cong viec cua nhan vien (their performance)? Chỉ tiêu KPI
2. Su danh gia ay dua tren tieu chi gi?Chỉ tiêu KPI
3. How many time and when your company evaluate employee’s performance?
4. Che do thuong (reward) va phat (punishment) nhu the nao o cong ty chi?
5. Co kho khan gi trong qua trinh danh gia hay thuong phat nhan vien khong?

Similar Documents

Free Essay

Rmit

...Security of offshore oil and gas facilities Australian Journal of Maritime and Ocean Affairs (2013) Vol. 5(1) Security of offshore oil and gas facilities: exclusion zones and ships’ routeing Mikhail Kashubsky and Anthony Morrison Abstract The article discusses the legality at international law of establishing security exclusion zones beyond 500 metres around offshore oil and gas facilities on the continental shelf and implementing ship routeing measures, and requiring ships, particularly foreign flagged ships, to comply with such zones and routeing measures. It also discusses state practice in with regard to safety or security zones and ship routeing measures as well as problems relating to enforcement of interferences with security or safety zones around offshore facilities or non-compliance with prescribed routeing measures and other related security arrangements. ______________________________________________ While there have been no terrorist attacks or serious security incidents involving offshore oil and gas facilities on the Australian continental shelf, security concerns about Australian offshore facilities remain. Any unauthorised activities in close proximity to offshore oil and gas facilities present security risks.1 Apart from terrorism and ‘insider threats’,2 threats to offshore facilities in north-western Australian waters are also posed by fishing vessels and recreational craft operating in the vicinity of offshore facilities,3 as well as commercial shipping...

Words: 8034 - Pages: 33

Premium Essay

Submission Standard

...2011 Submission standards • Here are some simple rules for submission of assignments. • It’s not to make things scary and difficult; just to make things go smoothly. • Ask your lecturer for help if you don’t understand something. RMIT University©11/10/2011 RMIT International University Vietnam 2 Assignment submission • Assignments are typically submitted to Blackboard. • If Blackboard is down, there is still no excuse not to submit! Submit by email instead. • The below courses (and possibly others) require some or all assignments to be submitted to Turnitin: –Intro to IT, SEF, PCP, Security • Information about Turnitin is available on the Intranet: https://online.rmit.edu.vn/student/resources/turnitin RMIT University©11/10/2011 RMIT International University Vietnam 3 Assignment submission • The filename of the submitted file must follow this convention: group#_teacherName_student#_studentName_assign# • If one file is to be submitted, the file can be uploaded directly, example: G1_Joe_s3037354_NguyenThanhKim_A1.doc • If the submission consists of multiple files, the files must be zipped and the zip file must be uploaded, example: G1_Joe_s3037354_NguyenThanhKim_A1.zip RMIT University©11/10/2011 RMIT International University Vietnam 4 Assignment submission • Blackboard corrupts RAR files. Your lecturer can’t open them. Use ZIP. • You can only submit an assignment once to Blackboard. Make sure you submit the final......

Words: 829 - Pages: 4

Premium Essay

Uber's Case

...------------------------------------------------- Uber’s Legal Problem in Thailand RMIT International University Vietnam Bachelor of Commerce Program Assignment Cover Page Subject Code: | BUSM3311 | Subject Name: | International Business | Location & Campus (SGS or HN) where you study: | RMIT Vietnam | Title of Assignment: | Uber’s legal problem in Thailand | Student name: | Dinh Viet Tuan Anh | Student Number: | S3516558 | Teachers Name: | Daniel Burns | Group Number: | 1 | Assignment due date: | 27/7/2015 | Date of Submission: | 25/7/2015 | Number of pages including this one: | 4 | Word Count: | 754 | According to Bloomberg (2015), Uber is a private company that provides a smartphone application that helps people who need a ride to find a car drivers. The company was established in 2009 and it is currently quite popular in more than 150 major cities around the world (Tuoitrenews 2014). Uber provides people a chance to travel in a luxury car with a low fee and it is also convenient when people can grab a car just by some acts on their smartphone (Tuoitrenews 2014). With its own strengths, Uber want to provide its service in Thailand – a potential market in order to expand its market. However, Uber has experienced a legal problem in there that leads to its failure in expanding the market. This essay will analyse the issue that the company has faced and relate it with the theory of internationalizing. According to Dunning’s reasons for......

Words: 986 - Pages: 4

Free Essay

Referencing Guide Harvard

...2010 Edition 1 A GUIDE TO REFERENCING with examples in the Harvard style A GUIDE TO REFERENCING with examples in the Harvard style RMIT International University Vietnam 2010 Edition 1 Learning Skills Unit RMIT International University Vietnam 702 Nguyen Van Linh Blvd. District 7, HCMC, Vietnam Tel: +84 8 3776 1300 Fax: +84 8 3776 1399 Website: www.rmit.edu.vn Acknowledgements The following RMIT Vietnam lecturers and staff assisted with this project: Christopher Barker Christopher Leute David Feliz Dominic Mahon Robert Hollenbeck Oanh, Pham Thi Hoang Tin, Nguyen Minh Tri Thuy, Le Mong Thank you very much for giving so generously of your time. Robyn Keech Coordinator, Learning Skills Unit February 2010 A softcopy of this referencing guide is available on Blackboard. TABLE OF CONTENTS INTRODUCTION………………………………………………..…………….… 5 I. Which referencing style should I use?........................................................................... 5 II. Why must I cite and reference my sources?.................................................................. 5 III. What is plagiarism?........................................................................................................ 5 IV. Is there plagiarism in sources on the Internet?.............................................................. 6 V. What is paraphrasing?................................................................................................... 6 VI. What is summarising?........

Words: 20028 - Pages: 81

Premium Essay

Marketing Service Quality

...RMIT International University Vietnam Bachelor of Commerce Program Assignment Cover Page SERVICE AUDIT REPORT SERVICE AUDIT REPORT Executive summary This report will provide analysis about Lygon’s service and also recommendations to solves limitations and weakness of that service through apply theory and knowledge of service quality courses. In the first part, background information about Lygon service is presented. Lygon café is a restaurant established in 2004 at RMIT Vietnam in Ho Chi Minh City. It provides eating experience for customers includes RMIT’s staff, teachers and also students. It face to four competitors located at RMIT VN involve Highland Coffee, Bobby Café, Global Café and Shabu Sushi. The average revenue is above VND 100 million in month and decrease on Tet or semester break. Similar to Shabu Sushi, Lygon stays on high performance and price on positioning map. In the second part, through blueprint chart, processes will be displays clearly to help reader more understand. Then, based on this chart, failing and waiting point will be analyzed to find way to solve by using poka-yoke. Next, analyze current strategies Lygon uses to manage capacity and demand. Also, some limitations exist in those areas. The main problem is that capacity excess demand because Lygon does not provide effective promotion to attract customer buy more. Moving to look at how Russell's model, the restaurant tries to create relaxing feeling to customer though less features,......

Words: 4105 - Pages: 17

Free Essay

Barriers to Effictive Communication

...Engineering reports Adapted from: Braham M, Jaspart JP. Is it safe to design a building structure with simple joints, when they are known to exhibit a semi-rigid behaviour? Journal of Constructional Steel Research, 60, 2004, 713-723. Annotated model Executive Summary This report evaluates the assumption that joints which display semiPurpose rigid behaviour can be modelled as frictionless pinned joints in building design calculations. The idealisation is evaluated by Method comparing computer simulations incorporating this assumption with experimental test data for the actual structure. The results Results show that the idealisation is safe and is usually conservative in estimating the structural strength; however these conclusions are limited to cases where the joints display large deformations before rupture of the bolts or welds. Only in few, probably unrealistic Conclusion cases will this assumption lead to unsafe results which overestimate strength. It is recommended that three conditions are necessary for the safety of semi-rigid joints: joints must show enough ductility, Recommendations welds must be well designed in order to avoid premature fracture and the design of the joint must be such that the rotation is practically possible. 1. Introduction Background In building design, joints are classified as pinned, semi-rigid or rigid depending on their stiffness relative to the framing in which they are used. Engineers consider some joints as pinned in their......

Words: 1208 - Pages: 5

Free Essay

Timetable

...Route 86 Bundoora RMIT to Waterfront City Docklands Service operates from 22.04.2012 until further notice Monday to Thursday 5:02 5:05 5:12 5:15 5:21 5:26 5:27 5:32 5:35 5:38 5:39 5:40 5:42 5:46 am 4:56 5:00 5:06 5:16 5:19 5:26 5:29 5:35 5:40 5:41 5:46 5:49 5:52 5:53 5:54 5:56 6:00 am 5:11 5:15 5:21 5:31 5:34 5:41 5:44 5:50 5:55 5:56 6:01 6:04 6:07 6:08 6:09 6:11 6:15 Morning (am) / Afternoon (pm) 71-RMIT/Plenty Rd (Bundoora) 67-Bundoora Square SC/Plenty Rd (Bundoora) 60-La Trobe University/Plenty Rd (Bundoora) 46-East Preston Tram Depot/Plenty Rd (Preston) 42-Dundas St/Plenty Rd (Preston) 31-Northcote Town Hall/High St (Northcote) 25-Clifton Hill Interchange/Queens Pde (Clifton Hill) 19-Johnston St/Smith St (Fitzroy) 12-Gertrude St/Nicholson St (Fitzroy) 11-Victoria Pde/Nicholson St (Fitzroy) 6-Swanston St/Bourke St (Melbourne City) 4-Queen St/Bourke St (Melbourne City) 1-Spencer St/Bourke St (Melbourne City) 120-Lonsdale St/Spencer St (Melbourne City) 119-La Trobe St/Spencer St (Melbourne City) D1-Etihad Stadium/La Trobe St (Docklands) D11-Waterfront City/Docklands Dr (Docklands) am 7:13 7:18 7:25 7:37 7:41 7:49 7:53 8:01 8:09 8:10 8:17 8:21 8:26 8:27 8:28 8:30 8:35 am 7:19 7:24 7:31 7:43 7:47 7:55 7:59 8:07 8:15 8:16 8:23 8:27 8:32 8:33 8:34 8:36 8:41 am 7:24 7:29 7:36 7:48 7:52 8:00 8:04 8:12 8:20 8:21 8:28 8:32 8:37 8:38 8:39 8:41 ...

Words: 39288 - Pages: 158

Premium Essay

Re: Week 12 Reflection

...Hungry Jack is a franchise of the international burger king corporation and has operated in Australia since 1971. Today, Hungry jack’s is in every state in Australia with over 340 stores.. There are so many Hungry Jacks stores are located in Victoria State, but I have chosen the one, which is located on the Swanston street. As this store is the closest to our university, therefore it is the most visited by me. This is the double-store building. HUNGRY jack logo looks like this. It consists of red and yellow colors. Therefore, when u enter into the store you can notice that there is an combination of 2 colors red and yellow. From the outside you can observe what is happening in the store and also read the menu as this shop has been made of glass. There are 2 automatic doors in this shop. One door faces to the Swanston Street, and the other door faces to the Latrobe Street. People are using 2 doors to enter and to exit, depends where r they going. I usually come around 12:30-1:30 to have lunch, whenever I come its always busy. The first thing I do is line up as everyone does, some of them are reading the menu to decide what to have for lunch, and I have noticed a group of high school students where shaking their phone to get a free or half price food. Their face emotion was very excited I think for the Hungry Jack, they have designed a very good phone application device, because it can promote the place and making it more popular by making customer to check......

Words: 503 - Pages: 3

Free Essay

Vietmac Marketing - Rmit

...Marketing Plan Marketing Plan 2012 2012 Vu Phuong Anh – s3325156 Nguyen Thi Van Chi - s3373465 Nguyen Bao Hung – s3393103 Le Minh Thu - s3357569 Vu Phuong Anh – s3325156 Nguyen Thi Van Chi - s3373465 Nguyen Bao Hung – s3393103 Le Minh Thu - s3357569 Group 3 – Kieran Tierney Group 3 – Kieran Tierney TABLE OF CONTENTS EXECUTIVE SUMMARY 1 SITUATION ANALYSIS 2 I Introduction 2 1 Company description 2 2 Product description 2 II Marketing environment 2 1 Microenvironment 2 a Customer market 2 b Competitors analysis 3 c Publics 4 2 Macro environment 4 a Demographic environment 4 b Economic environment 5 c Natural environment 6 d Technological environment 6 SWOT ANALYSIS 8 OBJECTIVES 9 SEGMENTATION, TARGETING & POSITIONING 10 I Segmentation 10 II Targeting strategy 10 1 Segment size and growth 10 2 Segment structural attractiveness 10 3 Market targeting strategy 11 III Positioning strategy 11 1 Positioning map 11 2 Possible value differentiation 12 a Product differentiation 12 b Service differentiation 12 c Channel differentiation 12 d People differentiation 12 e Image differentiation 12 3 Chosen competitive advantages 12 4 Positioning statement 12 MARKETING MIX STRATEGIES 13 I Product strategy 13 1 Levels of product 13 2 Product life cycle 14 3 Brand development strategy 14 II Price strategy 15 1 General pricing approaches 15 2 New-product......

Words: 7168 - Pages: 29

Premium Essay

Portfolio

... NIELSEN CASE COMPETITION 2013 HANOI EDITION PART 1: Members’ Information Student Name: Nguyen Tran Mai Anh Student Number: s3357644 Program: Bachelor of Commerce (Marketing) Top three relevant achievements, skills or experiences: 1. Achieved a high distinction in Marketing Principles, Market Research and Marketing Communications January 2011, June 2013 and September 2013. 2. 1 of the 3 recipients of the RMIT Academic Excellence Full Scholarship in September 2012 3. Excellent communication skills, obtained from holding the position of Business. Development Executive at the youth organization AIESEC Hanoi. Current GPA: 3.70 Current Semester: 06 Student Name: Nguyen Dang Huy Student Number: s3393111 Program: Bachelor of Business (Marketing) Top three relevant achievements, skills or experiences: 1. Achieved a high distinction in Buyer Behaviors and a distinction in Marketing Principles. 2. Possess a wide range of soft skills through leadership roles as a Media Officer for the RMIT Student Council, Lead Designer at RMIT Marketing Club and Marketing Manager at RMIT Student Engagement Support Group. 3. A professional visual communicator with the ability to produce multimedia materials that helps build powerful and convincing presentations. Current GPA: 3.25 Current Semester: 04 2 NIELSEN CASE COMPETITION 2013 HANOI EDITION Student Name: Ngo Viet Huong Student Number: s3393213 Program: Bachelor of Business (Accountancy) Top three relevant achievements, skills or......

Words: 2859 - Pages: 12

Premium Essay

Course Mba

...2016 MBA and MBA (Executive) Postgraduate Web Edition Updated 28 July 2015 Be true to you 2 Join a Global Learning Community Create a Successful Future with an MBA Program from RMIT Explore Your Study Options This brochure outlines programs offered by the Graduate School of Business and Law at RMIT’s City campus in Melbourne. Graduate School of Business and Law The Graduate School of Business and Law offers business management and law programs for business and non-business graduates. RMIT MBA programs are offered face-to-face at the Melbourne City campus, online through Open Universities Australia, and also at RMIT Vietnam. RMIT also offers global intensive study opportunities in Europe and Asia. No matter where or how you choose to study with RMIT, you will receive an internationally recognised qualification. Profile Looking to make the change from tennis coach to business leader, Nicholas Bartholomeusz chose to study an MBA to develop a solid understanding of business fundamentals. “RMIT’s program is tailored towards producing managers equipped with the skills to lead, so it was my first choice. Classes are designed to foster a range of learning styles and include plenty of both theory and application opportunities.” Nicholas Bartholomeusz (cover) Master of Business Administration (MBA) Which MBA Program? Most classes for Melbourne-based students are offered in either the award-winning Swanston Academic Building or the Emily McPherson College Building, which......

Words: 5568 - Pages: 23

Free Essay

Master

...Wincanton’, Just-drinks, 8 August, viewed 10 October 2014, GeneralOnefile. <http://go.galegroup.com/ps/i.do?id=GALE%7CA182471464&v=2.1&u=rmit&it=r&p=ITOF&sw=w&asid=4432255caa685e829a38451d9220afcc> Logistics Manager 2008, ‘Wincanton quenches thirst with Britvic deal’, Logistics Manager, 4 September, p.11, viewed 18 October 2014, AcademicOnefile. <http://go.galegroup.com.ezproxy.lib.rmit.edu.au/ps/retrieve.do?sgHitCountType=None&sort=RELEVANCE&inPS=true&prodId=AONE&userGroupName=rmit&tabID=T003&searchId=R12&resultListType=RESULT_LIST&contentSegment=&searchType=AdvancedSearchForm&currentPosition=4&contentSet=GALE%7CA184582541&&docId=GALE|A184582541&docType=GALE&role=> Emma, L 2011, PINE CONE SYSTEMS: Pine Cone Systems is a data warehouse tonic for Britvic Soft Drinks, viewed 14 October 2014, Proquest Central. <http://search.proquest.com.ezproxy.lib.rmit.edu.au/docview/444007119/70FA8507C1304D26PQ/2?accountid=13552> Unique Package Combines 'Freekee' Design with Functional Benefits; Constar and Britvic Partner to Create New Freekee Soda Beverage Packaging, viewed 15 October......

Words: 825 - Pages: 4

Free Essay

Business

...WRITTEN REPORTS AND ESSAYS: GUIDELINES FOR REFERENCING AND PRESENTATION IN RMIT BUSINESS VERSION: 1.0 APPROVED: DECEMBER, 2003 REVIEW DATE: NOT LATER THAN DECEMBER, 2005 Contents TABLES iii STUDENT FEEDBACK iv 1 INTRODUCTION 1.1 Getting started 3 1.2 Editing 3 1.3 Confidentiality 3 1.4 Referencing 4 1.5 Reference lists 5 2 plagiarism 2.1 RMIT definition 5 2.1.1 What is plagiarism? 5 2.1.2 What is the penalty? 5 2.2 Examples of plagiarism 6 2.3 How to avoid plagiarism 7 3 referencing sYSTEM 3.1 Harvard system 8 3.2 Abbreviations 18 4 ESSAY WRITING Introduction 19 4.1 Checklist for success 19 4.1.1 Research materials 19 4.1.2 Critical analysis 20 4.1.3 Synthesis 20 4.1.4 Application 20 4.1.5 Argument 21 4.2 Sources of information 21 4.3 Common essay faults 24 4.3.1 Lack of argument 24 4.3.2 Lack of relevance 24 4.3.3 Poor level of literacy 24 5 ESSAY PREsentaTION How to format your essay 25 5.1 Title 25 5.2 Contents 25 5.3 Synopsis or abstract 25 5.4 Body of essay 25 5.5 Reference list 26 5.6 Appendices 26 5.7 Word Limits 26 5.8 Submitting your essay 27 5.9 Essays vs. Reports 28 6 REPORT WRITING 6.1 Business reports 29 6.1.1 Purpose 29 6.1.2 Form & content 29 6.1.3 Communication needs 29 6.1.4 Pertinent information 29 6.1.5 Simple, clear and concise 30 6.1.6 Repetition 31 6.1.7 ......

Words: 4912 - Pages: 20

Premium Essay

Internet

...May 5 Business Plan – Internet for Business 2012 Nguyen Minh Hoang Nguyen The Bao Doan Phuong Van Tran Thuy Vu Nguyen Duy Bien Dang Thi Diem Phuc Business Plan – Internet for Business RMIT International University Vietnam Bachelor of Commerce Program Subject Code: ISYS2110 Subject Name: INTERNET FOR BUSINESS Location & Campus (SGS or HN) where RMITVietnam you study: Title of Assignment: Group Assignment: E-Business Plan Student name& ID: Nguyen Minh Hoang : s3246594 Nguyen The Bao: s3230511 Team Apple Doan Phuong Van : s3231514 Tran Thuy Vu: s3233211 Nguyen Duy Bien : s3193002 Dang Thi Diem Phuc : s3222619 Teachers Name: Cherryl Narumon Group Number: 4 Assignment due date: 5th May 2012 Date of Submission: 5th May 2012 Number of pages including this one: 38 Word Count: 6500 Assignment Cover Page RMIT University | The A toy – Toy Rental Business 1 Business Plan – Internet for Business Contents Executive Summary ........................................................................................................................... 3 Introduction ...................................................................................................................................... 4 Business model ................................................................................................................................. 4 I. a. b. c. d. II. III. 1. a. a. 2. a. b. c. d. e. 3. Business Description ......................

Words: 7608 - Pages: 31

Premium Essay

Project Proposal

...for RMIT Higher Degree Research Students Submitted by: ACBMW Consulting Group Date: 05.05.2016 Table of Contents 1.0 Abstract 3 2.0 Introduction 4 3.0 Scope of Work 5 3.1 Project Objective 5 3.2 Deliverables 5 3.3 Technical Requirements 5 3.3.1 Laptop Specifications 5 3.3.2 Desktop (All in one) Specifications 5 3.4 Milestones 6 3.5 Limits and Exclusions 6 3.6 Review with the Client 6 3.7 Project Accomplishment Strategies 6 4.0 Deliverables description 7 5.0 Project Schedule 13 7.0 Time Phased Budget 17 8.0 Risk Management 21 8.1 Risk Identification 21 8.1.1 Planning and initiating 21 8.1.2 Products/Services 22 8.1.3 Procurement process 22 8.1.4 Suppliers 22 8.1.4 Contracting 22 8.1.5 Delivery 22 8.1.6 Management 22 8.2 Risk Analysis and Assessment 22 8.3 Risk Mitigation Plan 25 8.4 Contingency Plan 27 9.0 Conclusion 27 10.0 References 28 1.0 Abstract This Request for proposal (RFP) has been prepared for RMIT University procurement department to facilitate procurement activities within RMIT. The procurement department of RMIT received order from College of Business to procure and deliver fifty laptops and fifty desktops for the new hundred higher degree research students. RMIT procurement has invited potential project management companies to submit request for proposal to facilitate this project. As a project management company ACBMW Consulting Group has prepared this RFP to facilitate this project. 2.0 Introduction RMIT......

Words: 5080 - Pages: 21