Free Essay

Samhälle

In: Social Issues

Submitted By sabrina98jr
Words 789
Pages 4
Bananträdet 1. Både alternativ A och B är demokratiska på sitt sätt men, personligen, tror jag att alternativ A är mer demokratisk än alternativ B. För att även om det står att ”det är förbjudet att framföra åsikter...” Så är det ändå, i mina ögon, mer demokratiskt för att i en demokrati ska alla vara lika värda, ingen ska få mer än andra. Men t.ex. i Sverige så finns det en skillnad mellan lönerna p.g.a. kön. Och det är så för att det sägs att ”kvinnor är inte lika starka som män och att vi inte klarar av lika mycket som män”
Som sagt, demokrati handlar ju trots allt om att alla ska få sin röst hörd och att man kan tycka vad man vill. Vilket då tar mig till nästa punkt och det är för- och nackdelarna med just alternativ A:

För- och nackdelar med A: * Fördelar: ”Att det är bestämt att trädet ägs gemensamt av alla på ön”. Om vi istället skulle byta ut orden ”trädet” och ”på ön” och ersätta det med ”samhället” och ” i landet” så kan man ge ett exempel på hur samhället ser ut, på sätt och vis.
Om denna händelse hade inträffat i verkligheten så skulle man nog välja Alternativ A så att alla får lika mycket och att även personen som har lite mer makt än alla andra behandlas på samma sätt.

* Nackdelar: ”Det är förbjudet att framföra åsikten att någon annan ska ha mer än en banan om dagen eller att någon annan ska plocka den åt en”.
Att säga att det är förbjudet att framföra en åsikt är ju så klart helt odemokratiskt. Man måste tänka på att om detta skulle inträffa i verkligheten och någon bestämde att man inte kan plocka en banan åt någon annan, hur skulle då t.ex. någon äldre klara sig? Eller kanske någon som blivit skadad? Även om detta är ”reglerna” på ön så finns det något som kallas för mänsklighet.

För- och nackdelar med B: * Fördelar: ”Det är bestämt att alla får framföra vilka åsikter som helst” detta kan vara anledningen till att vissa kanske tycker att alternativ B kan vara mer demokratisk och ja, jag kan hålla med. Men om man ska tänka på hur man skulle hantera denna händelse i verkligheten så skulle man nog tänka mer på jämlikhet än på yttrandefrihet.

Att välja mellan A och B var lite svårt för det finns ”lika mycket” negativ som positivt på båda alternativen.

2. För att ett samhälle ska kunna uppfattas som demokratiskt så finns det såklart några ”krav” som samhället måste uppfylla. Och dem kraven är: I. Mänskliga Rättigheter: Yttrandefrihet, Mötesfrihet, Föreningsfrihet, Informationsfrihet, Demonstrationsfrihet, Rättstrygghet och Religions-frihet II. Sociala Rättigheter: Allmän utbildning, hälsovård, ålderspension och arbetslöshetsförsäkring

3. Följande är kriterium som brukar formuleras för ett demokratiskt samhälle: 1. Fri partibildning - innebär att man kan fritt bilda ett parti och försöka kunna komma in i riksdagen. Detta är viktigt för demokratin men det finns vissa ”oseriösa” personer som gör parti bara för att.
Jag tycker att ett oseriöst parti är parti som inte egentligen bryr sig om hur vårt samhälle kan förbättras, om hur vi kan göra Sverige ett bättre land, hur ekonomin ska styras ect.
Det finns Fripartibildning just för att folk ska kunna uttrycka sig själva och komma med sina åsikter och synpunkter men det finns alltid en gräns, man bör inte kunna göra ett parti som kallar sig själva för ”Kalle Anka Partiet”. Att man får gratis öl är deras

2. Regelbundna val – innebär att efter x antal år så röstar man igen om vilken stadsminister/president man vill ska ta hand om vårt samhälle. Detta är jätte viktigt för demokratin, tycker jag i alla fall, för att det är viktigt att regeringen vet vad folket tycker och om man fortfarande tycker det samma som sista gången vi valde ut en stadsminister.

3. Rättssäkerhet – innebär att det finns en rättsordning som ger en individ ett ”skydd” mot övergrepp från samhället och andra individer. Rättssäkerheten är en viktig del av vår demokrati. Det innebär att alla är lika inför lagen, och att man som medborgare inte blir illa eller orättvist behandlad av samhället. Exempel: att man inte kan åtalas eller dömas utan tillräckliga bevis, man ska betraktas som oskyldig tills motsatsen bevisas.

4. Majoritetsprincipen - Det kan man säga är grunden för demokratin. Det innebär att majoritetsbeslut respekteras av alla, och att majoriteten i t.ex. ett val vinner frågan och inte de rika och mäktiga vinner samt att minoriteten respekterar beslutet. 5. Censurförbud - det innebär att politiker eller regeringen inte får dölja information om det inte innebär fara för samhället. Det betyder också att man har rättigheten att publicera ”vad man vill” inom TV, tidningar ect.

Similar Documents

Free Essay

Dsad

...handlar om Erik som växer upp i 1950 talets Stockholm med sin styvfar som slår honom brutalt nästan varje dag. Syfte och frågeställning Syftet med detta är att jag som elev ska utveckla min kunskap om ett författarskap eller ett litterärt tema. För mig blir det boken ’’ondskan’’ och jag ska försöka hitta Jan Gullious budskap samt försöka koppla det till vårat samhälle med en frågeställning som lyder: Vad kan Jan Gullious budskap med boken vara? Metod I detta arbete kommer jag att använd både otryckta och tryckta källor istället för att förlita mig på enstaka källor. På det viset ökar jag mina kunskaper och resultatet blir pålitligt och nyanserat. Resultat Samhället möter idag ondska omkring oss även om vi hoppas på en förbättring, Erik blir ofta slagen hemma av sin pappa och då vill han på något sätt få ut sin ilska. För det mesta är det mot klasskamratern . Våldet i hemmet påverkade Erik pontis liv på flera sätt och jag tror att det är själva budskapet med Jan gullious bok, att våld inte löser någonting. Vi kan se det i själva boken när Erik agerar genom våld i flera tillfällen. Vi kan även se det i vårat samhälle när barn utsatta av våld riskerar att normalisera våldet och kan...

Words: 688 - Pages: 3

Free Essay

Irak War (Swedish)

...Konstruktivism Konstruktivismens teori går i stor del ut på att dagens politiska situation formas utav hur vi som individer uppfattar situation i fråga. En stat grundas när en befolkning ser sig själva som en gemensam enhet och skapar gemensamma normer och värden. Där alla värden aldrig är konstanta utan ständigt föränderliga. Till exempel en militär kan bara uppfattas stark om någon känner sig hotad. Ett samhälle är socialt konstruerat av människor i samspel med varandra, ett exempel på det är kön. Konstruktivister anser att kön är socialt skapade kategorier. Man erkänner att det finns skillnader men att vi bestämmer många utav dessa skillnader (Thaddeus Jackson & Jones, 2012:104-195). Konstruktivism förklarar alltså att stater handlar efter deras intressen och identitet. Ur det konstruktivistiska perspektivet har inga stater några naturliga intressen. Alla intressen är på ett eller annat sätt konstruerade. USA:s agerande kan till stora delar förklaras med vilka normer och värderingar som rådde då. Viktigt att tänka på är att normerna och värderingar är något som kan skapas Om stater kommer samarbeta eller starta krig utgår därför utifrån det skapade egenintresset och den egna befolkningens identitetsuppfattning. T.ex. har den amerikanska befolkningen en helt annan syn på hur man bör använda militära styrkor utomlands för att påverka internationell politik jämfört med hur vi resonerar i Sverige. Detta bygger på historiska erfarenheter och resonemang kring vad......

Words: 1372 - Pages: 6

Free Essay

Hungergames

...bättre liv. Vi lever idag i en värld där bra betyg och hög utbildning anses vara allt viktigare. Arbetslösheten bland ungdomar är hög, platserna på de populäraste utbildningarna är få, och på de flesta ställen är just betyg utslagsgivande för att komma in på skolor och på arbetsmarknaden. I filmen så får vi se att när de tävlande tränas så visar de upp sina bästa egenskaper. Därefter sätter en expertgrupp betyg på dem om hur stor sannolikhet de har att klara sig. http://www.sfi.se/PageFiles/22671/Hunger%20Games_Hunger%20Games_2.pdf Din uppgift är nu att hitta exempel på såväl egoism, narcissism och altruism i filmen. Tänk på att detta "drivs fram" under särskilda omständigheter. Dra paralleller mellan filmen och din vardag och vårt samhälle (Sverige). Naturligtvis är exemplen i filmen överdrivna, men "skruva ned dem" till skeenden i vardagen. (Reklam, TV-program, "snacket i korridorerna" etc.) Gör också en förutsägelse enligt 1) tänk om 2) om bara och 3) om det här får fortsätta. Du skall alltså 1. Visa exempel från filmen på egoism, narcissism och altruism. 2. Visa hur liknande tendenser finns runt omkring oss i vardagen. 3. Peka på hur media påverkar oss i detta (tidningar, TV, datorer och reklam) 4. Göra en förutsägelse enligt principen: tänk om detta händer.. Om bara (vi inser) (föräldrar/politiker/skolan)... etc. och Om det här får fortsätta kommer detta att ske. Du skriver en text om det här som är 1,5-3 sidor lång. Med 1,5 radavstånd och 12 punkter. Använd...

Words: 378 - Pages: 2

Free Essay

Filmens Utveckling FråN 1895 Till Idag Av Haschassassin

...FILMENS UTVECKLING FRÅN 1895 – 2015 Den tekniska utvecklingen Den första officiella filmvisningen ägde rum i en biljardsalong i Paris 1895. Det var bröderna Lumiére som hade lyckats kombinera en filmkamera med en projektor och filmerna som spelades var inte mer än en minut långa. Från stumfilm till talfilm De första filmerna var så kallade stumfilmer, ingen hade hittat ett effektivt sätt att integrera ljud i filmerna och därför visade man dialoger och handlingsförklaringar som text i filmen. Dock var det sällan helt tyst under filmens visning, för det mesta använde man sig av livemusik inne i biosalongen för att förstärka det som visades på bioduken. Att ljudet inte hade lyckats kombineras med filmen handlade inte om brist på idéer, det var helt enkelt en avsaknad av tekniska förutsättningar som satte käppar i hjulet. Thomas Edison hade redan 1895 uppfunnit ett kinetoscope (tittskåp för rörliga bilder) där han med hjälp av en fonograf kunde förmedla ljudet till åskådaren via ett stetoskop. Denna teknik gick dock inte att överföra till biograferna. Man försökte vid flera tillfällen att använda sig av en fonograf eller grammofon för att kunna ha med ljus i filmerna, men synkroniseringen fungerade inte och det fanns inte heller några möjligheter till förstärkning, med andra ord hördes det inte tillräckligt bra. Det var runt 1920-talet som den nödvändiga tekniken för ljudsystem hade utvecklats men det dröjde ändå till 1926 innan den första ljudfilmen hade......

Words: 2298 - Pages: 10

Free Essay

Finanskris

...USA = Klarat sig oskatt i hemmaplan i förstavärldskriget. ”The American Dream”/ det glada 20-talet = USA har inte lidit lika skador som andra länder och deras industri gick snabbt i fart i samspel med Storbritannien. Man försökte övertyga utsatt folk om att USA var möjligheternas land genom att säga att alla har rätten till företag, att äga sin jordlott och ha religionsfrihet. Det kommer väldigt många nya uppfinningar vilket leder till att industrin går på högvarv. Folk köper bilar (T-Ford), radio, kylskåp, tvättmaskiner. Folk tjänar bra med pengar men helt plötsligt så märker man att man inte kan lägga pengar på alla ovan-nämnda saker. Man börjar köpa aktier istället och eftersom att man investerar i nya företag så växer och skapas företag. Många handlar på avbetalning. Nya trender skapas för kvinnor. Så småningom så börjar folk tvivla på att spendera deras pengar och nöjer sig med det de har vilket betyder att folk slutar handla varor eftersom att de inte vågar. Efterfrågan avstannar men produktionen fortsätter och här går det fel. Varorna blir inte sålda och är istället stående i fabrikerna. Fabrikerna tvingas sänka priserna alternativt och man tvingas sparka arbetare. Arbetslösheten och misär ökar, många människor begår självmord. Detta börjar sprida sig till resten av världen. USA inför ”protektionism” vilket betyder att de höjer skyddstullar för utländska varor (det blir dyrare att handla utländskt). USA häver Tysklands lån. Utländska fabriker drabbas och...

Words: 592 - Pages: 3

Free Essay

Dsds

...Svenska språket i framtiden Varje dag använder vi någon sort of språk i vårt samhälle, vi använder det för att kunna socialisera med andra, vi använder det för att handla och sälja varor, vi använder det för att kunna kommunicera med folk från andra sidan världen med åt andra sidan så använder vi då inte svenskan men engelskan. Alla vet att engelskan har dominansen i världen och populärkulturen är något engelskan har uppnått för länge sen. En viktig fråga man kan tänka sig då är: Hur kommer det svenska språket att förändras i framtiden? Kommer det dö ut? Enligt Hanna Lundquist i ”Vem kan ta död på svenska språket” som var publicerad i Gefle Dagblad (11.08.2015) skriver Lundquist att varannan vecka dör ett av världens kanske 6000 språk och av de gissningar man har på om hur många språk det finns som var avrunda runt 6500, ska hälften av dessa språk fortfarande talas om hundra år. Lundquist fortsätter med att nämna några av de hotade språken, sydsamiska, lulesamiska, umesamiska. Författaren skriver också att detta stora språk döden sker överallt i världen och det är inte bara länder som Sverige som är påverkad. Men hur ser svenskan ut i framtiden då? Svenskan är ett stort och starkt språk, ett av de hundra största skriver Lundquist. ”Det enda som egentligen kan hota svenskan som levande språk är om välutbildat folk med hög status avstår från att prata eller skriva på svenska. Läs: väljer engelskan i stället.” här skriver Lundquist om de mer välutbildade personerna som väjer...

Words: 613 - Pages: 3

Free Essay

Harley Davidson Case

...Malmö Högskolan Kultur och Samhälle Urbana Studier Seminarie 2                                       Harley Davidson Kurs: EK103A – Företagsekonomisk fördjupningskurs Examination: 1303 Typ och datum av examination: Ordinarie Examination 2014-09-11 Studenters’ namn: Par/grupp 26 Johanna Sterner 881007 Zophia Karlsson 890401 Lärare/Examinator Carole Caulier Gustavsson Johanna  Sterner  AB6764   Zophia  Karlsson  AB0413     EK103A   2014-­‐09-­‐08   Situationsanalys   Harley  Davidson  grundades  1903  av  William  Harley  och  bröderna  William,  Arthur  och   Walter   Davidson.   Harley   Davidson   producerar   och   säljer   motorcyklar,   främst   inom   tungviktsklassen.   Varumärket   värderas   likt   Walt   Disney   och   anses   symbolisera   den   amerikanska   kulturen.   Harley   Davidson   har   utvecklat   och   byggt   en   kultur   kring   sitt   varumärke   med   starkt   fokus   på   nära   relationer   med   företagets   kunder   (Grant,   2012).   1981   köptes   Harley   Davidson   genom   ett   lånefinansierat   köp   av   Vaughn   Beals   och   ytterligare  ett  antal  senior  managers  inom ......

Words: 974 - Pages: 4

Free Essay

Svenska

...Svenska språkets framtid Det svenska språket har hela tiden ändrats. Vi har infört nya ord i vår ordlista, tagit bort gamla och vi stavar inte som vi gjorde i mitten av 1200-talet, då vi även började använda de bokstäver som vi gör idag. Idag lever vi i ett samhälle där en större del av befolkningen är så gott som beroende av teknik och sociala medier. I och med användingen av dessa tekniker så har allt fler låneord tillkommit den svenska ordboken. Frågan är om vi någonsin kommer att få nog? Kommer vi en dag slå ihop ordboken och inte låta ett ord komma in eller ut? Kommer det svenska språket att en dag dö ut eller kommer det leva på trots alla nya ord och uttryck vi inför? Kortfattat, hur ser det svenska språkets framtid ut? Kanske är det inte så konstigt att vårt ordförråd ändras då det hela tiden även kommer nya uppfinningar, nya saker och ting att sätta namn på. Dator och mobiltelefon är två exempel på ting som inte fanns när de första orden skrev ner i den svenska ordboken. Ulf Teleman berättar i en artikel att 20 % av alla nya ord som tillkommit inom de senaste femton åren övertagits från engelskan. Dock menar Telemark att den stora boven till förändringen i vårt språk ligger hos tv-tittandet. Nu för tiden uttrycker man sig enkelt i tv-program så att folk ska förstå och denna enkelhet leder till att vårt skriftspråk allt mer börjar likna vårt talspråk. Vi byter ut standarspråket mot ett ”enklare” och det blir allt svårare att veta om man skriver rätt. Detta är......

Words: 818 - Pages: 4

Free Essay

Danmark

...Danmark Danmark är enligt grundlagen en monarki och en parlamentarisk demokrati, och med det så menas det med att styrelseskicket bygger på att regeringen måste ha parlamentets förtroende för att kunna regera. Enligt Danmarks ändrande grundlag från 1953 så har Danmarks monark (drottning Margrethe II) den verkställande kraften i förening med regeringen och den lagstiftande makten i föreningen med folketinget. Men i verkligheten är det så att makten ligger hos regeringen och den lagstiftande hos folketinget. Danmark är en enhetsstat det vill säga att man följer samma lagar vart man än är i landet. Enligt Danmarks grundlag så är Danmark en monarki med en parlamentarism och enkammarsystem. Monarkin är ärftlig inom det Gluckborgska huset, grundalagen medger även kvinnlig tronföljd. Drottningen/Kungen har formellt den verkställande makten och delar lagstiftningsmakten med folketinget, men grundlagens maktbalans är bedräglig. Genom parlamentarism och partiväsendet har makten gjorts starkare till folketingsmajoriteten och drottningens roll i stadsrådet är rent formellt. I parlamentet i Danmark så har man en kammare och folketinget som består av 179 ledarmöten och av dom så är 2 från Grönland och 2 från Färöarna. Ledarmötena väljs i direkta och proportionella val som man har med högst 4 års mellanrum. När statsministern anser att ett val är lämpligt så gör han det eller om regeringen förlorar folketingsmajoritetens företroende. För att komma in i folketinget så måste man ha minst 2......

Words: 1210 - Pages: 5

Free Essay

Flugornas Herre!

...1900-talas litteratur ' Bokanalys av flugornas herre [pic] [pic] AV: Damir Trokic SP06A Innehållsförteckning Presentation av boken 1 Avsnitt 1: symboler 1 Avsnitt 2: berättarteknik/ naturbeskrivningar 2 Avsnitt 3: Jack ' ondska 2 Bokens budskap 3 Presentation av genren. 5 Källförtäckning 7 Presentation av boken. Jag har läst en boken, flugornas herre , som är skriven av 1983 års nobelpristagare, William Golding. Boken gavs ut i England 1954, med originalnamnet ”Lord of the flies”. Ett flygplan störtar på en öde ö, i söderhavet. Alla vuxna omkommer och det blir en grupp av pojkar mellan sex och tolv år som överlever. De pojkarna är så olika man kan bli. De ser ön först som ett paradis, där de kan göra vad de vill, utan några vuxna som styr och ställer. Två av pojkarna, som är lite äldre, blir mer som ledare (Ralph och Jack). Efter en omröstning vals Ralph till hövding och han säger åt Jack att han får bli ”ledare för jägarna”. Barnen börja sätta upp regler, om hur allt ska skötas. De har en snäcka som fungerar på så sätt att den som håller den får prata, då ska alla andra vara tysta. Efter ett tag blir rivaliteten större mellan Ralph och Jack, på grund av att Ralph är mer koncentrerad på att hålla ingång en eld så de kan bli räddade, men Jack är med för att jaga, skaffa mat och ha roligt. Detta leder till två olika läger, som småningom leder till ett krig mellan lägerna. Avsnitt 1 Symboler William......

Words: 3311 - Pages: 14

Free Essay

Integrering

...Gummesson 2007 * Service dominant logic anser att service(som kärnbegrepp) ersätter både produkter och tjänster. * Enligt statistik består ekonomier av tjänstesektorn, tillverkningsindustrin och jordbruk. * Oklarheter med detta: * Ett företag med 51% intäkter från tillverkning, räknas till tillverkningsindustrin, men om 51% av intäkterna istället kommer ifrån reparationer och underhåll av produkter räknas det som ett tjänsteföretag * Om ett industriföretag gör om sin reparation och underhållsavdelning till ett dotterbolag växer tjänstesektorn medans tillverkningsindustrin minskar, åtminstone hur det ser ut. * Bara bokföringsmässigt det ändras, endast i verkligheten ytterst lite. * Det enda som räknas är pengabytet, man tillgodo räknar inte utbyten mellan produkter-tjänster/tjänster-produkter, familje- eller vänjobb eller svarta marknaden. Inte heller voluntära sektorn eller icke-statliga organisationer som greenpeace osv räknas. * Vi har lämnat jordbruks åldern bakom oss, nästan obefintlig, för att genomgått industri åldern och hamnat i ett ”efterindustriåldern” ålder- Informationsåldern – Vetenskapsbaserade samhället – eller tjänste ekonomin. * Statistiken baseras på kostnader, pris och sysselsättning men inte konsumtionen som värde för konsumenter. Sektorn är helt produktinriktad och konsumenten nästintill obefintlig. * Tjänster/produkter – dess skillnader – verklighet och myt * Väldans massa tjänster......

Words: 2525 - Pages: 11

Free Essay

Hej Hopp

...kategoriseringar Hannes Lindkvist SMLC05 Handledare: Eerika Saaristo 31/10 - 2013 SMLC05 Hannes Lindkvist Innehållsförteckning Inledning…………………………………………………………………….…………….. 2 3 6 7 9 10 11 Identitet utifrån positionering och samhällskategorier………………………………… En djupare förståelse av könets påverkan på identiteten…………………………… Hur koloniseringen bidragit till dagens diskriminering……………………………….. Kön och etnicitet som samexisterande variabler på identiteten……..…...…………… Identitet utifrån olika värderingar……………………………………………………... Hur identitet påverkar individuella målsättningar.……………………..…………….. Källförteckning…………………………………………………………………………… 13 1 SMLC05 Hannes Lindkvist Inledning Dagens samhälle präglas av olikheter och dagens globaliserade samhälle kräver nya infallsvinklar för hur organisationer ska nå framgång, förutsatt att framgång är målet. Arbetarna inom organisationerna spelar en avgörande roll för att nå målen som är uppsatta, kortsiktiga som långsiktiga. Frågan är vilka dessa människor är. De som sitter på olika positioner inom organisationen är alla olika och har alla olika kvaliteter och tillhör olika samhällskategorier. Det är lätt att prata om att män och kvinnor är olika, samt att människor från olika kulturer inte alltid har samma värderingar eller tankegångar, men speglar det hur en organisationsmedlem ser på sig själv, samt avspeglar det sig på hur en person tänker och agerar i olika positioner i organisationen? Ställer......

Words: 5137 - Pages: 21

Free Essay

Afganistan

...Inledning, bakgrund, aktörer Afghanistan har länge haft en utsatt placering på grund av dess läge i centralasien med Iran, Pakistan, Indien och kina som gränsande länder. Makthavare i dessa länder har upprepade gånger invaderat Afghanistan och rivaliteten mellan olika krigsherrar har dominerat landets politiska scen och skapat obalans. Sen 1933 var Afghanistan diktatorstyrt men förhållandevis fredligt land men i takt med att kalla krigets fronter blev hårdare ökade oroligheterna i Afghanistan. Monarkin avskaffades i samband med en militärkupp år 1973 och de kommande åren skulle bestå av politisk turbulens och 5 år senare kom kommunisterna till makten. Då samlade sig islamistiska grupper till en motståndsrörelse (Mujahedin-heligt krig) i strid mot kommunisterna. För att säkerställa att kommunisterna erhåller makten uppmuntrade de som styrde landet sovjetunionens begäran till invasion i Afghanistan år 1979. Det hela upptrappade det kalla kriget som efter Kubakrisen varit lugn och man hade nu USA som fiende då man var på sovjets sida. USA stöttade motståndsrörelsen, liksom andra islamister från andra arabiska länder som såg detta som ett heligt krig. Efter ett hårt krig med över 1 milj döda, och 5 milj flyktingar drog sig sovjet ur 1989 Maktvakum uppstod och gamla konflikter kom upp till ytan och utan yttre fiende kom motsättningar inom Mujahedin och gamla allierade förklarade krig mot varandra i en kamp om den politiska makten. Kommunistledningen tappade kontrollen inom......

Words: 2022 - Pages: 9

Premium Essay

Analysis of Business Environment in Sweden

...ANALYSIS OF BUSINESS ENVIRONMENT IN SWEDEN Supervisor: Alcina Nunes Students: Ruta Rudokaite and Aiste Sankauskaite Bragança, 2013 Contents Demography and geography 3 Geography 3 Population 4 Language 5 Religion 5 Political, social and legal environment conditions 6 Political Conditions 6 Social conditions 7 Legal environment 8 Economic environment 9 Economic conditions 9 Entrepreneurship conditions 12 Competitiveness indicators 14 Conclusion 17 REFERENCES: 18 Demography and geography Geography Sweden is a northern European country located on the Scandinavian Peninsula, as we can see in Figure 1, bordering the Baltic Sea, Gulf of Bothnia, Kattegat, and Skagerrak, between Finland and Norway. Its topography consists mostly of flat or gently rolling lowlands but there are mountains in its western areas near Norway. Figure 1 : Map of Sweden Figure 1 : Map of Sweden As we can see from Table 1 Sweden is really a large country and is the 5th largest in Europe. Sweden also has natural resources (Sweden is currently one of the EU’s leading producers of ores and metals) that makes her stronger compared to other European countries. Rich bowel of land is very important to each country’s economy as well as the whole world economy. Minerals owning countries can increase their exports, economy level and can improve the social status of residents. Of course we have to mention the fact that Sweden has a really big coastline......

Words: 3154 - Pages: 13

Free Essay

European Democracy

...Köpa njurar utomlands? Att söka lösa bristen på organ för donation i Sverige genom att föreslå att vi kan köpa från fattiga människor i tredje världen innebär moraliska problem. Det mesta tyder på att fattiga som säljer sina organ är exploaterade, ofria och inte till fullo vet vad de gör. Vi bör inte avvika från tidigare etiska riktlinjer. INGER SJÖBERG läkare, Uppsala; ordförande i Hälso-och sjukvårdsgruppen, Svenska sektionen av Amnesty International www.amnesty.se/hsv ❙❙ Det råder brist på organ för transplantation i Sverige och därför välkomnas den kampanj som nu startat om att vi bör donera våra organ vid vår död. Organ som njurar kan också doneras av levande personer som en gåva, vilket är en beundransvärd handling. Tyvärr är antalet organ fortfarande otillräckligt. Det höjs därför röster om att köpa organ från fattiga människor i andra länder. Enstaka personer har rest iväg och kommit hem med en ny njure. Svensk lag, Socialstyrelsen, WHO, World Medical Association, Njursjukas förening och Transplant Society tar dock alla avstånd från handel med mänskliga organ, och Europarådet vill skärpa lagstiftningen om organhandel för att skydda människor i Östeuropa. Tännsjös artikel Professorn i praktisk filosofi Torbjörn Tännsjö har i en debattartikel i Dagens Nyheter den 15 mars i år skrivit att »med organhandel finns allt att vinna och intet att förlora«. Innehållet i artikeln är nästan identiskt med avsnittet »Varför inte en marknad?« som ingår i kapitlet »Etiska aspekter« i...

Words: 2752 - Pages: 12