Free Essay

Şarapçılık

In: Business and Management

Submitted By resmitatil
Words 361
Pages 2
ŞARAP SAVAŞLARI:

1-Dünya şarap pazarında rekabeti belirleyen dinamikler nelerdir?

Eski dünyanın yasalarla ve geleneklerle belirlenmiş üretim ve dağıtım yöntemleri bulunmaktadır. Buna karşılık yeni dünyanın modern teknikler kullanılan ve üretimden dağıtıma tüm aşamaların tek elden yürütüldüğü rekabetçi bir yaklaşımı söz konusudur.

2-Pazarda yeni kuvvetlenen Avustrulya, A.B.D., Şili, Güney Afrika gibi şarap üreticilerinin liderlere karşı kullandıkları hücüm stratejilerini açıklayınız.

Rakiplerden daha düşük fiyat verme: Üretimde ve dağıtımda yeni teknikler kullanılması ve çoğu süreçte aracıların ortadan kaldırılması önemli maliyet avantajı sağlamıştır. Bu sayede eski dünya ülkelerindeki üreticilerin veremeyeceği fiyatları teklif ederek büyük pazarlara girme imkanı buldular.

Rakiplerin müşterilerini çekmek için yeni özellikler ekleme: Meyveli şarap çeşitleri sunmak, lezzeti yıllara göre farklılık göstermeyen şaraplar üretme imkanları yeni dünya ülkelerine rekabet avantajı sağlamaktadır.

Zayıf pazarlama gücü olan rakiplere saldırmak: Rakibin az temsilcisinin bulunduğu yerlerde daha fazla temsilci ile daha yoğun iletişimde bulunmak.

Yeni nesil teknolojiler kullanmak: Yeni üretim teknikleri ile üretim maliyetlerini düşürmek, daha geniş üretim alanları ile talebe karşılık verebilmek yeni dünya ülkelerinin rakebet avantajı oldu. Bu sayede büyük zincir mağazaların tedarikçisi konumuna yükseldiler ve geniş kitlelere ulaşma imkanı bulabildiler.

3-Türk şarap üreticileri bu rekabet içinde yer edinmek için nasıl bir strateji kullanmalılar ?

Türk üreticilerin pazardaki gelişmeleri dikkate alarak izlenebilecek stratejileri aşağıdaki gibi öngörüyorum;

1. Rakiplerin daha az hizmet verebildiği ve rekabetin yoğunlaşmadığı pazarlara yönelmek. Örneğin bu yazıdaki verilere göre henüz gelişme aşamasındaki uzakdoğu pazarları uygun olabilir. Aynı zamandaki buradaki zayıf rakipler ile gerçekleştirilecek mücadele daha büyük pazarlarda kullanılacak deneyimlerin kazanılmasını da sağlayacaktır.

2. Tüketicinin talepleri gözönüne alınarak ürünlere yeni özellikler eklemek, ürünleri farklılaştırmak uygun olacaktır. Yoğun rekabetin olduğu alanlardan daha niş alanlara ilerlemek karlı fiyatlarla ürün satabilmeyi sağlayacaktır. Meyve aromalı şaraplar, farklı boylarda ambalajlanmış şaraplar gibi…

3. Teknolojinin ve yeni tekniklerin doğru kullanılması üretim maliyetlerinde önemli avantajlar sağlacaktır. Ayrıca çeşitli ürünlerin geniş bağlarda üretilmesi talep karşılama imkanı ve ürünün sürekli aynı lezzette sunulması avantajlarını sağlayacaktır.

4. Güçlü bir dağıtım ağı kurulması ürünün satışını kolaylaştıracak ve lojistik maliyetlerin düşmesini sağlayacaktır. Coğrafi olarak bulunduğumuz konum hem avrupa hem asya’ya erişimimizi sağlıyor. Doğru lojistik ile avantaj sağlanabilir.

5. Doğru segmentlere konumlandırılmış markalar oluşturulmalı. Bu tüketicinin seçenekler arasında kolay karar vermesini sağlayacaktır. Markalaşma süreci fiyat/kalite olarak nerede durulduğunu iyi ifade etmelidir.

Similar Documents

Free Essay

Capadocia

...KAPADOKYA 001 BÖLGENİN COĞRAFİ OLUŞUMU 1. Kapadokya bölgesi, dünyada doğa ile tarihin muhteşem bir şekilde bütünleştiği ender yerlerden biridir. 60 milyon yıl önce; Erciyes, Hasan ve Güllü Volkanik Dağları’nn püskürttüğü lav ve küller, 10.000 km2lik bir alanda yumuşak bir tüf tabakası oluşturdu. Tüf tabakasının üzeri yer yer sert bazalttan oluşan ince bir lav tabakasıyla örtüldü. Ancak, yağmur, kar ve rüzgâr yumuşak tüf tabakasını aşındırıp, bazalt kayayı, üstte şapka gibi bırakarak, bir koni biçimine soktu. Bu değişik ve ilginç biçimli kayalara halk bir ad yakıştırdı: "Peri bacası". Bazalt örtüsü olmayan tüf tabakları ise, erozyonla vadilere dönüştü. Daha sonraları insanın el emeği ve duygusu işe koyuldu. Konik tepeler ve kaya yüzeyleri oyularak, kilise ve şapel olarak biçimlendirildi. Hıristiyanlık döneminde, Kiliseler ve şapellerin içi İncil’den alınan sahnelerle süslenmiştir. Böylece bu bölgede yöresel İkonografi ve Freskler oldukça gelişmiştir. 2. Kapadokya'daki ticaret ve kaynaklar oldukça iştah açıcı olduğundan, bölge geçmişte birçok kez işgale, saldırıya ve yağmaya maruz kalmıştır. Bu tip saldırılardan kendilerini koruyabilmek için bölgenin yerel halkı girişi gizlenebilen mağara ve oyuklarda yaşamayı seçmiştir. Böylece ortaya Yeraltı Şehirleri gibi korunaklı ve güvenli sayılan yerleşim alanları çıkmıştır. Bölgenin tek mimarı malzemesi olan volkanik taş, yörenin yapısından dolayı yumuşak olduğundan rahat işlenebilmekte, ancak hava ile temas......

Words: 3740 - Pages: 15