Free Essay

Sfasf

In: Computers and Technology

Submitted By Rasoul
Words 635
Pages 3
Fysik Rapport
Formål:
Formålet med dette forsøg, var at finde solcellens og 9 volts batteriets maksimal effekter og derefter bevise om Ohms lov for resistansen. Samtidig skulle vi os vurdere om de to optimale modstande til hver de strømforsyninger.
Skitsering af opstilling:

Udførelse af forsøget
Vi startede med at sætte kredsløbet med solcellen og 9V batteriet opsat, som indeholdt en modsatand, et amperemeter og et voltmeter. Da dette kredsløb var sat op tog vi målinger ved forskellige modstande og noterede dem ned.
Teori:
Resistansen kan beregnes ved at isolere R i den kendte formel, ohms lov, som ser således ud:
U=R * I Først isoleres U, og derefter kan man ved hjælp af denne formel isolere R, formel ser sådan ud:

R= I / U
Formlen for effekt bruges også under forsøget for at kunne finde den maksimale effekt, først isoleres P og derfra kan effekt findes. Formlen ser således ud:

Først isolere man U, og derefter isoleres P, vha. af den formel nederst.

Data: 9V batteri R/Ohm | I/A | U/V | 20 | 0,2 | 3,66 | 15 | 0,22 | 3,35 | 10 | 0,27 | 3,355 | 5 | 0,33 | 1,768 | 1 | 0,41 | 0,48 |

Solcelle R/Ohm | I/A | U/V | 1000 | 0,0041 | 4,18 | 500 | 0,0069 | 3,5 | 340 | 0,0077 | 3,0 | 330 | 0,0075 | 2,5 | 240 | 0,0084 | 2,0 | 160 | 0,0092 | 1,5 | 100 | 0,0100 | 1,0 | 45 | 0,0101 | 0,5 |

Databehandling
Ved et 9V batteri kan effekten findes ved at gange U med I. Formelen for effekten ser sådan her ud:
P = U * I
Herefter indsættes de tal ind i formlen og så finder jeg P.

Skemaet over 9V batteriet. U/V | I/A | P/W | R/ohm | 3,66 | 0,2 | 0,732 | 20 | 3,355 | 0,22 | 0,7381 | 15 | 2,654 | 0,27 | 0,71658 | 10 | 1,768 | 0,33 | 0,58344 | 5 | 0,48 | 0,41 | 0,1968 | 1 |

Grafer over 9V batteriet. Det ene er et U/I karakteristik og det andet et R/P karakteristik.

Denne lineære tendenslinje viser faldet af spændingen jo mere strøm der er.
Dette er en I/U karakteristik.

Den optimale modstand er omkring 15ohm da 2. grads-polynomiets toppunkt ligger over 15 på x-aksen, som er modstanden.

Ved solcelle forsøget kan effekten findes ved at gange U med I. Formelen for effekten ser sådan her ud:
Herefter indsættes de tal ind i formlen og så finder jeg.

U/V | I/A | P/W | 4,18 | 0,0041 | 0,017138 | 3,5 | 0,0069 | 0,02415 | 3,0 | 0,0077 | 0,0231 | 2,5 | 0,0075 | 0,01875 | 2,0 | 0,0084 | 0,0168 | 1,5 | 0,0092 | 0,0138 | 1,0 | 0,0100 | 0,01 | 0,5 | 0,0101 | 0,00505 |

Denne lineære tendenslinje viser faldet af spændingen jo mere strøm der er.
Dette er en I/U karakteristik

Lidt over 600ohm er den optimale modstand, som gør det muligt at levere den maksimale effekt.

Fejlkilder:
Der kan have været nogle fejl eller upræcise under øvelsen med f.eks. solcellen og 9V batteriet. Med solcellen kan der komme afvigelser pga. skyer & hvis effekten er sat til det maksimale vil den bryde sammen når der kommer en sky, og man vil ikke få noget som helst effekt ud af solcellen. Batteriet kan have været skadet eller slidt og ikke leveret de 9V som angivelserne har vist os.

Konklusion:
Formålet med forsøget var at finde den maksimale effekt og den optimale modstand. De er blevet fundet, men dog med nogle usikkerheder og nok en del fejlkilder. 9V batteriets maksimale effekt bliver vurderet på grafen, til at blive leveret ved 15ohm, som er den optimale modstand Hos solcellen er den maksimale effekt omkring de 600ohm, som er solcellens optimale modstand.

Similar Documents

Free Essay

Aaa Sfasf Asfasfas Asfasfasf

...|CURRICULUM VITAE | |Name : |Le Thu Ha |ID card no. | | |DOB : |November, 27th, 1993 |Tel : |043. 7194152 | |Sex: |Female |Mobile: |0166 4988 448 | |Add : |9 Au Co Street, Tay Ho, HN |Email: |kerochan2711@yahoo.com | |PERSONEL INFORMATION | | |SUITABLE POSITION | Teaching assistant | | |GOALS |To have an opportunity to work in a professional and stimulating | | | |work environment | | | |To have more working experiences in an......

Words: 471 - Pages: 2

Free Essay

Hello

...twperskjfgksdjal;sfja;ksfa;lsfja;lsfjafa asfajlfasjfa;sfja;lsfja sfasf;l ajf;afja s gdg sg ds gs g sd gd g gd gd gd gd g dg fas dg dg dg g d gd g d g dg d g dg fljas d gd gd gd gd gd g dg d gd g ;fja dg d gf g fdg d gdf g dfg sfljad fg dfg f g df df g dfg dfg sfjasf twperskjfgksdjal;sfja;ksfa;lsfja;lsfjafa asfajlfasjfa;sfja;lsfja sfasf;l ajf;afja s gdg sg ds gs g sd gd g gd gd gd gd g dg fas dg dg dg g d gd g d g dg d g dg fljas d gd gd gd gd gd g dg d gd g ;fja dg d gf g fdg d gdf g dfg sfljad fg dfg f g df df g dfg dfg twperskjfgksdjal;sfja;ksfa;lsfja;lsfjafa asfajlfasjfa;sfja;lsfja sfasf;l ajf;afja s gdg sg ds gs g sd gd g gd gd gd gd g dg fas dg dg dg g d gd g d g dg d g dg fljas d gd gd gd gd gd g dg d gd g ;fja dg d gf g fdg d gdf g dfg sfljad fg dfg f g df df g dfg dfg sfjasf twperskjfgksdjal;sfja;ksfa;lsfja;lsfjafa asfajlfasjfa;sfja;lsfja sfasf;l ajf;afja s gdg sg ds gs g sd gd g gd gd gd gd g dg fas dg dg dg g d gd g d g dg d g dg fljas d gd gd gd gd gd g dg d gd g ;fja dg d gf g fdg d gdf g dfg sfljad fg dfg f g df df g dfg dfg...

Words: 295 - Pages: 2