Free Essay

Skole

In: Other Topics

Submitted By caro1329
Words 576
Pages 3
Thursday the 3th of April
Sometimes I feel like I am drowning
Nightmare in Haiti: It is a nightmare for families in Haiti living as they do today. Lack of food and water, poor hygiene, and poor environment leads the Haitians to harder life. Many people have lost a family member which makes them weak and lost.

By Caroline Holm Madsen

Haiti today: Things changed, people got homeless and many people lost a family member. It is just three years ago the earthquake hit Haiti. Over 220.000 people got killed and more than 300.000 got hurt. Many houses were destroyed when the earthquake hit Haiti and today many lives in tents or the remains are used for rebuilding a lot of the houses. Many cannot afford to build a house, to support the family or to get an education. The poor get poorer and Haiti becomes the new Congo, which were the poorest country in the world in 2009. Congo had a GNP of 330 per. capita income. The Haitians live in an unclean environment. Bowl movement and rubbish are scattered across the streets and people become seriously ill.

Family visit: For few weeks ago, a BBC crew visited a family of nine members who lost their home and two family members in 2010. They are now only seven family members today. We got into the family’s tent and in the corner we saw two kids, at the age of three, lying under a blanket with hundreds of swarming flies around them. It was dirty, it stanched, and it was humid. We were asking one of the boys who lost one of his legs at the earthquake.
What did you eat at home before the earthquake? »We used to eat a lot of good things like cookies and treats and lots of corn and rice.« The eight year old boy said. Then the mother interrupted;
»We used to eat well like bananas, apples and other delicious fruits. But today, it is difficult to trust that this going to be better for us.« She says.

How is it to be mother and father for five kids?
The mother continued; »For me to have all these children relying on me. At times I feel like I am drowning.« She says in the while she looks worried at her children.

How is it to live like this? And what is your dream?
The father begins; »We live in a tent, but it is not comfortable at all. During the day it is extremely hot. It is too hot for the children. Sometimes the heads sets of headaches. During the night it feels so cold. It feels like it is snowing inhere.
There is a lot of trash outside the tent and even human waste and it is not healthy for my children. I would thank got if I could find a new home for my family. We would be healthier and finally have peace of mind. Me and my wife dream of living in a house where our kids can grow up easily. We want our kids to be healthy and we want a better life for our family.«He said with tears rolling down his cheek.

Help to Haiti: Today the organization Habitat for Humanity helps regardless religion or race, people who needs a behavior house. They have helped over 50.000 fmilies in Haiti and they have helped Haiti in more than 27 years.

Similar Documents

Free Essay

Skole

...Øvelse nr 1 Påvisning av stivelse i matvarer Å påvise næringsstoffer betyr å bevise at næringsstoffet er tilstede. Dette skjer ved at vi tilsetter fargestoffer. Stivelse er plantenes viktigste energireserve. Poteter inneholder for eksempel så mye som 16 % stivelse. Her skal du først undersøke hvordan stivelse reagerer med en jodløsning, og bruke dette til å påvise om det er stivelse i et utvalg matvarer. (Å påvise = bevise ved å utføre forsøk.) Du trenger: ➢ Stivelsesløsning (1 %) ➢ Sukkerløsning (sukrose i vann) ➢ Jodløsning ➢ Reagensglass ➢ Dråpeteller ➢ Utvalgte matvarer (Før disse inn i tabellen under pkt 4.) ➢ Vernebriller Forprøve - Reaksjon med jodløsning 1) Ha 3-4 ml stivelsesløsning i et reagensglass. Drypp noen dråper jodløsning oppi. Hva skjer? 2) Drypp noen dråper jodløsning i et reagensglass med sukroseløsning. Hva ser du nå? Hvordan kan vi påvise stivelse? Hvilke matvarer inneholder stivelse? 3) Drypp et par dråper jodløsning på alle matvarene. Hvem inneholder stivelse? Er det noen som inneholder litt stivelse (=lysere farge?)Skriv resultatene dine inn i tabellen: |Matvare |Før testen |Etter testen | | |Jeg tror matvaren inneholder stivelse |Matvaren inneholder stivelse | | |Ja |Nei ...

Words: 305 - Pages: 2

Free Essay

Skole

...Prisstrategi Evalueres utfra disse kriteriene * Kumulativ profitt * Endelig Markedsandel * Kapasitetsutnyttelse * Profitt siste måneden * Kumulativ enhetssalg Leveres senest 14.12.2012 For lave priser Unngår en viktig mulighet til å tjene profitt på verdien de gir til kunden Prisene er satt lavt for å selge mest mulig, glemmer at det ikke er produkter nok Å sette prisene lavt for å komme i markedet setter feil pris i forhold til forventningene for produkt kategorien Driftskostnadene er ikke dekket og firmaet går konkurs Hvem setter prisene Finansdirektør: måler og rapporterer fremgang for bedriften og er med på å bestemme når det er snakk om mengder av produktet osv Salg og markedsføring: ansvarlig for promotering, produkt strategi, produkt plassering og prisen Profit = Quantity X (Price – Variable Costs) – Fixed Costs p = Q (P – V) – F Exchange Value Models Prisene som ligger innenfor disse grensene definerer priser som er mest sannsynlig for en kunde å kjøpe vare og etterlate firmaet i en favoriserende situasjon. Selv om kjøpere og selgere handler utenfor disse grensene så er det ikke i deres beste interesse å gjøre det. Godt eksempel for å illustrere dette er å vise til Cypher Drug by Cordis. Revolusjonerende nytt produkt, ingen hadde lansert lignendende. Kan ikke lage en pris basert på konkurransen. Da kunne de benytte såkalte ”Value Exchange Model” Exchange Value Models: hvilken verdi deres produkt leverer......

Words: 262 - Pages: 2

Premium Essay

Den Gamle Skole

...Objectives 13 4.3 Segmentation/Target Group 13 4.3.1 Personality 14 4.3.2 Lifestyle 14 4.4 Positioning 15 5 Marketing Mix 16 5.1 Product 16 5.2 Place 16 5.3 Price 17 5.3.1 Pricing Strategy 17 5.4 Promotion 18 5.5 Physical 19 5.6 People 19 5.7 Processes 19 6 Action Plan 20 6.1 Short Term Plan (12 – 18 months plan) 20 6.2 Long Term Plan (3 – 5 year plan) 20 6.3 Marketing Action Plan 21 7 Budget 25 8 Conclusion 27 9 List Of References 28 10 Appendicies 29 Problem Statement 1.1 Introduction Den Gamle Skole was founded by Laura B. Ricks in 1992; she did not think that the Danish toy market was offering toys of a sufficient quality. She started out only buying toys for her own children but realised that there was a market for British toys in Denmark. Today it is a business with an annual turnover of close to DKK 8 million. 2 Main Problem Should Den Gamle Skole open one or more concept stores within Denmark? 3 Partial problem Which...

Words: 6323 - Pages: 26

Free Essay

Ungdomsskole Til Videregående.

...Ungdomsskole til videregående Vi satt i gymsalen på Ugla skole, nesten alle i klassen hadde på seg dresser og jentene hadde fine kjoler. Hadde mange framføringer for 8 og 9 klasse, alle hadde det kjempe gøy og fint, etter en stund skulle A-klassen som jeg gikk i til bake på klasserommet og ha en koselig morgen frokost med klassen for siste gang på Ugla skole. Jeg prøvde å smile hele tiden men det var vanskelig, jeg satte meg med mine gode venner Andreas Malm, Benjamin Østmo og Mathias Becker, stemningen var ikke helt på topp men det endret seg raskt etter hvert, begynte folk og glemme at det var deres siste dag med klassen, alle gledet seg bare til sommerferien. På slutten av sommerferien begynte jeg å grue meg jeg hadde vondt i magen det var som noen hadde stukket meg med en kniv, jeg gruet meg som bare faen, jeg var livredd for å bli mobbet eller komme i en klasse der jeg ikke kjente noen da kommer alle til og behandle meg som en liten drit og ende opp som et null uten venner eller noe, jeg hadde kommet til å ende opp som et null. Det var bare noen dager igjen til helvete. Jeg kom inn på bygg og anlegg på Tiller, jeg ringte Mathias Becker og Preben Hoff fordi jeg viste at du hadde også bygg på første valg, jeg ringte Mathias førts men han hadde ikke kommet inn da var jeg liv redd for at ikke Preben hadde kommet inn men heldig vis hadde han det. Førte skole dag på Tiller videregående Jeg tok bussen med Hoff til skolen adrenalinet kicket kom, jeg tok meg en pris for å......

Words: 465 - Pages: 2

Free Essay

Student

...Prihláška na vysokoškolské štúdium bakalárske – prvý stupeň Akademický rok: 2014/2015 Dátum doručenia: |Vysoká škola: | |VYSOKÁ ŠKOLA EKONÓMIE A MANAŽMENTU VEREJNEJ SPRÁVY V BRATISLAVE | |Študijný program: | |Informačno-konzultačné stredisko: |Evidenčné číslo prihlášky: | |Štandardná dĺžka štúdia: 3 roky |Forma štúdia 1): | | |Metóda štúdia 2): | |Meno: |Tituly: | |Priezvisko: |Rodinný stav: | |Rodné priezvisko: |Pohlavie 3): ( muž ( žena...

Words: 598 - Pages: 3

Free Essay

Biologi

...Interview * Hvorfor valgte du MKS? Jeg valgte MKS fordi det lå tæt på (det logiske svar), jeg fik det også anbefalet af mange af mine venner som enten har gået på skolen eller går på skolen. Fik også af vide at de havde et rigtig godt fagligt niveau, og det er også en af grundene til at jeg valgte det. * Fritidsinteresser? I min fritid går jeg til svømning 3 – 4 gange om ugen af ca. 1 – 2 timer. Jeg går også i fitness, hvis man kan tælle det med som en fritids aktivitet. Det gør jeg ca. 1 – 2 gange hvis jeg har tid og lyst * Arbejde? Jeg arbejder som træner i Farumsvømmeklub. Jeg arbejder fredag (ca. 3 ½ time) og lørdag (3 timer) * Tidligere skole? Før MKS gik jeg på lille Værløse skole i Værløse. Jeg har gået der fra børnehaveklassen til 9. * Mål og ambitioner? Jeg har planer om at blive færdig med gymnasiet. Blive student. Og så går jeg og overvejer om jeg skal søge ind på CBS (Copenhagen Business School) men er ikke helt sikker endnu. Hvis vi snakker om langt henne i fremtiden vil jeg selvfølgelig gerne blive gift og have børn (ligesom alle andre) * Yndlingsfag? Mit yndlingsfag i skolen er helt klart Matematik. Jeg er ret god til det (ifølge mig selv) ! * Hvad er du god til? Fagligt: matematik og engelsk. Kan godt lide begge fag og synes selv at jeg er ret god til dem. Socialt: Jeg er god til at hjælpe andre, være der for dem hvis de har brug for det. En god ven * Familie? Jeg har en mor, far og en lille bror. Selve min......

Words: 498 - Pages: 2

Free Essay

The Fabulous

...er blevet statens. Ligesom at det heller ikke længere er dit eget problem, om du ryger, er for fed eller for tynd. Det er blevet statens. Alt skal reguleres. Selv de borgerlige partier der før i tiden var meget i mod frihedsberøvelse, og i begyndelsen protesterede over ”at staten fjernede noget så centralt som menneskets eksistens”, er nu blevet blødere og gået med til flere regulationer. Vores samfund er med tiden blevet mere reguleret, men for vores eget bedste, vil nogen mene. Vores gennerelle frihed er blevet taget fra os. Staten går ind og regulere, men også sikre hele vores samfund mere og mere. Der bliver ofte refereret til Danmark som et land med en god velfærdsstat, men hvorfor skal vi gå 10 år i skole? Det er ikke lykken for alle, at skulle gå mindst ti år i skole. Hvorfor skal staten bestemme at jeg skal have min sele på når jeg kører...

Words: 520 - Pages: 3

Free Essay

Idrætsprojekt

...Træningsprojekt 3.g Indledning I dette projekt vil jeg lægge fokus på at få trænet mine lige mavemuskler (Rectus abdominis) og skrå mavemuskler (Obliquus externu) ved hjælp af forskellige former for kondition - og muskeltræning. Jeg vil lave et skema der kan vise min udvikling og hvordan jeg har trænet gennem 8 uger. Mit udgangspunkt inden træningsprojektet er en mave uden fremtædende muskler og en anelse fedt på den nederste del af maven. Jeg ønsker derfor opstramning og få øget min styrke. Teori De ligee mavemuskler Også kaldet rectus abdominis, som faktisk er betydningen for alle de lige mavemuskler.. Disse mavemuskler er dem man normalt forbinder med den såkaldte ’’sixpack’’. De lige mavemuskler er delt op med linea alba, som er linjen ned gennem maven, som alle mennesker har alt efter hvor stort et fedtlag der befinder sig uden på musklerne. En myte omkring de lige mavemuskler er at man kan dele dem op og træne dem seperat. Man ikke kan træne sine ’’nedre’’ eller ’’øvre’’ lige mavemuskler, da de lige mavemuskler er en stor muskel der lider lige meget belastning når du træner dem. Disse musklers funktion er at forkorte afstanden mellem brystkassen og hoften. De skrå mavemuskler Også kaldet Obliquus externu, og disse muskler befinder sig lige under huden og de bevæger sig ned med hoften. Har samme funktion som de lige mavemuskler, men på grund af disse musklers skrå placering kan de lave rotation i rygsøjlen og de arbejder når mennesket bøjer sig til siden...

Words: 1730 - Pages: 7

Free Essay

En Skidt Knægt

... - Arbejdsmand. Holdninger og værdier i forhold til: Landsbyen: Han synes om landsbyen, fordi det er et stille og lille samfund, men savner også lidt de vilde fester. Landsbyen er hans barndomsby, så selvfølgelig elsker han den. Grunden til han bor i storbyer er pga. festerne, byen og industri arbejdet. Arbejde: - Elsker arbejde. - En af hans største livs glæder. - Hader dårligt arbejde. (Sjusket håndværk) - Elsker at arbejde udenfor. - Der skal være en grund for at arbejde. - Bliver funktionær mod hans vilje. - Vil gerne arbejde uden løn. - Arbejde kan være en fornøjelse i sig selv. Andre samfundsklasser: - Ser ned på funktionær og lønslaver (har han fra hans far) Skole: - Hader skole. - Hellere fysisk arbejde. - Hellere udenfor end inde. Følelser og psykiske tilstande: - Ikke den romantiske type. - Der skal være en dybere mening med sex, det er ikke bare noget han gør. - Bryder sig ikke om ord som fisse, kneppe osv. Udvikling: - Han gennemgår udviklingen gennem flere perioder; da han bor i landsbyen, møder Kasper, bor hos Launi og Annette, sammen med Maja og...

Words: 260 - Pages: 2

Free Essay

Baksnakking

...Baksnakking kan ødelegge liv Baksnakking er et tema som har plaget mange barn i løpet av lang tid, det å snakke vondt om andre mennesker bak ryggen deres er ikke bra, det kan føre til forferdelige hendelser. Det har ført til at bestevenner aldri mer snakker med hverandre. Jeg har snakket med Dyveke, Jenny, Frede og Henrik, 4 ungdommer som går på Ytrebygda skole. De har alle vært utsatt for baksnakking, og har måttet endre ting i livene sine for å få det bedre. Dyveke, hva kan du fortelle fra dine opplevelser? Da jeg vokste opp var vi tre jenter som hang sammen som erteris, og vi spilte fotball på samme lag. Vi gjorde mange artige ting sammen på fritiden, og foreldrene våre kjente hverandre godt. Etter hvert ble jeg plukket ut for å spille på et elitelag i fotball, sammen med jenter som var eldre enn meg. Det var da det startet. Jeg ble utestengt fra treergruppen, og de sa de styggeste ting om meg. Etterhvert førte dette til at jeg ble utestengt fra klassemiljøet, og det ble et mareritt å gå på skolen. Mine foreldre grep inn og fikk meg til å bytte skole, dette førte til at jeg fikk nye venner i et nytt miljø. Videre sluttet jeg på fotballen, og begynte å spille håndball i stedet. Jeg har i dag et veldig bra liv med mange venner og mye aktivitet, men mine gamle venner snakker jeg aldri med. Mine foreldre har vært fantastiske, og jeg hadde ikke klart dette uten dem. Hvordan har baksnakking ødelagt for deg Jenny? Jeg bodde i Spania i noen år, og da jeg kom hjem igjen......

Words: 584 - Pages: 3

Free Essay

Beny's Novels

...Kernestof: Sociologi: Identitetsdannelse og socialisation Faglige mål: – påvise sammenhænge mellem relevante baggrundsvariable og sociale mønstre – formidle indholdet i enkle modeller, tabeller og diagrammer Arbejdsseddel til social arv SamfNU, side 12-15 1. Definer begrebet social arv. Social arv er etisk og kan forbindes med noget positivt eller negativt. Social arv vil sige, at et menneske overtager viden, holdninger og personlighedstræk fra forældrene gennem opvæksten. I denne brede betydning svarer social arv stort set til det indhold, der lægges i begrebet socialisering, når synsvinklen er socialisering i familien. Social arv beskriver imidlertid oftest overførelsen af påvirkning fra forældre til børn, når der er tale om negativ arv. Altså hvor børnene bliver bærere af de samme belastende livsomstændigheder og reaktionsmønstre som forældrene. Social arv er betegnelsen for den påvirkning, vi tager med os fra barndommen ind i voksenlivet. Vores forældre, opvækst og omgivelser har indflydelse på, hvordan vi bliver som voksne. Det gælder både uddannelse, privatliv, karriere og forbrug eller misbrug. Til en vis grad arver vi vores forældres sociale status, værdier, interesser, adfærd, problemer og evner. Selve indholdet i begrebet er dog vigtigt. Det udtrykker det forhold, at der i et samfund - også som det danske - eksisterer en betydelig ulighed. Den andel af befolkningen, der har de dårligste sociale og økonomiske kår har oftest også de dårligste...

Words: 1023 - Pages: 5

Free Essay

Xjjx

...|Nettsoknad2 v2011-11 - 28.des.2011 | | | | | |[pic] | | | |Søknad om stipend og lån til vanlig videregående opplæring 2011—2012 | |Gjenstående tid er 19 minutter | | | | | | | |[pic] ...

Words: 494 - Pages: 2

Free Essay

Hiphop OplæG

...Maria Hyldelund Bloch. Månedsopgave 2011. Indhold Fagtekst! 2 Boganalyse… 2 Billedanalyse! 2 Nina… 2 Litteratur liste… Hjemmesider: Jeg har brugt www.google.dk og www.wikipedia.dk . Bøger: Hiphop der: Skrevet af Peter Bejder og Kim Boye Holt. Udgivet af forlaget Manana.7 Chappers hiphop manual: Skrevet af Tormod Holm og Chapper. Udgivet af Politikens forlag. Electric boogie og break: Skrevet af Kevin Madsen. Udgivet af forlaget Stavnsager. Breakdance og hiphop funk: Skrevet af Mark Ray. Udgivet af Dr. Break Produktions, Inc. Den sejeste: Skrevet af Renee Toft Simonsen. Udgivet af Politikens forlag. Fagtekst! Hiphoppens historie... Hiphoppen startede i midten af 1970érne i USA. Der er ikke rigtig en person der har, fundet på hiphoppen, det var egentlig bare nogen der fandt på at holde fester i gaderne. Man spillede meget højt musik, og det gjaldt om at finde på nye moves. På den måde opstod dansen Hiphop. Musik og Dans... Der er mange forskellige stilarter både i Hiphop musik og dans. Det hele startede med. Oldschool: I dans betyder Old School det første der var. Man begyndte med at man enten gik i krappe gang eller dansede som robotter. Imens de dansede klappede alle i takt til musikken. I musik er det også det første musik man brugte. I 1970´erne flyttede DJ Kool Herc til New York. Der forsøgte han at improvisere over raggae beats. New Yorkerne var ikke så vilde med raggae den gang, så han måtte finde på noget nyt. Derfor begyndte han......

Words: 4164 - Pages: 17

Free Essay

Life Orientation in the Foundation Phase

...Inleiding: Ouers is dikwels bekommerd oor die waarde van die belegging wat hulle maak in hul kinders se opvoeding, deur die keuse van waardevolle vakke vir hul kinders. In die demokratiese Suid-Afrika is Lewensoriëntering laat in die 1990’s bekendgestel. Lewensoriëntering is ‘n vak wat uit die Uitkomsgebasseerde Onderwys bestaan wat deur toe die Minister van Onderwys was, Kadar Asmal, geimplementeer is. Daar is sedertdien baie kritiek oor LO gelewer deur ouers, leerders en onderwysontleders. Hulle reken dat hierdie vak geen waarde vir die algemene opvoeding/opleiding van ‘n leerder in die skoolomgewing inhou nie. Definisie van Lewensvaardighede: Wits professor in Lewensvaardigheid en Godsdienskunde, Dr. René Ferguson (Ferguson,2003:273) definieër Lewensvaardigheid as ‘n holistiese studie van die persoon self, die persoon in die samelewing, ‘n geleentheid vir ‘n kind se emosionele ontwikkeling, die burgerskap aspekte van die lewe in Suid - Afrika, demokrasie, menseregte, asook gesondheids aspekte soos om ‘n gesonde leefwyse te handhaaf en die fisieke fiksheid en gesondheid van ‘n kind. Volgens Ebersohn en Eloff kan die oorsprong van Lewensvaaardigheid onder vier hoofpunte verduidelik word naamlik potensiaal en die omgewing, oorerwing, individuele verantwoordelikheid en die sosiale leerteorie. Die eerste punt wat ek wil verduidelik is die individue se potensiaal en omgewing. Tydens geboorte arriveeer ons as lewendige, unieke, enig in ons soort individue wat elkeen......

Words: 3383 - Pages: 14

Premium Essay

The Importance Of Land Use: Change Detection

...change of condition within a cover type; for example, unmanaged forest modified to a forest managed by selective cutting. Significant modifications of land cover can occur within these patterns of land cover change. Conversion is a change from one cover type to another, such as deforestation to create cropland or pasture. Conversion land cover changes such as deforestation have been the focus of many global change research agendas (Riebsame et al., 1994). The loss of rainforests throughout the tropical regions of the world as a result of deforestation for timber resources and conversion to agricultural lands has become a topic of global attention with the aid of widespread media coverage. Research specialists such as (Skole and Tucker, 1993), (Skole et al., 1994), and (Kummer and Turner, 1994) perform extensive studies in an attempt to bring further attention to this situation by focusing on the social implications and the environmental degradation associated with tropical deforestation in the Amazon of South America and in Southeast Asia. Yet, with all the research, awareness, and attention of the world, this potentially devastating phenomenon continues. It is an unfortunate, but fact of life that deforestation occurs on numerous expanses and at varying scales around the globe. Our society’s focus on the plight of the tropical rainforests appears to have overlooked the shifting patterns of land use and land cover occurring in our own forests. This research focuses......

Words: 899 - Pages: 4