Free Essay

Skriftlighed

In: English and Literature

Submitted By Katr
Words 1822
Pages 8
De skriftlige eksamensgenrer i engelsk
Stx A og Hf A
Man skal skrive et essay på 900-1200 ord, som altid tager udgangspunkt i en tekst. Der er 2 opgaver at vælge imellem, en om en skønlitterær tekst og en om en sagprosatekst. Det skønlitterære essay Typisk formulering: ”Write an essay (900-1200) words in which you analyse and interpret [name of text] . A part of your essay must focus on…..” Form/struktur: Essayet skal opbygges med indledning, hoveddel og konklusion. Det skal være sammenhængende og skal ikke være punktopstillet. Indledning: Indledningen skal fange læserens opmærksomhed og give en ide om essayets fokus. Skriv noget generelt om hovedtemaet og afslut afsnittet med en direkte reference til teksten (”funnel opener”). Nogle gange kan man indlede sit essay med et citat, en udfordrende påstand eller en overraskende historie for at fange læserens opmærksomhed. Indledningen skal ikke være for lang, da essayets hoveddel er det vigtigste. Hoveddel: Indeholder din analyse og fortolkning af teksten. Det er ikke et krav, at man starter med et resumé, men man kan gøre det; hvis man vælger at gøre det, skal det være kort (6-8 linjer). Når man analyserer, slår man ned på nogle bestemte elementer i teksten, og det kan være en god ide at bruge en analysemodel med engelske analysebegreber. En analyseopgave kræver, at man selv udvælger, hvad der er interessant at analysere i teksten. En vigtig del af en analyse er derfor at vælge at fokusere på de elementer i teksten, der er interessante i netop den tekst, og som kan føre frem til en fortolkning. Det er ofte en god ide at stille analysen op, så hvert element, man analyserer, får et selvstændigt afsnit. Afsnittet skal bestå af en række analytiske betragtninger, som man argumenterer for ved hjælp af eksempler og citater fra teksten. Husk altid at komme ind på det særlige aspekt af analysen, som er angivet i opgaveformuleringen. Konklusion Konklusionen skal opsummere essayets pointer eller give et afsluttende synspunkt på emnet. Konklusionen skal bestå af 3 eller 4 sætninger, som sammenfatter essayet. Man kan evt. vende tilbage til noget af det, man har skrevet i indledningen.

Sagprosa-essayet Typisk formulering: ”Write an essay (900-1200) words in which you analyse and comment on [name of text] . A part of your essay must focus on….. Essayet skal opbygges med indledning, hovedafsnit og konklusion. Det skal være sammenhængende og skal ikke være punktopstillet. Indledning: Indledningen skal fange læserens opmærksomhed og give en ide om essayets fokus. Skriv noget generelt om hovedtemaet og afslut afsnittet med en direkte reference til teksten (”funnel opener”). Nogle gange kan man indlede sit essay med et citat, en udfordrende påstand eller en overraskende historie for at fange læserens opmærksomhed. Indledningen skal ikke være for lang, da essayets hoveddel er det vigtigste. Hoveddel: Indeholder din analyse og kommentar til teksten. Det er ikke et krav, at man starter med et resumé, men man kan gøre det; hvis man vælger at gøre det, skal det være kort (6-8 linjer). Når man analyserer, slår man ned på nogle bestemte elementer i teksten, og det kan være en god ide at bruge en analysemodel til sagprosa med relevante engelske analysebegreber. En analyseopgave kræver, at man selv udvælger, hvad der er interessant at analysere i teksten. En vigtig del af en analyse er derfor at vælge at fokusere på de elementer i teksten, der er interessante i netop den tekst, og hvis man har angivet et bestemt fokus i indledningen, skal man huske at holde fast i dette. Det er ofte en god ide at stille analysen op, så hvert element, man analyserer, får et selvstændigt afsnit. Afsnittet skal bestå af en række analytiske betragtninger, som man argumenterer for ved hjælp af eksempler og citater fra teksten. Husk at komme ind på det særlige aspekt af analysen, som er angivet i opgaveformuleringen. A comment (”comment on”): iagttagelser, der udtrykker den skrivendes egen stillingtagen, holdning eller vurdering, oftest med fokus på et enkelt aspekt. Kommentaren skal gå på tekstens argumenter, og selvom der er et element af subjektiv stillingtagen, er det ikke meningen, at man skal skrive om private erfaringer med eller følelser i forhold til emnet.

Konklusion Konklusionen skal opsummere essayets pointer eller give et afsluttende synspunkt på emnet. Konklusionen skal bestå af 3 eller 4 sætninger, som sammenfatter essayet. Man kan evt. vende tilbage til noget af det, man har skrevet i indledningen.

Stx B
Opg. A: Sagprosaopgave, “a paper” Dette er en opgave, hvor man arbejder med et udvalg (3-4) af korte sagprosatekster, som forholder sig til et fælles emne. Der er 3 separate delspørgsmål til emnet/teksterne, og disse skal besvares separat. Typisk formulering: “The texts in Section A focus on the concept of [emne]. Write a paper (700-1000 words) in which you answer the following questions. Answer the questions separately”. Herefter følger 3 delspørgsmål, hvoraf de første 2 er tekstbundne, og det sidste er en diskussion. Forklaring af de begreber, der kan forekomme i delspørgsmålene:

An outline: En overordnet, koncentreret sammenfatning af et bestemt emne. Outline er som regel mere detaljeret end et summary og ofte skal flere synspunkter holdes op mod hinanden. Et kort citat her kan medvirke til at præcisere et synspunkt eller en holdning. An account (”give an account of”): en beskrivelse af fakta, tilstande eller handlinger; en redegørelse for eller fremstilling af begrundelser, årsager eller motiver. A comment (”comment on”): iagttagelser, der udtrykker den skrivendes egen stillingtagen, holdning eller vurdering, oftest med fokus på et enkelt aspekt. A discussion (”discuss”): fremsættelse af synspunkter og argumenter for disse. I en diskussion formuleres forskellige og også modsatrettede synspunkter med argumenter, evt. kan den afsluttes med en argumenteret personlig stillingtagen. Emnet for diskussionen fremgår af den konkrete opgave. Det kan være angivet i spørgsmålet, at din diskussion skal tage udgangspunkt i en bestemt tekst, men også hvis dette ikke er tilfældet, vil det være en god ide at bruge en eller flere af teksterne som udgangspunkt for diskussionen.

Opg. B: Det skønlitterære essay Typisk formulering: ”Write an essay (700-1000) words in which you analyse and interpret [name of text] . Your essay must include the following points : (hereafter følger typisk 4 aspekter af analyse/fortolkning) Form/struktur: Essayet skal opbygges med indledning, hovedafsnit og konklusion. Det skal være sammenhængende og skal ikke være punktopstillet. Indledning: Indledningen skal fange læserens opmærksomhed og give ham/hende en ide om essayets fokus. Skriv noget generelt om hovedtemaet og afslut afsnittet med en direkte reference til teksten (”funnel opener”) . Nogle gange kan man indlede sit essay med et citat, en udfordrende påstand eller en overraskende historie for at fange læserens opmærksomhed. Indledningen skal ikke være for lang, da essayets hoveddel er det vigtigste. Hoveddel: Indeholder din analyse og fortolkning af teksten. Det er ikke et krav, at man starter med et resumé, men man kan gøre det; hvis man vælger at gøre det, skal det være kort (6-8 linjer). Når man analyserer, slår man ned på nogle bestemte elementer i teksten. Du skal komme ind på de aspekter af analysen og fortolkningen, der er nævnt i opgaveformuleringen, og derudover kan du vælge at komme ind på andre ting, som du finder relevant. Det er ofte en god ide at stille analysen op, så hvert element, får et selvstændigt afsnit. Afsnittet skal bestå af en række analytiske betragtninger, som man argumenterer for ved hjælp af eksempler og citater fra teksten. Man kan bruge opgaveformuleringens rækkefølge af delelementer til at strukturere sin analyse, men man kan også vælge en anden rækkefølge. Konklusion Konklusionen skal opsummere essayets pointer eller give et afsluttende synspunkt på emnet. Konklusionen skal bestå af 3 eller 4 sætninger, som sammenfatter essayet. Man kan evt. vende tilbage til noget af det, man har skrevet i indledningen.

Hf B
Opg. A: Sagprosaopgave, “a paper” Dette er en opgave, hvor man arbejder med et udvalg (3-4) af korte sagprosatekster, som forholder sig til et fælles emne. Der er 3 separate delspørgsmål til emnet/teksterne, og disse skal besvares separat. Typisk formulering: “The texts in Section A focus on the concept of *emne+. Write a paper (600-900 words) in which you answer the following questions. Answer the questions separately”. Herefter følger 3-4 delspørgsmål, hvoraf de første 2 er tekstbundne, og det eller de sidste er en kommenteringsopgave eller en diskussion, hvor det ofte er specificeret, at du skal skrive i en bestemt genre, fx ”an article”, ”a Speech” og altså skal tilpasse sproget og formen til den specifikke genre. Forklaring af de begreber, der kan forekomme i delspørgsmålene: An outline: En overordnet, koncentreret sammenfatning af et bestemt emne. Outline er som regel mere detaljeret end et summary og ofte skal flere synspunkter holdes op mod hinanden. Et kort citat her kan medvirke til at præcisere et synspunkt eller en holdning.

An account (”give an account of”): en beskrivelse af fakta, tilstande eller handlinger; en redegørelse for eller fremstilling af begrundelser, årsager eller motiver. ”Write a summary”: en kort redegørelse af indholdet, hvor man skal sørge for ikke at skrive af, men gengive indholdet med sine egne ord. Der står i opgaveformuleringen, hvor lang et summary skal være (f.eks. ”in about 150 words”) A comment (”comment on”): iagttagelser, der udtrykker den skrivendes egen stillingtagen, holdning eller vurdering, oftest med fokus på et enkelt aspekt. A discussion (”discuss”): fremsættelse af synspunkter og argumenter for disse. I en diskussion formuleres forskellige og også modsatrettede synspunkter med argumenter, evt. kan den afsluttes med en argumenteret personlig stillingtagen. Emnet for diskussionen fremgår af den konkrete opgave. Det kan være angivet i spørgsmålet, at din diskussion skal tage udgangspunkt i en bestemt tekst, men også hvis dette ikke er tilfældet, vil det være en god ide at bruge en eller flere af teksterne som udgangspunkt for diskussionen.

Opg. B: Det skønlitterære essay Dette er en opgave, hvor man arbejder med en novelle. Der er 3 separate delspørgsmål til teksten og disse skal besvares separat. Spørgsmål 4 er et kort essay eller en diskussion, der tager afsæt i novellen, men besvarelsen skal også præsentere dine egne tanker. Forklaring af de begreber, der kan forekomme i delspørgsmålene: A summary: en kort redegørelse af indholdet, hvor man skal sørge for ikke at skrive af, men gengive indholdet med sine egne ord. Der står i opgaveformuleringen, hvor lang et summary skal være (f.eks. ”in about 150 words”) A comment (”comment on”): iagttagelser, der udtrykker den skrivendes egen stillingtagen, holdning eller vurdering, oftest med fokus på et enkelt aspekt. A discussion (”discuss”): fremsættelse af synspunkter og argumenter for disse. I en diskussion formuleres forskellige og også modsatrettede synspunkter med argumenter, evt. kan den afsluttes med en argumenteret personlig stillingtagen. Emnet for diskussionen fremgår af den konkrete opgave. Det kan være angivet i spørgsmålet, at din diskussion skal tage udgangspunkt i en bestemt tekst, men også hvis dette ikke er tilfældet, vil det være en god ide at bruge en eller flere af teksterne som udgangspunkt for diskussionen.

Similar Documents

Free Essay

Hr Martin

...Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser |Termin |December 2012 | |Institution |VUC Vestsjælland Nord | |Uddannelse |hfe | |Fag og niveau |Engelsk B | |Lærer(e) |Kirsten Bridgwood, Tine Tang Lystbæk | |Hold |E-læring engelsk B11 jan og E-læring engelsk B21 jan | Oversigt over gennemførte undervisningsforløb |Titel 1 |Growing Up | |Titel 2 |Social Networking | |Titel 3 |Violence | |Titel 4 ...

Words: 1598 - Pages: 7

Free Essay

Nothing Yet

...Dansk  terminsprøve   Essay     Natali  Josevski  3.a   Menneskets  behov  for  fortællinger   Fortællinger  er  som  et  stykke  kunst,  der  i  mange  år  har  eksisteret  i  form  af  mundtlighed,  såvel   som  skriftlighed.  Men  det  at  skulle  læse  og  kunne  fortolke  et  værk,  falder  ikke  alle  lige   naturligt,  mange  mennesker  mener,  det  at  skulle  sætte  sig  ned  og  indleve  sig  i  150  siders   tekst,  er  spild  af  tid,  mens  det  for  andre  bruges  som  afslapning  og  et  break  fra  den  virkelige   verden.  Men  selvom  vi  alle  har  forskellige  holdninger,  til  det  at  skulle  sidde  ned  og  fortolke  en   hel  bog,  hvordan  ville  det  så  se  ud,  hvis  vi  alle  besluttede  os  for  at  læse  den  samme  bog,  ville  vi   kunne  få  den  samme  forståelse?  Derudover  ville  det  så  være  muligt  for  det  enkelte  individ,  at   identificere  sig  selv  med  bogens  personer  samt  dens  handling?       Se  det  er  et  stort  spørgsmål,  som  jeg  tvivler  på  de ...

Words: 684 - Pages: 3

Free Essay

Spurgt

...Analyse af Sonnergaards novelle Tyveri. 1) Skriv et kort resume af teksten. (Max en halv side) 2) https://sites.google.com/site/danskfag/skriftlighed/referat-resume-og-redegoerelse 3) Hvilken type novelle er teksten? Den morderne novelle https://sites.google.com/site/danskfag/litteratur-1/litteraere-genrer/novelegenren 4) Kan teksten karakteriseres som realisme? Hvorfor? Ja fordi at de her drenge ville skælde sig væk fra alt og alle og der er ikke nogen der skal bestemme over dem, ikke en gang politiet. Og vil gøre oprør i mod alt og alle der står i vejen for dem. 5) Udarbejd en karakteristik af fortælleren. https://sites.google.com/site/danskfag/litteratur-1/tekstanalyse/personkarakteristik og der er blevet brugt en indirekte personkarakteristik til at skrive denne historie, da der slet ikke bliver sagt noget om fortællerens udseende det eneste vi ved om fortælleren er at han er ’’sur’’ på hele omverden, og at ham og hans venner er træt af at blive trådt over tærende. Han virker også som om han er den i gruppen der har mest vrede i sig, da venner til sidst føler det er legens ende, bliver fortælleren vred over det og kan slet ikke forstå hvorfor det er stoppet , da de så igen bliver ophidset bliver han glad og føler han har fået gutterne tilbage.’ https://sites.google.com/site/danskfag/litteratur-1/tekstanalyse/personkarakteristik 6) Giv en vurdering af novellen slutning. https://sites.google.com/site/danskfag/litteratur-1/t...

Words: 578 - Pages: 3

Free Essay

Much Wow

...Hvad har vi nået i 3c 2.2. Kernestof Til kernestoffet hører det sproglige, det litterære og det mediemæssige stofområde, som skønsmæssigt vægtes i forholdet 2:3:1. De tre stofområder indgår i et tæt samspil i undervisningen. Det sproglige stofområde Det sproglige stofområde har som sit genstandsfelt et genremæssigt varieret udvalg af tekster, talte såvel som trykte, hvorpå der kan anlægges en sproganalytisk tilgang. Her arbejdes blandt andet med: – sprogiagttagelse, herunder grammatik og stilistik – argumentationsanalyse – retorisk analyse – kommunikationsanalyse. Det litterære stofområde Det litterære stofområde har som sit genstandsfelt et historisk bredt og genremæssigt varieret udvalg af primært skønlitterære tekster. Teksterne består af dansksprogede tekster suppleret med norske og svenske tekster på originalsprog og verdenslitteratur i oversættelse. Teksterne læses i en litteratur-, kultur- eller bevidsthedshistorisk kontekst. I stofområdet indgår: – tekster fra tiden før 1700, herunder saga, folkeeventyr og folkevise – tekster fra oplysningstid, romantik, romantisme og naturalisme – tekster fra 1900-tallet, herunder realistiske og modernistiske tekster – tekster fra 2000-tallet, herunder fra de seneste fem år – mindst fem værker inden for kategorierne roman, drama, novellesamling, digtsamling og ræsonnerende prosa. Værkerne skal have en historisk og genremæssig spredning. To af værkerne læses individuelt i tilknytning til et fagligt forløb.......

Words: 624 - Pages: 3

Free Essay

123234

...Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni/14 VUC Vestegnen Hfe Engelsk B (Titel 1-6) Anette Ranvild (AR) E-mail: ar@vucv.dk / (Titel 7- ) Pelle Esbensen (PE) E-mail: pe@vucv.dk 1enB02 12-14 Hold Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Titel 1 Titel 2 Titel 3 Titel 4 Titel 5 Titel 6 Titel 7 Titel 8 Titel 9 Global English Growing up The US Election 2012 UK History Crime Different Worlds Technology in Education The BIG City Relationships Titel 10 Ukraine Side 1 af 11 Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) Titel 1 Indhold Kernestof: Finderup & Fog (i-bog 2012): Worlds of English pp 22, 23 Jonathan Safran Foer (2002): ’Everything is Illuminated’ in Finderup & Fog: Worlds of English Global English Supplerende stof: Global English with David Crystal (videoklip): http://www.youtube.com/watch?v=WZI1EjxxXKw The History of English in 10 Minutes (videoklip): http://www.youtube.com/watch?v=rexKqvgPVuA&feature=related Omfang Særlige fokuspunkter ca. 15 lektioner á 45 min • • • • • • • • • • at træne mundtligt engelsk at læse engelske tekster meningsfyldt op at udvide ordforrådet screening at skabe et godt socialt klima på holdet klasseundervisning gruppearbejde pararbejde skriveøvelser Cooperative Learning (CL) strukture Væsentligste arbejdsformer Side 2 af......

Words: 1496 - Pages: 6

Free Essay

Dead Poet Society

...Film i Engelsk Bilag 1a FILM ANALYSIS – an introduction (Source: http://www.filmeducation.org) – bearbejdet af Mi og LK, Favrskov Gymnasium Reading a film is just like reading a book, except that instead of looking at a written page we are looking at the cinema screen. Reading a film works in exactly the same way as a written text, or a picture, except that the tools that are used to create meaning are different. We call these tools film language. The opening sequence From the moment we first start watching a film, we begin to get involved. The first few minutes of a film (the opening sequence) are very important to us as they give us lots of clues about the film: 1) what will the film be about (conflicts/themes); 2) who are the most important characters (hero, villain, love interest); 3); what is the setting of the film (time and place); 4) the genre; and finally, 5) what sort of film language characterizes the film? We look at all these elements and begin to put them into context. Based on their environment, how they look, what they say and what we see them do, we make assumptions about the characters, their roles in the film and their relationship to each other. We also recognize so-called genre markers (things we associate with one particular genre) which tell us if we are watching a Western or a Sc-Fi film and, thus, form specific expectations about what is going to happen during the rest of the film. At the same time, we listen to the sounds and the music...

Words: 2283 - Pages: 10