Free Essay

Skriftlighed

In: English and Literature

Submitted By Katr
Words 1822
Pages 8
De skriftlige eksamensgenrer i engelsk
Stx A og Hf A
Man skal skrive et essay på 900-1200 ord, som altid tager udgangspunkt i en tekst. Der er 2 opgaver at vælge imellem, en om en skønlitterær tekst og en om en sagprosatekst. Det skønlitterære essay Typisk formulering: ”Write an essay (900-1200) words in which you analyse and interpret [name of text] . A part of your essay must focus on…..” Form/struktur: Essayet skal opbygges med indledning, hoveddel og konklusion. Det skal være sammenhængende og skal ikke være punktopstillet. Indledning: Indledningen skal fange læserens opmærksomhed og give en ide om essayets fokus. Skriv noget generelt om hovedtemaet og afslut afsnittet med en direkte reference til teksten (”funnel opener”). Nogle gange kan man indlede sit essay med et citat, en udfordrende påstand eller en overraskende historie for at fange læserens opmærksomhed. Indledningen skal ikke være for lang, da essayets hoveddel er det vigtigste. Hoveddel: Indeholder din analyse og fortolkning af teksten. Det er ikke et krav, at man starter med et resumé, men man kan gøre det; hvis man vælger at gøre det, skal det være kort (6-8 linjer). Når man analyserer, slår man ned på nogle bestemte elementer i teksten, og det kan være en god ide at bruge en analysemodel med engelske analysebegreber. En analyseopgave kræver, at man selv udvælger, hvad der er interessant at analysere i teksten. En vigtig del af en analyse er derfor at vælge at fokusere på de elementer i teksten, der er interessante i netop den tekst, og som kan føre frem til en fortolkning. Det er ofte en god ide at stille analysen op, så hvert element, man analyserer, får et selvstændigt afsnit. Afsnittet skal bestå af en række analytiske betragtninger, som man argumenterer for ved hjælp af eksempler og citater fra teksten. Husk altid at komme ind på det særlige aspekt af analysen, som er angivet i opgaveformuleringen. Konklusion Konklusionen skal opsummere essayets pointer eller give et afsluttende synspunkt på emnet. Konklusionen skal bestå af 3 eller 4 sætninger, som sammenfatter essayet. Man kan evt. vende tilbage til noget af det, man har skrevet i indledningen.

Sagprosa-essayet Typisk formulering: ”Write an essay (900-1200) words in which you analyse and comment on [name of text] . A part of your essay must focus on….. Essayet skal opbygges med indledning, hovedafsnit og konklusion. Det skal være sammenhængende og skal ikke være punktopstillet. Indledning: Indledningen skal fange læserens opmærksomhed og give en ide om essayets fokus. Skriv noget generelt om hovedtemaet og afslut afsnittet med en direkte reference til teksten (”funnel opener”). Nogle gange kan man indlede sit essay med et citat, en udfordrende påstand eller en overraskende historie for at fange læserens opmærksomhed. Indledningen skal ikke være for lang, da essayets hoveddel er det vigtigste. Hoveddel: Indeholder din analyse og kommentar til teksten. Det er ikke et krav, at man starter med et resumé, men man kan gøre det; hvis man vælger at gøre det, skal det være kort (6-8 linjer). Når man analyserer, slår man ned på nogle bestemte elementer i teksten, og det kan være en god ide at bruge en analysemodel til sagprosa med relevante engelske analysebegreber. En analyseopgave kræver, at man selv udvælger, hvad der er interessant at analysere i teksten. En vigtig del af en analyse er derfor at vælge at fokusere på de elementer i teksten, der er interessante i netop den tekst, og hvis man har angivet et bestemt fokus i indledningen, skal man huske at holde fast i dette. Det er ofte en god ide at stille analysen op, så hvert element, man analyserer, får et selvstændigt afsnit. Afsnittet skal bestå af en række analytiske betragtninger, som man argumenterer for ved hjælp af eksempler og citater fra teksten. Husk at komme ind på det særlige aspekt af analysen, som er angivet i opgaveformuleringen. A comment (”comment on”): iagttagelser, der udtrykker den skrivendes egen stillingtagen, holdning eller vurdering, oftest med fokus på et enkelt aspekt. Kommentaren skal gå på tekstens argumenter, og selvom der er et element af subjektiv stillingtagen, er det ikke meningen, at man skal skrive om private erfaringer med eller følelser i forhold til emnet.

Konklusion Konklusionen skal opsummere essayets pointer eller give et afsluttende synspunkt på emnet. Konklusionen skal bestå af 3 eller 4 sætninger, som sammenfatter essayet. Man kan evt. vende tilbage til noget af det, man har skrevet i indledningen.

Stx B
Opg. A: Sagprosaopgave, “a paper” Dette er en opgave, hvor man arbejder med et udvalg (3-4) af korte sagprosatekster, som forholder sig til et fælles emne. Der er 3 separate delspørgsmål til emnet/teksterne, og disse skal besvares separat. Typisk formulering: “The texts in Section A focus on the concept of [emne]. Write a paper (700-1000 words) in which you answer the following questions. Answer the questions separately”. Herefter følger 3 delspørgsmål, hvoraf de første 2 er tekstbundne, og det sidste er en diskussion. Forklaring af de begreber, der kan forekomme i delspørgsmålene:

An outline: En overordnet, koncentreret sammenfatning af et bestemt emne. Outline er som regel mere detaljeret end et summary og ofte skal flere synspunkter holdes op mod hinanden. Et kort citat her kan medvirke til at præcisere et synspunkt eller en holdning. An account (”give an account of”): en beskrivelse af fakta, tilstande eller handlinger; en redegørelse for eller fremstilling af begrundelser, årsager eller motiver. A comment (”comment on”): iagttagelser, der udtrykker den skrivendes egen stillingtagen, holdning eller vurdering, oftest med fokus på et enkelt aspekt. A discussion (”discuss”): fremsættelse af synspunkter og argumenter for disse. I en diskussion formuleres forskellige og også modsatrettede synspunkter med argumenter, evt. kan den afsluttes med en argumenteret personlig stillingtagen. Emnet for diskussionen fremgår af den konkrete opgave. Det kan være angivet i spørgsmålet, at din diskussion skal tage udgangspunkt i en bestemt tekst, men også hvis dette ikke er tilfældet, vil det være en god ide at bruge en eller flere af teksterne som udgangspunkt for diskussionen.

Opg. B: Det skønlitterære essay Typisk formulering: ”Write an essay (700-1000) words in which you analyse and interpret [name of text] . Your essay must include the following points : (hereafter følger typisk 4 aspekter af analyse/fortolkning) Form/struktur: Essayet skal opbygges med indledning, hovedafsnit og konklusion. Det skal være sammenhængende og skal ikke være punktopstillet. Indledning: Indledningen skal fange læserens opmærksomhed og give ham/hende en ide om essayets fokus. Skriv noget generelt om hovedtemaet og afslut afsnittet med en direkte reference til teksten (”funnel opener”) . Nogle gange kan man indlede sit essay med et citat, en udfordrende påstand eller en overraskende historie for at fange læserens opmærksomhed. Indledningen skal ikke være for lang, da essayets hoveddel er det vigtigste. Hoveddel: Indeholder din analyse og fortolkning af teksten. Det er ikke et krav, at man starter med et resumé, men man kan gøre det; hvis man vælger at gøre det, skal det være kort (6-8 linjer). Når man analyserer, slår man ned på nogle bestemte elementer i teksten. Du skal komme ind på de aspekter af analysen og fortolkningen, der er nævnt i opgaveformuleringen, og derudover kan du vælge at komme ind på andre ting, som du finder relevant. Det er ofte en god ide at stille analysen op, så hvert element, får et selvstændigt afsnit. Afsnittet skal bestå af en række analytiske betragtninger, som man argumenterer for ved hjælp af eksempler og citater fra teksten. Man kan bruge opgaveformuleringens rækkefølge af delelementer til at strukturere sin analyse, men man kan også vælge en anden rækkefølge. Konklusion Konklusionen skal opsummere essayets pointer eller give et afsluttende synspunkt på emnet. Konklusionen skal bestå af 3 eller 4 sætninger, som sammenfatter essayet. Man kan evt. vende tilbage til noget af det, man har skrevet i indledningen.

Hf B
Opg. A: Sagprosaopgave, “a paper” Dette er en opgave, hvor man arbejder med et udvalg (3-4) af korte sagprosatekster, som forholder sig til et fælles emne. Der er 3 separate delspørgsmål til emnet/teksterne, og disse skal besvares separat. Typisk formulering: “The texts in Section A focus on the concept of *emne+. Write a paper (600-900 words) in which you answer the following questions. Answer the questions separately”. Herefter følger 3-4 delspørgsmål, hvoraf de første 2 er tekstbundne, og det eller de sidste er en kommenteringsopgave eller en diskussion, hvor det ofte er specificeret, at du skal skrive i en bestemt genre, fx ”an article”, ”a Speech” og altså skal tilpasse sproget og formen til den specifikke genre. Forklaring af de begreber, der kan forekomme i delspørgsmålene: An outline: En overordnet, koncentreret sammenfatning af et bestemt emne. Outline er som regel mere detaljeret end et summary og ofte skal flere synspunkter holdes op mod hinanden. Et kort citat her kan medvirke til at præcisere et synspunkt eller en holdning.

An account (”give an account of”): en beskrivelse af fakta, tilstande eller handlinger; en redegørelse for eller fremstilling af begrundelser, årsager eller motiver. ”Write a summary”: en kort redegørelse af indholdet, hvor man skal sørge for ikke at skrive af, men gengive indholdet med sine egne ord. Der står i opgaveformuleringen, hvor lang et summary skal være (f.eks. ”in about 150 words”) A comment (”comment on”): iagttagelser, der udtrykker den skrivendes egen stillingtagen, holdning eller vurdering, oftest med fokus på et enkelt aspekt. A discussion (”discuss”): fremsættelse af synspunkter og argumenter for disse. I en diskussion formuleres forskellige og også modsatrettede synspunkter med argumenter, evt. kan den afsluttes med en argumenteret personlig stillingtagen. Emnet for diskussionen fremgår af den konkrete opgave. Det kan være angivet i spørgsmålet, at din diskussion skal tage udgangspunkt i en bestemt tekst, men også hvis dette ikke er tilfældet, vil det være en god ide at bruge en eller flere af teksterne som udgangspunkt for diskussionen.

Opg. B: Det skønlitterære essay Dette er en opgave, hvor man arbejder med en novelle. Der er 3 separate delspørgsmål til teksten og disse skal besvares separat. Spørgsmål 4 er et kort essay eller en diskussion, der tager afsæt i novellen, men besvarelsen skal også præsentere dine egne tanker. Forklaring af de begreber, der kan forekomme i delspørgsmålene: A summary: en kort redegørelse af indholdet, hvor man skal sørge for ikke at skrive af, men gengive indholdet med sine egne ord. Der står i opgaveformuleringen, hvor lang et summary skal være (f.eks. ”in about 150 words”) A comment (”comment on”): iagttagelser, der udtrykker den skrivendes egen stillingtagen, holdning eller vurdering, oftest med fokus på et enkelt aspekt. A discussion (”discuss”): fremsættelse af synspunkter og argumenter for disse. I en diskussion formuleres forskellige og også modsatrettede synspunkter med argumenter, evt. kan den afsluttes med en argumenteret personlig stillingtagen. Emnet for diskussionen fremgår af den konkrete opgave. Det kan være angivet i spørgsmålet, at din diskussion skal tage udgangspunkt i en bestemt tekst, men også hvis dette ikke er tilfældet, vil det være en god ide at bruge en eller flere af teksterne som udgangspunkt for diskussionen.

Similar Documents

Free Essay

Hr Martin

...|http://www.normanrockwellvt.com/big.jpg/new_kids.jpg | |Omfang | | |Særlige fokuspunkter |Indsigt i stofområdet | | |Tekstanalyse. | | |Mundtlighed | | |Skriftlighed | | |Ordforrådstræning | | |Grammatik (Fejlstøvsugeren, Engelsk grammatik med synonymer) | |Væsentligste arbejdsformer |Virtuelt arbejde (e-læringshold), individuelt arbejde, skriftligt arbejde, mundtligt arbejde | Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) |Titel 2 |Social Networking ......

Words: 1598 - Pages: 7

Free Essay

Nothing Yet

...Dansk  terminsprøve   Essay     Natali  Josevski  3.a   Menneskets  behov  for  fortællinger   Fortællinger  er  som  et  stykke  kunst,  der  i  mange  år  har  eksisteret  i  form  af  mundtlighed,  såvel   som  skriftlighed.  Men  det  at  skulle  læse  og  kunne  fortolke  et  værk,  falder  ikke  alle  lige   naturligt,  mange  mennesker  mener,  det  at  skulle  sætte  sig  ned  og  indleve  sig  i  150  siders   tekst,  er  spild  af  tid,  mens  det  for  andre  bruges  som  afslapning  og  et  break  fra  den  virkelige   verden.  Men  selvom  vi  alle  har  forskellige  holdninger,  til  det  at  skulle  sidde  ned  og  fortolke  en   hel  bog,  hvordan  ville  det  så  se  ud,  hvis  vi  alle  besluttede  os  for  at  læse  den  samme  bog,  ville  vi   kunne  få  den  samme  forståelse?  Derudover  ville  det  så  være  muligt  for  det  enkelte  individ,  at   identificere  sig  selv  med  bogens  personer  samt  dens  handling?       Se  det  er  et  stort  spørgsmål,  som  jeg  tvivler  på  de ...

Words: 684 - Pages: 3

Free Essay

Spurgt

...Analyse af Sonnergaards novelle Tyveri. 1) Skriv et kort resume af teksten. (Max en halv side) 2) https://sites.google.com/site/danskfag/skriftlighed/referat-resume-og-redegoerelse 3) Hvilken type novelle er teksten? Den morderne novelle https://sites.google.com/site/danskfag/litteratur-1/litteraere-genrer/novelegenren 4) Kan teksten karakteriseres som realisme? Hvorfor? Ja fordi at de her drenge ville skælde sig væk fra alt og alle og der er ikke nogen der skal bestemme over dem, ikke en gang politiet. Og vil gøre oprør i mod alt og alle der står i vejen for dem. 5) Udarbejd en karakteristik af fortælleren. https://sites.google.com/site/danskfag/litteratur-1/tekstanalyse/personkarakteristik og der er blevet brugt en indirekte personkarakteristik til at skrive denne historie, da der slet ikke bliver sagt noget om fortællerens udseende det eneste vi ved om fortælleren er at han er ’’sur’’ på hele omverden, og at ham og hans venner er træt af at blive trådt over tærende. Han virker også som om han er den i gruppen der har mest vrede i sig, da venner til sidst føler det er legens ende, bliver fortælleren vred over det og kan slet ikke forstå hvorfor det er stoppet , da de så igen bliver ophidset bliver han glad og føler han har fået gutterne tilbage.’ https://sites.google.com/site/danskfag/litteratur-1/tekstanalyse/personkarakteristik 6) Giv en vurdering af novellen slutning. https://sites.google.com/site/danskfag/litteratur-1/t...

Words: 578 - Pages: 3

Free Essay

Much Wow

...arbejdes blandt andet med: – genrebegreber – litteraturteori og litterær metode – litteratur-, kultur-, og bevidsthedshistoriske fremstillinger. Det mediemæssige stofområde Det mediemæssige stofområde har som sit genstandsfelt medietekster i trykte såvel som elektroniske medier, herunder aviser, radio, tv, film, websites og interaktive medier. I stofområdet indgår: – nyhedstekster – dokumentartekster – fiktionstekster – visuelle udtryksformer – et værk i form af et større afrundet medieprodukt. Her arbejdes blandt andet med: – nyhedskriterier – fiktions- og faktakoder i stofområdets teksttyper. Mundtlig og skriftlig udtryksfærdighed I denne del af kernestoffet indgår: – et forløb om mundtlighed – et forløb om skriftlighed – mundtlige oplæg og tekstproduktion. 4.2. Prøveformer Der afholdes en centralt stillet skriftlig prøve og en mundtlig prøve. Den skriftlige prøve Prøven har en varighed af fem timer. Eksaminanden vælger mellem et antal opgaver stillet på grundlag af et tekst-/billedmateriale. Opgaverne stilles i forlængelse af fagets tre stofområder. Den mundtlige prøve Eksaminationstiden er ca. 30 minutter pr. eksaminand, og der gives ca. 60 minutters forberedelsestid. Prøvematerialet vælges af eksaminator. Eksamensspørgsmålene fordeles skønsmæssigt over det sproglige, det litterære og det mediemæssige stofområde i størrelsesordenen 2:3:1. Eksamensspørgsmålet har et fokus i et af stofområderne og består af en eller flere tekster......

Words: 624 - Pages: 3

Free Essay

123234

...fortolke ikke-litterære tekster om fagspecifikt emne at opnå og anvende viden om samfundsmæssige forhold i relation til emnet Omfang Særlige fokuspunkter Væsentligste arbejdsformer • • • • • læreroplæg pararbejde gruppearbejde skriftligt arbejde CL-strukturer Side 6 af 11 Titel 6 Indhold Different Worlds Kernestof: • • Nadine Gordimer (1960) Country Lovers Phillip Noyce (2002): Rabbit Proof Fence (dvd) Supplerende stof: • About Rabbit-Proof Fence (eget materiale) • • The Stolen Generation of Aboriginal Children (non-fiction) http://www.aboriginalartonline.com/culture/stolen.php Poor Whites in South Africa http://www.youtube.com/watch?v=pFj0HdW2iDs Omfang Særlige fokuspunkter ca. 24 lektioner incl. grammatik og skriftlighed • • • • at analysere og fortolke litterære tekster at analysere og fortolke ikke-litterære tekster om fagspecifikt emne at opnå og anvende viden om kulturelle, historiske og samfundsmæssige forhold i relation til emnet filmanalyse klasseundervisning læreroplæg pararbejde gruppearbejde grammatik Væsentligste arbejdsformer • • • • • Titel 7 Indhold Technology in Education Kernestof: Spirit Science 1 – Thoughts: http://www.youtube.com/watch?v=d-mBrx3LOFc A silicon Valley school that doesn’t compute: http://www.nytimes.com/2011/10/23/technology/at-waldorf-school-in-silicon-valley-technology-can-wait.html?pagewanted=all&_r=5& Side 7 af 11 A surprising Map of the countries that are most and least welcoming to......

Words: 1496 - Pages: 6

Free Essay

Dead Poet Society

...Take notes while you watch the film: 1. Structure: (Use a separate piece of paper): Give every scene a headline and/or write a few words to help you remember what it was about. 2. Characters: | Take notes | 1.John Keating | | 2.Neil | | 3. Neil’s parents | | 4.Todd | | 5.Knox + Charlie | | 3. Neil’s relationship to: | Take notes | 6. his father | | 7. his teacher John Keating | | 8. Todd | | POINTS FOR DISCUSSION: Who is guilty of Neil’s death? (His father, his mother, the school, Mr. Keating, others?) Cameron: “You can’t save Keating, but you can save yourselves” - What would you have done? The ending – what are they reading? Why do the students stand on the tables? Bilag 7 Film og Skriftlighed | Fiktion * Referat af scene/sekvens * Analyse af scene/sekvens * Perspektivering/vurdering | Oversættelse * Engelsk tekstning af film * Oversættelse af passager (med eller uden engelske undertekster) | Non-fiction(eks. anmeldelser) * Summary, outline, account * Analyse/Kommentar * Diskussion (uenige anmeldelser) | Diverse Øvelser * Skriv en indre monolog (eks. ”Happy Now” og ”Inside Out”) * Anmeldelser (af kortfilm) * Skriv alternative slutninger | Bilag 8 Short Films “Cinema 16: American Short Films” (Diverse, 2006) – kan købes på nettet ”Cinema 16: British Short Films” (Diverse, 2003) – kan købes på nettet ”Cinema 16: European Short Films” (Diverse, 2007) – kan købes på nettet ”Peep Show”......

Words: 2283 - Pages: 10