Premium Essay

Smoc

In: Business and Management

Submitted By cscs129
Words 1944
Pages 8
1.0 Introduction
Air New Zealand is the dominant flagship airline in New Zealand. At present the airline more or less controls the majority of the New Zealand domestic market. The airline also operates on several global international routes. Since Ralph Norris was appointed as Managing Director and CEO of Air New Zealand in February 2002, Air New Zealand has been working on its new strategic direction. After the business transformation program, the structural changes in the marketplace made a new direction indispensable and Air New Zealand is turning to align its route and service standards to customer needs from inflexible service offerings. Meanwhile, Air New Zealand is developing from a full service airline into the direction of a value-based airline which involves lower fares and more customers. Reduced revenues (per customer) should be off- set by lower operating costs mainly achieved by simplification of product bundles and services. (Airline to put profit on menu.UBS Warburg Conference, 2003, p.11 ) The following table gives an overview of the key aspects of Air New Zealand is facing after the new strategic direction launched, as we can seen as SWOT analysis.
Figure 1 SWOT analysis

Strengths-Well established system and strong operational network Marketing programs.-One of the earliest members of the Star Alliance, it flying 25 domestic and 23 international destinations and covering 16 countries approached at different cities in Asia, Pacific, North America and Europe.-Rate of receives industry awards for its operations.-The leadership.-Keep on product and technology innovation. | Weaknesses- Air New Zealand is offering full- service on the long-haul international routes is not as efficient as the domestic routes.- The cabins are not comfortable especially in long flights. A number of classes are introduced to entertain the choice oriented approach of...

Similar Documents

Free Essay

Dsfs

...Era odată o capră care avea trei iezi. Iedul cel mare și cu cel mijlociu dau prin băț de obraznici ce erau; iară cel mic era harnic și cuminte. Vorba ceea : "Sunt cinci degete la o mână și nu samănă toate unul cu altul". Într-o zi, capra cheamă iezii de pe-afară și le zice : – Dragii mamei copilași ! Eu mă duc în pădure ca să mai duc ceva de-ale guri. Dar voi, încuieți ușa după mine, ascultați unul de altul, și să nu cumva să deschideți până ce nu-ți auzi glasul meu. Când voiu veni eu, am să vă dau de știre, ca să mă cunoașteți, și am să vă spun așa : Trei iezi cucuieți Ușa mamei descuieți ! Că mama v-aduce vouă : Frunze-n buze, Lapte-n țâțe, Drob de sare În spinare, Mălăieș În călcăieș Smoc de flori Pe subsuori. Auzit-ați ce-am spus eu ? – Da, mămucă, ziseră iezii. – Pot să am nădejde în voi ? – Să n-ai nici o grijă, mămucă, apucară cu gura înainte cei mai mari. Noi suntem odată băieți, și ce-am vorbit odată vorbit rămâne. – Dacă-i așa, apoi veniți să vă sărute mama ! Dumnezeu să vă apere de cele rele, și mai rămâneți cu bine! – Mergi sănătoasă, mămucă, zise cel mic, cu lacrimi în ochi, și Dumnezeu să-ți ajute ca să te întoarne cu bine și să ne-aduci demâncare. Apoi capra iese și se duce în treaba ei. Iar iezii închid ușa după dânsa și trag zăvorul. Dar vorba veche : "Păreții au urechi și fereștile ochi". Un dușman de lup - ș-apoi știți care ? - chiar cumătrul caprei, care de mult pândea vreme cu prilej ca să pape iezii, trăgea cu......

Words: 2697 - Pages: 11

Premium Essay

Arguments for and Against Euthanasia in Terms of Teleological and Deontological Theories

...ABSTRACT The most important general and theoretical horizons regarding bioethics refer to the foundation of ethical theories. We can talk about two main general categories in which we can place the ethical theories: teleological and deontological. From the first category we enumerate the Aristotelian perspective or the one developed by J. St. Mill, while the Kantian perspective is exemplary for deontological ethics. According to the teleological perspective, a form of human behavior is described as moral or non-moral according to the goals explicitly set. The mere achievement of these goals is a necessary and sufficient condition to qualify as moral people’s actions or deeds without taking into account the “intermediate stages” of the actions performed to achieve those goals. Deontology, as a general horizon of articulating the ethical theories, believes on the contrary that in every moment of our existence, every action or deed that we accomplish can be described as moral or non-moral according to the ethical principles underlying our behavior. The very important consequences arising from the two general theoretical horizons concern two different perspectives on “human nature”, or what we call the essence of the human being. Starting from this horizon we will have the consequentialist and deontological dimensions related to euthanasia. The bioethical dimension in which we will discuss the issue of euthanasia involves both dimensions or horizons. The arguments......

Words: 9099 - Pages: 37

Free Essay

Beletristica

...Constantin Chiriţă Cavalerii florii de cireş CAPITOLUL I De aproape cincizeci de ani, orologiul cel mare din turnul şcolii supraveghea cu cadranele sale cele patru puncte cardinale; de aproape cincizeci de ani, acele sale enorme indicau fără greşeală ora exactă. Rareori, iarna, în timpul viscolelor, zăpada cotropitoare oprea mersul lor pe cadranul dinspre soare răsare, iar primăvara, hulubii sau ciorile sau alte zburătoare, în zbenguiala lor, grăbeau mersul vreunui minutar. Dar de fiecare dată, moş Timofte Păstrăvanu, paznicul şcolii, care-şi începuse meseria aceasta încă de pe vremea instalării marelui ornic, şi care, aşa cum spuneau elevii din clasele superioare, şi-o va încheia doar o dată cu oprirea definitivă a ceasului, se urca în turn, scutura scripeţii uriaşi şi începea să învârtească o manivelă cât oiştea carului. După ce asculta câteva clipe tic-tacul tunător şi clătina din cap a încuviinţare, moş Timofte scotea de la brâu o cutie rotundă de metal, cândva strălucitoare, o cutie mare cât o farfurie, o proptea pe genunchi şi o pocnea cu pumnul în creştet. Ca la comandă, cutia lepăda un capac pentru a dezveli un cadran de ceas cu aceleaşi disciplinate cifre romane care împodobeau feţele orologiului din turn. Paznicul scruta cu atenţie ora exactă şi potrivea întocmai acele “Gîngălăului”, pentru că aşa numea dânsul ceasul din turn. O dată treaba terminată, închidea cu câteva zdravene lovituri de pumn capacul “Ţîngălăului”, pentru că aşa numea dânsul ceasul de la......

Words: 118431 - Pages: 474