Free Essay

Social Networking

In: Science

Submitted By lukelinuslinux
Words 2157
Pages 9
Isang Pag-aaral Ukol sa mga Epekto ng Social Networking sa mga mag-aaral sa Unibersidad ng Our Lady Of Fatima sa Unang Taon sa kursong BSIT at CS

Sulating Pananaliksik Bilang Bahagi ng Mithiin ng Guro sa Filipino 2

Eldriane Crispe Derick Cho Mico Dela Cruz Jerol Cruz

Bb. Cecilio (Guro sa Filipino)

Talaan ng Nilalaman

Approval Sheet ___________________________ i Pasasalamat ______________________________ ii Dedikasyon _______________________________ iii KABANATA I Panimula _______________________________ 1 Paglalahad ng Suliranin_________________ 2 Saklaw at Limitasyon ___________________ 3 Kahalagahan ng Pag-aaral _______________ 4 KABANATA II Kaugnayan na Pag-aaral at Literatura__ 5-6 KABANATA III Paraan ng Pananaliksik na Ginamit _____________ 7 KABANATA IV Presentasyon at Interpretasyon __________________ 8-10 KABANATA V Lagom, Konklusyon Rekomendasyon ___________________ 11-14 TALASALITAAN BIBLIOGRAFI CURRICULUM VITAE

Approval Sheet Ang pananaliksik na ito ay pinamagatang ³Epekto ng Social Networking sa mga mag-aaral sa Unibersidad ng Our Lady Of Fatima sa Unang Taon sa kursong BSIT at CS´ ay inihanda at ipinasa nila Eldriane Crispe, Mico Dela Cruz, Derick Cho at Jerol Cruz bilang bahagi ng katuparan ng proyekto sa Filipino 2.

Nirekomenda ni:

_______________________ Bb. Cecilio (Guro sa Filipino)

i

Pasasalamat Sa lahat ng mga taong tumulong upang magkaroon ng kaganapan ang gawaing ito, isang taos pusong pasasalamat. Sa aming pamilya, na aming naging inspirasyon sa paggawa ng pananaliksik na ito, sa kanilang walang sawang tulong at suportang pinansyal na ibinigay upang matapos ang pangangailangan para dito. Sa mga kaibigan, na tumulong at naging gabay ko sa paggawa nito. At para sa aking guro, Bb. Cecilio na nakatuwang namin at gabay upang magawa ang sulating pananaliksik na ito.

ii

Dedikasyon Ang munting gawaing ito ay buong pagmamahal namin inaalay sa aming pamilya. Sila ang aming mga inspirasyon sa buhay at ito ay taos puso naminf inihahandog sa kanila. Nagpapasalamat kami sa Poong May kapal sa pagkakaloob sa amin ng pamilyang katulad ng mayroon kami ngayon.

iii

Kabanata I Panimula Sa kasalukuyang panahon ay wala ng imposible. Ang lahat ay abot kamay na lamang sa mura at mabilis na paraan. Sa isang pindot lang ay maaari nang maabot ang iba¶t-ibang panig ng mundo sa pinakamalapit o pinakamalayo man ng dahil sa social networking. Tunay na naging napakatalino na ng tao, sana ay huwag siyang makalimot na sa lahat ng ito ay manguna pa rin ang pagkilala sa Dakilang

Lumikha ng lahat. Ang Social Networking ay maraming naidudulot na kabutihan subalit maaari ring magdulot ng kasamaan kung pagmamalabisan. Ang Social Networking ay bunga ng karunungan na kaloob ng Panginoon na nararapat na gamitin sa mabuti at maayos na pamamaraan.

1

Paglalahad ng Suliranin Ang pananaliksik na ito ay naglalayong masuri ang mga salik at epekto ng Social Networking sa ating ekonomiya.

1. ) Ano ang Social Networking? 2. ) Epekto ng Social Networking. 3. ) Bakit mas naging matimbang ang mabuting epekto nito sa kabila ng masasamang epekto nito satin? 4. ) Ano ang mga uri ng Social Networking?

2 Saklaw at Limitasyon Ang pananaliksik na ito ay naghahangad lamang na malaman ang ilang usapin ukol sa Social Networking at mga epekto nito sa mga mag-aaral. Layunin ng pagsusuring ito na alamin ang impluwensya at epekto nito sa mambabasa.

3

Kahalagahan ng Pag-aaral Ang pag-aaral na ito ay nagsisilbing kapaki-pakinabang sa lahat. Sa mga mambabasa nais naming maipabatid kung ano ang maaaring epekto at impluwensya ng pag-aaral na ito.

4

Kabanata II

Kaugnayan na Pag-aaral at Literatura

Ayon sa Wikipedia, ang social networking ay isang istrakturang sosyal na gawa sa mga nodes o sa mas madaling salita, mga indibidwal na konektado ng isa o maraming tema tulad ng kaugalian, ideya, pagkakaibigan, hilig, at sexual na relasyon. Nagsimula ang social networking noong 1995 sa pagtayo ng isang social network o SN na nagngangalang Classmates.com, isang websayt kung saan ang mga miyembro nito ay makahahanap ng kanilang mga lumang kaklase maging sa kindergarden o sa kolehiyo at mapanatili ang komunikasyon sa pagitan nila.

(Wikipedia Organization)

Ayon naman kina Boyd at Ellison (2007), ang social networking sites ay mga serbisyong web-baed na nagbibigay sa mga indibiwal para bumuo ng isang pangpublikong profile, ang tawag sa impormasyong pormal na binibigay kapag nagrerehistro(ayon sa www.gartner .com) na nakapaloob sa isang system, makita ang profile ng ibang indibidwal kung saan siya ay konektado, at para makita ang mga profile ng mga idibidwal na kasama niya sa system. Idinagdag pa ng mga manunulat na ang SN ay nagiging patok sa publiko dahil pinapayagan nitoang isang indibiwal na makilala ang ibang tao.

Ayon sa kanila, ang pag-unlad ng Social Networking ay nagsimula sa isang websayt . At sa websayt na ito, nabibigyan ng pagkakataon ang mga tao na makagawa ng profile, mailista ang mga kaibigan, at ma-surf ang listahan ng mga kaibigan. Nakatulong ito sa mga tao para makonekta at makapag padala ng mga mensahe sa mga kaibigan nito. Kahit marami ang naengganyo sa websayt na iyon, hindi nila masayadong natatag ang nang mabuti ang komersyong ito kaya hindi rin ito nagtagal

(Boyd at Ellison)

Kabanata III Paraan ng Pananaliksik na Ginamit Ang kabanatang ito ay naglalahad kung paano nakalap ang mga impormasyon tungkol sa pag-aaral. Paraang Ginamit Ang mananaliksik ay gumamit ng isang ³descriptive research method´. Kung saan ito ay naglalaman ng mga nararapat na impormasyong kailangan sa pag-aaral.

Instrumento na Ginamit

Ang mananaliksik ay gumawa ng mga katanungan bilang instrumento sa pangangalap ng mga datos. Upang malaman ang mga sanhi at bunga ng Social Networking sa ating paligid.

Kabanata IV Presentasyon at Interpretasyon Ang kabanatang ito ay naglalarawan kung paano nakuha ang mga datos na nailahad. Sa pag-aaral at ang mga katulong sa paggawa ng pag-aanalisa ng mananaliksik.

1.

Ano ang Social Networking? y Ang social networking ay isang istrakturang sosyal na gawa sa mga nodes o sa mas madaling salita, mga indibidwal na konektado ng isa o maraming tema tulad ng kaugalian, ideya, pagkakaibigan, hilig, at sexual na relasyon.

2.

Epekto ng Social Networking.

y

Epekto sa sarili Dahil ang Internet ay isang sosyal na midyum, ito ay nahihiligan ng mga teenagers bilang isang bagay o maaaring pangyayari upang mapag-usapan ang isang isyung pangmadla o kilala rin bilang forum para ipakita ng kontra-sosyal at palabang ugali. Kadalasan, ang komunikasyon sa Internet ay nauugnay sa madalas na paggamit ng mga insulto, mga mura, at agresibong pananalita. Marahil ang kakayahan na lumabas sa isang pag-uusap sa 8 Internet ang dahilan ng pagdami ng mga gawaing ito. Ito ay pwedeng iwan ng kung sinuman na nagsulat ng masamang komento sa pamamagitan ng paglo-logoff.

y

Epekto sa Pamilya Dahil sa pagiging sapat ng relasyon sa Internet, ang mga potensyal na pakinabang at disadbentahe ng internet ay kaduda-duda. Ayon kay Kraut at kanyang mga kasamahan sa isang longitudinal na pag-aaral sa 73 pamilya, nalaman nila na ang paggamit ng Internet ay may kinalaman sa pagtaas ng depresyon at pagdalang sa ugnayan sa mga kaibigan at pamilya.

y

Epekto sa lipunan

Maraming epekto ang SN sa lipunan. Una, mas malalaman ng mga teenager ang mga pangyayari sa kasalukuyan at sa mundo sa ibang mga komunidad. Sa karagdagan, nagkakaroon ng pagtaas ng kamalayan at oportunidad sa mga teenagers na parte ng mga binubukod na grupo at sumasali sa SN. Mas magkakaroon sila ng kaalaman sa mga ibang kabataang tulad nila. Mayroon rin itong mga masasamang epekto, isa na dito ay ang pagtaas ng aktibismo na tutungo sa aksyong sosyal.

3.

Bakit mas naging matimbang ang mabuting epekto nito sa kabila ng masasamang epekto nito satin? y Mas naging matimbang ang mabuting epekto nito sa kabila ng masasamang epekto nito dahil ito ay kumukuha ng identidad o impormasyon at pornograpiya. Lumabas rin sa pag-aaral ang malawak na kamalayan sa seguridad. Ito ay dahil sa mga karanasan ng kanilang mga kaibigan o kaya ay sa sariling kaganapan sa kanilang buhay. Isa pang dahilan ay ang mga lumalabas sa media na nagging impluwensyal sa pananaw at desisyon ng tao.

4.

Ano ang mga uri ng Social Networking? y Friendster.com

y y y y y

MySpace Multiply Facebook Orkut Tagged

Kabanata V Lagom Ang papel na ito ay naglalarawan sa kaugalian ng mga tao partikular ang mga estudyante tungkol sa social networking. Marami ang naidudulot na maganda ang mga social networking sites na ito para sa pakikipaghalubilo sa mundong virtual. Bagama¶t alam ng mga kabataan ngayon ang maaring maidulot sa kanila ng pakikipaghalubilo sa iba¶t ibang uri ng tao, ipinagpapatuloy pa rin nila ang pagiging aktibo sa mga social networking sites na ito sa kadahilanang nakikita nila at naipapakita nila ang kanilang mga sarili sa pamamagitan ng mga ito. Itinuturing ng mga kabataan ngayon ang social networking bilang isang ³social trend´ na humahatak sa bawat estudyante na gumawa ng kani-kanilang sariling account. Marami ring masamang naidudulot ang pagkakaroon ng account sa mga social networking sites sapagkat nawawala ang seguridad ng mga estudyante at maari silang masangkot o mabiktima sa mga di kanais-nais na tao

na mayroon ding account sa social networking sites. Sa lahat ng mga nasabi, mayroon ngang maganda at masamang epekto ang pagkakaroon ng accounts sa mga social networking sites ngunit sa mga nakalap na impormasyon, mas nakikita ng mga estudyante ang mabuting epekto nito sa kanila at sa kanilang mga kaibigan, kapamilya at iba pa.

11 Lahat ng ebidensya ay nagtutugma upang ipakita na ang social networking sites ay mahalaga nga sa mga kabataan ngayon at ang mga benepisyo nito sa kanila ay kanila aming nararamdaman.

Konklusyon Base sa isinagawang pag-aaral at sa mga nakalap na impormasyon ay napag-alaman ang mga sumusunod: 1. Ang paggamit ng Social Networking ay higit na nakakabuti para sa pakikihalubilo at pagpapakita ng sariling identidad. 2. Mas naging matimbang ang mabuting epekto nito sa kabila ng masasamang epekto nito tulad ng mga kumukuha ng identidad o impormasyon at pornograpiya. 3. Ang Social Networking ay nagtataglay ng pakikibahagi sa isang komunidad ng mga tao upang maging malawak ang kanilang kamalayan sa seguridad. 4. Ang Social Networking ay nanatiling mabuti pa rin ang epekto sa iba sa kadahilanang ibang bansa, pagkakaroon ng komunikasyon sa mga kamag-anak sa pagpapatibay ng relasyon sa mga kaibigan at

pakikipagkaibigan sa mga taong hindi kakilala.

Rekomendasyon Base sa mga nakuhang konklusyon sa pag-aaral na naisagawa, inirerekomenda ng manunulat ang mga sumusunod : 1. Higit na pag-aralan pa ang paggamit ng Social Networking Sites upang higit na maunawaan ang mga mabubuti at masasamang implikasyon nito.

2. Maging maingat sa mga impormasyon na nilalathala sa iyong network upang makaiwas sa mga manloloko.

3. Para sa mga kabataang gumagamit na Social Network Sites, gamitin ito sa mabuting paraan.

4. Huwag samantalahin ang paggamit ng SN. Ito ay makakatutulong upang mas mapaganda pa ang paggamit ng social networking.

Talasalitaan y Social networking - isang istrakturang sosyal na gawa sa mga nodes o sa mas madaling salita, mga indibidwal na konektado ng isa o maraming tema tulad ng kaugalian, ideya, pagkakaibigan, hilig, at sexual na relasyon.

y

Websayt- isang koleksyon ng mga pahinang Web, na tipikal na karaniwan sa isang partikular na pangalan ng dominyo o sub-domain sa World Wide Web sa Internet

y

Kompyuter- isang uri ngmekanismong ang ginagawa ay mangasiwa ng mga datos ayon sa mga panuto.

y

Internet - kilala ring ³information superhighway´ay malawakang pang madlang daan na pinagsama-samang kompyuter networks

15

Bibliografi y Acquisti, A., & Gross, R. (2006). Imagined communities: Awareness, information sharing, and privacy on the Facebook. In P. Golle & G. Danezis (Eds.), Proceedings of 6th Workshop on Privacy Enhancing Technologies (pp. 36-58). Cambridge, UK: Robinson College. y Berkowitz, Stephen D. 1982. An Introduction to Structural Analysis: The Network Approach to Social Research. Toronto: Butterworth. y Wikipedia

http://en.wikipedia.org/wiki/Computer http://en.wikipedia.org/wiki/Internet http://en.wikipedia.org/wiki/E-mail http://en.wikipedia.org/wiki/Multiply.com http://multiply.com/info/about

y

Health and Home (2007-2008)

Patungkol sa Awtor

I.

Personal na Datos

Pangalan: Eldriane Crispe Edad:17 Kapanganakan: December 26, 1992 Lugar ng Kapanganakan: Pasay City Pangalan ng Ama: Elmer Crispe Pangalan ng Ina: Diana Crispe

II.

Educational Background Paaralan Taon 2009 2005

Sekondarya: Saint Mary¶s College Elementarya: Saint Mary¶s College

I.

Personal na Datos

Pangalan: Derick Cho Edad:18 Kapanganakan: September 16, 1991 Lugar ng Kapanganakan: Pasig City Pangalan ng Ama: Florencio Cho Pangalan ng Ina: Tita Cho

II.

Educational Background Paaralan Taon 2008 2004

Sekondarya: Seed Academy Foundation Inc. Elementarya: Philippine Yuh Chiau School

I.

Personal na Datos

Pangalan: Mico Dela Cruz Edad:18 Kapanganakan: September 9, 1991 Lugar ng Kapanganakan: Manila Pangalan ng Ama: Joel Dela Cruz Pangalan ng Ina: Beth Dela Cruz

II.

Educational Background Paaralan Taon 2009 2004

Sekondarya: Gen. T. De Leon Nat. High School Elementarya: Bitik Elementary School

I.

Personal na Datos

Pangalan: Jerol Cruz Edad:18 Kapanganakan: November 23, 1991 Lugar ng Kapanganakan: Caloocan City Pangalan ng Ama: Rolando Cruz Pangalan ng Ina: Jean Cruz

II.

Educational Background Paaralan Taon 2009 2004

Sekondarya: Baesa Highschool Elementarya: Baesa Elementary School

Similar Documents

Premium Essay

Social Networking

...How often do the students visit the social networking sites? 3. What is the effect of using social networking sites to the academic performance/s of first year Architecture students of TIP-QC School Year 2011-2012 2nd semester? 4. What is the academic...

Words: 731 - Pages: 3

Free Essay

Social Networking

...(1) | NEWS 1 | NEWS 2 | NEWS 3 | MAIN IDEA | Creating others social networking profile | Beware on your posting on social networking | Posting sensitive issues on social networking by users | DETAILS | Advantage=it will be good to appreciate or remembered someone by create their profile.Disadvantage=if fall into wrong hand privacy of that person will be sabotage. | There is someone that monitor our posting which is contain terrorism or negative element | Posting that contain racism element can lead to conflict | SIMILARITIES | Making privacy and security for social networking account not secure | DIFFERENCES | Difference state, implementing difference ways to protect their social networking from any menace. | (2) Write an argumentative essay on the following topic (you may refer to the above reports) : " Do social-networking sites such as Facebook, MySpace, and Twitter improve a young person's social life or serve as a substitute for a real social life? A social networking is an online service, platform, or site that focuses on building and reflecting of social networks or social relations among people, who share interest or activities. There are some famous social-networking sites such as Facebook, Myspace, and Twitter. However, this kind of social networking can cause some advantage and disadvantage to users....

Words: 482 - Pages: 2

Premium Essay

Social Networking

...ABSTRACT Social networking is a way of using your computer to talk to other people, (mobile phones, ipads, zune players, Macbook’s, laptops, etc, as long as you are connected to the internet, and have been signed up on the social networking site of your choice), exchange pictures, whatever you want to do. Social network creates an avenue to melt new people, re-establish connection with old friends etc. It provides a platform, whereby race, culture, religion, social class, etc, are not barriers or serve as a block to prevent people from becoming “friends” with one another. BRIEF OVERVIEW OF SOCIAL NETWORK. Social network is a social structure made of nodes (a processing location, e.g computer or some other devices) that are generally individuals or organizations. A social network represents relationships and flows between people, groups, organizations, animals, computers or other information/knowledge processing entities. The term “SOCIAL NETWORK”, coined in 1954 by J.A Barnes (webopedia.com). Social network also refers to a dedicated website or other application, which enables users to communicate with each other, by posting information, comments, messages, images, etc. It also refers to a network of social interacting and personal relationships. (google.com). One of the best new developments on the web, has been that of social network....

Words: 3085 - Pages: 13

Premium Essay

Social Networking

...Social Networking on the Internet Soc/105 University of Phoenix February 9, 2010 Social Networking on the Internet Social networking on the Internet started with mostly a bunch of hobbyist in the 70s using the Bulletin Board System (BBS) for sharing files, games, and photos that were usually pirated. The BBS lasted throughout the 80s to the mid-90s. In 1995 Yahoo and Amazon set up shop and Classmates.com became the first popular social networking site, with 40 million registered users today. The Internet has sites in the likes of Facebook, Myspace, YouTube, and others that people can use for social, personal, political, and even religious reasons to connect around the world for Social networking purposes. Social networking has changed the way people live their lives. People just sit in front of their computers chatting, updating, or even watching videos like mindless zombies. In some ways its good and other ways its bad. “More than anything else, social sites provide better ways to keep in touch with our classmates, friends, and family” and on the other hand, “Identity theft and fraud are two bothersome concerns that have come out of social networking sites” (JJC13, n.d.). More people are using the Internet for social networking on more of a personal note. People who use social networking for personal reasons are most likely to use the Internet for entertainment, communication, and to share like-minded ideas....

Words: 2062 - Pages: 9

Free Essay

Social Networking

...Research Paper on Social Networking: Research Paper on Social Networking by Alessandro Cecconi EDD 8012 CRN 200820 Management and Evaluation of Instructional Technology and Distance Education Programs Nova Southeastern University December 17, 2007 2 Definition The term “social networking” does not exclusively belong to digital technology on the Web. On the contrary, social networks had been studied from the beginning of 20th century with the aim to comprehend how the members of a certain community interact and which mechanism can determine the interaction itself. Today social networking commonly refers to all those activities that are carried out within specific online services that provides free space and software tools which allow to create networks of people. In other words, a social networking service is a Web site that allows individuals to construct a public or semi-public profile. The mechanism is the following: social networking services enable users to create a profile for themselves, by inserting their personal data. Users’ data are not only constituted by vital statistics, but they include a lot of other information which pertains to user hobbies, passions, interests, professional background and so on. This kind of personal data, all spontaneously provided by the user her/himself, permit to create interconnected networks of people who decide to put in common their interests and to have an online identity which fully describes them....

Words: 2034 - Pages: 9

Premium Essay

Social Networking

...This shows that there are definitely positive sides to social networking. Along with the positives comes some negative effects of social networking in our society today. “Social networking is Ironical in its name because it doesn’t bring people closer but creates big gaps in relationships with people...

Words: 342 - Pages: 2

Premium Essay

Social Networking

...Chapter 1 Title: The Influence of Social Networking to College student and its effect to their study habits. Introduction Social networking is a conversation. The important thing in social media is the real people who use it. It's all about the C's. Creative, Competition, Community, Communication. It is a online conversation, which is organic and complex. Social media influences people. But those influences may cause either good or bad especially to the most popular group of people who are influenced by it, the college students. Background Social Networking is relatively young, but its history is incredibly long. From AOL Instant Messenger to Friendster to Google+, social networks has probably changed more in ten years than most people’s living room furniture changes in a lifetime. We define social network sites as web-based services that allow individuals to construct a public or semi-public profile within a bounded system, articulate a list of other users with whom they share a connection, and view and traverse their list of connections and those made by others within the system. The nature and nomenclature of these connections may vary from site to site. What makes social network sites unique is not that they allow individuals to meet strangers, but rather that they enable users to articulate and make visible their social networks....

Words: 1012 - Pages: 5

Premium Essay

Social Networking

...For every social networking site some people like to post videos of their favorite songs, write diaries in their blogs and to share all of this with others so they can post and leave comments. Social networking sites are good places for people to make good friends and express their feelings with their online friends/ followers. Social networking helps people practice and improve their social skills. Socialization on the internet is different than just talking on the phone,. It gives people the chance to think about what they would like to write and how they...

Words: 884 - Pages: 4

Free Essay

Social Networking

...Management Information Systems Course Project Four Case Study Social Networking 1. Facebook, MySpace, and LinkedIn are using disruptive technology to run their business. Disruptive technology is a new way of doing things that initially does not meet the needs of existing customers. Disruptive technology tends to open new markets, and enter into the low end of the markets to displace high end competition. Sustaining technologies tend to build on established markets that provide cars that gain better gas mileage or faster cars, as well as cheaper products. MySpace allows users to interact in a way unparallel before its emergence. Facebook has surpassed MySpace as far as active users. Facebook has many features, but it is its chat feature, one that populates a friends list that has surpassed the features of America Onlines’ Instant Message. LinkedIn is geared for the professional or business orientated as opposed to Facebook and MySpace that are geared to finding and keeping in touch with friends and family. LinkedIn members invite people to be connections instead of friends. LinkedIn is a contact management system as well as a social network, and has a question-answer section similar to Yahoo Answers. LinkedIn is a site to network for future positions. Develop your profile to show case your skills in hope of a network “connection.” 2. Some business challenges facing social networking sites are remaining innovated and security issues....

Words: 824 - Pages: 4

Free Essay

Social Networking

...Ladies, gentlemen, there has recently been a debate as to whether social networking sites do more harm than good. Personally, I believe social networking sites are harmful and do have consequences. I have solid evidence to support my statement and so I would like to start with a true story concerning Facebook – a popular social networking site. Not too long ago, a girl in her teens made a friend on Facebook – a chat buddy. This other unidentified friend didn’t give any personal details and one day this girl and friend met up at the mall. The girl was never seen again. This is a serious matter because let’s say this happened to all girls – it would be chaos. Another story is that of a suicide because a person couldn’t meet up with another person on another social networking site. People – is our nation known for its numerous social networks which invade privacy and prevent outdoor activity and exercise? Are our students to spend time chatting online instead of studying for future careers which make this country great? The opposition argues that social networking sites give people their own space and that these blog sites represent fun and socialisation. Well, would we not prefer our children to go outside and socialise and meet friends that they know where they live and they know their gender? Did people in the 60s need social networking sites? In the olden days we didn’t express a need for an online high tech chatting system....

Words: 383 - Pages: 2

Free Essay

The Social Networking

...Social networking is one of the most active web-based activities in the Philippines, with Filipinos being declared as the most activeusers on a number of web-based social network sites such as Friendster, Friendly, Facebook, Multiply, and Twitter. The use of social networking website has become so extensive in the Philippines that the country has been tagged as "The Social Networking Capital of the World," and has also become part of Filipino cyberculture. Social networking is also used in the Philippines as a form of election campaign material, as well as tools to aid criminal investigation. ------------------------------------------------- History Friendster is one of the first social networking websites in the World Wide Web when it was introduced in 2002. However, its popularity in the United States plummeted quickly in 2004 due to massive technical problems and server delays. But as it was losing its American audience, Friendster slowly gained users from Southeast Asia starting in the Philippines. Friendster director of engineering Chris Lunt wondered why its web traffic was spiking in the middle of the night, and noticed that the traffic was coming from the Philippines....

Words: 1298 - Pages: 6

Premium Essay

Social Networking

...Forbes magazine reported that social media is becoming an increasingly important part of the business world. It is no longer a modern trend, social media has a firm place in a traditional and digital marketplace (Bosari, 2012). The major three social media sites are Facebook, Twitter, and Google. This paper will discuss Facebook in more detail. It will show its purpose, content as well as the cultural significance. In 2004, Facebook was founded by Mark Zukerberg with the mission to “give people the power to share and make the world more open and connected” (Facebook). Facebook started out to connect college students for networking purposes. Today, with over one billion active users, businesses are taking advantage of it as well. Companies are on Facebook to advertise their products, offer discounts, and to build a reputation of their brand (Bosari, 2012). Individual's Experience on Facebook Since I do not have a Facebook account, I can't state my experience with it but I can explain the reasoning why I am personally against Facebook. The main reason is for professional reasons, the reputation in my job. I have watched and observe people talk about things they saw posted on somebody's Facebook account. It is in human nature to draw conclusions and make assumptions. As I can control what I am posting, I have no control over what other people are posting....

Words: 1277 - Pages: 6

Free Essay

Social Networking

...Government intervention Tomorrow’s consumer o B2C - Business to Consumer o E-Government and the 'Big Society' o Educational networking o Social studies o Gaming and virtual worlds The evolution of social networks o Technological progress o Business models and revenue streams o From the web to the street o Privacy/security/ permissive marketing o Digital Asset Management o Longevity of digital assets o Impact on advertising Changing Britain Conclusions Timeline About the Author References 3.1. 3.2. 3.3. 4 11 11 13 15 23 28 33 34 Foreword Social networking has become more than just how we keep in touch with our friends online. It has changed the way people communicate and how we go about our daily lives. Social Networking’s growth shows no signs of abating and...

Words: 15628 - Pages: 63

Premium Essay

Social Networking

...How Social Networks Effect Our Daily Life Today, many people are highly active on social networking sites. According to the study, more than 150 million people use Facebook to keep in touch with friends, share photographs and vedios and post regular updates of their movement and thoughts. A further six millon people have signed up to Twitter, the micro-blogging service that lets users circulate text messages about themselves. Some people think that social networks are dangerous and they aren’t real. In my opinion, social networks are good because they make our life more convenient in three ways, such as many people use social networks to keep in touch with friends, promote their product as a seller or affiliater and play games. First, social networks let us keep in touch with friends. People can present their personal information and thoughts for anyone to see. Besides, we can find our old friend that we separate for a long time. Even though we don’t meet frequently, we can know our friend’s life and their status by social networks. Although the social networks change the ways to make friends, it is more convenient to keep in touch with our friends in busy life. We can share our information wherever we are. Therefore, the social network is a good way to contact with friends in modern times. Second, social networking sites are good for business....

Words: 330 - Pages: 2

Premium Essay

Social Networking

...Social Networking Past, Present and Future CIS 105 Floyd Ball Dr. Esteban September 8, 2010 Abstract In this paper the reader will come to know of the past, present, and future of social networking. The reader will be supplied information on the infant years of social networking and the questions when and why it was created will be provided. The information supporting the history of social networking will be withdrawn from the website (http://www.digitaltrends.com/features/the history of social networking). The advantages and disadvantages of Social networking will be examined and discuss. Giving the reader a better understanding of why Social networking has over the years become a trend for man people all over the world (http:/ezinarticles.com). Social networking has evolved into a common medium for the individuals who just do not have the time to socialize anymore. This and the ramifications of the evolution of social networking will also be explored. The reader will be given examples of how and why social networking has become such a phenomenon. In the completion of reading this paper the reader will better understand some of the steps and processes of securing and protecting themselves when you using social networking. This information is vital because while social networking can be another outlet into making friends and sharing and receiving ideas and perspectives it to can be used by others with malicious motives....

Words: 2932 - Pages: 12