Free Essay

Stakken Dokumenter

In: Social Issues

Submitted By zanwari
Words 298
Pages 2
Stakken Dokumenter
Velkommen til Mac OS X
Snow Leopard.

Indholdet af stakke vises automatisk i en fane eller et net på basis af antallet af emner i stakken. Du kan også se stakkens indhold som en liste. Hvis du foretrækker et format frem for andre, kan du indstille stakken, så den altid åbner i det format.

Dock i Snow Leopard inkluderer Stakke, som du kan bruge til hurtigt at få adgang til arkiver og programmer, du tit bruger, direkte fra Dock.
Det er nemt at oprette stakke. Du skal bare trække en mappe til den højre side af Dock, hvorefter den bliver til en stak. Klik på en stak, hvorefter den åbnes fra Dock i en fane eller et net. Du åbner et arkiv i en stak ved at klikke en gang på det.

Stakke er intelligente og viser altid de mest relevante emner først, men du kan indstille sorteringsrækkefølgen, så de emner, du er mest interesseret i, altid vises øverst.
Du tilpasser en stak ved at anbringe markøren over symbolet for stakken og holde musens knap nede, indtil der vises en menu. Vælg derefter indstillinger på menuen.

Mac OS X Snow Leopard leveres med tre stakke kaldet Dokumenter, Overførsler og Programmer. Du har åbnet dette arkiv fra stakken Dokumenter. Stakken
Dokumenter er et fantastisk sted til opbevaring af f.eks. præsentationer, regneark og tekstbehandlingsarkiver.
Du kan trække arkiver til stakken eller arkivere dem til stakken fra et program.

Dokumenter

Overførsler

Programmer

Du fjerner et arkiv fra en stak ved at åbne stakken og trække emnet til det sted, hvor du vil have det. Du sletter et arkiv ved at flytte det til papirkurven. Når du er færdig med at læse dette dokument, kan du i øvrigt bare smide det ud.
TM og © 2009 Apple Inc. Alle rettigheder forbeholdes.

Similar Documents