Premium Essay

Strategy for Phu Van Company

In: Business and Management

Submitted By buivanphu
Words 377
Pages 2
STRATEGY of COMPANY.

Phu Van Company was set up a business strategy that focus on the real estate brokerage & consulting. They also developing branches system by franchising.
Go into the details, we using the SWOT model to analyze Phu Van strategy. Strengths | Weaknesses | * Extensive retail network, the number of multiple retail outlets. * Phu Van has two petrol supply: Thanh Le and PV Oil so can flexibility in business and not worry be temporary shortages. * Phu van was established many years ago so it gained a place in the hearts of the people in the area. * There was petroleum transportation system. * As general agent, Phu Van get benefit directly from the oil and gas corporations PVOil without going through any third party. * Working capital from banks. | * Loans from banks. * The retail system is distributed on a wide area. * High costs and capital spending. * Have to import a large quantity of fuel to maintain the position of general agents. | Opportunities | Threats | * Get benefits when the price of fuel was changed to increase. * The Developing Economies. * Government subsidies for fuel. | * Get loss when the price of fuel was changed to decrease. * Reduced demand in the rainy season. * Loss increases during the rainy season (expansion of gasoline, heat expands and cold shrink). * Many competitors. * Dominance of state companies. |

ACTION: * With these Strengths and Opportunities >< Weaknesses: * Phu Van should leverage its financial strength to expand retail network. * Diversified products and services to utilize capability of company. * Using transportation system to provide transport services.

* With these Strength and Opportunities >< Threatens: * Upgrade warehousing and logistics techniques to reduce the impact of environment and external factors....

Similar Documents

Free Essay

Aaaaaaaaa

...(Bài này gồm 4 đoạn) • Problem Statement: + Barriers to enter Chinese Market + Localization + Business Ethics • Attributes: (Làm cụ thể hóa hơn tất cả những problem statement đã ghi ở đầu) + Goverment Policies -> Censorship: Filtering sensetive information (Chính phủ Trung Quốc sử dụng Cescon, Firewall, Yahoo, Baidu để lọc tất cả các thông tin nhạy cảm) Trong đó: Censorship is preventing internet users from accessing hidden information (Ngăn cản người dân vào những thông tin chính phủ che dấu) + Back Flash: Imprison all users who try to hack and access to sensitive information (jouralists) Internet polices to control activities of Internet users + Ethic principles: “Don’t be evil” ← Google can not follow 100% to Chinese regulation ← 2002: Google.com can’t be accessible in 2 weeks • Alternatives/ Solutions: + Google.com (USA); Google.cn (N) cho thị trường Trung Quốc; nhưng Google.com vẫn giữ lại (Gmail and Blog) để khách hàng giữ lại những thông tin mật. + Đến năm 2006, Google.com không vào được và Google.cn chạy châm dó đó gây khó chịu cho thị trường TQ . Và họ bán 5% cổ phần của Baidu cho Yahoo. + Đến năm 2010, Google quyết định rời khỏi TQ...

Words: 1060 - Pages: 5

Free Essay

Case

...Application case The mentorship program at TVH ( xe tải xúc ) Đại loại là TVH đang có nhiều vấn đề về nhân sự sự chuyển dịch từ lứa già sang lứa trẻ , làm sao để mà thằng già truyền lại những kiến thức cho thằng trẻ , trong khi những thằng già sợ mất đi những cơ hội . ( 1 vài cái cụ thể mà sau khi thằng Paul Sanders đọc xong thư của thằng Jacops ) ( the young guy at prepacking has never seen a forklift truck in his life , but he start off in charge of three older people. We have worked together successfully for more than 30 years , and I hope that you will deal correctly with this situation () (Các chàng trai trẻ đã phân chia không bao giờ nhìn thấy một chiếc xe nâng trong cuộc sống của mình, nhưng ông bắt đầu phụ trách ba người lớn tuổi. Chúng tôi đã làm việc cùng nhau thành công trong hơn 30 năm, và tôi hy vọng rằng bạn sẽ đối phó với tình hình này một cách chính xác) Dốt cuộc là thằng paul này p làm ntn để quản lý hiệu quả câu hỏi 1. Nếu là thằng paul thì sẽ làm ntn với vđ được nêu trong thư 2. Những cái gì để làm thành công định nghĩa ( thành công vs thất bại 3. Và chọn quá trình ntn Theory 1. Orienting and training ( sự định hướng ) 2. Analyze training needs and design the training program (phân tích , thiết kế ) 3. Implementing the training program (công cụ ) 4. Management development program 5. Organizational change program 6. Evaluate the training effort 1.1 ( key ) the four step training process includes......

Words: 556 - Pages: 3

Free Essay

Business Development

...: QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC Student Name (Họ tên học viên) : NGUYỄN NGỌC QUYÊN TP.HỒ CHÍ MINH - 2010 Luận Văn Tốt Nghiệp GVHD: PGS.TS. Đào Duy Huân TÓM TẮT ĐỀ TÀI Quản trị chiến lược có vai trò quan trọng trong sự phát triển tổ chức. Nền kinh tế cạnh tranh càng gay gắt thì quản trị chiến lược càng có giá trị. Hiện nay có nhiều mô hình quản trị chiến lược, trong đó có 3 mô hình được sử dụng phổ biến: Mô hình Delta, bản đồ chiến lược và chuỗi giá trị M.porter. Trong bối cảnh toàn cầu hoá kinh tế, môi trường thường xuyên thay đổi, để tồn tại và phát triển, Công ty Cổ phần Thương mại-Dịch vụ Bến Thành (Ben Thanh TSC) cần có chiến lược kinh doanh luôn phù hợp với môi trường. Xuất phát từ thực tế đó, tôi chọn đề tài “Phân tích, đánh giá và đề xuất chiến lược của Ben Thanh TSC giai đoạn 2011 – 2015”. Để hoàn thành đồ án, tôi sử dụng các phương pháp nghiên cứu: Thu thập dữ liệu thứ cấp qua các nguồn như báo chí, internet, tài liệu nội bộ…Thu thập dữ liệu sơ cấp thông qua bảng câu hỏi gửi đến đối tượng cần khảo sát để đánh giá sự hài lòng của khách hàng đối với sản phẩm, dịch vụ của Ben Thanh TSC. Với phương pháp nghiên cứu đó tôi thu được các kết quả sau: (1) Khái quát các mô hình chiến lược: Delta, bản đồ chiến lược và chuỗi giá trị của M.Porter để làm khung lý thuyết cho việc nghiên cứu chiến lược tại Ben Thanh TSC. (2) Chiến lược hiện tại của Ben Thanh TSC là phù hợp với môi trường bên trong, môi trường bên ngoài, vì vậy Ben Thanh TSC luôn giữ vững thị phần của mình tại......

Words: 15501 - Pages: 63

Premium Essay

Starbucks

... * Customers were encouraged to learn how to grind the beans andmake their own freshly brewed coffee at home. * Starbucks name came from a character in classic novel MobyDick, published in 1851, which takes place in sea. * Logo was chosen with the start of the company in the year 1971.The founders wanted the logo reflects the historical relationshipbetween coffee and sailing traders. * In 1987, the original owners sold the Starbucks chain to formeremployee Howard Schultz and quickly began to expand. Company Growth * Starbucks grew from 17 coffee shops in Seattle 15 yearsago to over 20,891 outlets in 62 countries. * including 13,279 in the United States, 1,324 in Canada, 989in Japan, 851 in China, 806 in the United Kingdom, 556 inSouth Korea, 377 in Mexico, 291 in Taiwan, 206 in thePhilippines, 171 in Thailand and 10 in India. * The company planned to open a net of 900 new storesoutside of the United States in 2009. * Since 1987, Starbucks has opened on average two newstores every day. * The first store outside the United States or Canada openedin the mid-1990s, and overseas stores now constitutealmost one third of Starbucks stores. Some Challenges Facing The Company * Starbucks faces antiglobalization movement.-During the World Trade Organization talks in November1999, Starbucks was among the aims of protesters , asymbol, to them, of free-market capitalism. * Dropping Sales from ($10.4...

Words: 3140 - Pages: 13

Free Essay

Starbucks Competitive

...   Starbucks là nhà bán lẻ hàng đầu, với thương hiệu và máy rang café đặc biệt với hơn 11.000 đại lý bán lẻ trên toàn thế giới. Hãng đã cam kết sẽ đưa ra loại café và “Starbucks Experience” chất lượng cao nhất trong khi vẫn kiểm soát công việc kinh doanh theo con đường cung cấp những lợi nhuận về mặt kinh tế, môi trường và xã hội cho cộng đồng tại những nơi mà nó tiến hành hoạt động kinh doanh. Starbucks thâm nhập vào thị trường Anh quốc vào năm 1998 và bây giờ nó đã tuyển dụng được hơn 7000 đối tác với xấp xỉ khoảng 490 chủ cơ sở.   Hãng Starbucks Coffee Company được thành lập và hoạt động được mô tả là “Một con đường mới của hoạt động kinh doanh”. Nhiệm vụ của Starbucks là thiết lập cho mình một mạng lưới cung cấp café nguyên chất hàng đầu thế giới trong khi vẫn duy trì những nét đặc trưng riêng biệt của mình. Trong khi vừa là nhà cung cấp đạt tiêu chuẩn cao nhất trên thế giới về nhãn hiệu café tươi nóng, Starbucks nhận ra rằng lợi nhuận thu được là rất cần thiết cho thành công của nó trong tương lai. Starbucks sẽ hướng tới việc đóng góp một phần tích cực vào cộng đồng giao tiếp mang tính địa phương và mang tính toàn cầu thông qua hoạt động của nó với một số lượng đối tác có sự thành thạo tinh thông trong những lĩnh vực như phát triển xã hội, lao động và văn hoá đọc.    Ví dụ như ở UK, hãng Starbucks đã hoạt động trong mối quan hệ gần gũi với NXB sự thật quốc gia (NLT) 6 năm trước đây để phát triển sản phẩm All Books for Children (ABC) nhằm giới thiệu...

Words: 1474 - Pages: 6

Free Essay

Business in Singapore

...not have the capability of creating export industry. Singapore, under the leadership of Lee Kuan Yew, sought to bring in foreign industry. But, with much of the Third World trying to do the same thing it was not an easy task. One of the first goals was to make potential employers aware of the relative incorruptibility of the Singaporean bureaucracy. In much of the world laws are arbitrary and subject to change by the government. Corporations do not want to risk investing millions of dollars in facilities in an area where various elements of the government can take part or all of it at any time. The laws in Singapore might not be exactly to the liking of foreign companies but they would be fairly enforced. This proved to be a highly attractive feature of Singapore. The tax system was also attractive to foreign companies, often giving lower tax rates for foreign investment than for local residents. One of the keys to Singaporean development was the upgrading of infrastructure, streets, roads, an airport, port facilities. The upgrading was financed not primarily by borrowing but by a special infrastructure tax. Lee Kuan Yew was not infallible. His ideological background was the social democratic Labour Party. His intention was to raise income levels of Singaporean labor and when his program for attracting foreign employers was proving successful he announced an increase in the minimum wage...

Words: 16688 - Pages: 67

Free Essay

Air Canada

...viên: 12 3.3 Cam kết cho cộng đồng: 13 3.4 Đối với bên hữu quan khác: 14 II. VIỄN CẢNH 15 1. Giá trị cốt lõi 15 2. Mục đích cốt lõi 15 3. Hình dung tương lai: 15 C. PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG BÊN NGOÀI 17 I. PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG TOÀN CẦU 17 1. Tăng trưởng kinh tế và tăng trưởng vận tải hàng không: 18 2. Giá dầu biến động 18 3. Tình hình bất ổn chính trị 20 4. Biến đổi khí hậu toàn cầu 20 II. PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG VĨ MÔ 21 1. Tác động của đổi mới công nghệ ( thuộc môi trường công nghệ) 22 2. Nhân tố bảo vệ những tác động của sự biến động chính trị 23 III. PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG NGÀNH 25 1. Phân tích tính hấp dẫn của ngành 25 1.1 Khái niệm về ngành vận tải hàng không 25 1.2 Mô hình 5 lực lượng cạnh tranh 26 1.3 Các nhóm chiến lược trong ngành 32 1.4 Chu kì ngành hàng không 33 2. Động thái của đối thủ cạnh tranh 35 3. Nhân tố then chốt thành công của ngành 35 4. Lực lượng dẫn dắt thay đổi trong ngành 37 D. PHÂN TÍCH CHIẾN LƯỢC CÔNG TY 40 I. CHIẾN LƯỢC CÔNG TY 40 1. Lĩnh vực mà công ty đang hoạt động 40 2. Tại sao Air Canada phải đa dạng hóa (liên quan) 42 3. Các chiến lược mà công ty phát triển trong lĩnh vực vận tải hàng không 43 4. Các chiến lược mà công ty phát triển trong lĩnh vực cung cấp các tour du lịch trọn gói 45 II. CHIẾN LƯỢC TRONG MÔI TRƯỜNG TOÀN CẦU 46 1. Sự hiện diện toàn cầu 46 2. Lý do phát triển sự hiện diện toàn cầu...

Words: 20427 - Pages: 82

Premium Essay

Assigment

...|Topic |Web | |3 |Revolution | Bài 3: Cuộc cách mạng Web By the end of this topic, you should be able to: 1. Define electronic commerce; 2. Describe electronic major mechanisms; 3. Discuss common e-commerce applications and some major support services; 4. Explain wireless mobile computing and commerces and 5. Discuss location-based commerce and pervasive computing. Kết thúc bài này, bạn có thể: 1. Xác định thương mại điện tử; 2. Mô tả các công cụ điện tử chính; 3. Thảo luận về các ứng dụng thương mại điện tử phổ biến và một số dịch vụ hỗ trợ chính; 4. Giải thích điện toán di động không dây và commerces và 5. Thảo luận thương mại dựa trên địa điểm và máy tính phổ biến. INTRODUCTION According to a study by IDC, Malaysia Internet and E-Commerce 2006--2010 Forecast: Tracking the Development, Malaysia is expected to register a strong growth of 70 % in electronic commerce (EC) spending in 2006. Business-to- consumer (B2C) EC spending is expected to record a healthy increase of 43% to reach US$2.8 billion (RM9.8 billion) from US$1.9 billion (RM6.65 billion) in 2005. Malaysia's business-to-business (B2B) EC spending is expected to register a high growth of 77% to......

Words: 45416 - Pages: 182

Premium Essay

Trung Nguyen Coffee

...International School Of Business - University of Economics ho chi minh city | TRUNG NGUYEN 2014 ANNUAL MARKETING PLAN | GROUP 2 | 12/18/2013 | | | Group 2: Le Hoai Tram – Pham Thanh Tu – Tran Thi Hong Van | Table of Contents Executive Summary 3 I. Introduction 4 II. Situational analysis 4 1. PEST 4 2. Company analysis 6 3. Market Potential and Sales Forecast 8 4. Customer analysis 9 5. Competitor analysis 12 III. Marketing objectives 16 IV. Marketing strategy 16 1. Product: Coffee G7 16 2. Service: Trung Nguyen Coffee Chain 18 V. Supporting Marketing Programs 19 VI. Financial Projection 20 VII. Monitors and Controls 21 1. Sales force efficiency 21 2. Advertising efficiency 21 3. Sales promotion efficiency 21 4. Distribution efficiency 21 VIII. Contingency Plan 21 IX. Marketing Plan Timeline 22 Appendices 23 Reference 33 Executive Summary This report aims to propose marketing activities for Trung Nguyen Coffee in the year of 2014. The marketing plan includes (1) situational analysis, (2) marketing objectives, and (3) marketing strategies. First, situational analysis reveals that Trung Nguyen coffee is in the top 3 leaders in the industry with a market share of 38%, chasing after are Nescafe and Vinacafe with 27% and 31% respectively. It also shows that although the government has supported the development of coffee industry, some market volatility has had negative effects on......

Words: 6540 - Pages: 27

Free Essay

Phân Tích Chiến Lược Của Tập Đoan Unilever

...Cố vấn chiến lược toàn cầu. . . Ranh giới khó khăn và xa hơn nữa Unilever Unilever House, Blackfriars London EC4P 4BQ, Vương quốc Anh Gửi qua thư điện tử RE: Phân tích Chiến lược Thưa quý vị: Theo yêu cầu của Hội đồng quản trị của công ty Unilever, chúng tôi cung cấp tài liệu này phân tích của chúng ta về Sản phẩm Công nghiệp cá nhân và phân tích chiến lược của cả Unilever và đối thủ cạnh tranh lớn nhất, Procter & Gamble. Phân tích kèm theo cũng cung cấp các khuyến nghị cho Unilever nâng cao lợi thế cạnh tranh của mình. Kính gửi, Procter & Gamble, Unilever và Sản phẩm Công nghiệp cá nhân Cố vấn chiến lược toàn cầu Lee Ann Graul, Sherry Henricks, Steve OLP và Thái Trác Nghiên Strohecker Đại học Maryland, Đại học AMBA 607 19 tháng 2 năm 2006 Mục lục 1. Báo cáo tóm tắt tôi 2. Ngành công nghiệp sản phẩm phân tích-Công nghiệp cá nhân 1 một. giới thiệu 1 b. Ngành công nghiệp định nghĩa 1 c. Phân tích dữ liệu lịch sử 2 d. Đối thủ cạnh tranh lớn 3 e. Xu hướng và Công nghiệp Outlook 3 f. Thách thức và Cơ hội 5 chiến lược g. Kết luận ngành công nghiệp 5 3. Procter & Gamble và Unilever 6 một. Phân tích đối thủ cạnh tranh: P & G 6 b. Phân tích đối thủ cạnh tranh: Unilever 8 c. StrategyP & G 10 i. Kinh doanh Cấp 10 ii.Global 11 iii. E-Business 13 iv.Corporate 14 d. Chiến lược: Unilever 15 i. Cấp kinh doanh 15 ii.Global 16 iii. E-kinh doanh 17 iv.Corporate 19 e. Kết luận và kiến ​​nghị 20 4. phụ lục 22 A. SIC Mã số 2844 và......

Words: 14821 - Pages: 60

Free Essay

Chiến Lược

...KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH -------------- 2014 8888882222222222 Nhận xét của giảng viên: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… GVHD: TS Nguyễn Thanh Liêm SVTH: NHÓM QTCL3_9 QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG ------------ PHÂN TÍCH CHIẾN LƯỢC CÔNG TY BOEING GVHD: TS Nguyễn Thanh Liêm Nhóm thực hiện: BOEING (Nhóm Lớp QTCL3_9) Nguyễn Phú Hảo 37K02.2 Trần Huỳnh Uyển Nhi 37K02.2 Nguyễn Trọng Nhân 37K02.2 Trần Văn Hậu 37K02.2 Nguyễn Thị Thu Huyền 37K08 Thực hiện: NHÓM DELTA AIR LINES Nguyễn Phú Quốc 35K02.1 Ngô Thị Hạnh 35K02.1 Nguyễn Thị Kim Anh 35K02.2 Nguyễn Hoàng Tuấn 35K02.2 Đà Nẵng, tháng 2 năm 2014 MỤC LỤC PHẦN A. PHÂN TÍCH LỊCH SỬ CHIẾN LƯỢC, VIỄN CẢNH VÀ SỨ MỆNH 1 I. GIỚI THIỆU CÔNG TY BOEING 1 II. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ CHIẾN LƯỢC 1 1. Lịch sử hình thành 1 2. Lịch sử chiến lược 2 3. Kết luận lịch sử 4 III. PHÂN TÍCH SỨ MỆNH, VIỄN CẢNH CÔNG TY BOEING 5 1. Viễn cảnh 5 1.1. Tư tưởng cốt lõi. 5 1.2. Hình dung tương lai 9 2. Sứ mệnh 11 2.1. Định nghĩa kinh doanh 11 2.2. Các giá trị 12 2.3. Cam kết với các bên hữu quan. 14 2.4. Mục tiêu 15 2.5. Trách nhiệm xã hội 17 PHẦN......

Words: 35028 - Pages: 141

Free Essay

Definition of Business Management

...Thuật ngữ cơ bản: Tin Sinh học và Sinh học Phân tử Có hai ba lần phải dịch tài liệu về sinh học và y học, tình cờ tìm được Glossary này rất chi tiết, hay và hữu ích. Hum nay tình cờ lục lại ổ cứng thấy nhỡ lại thời gian ý, vừa dịch vừa tìm tòi mà thấy vui và ý nghĩa. Nên quyết định chia sẻ với mọi người. Mong các bạn sẽ thấy yêu mến và thú vị với PassionForEnglish.com của mình nhiều hơn nha!  Thuật ngữ cơ bản: Tin Sinh học và Sinh học Phân tử Bán kính van der Waals (van der Waals radius): là khoảng cách thuận lợi nhất giữa 2 nguyên tử. Sự chia cắt cân bằng của 2 nguyên tử là điểm đặc trưng của một cặp nguyên tử cá biệt, 1/2 khoảng cách này là bán kính van der Waals của nguyên tử. Biến tính (denaturation): sự chuyển biến của DNA hoặc RNA dạng mạch kép sang dạng mạch đơn hoặc protein từ cấu hình hoạt động sang dạng bất hoạt. Biểu đồ phát sinh loài (phylogram): biểu đồ biểu thị mối quan hệ giữa các đơn vị phân loại theo thời gian hay tỷ lệ tiến hóa. BLAST (Basic Local Alignment Search Tool): một công cụ tìm kiếm nhanh những trình tự tương đồng trong một cơ sở dữ liệu. bp (base pair): cặp base. Carbon α (α carbon): carbon trong amino acid có chức năng gắn những nhóm chức, thường dùng khi đề cập đến một tập hợp các amino acid trong trình tự hoặc cấu trúc protein.  Cấu trạng (conformation): sự sắp xếp cấu trúc 3 chiều riêng của một phân tử do sự định hướng của nguyên tử thay đổi theo các hướng khác nhau hoặc quay quanh các liên kết đơn. Ở trạng thái cân......

Words: 13577 - Pages: 55

Premium Essay

5 Models Focus on Trung Nguyen Company

...5 models focus on Trung Nguyen Company: Introduction The main goal of our report is based on 5 models have learned to introduce an overview and analysis of business situation of the Trung Nguyen company - one of the leading coffee companies in Vietnam with a prestigious brand name, famous history and high growth possibility the next few years. It is a need to explore the industrial performance, business Scope, company's strategies. I shall also base on economic conditions, and company's ability to forecast the direction that the company is taking in the future. Demonstrating on the strengths and weaknesses, hence find the way to maintain competitive among other traditional coffee shop models in the market. As for the first part of the report, I'll introduce more about Trung Nguyen cooperation, their history, their steps… Following by the analysis of their internal (BSD Model), external environments (PESTEL model), Use Five -Forces model of Competition, and SWOT… we will have a complete picture about the business situation of one of Vietnam's leading companies. History: Trung Nguyen has been in Vietnam since 1996, more than a decade passed and the company has been achieving a numerous of entrepreneurial prizes and recognitions from Vietnam government, Vietnamese Young Enterprise Association… Trung Nguyen now is recognized worldwide as the best coffee brand. Let take a closer look of Trung Nguyen steps: • 1996 – Trung Nguyen Coffee Company established Starting from......

Words: 4415 - Pages: 18

Free Essay

Signet Jeweler

...I. Giới thiệu về công ty Signet Jewelers: 1. Giới thiệu tổng quan về công ty: Signet Group PLC là công ty hàng đầu thế giới trong lĩnh vực chuyên bán lẻ đồ trang sức. Công ty có trụ sở chính ở Luân Đôn, hoạt động với hơn 1.600 cửa hàng ở Hoa Kỳ và Anh. Điển hình tại Vương Quốc Anh có H. Samuel, Ernest Jones, và Leslie Davis, trong khi đó có Kay và Jared ở Hoa Kỳ. Thị trường Hoa Kì với qui mô hơn từ hơn 1.000 cửa hàng đã chiếm đến khoảng 70% doanh số bán hàng của công ty Signet, các công ty con hoạt động ở tiểu bang Ohio, Sterling Inc. Các trung tâm mua sắm dựa trên chuỗi cửa hàng Kay Jewelers là của nhóm hạm Mỹ, mặc dù tự Jared được cho là siêu phát triển nhanh nhất của nó. Công ty này cũng điều hành một số chuỗi cửa hàng tại khu vực Hoa Kỳ, bao gồm JB Robinson và Marks & Morgan. Ở Vương quốc Anh, nơi công ty được biết đến với cái tên Ratners vào đầu những năm 1990, Signet H. Samuel là chuỗi kim hoàn hàng đầu của đất nước, và đứng đầu bởi Ernest Jones, chuyên viên thứ 2 về kim cương và đồng hồ. Cổ phiếu của Signet được niêm yết trên cả hai sàn giao dịch chứng khoán là London và NASDAQ. Công ty này được dẫn đầu bởi Chủ tịch James McAdam và Giám đốc điều hành Terry Burman. 2. Lịch sử hình thành và phát triển: Signet đã trải qua 4 giai đoạn trong lịch sử phát triển ngành kinh doanh đồ kim hoàn này, ở những giai đoạn cũng có những dấu ấn riêng, điển hình, đánh dấu chiều hướng phát triển của công ty * Building a National Jeweler in the 1940s Xây dựng......

Words: 6464 - Pages: 26

Free Essay

Strategy Management (in Vnese)

...thông qua đa dạng hóa Chi phí quản lý và giới hạn của đa dạng hoá Thất bại của đa dạng hoá Đa dạng hoá liên quan và không liên quan CÁC LIÊN MINH CHIẾN LƯỢC - 171 - KHÁI QUÁT Chiến lược ở cấp công ty chủ yếu nhằm tìm kiếm lĩnh vực kinh doanh mà công ty có thể tham gia để cực đại hóa khả năng sinh lợi dài hạn. Mỗi công ty có thể có nhiều lựa chọn về lĩnh vực kinh doanh để tham gia cạnh tranh. Tất nhiên, điều đó có nghĩa là nó có thể chọn chỉ tập trung vào một lĩnh vực kinh doanh; hoặc có thể đa dạng vào một số lĩnh vực kinh doanh khác nhau; và trong chuỗi giá trị nó cũng có thể hội nhập dọc ngược chiều để tự sản xuất các đầu vào cho mình hay xuôi chiều để phát tán các đầu ra. Nếu công ty chọn đa dạng hoá vượt ra khỏi một ngành đơn lẻ và vận hành kinh doanh trong nhiều ngành, nghĩa là nó phải sử dụng chiến lược đa dạng hoá cấp công ty. Chiến lược đa dạng hoá cấp công ty cho phép sử dụng các năng lực cốt lõi của nó để theo đuổi các cơ hội từ môi trường bên ngoài.1 Đặc biệt, trong trường hợp sự hội tụ giữa các ngành này đang tạo ra một cơ hội cần phải sử dụng đến chiến lược đa dạng hoá. Các chiến lược đa dạng hoá đang đóng vai trò quan trọng trong các công ty lớn.2 Trong công ty đa dạng hoá sẽ tồn tại hai cấp chiến lược tách bạch, đó là: chiến lược kinh doanh (hay chiến lược cạnh tranh) và...

Words: 23828 - Pages: 96