Free Essay

Suliranin Ng Mga Mag-Aaral Hingil Sa Pagkakaroon Ng Mga Mababang Marka Sa Kanilang Akademiko

In: Social Issues

Submitted By imyka01
Words 1129
Pages 5
Kabanata 1
ANG SULIRANIN AT MGA KAUGNAY NA LITERATURA
Kaligiran ng Pag-aaral
Ang kaalaman tungkol sa iba’t-ibang bagay, personalidad, at kaganapan, sa ating kapaligiran ay mahalaga. Kahit na ang impormasyon ay tumatalakay sa isang simpleng bagay.Mahalagang alam natin ang kaganapan sa ating paligid , mula sa libro,dyaryo,radyo,telebisyon at pananaliksik sa mga bagay ,nakakuha tayo ng impormasyon .
Ang sulating pananaliksik, ay isinasagawa upang bigyang patunay at palawakin ang isang napiling paksa. Sa ganitong paraan ay mas naliliwanagan ang kaisipan ng isang mambabasa hingil sa paksang nabasa . Makatutulong din ito upang bigyang linaw at itama ang mga malingsabi-sabi tungkolsa paksa na ito. Ang sulating pananaliksik na ginawa namin ay may layuning bigyan ng kaalaman ang mga mag-aaral tungkol sa mga suliranin ng isang estudyante sa kanyang pag-aaral. Nakasaad sa loob ng pananaliksik na ito ang mga kaalaman tungkol sa ilang suliranin ng mga estudyante. Ang pokus ng sulating pananaliksik na ito ay ang tinatawag na,“Mga suliranin ng mga Estudyante hinggil sa pagkakaroon ng mababang marka sa akademiko,”
Ang mga impormasyong mababasa sa loob ay base sa mga impormasyong nakalap naming sa sarbey na aming ginawa.Bakit karamihan sa mga mga estudyante ang bumabagsak sa mga major subjects nila?Anu-ano ba ang mga dahilan kung bakit nangyayari ito? Ang mga kasagutan sa mga tanong ay kalathala sa sulating ito.

Rebyu ng mga Kaugnay na Pag-aaral at Literatura

Tinalakay sa bahaging ito ang literatura at pag-aaral ng ibang mananaliksik na may kaugnay sa kasalukuyang pag-aaral. Nilalahad sa mga sumusunod na dahon ang ilang kaisipang kaugnay at kahawig sa kasalukuyang pag-aaral na hinugutan ng ilang kaisipang kaugnay at kahawig sa kasalukuyang pag-aaral na hinugutan ng ilang ideyang nagging lundayan at batayan sa pag-aaral na ito. Tatlo maaring dahilan kung bakit bumabagsak o mababa ang grado ang mga mag-aaral sa kanilang mga asignatura.Ayon kay Paula Gail I. Torres base sa kanyang pasisiyasat,tatlo ang kanyang nakita dahilan sa pagbaba ng marka sa akademiko ng mga mag-aaral
.Ang kakulangan sa preparasyon,kawalan ng gana at katamaran, ito ang mga maaaring salik na nakakaapekto sa mga mag-aaral.Ayon kay Torres ang tagumpay sa paaralan ay hindi nakakamit sa pawang katalinuhan lamang. Ano ang gamit ng isang magaling na isip kung hindi natin ito ipalalago? Tandaan, sa patuloy na pagdami ng ating mga nakakalap na impormasyon, mas lalo lamang natin idinidiin ang katotohanang isang maliit na bahagi lamang iyon ng isang malawak na mundo ng kaalaman. Kailanman ay hindi naging sapat ang sapat. Iyan ay nasa kalikasan na natin bilang tao. Ayon kay Edna Wells Handy, hindi sapat ang katalinuhan upang makapasa sa isang pagsusulit. Ang katalinuhan, kapag ipinares sa sipag at tiyaga, ay maaaring makapagdulot ng mga dakilang bagay. Hindi dapat mawalan ng saysay ang pag-aaral at pagbabalik-aral dahil dito tayo tunay na natututo.

Theoritical at Konseptwal na Balangkas

Ang pag-aaral na ito ay naka-pokus sa suliranin ng mga mag-aaral sa hingil sa pagkakaroon ng mga mababang marka sa kanilang akademiko. Ang pagtukoy ng mga salik hingil sa suliraning ito ay mahalagang gawain para sa mananaliksik dahil hindi lang ito nagbibigay impormasyon, nakakatulong pa ito upang lagyan ng tuldok ang suliranin ng mga estudyante sa kanilang akademiko.
Ang mga salik na aming nakalap ay ang mga sumusunod: Katamaran sa pag-aaral. Ang salik na ito ay lubhang nakaka-apekto sa mga Marka ng mga mag-aaral.sa batayan ng pag-aaral na ito ay ang pagkapilitan ng mga estudyante sa kursong kanilang kinuha kaya wala silang interes sa paag-aaral. Kulang sa Pag-unawa. Ang salik na ito ay nakaka-apekto sa pag-unawa sa mga suliranin,sa mga pagsusulit at sa mga gawaing ibinigay kanilang guro dahil sa kahirapan sa mga subject kinakailangan ng malawakang pag-unawa nito. Kulang sa pagrerebyu. Ang salik na ito na kung saan ang isang estudyante ay kailangang maglaan ng oras sa pagrerebyu o pag-aralan ang mga itinalakay sa mga nagdaang araw.
Kawalan ng pukos. Ang salik na ito ay lubhang nakaka-apekto sa pag-aaral, Sapagkat ang kawalan ng pukos sa pag-aaral ay nakakababa ng mga marka sa kanilang akademiko sanhi ng paglaan ng oras sa mga bagay na hindi naman ukol sa pag-aaral.

Malayang Baryabol Mga Salik Hinggil sa Pagkakaroon ng Mababang Marka sa AkademikoKatamaran sa Pag-aaralKulang sa Pag-unawaKulang sa PagrerebyuKawalan ng Pokus |

KasarianPinagtapusang PaaralanEdad |

Modereytor na Baryabol

Talangguhitang Bilang 1.Isang Maanyong Dayagram na Nagpapaakita ng Baryabol
Ng Pag-aaral

Paglalahad ng mga Suliranin

Isa sa mga posibleng maging kahalagahan nito ay ang mahikayat ang mga estudyante na mag-aral ng mabuti. Hinahangad ng mananaliksik sa pag-aaral na ito ang pagtukoy ng mga salik na nakakaapekto sa pagbaba ng grado ng mga mag-aaral sa University of the Immaculate Conception kaugnay sa kanilang akademiko. Tinangkang sagutin ng pananaliksik na ito ang sumusunod na katanungan:

* Ano nga ba ang kahalagahan ng pag-aaral? * Ano ang mga salik na naka-aapekto sa Akademiko ng mga piling estudyante. * Mayroon bang makabuluhan ang pag-aaral sa suliranin ng mga estudyante hinggil sa pagkakaroon ng mababang marka sa akademiko batay sa mga sumunod:
4.1.) Kasarian
4.2.)Pinagtapusang Paaralan
4.3.)Edad

Kahalagahan ng Pag-aaral

Ang pag-aaral na ito ay kinakailangan ng mga estudyante, lalo na sa mga estudyanteng hindi alam ang kanilang ginagawa. Ang hangarin o layunin ng pag-aaral na ito ay maitaas ang antas ng kaalaman at komprehensyon ng mga estudyante sa alin mang mga asignatura sa iba’t-ibang departamento. Sa pananaliksik na ito maaring malaman nila ang dapat gawin sa kanilang pag-aaral .Ang edukasyon ay ang tanging makakapagbigay sa atin ng karunungang sa araw-araw na pamumuhay.Mahalagang mapag-aralan nating ang mga bagay na nasa paligid natin lalo na sa ating mga paaralan o eskwelahan .Ang kahalagahan din nito ay lubhang makatutulong sa sumusunod:
Mga estudyante. Ang pag-aaral na ito ay magiging makabuluhan sa sinumang nagnanasang saliksikin ang mga salik ng pagkakaroon ng mababang marka sa akademiko. Isang posibleng kahalagahan nito ay ang maipaalam sa bawat estudyante na ang pag-aaral ay hindi biro sapagkat ang antas ng kolehiyo, ito ay isang antas kung saan pinaghahandaan ang propesyon na nais tahakin sa kasalukuyan at hindi dapat nila balewalain ang pag-aaral, dahil bilang isang mag-aaral ang edukasyon ay ang pundasyon ng ating buhay kaya tayo nakakapag-isip at nakakagawa ng kung anu mang kaya nating gawin.
Mga guro. Ang pag-aaral na ito ay makakatulong sa mga guro o propesor upang magkaroon sila ng bagong ideya hinggil sa paghubog ng kaalaman ng mga mag-aaral. Sa pag-aaral na ito makakagawa sila ng bagong estratehiya na makakapagpapataas pa ng kasanayan sa pag-aaral at pagpapalawak sa kaalaman ng mga mag-aaral.

Similar Documents

Free Essay

Isang Paghahambing Na Pag-Aaral Sa Epekto Ng Paninirahan Sa Dormitoryo at Sa Sariling Tahanan Ng Mga Mag-Aaral Sa Unang Taon Ng Unibersidad Ng Manila Sentral Sa Kursong Parmasya

...nangangailingan ng pagsusumikap, determinasyon, at pakikisama bago malampasan. Kalimitan, sa layo ng tirahan ay napipilitan o di kaya’y gustong manirahan sa boarding house o sa mga dormitoryo. Ayon sa isang pag-aarral sa Colorado College, USA nina de Araujo at Murray noong taong 2010, merong sapat at magandang dahilan ang pagtira sa isang dormitory, maliban sa hindi problema ang mga gawaing pambahay, ito daw ay pwedeng magkaroon ng magandang epektong pang-akademiko sa isang estudyante. Inilahad naman ni Thompson et al (1993) karamihan sa mga naninirahang mga mag-aaaral sa unang taon sa kolehyo na nakatira sa mga dormitoryo ang nakakapagtapos sa kolehiyo. Halos lahat ng mga pag-aaral kabilang ang mga nabanggit ay nagsasabing merong magandang epekto pang-akademiko ang pagtira sa ganitong pamayanan. Subalit, hindi nito mabubura ang katotohanang mahirap at maraming pagsubok ang kakaharapin ng isang estudyanteng naninirahan malayo sa kanilang pamilya lalo na kung unang beses niya itong gagawin. Ayon kay Joshua Huffman (2010), maaring magdulot ng mga masamang epekto ang pag-dodormitoryo. Inilahad niya na bagamat maraming pwedeng matutunan ang isang mag-aaral sa paninirahan sa ganitong pamayanan ay hindi maiiwasan ang laki ng gastos na kakaharapin nito at hindi rin sila nalalayo sa peligro lalong lalo na kung ito ay nasa labas ng unibersidad. Maaring matuto ng mga masasamang bisyo ang mga mag-aaral sa pamamagitan ng kanilang mga dorm mates. Dagdag pa ni Huffman, sa haba ng araw......

Words: 836 - Pages: 4

Premium Essay

Social Networking: Epekto Sa Komunikasyon Sa Pananaw Ng Mag-Aaral Sa Ikatlong Taon Sa Kolehiyo Ng Komunikasyon Ng Politeknikong Unibersidad Ng Pilipinas Taong Aralan 2011-2012

...EPEKTO SA KOMUNIKASYON SA PANANAW NG MAG-AARAL SA IKATLONG TAON SA KOLEHIYO NG KOMUNIKASYON NG POLITEKNIKONG UNIBERSIDAD NG PILIPINAS TAONG ARALAN 2011-2012 Bilang Pinal na kahingian sa Asignaturang Pagbasa at Pagsulat tungo sa Pananaliksik (FILI 2023) Ang mga Mananaliksik De Jesus, Von Denise B. Guevara, Risheill D. Hife, Eliene M. Latigar, Dianne M. Losaria, Jonathan L. Lumanta, Koryn M. Mendoza, Shekinah Marie, D.C. Miranda, Junel N. Velasco, Princess Ivy M. PEBRERO 2012 KABANATA 1 Ang Suliranin at Kaligiran ng Kasaysayan PANIMULA Ang tao, mula pa noong una, ay may sistema o kaayusan na sa mga bagay-bagay. Ang tao ay isang espesyal na nilalang sapagkat sa lahat ng uri ng nilalang na nabubuhay sa mundo. Tanging ang tao lamang ang may kakayahang mag-isip at i-uri ang tama sa mali, makaintindi, makaunawa at marami pang iba. Isa sa mga salik upang magkaintindihan o magkaunawaan ang bawat tao ay ang pakikipagtalastasan o pakikipagkomunikasyon sa pamamagitan ng tinatawag na wika. Ayon sa wikipedia, ang komunikasyon o pakikipagtalastasan ay ang pagpapalitan ng impormasyon sa isang tiyak na sistema ng mga simbolo, isang payak na paliwanag. Ilan sa mga iskolar at matatalinong tao ang nagbigay pa ng konkretong pagpapakahulugan sa wika at sa komunikasyon. Ilan sa kanila ay sina Archibald Hill, Henry Gleason, Sapir, Aristotle, Alcomtiser, Reynaldo Cruz, at marami pang iba. Ayon kay Archibald Hill, ang wika ay isang anyo ng simbolikong pantao na binubuo ng mga......

Words: 10737 - Pages: 43

Free Essay

Epekto Ng Social Networking Sa Mga Piling Mag-Aaral Ng Bsis-1a Taong Aralan 2010-

...Epekto ng Social Networking sa mga Piling Mag-aaral ng BSIS-1A Taong Aralan 2010-2011 ng University of Caloocan City Pangkat VI: Alcera, Igie Ralph T. Anselmo, Marnie Nadyne L. Azcarraga, Jerson E. Bebat, Gerlie BSIS - 1A Dr. Carmelita Alejo Talaan ng Nilalaman Kabanata 1 --------------------------------------------------------------- 4 Panimula ----------------------------------------------------------- 4 Sanligang Kasaysayan -------------------------------------------- 4 Balangkas Teoretikal --------------------------------------------- 8 Balangkas Konseptwal -------------------------------------------- 9 Paglalahad ng Suliranin ------------------------------------------- 10 Saklaw at Limitasyon ng Pag-aaral ------------------------------ 10 Katuturan ng talakayan ------------------------------------------- 11 Kabanata 2 ----------------------------------------------------------------- 13 Banyagang Literatura --------------------------------------------- 13 Lokal na Literatura ------------------------------------------------ 14 Banyagang pag-aaral ---------------------------------------------- 17 Lokal na Pag-aaral ------------------------------------------------- 18 Kabanata 3 ------------------------------------------------------------- 25 Pamaraang ginamit --------------------------------------------- 25 Paraan ng pagpili ng respondente ---------------------------- 25 Deskripsyon ng mga respondent ------------------------------......

Words: 6528 - Pages: 27

Free Essay

Epekto Ng Ecotourism Sa Mga Estudyante

...EPEKTO NG ECOTOURISM SA MGA ESTUDYANTE Bilang Bahagi ng Pangangailangan sa Asignaturang Filipino 122 Etang, Mariene Ale Kate Panes, Jacqueline Cabrera, Jonalyn Ika Siyam ng Disyembre, Taong 2013 PANIMULA Ecotourism ay isang anyo ng turismo na kinasasangkutan ng pagbisita sa babasagin, malinis , at medyo hindi nababahalang natural na mga lugar , inilaan bilang isang mababang - epekto at madalas maliit na sukat kahalili sa masang (standard commercial) turismo . Ang layunin nito ay maaaring upang turuan ang mga biyahero, upang magbigay ng mga pondo para sa ekolohiya konserbasyon, upang direkta makinabang ang pagpapaunlad ng ekonomiya at pampulitikang empowerment ng mga lokal na komunidad, o upang pagyamanin paggalang sa ibang kultura at para sa mga pantao. Dahil noong 1980’s Ecotourism ay itinuturing na isang kritikal na pagpupunyagi ng isang environmentalist, kaya ang hinaharap na henerasyon ay maaaring makaranas ng mga destinasyon ng relatibong hindi nagalaw sa pamamagitan ng tao interbensyon. Maraming mga unibersidad na pangprograma ang gumamit sa deskripsyong ito bilang definasyon ng pagtatrabaho ng isang Ecotourism. Ang layunin ng Ecotourism ay upang hikayatin ang mga turista sa mababang epekto, at lokal na nakatuon sa kapaligiran upang mapanatili ang ating species at habitats lalo na sa kakulangan sa pag-unlad ng isang rehiyon. Habang ang ilang mga Ecotourism na mga proyekto, kabilang ang ilang natagpuan sa Estados Unidos, ay maaaring......

Words: 842 - Pages: 4

Free Essay

Epekto Ng Teknolohiya Sa Mga Mag-Aaral

...Kurso/Taon: 1. Nakakaapekto ba ang teknolohiya sa kalusugan? Oo Hindi 2. Importante nga ba ang teknolohiya sa ating pamumuhay? Oo Hindi 3. Maraming nagsasabi na maraming mga bagay ang magandang makita sa teknolohiya lalo na sa “internet”, ngunit lahat ba ito maganda at nakakabuti? Oo Hindi 4. Ang cellphone, ito ay nakakatulong sa pakikipag-komunikasyon sa ibang tao ngunit ang cellphone din ba ay may masamang dulot sa ating kalusugan? Oo Hindi 5. Ano ba ang masamang dulot ng teknolohiya? Nakakasira ng pag-aaral at buhay. Nagbibigay aliw sa buhay. Lahat ng nabanggit. 6. Sa larangan ng kalakalan, malaki ba ang naitutulong dito sa mga trabahante o lalo itong nakakasama? Nakakatulong ito dahil mas pinabilis nito ang mga trabaho. Nakakasama ito sa mga trabahante dahil pinapalitan na sila ng mga “robots” o “machine”. Pareho lang itong nakakatulong at nakakasama sa mga trabahante. 7. Sa transportasyon naman, ito ba ay nakakabuti sa mga tao o ito ba ay nagdudulot ng masamang epekto lalong-lalo na sa kalusugan? Nakakabuti ito dahil mas mabilis ang pagpunta ng mga tao sa kanilang nais na destinasyon. Nakakasama ito dahil nagiging tamad ang mga taong lumakad. Lahat ng nabanggit. 8. Ang teknolohiya ay ginagamit para lamang mapabilis ang mga gawain natin ngunit ito ay inaabuso ng iba. Sumasang-ayon ka ba dito o hindi? ......

Words: 622 - Pages: 3

Free Essay

Ang Pananaw Ng Mga Mag-Aaral Ng Computer Science Sa Usapaing Pagsasalin Ng Mga Aklat Tungkol Sa Computer Science Sa Wikang Filipino

...Unibersidad ng Pilipinas Sta Mesa Manila Ang Pananaw ng mga mag-aaral ng Computer Science sa usapaing pagsasalin ng mga aklat tungkol sa Computer Science sa Wikang Filipino Florentino, Wesley Jamandron, Dana Pantojan, Patreesza Puyat, Kate Belga, Alexis Castillo, Xena Cruz, Thessa Amor Ayaay, Arjel Magturo, Tristan BSCS 1-1D Prof. Jomar Adaya Feb 19 2013 Kabanata 1: Ang Suliranin at Kaligirang Pangkasaysayan. Panimula Ang wika ay isang makapangyarihang bagay dahil may kakayanan itong makabuo o makawasak. At kung ang mga estudyante ay may panahong mapag-aralan ang nasabing wika ay magkakaroon din sila ng kapangyarihan. Sa mga taon na tayo ay nag-aaral ng wika sa mga paaralan. May dalawang klaseng wika tayong natutunan at ito ay ang Wikang Ingles at ang Wikang Filipino. At sa henerasyon ngayon na ang pagbabago ay wala na kasing bilis, nagkakaroon na ng konsepto ang mga Pilipino sa pagkaprestihiyoso sa pag-gamit ng Wikang Ingles lalo na sa agham at teknolohiya at unti-unti na itong mas nagiging dominante sa pag-gamit kaysa sa sariling wikang. Ngunit, kahit ang Wikang Ingles ay sopistikado, siyentipiko, at intelektuwal ay hindi parin ito matitibag ang wikang pinagmulan sa paraan na ito ay ipinapatibay ng ating konstitusyon at iba pang batas. At ang pag-aaral na isasagawa ay ipapakita hindi lamang na bibigyang halaga ang sariling wika ay kundi bibigyang rin nang importansya ang paraan ng pagsasaling sa Wikang Filipino. Sa gagawing pag-aaral ay dito......

Words: 1163 - Pages: 5

Free Essay

Mga Maling Gawi Sa Pag-Aaral Ng Mga Estudyante Sa Unang Taon Sa Kolehiyo

... Kolehiyo ng Edukasyon Mga Maling Gawi sa Pag-aaral ng mga Estudyante sa Unang Taon sa Kolehiyo ng Edukasyon Jacinto, Aileen Nicole Magsayo, Michelle Love Pombo, Charisse Ipinasa kay: Prof. Josefina Magno Kabanata I Ang Suliranin at ang Kaligiran Nito Panimula Simula elementarya hanggang kolehiyo hindi maiiwasan ang pag-aaral para sa susunod na aralin o bilang paghahanda para sa periodical tests o midterm/final exam. Bilang mag-aaral mayroon tayong iba’t-ibang gawi upang hindi maging mabigat ang magrepaso o magbasa ng mga aralin. Nandiyan ang makinig sa musika habang nagbabasa, maglagay ng mga makukulay na highlighters sa mga salitang importante sa aralin, magre-write ng mga notes at mag-aral kasama ang mga kaibigan. Karamihan sa kanila (mag-aaral) ang nagsasabing epektibo ito upang makintal sa isip ang mga asignaturang kanilang nililimi. Ngunit batay sa mga pagsasaliksik, ang mga itinuturing na tradisyonal na paraan ng pag-aaral ay hindi nakakatulong sa lubos na pagkatuto ng isang estudyante. Kinakailangan itong baguhin upang maging epektibo ang resulta sa mga grado ng mag-aaral. Ang layunin ng pananaliksik na ito ay (a) malaman ang gawi sa pag-aaral ng mga estudyante (b) magbigay ng mga tamang paraan kung sakali mang may mali sa nakagawian nila at (c) matulungan ang mga mag-aaral na pataasin ang kanilang grado sa tulong ng mga rekomendasyon......

Words: 1080 - Pages: 5

Free Essay

Retensyon Ng Kaalaman Ng Mga Studyante Sa Bsa

...III: DISENYO AT PARAAN NG PANANALIKSIK 1. Disenyo ng Pananaliksik Ang pag-aaral na ito ay isinagawa ayon sa disenyo ng pamamaraang deskriptib-analitik na pananaliksik. Tinangkang ilarawan at suriin ng mga mananliksik sa pag-aaral na ito ang pagapapanatili ng kaalaman ng mga mag-aaral sa Financial Accounting Theory. 2. Mga Respondente Ang mga piniling respondente sa pag-aaral na ito ay ang mga mag-aaral ng kursong Accountancy na nakapagtapos na ng labinlimang (15) yunit sa asignaturang Financial Accounting sa kasalukuyang semester ng Holy Cross of Davao College. Ang mga respondente ay kinuha sa isang klase sa asignaturang Accounting na binubuo ng 40 na mag-aaral. 3. Instrumento ng Pananaliksik Ang pag-aaral na ito ay isinagawa sa pamamagitan ng pagsarbey. Ang mga mananaliksik ay naghanda ng test questionnaire upang malaman ang kaalaman ng mga mag-aaral hinggil sa Financial Accounting Theory. Upang lalong mapabuti ang pag-aaral, ang mga mananaliksik ay nangalap ng impormasyon sa iba’t ibang hanguan sa aklatan tulad ng mga libro, internet, at iba pa. 4. Tritment ng mga Datos Dahil ang pamanahong papel na ito ay hindi isang pangangailangan sa pagtatamo sa isang digri, walang ginawang pagtatangka upang masuri ang mga datos sa pamamagitan ng mataas at kompleks na istatistika. Tanging pagta-tally at pagkuha ng porsyento lamang ang kinailangang gawin ng mga mananaliksik. KABANATA IV: PRESENTASYON AT INTERPRETASYON NG MGA DATOS KABANATA V:......

Words: 372 - Pages: 2

Free Essay

Persepsyon Ng Mga Piling Mag-Aaral Sa Angeles University Foundation Hinggil Sa Ikatlong Kasarian

... 2013-2014 PERSEPSYON NG MGA PILING MAG-AARAL SA ANGELES UNIVERSITY FOUNDATION HINGGIL SA IKATLONG KASARIAN __________ IsangPapelPananaliksik Iniharapsamgaguro ng Fil02 __________ IsangBahagi ng mgaGawaingKailangan Sa Pagpasasa Fil02 _________ nila: Arrozal, Mikee B. Carlos, Carla Mae F. Cortez, Donna Fe Guinto, Nickey Y. Gutierrez, Shiela Mae Magbag, Sarah Manalang, Daryll C. Tallorin, Justine Marie V. DAHON NG PAGPAPATIBAY Bilang isang bahagi ng kailangan sa asignaturang Filipino 02a, Pagbasa at Pagsulat Tungo sa Pananaliksik, ang pananaliksik na ito ay pinamagatang “PERSEPSYON NG MGA PILING MAG-AARAL SA ANGELES UNIVERSITY FOUNDATION HINGGIL SA IKATLONG KASARIAN” ay inihanda at iniharap ng mga mananaliksik mula sa seksyong BS PSY ng Angeles University Foundation, S.Y. 2013-2014, ika-unang pangkat at itinagubilin sa guro para sa kaukulang PASALITANG EKSAMINASYON. Mga Mananaliksik, Arrozal, Mikee B. Carlos, Carla Mae F. Cortez, Donna Fe Guinto, Nickey Y. Gutierrez, Shiela Mae Magbag, Sarah Manalang, Daryll C. Tallorin, Justine Marie V. Mrs. Mary Grace S. Razon Guro March 12, 2014 Petsa PASASALAMAT Ang mga mananaliksik ay lubos na nagpapasalamat sa lahat ng mga taong naging susi upang maikasatuparan ang pananaliksik na ito. Sa mga respondyente na nagbigay ng kanilang oras at malugod na sinagutan ang sarbey kwestyoner na inihanda ng mga mananaliksik na nagbigay ng mga datos na kailangan sa pananaliksik na......

Words: 17158 - Pages: 69

Free Essay

Salik Na Nakakaapekto Sa Pag-Aaral Ng Algebra

...Kaligiran sa pananaliksik…………………………………………………..3 Paglalahad ng suliranin Hinuha Kahalagahan ng pag-aaral Katuturan ng mga katawagang ginagamit Kabanata 2 Kaugnay na literature Pangmagaa Kabanata 1 Panimula Ayon sa mga departamento sa edukasyon tulad ng Commission on Higher Education o CHED at Department of Education o DepEdang Algebra daw ay dapat isali sa kurrikula ng mga magaaral na pumapasok sa mga unibersidad, colegio o mga institute. Sa kadahilanan na ito raw ay makakatulong sa mga magaaral. Ngunit ano nga ba ang asignaturang ito? Algebra ay ang pag-aaral ng mga numero, dami, mga relasyon at istrakturasangay ng matematika. Ang Algebra pangkalahatan ay itinuro sa mga colegio,na nagpapakilala sa Algebra pangunahing ideya: Kapag aming pag-aralan figure para sa karagdagan o pagpaparami kung ano ang mangyayari kapag, at upang maunawaan ang mga konsepto at kung paano lumikha ng isang variable polynomials at makita ang kanilang mga Roots. Algebra bagay ng pag-aaral ay hindi lamang isang numero, ngunit ng iba't-ibang mga istraktura abstraction. Bilang halimbawa, ang hanay ng mga integer na may karagdagan, pag paparami ng order at kaugnayan ay isang hanay ng mga algebraic istraktura. Sa ang lamang namin ay interesado sa isang iba't ibang mga relasyon at mga katangian, at parasa "ang bilang mismo ay kung ano" ang problemang ito ay hindi mahalaga. Mga karaniwang uri ng mga algebraic istraktura ng mgagrupo, singsing, field, magkaroon ng amag,......

Words: 4029 - Pages: 17

Free Essay

Suliranin Ng Mga Working Student Sa Amaer: Isang Pag-Aaral

...Pangkasaysayan Ang mga working student sa AMA East Rizal ay ilan lang sa mga nagsasakripisyo ng kanilang oras at katawan upang matupad ang hangarin na makapagtapos at maging matagumpay. Sa dinami-dami ng mga sikat at malalaking unibersidad sa Kalakhang Maynila, bakit sa AMA nila napiling mag-aaral? Ayon sa isang respondente na aming nakapanayam, ang AMA ay ang nangunguna sa lahat pagdating sa kursong Information Technology na ayon din sa kanya ay in-demand sa ating bansa ngayon. Makabago daw ang pasilidad at teknolihiyang ginagamit sa nasabing unbersidad na hindi makikita sa iba. Ngunit paano niya nasabing nangunguna ang AMA pagdating sa kursong nabanggit? Ang AMA Computer University na kilala din dati bilang AMA Computer College (AMACC) at AMA Technological School (AMATS), ay itinatag ni Dr. Amable R. Aguiluz V. Ipinangalan niya ang unibersidad na ito sa initials ng kanyang ama na si Amable Mendoza Aguiluz. Nakita ni Dr. Aguiluz Sr. ang demand para sa mga fully trained computer professionals ng ating bansa. Ngunit, walang institusyon ang may gustong magtayo ng kolehiyong nagbibigay ng computer education. Ngayon, nabigyang buhay na ang kanyang bisyon sa pamamagitan ng kanyang anak. Itinayo niya ang AMA Institute of Computer na binansagang kauna-unahang computer school sa Pilipinas na binuksan sa Shaw Boulevard noong Oktubre 20, 1980. Kinikilala din ang AMA bilang isa sa pinakamagaling na unibersidad pagdating sa kursong Information Technology na ngayon ay nagdagdagan pa......

Words: 2497 - Pages: 10

Free Essay

“Epekto Ng Labis Na Pagkahumaling Sa Kpop Ng Mga Piling Mag-Aaral Ng Marketing Management Ng Politeknikong Unibersidad Ng Pilipinas”

...ANG SULIRANIN AT KALIGIRANG PANGKASAYSAYAN PANIMULA Marami ng iba’t ibang “genre” ng musika ang umusbong sa pagtagal ng panahon, gaya na lamang ng “pop,” “rock,” “emo,” ” jazz” at iba pa. Sa panahon ngayon, partikular sa bansang Pilipinas, maraming humahanga sa “KPOP,” ito ay pinaikling salita ng “Korean Pop.” Kadalasang tinedyer ang tumatangkilik ng musikang ito. Hindi lingid sa kaalaman ng nakararami na nasa lenggwaheng koreano ang mga liriko ng mga kanta na ito. Kaya naman kakaunti lamang ang may kakayahang makaintindi nito. Sa pamamagitan ng mga teknolohiya, mabilis na sumikat, nakilala, at naipakalat ang “KPOP” na musika sa buong mundo, gaya na lamang ng “youtube” na kinalalagyan ng iba’t ibang “video.” Ito ang nagiging daan upang makilala o malaman ng mga tao ang mga bagong musika sa panahon ngayon. Maaari rin ang iba’t ibang “website” sa “internet,” gaya ng “facebook,” “twitter,” at iba pa. Maging sa telebisyon ay naipapalabas ang mga grupo na mga koreano na gumagawa ng mga kantang “KPOP.” Bukod sa galling kumanta at sumayaw ng mga koreanong kabilang sa isang grupo na gumagawa ng kantang “KPOP,” dahil na rin sa ganda, gwapo, at galling nilang pumorma kaya naman madali nilang nakuha ang atensyon ng maraming tao, partikular mga tinedyer. “KPOP” o “Korean Pop” ay isang uri ng musika na nadebelop sa bansang Korea kaya naman puro koreano at koreana ang mga gumagawa ng mga kanta nito na nakasalin sa kanilang sariling wika. Ang mga kabilang sa isang grupo ng......

Words: 4088 - Pages: 17

Free Essay

Ang Pag-Angkop Ng Mga Mag-Aaral Sa Kolehiyo

...I: Ang Suliranin at Kaligiran Nito A. Introduksyon Sinasabi ng marami na ang buhay kolehiyo ay isang bagong kabanata ng buhay ng isang indibidwal. Ito ay isang parte ng ating buhay na kung saan ay mabibigyan ng pagkakataon ang mga nagtapos na ng haiskul na pumili ng kanilang patutunguhan sa hinaharap. Ang buhay kolehiyo ay isa ring pagkakataon para masubukan ang mga iba’t ibang kurso na gusto nilang makuha para sa tanang buhay nila. Ang unang araw sa kolehiyo ay ang katapusan din ng mga araw sa haiskul; isa itong panibagong simula para sa mga estudyante. Sa pangkaraniwan, ang mga estudyante ay nagmumuni-muni at nagtataka kung ano ba talaga ang buhay sa kolehiyo (Al-khatib, et al 2012). Sinisimulan ng mga estudyante na kalimutan ang nakaraan at magbigay pokus sa kung ano man ang darating sa hinaharap (Health Center, 2014). Isang bagay na inaasam rin nila ay ang kalayaan na kanilang makakamtan sa pag-apak sa kolehiyo. Kanilang pinapangarap na hindi na muli marinig ang mga walang-katapusan na reklamo at sermon ng kanilang mga magulang. Ang mga estudyante na may ganitong pag-iisip ay pangkaraniwan na may kakayahan na gumawa ng kanilang mga sariling desisyon at ng mga plano na kung saan ay isa ito sa mga pinakalubos na pakiramdam nila simula ng kanilang pagtatapos sa haiskul. Pagpasok ng kolehiyo, nagbabago ang buhay nila mula sa pagiging nakasalalay sa kanilang mga magulang sa pagiging isang independiyenteng tao. Marami sakanila ay lilipat mula sa kanilang maluluwag...

Words: 758 - Pages: 4

Free Essay

Epekto Ng Paghihiwalay Ng Magulang Sa Pag-Aaral Ng Mga Piling Estudyante Ng Plm

...Kabanata 1 Suliranin at Kaligiran nito Panimula: Ang annulment ay isang napapanahong isyu na dapat nating pag-usapan lalo na at hindi lang ang dalawang nagsasama ang naaapektuhan sa isyung ito kundi pati na rin ang kanilang mga anak. Ayon sa Office of the Solicitor General, 28 mag-asawa ang nagddeklara ng annulment kada araw mula noong 2012 at 10,528 na annulment cases ang naihain sa OSG base sa datos ng gobyerno na nakuha ng GMA News noong April 4, 2013 at tumataas pa ito taon-taon. Ang pananaliksik na ito ay makakatulong na malaman ang epekto ng annulment sa mga piling estudyante ng PLM sa kanilang pag-aaral. Nais ding ipahiwatig ng pag-aaral na ito kung ano nga ba ang mga solusyon sa mga epektong ito at kung may mabuti at hindi mabuting naidudulot ang annulment ng mga magulang sa buhay ng isang estudyante. Sa pananaliksik na ito ay nawa’y mabigyan nito ng kasagutan ang mga tanong na namumutawi sa ating mga isipan. Suliranin ng pag-aaral: • Ano-anu ang mga posibleng dahilan kung bakit nagkakaroon ng annulment? • Annulment ba talaga ang sagot sa mga magulang na hindi nagkakasundo? • Paano maiiwasang mapunta ang hindi pagkakasundo ng magulang sa annulment? • Ano ang epekto nito sa isang mag aaral sa PLM? • Nakakabuti o nakasasama ba ang epekto ng annulment sa mga anak na nag-aaral? • Sa paanong paraan o ano-anung pamamaraan ang dapat gawin ng mga mag aaral sa PLM kapag dumaranas ng ganitong sitwasyon? • Gaano ba......

Words: 720 - Pages: 3

Free Essay

Pananaw Ng Mga Piling Mag-Aaral Sa Ikaapat Na Baitang Ng Sekondarya Ng Colegio de San Juan de Letran Calamba Sa Pagpili Nang Nais Na Kurso Sa Kolehiyo

...Pananaw ng mga piling mag-aaral sa ikaapat na baitang ng sekondarya ng Colegio de San Juan de Letran Calamba sa pagpili nang nais na kurso sa kolehiyo KABANATA 1 Sanligan ng Pag-aaral Panimula Ang edukasyon ay importante sa bawat isa sapagkat dito nakasalalay ang kinabukasan ng bawat tao. Ito ang ating sandata upang magkaroon ng maganda at simple na pamumuhay. Ang edukasyon bilang isang propesyon ay sinasabing pagpasok din sa isang bokasyon ng pag-aalay ng iyong sarili upang hubugin ang kaalaman at asal ng mga mag-aaral na siyang pag-asa ng ating bansa. Malaki ang ginagampanang papel ng kolehiyo sa buhay at kinabuksan ng estudyante. Isa sa mga pinakamahirap na desisyon na gagawin ng isang estudyante na magtatapos sa sekondarya ay ang pagpili sa kung anong kurso ang nais niyang tahakin o kunin sa kolehiyo sapagkta ito ang magiging kaakibat ng indibidwal sa kanyang panghinaharap na pamumuhay. Sa artikulo nina Rodman Webb at Robert Sherman (1989), kanilang binahagi na ang salitang career ay maaaring tumukoy sa isang linya ng trabaho o kurso ng propesyunal na buhay ng isang indibidwal. Ang dalawang kahulugan ng salitang ito ay nagpaintindi sa atin na ang karerang tatahakin o kukunin ay kailangang pinag-isipan ng mabuti. Sa pahayag ni Abeliade (1995), kanyang inisaad na ang pinansyal na kasiguraduhan ay isang mahalagang salik sa pagpili ng kurso. Hindi rin alintana ang malaking ginagampanan sa pagdedesisyon ng mga taong nakapaligid sa mga magsisipagtapos ng......

Words: 1275 - Pages: 6