Free Essay

Synopsis

In: English and Literature

Submitted By kat2
Words 1339
Pages 6
Synopsis
Emne En ny begyndelse
Fagkombination
Dansk ! og samfundsfag B
Indledning:
I denne synopsis vil vi forsøge, at komme frem til hvorfor der er dansker der søger ud i skoven 0g hvordan det bliver belyst. Vi vil tage udgangspunkt i Danmark og landets syn på, hvem der kommer til, at stå til regnskab for det og hvad det kommer til, at betyde. Vi vil i denne sammenhæng, gøre brug fagene samfundsfag ( samfundsfaglig empiri) og dansk (humanfaglig). Hvor vi vil belyse det sekundmoderne samfund og finde de appelformer der finder sted i bilagene.

Problemformulering :

Hvordan kan det være, at folk søger ud i skoven og hvordan bliver, det belyst?
Underspørgsmål:
* Redegør for det karakterisere for det senmoderne samfund? Hvad er det ved by livet Andrea vender ryggen til?

* Hvilke appelformer finder sted i bilagene ?

* Fordelene og ulemperne ved naturen og by livet?

Metode:
I dansk har vi brugt retorik og appelformerne til at undersøge, hvordan fortælleren kommer ud til læseren. I samfundsfag har vi gjort brug af forskellige modeller og begreber som fortæller om det moderne samfund, for at kunne forstå, hvordan det moderne samfund fungere.

1) Redegør for det karakterisere for det senmoderne samfund? Hvad er det ved by livet Andrea vender ryggen til?

* Da man gik fra det traditionelle samfund, som Andrea er vendt tilbage til og over til det moderne samfund, var der politisk uro og revolutioner. * Man vil gerne beholde det enkelte menneskes mulighed for fri personlighed. * Det bliver mere klart for det enkle individ, hvordan ens lykke kommer til, så det enkle menneske bliver mere selvstændig * Mange danskere er afhænge af , at have elektronik for, at kommunikere med hinanden. * Man ville gerne have, at der var nogle værdier i samfundet, som man lagde meget vagt på (viden, vækst og forandring) * Det senmoderne samfund karakteriseres ved en enorm forandringshastighed. At alt i det senmoderne samfund er konstant og uden forandring, i vores senmoderne samfund, som vi har i dag. * Vi gør brug af en figur/ model, der fortæller om det moderne samfund( gør brug af figur)

* Hun vil gerne have, at hende børn kommer til, at kende til naturen og hvordan det er, at leve uden alt på styret fra det senmoderne samfund.

* Hun vil gerne leve et stille liv med udfordringer, og gøre det hele selv. * Hun ville gerne væk fra det senmoderne samfund da hun følte at hun havde mistet ejerskabet og kontrollen. Hendes hverdag var styret at tilfældigheder og ubevidste valg. Hun følte sig ikke tilstede, i det samfund.

2) Hvilke appelformer finder sted i bilagene ?

* Andrea bruger appelformeren etos, da hun prøver, at overbevise sin modtager, at det er det rigtige hun gør. * Hun vil gerne have, at læseren skal se hvor dårligt det senmoderne samfund er og at det stjæler ens kontrol. * Hun vil have vi skal se hvor godt det er, at bo ude bag nogle bjerge og leve isoleret og i sin egen lille verden i en bjælkehytte. * Hun bruger også appelformen patos, da hun fortæller os, at de ikke kunne klare, at leve i et samfund som styrede deres liv. Et liv hvor, de ingen kontrol eller ejerskab havde. * Hun bruger også patos til, at fortælle os hvor lykkelige de er blevet, der hvor der er flyttet hen og hvor godt et sted det er.

* Thomas Rode Andersen bruger appelformeren etos, det gør han på grund af, at han gerne vil give et budskab til sine læsere, han vil gerne overbevise dem om hvor godt stenalder kost er. * Han vil gerne vinde læserens tillid, ved at sige, at stenalder kost er sund og godt for dig, du bliver gladere og du får et bedre liv. * Han er dobbeltmoralsk da, han siger, at man skal lukke øjnene for andre diæter og at man i stedet skal holde sig til stenalder kost.

3) Fordelene og ulemperne ved naturen og by livet?

* Mange mener, at by livet har taget overhånd og har overtaget kontrollen. Vi har ikke, nogen kontrol over vores liv, vi køre i den samme træde mølle, som alle andre dage. * By livet fanger en, så man føler sig klemt, overset og man får flysten til at flygte. * Naturen gør, at man får opgaver man skal løse, man bliver mere selvstændig og man skal tage flere beslutninger selv. * I naturen skal man selv finde maden, man er selvstændig, der er ingen der bestemmer over dig. Du har kontrollen og ejerskabet. * Naturen er der længere fra alt, man isolere sig selv og melder sig ud, at det moderne samfund og gør sig fri. * By livet/ moderne samfund er du med i et social samfund hvor man bruge største tiden på elektronisk, så som computere, mobiler, tv og andet. * Man bliver fanget i det elektroniske og de fleste kan ikke leve uden, at have en mobil eller computer. Man bliver afhængig, af at kunne være på . fx facebook, internettet og få det nyeste osv.

Evaluering af arbejdet med synopsen. Besvar følgende spørgsmål * Dansk faget, har vi brugt til, at finde ud at hvordan læseren er kommet ud til modtageren og hvordan det påvirker det enkle menneske. Vi har også brugt det til, at belyse hvorfor folk flytter væk fra alt. Samfund faget har vi brugt til, at finde ud af hvad det senmoderne samfund er og hvorfor der er nogle folk der ønsker ikke, at leve i det. Vi har også brugt det til, at finde ulemper og fordele ved det by livet /moderne samfund og naturen. * Vi har brugt de enkelte kilder til, at se hvordan de påvirker enkle mennesker og deres liv og beslutninger. Vi har også brugt dem på, at se hvad de mener om de enkelte problemer i samfundet og hvad de mener med hensyn til kost og diæter. * Den kilde som vi har haft mest nytte af er – kilde 3 som er ”Derfor flyttede Andrea og familien ud i en skov.” Andrea Hejlskov. Alt for damerne. 21. november 2013.
Det er den fordi, at vi har kunne se flere muligheder i den og flere ting som var interessante i forhold til vores emne ” En ny begyndelse”. Den har haft flest relevante ting, som har været nyttige i forhold til vores problemformulering. Konklusion
Der er mange faktorer, der spiller ind, når man skal se på, hvorfor folk heller vil bo i skolen end i byen. Vores bud er dog, at det er det senmoderne samfund der spiller en stor rolle, om folk vil bo i byen eller i en skov. Der er mange mennesker der føler de har mistet kontrollen ved, at bo i det senmoderne samfund og derfor så er flytte ud i en skov eller bare væk fra byen og alle dens ulemper. Men der er dog også, mange der mener, at man melder sig ud af samfundet og alt socialt ved, at flytte ud hvor ingen andre bor.
Der er mindre fokus på, at leve ude i skoven, end der er på det senmoderne samfund, da det er det senmoderne samfund, som vi befinder os i den dag i dag. Det handler om , at prioriterer det man helt vil, det handler derfor om hvad, man vælger, at prioriteret sine penge på og det behøver ikke, at være dyrt, at have den levestil man helt foretrækker.

Litteraturliste

Bøger : 1) Brøndum Peter og Banke Hansen Thor (2010), ”Luk samfundet op!”, Columbus
Power Points ( fra timer) 2) Jens Ebbesen (2014),” Power point Retorik”
Belæg:
3) ” Derfor flyttede Andres og familien ud i en skov.” Hejlskov Andrea. Alt for damerne. 21. November 2013. 4) Stenalderkost. Rode Andersen Thomas. Politikens forslag. 2012. ( uddrag fra kogebogens indledende kapitel)
Internetsider:
5) VUCFYN-AP10, Det traditionelle, moderne og senmoderne samfund https://sites.google.com/site/vucfynap10/identitetsdannelse/det-traditionelle-moderne-og-senmoderne-samfund Litteraturhenvisninger
1) Vi gør brug af en figur/ model, der fortæller om det moderne samfund( gør brug af figur) ( Denne information kommer fra Bogen ”Luk samfundet op!” som er skrevet af Brøndum Peter og Banke Thor (2010) og udgivet af Columbus, som også står angivet på litteraturlisten).

--------------------------------------------
[ 1 ]. Peter Brøndum og Thor Banke (2010) Hansne Luk samfundet op!, side 62.

Similar Documents

Premium Essay

Project Info

...SESSION: MARCH 2011-SEPTEMBER 2011 NIPS COLLEGE OF IT AND MANAGEMENT ALL AHABAD [Synopsis and Project Guidelines] MCA-6th Semester BCA-6th Semester PGDCA-2nd Semester And MBA-4th Semester IMPORTANT DATE S ynopsis Approval Last Date Project S ubmission Date MBA S ynopsis Approval Last Date MBA Project S ubmission Date : : : : 20/05/2011 27/07/2011 30/05/2011 10/08/2011 IMPORTANT INFORMATION MCA-6th S em Project Coordinator PGDCA-2nd S em Project Coordinator BCA-6th Sem Project Coordinator MBA- 4th S em Project Coordinator : Mrs Seema S rivastava : Mr.Gangesh Kumar :Mr.Deepak Mishra Ph:9451686685 :Mr. Jitendra Kumar Keswani Ph: 8081313153 SYNOPSIS GUIDELINE SYNOPSIS AND PROJECT GUIDELINES MCA- BCA- PGDCAMCA -6 BCA-6 & PGDCA -2 Synopsis Format 1. Introduction Of Project 2. Objective Of The Project 3. Scope Of The Project 4. Project Plan 5. The Existing System 6. Background Of The Organization 7. Current Problems 8. Areas For Improvement 9. Proposed System 10. Input/Output Requirement 11. Hardware And Software Requirement 12. Database Requirement 13. System Design 14. Tables And Fields For Database 15. Database Dictionary 16. E-R Diagram 17. ‘0’ Level DFD 18. ‘1’ Level DFD 19. Security Control 20. Future Scope Of The Project 21. Conclusion NIPS COLLEGE OF IT & MANAGEMENT ALLAHABAD Ph: 0532-3291133 th th nd 1 SYNOPSIS AND PROJECT GUIDELINES 22. Reference Or Bibliography Some Suggested Project Title 1. Bank Transactions Management 2.......

Words: 1572 - Pages: 7

Premium Essay

Synopsis

...SYNOPSIS As per my management accounting assignment requirement, I prepared my report on the topic alternative decision making. The topic of my study is PURCHASE DECISION MAKING PROCESSES AND ROLES WITHIN THE FAMILY. The objective of my study was to overview of literatures examining the importance of family’s and individual’s role in consumer and buyer behavior,I ntroduction and systematization of factors influencing family purchase decisions and models examining these processes, creating an own theoretical model to introduce purchase decision making processes and relations among them, exploring the mechanism of purchase decision making processes within the family, introducing and analyzing the communication strategies of families. For the study, different research methodoly were used to arrive at conclusion. The methodologies includes Quantitative researches * Basic quantitative research * Quantitative nationwide research Qualitative reseraches * Basic Qualitative research, Repertory Grid Technique * Qualitative analysis of different elements of the conception model * Hypotheses of qualitative and quantitative researches The result of my finding includes the following: * successful problem solving- influenced by conflict-solving strategy within the family * in the case of products connected to men or women their influence is primary determining, though influencing power of children occurs directly only in the case of products that...

Words: 486 - Pages: 2

Premium Essay

Synopsis

...Synopsis for Part A of Assignment 2 There are a number of elements that can help in the study of HRM that have been covered in the two guest lectures. The first of these lectures was from Consult Capital on the 23rd January 2012 and the second was on 27th February 2012 and was from Caroline Willgoose. Caroline is the Personnel Manager from the John Lewis store in Cardiff. There is one difference between these two companies that stands out above any other element. This is the idea that each company conducts itself with either a ‘hard’ or ‘soft’ approach to Human Resource Management (HRM). ‘In essence, the ‘soft’, or what others have called ‘high commitment’ HRM, sees employees – both managerial and non-managerial – as part of the solution rather than the problem’, Bratton & Gold (2003 p.32). ‘Soft’ HRM is the idea that the employees are treated as the most important resource the organisation possesses and their needs are paramount. The hierarchy is far less highly stacked than that of the ‘hard’ approach. ‘The ‘hard’ version emphasized the term ‘resource’ and adopted a ‘rational’ approach to managing employees, that is, viewing employees as any other economic factor, as a cost that had to be controlled’, Bratton & Gold (2003 p.6 ). So, ‘Hard’ HRM is different in the fact that an organisation with this approach sees its employees and workforce as just another resource and offers little to them in regards to incentives and opportunities. John Lewis takes the......

Words: 2166 - Pages: 9

Free Essay

Synopsis

...BM COLLEGE OF MANAGEMENT AND RESEARCH INDORE SYNOPSIS REPORT SUBMITTED TOWARDS THE PARTIAL FULFILLMENT OF MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION AWARDED BY DEVI AHILYA VISHVAVIDYALAYA, INDORE ON “A Comparative Study of Customer Satisfaction From Home Loan Schemes Launched By Government and Private Sector Banks In Indore” (With Special Reference to PNB and ICICI ) [pic] MBA 3rd SEM 2011-2013 PROJECT GUIDE SUBMITTED BY Dr. SHAILASH TRIPATHI VIVEK TRIVEDI FACULTY, (BMCMR) “A Comparative Study of Customer Satisfaction From Home Loan Schemes Launched By Government and Private Sector Banks In Indore” (With Special Reference to PNB and ICICI ) PREFACE The synopsis report on “A Comparative Study of Customer Satisfaction From Home Loan Schemes Launched By Government and Private Sector Banks In Indore” (With Special Reference to PNB and ICICI ) ” is an attempt to know the satisfaction level of customers from the various home loan schemes launched by a government and private sector bank to be selected by the researcher. This research is divided into eight chapters. Their brief account is as under : Chapter 1 deals with the Introduction of the topic which will include the conceptual framework related to the Home loan and its......

Words: 5197 - Pages: 21

Free Essay

Synopsis

...2016 Spring Semester at Baruch College Wednesday, February 03, 2016 Writing Assignment No. 1 – A Synopsis of the Minsky Model of a General Financial Crisis found in the 2nd Chapter of Manias, Panics, and Crashes -- A History of Financial Crises, by Charles P. Kindleberger and Robert Z. Aliber, 6th Edition, Copyright 2011, by Palgrave MacMillan. The 2nd Chapter, pages 26 – 38, is entitled The Anatomy of a Typical Crisis. Dear Students of Economics 4201 (Course Codes 43901 & 43902, Sections PMW & QMW): Monetary Economics: Instructions: Read the second chapter in the 6th edition of the reference specified above at least twice. Chapter Two presents economist Hyman Minsky’s “economic model of a general financial crisis” (p. 26). Robert Z. Aliber, economist and co-author of the 6th edition, writes “the conclusion is unmistakable that financial failure has been more extensive and pervasive in the last thirty years” (p. 7). Four waves of financial crises have impacted the global economy over this period. Write a synopsis of no more than four (4) single-spaced, typed pages of Hyman Minsky’s economic model of a general financial crisis. A student should strive for thoroughness, preciseness (accuracy) and conciseness (brevity of written expression) in his/her exposition. A synopsis of Minsky’s model –-presented in Chapter 2-- is what is desired, not a synopsis of the entire chapter. A student shall be penalized should he/she write more than four (4)......

Words: 409 - Pages: 2

Free Essay

Synopsis

...Term-paper Synopsis Registration Number: 11114018 Names(s) of Student: Mukesh kumar Roll no. RD1105A41 Term Paper on WHY WE USE POINTERS ? ADVANTAGES AND DISADVANTAGE OF USING POINTER S AND ITS aPPLICATION | | | | | | | | | | | Estimated duration: 1 week Nature of Paper : TECHNICAL Paper Description: In this topic we discuss all about Pointer With their Uses related to program,advantage,disadvantage,and it’s application. Here we discuss some reasons why we use Pointer:- What is a pointer? Pointer is nothing , it is just a variable which hold the Address of another variable. For example, consider the variable declaration: int *ptr; ptr is the name of our variable. The '*' informs the compiler that we want a pointer variable. The int says that we intend to use our pointer variable to store the address of an integer . Such a pointer is said to "point to" an integer. Why Have Pointers? Pointers solve two common software problems. First, pointers allow different sections of code to share......

Words: 560 - Pages: 3

Premium Essay

Synopsis

...Chapter 2 & 3 Synopsis Developing Marketing Strategies and Plans Effective marketing initiates with a view, well-communicated strategy. It helps in defining the vision, mission and outlines the strategies to achieve the business goals. The business run in the way the marketing strategies are developed and implemented. The comprehensive marketing strategy describes the following things about an organization’s business, * It defines the organizations business along with its products and services. * It explicate the position and role of the products and services in the market world. * It helps in identifying the customer profiles. * It will justify to develop new schemes, plans and effective measures to withstand in the competitive market world. A marketing strategy sets the direction and goals for a company’s marketing which is different from marketing plan and specifies actions to implement the strategies. Basically, a strategy could be developed for the next few years while marketing plan describes actions to reach the deadlines in the present year. It usually engages the organization management in creating few powerful thoughts to spread awareness and sell its products. The following factors will help the organization in marketing investment, measures to emphasize to increase the sales, 1. Determining business goals: - When setting goals it is important to be as targeted so that an organization can measure the results against...

Words: 514 - Pages: 3

Premium Essay

Synopsis

...Synopsis By Desiree Perez The leading cause of death in the United States is noninfectious disease: coronary artery disease. In coronary artery disease, the arteries that supply blood to the heart become blocked, restricting blood flow. Coronary artery disease is only one disease of cardiovascular system; hypertension, stroke, and rheumatic heart disease are three other prominent cardio vascular diseases. Atherosclerosis is an important cardiovascular disease process that is the underlying cause of coronary artery disease and stroke. In the text, exercise can reduce the diseases from developing in the body. The major risk factors for developing cardiovascular disease are family history, abnormal blood lipid levels, obesity, diabetes mellitus, and stress. According to the text, behaviors that can lower the risk are stop smoking, controlling weight, exercising, lowering the blood pressure, maintaining blood lipid levels, coping with stress and stabilizing the blood glucose level for diabetics. There are many benefits to exercising. Exercise means a planned, structured program that involves repetitive body movement. According to the PowerPoint there are many types of exercises such as, isometric, isotonic, anaerobic and aerobics. Isometric is contracting a muscle against another without using movement and also not using too much oxygen. For example getting out of bed. Isotonic means to contract one muscle against another without producing movement. For example, playing......

Words: 516 - Pages: 3

Premium Essay

Synopsis

...SYNOPSIS FOR TERM PROJECT TITLE Analyzing economic aspect of business environment with respect to the Power Sector. STATEMENT OF THE PROBLEM The main problem to study is how the power sector deals with various economic aspects of the business, as well as reviewing the key strategic business decisions undertaken so far to deal with emerging problems. AIMS OR OBJECTIVES Following are the main aims of our study- 1. To analyze the economic efficiency in face of emerging sustainable energy sources. 2. To study and understand the various economic models/ theories being used such as the supply constraints, problem of excess demand, government regulations and price subsidization etc. 3. Isolating relevant elements of problems occurring in power sector and consequently develop a managerial model wherein decision making tools (such as regression etc.) can be applied. REVIEW OF LITERATURE We did an extensive search on the main problems that we would be studying under our project, as well as the main aim of our study. Thus, the following journals and discussion papers were primarily referred to, namely * "Economic Policy and Regulatory Initiatives to Address Technical Challenges in the Indian Power Sector", Directions, 2006, Research Magazine of IIT Kanpur * "Policy Environment and Regulatory Reforms for Private and Foreign Investment in Developing Countries: A Case of the Indian Power Sector", 2007, pp 76, Discussion Paper No: 64, Asian Development Bank...

Words: 677 - Pages: 3

Premium Essay

Synopsis

...LUDHIANA COLLEGE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY 6 Month SYNOPSIS s Training Submitted to: - Submitted by:- Mr. R.K. Aggarwal Nikhil Sharma Head of Deptt. Electronics & Comm. Electronics & Comm. 8TH (B) 80102108050 ACKNOWLEDGEMENT The beatitude, bliss & euphoria that accompany the successful completion of any task would be incomplete without the expression of the appreciation of simple virtues to the people who made it possible. So, reverence, veneration and honours. I acknowledge all those whose guidance and encouragement has made successful in winding up this synopsis. I owe a huge debt of thanks to a large number of people without whom none of this would have been possible. I am thankful to Dr. J.S. Sohal(Director), Dr. Pawan Kumar(Principal), Mr. R.K Aggarwal(Head of Department) for valuable suggestions and enthusiastic interest during the entire process. For my six months industrial......

Words: 3916 - Pages: 16

Premium Essay

Synopsis

...ASMA FATHIMA REG NO: 11SKCMA016 TITLE OF THE STUDY: “A STUDY ON PERFORMANCE MANAGEMENT SYSTEM OF LIFESTYLE INTERNATIONAL PVT LTD” 1. TITLE OF THE STUDY: “A STUDY ON THE PERFORMANCE MANAGEMENT SYSTEM OF LIFESTYLE INTERNATIONAL PVT LTD.” 1.0. INTRODUCTION TO THE STUDY: Performance Management System (PMS) includes activities which ensure that goals are consistently being met in an effective and efficient manner. Performance management can focus on the performance of an organization, a department, employee, or even the processes to build a product of service, as well as many other areas. PMS is also known as a process by which organizations align their resources, systems and employees to strategic objectives and priorities. In organizational development (OD), performance can be thought of as Actual Results vs Desired Results. Any discrepancy, where Actual is less than Desired, could constitute the performance improvement zone. Performance management and improvement can be thought of as a cycle: • Performance planning where goals and objectives are established • Performance coaching where a manager intervenes to give feedback and adjust performance • Performance appraisal where individual performance is formally documented and feedback delivered It is to understand the gap between two things: A performance problem is any gap between Desired Results and Actual Results. Performance improvement is any effort targeted at......

Words: 1406 - Pages: 6

Free Essay

Synopsis

...Information theory is a branch of applied mathematics and electrical engineering involving the quantification of information. Information theory was developed by Claude E. Shannon to find fundamental limits on signal processing operations such as compressing data and on reliably storing and communicating data. Since its inception it has broadened to find applications in many other areas, including statistical inference, natural language processing, cryptography generally, networks other than communication networks — as in neurobiology,[1] the evolution[2] and function[3] of molecular codes, model selection[4] in ecology, thermal physics,[5] quantum computing, plagiarism detection[6] and other forms of data analysis.[7] The main concepts of information theory can be grasped by considering the most widespread means of human communication: language. Two important aspects of a concise language are as follows: First, the most common words (e.g., "a", "the", "I") should be shorter than less common words (e.g., "benefit", "generation", "mediocre"), so that sentences will not be too long. Such a tradeoff in word length is analogous to data compression and is the essential aspect of source coding. Second, if part of a sentence is unheard or misheard due to noise — e.g., a passing car — the listener should still be able to glean the meaning of the underlying message. Such robustness is as essential for an electronic communication system as it is for a language; properly building such......

Words: 1073 - Pages: 5

Free Essay

Synopsis

...Introduction My term paper is a study of memory management systems of two different operating systems. We begin with a brief introduction to memory management systems and then we compare the memory management systems of real life operating systems – Microsoft Windows and Linux. We will not be much interested in the performance characteristics of these systems in this paper; instead our focus will be on their design and architecture. Memory management system is important part of each operating system. The main function of this system is to manage the memory system of random access memory and the other storing devices which are available on the system. Main tasks that come under the memory management are allocation and deallocation of memory to the various processes running on the system. The memory management system should be optimized as its function affects the speed and the performance of the operating system. Memory management is the heart of operating systems; it is crucial for both programming and system administration. Learning objective Compare the memory management of windows with Linux. To know the similarities to know the differences in memory management and how memory management is an important part of an operating system. My term paper will further explore following topics: * Introduction * Memory management system * Large Address Space * Protection * Memory Mapping * Fair Physical Memory Allocation * Shared......

Words: 412 - Pages: 2

Premium Essay

Synopsis

...McDonald's has come a long way ever since its beginning in 1955. Here are a few milestones of the McDonald's journey ... 1955 Ray Kroc opens his first restaurant in Des Plaines, Illinois and the McDonald's Corporation is created. 1957 Quality, Service, Cleanliness and Value (QSC& V) becomes the company motto. 1959 The 100th McDonald's opens in Chicago. 1961 Hamburger University opens in Elk Grove, near Chicago. 1963 One billion hamburgers sold. Ronald McDonald makes his debut. 1964 Filet-O-Fish sandwich is introduced. 1965 McDonald's Corporation goes public. 1967 The first restaurants outside of the USA open in Canada and Puerto Rico. 1968 The Big Mac is introduced. The 1,000th restaurant opens in Des Plaines, Illinois. 1972 A new McDonald's restaurant opens every day. The Quarter Pounder is introduced. 1973 Egg McMuffin is introduced. 1974 The first Ronald McDonald House opens in Philadelphia. The Happy Meal is launched. 1983 Chicken McNuggets is introduced. New Hamburger University campus opens in Oak Brook, Illinois. Set in 80 wooded acres. Training is provided for every level of McDonald's management worldwide. 1984 50 billionth hamburger sold. Ronald McDonald Children's Charities is founded in Ray Kroc’s memory to raise funds in support of child welfare. 1989 McDonald's is listed on the Frankfurt, Munich, Paris and Tokyo stock exchanges. 1990 McDonald's opens in Pushkin Square and Gorky Street, Moscow. 1993 The first McDonald's at sea......

Words: 1867 - Pages: 8

Premium Essay

Synopsis

...INTRODUCTION The 19th century saw a "strong awakening of interest in humane treatment of the mentally retarded" (Anastasi, 1982 p.5). However, examining some of the writings of the 20th century (Huey, 1912; Fernald 1912 in Anastasi, 1982; Foster, 1990), the attitudes of those purportedly concerned with the mentally retarded seemed anything but humanitarian. Parekh and Jackson (1997) make an important point, that a common perception exists that mentally retarded children are social outcasts, due to the stigmatizing consequences of the process of labeling. Foster (1990) also, agree that the treatment of mentally retarded people has been characterized by neglect and abuse. In support of this notion Gilbride (1993) maintain that despite advances in public policy and legislation, significant barriers towards people with mental handicaps stilI exist. Attitudes held by both the general public and the key players, especially parents in the person's life are often cited as an important component of the "handicapping" environment (Hahn, 1982; Yuker, 1988). An attitude may be defined as the individual's tendency to react positively or negatively to some person, object, situation, institution or event (Aiken, 1985; Thomas, 1982). This definition concurs with that of Graharn and LiIly (1984) who describe an attitude as an opinion about something,reflecting how favourable people are towards groups, people, ideas or issues. Kagan and Havemann(1980) also, refer to an attitude as an......

Words: 1375 - Pages: 6