Premium Essay

Systan Analist

In: Computers and Technology

Submitted By kingbryan3
Words 4395
Pages 18
CHAPTER 6
PRODUCTION

QUESTIONS FOR REVIEW

1. What is a production function? How does a long-run production function differ from a short-run production function?

A production function represents how inputs are transformed into outputs by a firm. We focus on the firm with one output and aggregate all inputs or factors of production into one of several categories, such as labor, capital, and materials. In the short run, one or more factors of production cannot be changed. As time goes by, the firm has the opportunity to change the levels of all inputs. In the long-run production function, all inputs are variable.

2. Why is the marginal product of labor likely to increase initially in the short run as more of the variable input is hired?

The marginal product of labor is likely to increase initially because when there are more workers, each is able to specialize on an aspect of the production process in which he or she is particularly skilled. For example, think of the typical fast food restaurant. If there is only one worker, he will need to prepare the burgers, fries, and sodas, as well as take the orders. Only so many customers can be served in an hour. With two or three workers, each is able to specialize and the marginal product (number of customers served per hour) is likely to increase as we move from one to two to three workers. Eventually, there will be enough workers and there will be no more gains from specialization. At this point, the marginal product will diminish.

3. Why does production eventually experience diminishing marginal returns to labor in the short run?

The marginal product of labor will eventually diminish because there will be at least one fixed factor of production, such as capital. With capital fixed, the workplace will eventually become so congested, that the productivity of additional workers will…...

Similar Documents

Free Essay

Statistics Introduction

...özetlenmesi, ilgilenilen olay ya da problem açısından ilk yapılacak iş ve son derece önemli bir işlemdir. Verilerin düzenlendiği çizelgelere sıklık çizelgeleri, verilerin gösterdiği dağılıma sıklık dağılımı denir. Verilerin yapısına (nitel, nicel, vb...) göre sıklık çizelgeleri düzenlenir. NİCEL VERİLERDE SIKLIK ÇİZELGELERİ Bir araştırma sonunda elde edilen sürekli nicel veriler, düzenlenmemiş ham ya da sınıflandırılmamış verilerdir. Aşağıda örnek olarak sunulan veriler düzenlenmemiş ham verilerdir. Konunun daha iyi anlaşılması için bu örnek üzerinden uygulamalar yapılacaktır. ÖRNEK: Bir finans analisti, bilgisayar donanım ve yazılım şirketlerinin AraştırmaGeliştirme(AR-GE) faaliyetlerine ayırdıkları kaynak miktarıyla ilgilenmektedir. Bu analist yüksek teknolojiye sahip 50 firmayı örneklem olarak belirlemiş ve bir önceki yıl gelirlerinden AR-GE’ye ayırdıkları kaynak miktarlarını (1000 YTL) elde etmiştir. Analistin amacı bu veri kümesini özetleyerek bir takım bilgilere ulaşmaktır. Veriler Tablo 1’de verilmiştir. Tablo1. Firmaların AR-GE faaliyetlerine ayırdıkları kaynak miktarları Firma No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Miktar 13.5 8.4 10.5 9.0 9.2 9.7 6.6 10.6 10.1 7.1 Firma No 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Miktar 8.0 7.9 6.8 9.5 8.1 13.5 9.9 6.9 7.5 11.1 Firma No 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Miktar 8.2 8.0 7.7 7.4 6.5 9.5 8.2 6.9 7.2 8.2 Firma No 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Miktar 9.6 7.2 8.8 11.3 8.5 9.4 10.5 6.9 6.5 7.5 Firma No 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Miktar 7.1 13.2......

Words: 7724 - Pages: 31

Free Essay

Alm Pada Bank

...secara efisien atau dilindungi (hedged) dengan menggunakan serangkaian instrumen khusus, bahwa sesungguhnya ada instrumen yang dapat dirancang khusus untuk tujuan ini. Instrumen tersebut adalah obligasi pemerintah, financial futures, put dan call options, interest rate atau basis swaps, forward rate agreements, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, setiap pemegang saham yang sudah memahami kepekaan suku bunga (the interest rate sensitivity) terhadap harga pasar saham bank dapat berupaya merubah karakter risiko, sehingga berada pada final net sensitivity position yang dikehendaki. Ini biasanya paling efisien dilakukan pada portfolio (reksa dana) bukan pada saham secara individual.. Oleh karena adanya fasilitas ini, banyak analist yang ngotot bahwa risiko tingkat bunga dapat di diversifikasi. Tetapi terminologi ini tidak akurat seperti pada capital asset pricing model (CAPM). Diversifikasi adalah berkaitan dengan karakter volatility (risiko) yang dapat dihilangkan dari risiko ekonomi ketika berbagai sekuritas dikombinasikan dalam portfolio. Tetapi ketika risiko suku bunga dilindungi (hedged) dengan menggunakan instrumen lain, risiko tidak hilang. Hanya berpindah kepada pihak lain yang bersedia melakukan transaksi hedging. Oleh karena itu risiko suku bunga tidak dapat di diversifikasi, tetapi sangat mudah dipindahkan dirubah kadar risikonya sampai tingkat tertentu yang diinginkan pemegang saham. Transaksi pemindahan risiko adalah yang paling hemat biaya (......

Words: 8394 - Pages: 34

Premium Essay

Writer

...IFRS习题(一)题目 Section A 1、 On 1 October 2005 Hydan, a publicly listed company, acquired a 60% controlling interest in Systan paying $9 per share in cash. Prior to the acquisition Hydan had been experiencing difficulties with the supply of components that it used in its manufacturing process. Systan is one of Hydan’s main suppliers and the acquisition was motivated by the need to secure supplies. In order to finance an increase in the production capacity of Systan, Hydan made a non-dated loan at the date of acquisition of $4 million to Systan that carried an actual and effective interest rate of 10% per annum. The interest to 31 March 2006 on this loan has been paid by Systan and accounted for by both companies. The summarised draft financial statements of the companies are: Income statements for the year ended 31 March 2006 Hydan Systan pre-acquisition post-acquisition $’000 $’000 $’000 Revenue 98,000 24,000 35,200 Cost of sales (76,000) (18,000) (31,000) ––––––– ––––––– ––––––– Gross profit 22,000 6,000 4,200 Operating expenses (11,800) (1,200) (8,000) Interest income 350 nil nil Finance costs (420) ...

Words: 2853 - Pages: 12

Free Essay

Atekpc

...sorumluydular. Gayri resmi bir proje girişim sürecini kullananlar IT servislerinin çalışma gruplarının kaynaklarının desteğiyle projeleri yöneten Öncü Analist tarafından yönetilmesini talep ettiler. Üretim Sistemleri Yöneticisi gereken konuları ve anlaşmazlıkları çözüme kavuşturdu, aksi halde talep elde edilir, düzenlenir ve Öncü Analist’e gönderilirdi. Proje metotları, belge, uygulamalar ve araçlar Öncü Analist tarafından, IT grupları ya da işletme alanlarında süreklilik sağlanmadan bireyselleştirildi. AtekPC bu gayri resmi proje yaklaşımlarından birçok yarar sağladı. Öncü Analistler kendi alanlarında genellikle uzun görev süreleri olan kişilerdir ve işletme faaliyetleri, ihtiyaçları ve insanlar konusunda derin bilgiye sahiptirler. Gayri resmi yaklaşımlarının sonucu olarak, kullanıcı taleplerine kısa sürede cevap verebilmişler ve çalışma gruplarıyla birlikte acil kritik ihtiyaçları ve anlaşmazlıkları giderebilmişlerdir. Bu cevap gönderildiği takdirde de bunun bir sonucu olarak işlevsel alan ve onların Öncü Analisti arasında da bir güven oluşmuştur. Güvene dayalı ilişki de doğrudan bireysel çalışana geçmiş ve her iki taraf arasında da bağlılık oluşmuştur. Bu ilişkilerin açıklığı Öncü Analistin gereklilikleri hızlı bir şekilde toplamasına ve düzenlemesine, tabloda ve gönderim tarihinde fikir birliğine ulaşmasına imkan sağlıyor. Üretimde Öncü Analist olan Linda Star işletmedeki rolünü şu şekilde açıklıyor: İşimde konuşmakta olduğum çok çeşitli kullanıcılar var. Onlar ‘Buna......

Words: 5539 - Pages: 23

Free Essay

Fiara Lacomiei

...ce in ce mai bolnavi (moral, fizic), din ce in ce mai prostiti de un sistem creat anume pentru a genera oameni incapabili. Scriitorul a folosit analogia cu o vaca sleita... Cred ca Romania, in ansamblul ei, are acest portret... dar oare ce ne facem cu vidul de educatie pe care, cei cu putina educatie macar, suntem fortati sa il suportam zilnic? Citatul ales ne duce si mai departe cu meditatia: Oare cati oameni inteligenti, demni, liberi cu adevarat mai exista? Mai putem intoarce acest sistem la unul in care adevaratele valori sa fie cele care sa ne duca inainte? Undeva departe… poate doar speranta si bunul simt al unor oameni care citesc scrisoarea aceasta si care inteleg dincolo de ecranul plat al calculatorului, prin prisma bunului analist Gabriel Liiceanu, vor face sa tresara o unda care sa mai schimbe ceva. Scriitorul Gabriel Liiceanu este fara doar si poate un adevarat model pentru orice intelectual, lider de opinie si jurnalist al societatii noastre. Cu exprimarea eleganta, cultivata, argumentata si logica, acest articol demonstreaza ce rol imens poate juca in societatea civila un lider autentic care adopta o pozitie intransigenta si al carui verb poate pune in dificultate un intreg sistem. Dupa mai mult de doua decenii in care societatea a batut de fapt pasul pe loc, putem afirma raspicat ca de astfel de intelectuali si de o astfel de societate civila avem nevoie cu adevarat. Scrisoarea lui Gabriel Liiceanu o consider o revelatie, aceea ca un filosof nu......

Words: 892 - Pages: 4

Free Essay

Brand Sense

...permită măsurarea imaginii sociale a organizaţiei care face obiectul analizei. În funcţie de situaţia concretă, lista indicatorilor de imagine se poate amplifica sau modifica, de la caz la caz. Astfel, dacă se analizează imaginea unei organizaţii politice, vor trebui avute în vedere şi programele elaborate sau prestaţia parlamentarilor respectivului partid. Dacă obiectul analizei este imaginea unei personalităţi politice 1, vor trebui avute în vedere şi dimensiunea umană a acestuia, pregătirea profesională, prestaţia politică etc. Ceea ce trebuie reţinut este faptul că sistemul de indicatori de imagine este creaţia celui care face analiza de imagine sau, în cazul unor structuri de relaţii publice mai ample, este rezultatul cooperării între analist şi planificator. 1.2. Subindicatorii de imagine Subindicatorii de imagine sunt acele elemente ale imaginii care compun indicatorul de imagine şi care, în ultimă instantă, permit măsurarea/cuantificarea imaginii sociale. Pentru fi operaţionali, subindicatorii trebuie să îndeplinească o serie de condiţii. Acestea sunt prezentate în Caseta nr.4. Caseta nr.4 • • • • • • să fie măsurabili într-un sistem de cuantificare binar (pozitiv/negativ); acopere o zonă/un palier distinct al imaginii analizate; să se circumscrie problematicii indicatorului de imagine în structura căruia intră; să fie formulat cu claritate, astfel încât să nu permită apariţia confuziilor de interpretare; să fie astfel formulat încât referirea la el să aibă......

Words: 49127 - Pages: 197

Free Essay

Swot-Analyse Mona

...boerenkaas in Tilburg te introduceren, dan is de kans “toenemende belangstelling voor biologische producten in Nederland” te algemeen. Het begrip ‘SWOT-analyse’ klinkt mooier dan het is. Er ligt nauwelijks theorie aan ten grondslag. Het is een gezond-verstandmethode die veel ruimte laat voor improvisatie, blinde vlekken, vaagheid en bluf. Probeer de beweringen en de selectie van elementen zoveel mogelijk te objectiveren. Het gaat niet om interne opvattingen en stokpaardjes, maar om ontwikkelingen in de markt en voorkeuren van klanten. Een goed SWOT-onderzoek is klantgericht. Laat daarom een klant- of marktonderzoek doen, of betrek klanten bij de analyse. Beroepen Een SWOT-analyse wordt bijvoorbeeld opgesteld door een financieel analist, of een controller. SWOT-analyse Mona |Sterktes: |Zwaktes: | | | | |Goede productkwaliteit |De hoge productprijs | |Groot assortiment. |Het kinderlijke imago. | |Sterk logo. |Mona moet altijd aan de hoge kwaliteitsstandaard houden. | |Sterke slogan. ......

Words: 770 - Pages: 4

Free Essay

Beban

...prancis. Panggilan ke kantor pusat internasional kedua perusahaan itu tidak dikembalikan, dan umum Societe mengatakan tidak eksekutif keuangan yang tersedia untuk diwawancarai. Di negara-negara bersatu, efek dan komisi tukar final mengatakan pada apakah perusahaan yang mengikuti aturan-aturan akuntansi bangsa. Tapi ada seorang pun untuk aturan internasional, walaupun ada kelompok-kelompok konsultatif diselenggarakan oleh sekelompok regulator Eropa dan oleh Organisasi internasional Komisi Efek. Nampaknya kedua kelompok akan membahas kasus Societe Umum, tetapi mereka tidak akan mampu bertindak kecuali regulator Perancis mengubah pikiran mereka. "Investor harus gelisah oleh IASB di dunia," kata jack ciesielski, editor pengamat akuntansi analist, sebuah publikasi american. "Sementara itu masuk akal untuk memiliki 'override adil dan benar' untuk memungkinkan fakta bahwa prinsip-prinsip luas mungkin tidak selalu membuat untuk pelaporan terbaik, Anda harus memiliki penilaian yang baik dilakukan untuk membuatnya adil bagi investor. Socgen dan auditor yang terlihat seperti mereka berusaha lebih untuk memenuhi tuntutan kelas investor atau regulator yang mau percaya semuanya sudah berakhir ketika mereka mengatakan itu sudah berakhir, apakah itu atau tidak. " Tidak hanya memiliki kerugian tidak occureed pada akhir tahun 2007, mereka tidak akan pernah occureed memiliki kegiatan Mr Kerviel telah ditemukan kemudian. Menurut sebuah laporan oleh sebuah komite khusus dari dewan umum Societe,...

Words: 8365 - Pages: 34

Free Essay

Case Study

... Coca-Cola është një sponsor i tregojnë natës flasim në PBS , Charlie Rose në SHBA. [ 51 ] Theme Parks [ edit ] Ndërsa jo domosdoshmërisht duke pasur emërtimin drejtat për ndonjë gjë në të gjitha vendet, kompania ka sponsor dhe të ofrojnë pije në shumë parqet temë, zakonisht në një kapacitet të veçantë. Kjo përfshin Walt Disney parqeve dhe Resorts , Merlin Music , Parqet Universal & Resorts , Gjashtë flamuj , Parques REUNIDOS , Cedar Panairi , dheSeaWorld Music , të cilat janë shtatë nga tetë operatorëve më të mëdha theme park në mbarë botën (nuk dihet nëse tetor Parqet Kinë, katërt më e madhe operatori theme park, përdor Coca-Cola). [ 52 ] ------------------------------------------------- Shih edhe [ edit ] Përshkrimi i punës Analist Financiar II është një, kontabilist degreed përvojë që përdor të kontabilitetit të avancuar dhe sistemeve teknike kompetencën dhe mjetet për të kryer dhe për të menaxhuar detyrat e ndryshme dhe komplekse në mbështetje të depozitave të detyrueshme të kompanisë dhe detyrimet e riciklimit të pajtueshmërisë. PËRGJEGJËSITË * Zhvillojë dhe të mbajë AS / 400 pyetje dhe të përdorni funksionet e raportimit SAP për nxjerrjen e të mëdha dhe komplekse grupe të dhënave nga baza dhe SAP sistemeve (CONA, P08, PR1).Kryen avancuar, shitjes komplekse të kontabilitetit dhe analiza çmimi më nxjerrë grupe të të dhënave duke përdorur avancuar bazës së të dhënave, pyetje dhe mjetet dhe sistemet e raportimit.(40%) * Kryen shqyrtimet avancuara......

Words: 7687 - Pages: 31

Free Essay

Pepsi vs Cola

...anuale de 20% privind rezultatul net. Beneficiile grupului PEPSI COLA au scazut si ele cu 7%. Ca obiective viitoare, firmele viseaza sa transforme China (5 litri de bautura gazoasa pe locuitor si pe an) sau India (1.2 litri) in imensa America (190 litri pe locuitor si pe an). In 2000, dupa revista „Beverage Digest”, cele doua companii au cheltuit peste 3.3 miliarde USD pentru publicitate. PEPSI anunta ca va sponsoriza Campionatul Rus de Fotbal, in timp ce COCA-COLA se grabeste sa sponsorizeze echipa nationala a balonului rotund si Supercupa (Campionatul de Fotbal American). „Spre deosebire de majoritatea sectoarelor industriale, tehnologia nu este decisiva in razboiul COCA-COLA – PEPSI COLA”, explica la New York Andrew Conway, analist la Morgan Stanley. „Imaginea conteaza mai mult”. Conway a calculat ca in 2000 COCA-COLA a cheltuit, pentru fiecare bautura vanduta, aproape 35 centime in marketing. La ultima Cupa Mondiala de Fotbal, COCA-COLA a investit 50 de milioane USD in „acompaniament media”, numai pe piata frantuzeasca, fata de 6.5 milioane de catre PEPSI. Aceasta din urma joaca pe cartea „tanar si rebel”. „Tinta noastra? Tinerii intre 15-25 ani” confirma Massimo D’Amore, patron la sectia de marketing international. Dupa „Generatia PEPSI” si „Generation Next”, marca albastra va Tranzactii internationale 7 Politica de marketing – principalul avantaj competitiv al COCA COLA COMPANY inghiti un miliard de franci intr-o noua campanie angajata de......

Words: 3598 - Pages: 15

Free Essay

Case St

...görüntüler sunmak istiyoruz.” – Jennifer Knapp, Fotoğraf Hizmetleri Müdürü Ürün Seçimi — Neleri göz önünde bulundurarak kurumsal bir çözüm yoluna gittiniz? “DAM sisteminin ölçeklenebilirliği, genişletilebilirliği ve yönetilebilirliğinin başarımız için çok büyük önem taşıdığını biliyorduk. 2 yılda 600 kullanıcı olacağını tahmin ediyorduk ama 2.yılda 5000’in üzerine çıktık.” –Arsalan Siddiqui, Teknik Analist, Creative Works “Çoklu kullanıcı seviyelerini –herhangi bir şirket çalışanından marka ağ yöneticilerine, harici reklam ajanslarına ve ticari müşteri temsilciliklerine- desteklemek için kullanılabilirlik, güvenlik ve esneklik en üst seviyedeydi.” —Gregg Crandall, İçerik ve Çözümler Danışmanı — Hangi tedarikiçileri seçtiniz ve öncelikli olarak dikkate ettiğiniz noktalar nelerdi ? “Artesia açık şekilde galipti. CWDL selfservis Web sitesi neredeyse hazır bir şekilde geliyordu, her hangi bir özelleştime, kişiselleştirme yapmak ise oldukça kolaydı. Ürün genişletilebilir, erişilebilirdir ve güçlü bir Java API’ye sahiptir. Ürüne 5 üzerinden 4 yıldız veriyorum.” —Arsalan Siddiqui, Teknik Analist, Creative Works Başarıyı Ölçmek — Bu yeni uygulamanın başarılı olduğunu nereden biliyorsunuz? “DAM uygulamamızın ROI’si (Return on Investment- Yatırım karlılığı); gelir getirici, üretkenliği arttırıcı ve rekabette avantaj sağlayıcı nitelikte. Ticari müşterilerimize self-servis ve masrafsız bir ortam sağlayıp, satış çalışanlarmızın satış ve pazarlama çabalarını desteklemek için,......

Words: 7794 - Pages: 32

Free Essay

Metal Essay

...S1l'olensk- --tmder --Soviet -- '-Rule .12 The lTOSt systematic application of the totalitarian model, to the specific subject of the Great Purge is Zbigniew Brzezinski Is The - Pennanent- -Purge. This \tJOrk views the purge as an inherent feature of the totalitarian system of goverrnnent, a characteristic instrument of totalitarian rule; though one that may vary in nature and intensity over time. Hence the Great Purge differed only in degree ~ not in kind; fran other Party purges before and after it .13 The totalitarian nodel has fallen out of favor since a1x>ut the 1960s. the one hand; On there has been a growing awareness and documentation of how diverse and CQ11Petitive political life within the Soviet systan can be; with a broad range of policy opinions and group interests striving for influence and requiring conciliation. that political This realization has raised at least the possibility life under previously thought. 14 Stalin also was less rigidly oontrolled than 'Ib be sure; not all students of Soviet politics - less of the Stalin era - much are prepared to accept the notion that Soviet political life is characterized by "pluralism" in any meaningful sense, or that concepts of political analysis drawn fran Western experience are fully applicable to the Soviet case .15 At least sane elements of the totalitarian concept may oontinue to be useful in canprehending the methods and......

Words: 13189 - Pages: 53

Free Essay

Paper

...helemaal zeker kunnen zijn van deze informatie. Voor betrouwbare informatie hebben we natuurlijk allereerst bij Apple zelf gezocht, maar die gaven maar weinig gegevens vrij, vandaar dat we toegewezen waren tot andere bronnen. Substituten: Als eerste moet er gezegd worden dat Jobs wilde dat de iPad eigenlijk de laptop zou vervangen, wat de iPad een substituut maakt van de laptop. De vraag is natuurlijk echter of de iPad wel zo succesvol zal worden. Het is goed om in gedachte te houden dat de iPad misschien wel geen substitutie van de laptop kan worden. Klanten: Als we kijken naar recente berichten over de iPad 2 vinden we tegenstrijdige berichten. Enerzijds zegt Piper Jaffray analist van Gene Munster dat 70% van de iPad 2 kopers nieuw zijn met het product iPad, anderzijds zegt Trip Chowdhry analist van Global Equities Research dat 60% van de iPad 2 kopers al een iPad hebben. http://www.zdnet.com/blog/btl/apple-ipad-2-sales-new-customers-buying-analysts-see-big-launch/46030 Als we kijken op de site van Apple, zien we al snel dat Apple zich onder andere richt op zakenmensen door speciale apps die hun helpen om hun werk te doen. Echter volgens Appleinsider zijn vooral de zakenmensen niet tevreden over hun mobiele toestellen vanwege de hoeveel data waar tot ze toegang hebben. Hieruit zou je kunnen concluderen dat deze doelgroep, de zakenmensen misschien wel niet zoveel vertrouwen hebben in een apparaat zoals de iPad. Het onderzoek toonden wel aan dat veel mensen de......

Words: 894 - Pages: 4

Free Essay

Management-Marketing

...functiunea de mkt. Fazele cercetarii ( proiectare, culegerea informatiilor, stocare si prelucrare, analiza) prezentate mai sus, nu sunt altceva decat atributii. Fiecare componenta, este reflectata in literatura de marketing prin descrierea unei metodologii constituita din faze ( etape) care pot fi intelese, in spiritul organizarii procesuale, ca sarcini. Privite structural, aceste componente pot fi grupate pe posturi si compartimente in cadrul carora apar urmat functii: coordonator ( responsabil) cercetare de marketing – care are ca principala atributie proiectarea cercetarii, coordonarea colectivului de cercetare, controlul, analiza si interpretarea; operatori de interviu si managerul acestora; responsabil baza de date si de programe; analist piata, etc. Planificarea activitatii de cercetare reprezinta o componenta importanta a sistemului de management Ea are la baza legatura cercetare-planificare strategica-programare a activitatii de marketing Procesul global de management al cercetarii, reflectat din fazele acesteia, caracteristice unor nivele decizionale, este alcatuit din urmatoarele procese partiale: cercetari complexe la nivelul corporatiei( intregii firme) cercetari de marketing la nivelul domeniului de operare ( activitatii) cercetari de marketing la nivelul unitatii strategice de activitate ( USA). Aceste grupe se diferentiaza prin obiectul cercetarilor, impus de scopul pentru care ele sunt efectuate. Cercetarile de marketing efectuate la nivelul......

Words: 8934 - Pages: 36

Premium Essay

Business in Russia

...This is another barrier for development. According to the analists, secondly comes out people's laziness. In other words, overwhelming majority doesn't want to exert themselves into developing their own business, despite their capability to do that; they are satisfied with their current assets, being afraid of complicating their lives taking any additional responsibility. For instance, having a look at some empirical data, we observe disbelief of many people in earning money in the internet. Only 1 out of 10 people tried earning money in the internet, while other 9 kept saying it's impossible. Embracing the psychological side of the question we admit inability of the majority to fight the fears and implement their means, instead they wait for a miracle to happen. This problem concerns many of us and not only the small business. Thirdly, the next in our list of negative issues of the startups and small business is absence of capital. Indeed, most governmental programs aimed at support of the small business come to simple credits or some regional programs which doesn't work properly. It's rather complicated to get bank credits or investments for small business in real-life environment. The most realistic option currently is to start your own business from point zero, using in it some ideas of the small business which don't need big capital investment. The last point I'd like to regard is minimizing taxes. Some analists assert that it is rather real for the small......

Words: 1713 - Pages: 7