Free Essay

The Boy in the Striped Pajama Reaction

In: Social Issues

Submitted By euzielkath
Words 706
Pages 3
Edukasyon ( Talumpati) Edukasyon ay di mananakaw ninuman, kultura ang kinapapalooban ng mga paniniwala’t kaugalian, palakasan ang daan sa pakikipagkaibigan, sandatang kailangang maangkin ng mga kabataan. Mahal kong mga tagapakinig naririto na naman po tayo sa isang pagtitipon kung saan an gating pag- uusapan ang mga aspekto na makapagpapalakas sa mga kabataang tulad ko. Mga kabataang magiging susi upang umunlad ang ating Lupang Sinilangan. Mga kabataang makapagbibigay liwanag sa mga mamamayan mula sa madilim na nakaraan. Na magiging daan sa pagbabagong ating inaasam. Hindi na lingid sa ating kaalaman na laganap na ang pag- unlad ng agham sa ating lipunan. Kaliwa’t kanan na ang mga makabagong bagay. Katulad ng cellphone at computer. Mga makabagong bagay na makagpapadali n gating pamumuhay…lalung lalo na ng mga kabataan. Kahit saang dako ka man ngayon tumingin,marami ng mga internet café ang nagkalat. Iba’t ibang model na rin ng cellphone ang lumalabas. At hindi maikakaila na halos lahat tayong mga nag- aaral sa pribadong paaralan ay umaangkin ng mga bagay na ito. Ngunit, ito ba ay ginagamit natin sa tamang paraan? Mga kaibigan, ang computer ay malaking tulong sa ating mga mag- aaral. Katulad sa mga pananaliksik…hindi mo na kailangang maghalukay pa ng sandamukal na mga aklat para kumuha ng mga kakarampot na datos sa bawat aklat. Punta ka lang ng yahoo..encode mo lang ang topikong hinahanap mo…mag-antay ka lang ng ilang segundo..binggo na .. makikita mo na ang hinahanap mo. Nariyan din ang cellphone na makapagpapadali ng ugnayan natin. Magagamit sa mga panahon ng kagipitan. Hindi mo na kailangan pang mag- antay ng ilang buwan maipadala at tumanggap ng sulat. Sapagkat sa isang text lang, minuto lang aantayin mo..tanggap kaagad. Ngunit sadyang namamali ang ilang mga kabataan sa paggamit ng mga teknolohiyang makabago. Sa halip na sa pagpapaunlad ng karunungan ito gagamitin, ginagamit nila ito sa walang kuwentang bagay. Sa halip na magresearch para sa assignment…DOTA, counterstrike, YM at facebook ang inaatupag. Mayroon din diyan na pakikipagtextmate ang pinagkakaabalahan. Nagpupuyat tuwing gabi. Nanlalalim ang mga mata sa kinaumagahan…ang siste nakikipagtextmate sa kung kanino na lamang. Pagdating sa klase..bagsak si nene, inaantok, walang assignment. Pagkatapos magpapadala sa mga magagandang quotes, mag- a-eyeball, magkakarelasyon, mabubuntis, mawawala sa huwisyo ang kinabukasan, malulugmok sa putikan. Ito ang paraan ng paggamit ng mga kabataan sa mga makabagong teknolohiya.tsk tsk tsk…hindi ba’t edukasyon ang natatanging kayamanan na hindi mananakaw ninuman? Ito ang natatanging sandata na maipagsasanggalang sa lahat ng pagsubok ng buhay. Kapag edukado ang isang tao nagagawa nitong maitama ang mga maling paniniwala na bunga ng kahunghangan. Naisasalba ang isang tao sa lupit ng kahirapan. Bumaling naman tayo sa ating banal na kultura. Ito ay ang kinapapalooban ng mga paniniwala’t kaugalian. Ito ang makinang na kasaysayan ng ating mga ninuno. Alam ba ninyo na sa buong mundo, Pilipino ang tinitingala ng mga dayuhan pagdating sa kulturang kinamulatan? Kung kaya’t maraming mga dayuhang ang piniling mag- asawa ng isnag Pilipino nang dahil sa ating kultura. Sapagkat tayong mga Pilipino ay kilala bilang matulungin, mapagkumbaba, masunurin, at magalang na lipi. At ito dapat ang magiging katangian ng ating mga kabataan. Sa kadahilanang kung taglay ng mga kabataan ang mga ganitong uri ng mga katangian ay mapapadali ang ating pag- unlad. Magkakaroon ng matiwasay na pagsasama. Makakamtan ang paggalang sa bawat kapwa. Ang Kultura natin ay maipapakita rin sa mga palakasan. Dahil ito ang isang makinang na daan sa pakikipagkaibigan. Ditto nalilinang ang mga kakayahan na sangkatauhan. Nahahasa rin ditto ang tiyaga ng mga kabataan s apagkamit ng tagumpay. Kung ang bawat kabataan ay mapapabilang sa isang legal na palakasan, mapapalayo sila sa bisyo. Bagkus, mararagdagan pa ang mga kaalaman at kakayahan nito sa pagsunod sa agos ng buhay. Hindi lamang pisikal na kakayahan ang mahahasa kundi pati na rin ang emosyonal at intelektwal. Sa mga palakasan nagsisimula ang isang magandang pagsasamahan. Kayat mahal kong mga tagapakinig…lalung lalo na sa mga kabataang tulad ko, huwag nating antaying mawala ang lahat ng mga pagkakataon para sa ikauunlad natin. Sama sama nating yakapin at tanggapin ang mga aspektong makapagbibigay sa atin ng lakas na makakatulong sa ating ikauunlad. Nasa ating kamay ang pag-unlad na inaantay ating bayan. Sapagkat tayo ang tinaguriang pag- asa ng bayan.

Similar Documents

Free Essay

The Boy in Striped Pajamas

...JHZC The Boy In The Striped Pajamas: Summary The movie started with an eight-year-old boy, named Bruno, running across Berlin with his three friends. Bruno is the son of a government official, a soldier of the Nazi period, named Ralf. When Bruno went home, he saw that their things are being prepared and packed by the house servants. He was confused of what’s happening and so his mother, together with his sister, named Gretel, approached him and said something about having good news. Bruno doesn’t have any idea what the good news was about. Later that day, Bruno learned that the good news was about his father being promoted to become a higher-ranking soldier. Because of the promotion, Bruno and his family need to leave Berlin and move to the countryside where their new house is located. He was very reluctant to leave Berlin because he will miss his friends. Eventually, Bruno and his family left Berlin and finally arrived at the countryside. Bruno was very lonely when he first step foot on the place. He cannot see other children whom he can play with. One day, Bruno peeked through his new bedroom’s window and saw what he think was a farm. He then asked his mother if he could play with the children at the farm. At first, his mother agreed to it but when he mentioned that something was strange about the people in the farm, his mother asked him what was it. Bruno answered that the people in the farm are all wearing pajamas. He also mentioned that their servant, named......

Words: 1415 - Pages: 6

Free Essay

Cry More Voluntarily

...Dear Alice, For the last year or so, I haven't been able to cry anymore. And when I do, absolutely no tears come out. My eyes just water up, but there are no tears. Is this normal? Should I be worried? —Confused Dear Confused, Crying as an emotional response (rather than to clear out debris and moisten the eyes) is a uniquely human phenomenon. Some evolutionary biologists think this function developed as a distress call of sorts. Human beings can "fake" all other emotions, but crying is more likely to be reflective of genuine emotion. Tears often stimulate a nurturing response in others, which, for a creature as socially interdependent as people are, can be a key to survival. Tears are also necessary for the lubrication and nourishment of our eyes, and they protect our eyes from infection. So what's going on when someone can't cry? There are a few possible explanations. You mentioned that your eyes water up, but there are no tears. It’s possible that your tears are evaporating too fast. Environmental conditions like smoke, wind, and dry climates can make tears evaporate more quickly than normal. When a person isn’t producing enough tears or has poor quality tears, he or she may be suffering from dry eye syndrome. This condition, known as keratoconjunctivitis sicca, can be the result of many factors. Experiencing dry eyes is actually a natural part of the aging process and most people over 65 show signs of dry eye syndrome at some point. Women are more likely to develop......

Words: 5727 - Pages: 23

Free Essay

Novel

...Salman Rushdie Midnight's Children First published in 1981 Excerpts from the Koran come from the Penguin Classics edition, translated by N. J. Dawood, copyright (c) 1956, 1959,1966,1968,1974. for Zafar Rushdie who, contrary to all expectations, was born in the afternoon Contents Book One The perforated sheet Mercurochrome Hit-the-spittoon Under the carpet A public announcement Many-headed monsters Methwold Tick, tock Book Two The fisherman's pointing finger Snakes and ladders Accident in a washing-chest All-India radio Love in Bombay My tenth birthday At the Pioneer Cafe Alpha and Omega The Kolynos Kid Commander Sabarmati's baton Revelations Movements performed by pepperpots Drainage and the desert Jamila Singer How Saleem achieved purity Book Three The buddha In the Sundarbans Sam and the Tiger The shadow of the Mosque A wedding Midnight Abracadabra Book One The perforated sheet I was born in the city of Bombay ... once upon a time. No, that won't do, there's no getting away from the date: I was born in Doctor Narlikar's Nursing Home on August 15th, 1947. And the time? The time matters, too. Well then: at night. No, it's important to be more ... On the stroke of midnight, as a matter of fact. Clock-hands joined palms in respectful greeting as I came. Oh, spell it out, spell it out: at the precise instant of India's arrival at independence, I tumbled forth into the world. There were gasps. And, outside the...

Words: 217909 - Pages: 872

Premium Essay

In Cold Blood Pdf

...In Cold Blood Truman Capote I. The Last to See Them Alive The village of Holcomb stands on the high wheat plains of western Kansas, a lonesome area that other Kansans call "out there." Some seventy miles east of the Colorado border, the countryside, with its hard blue skies and desert-clear air, has an atmosphere that is rather more Far West than Middle West. The local accent is barbed with a prairie twang, a ranch-hand nasalness, and the men, many of them, wear narrow frontier trousers, Stetsons, and high-heeled boots with pointed toes. The land is flat, and the views are awesomely extensive; horses, herds of cattle, a white cluster of grain elevators rising as gracefully as Greek temples are visible long before a traveler reaches them. Holcomb, too, can be seen from great distances. Not that there's much to see simply an aimless congregation of buildings divided in the center by the main-line tracks of the Santa Fe Rail-road, a haphazard hamlet bounded on the south by a brown stretch of the Arkansas (pronounced "Ar-kan-sas") River, on the north by a highway, Route 50, and on the east and west by prairie lands and wheat fields. After rain, or when snowfalls thaw, the streets, unnamed, unshaded, unpaved, turn from the thickest dust into the direst mud. At one end of the town stands a stark old stucco structure, the roof of which supports an electric sign - dance - but the dancing has ceased and the advertisement has been dark for several years. Nearby is another......

Words: 124288 - Pages: 498

Premium Essay

In Cold Blood

...In Cold Blood Truman Capote I. The Last to See Them Alive The village of Holcomb stands on the high wheat plains of western Kansas, a lonesome area that other Kansans call "out there." Some seventy miles east of the Colorado border, the countryside, with its hard blue skies and desert-clear air, has an atmosphere that is rather more Far West than Middle West. The local accent is barbed with a prairie twang, a ranch-hand nasalness, and the men, many of them, wear narrow frontier trousers, Stetsons, and high-heeled boots with pointed toes. The land is flat, and the views are awesomely extensive; horses, herds of cattle, a white cluster of grain elevators rising as gracefully as Greek temples are visible long before a traveler reaches them. Holcomb, too, can be seen from great distances. Not that there's much to see simply an aimless congregation of buildings divided in the center by the main-line tracks of the Santa Fe Rail-road, a haphazard hamlet bounded on the south by a brown stretch of the Arkansas (pronounced "Ar-kan-sas") River, on the north by a highway, Route 50, and on the east and west by prairie lands and wheat fields. After rain, or when snowfalls thaw, the streets, unnamed, unshaded, unpaved, turn from the thickest dust into the direst mud. At one end of the town stands a stark old stucco structure, the roof of which supports an electric sign - dance - but the dancing has ceased and the advertisement has been dark for several years. Nearby is another......

Words: 124288 - Pages: 498

Free Essay

American English File

...American English File- Book 4 Answer key 7 stole / has stolen 8 the swimming pool opens (opened; will open) 9 are you meeting / will you meet 10 she lives / she lived 1A Q and A 1 GRAMMAR a 3 How long 4 Which 5 How often 6 How 7 What 8 Do 9 What kind (sort / type) 10 Whose 11 Have 12 Who 2 PRONUNCIATION a 1b 2a 3a 4b 5b 6a 7b 8a 3 SPEAKING b Answers will vary depending on the country and culture you are teaching in. In the US, questions 1, 2, 6, 7, 8 11, and 12 would be considered inappropriate questions to ask someone you don’t know well. a 1 What’s the most important lesson life has taught you? 2 What’s your earliest memory? 3 Where would you like to live? 4 What single thing would improve the quality of your life? d 1L 2N 3N 4L 5N 6L 7L 8N 5 If you could go back in time, where would you go? 6 What’s your most treasured possession? e 1 8 or 10 2 9 3 11 4 8 5 11 or 12 4 READING & VOCABULARY a f a 1 Do you ever send text messages? 2 When was the last time you went to a party? 3 Could you tell me if there is a bank near here? 4 Who usually cooks the dinner? 5 Who do you like going shopping with? 6 What don’t you like doing on weekends? 7 What kind of car would you like to buy? 8 Do you know what time the concert ends? b 1 do you 2 wrote 3 this book costs / this book cost 4 happens / happened 5 Did you enjoy 6 does Tim usually listen to 1 Copyright(c) Oxford University Press. All rights reserved. Single men and women meet for an evening. The women sit at......

Words: 20773 - Pages: 84

Free Essay

Stuff My Stocking: M/M Romance Stories That Are Nice and… Naughty

...maStuff My Stocking M/M Romance Stories that are Nice and… Naughty Stuff My Stocking: M/M Romance Stories that are Nice and… Naughty An M/M Romance Group Publication copyright 2010 With stories by: M.J. O'Shea Brian Jackson Deanna Wadsworth Missy Welsh Jade Archer Michael S. Xara X. Xanakas Mark Alders Em Woods Rachel Haimowitz SJD Peterson Kari Gregg Kim Dare A.J. Llewellyn Serena Yates Ocotillo Jessica Freely Heinrich Xin William Cooper Wren Boudreau Selah March Sarah Madison Stephani Hecht Amy Lane Angela Benedetti edited by: Diane W. (mailto:diane.goodreads@gmail.com) Jason B. Kathy H. Stuff My Stocking: M/M Romance Stories that are Nice and… Naughty What you’ve gotten yourself into… The stories you are about to read are the product of a very special project sponsored by the Goodreads M/M Romance groupthe online community for readers who love to read about men in love (Male/Male). The group moderators issued an invitation for members to choose a photo and pen a Letter to Santa asking for a short M/M romance story inspired by the image; authors from the group were encouraged to select a letter and write an original tale. The result was an outpouring of creativity that shined a spotlight on the special bond between M/M romance writers and the people who love what they do. This book is an anthology of those letters and stories. Whether you are an avid M/M romance reader or new to the genre, you are in for a delicious treat. So sit back, relax and......

Words: 121001 - Pages: 485

Free Essay

Cecily Von Ziegesar - It Girl 07 - Infamous

...HURTS. 3: A WAVERLY OWL ALWAYS ENJOYS A GOOD SURPRISE. 4: A WAVERLY OWL KNOWS HOW TO SHARE. 5: A WAVERLY OWL NEVER ACCEPTS A RIDE FROM A STRANGER. 6: THE WAY TO A WAVERLY BOY'S HEART IS THROUGH HIS… 7: A GOOD WAVERLY OWL IS NEVER ASHAMED OF HER FATHER. 8: A WELL-BRED OWL IS ALWAYS POLITE TO STRANGERS. 9: A WAVERLY OWL HAS FAITH IN HIS ROOMMATE. Page 1 Generated by ABC Amber LIT Converter, http://www.processtext.com/abclit.html 10: A WAVERLY OWL IS ALWAYS READY FOR THE APPEARANCE OF AN OLD FRIEND…OR AN OLD ENEMY. 11: A WAVERLY OWL KNOWS HOW TO KILL TIME UNTIL SHE GETS TO KISS HER BOYFRIEND AGAIN. 12: A SMART OWL KNOWS THAT THE BEST ADVICE COMES FROM UNEXPECTED SOURCES. 13: A WAVERLY OWL IS NICE TO HER ENEMIES—PARTICULARLY WHEN A CUTE BOY IS WATCHING. 14: A WAVERLY OWL KNOWS THAT YOU'RE NEVER TOO OLD FOR A SLEEPOVER. 15: A WAVERLY OWL IS OPEN TO NEW EXPERIENCES. 16: A...

Words: 61166 - Pages: 245

Free Essay

Harry Potter and the Halfblood Prince

...Table of Contents: 1. The Other Minister 2. Spinner's End 3. Will and Won't 4. Horace Slughorn 5. An Excess of Phlegm 6. Draco's Detour 7. The Slug Club 8. Snape Victorious 9. The Half-Blood Prince 10. The Hour of Gaunt 11. Hermioine's Helping Hand 12. Silver & Opals 13. The Secret Riddle 14. Felix Felicis 15. The Unbreakable Vow 16. A Very Frosty Christmas 17. A Sluggish Memory 18. Birthday Surprises 19. Elf Trails 20. Lord Coldemort's Request 21. The Unknowable Room 22. After Burial 23. Horcruxes 24. Sectumsempra 25. The Seer Overheard 26. The Cave 27. The Lightning-Struck Towel 28. Flight of the Prince 29. The Phoenix Lament 30. The White Tomb Chapter 1: The Other Minister It was nearing midnight and the Prime Minister was sitting alone in his office, reading a long memo that was slipping through his brain without leaving the slightest trace of meaning behind. He was waiting for a call from the President of a far distant country, and between wondering when the wretched man would telephone, and trying to suppress unpleasant memories of what had been a very long, tiring, and difficult week, there was not much space in his head for anything else. The more he attempted to focus on the print on the page before him, the more clearly the Prime Minister could see the gloating face of one of his political opponents. This particular opponent had appeared on the news that very day, not only to enumerate all the terrible things that had happened in the last week (as though anyone......

Words: 16065 - Pages: 65

Free Essay

Gabriel's Inferno

...Prologue Florence, 1283 The poet stood next to the bridge and watched as the young woman approached. The world ground to a near standstill as he remarked her wide, dark eyes and elegantly curled brown hair. At first he didn’t recognize her. She was breathtakingly beautiful, her movements sure and graceful. Yet there was something about her face and figure that reminded him of the girl he’d fallen in love with long ago. They’d gone their separate ways, and he had always mourned her, his angel, his muse, his beloved Beatrice. Without her, his life had been lonely and small. Now his blessedness appeared. As she approached him with her companions, he bowed his head and body in a chivalrous salute. He had no expectation that his presence would be acknowledged. She was both perfect and untouchable, a browneyed angel dressed in resplendent white, while he was older, world-weary and wanting. She had almost passed him when his downcast eyes caught sight of one of her slippers — a slipper that hesitated just in front of him. His heart beat a furious tattoo as he waited, breathless. A soft and gentle voice broke into his remembrances as she spoke to him kindly. His startled eyes flew to hers. For years and years he’d longed for this moment, dreamed of it even, but never had he imagined encountering her in such a serendipitous fashion. And never had he dared hope he would be greeted so sweetly. Caught off balance, he mumbled his pleasantries and allowed himself the indulgence of a......

Words: 188392 - Pages: 754

Free Essay

Khuharenko

...В.А. Кухаренко ПРАКТИКУМ ПО ИНТЕРПРЕТАЦИИ ТЕКСТА Допущено Министерством просвещения СССР в качестве учебного пособия для студентов педагогических институтов по специальности № 2103 «Иностранные языки» МОСКВА «ПРОСВЕЩЕНИЕ» 1987 ББК 81.2 Англ К95 Рецензенты: кафедра английской филологии ЛГПИ им. А. И. Герцена; кандидат филологических наук, доцент МГПИИЯ им. Мориса Тореза О. Л. Каменская Кухаренко В. А. КЯ5 Практикум по интерпретации текста: Учеб. пособие для студентов пед. ин-тов по спец. № 2103 «Иностр. яз.».— Просвещение. 1987.—176 с. 4309000000—608 103(03)—87 Пособие предназначено для студентов старших курсов факультетов английского языка педагогических институтов. Оно написано в соответствии с программой по данному курсу и состоит из двух частей. Первая часть пособия включает 6 рассказов и образцы их интерпретации. Во второй части даны 16 рассказов, представляющих различные жанры короткой прозы писателей США, Великобритании, Австралии и Новой Зеландии, предназначенные для самостоятельной работы студентов. ББК 81.2Англ © Издательство сПросвещение», 1987 ПРЕДИСЛОВИЕ Настоящее издание представляет собой практическое пособие по интерпретации текста. Оно предназначено для студентов факультетов английского языка педагогических институтов и написано в соответствии с Программой МП СССР по курсу языкознания. Цель пособия — научить студентов не только умению глубоко проникать в......

Words: 80382 - Pages: 322

Free Essay

Book

...ACCOMPLIS Kacee Kotsano Note: “Always remember it is the past that makes us, The future, which will break us, And the present time which will determine us. However, as one door swings open, another shall shut, Closing behind of what was left to come undone, Revealing after all that he truly was, Only the accomplis. Not apart of that man, But by any other name he‘d still Never be accepted, Only judged by what was in front, Not what was truly divine?” 'Tis but thy name that is my enemy. Thou art thyself, though not a Montague. What's Montague? It is nor hand, nor foot, nor arm, nor face, nor any other part Belonging to a man. O, be some other name! What is in a name? That which we call a rose . By any other name would smell as sweet. So Romeo would, were he not Romeo called, Retain that dear perfection which he owes Without that title. Romeo, doff thy name; And for that name, which is no part of thee,…’ Quote Juliet- Romeo and Juliet: William Shakespeare Prologue He sat there by the fogged up window sitting on the old box seat, he was staring out at the rain that was falling on the ground, the rain had been pouring down ever since dawn that morning and to be honest it was annoying the shit out of him. It beat down at the ground so hard that all the roses in the front garden had, their leaves torn apart so now they looked like dark red smudges against the......

Words: 26771 - Pages: 108

Free Essay

To Kill a Mocking Bird

...Lee, Harper—To Kill a Mockingbird 1960 TO KILL A MOCKINGBIRD by Harper Lee DEDICATION for Mr. Lee and Alice in consideration of Love & Affection Lawyers, I suppose, were children once. Charles Lamb PART ONE 1 When he was nearly thirteen, my brother Jem got his arm badly broken at the elbow. When it healed, and Jem’s fears of never being able to play football were assuaged, he was seldom self-conscious about his injury. His left arm was somewhat shorter than his right; when he stood or walked, the back of his hand was at right angles to his body, his thumb parallel to his thigh. He couldn’t have cared less, so long as he could pass and punt. When enough years had gone by to enable us to look back on them, we sometimes discussed the events leading to his accident. I maintain that the Ewells started it all, but Jem, who was four years my senior, said it started long before that. He said it began the summer Dill came to us, when Dill first gave us the idea of making Boo Radley come out. I said if he wanted to take a broad view of the thing, it really began with Andrew Jackson. If General Jackson hadn’t run the Creeks up the creek, Simon Finch would never have paddled up the Alabama, and where would we be if he hadn’t? We were far too old to settle an argument with a fist-fight, so we consulted Atticus. Our father said we were both right. Being Southerners, it was a source of shame to some members of the family that we had no recorded ancestors on either side of the Battle of......

Words: 100426 - Pages: 402

Premium Essay

Names

...EPILOGUE: AN OCCASION twilight STEPHENIE MEYER LITTLE, BROWN AND COMPANY New York Boston Text copyright © 2005 by Stephenie Meyer All rights reserved. Little, Brown and Company Time Warner Book Group 1271 Avenue of the Americas, New York, NY 10020 Visit our Web site at www.lb-teens.com First Edition: September 2005 The characters and events portrayed in this book are fictitious. Any similarity to real persons, living or dead, is coincidental and not intended by the author. Library of Congress Cataloging-in-Publication Data Meyer, Stephanie, 1973— Twilight : a novel / by Stephanie Meyer. — 1st ed. p. cm. Summary: When seventeen-year-old Bella leaves Phoenix to live with her father in Forks, Washington, she meets an exquisitely handsome boy at school for whom she feels an overwhelming attraction and who she comes to realize is not wholly human. ISBN 0-316-16017-2 [1. Vampires — Fiction. 2. High schools — Fiction. 3. Schools — Fiction. 4. Washington (State) — Fiction.] I. Title. PZ7.M57188Tw2005 [Fic] —dc22 2004024730 Printed in the United States of America For my big sister, Emily, without whose enthusiasm this story might still be unfinished. But of the tree of the knowledge of good and evil, thou shalt not eat of it: for in the day that thou eatest thereof thou shalt surely die. Genesis 2:17 PREFACE I'd never given much...

Words: 119906 - Pages: 480

Premium Essay

Twilight

...TWILIGHT By:Stephenie Meyer ======================================================== Contents Contents ii PREFACE 1 1. FIRST SIGHT 2 2. OPEN BOOK 18 3. PHENOMENON 33 4. INVITATIONS 43 5. BLOOD TYPE 55 6. SCARY STORIES 73 7. NIGHTMARE 86 8. PORT ANGELES 100 9. THEORY 118 10. INTERROGATIONS 131 11. COMPLICATIONS 146 13. CONFESSIONS 175 14. MIND OVER MATTER 193 16. CARLISLE 226 17. THE GAME 235 18. THE HUNT 255 19. GOODBYES 266 20. IMPATIENCE 276 21. PHONE CALL 288 22. HIDE-AND-SEEK 295 23. THE ANGEL 307 24. AN IMPASSE 311 EPILOGUE:AN OCCASION 327 ======================================================== Meyer, Stephanie, 1973— Twilight : a novel / by Stephanie Meyer. — 1st ed. Summary: Grade 9 Up–Headstrong, sun-loving, 17-year-old Bella declines her mom's invitation to move to Florida, and instead reluctantly opts to move to her dad's cabin in the dreary, rainy town of Forks, WA. She becomes intrigued with Edward Cullen, a distant, stylish, and disarmingly handsome senior, who is also a vampire. When he reveals that his specific clan hunts wildlife instead of humans, Bella deduces that she is safe from his blood-sucking instincts and therefore free to fall hopelessly in love with him. The feeling is mutual, and the resulting volatile romance smolders as they attempt to hide Edward's identity from her family and the rest of the school. Meyer adds an eerie new twist to the mismatched, star-crossed lovers theme:......

Words: 119986 - Pages: 480