Free Essay

The Fabulous

In: Novels

Submitted By amaliebuchvald
Words 520
Pages 3
Redegørelse af ”staten kommer”
”Tryghed avler frihed”- men kan det blive for trygt? Hvor meget skal staten blande sig? Noget af det vigtigste i Danmark er vores frihed. Men vi er jo ikke frie, som i at vi selv tager de vigtige beslutninger. Jo, vi vælger selv, hvad vi skal have at spise til aftensmad i morgen, og hvilket tøj vi vil klæde os i, men ifølge Mogens Rüdiger tager vi selv færre og færre beslutninger. Det er ikke mange år siden, at vi stemte i mod tvungen brug af sikkerhedsseler, fordi det var et brud på vores frihed. SF, De Radikale, De Konservative og Venstre formulerede en erklæring hvor der stod, ”vi har ingen ret til, at gøre os til herre over det dyrebareste vi har, livet” med den erklæring stod det klart, at det var ikke folketingets job at bestemme over vores liv, kun hvordan vores liv har effekt på andres. Disse tider er for længst forbi, mener Pernille Steengaard forfatter til artiklen. Pernille Steengaard mener ikke længere, at det kun er ens eget problem, om man køre med sikkerhedssele eller ej, det er blevet statens. Ligesom at det heller ikke længere er dit eget problem, om du ryger, er for fed eller for tynd. Det er blevet statens. Alt skal reguleres. Selv de borgerlige partier der før i tiden var meget i mod frihedsberøvelse, og i begyndelsen protesterede over ”at staten fjernede noget så centralt som menneskets eksistens”, er nu blevet blødere og gået med til flere regulationer. Vores samfund er med tiden blevet mere reguleret, men for vores eget bedste, vil nogen mene. Vores gennerelle frihed er blevet taget fra os. Staten går ind og regulere, men også sikre hele vores samfund mere og mere. Der bliver ofte refereret til Danmark som et land med en god velfærdsstat, men hvorfor skal vi gå 10 år i skole? Det er ikke lykken for alle, at skulle gå mindst ti år i skole. Hvorfor skal staten bestemme at jeg skal have min sele på når jeg kører bil? Dette er ikke længere et valg men et krav. Det er ikke ting som handler om landet eller statens bedste, det handler om individets bedste. Vi har det generelt godt i Danmark, og man er ikke bange for at blive efterladt. Men hvis nu man finder på en innovativ ide i en alder af 10 år, eller bliver professionel fodboldspiller i 8. Klasse så er der ikke plads til det fordi vi måske har en fór god velfærdstat, der siger at du skal gå i skole i mindst ti år. Der er ikke plads til dem der er uden for normerne. Til gengæld så er man heller ikke bange for at prøve noget nyt, man tør godt at springe ud i drømmeuddannelsen også selvom den måske tager syv år. Fordi vi ved vi kan få SU. Vi tør godt at sige op fra jobbet som sekretær og blive fultids blomster entusiast fordi hvis det går helt galt, så er der nogen til at hjælpe os. Vi er blevet mere modige, men også mere dovne og firkantede i dagens Danmark.

Similar Documents

Premium Essay

Fabulous Trobadors

...The findings of the two ethnic identities tie loosely together by political statement as both rap groups produce music that is socio-political and expressing a certain viewpoint on politics depending on the ideals of both ethnic groups. Although, Assassin hold stronger views against the government, making statements that they are not slaves or puppets of the government. Whereas, Fabulous Trobadors focus more on their Occitan roots and patriotism of Occitan tradition. Despite having two different interpretations and ideas of French rap and what both parties could bring to the French music scene, both successfully created their own ideologies which developed different ethnic groups and socio-cultural circles. More so, the difference in the...

Words: 626 - Pages: 3

Free Essay

Fabulous Fifties Matrix

...University of Phoenix Material The Fabulous Fifties Matrix Choose ten items from the following list and identify their significance during the 1950s: |The Mickey Mouse Club |Ozzie and Harriett | |Interstate highways |I Love Lucy | |Dishwashers |Persistent poverty | |Automobiles |Black urban migration | |Hi-Fis and stereos |Urban renewal | |Poodle skirts |Beatniks (beats) | |Drive-in theaters |American Bandstand | |Levittown |Elvis Presley | |Dr. Spock |James Dean | |Event |Significance ...

Words: 367 - Pages: 2

Free Essay

The Fabulous Button Sisters

...The Fabulous Button Sister Write a summary of The Fabulous Button Sisters in about 150 words. Karen is getting ready for Rory’s party, when her friend Michelle calls her. Michelle and Karen are going to the party together and Michelle decides that they should go dressed up as the fabulous button sisters. Karen dressed in brow. Michelle dressed in white. When the girls meet up, Karen, dressed in her moms brown clothes, sees Michelle standing under the street lamp waving an envelope in her face, dressed in green top and denim skirt. Michelle explains that the letter is from her mom, who has made it in Hollywood and finally wants Michelle to join her. At the party Karen stays in the kitchen while Michelle lit up the room, forcing the rest backstage. In the kitchen Karen’s friend before she met Michelle, Connie asked if she was ok. She said yes. The first month Michelle was away she sent postcards, but as soon as Karen stopped answering them, they stopped coming. Characterize Karen. Karen is a teenage girl living with her parents. Her best friend is Connie who's off with glandular fever. Karen is clumsy and that we see in the text when she says “when I found myself knocked into the gutter for the umpteenth time”. Every since Michelle started at school Karen has been in love with her. Karen believes in Michelle and her ideas of being something big someday. Karen gets a bit carried away by all this so she kind of ends her relationship with Connie. Karen comes across as being......

Words: 347 - Pages: 2

Premium Essay

The Fabulous Button Sisters

...The Fabulous Button Sisters Write a summary of The Fabulous Button Sisters: The story is about a girl named Karen, and her friend Michelle. Michelle is a girl who is very confident and outgoing and Karen is more the quiet kind of girl. Michelle is living with her aunt because her mother is in Hollywood trying to become a star, and Michelle is waiting for her mother to become a star so she can come over to her and become one too. Karen is living with her mom and dad. Karen and Michelle is talking about going to a party and come dressed up like buttons, one in brown and one in white, and they call themselves The Button Sisters. The parents find it very funny that the girls want to go to the party in dirt-colored close instead of dressing up like they use to do. When the day comes and Karen is getting ready and goes to meet with Michelle, she is not dressed up like they talked about. Michelle tells Karen that her mother is sending her tickets so she can go to Hollywood and live with her mom, and become a star. Characterize Karen: Karen is a girl who is looking up to her friend Michelle. She is more a girl who stands in the background, and she is only doing what Michelle tells her to do. She had a friend named Connie. Karen started to hang out with Michelle because Connie got sick. When Connie came back, Michelle didn't want Karen and Connie to be friends again. And Karen could not say no to Michelle. Karen is not a person who makes her own decisions, but it is just......

Words: 560 - Pages: 3

Premium Essay

The Fabulous Button Sisters

...1) The Fabulous Button Sisters (2006) by Sarah Salway, is a short story about Karen, a British teenager and our narrator, and her friend Michelle. They are going to a costume party and Michelle calls and decides that they are going as chocolate buttons – Michelle herself as a white one and Karen as a brown, and ordinary, one. After they finished their call, Karen is thinking about her rather new friendship with Michelle and how the lather had come to “own” her in a way she can’t quite explain. Michelle always talks about her mum who, according to her, is trying to become an actor in Hollywood. They meet the next day to go to the party but Michelle isn’t in her costume. She explains that her mum has finally sent for her and she is going to live in Hollywood with her. Karen is trying to ignore the fact that the letter is sent from Birmingham whilst trying to get her normal/before-Michelle-life back. 2) Karen is a pushover who can’t form her own opinions or views. She always does what Michelle tells her to do and doesn’t think much about why she is doing it. She acts like Michelle is magical and can make her otherwise boring life more exciting. In that process she almost forgets her best friend, not because she doesn’t like her anymore but because Michelle simply is that much more interesting. She also become more invisible because of Michelle’s visibility. After Michelle moves away, Karen’s old life is slowly resurfacing and everything is back to normal after a while. 3)......

Words: 621 - Pages: 3

Free Essay

The Fabulous Life of Roosevelt

...Franklin Delano Roosevelt (/ˈroʊzəvəlt/, his own pronunciation,[1] or /ˈroʊzəvɛlt/) (January 30, 1882 – April 12, 1945), commonly known by his initials FDR, was an American statesman and political leader who served as the 32nd President of the United States.[2] A Democrat, he won a record four elections and served from March 1933 to his death in April 1945. He was a central figure in world events during the mid-20th century, leading the United States during a time of worldwide economic depression and total war. His program for relief, recovery and reform, known as the New Deal, involved the great expansion of the role of the federal government in the economy. A dominant leader of the Democratic Party, he built the New Deal Coalition that united labor unions, big city machines, white ethnics, African Americans, and rural white Southerners. The Coalition realigned American politics after 1932, creating the Fifth Party System and defining American liberalism for the middle third of the 20th century. Roosevelt was born in 1882 to an old, prominent Dutch family from upstate New York. He attended the elite schools of Groton School and Harvard College. In 1905, he married Eleanor Roosevelt, with whom he had six children. He entered politics in 1910, serving in the New York State Senate, and then as Assistant Secretary of the Navy under President Woodrow Wilson. In 1920, Roosevelt ran for vice president alongside presidential candidate James M. Cox but the Cox/Roosevelt ticket......

Words: 667 - Pages: 3

Free Essay

The Faboulus Button Sister the Fabulous Button Sisters the Fabulous Button Sisters Are a Story About Two Friends, Karen and Michelle, Where the Story Is Told from Karen´S Perspective. Karen Is Living at Home with Her

...The Faboulus Button Sister The fabulous button sisters The fabulous button sisters are a story about two friends, Karen and Michelle, where the story is told from Karen´s perspective. Karen is living at home with her mother and father, while Michelle is living with her aunt, and as Michelle claims it´s because of her mother´s attempt to get into Hollywood. The two friends are more or less doing everything together. Summary: Karen and Michelle are preparing for a party, where Michelle suggests them both to dress up with the theme of chocolate buttons - “the fabulous button sisters”. Michelle has already decided that she wants to be white and Karen should be the ordinary one – the brown one. Michelle tells Karen, that she is taken the risk to stand out and be special, while Karen only will blend in unnoticed. Before the story gets to the night of the party, we simply get a closer insight on the relationship between Karen and Michelle. Like the various ideas that Michelle has, for example that they only should eat one color of food at every meal. At the night of the party, Michelle calls Karen and says that she should meet her on the corner in ten minutes. When Karen arrives, she sees Michelle wearing some other clothes than they had agreed. This confuses Karen because they had made an agreement on what to wear. The story ends with Michelle moving to her mother in “Hollywood” where she sends letters to Karen, but Karen finds out that the letters are from......

Words: 351 - Pages: 2

Premium Essay

Elements of a Contract

...ELEMENTS OF A CONTRACT AND ENFORCEABILITY UNDER COMMON LAW AND UNIVERSAL COMMERCIAL CODE (UCC) Student Name:  Michael Shepard Course Name and Number: Business 670: Legal Environment of Business Instructor:  Dr. Leah Westerman Submission Date:  April 20, 2015 Abstract This article will define the five elements needed to form an enforceable contract under common law and the Uniform Commercial Code (UCC). It will describe which types of contracts come under common law and under UCC. It examines one hypothetical, non-competitive agreement between a Chef and an employer (namely, Fabulous Hotel) in terms of enforceability and whether common law or UCC need to be applied to the specific case. The contract in question requires Chef to not become employed at any other dining establishment in the same metropolitan area for a period of two years after separation of employment with Fabulous Hotel. The article shows under four possible conditions in which the contract may become unenforceable. It concludes with reinforcement of contractual elemental requirements and suggests more appropriate contract formation provisions in serving best interest of both parties under common law and UCC. Five Elements of a Contract The five elements needed to form a viable contract are: offer by one party to another or many, acceptance by the offered party, consideration (usually in the form of remunerative compensation for accepted offer) in exchange for accepted offer, legal......

Words: 2736 - Pages: 11

Premium Essay

Elements to a Contract

... Abstract This paper is a brief analysis of the elements of a contract using a hypothetical of an employment contract. Elements of a Contract The issue of whether or not a contract may be enforceable where an employee is hired under a two-year employment contract with Fabulous Hotel and the term is up with a clause in the original signed contract to prevent the employee being hired to the same position, a chef, within the same metropolitan area for two years after their employ with Fabulous Hotel. In order for a contract to exist end be enforceable, some elements of a contract must exist in order for a contract to be enforceable. It can be determined that in this hypothetical provided for this assignment that there was an offer from Fabulous Hotel and an acceptance of that offer to be an employee as head chef for a period of two years. This simply shows that Fabulous Hotel offered a job and that said job was accepted under the terms of the contract offered by Fabulous Hotel. The consideration of this contract is that of employment. When I come in to work as head chef for Fabulous Hotel, they are therefore legally bound to pay me for my services as an employee for the work performed. As for capacity, when entering into this contract all parties involved do not lack the mental capacity to enter into this contract. The legality of this contract however, may in fact be in question. The contract......

Words: 1103 - Pages: 5

Premium Essay

The Fabolous Button Sisters

...The short story, “The Fabulous Button-sisters” is about two girls, Karen and Michelle and their friendship. Throughout the story we get to hear about the girls preparing for a party, and they discuss what to wear. Michelle suggests them both to dress up as chocolate buttons. The title “The Fabulous Button-sisters” is a reference to what Michelle wants them to dress up as. But it could also be a reference to the fact that everything Michelle has to do, has to be fabulous and to make a good impression at the party. “She was always trying to get us to be the Fabulous Something Sisters”(Page 9, line 40) The story takes place somewhere in the United Kingdom, because of the fact, that all the letters Karen later on received from Michelle was postmarked from Birmingham. Karen, the main character, is a young and quite ordinary girl. Throughout the story Karen seems like a person who is willing to do everything for Michelle. Karen is definitely looking up to Michelle, but is also fascinated by Michelle’s life. Places as “It wasn’t just her lip gloss, or the way no bossy parent to her what to do, or even that she was living with her aunt who read American magazines, offered Michelle cigarettes, had boyfriends and, Michelle said, thirty two pairs of different coloured high heeled shoes”(Page 8, line 13) Here we see that it is not only about her appearance but in general how her way of living life is. Throughout the story Karen is clumsy and insecure. “She used to despair when I......

Words: 878 - Pages: 4

Premium Essay

Elements of a Contract - Bus670 Legal Environment

...Elements of a Contract Nicole Castro BUS670 Legal Environment Prof. Robert Tocker September 2, 2013 A contract of employment is a type of a contract used in labor law to attribute rights and responsibilities between parties to a contract (Blum, 2007). On the one end stands an "employee" who is "employed" by an "employer". A written employment contract is a document that someone and their employee sign which sets forth the terms and conditions of the employment relationship (Tepper, 2011). Many rules, exceptions and considerations apply when dealing with employment contracts. Suppose that the Fabulous Hotel hires you as head chef under a two-year employment contract. After two years, another hotel wants to hire you. However, in the original employment contract you signed with the fabulous Hotel, the following paragraph appears: “The below-signed agrees not to work as a chef for another hotel in the same metropolitan area for a period of two years after leaving our employ.” First, it is crucial to know and understand which law governs the employment contract. According to Seaquist, contract law is governed by the common law or the Uniform Commercial Code (UCC) (Seaquist, 2012). If the contract handles the sales of goods, it is governed by the UCC (Seaquist, 2012). If the contract handles anything besides the sale of goods (such as real estate, insurance, personal services like employment, etc.) then it is governed by the common law (Seaquist, 2012). ...

Words: 2052 - Pages: 9

Premium Essay

The Button Sisters

...The Fabulous Button Sisters In this short story we hear about the girl Karen, who is a quite ordinary but also a bit quiet and unsecure teenage girl, who is going to school. She had a best friend in her class, Connie, but one day Connie is off with glandular fever, at the same time as a new girl, Michelle, starts in the class. The moment Michelle walks into the class, Karen realize that she wanted Michelle as her best friend. Not just because of her lipgloss or that she lived with her aunt but because of: “the way she took over any space going. Made it her own.” And so it happened. Michelle and Karen became best friends and did everything together, or rather say Michelle made Karen her own acolyte. Michelle is that type, who wants to control everything and wants to be heard. When Connie came back to school, Karen still wanted to be friends with her. But Michelle was making a booking to every club, until she was sure that Karen would not go back to Connie. Karen felt like she did not have anything to say, this shows off in this sentence: “Any decision I might have to make between Connie and Michelle was taken out of my hands” This and that Karen agrees in doing everything Michelle tell her to do, shows like said before, that she is a quiet and unsecure teenager. No matter what idea Michelle comes up with and no matter how little Karen understands it, she is willing to do what Michelle wants. The two girls turned in to be “The Fabulous Button Sisters” or just “The......

Words: 819 - Pages: 4

Premium Essay

Elements of a Contract

...agreement to make a contract enforceable is offer. In the contracts there are two people who are mentioned which are the offeror and offeree. The offeror is the person who is making the offer and the offeree is the party who is accepting the offer. Offers in contracts have different language from a preliminary negotiations. The thing that set them apart is that the language is definite and certain in nature. A few years ago I had to write a contract for a young Airman who was interested in buying my car and could not afford to pay for it all at one time. I started off the contract saying, “I agree to sell you my car” this showed her that I was offering her something that was going to be enforceable. Prior to starting work at the Fabulous Hotel an offer was made to me by the hotel. The offer stated the pay, hours and location. The offer is where you do your negotiating for what you want to get out of the contract. “The phrase enforceable by a court is significant because it means that a court can assess monetary damages against a party who does not comply with the terms of the agreement.” (Seaquist, 2012) Lapse is the time that the offeree has to decide whether they will accept the offer, reject or counteroffer. Next, is the acceptance of the offer. “Acceptance is one of the four events that can happen...

Words: 1326 - Pages: 6

Free Essay

When I Was Young

...International Airport Directions Francisco Bangoy International Airport, also called Davao International Airport, is the main airport serving Davao City in the Philippines. It is the busiest airport in the island of Mindanao. The airport has a single 3,000-meter precision runway. Crown Regency Residences Davao is only a 10-minute drive from SM Lanang Mall, Abreeza Mall and Davao International Airport. It features an outdoor pool, spa and rooftop garden. Free Wi-Fi is available in its public are1as.The air-conditioned rooms at Crown Regency Davao are equipped with cable TV and an electric kettle. Some rooms come with a private balcony and a sitting area. Guests can enjoy meals at the Sarimanok Coffee Shop & Restaurant or the Fabulous Fifties Café, which is designed like an old-fashioned diner. Both restaurants are open 24 hours. Crown Regency also has a poolside bar. Sarimanok Coffee Shop&Restaurant Open 24 hours, the Lobby Lounge is the best choice to drink a cup of soothing coffee. The food and the place are also the reasons why people keep on coming back for more happy hours in this amazing restaurant-café. More good times and good food await you in this one-stop shop that caters your needs and offers nothing less but satisfaction. Nature, Wildlife and Culture Experience The Philippine Eagle Nature Center The hotel offers a fitness centre and a business centre. Safety deposit boxes are provided at the front desk. Car rental and city transfers can......

Words: 805 - Pages: 4

Free Essay

School Uniforms

...I got up and got ready for school. As I walked past my mirror, I stopped and took a final look and thought “Boy, I look fabulous today.” I continued on my way down the stairs, and when I reached the kitchen my mother saw me and said “Oh no, you are not going to school looking like that.” Why not" I asked," I look fabulous.” Mom replied “You may look fabulous, but that outfit does not meet dress code. Go change!” I sighed and reluctantly went back upstairs to change. As I was changing I thought to myself if there were school uniforms, life would be easier. There would be fewer arguments with your mother, more money to spend on other things, and people would not be judged or judging others by what they wear. First, uniforms will help decrease arguments in the morning before school because they restrict what you can wear. I know what you are thinking. You are thinking that would totally stink having to wear the same thing every day. This is not all that bad; you get to sleep longer. The biggest decision of what to wear is made for you. Plus a little bit of extra sleep can do wonders. Besides there are other ways of expressing yourself other than the way you dress, like using your words and your actions. Secondly, the cost of school uniforms is a lot cheaper. You would just have to buy five shirts and five pairs of pants to get you through the week. These should last you all school year because you would not wear them anywhere else, besides who wants to be seen in a school......

Words: 477 - Pages: 2