Free Essay

The Pain

In: Other Topics

Submitted By Mikkel011093
Words 1698
Pages 7
a) Fysiologiske spørgsmål * - Anaerob energifrigørelse sker uden tilførsel af ilt. De processer der sker er glykolyse, hvor slutproduktet er mælkesyre og spaltning af kreatinphosphat, hvor slutresultatet er kreatin. Denne proces skal altså danne ATP som kan bruges ude i musklerne, så vi kan bevæge os. Ved spaltning af kreatinphosphat kan vi bruge Pi til at danne ATP: ADP + CP ATP + C. Kreatinen (C) kan bliver herefter sat sammen med et phosphat ion igen og dermed kører cyklussen. Ved glykolyse spaltes glukose til pyrodruesukker. Dette sker i cellens cytoplasma. Glukose + 2P + 2ADP 2 mælkesyre + 2ATP. Det der er sket her er altså at de 2P er gået sammen med ADP og er blevet til 2ATP, som vi kan bruge som energi. Derudover er der 2 mælkesyrer som kan bruges til at blive transporteret ud i muskelfibrene, hvor muskelfibrene optager ca. ¾ dele, som respireres til CO2 eller H2O og ¼ bliver gendannet til glukose i leveren. Normalt vil mælkesyren blive omdannet til laktat ved fraspaltning af hydrogen ion, dette vil efterfølgende sænke pH værdien i musklerne og ved for meget laktat vil det medvirke til at musklerne ikke længere kan producere spænding. Så igen her i glykolysen er der tale om en evig cyklus. Disse former for anaerob energifrigørelse foregår som nævnt uden ilt, hvilket gør denne proces enormt hurtig.
- Aerob energifrigørelse sker med tilførsel af ilt. De processer der sker er respiration af glukose hvor slutproduktet er CO2 og H2O og respiration af fedt hvor slutproduktet er CO2 og H2O. Begge processer sker i mitokondrierne. Glukosen bliver som ved den anaerobe proces omdannet til pyrodruesukker, men ved denne proces er der ilt til stede i cellen og det gør at det igen omdannes til acetylCoA. Fedt nedbrydes også via respiration til acetylCoA. I mitokondrierne tilføres så O2, ADP, P og det omdannes dermed til ATP og affaldsprodukterne H2O og CO2. Nedbrydningen af glukose og fedt sker henholdsvis af glykolyseenzymer og fedtnedbrydende enzymer.
Man kan se i bilag 1 at de aerobe processer tager noget længere tid end de anaerobe, hvilket gør de anaerobe ideelle til hurtig energifrigørelse, som fx 100 m. løb. Hvorimod den aerobe er mere holdbar i længden og holder bedre ved længere varende udøvelse.

* En muskel består nogle muskelbundter som består af nogle muskelfibre. Det er disse muskelfibre vi skal se nærmere på. En muskelfiber består af nogle myofibriller som er de dele af muskelfibrene som kontraherer. Disse myofibriller er holdt sammen af et slags net der sidder uden om. Det hedder sarkoplasmatisk retikulum og sidder rundet og myofibrillerne. Nettet består også af T-rør som sidder mellem det sarkoplasmatiske retikulum. T-rørene er medvirkende til hurtig spredning af aktionspotentiale, det vil sige så vi kan reagere hurtigt. Yderst har vi cellemembranen som kaldes sarkolemma, her befinder de kollagene tråde sig. Kollagene tråde er bruskvæv som er meget trækstærke. I mellem sarkolemma og myofibrillerne befinder der sig mitokondrier og cellekerner. Mitokondrierne producerer energi og cellekernerne sikrer proteinsyntese i hele den lange muskelfiber. Rundt om muskelfiberens sarkolemma løber nogle kapillærer. Kapillærer er meget små blodårer som transportere ilt ud i de mindste dele af musklerne.
Kigger vi nærmere på myofibrillerne vil vi opdage at den består af myosinfilamenter og aktinfilamenter. Kigger vi nærmere på bilag 2, vil vi se hvordan et sarkomer, altså en enhed ser ud. Aktinfilamenter er altså de grønne, som består af en lang række aktinmolekyler og det blå er myosinfilamenter som består af en lang række myosinmolekyler. Z-linjerne viser hvor sarkomeret afgrænser, M-linjen markere midten af sarkomeret, I-båndene er kun aktin, A-båndene er myosindelen og H-zonen er kun myosin.
Når en muskel kontraherer, sker der en proces i myofibrillerne:
1) Myosinhovedet rettes op, da ATP som er bundet til myosinhovedet spaltes til ADP og Pi. Her kan man tale om at der bliver åbnet til aktinen.
2) Herefter bindes myosinhovedet til aktinen og der bliver dermed dannet en tværbro.
3) Tværbroen udløser et ”knæk” fra myosinhovedet og der frigives ADP og Pi.
4) Til sidst ophører tværbrobindingen da et nyt ATP molekyle binder sig til myosinhovedet.
Når vi bevæger og bruger vores muskler, er det altså utallige tværbrocyklus som omdanner energien til bevægelse.
Når vi snakker muskelfibre findes der 3 forskellige typer. Der er type 1 som er den ”langsomme”, da den har et højt indhold af mitokondrier. Den har derfor også en bedre udholdenhed og er rød, da den skal bruge mere ilt igennem hæmoglobin. Så er der en type 2a som er den ”hurtige”. Den har et mellem indhold af mitokondrier og har mindre udholdenhed, derudover er den hvid. Til sidst har vi type 2x som er den ”hurtigste”. Den skal også nogle gange type 2b og har et lille indhold af mitokondrier. Det vil altså sige at denne type muskelfiber har mindst udholdenhed og er hvid som type 2a.

b) * Hvis vi kigger lidt på Lars’ form, kan vi se at han har en hvilepuls på 45 og et kondital på 60. En hvilepuls hos en almindelig dansker (mand) ligger på omkring 60-80 slag pr. minut. Så når Lars’ ligger på 45 slag pr. minut er det et sundhedstegn, da den hos sportsfolk ligger omkring 40-70 slag pr. minut. Så det må siges at være rigtigt positivt. Konditallet hos Lars ser også fint ud, det ligger som nævnt på 60. Gennemsnits konditallet hos en almindelig dansker (mand) på 10-19 år ligger på 47-57. Så Lars er altså lige over gennemsnittet. Kigger man på en elitesportsudøver ligger han dog i den lave ende af skalaen. Så hvis en af disse to tal skulle forbedres, må det siges at være konditallet som kunne forbedres en smule. Min vurdering er at Lars er i god form, men måske ikke i den rigtige form i forhold til han nye sportsgren basketball som kræver en anden form for udholdenhed end langdistance løb. Man kan sige at hans langdistance løb har trænet hans muskelfibre op til at være type 2, hvor det i basketball måske ville være mere anvendeligt med type 1. Men muskelfibrene vil omdanne sig efterhånden som træningen ændres til basket træning.

* Lars har problemer med hurtigheden når han skal løbe fra modstanderne, han har problemer med udholdenheden i kampe med højt tempo og han har problemer springkraften i hans rebound på trods af han 197 cm højde.

-Normalt har Lars ikke problemer med udholdenheden i langdistance løb, men under omstillingsspillet på basketball banen kan udholdenheden drille. Her skal Lars hele tiden stoppe op og accelerer igen. Derfor vil jeg som træner foreslå han at træne den anaerobe kapacitet. Det vil give ham mulighed for at accelerere flere gange i træk uden at han går død. Det er i sportsgrene som basketball at den anaerobe kapacitet er vigtig, da der under en kamp ophobes laktat pga. det anaerobe arbejde.

-Højden burde give Lars en fordel i reboundsituationerne. Dette er dog ikke tilfældet, da han har problemer med springkraften. Som træner vil jeg foreslå Lars at træne sin springkraft ved at træne sin spændstighed. Dette kan der både arbejdes med under træning og under individuelle ture i motionscentret.

- Hurtigheden som er nævnt i casen et problem for Lars. Han har svært ved at løbe fra modstanderne og mangler derfor hurtighed. Derfor vil jeg som hans træner foreslå ham at træne hans anaerobe effekt. Det vil kunne hjælpe ham til at blive hurtigere, hvis han kan sætte evnen til at sætte sin energiomsætning i gang lynhurtigt op og tømme sine ATP- og CP lagre, samtidig med at der dannes laktat.

* Jeg har i denne del af opgaven valgt ikke at lave et direkte træningsprogram. Ud fra casen formoder jeg at det er en udøver på amatør niveau og derfor vil det være rimelig normalt med 2 basketball træninger i ugen + kamp i weekenden. Derfor har jeg ikke lavet et ugentligt skema, men bare fokuseret på de fokusområder Lars skal træne.
Her kommer forslag til træning af de 3 fokusområder.

Anaerob Kapacitet
Når man skal træne den anaerobe kapacitet, skal man lave en træning kaldet syretræning. Det kan gøres på mange forskellige måder. Det vigtige er her at arbejde med syre i benene og holde forholdsvis lange pauser. Lars kunne én af dagene i sin uge sætte fokus på dette. Nogle konkrete eksempler på denne form for træning kunne være et eksempel fra atletikken. (i alle tilfælde vil en smule opvarmning i form af lunten og udstrækning være en god idé, da der kan forekomme skader hvis man er ikke er opvarmet)
- 10 x 200m med 60-90 sek. pause
- 6 x 300m med 90-120 sek. pause

Anaerob Effekt
Snakker vi anaerob effekt, så snakker man om hurtighedstræning. Her handler det om at træne den maksimale anaerobe energiomsætning. Derfor skal man ikke arbejde i mere end 5-6 sekunder, hvorefter man skal holde pause i 2-4 minutter. Pauserne skal være lange for at undgå ophobning af laktat. Dette kunne trænes én af de andre dage Lars ikke træner basketball. Nogle konkrete eksempler på måder at træne dette på kan også komme fra atletikken. (i alle tilfælde vil en smule opvarmning i form af lunten og udstrækning være en god idé, da der kan forekomme skader hvis man er ikke er opvarmet)
- 5 x Stigningsløb over 50m. hvor man de sidste 20m. er sprint med ca. 4 min. pause
- 5 x Sprint fra stillestående position over 30m. med ca. 4 min. pause.
- 5 x Sprint over 40m. med ca. 4 min. pause (øvelsen kan laves op ad bakke, her skal man naturligvis justere på meterne, så man ikke kommer over de 5-6 sekunder.

Spændstighedstræning
Spændstighedstræningen kan give Lars det han mangler når han skal rebounde. Det kan kombineres med den træning de laver til basket, men også i hans individuelle træning der hjemme. En simpel øvelse som spring fra plint, ville kunne øge Lars’ spændstighed og dermed også hans springkraft. Et konkret eksempel kunne være:
- 5 x 10 sæt med pauser på ca. 4 min mellem sættene.
Øvelsen ville kunne laves der hjemme, derfor kræver den ikke voldsom tid. Jeg ville foreslå at Lars lavede øvelsen 2-3 gange om ugen. Dette kunne også kombineres med motionscenter, hvor man kunne lave nogle øvelser som squat og benpres.

Similar Documents

Premium Essay

Pain

...Pain one Definitions of pain from medical perspective There are different definitions and descriptions of pain due to different perspectives From medical perspective, pain can be defined as a bothering sensory feeling or emotional experience and is variably described as irritating, sore, stinging, aching, throbbing, or unbearable feeling (Patel 2010). In medical terms there are two categories of pain, including nociceptive and neuropathic (Macintyre &Schug 2007). Medically, according to Macintyre and Schug (2007) the first category of pain is nociceptive pain—a common category reported in clinical settings. This type of pain occurs due to trauma, tissue damage or inflammation that stimulates sensory nerve endings called nociceptors. Intense peripheral nociceptive stimuli will increase excitability of the nervous spinal cord, leading to central sensitisation in the presence of subsequent pain stimuli, increased intensity and lower pain threshold. Macintyre and Schug (2007) also described two types of nociceptive pain: somatic and visceral pain. Somatic pain may be experienced as sharp, hot or stinging pain that is localised to the area of injury. Visceral pain is dull, cramping or colicky pain that is poorly localised. Visceral pain can also be referred to other areas, with associated symptoms, such as nausea and vomiting. The second category is neuropathic pain. It results from serious injury such as in childbirth as stated by Wong (2004) or disease that affects the......

Words: 532 - Pages: 3

Premium Essay

Pain

...Pain Assessment and Management G u i d e l i n e f o r Marlene Walden, PhD RNC NNP CCNS Sharyn Gibbins, PhD RN NNP P r a c t i c e , 2 n d E d i t i o n Pain Assessment and Management Guideline for Practice, 2nd Edition This guideline is an outline of the pain assessment and management practices that currently are accepted and documented by experts in the field of neonatal care. In addition, it summarizes and recommends pain assessment and management practices based on the best evidence for the nursing care of infants. This guideline does not preclude the use of manufacturers’ recommendations or other acceptable methods of assessing and managing pain in infants. The use of other practices known to improve the quality of neonatal care is encouraged and not restricted by this document. The National Association of Neonatal Nurses (NANN) developed this guideline in response to members’ requests. Broad in scope, it can provide a foundation for specific nursing protocols, policies, and procedures developed by individual institutions. Authors Marlene Walden, PhD RNC NNP CCNS Sharyn Gibbins, PhD RN NNP Reviewers Daniel Batton, MD, American Academy of Pediatrics Sandra Sundquist Beauman, MSN RNC Jim Couto, MA, American Academy of Pediatrics Mary Ann Gibbons, BSN RN Melinda Porter, RNC CNS NNP Ann Stark, MD FAAP, Chair of AAP Committee on Fetus and Newborn Carol Wallman, RNC NNP MS, NANN/AWHONN Liaison to AAP Committee on Fetus......

Words: 13773 - Pages: 56

Premium Essay

Pain

...Quotes about pain from QuotationsBook.com Who, except the gods, can live time through forever without any pain? - Aeschylus The injuries we do and the injuries we suffer are seldom weighed on the same scales. - Aesop The greatest evil is physical pain. - Augustine, St. The moment an ill can be patiently handled, it is disarmed of its poison, though not of its pain. - Beecher, Henry Ward And God shall wipe away all tears from their eyes; and there shall be nor more death, neither sorrow nor crying, neither shall there be any more pain. [Revelation] - Bible To banish cares, scare away sorrow and soothe pain is the business of the poet and singer. - Bodenstedt 1 There has never been a great athlete who died not knowing what pain is. - Bradley, Bill Pain dies quickly, and lets her weary prisoners go; the fiercest agonies have shortest reign. - Bryant, William C. The great art of life is sensation, to feel that we exist, even in pain. - Byron, Lord It is easier to find men who will volunteer to die, than to find those who are willing to endure pain with patience. - Caesar, Julius All pain is either severe or slight, if slight, it is easily endured; if severe, it will without doubt be brief. - Cicero, Marcus T. The injuries that befall us unexpectedly are less severe than those which are deliberately anticipated. - Cicero, Marcus T. 2 After great pain, a formal feeling comes. The Nerves sit ceremonious, like tombs. ...

Words: 1391 - Pages: 6

Premium Essay

Chronic Pain

...Introduction Chronic pain is one of the most frequent diagnosis and the most common problem for which elderly patients in the clinical setting seek help. Chronic pain refers to an unpleasant, distressful and uncomfortable feeling. Studies have shown that chronic pain is often undertreated even when the prevalence rates and syndromes are well understood. The means of relief are within practitioners’ capabilities to provide care. With careful assessment and a comprehensive plan of care that addresses the various aspects of the patients needs; chronic pain can be controlled in the vast majority of cases. Thus, awareness and provision of basic and specialized interventions can ensure comfort and improve quality of life. However, chronic pain left untreated or undertreated may cause suffering. This will also cause disease-mediated symptoms such as pain, dyspnea, fatigue, and loss of mobility. Needless to say, there are accompanying emotional states such as depression, anxiety, and a sense of uselessness. This paper will explore the under treatment of chronic pain among the elderly, its defining attributes, the use of an analysis model and its relationship to the concept. Identify a nursing theoretical framework used to analyze and resolve the problem. Also, an attempt will be made to identify an evidence based practice and research to support strategies for the resolution of the problem. Problem Under treatment of Chronic Pain in the Elderly However, most often......

Words: 2557 - Pages: 11

Premium Essay

Pain Assessment

...individuals perceive pain to a lesser degree or that sensitivity is diminished. Although pain is a common experience among individuals 65 years of age and older, it is not a normal process of aging. Pain indicates pathology or injury. Pain should never be considered something to tolerate or accept in one's later years. Unfortunately, many clinicians and older adults wrongfully assume that pain should be expected in aging, which leads to less aggressive treatment. Older adults have additional fears about becoming dependent, undergoing invasive procedures, taking pain medications, and having a financial burden. The most common pain-producing conditions for aging adults include pathologies such as arthritis, osteoarthritis, osteoporosis, peripheral vascular disease, cancer, peripheral neuropathies, angina, and chronic constipation. People with dementia do feel pain. The somatosensory cortex is generally unaffected by dementia of the Alzheimer type. Sensory discrimination is preserved in cognitively intact and impaired adults.1 Because the limbic system is affected by Alzheimer disease, current research focuses on how the person interprets and reports these pain messages.24 See further discussion on pain assessment with dementia on p. 170. Gender Differences Gender differences are influenced by societal expectations, hormones, and genetic makeup. Traditionally, men have been raised to be more stoic about pain and more affective or emotional displays of pain are accepted for......

Words: 809 - Pages: 4

Free Essay

Variation of Pain

...Task 2 The International Association for the study of pain (1979) define pain as an unpleasant sensory and emotional experience associated with actual or potential tissue damage, or described in terms of such damage. This suggests that only the person can tell you what the pain is like and it cannot be confirmed or denied by reference to tissue damage or pathophysiology. Consequently, the perceptual experience of pain is not merely a sensational experience, but also an emotional experience. It is important to distinguish between acute and chronic pain. Acute pain is biologically useful; it serves as the body’s alarm of an underlying medical condition, whereas chronic pain loses this function. The medical model beliefs that there is a major difference in acute and chronic pain. According to it, someone with an acute pain will be obvious tissue damage. The pain they experience will be directly to do with that. However, with the chronic pain, there is no obvious tissue damage. Consequently, they are psychological disorder. From psychological point of view, the reason why there are enormous variation in how patients experience and manage their pain is that pain is a physiological experience and maybe the variety they need, perceptions are due to their personal extremely anxious. Reason why there are enormous differences most be a psychological reason, such as anxiety of the belief that the pain will take over their life and or maybe they are sick or got mental health......

Words: 464 - Pages: 2

Premium Essay

Pain Management

...Vol. 14 No. 3 September 1997 Journal of Pain and Symptom Management 175 Special Article Nurses' Knowledge of Pain Assessment and Management: How Much Progress Have We Made? M a r g o McCaffery, MS, RN, FAAN, a n d Betty R. Ferrell, PhD, FAAN Nursing Consultant (M.M.), Los Angeles, California and Nursing Research (B.t~E ), City of Hope National Medical Center, Duarte, California, USA Abstract Uadertreatment of pain and lack of knowledge about pain management have been evident for approximately two decades. Because nurses are often the cornerstone of pain management, nurses' knowledge in this area is especially important. This paper explores indications of progress in the level of nursing knowledge about basic aspects of pain management. The literature is reviewed and findings from recent (1995) surveys of nurses' knowledge are compared with results of similar surveys conducted beginning in 1988. Improvements in nurses' knowledge of pain assessment, opioid dosing, and likelihood of addiction seem to have occurred. However, knowledge deficits continue. Fewer than one-half of the nurses surveyed understand that the patient's self report of pain is the single most reliable indicator of pain and that the nurse should increase a previously safe but ineffective dose of opioid. Findings from surveys on addiction reveal that the longer the patient receives opioids the more concerned nurses become about causing addiction. Nevertheless, results of current knowledge......

Words: 5126 - Pages: 21

Premium Essay

Pain Management

...Pain Management: A concept Analysis Laura Miller Sacred Heart University Pain Management: A concept Analysis Millions suffer from acute or chronic pain every year and the effects of pain exact a tremendous cost on our country in health care costs, rehabilitation and lost worker productivity, as well as the emotional and financial burden it places on patients and their families. The costs of unrelieved pain can result in longer hospital stays, increased rates of re-hospitalization, increased outpatient visits, and decreased ability to function fully leading to lost income and insurance coverage (American academy of pain medicine,2006). The most often used definition for pain is: an unpleasant sensory and emotional experience associated with actual or potential tissue damage, or described in terms of such damage (Chandra & Ozturk, 2005, p.34; Loeser & Melzack, 1999, p.1607; McHugh & Thoms, 2001, p.33). The aim is to improve communication, develop tools to evaluate the effectiveness of pain management, and how it can be the solution in decreasing the cost of unrelieved pain, decrease re-hospitalization and also improve function and quality of life. Current use and historical perspective Individuals have a great tendency to treat their pain before seeking any medical assistance. Every culture has some type of home remedy that they rely on to treat any type of element including pain. According to Bonica, Pain is as old as humankind and Humankind has been suffering......

Words: 2565 - Pages: 11

Premium Essay

Chronic Pain

...Chronic Pain What are the risk factors for low back injury? Physical and family risk factors • Being middle-aged or older • Being male • Having a family history of back pain • Having had a back injury before • Being pregnant. A woman's back is significantly stressed by carrying a baby. • Having had compression fractures of the spine • Having had back surgery before • Having spine problems since birth Risk factors you can change with lifestyle changes • Not getting regular exercise • Doing a job or other activity that requires long periods of sitting, heavy lifting, bending or twisting, repetitive motions, or constant vibration, such as using a jackhammer or driving certain types of heavy equipment • Smoking. People who smoke are more likely than people who don't smoke to have low back pain. • Being overweight. Excess body weight, especially around the waist, may put strain on your back, although this has not been proved. But being overweight often also means being in poor physical condition, with weaker muscles and less flexibility. These can lead to low back pain. • Having poor posture. Slumping or slouching on its own may not cause low back pain. But after the back has been strained or injured, bad posture can make pain worse. "Good posture" generally means your ears, shoulders, and hips are in a straight line. If this posture causes pain, you may have another condition such as a problem with a disc or bones in your back. • Being under stress. Stress and......

Words: 1397 - Pages: 6

Free Essay

Pain and Hypnotherapy

...fibromyalgia Fybromyalgia simply means pain (algia) coming from muscles (my) and fibrous tissues (fibro) such as tendons and ligaments. It is usually accompanied by other symptoms in addition to the pains and is sometimes called fibromyalgia syndrome. It is a chronic persistant condition. “ The cause of fibromyalgia is not known....research has shown that people with fybromyalgaia have certain subtle changes in some chemicals in the brain and nervous system.....there seems to be a minor change in the level of neurotransmitters, the chemicals responsible for transmitting messages between nerves and brain cells. Research studies have shown that there is also an increased amount of a chemical substance called substance P in the cerebrospinal fluid and that this may be involved in the way pain messages are transmitted.” ( www.patient.co.uk/health/fybromyalgia) As the cause of fibromyalgia is thought to be from the processes in the brain and spinal cord there is little evidence that the disease is due to a problem with the peripheral muscles, tendons and ligaments although the pain is often felt there. Fybromyalgia affects one in fifty people, it usually develops between the ages of twenty five to fifty five and is more common in women. Common symptoms of fibromyalgia are pain, particularly in the neck and back, sensitivity to touch, joint sorenesss, tiredness, and problems sleeping. “ People diagnosed with fibromyalgia often experience chronic pain that can be very debilitating......

Words: 1891 - Pages: 8

Premium Essay

Notes on Pain

...NOTES: PAIN: STRUCTURE AND FUNCTION: • Neuroanatomical pathway: o Originates from either or both CNS and PNS o Nociceptors = from PNS to CNS  Located in skin, connective tissue, muscle, thoracic, abdominal, pelvic viscera.  Stimulated by either trauma or chemicals released from damaged tissue  PNS to CNS: • A-delta fibres: myelinated, large diameter => rapid transmission. Localised, short-term, sharp. • C fibres: unmyleinated, small diameter. Diffuse, burning, aching, constant pain. Perisist after the initial injury. o Nociception:  How noxious stimuli are typically perceived as pain.  4 phases: • Transduction: from PNS to spinal cord: injury => chemical release: substance P, histamine, prostaglandins, serotonin, bradykinin = NTs that propagate message; second set of NTs: S.P., glutamate, ATP. • Transmission: from spinal cord to brain • Perception: conscious awareness of a painful sensation. • Modulation: pain message inhibited. Descending pathways from brain => 3rd set of NTs => slow down pain impulse => analgesic effect. o Sources of pain:  Visceral pain: • Large interior organs • Stretching, trauma. • Eg. Ureteral colic, appendicitis, cholecystitis, ulcer pain • Transmitted by ascending nerve fibres + ANS fibres => presentation of autonomic responses: o Vomiting, nausea, pallor, diaphoresis.  Deep somatic pain: • Result of pressure, trauma, ischaemia to BVs, joints, tendons, muscle, bone.  Cutaneous somatic pain: • Skin surface or......

Words: 618 - Pages: 3

Premium Essay

Pain and Suffering

...Pain and Suffering The argument that is being disputed deals whether pain and suffering is truly evil or a necessary discomfort in order to achieve a greater relationship with our creator. There are three misconceptions that are used to argue that there cannot be a loving God. The first is that the very definition of loving is automatically related to making people happy and comfortable. This is argued through the very fact that the greatest act of love, Jesus’ crucifixion, brought immense anguish to Jesus, but he welcomed the pain as he knew that eternity along his father and saving us from sin would be worth it. This leads to the second false assumption that states that the events that occur in this lifetime will be greater than our eternal life. This premise dictates that all of our suffering will be worthless if we do not truly believe that there is a God since our eternal life will be lost. The third and final false assumption is that we are able to understand the world through God’s perspective. With no doubt this assumption is incredibly flawed as we are simple humans unable to comprehend on the same level as our God. This is exemplified by the fine example of a bear with a leg caught in a bear trap. A bear-lover who tries to free it will, with no doubt, cause it more pain, but the bear-lover means no harm and knows that the only way to free it is to shoot it with tranquilizers. We are the bear: unintelligent, fearful, and curious as to why someone would cause us......

Words: 723 - Pages: 3

Free Essay

Growing Pains

...Growing Pains Cheaque Gay PSY202: Adult Development 7/18/2013 A person’s childhood is usually the most important time in a person’s life. During this time they experience innocence, develop personality, they build character and they develop maturity. Many people look as their childhood as a time where everything was perfect, no worries or anything. In reality your childhood has a lot to do with our character, personality, and why we are the way we are today. Many children that come from a broken home tend to have more struggles and problems in their adult life, versus children that grew up in a stable home. Although we are all destined to go through something or deal with hard times no matter what background you come from, we all struggle in our own way. My paper will discuss the innocence of my childhood and the not so innocent. You will also see how my childhood and a big impact or the decisions and choices I made in my adult life; it all will represent the pain of growing. Although it was painful growing up, it was because of my growing pains, that I’m a better person today. As a child growing up, I can remember always being out with my parents. We did so much I almost forgot how our house looked. If we weren’t at the amusement parks, beach, my grandmother’s house, we were at another relative’s home. No matter where we were, we were always together. The unstoppable four: my mom, my pops, my sister and I. We lived in a nice single family home on the Westside of......

Words: 1237 - Pages: 5

Premium Essay

Pain Management

...Path physiology Of Pain Within this essay I plan to discuss: one current view of path physiology of pain, two ages appropriate pain tools for babies and toddlers and will also be exploring the nursing management of acute pain experience in babies and toddlers, including a strategy for ensuring the safe delivery of care. There have been a range of theories put forward in attempt to explain the path physiology of pain, one of these is the gate control theory (Fraser.L 1996) which states that a stimuli that enters the spinal cord can be manipulated through a process of opening and closing gates, which in turn determines if impulses proceed or not. The Gate control theory provides the most plausible explanation for the process involved in the perception of pain. As there are many factors to a person’s perception of pain. When the nerve impulses from the nociceptors (a free ending nerve which is present in almost all types of tissues which act to sense and transmit pain) reaches a critical level, the T cells in the substantia gelatinosa (which regulates impulses) is triggered, therefore the gate opens. This then in turn allows the transmission of impulses to proceed to the thalamus and cerebral cortex where the perception of pain is defined (Wall and Melzack 1989). However there are scenarios when the gate remains closed even though there are impulses from the nociceptors. For example if a......

Words: 2218 - Pages: 9

Free Essay

Chronic Pain

...Prescription Concepts Applied to Patients Diagnosed With Fibromyalgia Pain is defined as an “unpleasant feeling, conveyed to the brain by sensory neurons” (Medical Dictionary, 2013). Pain is a subjective interpretation, which describes location, intensity and nature of sensory information resulted from noxious stimulation of nerve endings. The emotional response and other various conscious or unconscious responses add to the concept of pain. Acute pain usually results from tissue damage and it usually ends once the injury is healed. Chronic pain is a long term condition related to a persistent or degenerative disease or it doesn’t have an identifiable cause. Although there are different opinions about when a patient can be declared as suffering from chronic pain (after six months or twelve months), the presence of such sensation after the healing period usually leads to this diagnosis. One of the diseases with a generalized chronic pain as a symptom, which continues to generate many debates in the medical world, is fibromyalgia. Fibromyalgia, a disorder that affects the overall system and has an effect of generalized chronic pain, will be delineated in this paper, including its causes, manifestation, and part of the process of managing this disease in which a kinesiologist would have a central role. Fibromyalgia, estimated to affect 4% of the population, is a compilation of symptoms accompanying pain, which include fatigue, stiffness and sleep disturbance, along with......

Words: 2194 - Pages: 9