Free Essay

The Stuff We Read

In: Other Topics

Submitted By greatcornhulio
Words 612
Pages 3
Грижата за нацията е споделена отговорност. Това заяви в 30-минутна реч вицепрезидентът Маргарита Попова на кръгла маса на тема „Националната идентичност и патриотичното самосъзнание в глобализиращия се свят". По думите й няма по-подходяща, по-навременна и по-обединителна тема от тази, която да се обсъди на третия ден от Възкресениe Христово.
Какво е държавност?, попита тя. Какво е държавността без сътрудничество и без уважение, продължи Попова.

Няма национален напредък, ако всеки ден не си напомняме, че можем да вървим напред само заедно, категорична бе тя. Според нея човешките ценности са останали на заден план. Има висока степен на обществени очаквания, смята вицепрезидентът.
Според Попова хората очакват топла дума, да бъдат приласкани от държавниците ни, за да вървим заедно напред и за укрепване на нацията.

Казваме, че в глобалния свят губим доверие помежду си, губим доверие в институциите, изтъкна вицепрезидентът. Има дефицит на лидери, допълни тя. Липсват институции, които да бъдат посочени еднозначно и смело като генериращи единение, посочи тя.

Връщайки се към Христовото Възкресение и честване на един държавнически празник - Деня на Конституцията, Попова заяви още: „Конституцията е библията на християнския свят". Тя увери, че като вицепрезидент се стреми да съблюдава за спазването на основния закон в името на единението на нацията.

„Никой сам не може и не бива. Днес трябва да се обединим", настоя Маргарита Попова. Според нея родолюбието и патриотичното възпитание не могат да се налагат чрез клишета.

Какво ни донесе в глобалния свят европейското членство, попита Маргарита Попова. Силата на нациите, по думите й, е в техния дух. Именно това сме забравили според нея. Забравихме онези могъщи духовни устои, които направиха възможно нацията ни да оцелее, а да направи и онази велика епоха на Възраждането, коментира вицепрезидентът.

Глобализацията донесе много позитиви, изтъкна Маргарита Попова. Какво загуби човешкият свят в глобалния свят?, попита тя. За да има успешен глобален свят, няма как и грях е да забравим и да отхвърлим живота в исторически контекст, убедена е Попова. Днешното човешко общество е ориентирано все по-консуматорски, каза вицепрезидентът.

Три възлови проблема очерта тя пред европейската общност и страната ни - Шенген, паричния и валутен съюз и общностната миграционна политика.

Според Маргарита Попова се виждат наченките на зараждащите се два концентрични кръга. Аз се бунтувам срещу това, Европейската идея е нещо друго - солидарност и хуманизъм, категорична бе Маргарита Попова.

Днешният глобален свят се преформулира и прегрупира, допълни тя. Повече от всякога ни е нужна национална идентичност, смята вицепрезидентът. Според нея не трябва да търсим самозвани спасители. По думите й днес трябва да се дискутира по теми като миграцията, демографската катастрофа, укрепване на държавата ни.

Интеграцията в глобалния свят е движение в много посоки, движение едни към други, убедена е Маргарита Попова. Имаме национален капитал и можем да го използваме, подчерта тя. Политическият ни елит, по думите й, в навечерието на изборите трябва да мисли за народа си, а не за политическите си и лични интереси. Защото това би било края на духовността, заяви вицепрезидентът.

Председателят на БАН академик Стефан Воденичаров на свой ред заяви, че състоянието, в което е страната ни, се дължи на това, че е изгубен контактът между институциите. Ние българите имаме едно голямо предимство пред останалите - имаме дълбоки корени, посочи Воденичаров.

По думите му трябва да запазим нашия език, традиции в глобализиращия се свят. Въпросът с патриотичното образование в момента е един наболял въпрос, смята председателят на БАН. Според него много млади хора се срамуват да кажат, че са българи и трябва да се намерят начини младите да са горди с произхода си. Ние нарушихме възпитанието на подрастващите, а без възпитание няма образование, каза академик Воденичаров.

Великотърновският митрополит Григорий на свой ред поздрави участниците от името на патриарх Неофит. Бог напред и ние след него, изтъкна той.

Similar Documents

Free Essay

Arrogance

...these days to be ignorant. You see it everywhere. People talking, writing, acting without knowledge and with no desire to get knowledge. They want to "make" their own culture, their own language, their own sense. I think it's probably a consequence of evolution (as Dr. Henry Morris predicted). If the physical world is evolving (and there is nothing there that is solidified in essence), then it follows that the social world is evolving, leaving us with the quagmire of no right or wrong, nothing that is fixed outside of us. Everything around us is what we want to perceive, what we want to make of it. On the surface, I think that many Christians might reject that . . . at first. But as I talk to people on the Internet, with those who call themselves believers, I find that many believe that it is okay to have behaviors, standards that are different from one another, not because each is in a different place of spiritual maturity, but because we cannot tell each other what is right or wrong. And so I see many people doing things that they obviously shouldn't be doing. Oh, I not talking about whether or not they attend a certain church or are complementarian or egalitarian. I'm talking about Christians who are participating in affairs or who have had multiple marriages without considering the causes (and effects) or who regularly steal (from the US government, from their employers, from their neighbors) without giving it a second thought. Various studies confirm that most Christians......

Words: 614 - Pages: 3

Premium Essay

Boredom

...Boredom Comment on the poem: I think the poem is great. I was entertained, when I read it. Jack mentions some pretty wild stuff like the volcano that just erupted, less than half a mile away and there's a dragon blowing smoke rings that normally won't happen in the daily round ­ but he's still bored. It's very flippant and ironic written. But that's the point, and I like it. Altogether the poem gives a touch of a funny poem, written by an author who understands irony and humor. My own experience: I'm bores sometimes. Of course I am ­ everyone is. Some people are just more bored than others, but everyone feel bored sometimes. I'm am bored and yawns when I'm doing something I don't find interesting. Like waiting for the bus or in queues. But who does find that interesting? Everything in life can't be an adventure. But if it were, we wouldn't appreciate it. There has to be some boring stuff, before we can feel the fun stuffs. We need something to compare with. When I'm bored, I begin to feel very tired and want to sleep, so I kind of try to do something that entertains me. When I'm at home, I quiet often feel bored, if I'm alone, but then I'll just watch a movie or read a book. You just have to find something that kills the time. I also think that you'll easier get bored, if you have a bad patience. You'll quicker get irritated and annoyed, when you have nothing to do. We're all different, and will react different. Some people can sit in hours without feeling bored. I'm kind of...

Words: 498 - Pages: 2

Free Essay

Cultural Essay

...phrase is absolutely true since if the society has the least clue and information on the cultural stuff; it is left with no power that will defend the culture when it starts to fall apart. Adolf Hitler gave a command that all documentaries and books that had Nazi ideologies were to be burned downed so as to prevent the spreading of the message in them. This could be clearly termed to be ignorance since it were better of if they would just negate the information that the books passed rather than burning them down. Negating the information by declaring them to be false would have the best solution than resolving to the burning of books since it is also a very drastic action that will make people instead of shunning away from the reading of the book, it will attract their attention and make them further more curious and anxious to know what the contents of the books are all about. If people in the society lack knowledge about things that are going on in the society, many dealings and deeds can take place without people having any clue of what has taken place. Same is with the books, if they are not read they are generally useless and are have no meaning since the information that they are expected to deliver to the masses is not been read by anyone. But the drastic decisions to loot or even destroy a specific book for that matter will actually raise the numbers of those who read due to the curiosity and animosity that is created as the books are destroyed (Staley,......

Words: 535 - Pages: 3

Premium Essay

John Coy Crackback Summary

...The first week and first game was good, then the second week arrives and bad stuff starts happening for the next three weeks. The second week comes, and they have their starting quarterback in on full hitting practice and coach didn't realize it was him and the coach said to light him up and he ends up breaking his. Collarbone. This reminds me of eight grade football season when slot of people began to get injured. I like this book because it talks about football, it isn't boring and it kept me wanting...

Words: 926 - Pages: 4

Premium Essay

The Story of Stuff Review

...“The Story of Stuff” is a short video created by The Story of Stuff project in 2007. In the video, writers Annie Leonard and Jonah Sachs describe the process of turning natural resources into consumer goods, then into waste. The writers describe a seemingly linear five-step process: extraction, production, distribution, consumption, and disposal. Leonard and Sachs describe a carefully-scripted culture of unsustainable consumption and waste. The extraction phase of “The Story of Stuff” refers to the removal of natural resources such as timber, natural gas, coal, oil, and water. The writers emphasize the unsustainability of this phase, especially in the United States. The video states that the United States holds 5% of the world’s population but uses 30% of the world’s natural resources and creates over 30% of the world’s waste. This is a staggering statistic. Four percent of the United States’ forests remain. FOUR PERCENT. How much longer will it be before trees are things read about in storybooks (digitally printed of course, as there are no more natural resources to harvest.) The production phase is described as the addition of toxic chemicals to natural resources in order to produce the “stuff” we want. Please note the use of the word “want,” not “need.” The authors note that over 100,000 synthetic chemicals are commercially available today and are regularly used in production. Of those 100,000 synthetic chemicals, very few have been tested in a significant way to......

Words: 1034 - Pages: 5

Premium Essay

English Essay

...Compare how the poets present workmanship and their journey of life and composing ‘to a friend ‘Praveen shakir and ‘on top’ Gary Snyder. Introduction: ‘All you have to do then is wait and watch. New life will sprout’. I will explore the major theme relating it to liberation and the journey of life and demonstrate this by comparing style, language and the importance in both poems by Praveen shakir and Gary Snyder and determine if this was expected or intended. ‘On top’ by Gary Snyder is a poem that symbolizes his personal journey to life, and the aptitude of the path of life. the title of the poem ‘on top’ gives a sense of carrying the previous stuff to the top, the structure of layout of the poem has more depth in height of the paragraph then goes lower which relates to the title of the poem ‘on top’ ‘all this new stuff goes on top ‘and where his journey begins. The word ‘inside out’ is an expression of inner-self to express his deep essence. It also shows he wrote this poem quite quickly ‘turn it over, turn it over’ and they rhyme and is a simile and also demonstrates he does want to let it drag. This questions reader the voice of the poem is urging you to not let it drag and the repetition of the words create a vastness on the expression it is trying to create. ‘A mind like compost’ a means of a whole new life. On the sixth stanza ‘let it spread through’ expresses all his emotions are combined together. It emphasises his emotions are in one bubble and makes us......

Words: 1204 - Pages: 5

Premium Essay

Compare How the Poets Present Workmanship and Their Journey of Life and Composing ‘to a Friend ‘Praveen Shakir and ‘on Top’ Gary Snyder

...Compare how the poets present workmanship and their journey of life and composing ‘to a friend ‘Praveen shakir and ‘on top’ Gary Snyder. Introduction: ‘All you have to do then is wait and watch. New life will sprout’. I will explore the major theme relating it to liberation and the journey of life and demonstrate this by comparing style, language and the importance in both poems by Praveen shakir and Gary Snyder and determine if this was expected or intended. ‘On top’ by Gary Snyder is a poem that symbolizes his personal journey to life, and the aptitude of the path of life. the title of the poem ‘on top’ gives a sense of carrying the previous stuff to the top, the structure of layout of the poem has more depth in height of the paragraph then goes lower which relates to the title of the poem ‘on top’ ‘all this new stuff goes on top ‘and where his journey begins. The word ‘inside out’ is an expression of inner-self to express his deep essence. It also shows he wrote this poem quite quickly ‘turn it over, turn it over’ and they rhyme and is a simile and also demonstrates he does want to let it drag. This questions reader the voice of the poem is urging you to not let it drag and the repetition of the words create a vastness on the expression it is trying to create. ‘A mind like compost’ a means of a whole new life. On the sixth stanza ‘let it spread through’ expresses all his emotions are combined together. It emphasises his emotions are in one bubble and makes us......

Words: 1204 - Pages: 5

Premium Essay

Effect of Social Media

...In that case I had more problems than the kids that were born here. In this essay I'm going to share some good and bad experiences that I had. I used to live in India, and since my childhood I wanted to be a teacher. I loved to read and write but then we moved to United States of America which totally changed my mind. Because I didn't knew English at all. So I thought now I can't be a teacher anymore because of the language. I had to change my career goal from the day we moved. It was very difficult to move to another country with totally different kind of life style. We had many different kind of difficulties that we had to adjust. The whole environment was opposite then India. Everyone has that one teacher early on that is so inspirational and incredible that you want to tell the world how great they are and this is my chance. My first truly inspirational teacher, Mrs. Everest, was my first English teacher when I moved to United States of America. She taught me English which was new to me. Mrs. Everest makes me read the books. At first I couldn’t even understand a word of the story. There have been many obstacles that I have gotten in my way for me to be successful reader. Now I am able to confidently read. I imagine and picture the story in my mind. When a large amount of reading is assigned, sometimes my brain gets exhausted and I have to take a break. Literally my brain gets tired. I have gained some insight from......

Words: 747 - Pages: 3

Premium Essay

Personal Narrative Analysis

...There were some awesome moments. Then when worknights started we went to those. The YMCA was always fun because all of my friends would always come and at first it was Carina, Hannah and Annika. Then it was just me for awhile then it was Jack, Cece and Owen and that was fun then when it got warm out we would go on walks and that was fun and we talked a lot and got to know each other on those walks and that was super...

Words: 1340 - Pages: 6

Free Essay

Critique of Stuff Is Not Salvation

...Valued Possessions vs. Insignificant Desires Anna Quindlen, a novelist, social critic, and journalist wrote an intriguing essay “Stuff is Not Salvation” about the addiction of Americans, who splurge on materialistic items that have no real meaning. The ability to obtain credit is one of the main reasons to blame for society’s consumption epidemic. However, Quindlen feels the economic decline due to credit card debt is insignificant compared to the underlying issues of American’s binging problems. Quindlen’s essay gives excellent points regarding the differences in America’s typical shopping habits. Additionally, she mentions how people acquire all this “stuff” but seem to never realize, “why did I get this?”(501). Quindlen makes her audience visualize a world where we acquire our needs versus our meaningless desires. Yet, she fails to mention people who could live a life of happiness through the possessions they acquire. In summary, Quindlen supports her point of view with examples of American spending habits in the past decades of depression compared to now. She mentions Black Friday and how people become enthralled by cheap bargains (Quindlen 500-501). In Quindlen’s essay, she refers to an accident in which a worker at Walmart was trampled to death by a mob of shoppers and despite the horrific incident people kept shopping (500). With the U.S. depression, Black Friday brings hopes of more money spent, therefore a rise in the markets. The dream of an uplifted economy......

Words: 880 - Pages: 4

Premium Essay

Essay On Tupac

...In High school I hated reading and writing with a passion, I struggled with reading I would see words and have to sound them out and either the teacher or students would make fun of me because I didn’t know it which made me embarrassed so that made me not pick up books and read which I think I hurt myself in the long run, when I had to write a paper I would never do it because I didn’t know how to start or how to punctate correctly to be honest I still struggle with that today but I’m proud of myself instead of not doing it I try now. When I first stated Academic Literacy I felt stupid I was telling myself you should know this stuff you shouldn’t have to take a buildup class for English I I kept asking myself what’s wrong with you, I had to realize there’s nothing wrong it’s okay to get help in something this is preparing me for what’s to come and the fact I had a Professor who was really cool and she was always willing to help me and never turned me down no matter how simple the question could have been, she was the first person to tell me I was a good writer which was so shocking that made me feel great...

Words: 835 - Pages: 4

Premium Essay

What Is Love

...“things” like gadgets, clothes, books, cars, etc. Well my point is, today people almost love everything around them. Now let’s focus on “Books”, what are the advantages when you love books. First is Knowledge, when you read books everything that you read fills your head with new kinds of information, and you never know when it might come in handy. The more knowledge you have, the better-equipped you are to face any challenge you’ll ever encounter. Second is it Reduce Stress, When I’m reading a book, my mind shifts gears. Where I might have a stressful day, a book can easily distract me. Fiction and Sci-fi is fantastic for this. Reading an awesome book is perfect right before bed time. Though sometimes it’s hard to put the book down if it’s really good. Still, you’ll be relaxed. Lastly it widens our Imagination, when we read fiction or sci-fi books we usually use our imagination to enjoy the story. As a fan of fiction and sci-fi books it really is useful, cause when I’m reading it I feel like I’m with the protagonist having the best adventure we can possibly have. That is some of the reason why we should read, and why we should love to read. Reading helps us with our study and other stuffs. So to those who hates to read, they should start to read even it’s a comic, mangga, or magazine, all of that contains information or words that are new to...

Words: 286 - Pages: 2

Premium Essay

Personal Narrative-The White House

...awkward because he was watching. I sat next to my best friend Bethany, We have been best friends since 7th grade and now were in 11th grade. “Have you seen that Adam dude that’s sit in the front row?” I said whispering to Bethany. “Yeah, he’s is pretty hot” replied Bethany. “Class it now beginning. Settle down everybody” said Ms. Thomas. She’s our History teacher, she is very nice a pretty. “Today we will be finishing chapter 11 on page 211. So everybody got out their History book and turned to page 211. Ms. Thomas looks around the room and then says “Fiona, can you please read about The White House?” everybody...

Words: 1027 - Pages: 5

Premium Essay

Tester

...* July 25, 2010 Myriam Bergantin * This may be goodbye I read all your messages and I'm trying to figure out exactly what I owe you. See here's the thing when you pulled the money from the rent I had paid you, I asked how much and you said around 1200 total. I made 2 deposits of 500 and gave you the money for Josh's stuff which was 280 and I gave you an extra 120 for you to take the kids around. I ended up giving you 1400 to replace the 1200 that had been spent. The money that had been taken was to pay bills and get some stuff we needed. That's fine but since I replaced it that means I paid for all of it. Then in May you said I owed you for May's rent well how is that since I replaced more than what was taken out. I still gave you the extra money in May for rent I didn't actually owe. I ended up up staying up there with you for 7 1/2 months in which I paid you 7 1/2 months in rent. I also paid my part of the bills for May. I also paid for Josh's stuff again, for what? so he would have it for a month and get out and be a jerk? I have letters saying he would pay me back. Yea ok. So let me get this straight then, you say I owe you for June which I don't. Yes I said I would help pay the extra on the water bill and I will, when I get my check. How did we get to this point? Technically I paid for the rack because it was paid for with the money I had to replace.But I'm not going to do what you're doing. You said you would deduct the freezer from what I owed but......

Words: 833 - Pages: 4

Premium Essay

To Kill a Mockingbird

...pieces of these essays and replicate them online, but please give a link back to www.theminimalists.com along with it. If you want to use more than a few paragraphs, it would be great if you’d email theminimalists@theminimalists.com and let us know what youʼre up to. Contact Information: Joshua Fields Millburn Ryan Nicodemus email: theminimalists@theminimalists.com web: theminimalists.com Cover photo by Mick Evans and Hillary Hopkins Cover design by Colleen McCulla Formatting by Chris O’Byrne at ebook-editor.com Special thanks to four people who helped make this collection appreciably better with their editing and proof-reading efforts: Will Peach, Lee Knowlton, Cynthia Schrage, and Miles Price. Also: a big thank you to our readers. We appreciate you. We write these words for you. For —— and —— Contents Part One | Introduction About The Minimalists 9 Foreword 10 What Is Minimalism? 11 Part Two | Living in the Moment Be On the Mountain 15 Clear Your Damn Plate 18...

Words: 27548 - Pages: 111