Premium Essay

The University of Den

In: Business and Management

Submitted By nianasibah
Words 1608
Pages 7
Running Head: DOWN EAST SPUD BUSTERS EXPANSION

Down East Spud Busters Expansion

By Clyde D. Rhodes Sr.

Cliff DuPuy

MGMT 211 w-07-Caro

March 19, 2007

Abstract

The Down East Spud Busters (DESB) is a cooperative of potato growers that are originally collected, weighed, wash, graded, bagged, and distributed. They originally represented the potato growers of eastern Canada and northern Maine. We know what the results of the strategic planning was the construction of a large manufacturing plant in northern Maine. The main purpose of this plant is to manufacture and process higher value-potato products. This is only the first of three phases they intend to implement. Meaning, we will start out the organizing for the north eastern region of the United States and parts of Canada. The things that will be covered are organization charts, the use of decentralization, financing the business, sales and distribution, and components of human resources, such as hiring and training of employees. The use of a corporate ethics officer, along with stewards in all branches of the organization will also be covered.

Organization Structure It would seem that the company has already made and started to implement a strategic plan with intentions of continuing growth to the international level. But before they move on to the other phases, they need to set up the way they would like or need their organization to run.

[pic]

The organization chart shows three divisions. Representing the Canadian base as

Division A, the manufacturing plant in Maine as Division B, and the shipping and distribution from the Maine plant as Division C. Division A will do the collecting wash and sorting from the Canadian potato growers, then ship them off to the processing...

Similar Documents

Free Essay

Balanced Scorecard

...Semester:  MBW1     Bayerwaldstr.  2b,  93073  Neutraubling   Prof.  Dr.  Thomas  Groll   22.12.2015       Inhaltsverzeichnis     1   Einführung  und  Definition  ...............................................................................................................  1   2   Balanced  Scorecard  –  Analyse  der  Implementierung  im  Hochschulbereich  ...................................  2   2.1   2.2   Anwendung  an  der  Jaume  I  University  /  Pompeu  Fabra  University,  Spanien  ..........................  4   2.3   3   Anwendung  am  Imperial  College  London,  Großbritannien  ......................................................  2   Anwendung  an  der  University  of  Kelaniya,  Sri...

Words: 3316 - Pages: 14

Free Essay

Barack Obama

...Barack Hussein Obama II (født 4. august 1961 i Honolulu på Hawaii i USA) er en amerikansk politiker og USA's 44. og nuværende præsident. Han er den første afroamerikanske præsident i USA's historie. Han er uddannet i statskundskab og international politik fra Columbia University. Efter universitetet arbejdede han i en forening med at forbedre forholdene i fattige områder i Chicago plaget af kriminalitet og høj arbejdsløshed. Han tog sin juridiske embedseksamen fra Harvard Law School, hvor han blev den første afroamerikanske redaktør på det juridiske fakultets tidsskrift Harvard Law Review. Efterfølgende blev han advokat med speciale i borgerlige rettigheder og underviste i forfatningsret på University of Chicago Law School fra 1992 til 2004. Den 3. oktober 1992 giftede han sig med Michelle Robinson, og sammen har de to døtre, Malia Ann Obama (født 4. juli 1998) og Natasha ("Sasha") Obama (født 10. juni 2001). I 1996 valgtes Obama til Illinois' Senat fra de samme områder i Chicago, hvor han tidligere arbejdede for at forbedre forholdene. han fik tværpolitisk støtte for lovgivningen, der på daværende tidspunkt reformerede etik og forhold for sundhedspersonalet. Han støttede endvidere et lovforslag om øget skattefradrag for lavtlønnede lønmodtagere og øget tilskud til børnepasning. Han genvalgtes efterfølgende til Illinois' delstatssenat i 1998 og 2002. Han blev kendt i en bredere offentlighed, da han ved det demokratiske partikonvent i 2004 holdt hovedtalen, der......

Words: 488 - Pages: 2

Free Essay

Essay

...for hvordan andre mennesker ser på os og vores status. Theil skriver i sit debatindlæg at der selvfølgelig skal være mad på bordet og tøj til børnene, men at disse ting ikke bliver kæmpet for. I stedet kæmper vi for at få det nyeste nye. Her hentyder han til at penge faktisk gør os lykkelige. Ud fra to undersøgelser af University of Michigan og University of Pennsylvania, bliver der konkluderet at rige mennesker er mere tilfredse med tilværelserne end fattige er. Hans holdninger og forskellige eksempler på de små materialistiske ting i livet ender ud i et spørgsmål; Hvad gør dig mest glad, at iagttage støvpartiklerne danse i en solstråle eller en shopping tur i Magasin? I artiklen er der brug af flere forskellige argumentationsformer. Dog er nogle mere dominerende end andre. Nikolaj Theil bruger mange generaliseringer, f.eks. når han siger ”Hvis vi var så spirituelle, som vi gerne vil give udtryk for, hvorfor har i så ikke noget imod at være lønslaver?”. Theil taler umiddelbart for ham selv, da han ikke kan tale på alles vegne og derfor formoder han at det er sådan tingene er. Ved at sige ”vi” i stedet for ”jeg”, understreger han sin pointe og gør den mere gyldig, hvilket får os læsere til at antage det samme og derfor tro mere på hans argumenter. Da Theil er gymnasielærer må vi formode at han selv har en vis viden og man kan derfor konkludere at han selv er en form for autoritet. Dog gør Theil sine argumenter mere pålidelige ved brug af...

Words: 740 - Pages: 3

Free Essay

Untersuchung Der Geldmenge M1 in China

...Inhaltsverzeichnis Einleitung 2 Geldmenge (Geldmengenaggregat) 2 Entwicklung der Geldmengen M0 und M1 3 Definition Sichteinlagen 4 Zusammenhang zwischen M0 und M1 5 Geldschöpfungsmultiplikator 5 Ablauf 5 Annahmen 6 Herleitung 6 Zusammenhang der Geldmengen mit dem Bruttoinlandsprodukt 9 Quantitätsgleichung 10 Bruttoinlandsprodukt und Geldmengen M0 und M1 in China 11 Einfluss der „Monetären Politik“ auf M0 und M1 12 Zusammenhang der Geldmenge M1 und der Inflation 14 Abhängigkeit der Geldmenge M1 von dem Leitzins 16 Zusammenhang zwischen Realen und Nominalen Zins 17 Einfluss von xxxx ε auf M1 20 Einfluss aller Faktoren auf M1 21 Fazit 22 Einleitung Die Geldpolitik einer Volkswirtschaft hat maßgeblichen Einfluss auf die wirtschaftliche Entwicklung der selbigen. Somit ist es durchaus angemessen zu behaupten, dass der Steuerung der Geldmenge in einer Volkswirtschaft eine entscheidende Rolle zukommt. Die Politik muss sicherstellen, dass das Geldangebot groß genug ist, um die Wirtschaft im angemessenen Rahmen zu unterstützen, jedoch aber nicht so groß das es durch ein Überangebot zu einer Inflation kommt und somit die Preisstabilität des Landes nicht mehr gewährleistet ist. Diesem Anspruch haben sich die jeweiligen Zentralbanken verschrieben und versuchen durch verschieden Maßnahmen die Geldmenge so zu steuern, dass sie die oben genannten Bedingungen erfüllt sind und somit die Wirtschaft des jeweiligen unterstützt wird. Aufzuzeigen in......

Words: 4029 - Pages: 17

Free Essay

The Reluctant Fundamentalist

...Amerika i knæ Sproget er godt og plottet veldrejet, men den løftede pegefinger mod Vesten bliver trættende i længden. Ligesom symbolikken er lidt tyk i det. Således hedder Hamids muslimske hovedperson Changez (changes – forandringer), for styrkeforholdet i verden skal vendes og USA ned med nakken. Og Changez’ kæreste fra Manhattan – der er hvid, rig og meget psykisk syg – hedder Erica – ((Am)erica – fik De den?). (Am)erica er i øvrigt langt ude og suicidal og står ikke til at redde. Nå, tilbage til cafeen i Lahores basar, hvor Changez i sin monolog erindrer sig selv og sin tavse amerikanske tilhører om sin tid i USA før 9.11. Her tog den unge pakistaner eksamen med udmærkelse fra Princeton University (som Hamid selv) og havde en lovende karriere i en kapitalistisk virksomhed, der værdisatte og dermed ofte ødelagde andre virksomheder, især de sympatiske i de fattige lande. Changez selv holdt af at bo i den etniske smeltedigel New York, men hadede det USA, der ligger udenom, og da han på tv ser muslimske terrorister flyve passagerfly ind i World Trade Center, overvældes han af glæde: »Når jeg siger Dem, at jeg følte glæde ved drabet på tusinder af uskyldige, så gør jeg det med en dyb følelse af forundring (...) mine tanker (var) ikke hos angrebets ofre (...) nej, jeg blev fanget af symbolismen i det hele, det faktum at nogen helt åbenlyst havde tvunget Amerika i knæ«. Fuldskæg Glæden bider sig fast, og Changez gror fuldskæg, sådan som Koranen vist foreskriver. Og...

Words: 592 - Pages: 3

Free Essay

Containerization

...containere i varetransporten ført til det en nærmest kan kalle en revolusjon hva angår handel mellom land og kontinenter. Containeren, slik vi kjenner den i dag, er en relativt ny oppfinnelse. Æren for oppfinnelsen av den moderne containeren tilskrives ofte amerikaneren Malcolm McLean (Cudahy, 2006). McLean drev i førkrigstida et lite lastebilfirma i USA og irriterte seg grenseløst over hvor lang tid og det tok å få lastet varene han leverte over fra bil til skip. På denne tida foregikk det meste av omlasting manuelt og kostnadene knyttet til å få lastet og losset skip og andre transportmidler utgjorde en svært stor del, ofte brorparten, av de totale shippingkostnadene. Etter krigen, nærmere bestemt i 1956, forsøkte McLean seg på en ny måte å transportere varer på. Han kontraherte et lasteskip fra New York til Houston. Han koblet lasterommene fra drivlinja på 58 lastebiler, og lastet hele skrogene på skipet. Vel framme i Houston ble de samme lasterommene koblet på 58 nye drivlinjer. Omlastningen tok en brøkdel av tiden i forhold til ved tradisjonelle metoder. Varetransport ved hjelp av containere var et faktum. Det skal sies at McLean ikke var den første som eksperimenterte transport av hele kasser fylt med varer. Forsøk med omlastbare containere hadde vært utført så mye som et halvt århundre tidligere i Storbritannia og av den amerikanske hæren under 2. verdenskrig (Wikipedia, 2011). En forklaring på at McLean likevel ofte tilskrives æren for å ha startet prosessen mot......

Words: 1505 - Pages: 7

Free Essay

Satisfation

...Tuyển tập Báo cáo Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu Khoa học lần thứ 7 Đại học Đà Nẵng năm 2010 CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ HÀI LÒNG CỦA SINH VIÊN NĂM 3 VÀ NĂM 4 TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ, ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG AN INVESTIGATION INTO INFLUENTIAL FACTORS ON THIRD AND FOURTH YEAR STUDENTS' SATISFACTIONS AT UNIVERSITY OF ECONOMICS DANANG UNIVERSITY SVTH: Dương Tấn Tân, và nhóm cộng sự Lớp 33K02.1 Khoa Quản Trị Kinh Doanh, Trường Đại Học Kinh tế GVHD: ThS Phạm Thị Ngọc Ái Khoa Quản Trị Kinh Doanh, Trường Đại Học Kinh tế TÓM TẮT Với mục đích nghiên cứu những yếu tố chủ yếu tác động đến sự hài lòng của sinh viên tại Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng. Nhằm có được cái nhìn khách quan về nhu cầu của sinh viên bên cạnh việc xác định những mong đợi của sinh viên khi học tại trường. Nghiên cứu này cố gắng kết hợp các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của sinh viên và những yếu tố có tác động mạnh đến sự hài lòng này. ABSTRACT For the purpose of studying the main factors affecting student satisfaction in University of Economics, Da Nang University. In order to get perspective on the need of students in addition to determine the expectation of students while studying at school. This study attempted to combine descriptive analysis of the factors affecting students' satisfaction and regression analysis the factors that impact their satisfaction. 1. Giới thiệu Nền Giáo Dục của nước ta ngày càng phát triển mạnh mẽ với những sự ra đời của nhiều trường đại học nhằm đáp......

Words: 2649 - Pages: 11

Free Essay

Serpentine Cross-Dressers

...provides an uncommon annual spectacle. During the severe, six- to eight-month winters in Manitoba, Canada, these small, nonvenomous snakes sequester themselves in deep crevices to avoid freezing. Since such sites are rare in the barren, rocky region between Lake Manitoba and Lake Winnipeg, snakes that have dispersed across many miles in the summer gather by the thousands to spend the winter at the few suitable spots. Some of their major dens are located about seventy-five miles north of the city of Winnipeg and are surrounded by swampland that during the warmer months provides an abundance of frogs, the snake's favorite prey. When dens near swampland empty out in early spring, some of them disgorge more than 10,000 snakes from rocky depressions as small as sixteen feet long and six feet wide. Over the past fifteen years, one of us (Bob Mason) has been visiting these dens in an attempt to understand the snakes' behavior. Males and females mass together in the same dens, emerging from hibernation between late April and the end of May. (In dens that receive more sunlight, the exodus can...

Words: 2707 - Pages: 11

Free Essay

Al Qaeda

...and Osama Bin Laden. Osama Bin Laden Born Sheikh Osama bin Muhammad bin ’Awad bin Laden, was born in March 10th 1957 in Riyadh Saudi Arabia. He was the founder of the Islamist militant organization Al-Qaeda, an organization that was responsible for many attacks in different parts of the world killing thousands of civilians as well as the high-profile targets. He did most of his work under the name of the Islamic religion and specially the sharia law. Osama was born in a very wealthy family, to a Saudi Arabian father and a Syrian mother; he had a total of 52 siblings. In his early ages Osama studied engineering, economics, business administration and religion where he specified in interpreting the Quran and Jihad at King Abdul-Aziz University in Saudi Arabia. Osama got married when only 17 years old, to his second cousin from his mother side of the family. Throughout his life Osama got married five times, and ended up having about 24 children. His strong religious conviction got him to join the local Islamic groups, in 1973. And in 1979 he took to Afghanistan, after the then Soviet Union had invaded the country, and in the 1980’s he officially joined the war in Afghanistan as a volunteer, against the soviet occupying power. One of his main struggles in live was the growing influence of the United States in the Middle East. He felt that the policies of the US government were the prime reason of the unhappiness of the people living in the Middle East region. His first......

Words: 797 - Pages: 4

Free Essay

How to Ensure Another Financial Crisis Won't Happen Again

...the nightmare won’t happen again – Bankernas nyckeltal, kapitalstruktur och riskreglering i ett konjunkturperspektiv Av: Gustav Johansson, Fredrik Söderlund Handledare: Jurek Millak, Curt Scheutz, Maria Smolander Examinator: Cheick Wagué How to ensure that the nightmare won’t happen again Johansson & Söderlund FÖRORD Trots en något nydanande synvinkel på ett mycket intressant problem, i jakten på nya verktyg att hantera risk, har denna magisteruppsats äntligen tagit form. I samband med detta vill författarna naturligtvis tacka sina handledare för värdefull vägledning och uppmuntran. Stort Tack Curt, Jurek och Maria. Utan de kontakter som författarna haft med banker och reglerare skulle uppsatsen aldrig uppnått den kvaliteten eller tyngd den har idag. Författarna vill därför passa på att tacka intervjurespondenter, informationsförmedlare och andra som varit till stor hjälp och förmedlat värdefulla synpunkter. Dessa mycket hjälpsamma människor är: riksdagsledamöterna Sonia Karlsson och Lars Elindersson i Finansutskottet; Masih Yazdi på Finansinspektionen; Henrik Sörensen Andersen, Martin Gottlob och Heidi Sörensen på Danske Bank; Anna Halaby på Nordea; Anne Hasso och Petri Vertiö på Pohjola Bank; Annika Halldin och Else-Marie Nerep på Skandinaviska Enskilda Banken; Martin Blåvarg och Elizabeth Krämbring på Svenska Handelsbanken; Gunilla Filipson på Swedbank och slutligen Nina Ahnfeld-Rønne på Det Kongelige Bibliotek, København. 2 How to ensure that......

Words: 23918 - Pages: 96

Free Essay

Trenches

...ismasser Smeltevand på overfladen af indlandsisen vælter i sommermånederne ned i smeltevandsfloder under isen. Vandet er med til yderligere at underminere det frosne ismassiv, der visse steder er tre km tykt. Grønlands indlandsis tøede sidste år kraftigere end nogensinde før og afgav 510 mia. ton vand, der løb ud i havene omkring den store ø. Af: Jørgen Steen Nielsen, Information ,2. februar 2011 .Forårets tøvejr på den grønlandske indlandsis kommer nu 40 dage tidligere end for 40 år siden og varer 30 dage længere om efteråret. Det forklarer, at hele 52 pct. af indlandsisens areal sidste sommer blev ramt af afsmeltning - i alt 950.000 kvadratkilometer, hvilket er mere end nogensinde før i målingernes historie og mere end dobbelt så stort et område som tilbage i 1972. Det fremgår af nye forskningsresultater fra Grønland, som i dag præsenteres af den danske arktisk klimaforsker Sebastian H. Mernild fra Los Alamos National Laboratories på et videnskabeligt møde i Colorado under International Arctic Science Committee. »2010 var et usædvanlig varmt og tørt år i Grønland,« fortæller den danske forsker. Som andre forskere er han stærkt foruroliget over den accelererende afsmeltning af indlandsisen, ikke mindst fordi selvforstærkende mekanismer synes at være på spil. »I 2007 havde vi rekordafsmeltning, og i 2010 har vi haft det igen. Der er kortere mellem rekordværdier end tidligere, og inden for de seneste tre-fire årtier har vi set større variationer i måledata og flere......

Words: 1484 - Pages: 6

Free Essay

Srp - Economical Crises

...fag(angiv niveau): Historie A Elevens navn: Anders Max Rasmussen Nyborg Gymnasium Skolebakken 13 5800 Nyborg Tlf. 65 31 02 17 År 2014/2015 Studieretningsfag på A-niveau: Samfundsfag A Klasse: 3c Vejleder: Marie-Louise Bach (underskrift) Område: Finanskriser før og nu i USA Opgaveformuleringen: Redegør kort for optakten til samt omfanget af de økonomiske kriser i 1930’er og i slutningen af 00’er i USA. Inddrag statistisk materiale, der dokumenterer omfanget af kriserne. Sammenlign hvilke økonomiske politikker USA har anvendt for at komme ud af hhv. kriserne i 1930’erne og slutningen af 00’erne. Diskutér, med udgangspunkt i de økonomiske skoler, konsekvenserne af den førte økonomiske politik i hhv. 1930’erne og slutningen af 00’erne. Forventet omfang: 15-20 sider Opgaven afleveres fredag den 19. december 2014 kl. 10.00 i elektronisk form i Lectio. ”Når opgaven afleveres elektronisk, bekræfter jeg ved afleveringen, at opgaven indeholder et resume på engelsk, og at opgavebesvarelsen er udarbejdet af mig. Jeg har ikke anvendt tidligere bedømt arbejde uden henvisning hertil, og opgavebesvarelsen er udfærdiget uden anvendelse af uretmæssig hjælp og uden brug af hjælpemidler, der ikke har været tilladt under prøven.” Anders Max Rasmussen - Nyborg Gymnasium 3.C Studieretningsprojekt 2014 - Samfundsfag A og Historie A Indholdsfortegnelse   Indledning   Optakten  og  omfanget  af  de  økonomiske  kriser   Optakt  til  krisen ......

Words: 9431 - Pages: 38

Free Essay

Stable Marrige Problem

...förhållanden. Historia och lösningar Stable marriage problemet är ett välkänt mattematiskt matchnings problem, där första lösningen lanserades av David Gale och Lloyd Shapley (1962). Problemet innebär att man ska hitta de bästa tänkbara paren av n kvinnor och n män. Varje man och varje kvinna listar det motsatta könet från den det helst vill paras ihop med till den de minst vill paras ihop med. Man ska utifrån listorna bilda par där det inte kan finnas ett par som skulle passa bättre ihop än det givna. Förhållandet mellan paren anses vara stabilt när det inte finns något blockerande par, dvs. när det finns möjliga byten mellan par som rankat en partner högre än den nuvarande. Det är bevisat av Gale och Shapley (1962) att i varje SMP med lika många män som kvinnor finns det minst en stabil lösning. Problemet är vanligt förekommande när nyexaminerade läkarstudenter ska välja sitt första sjukhus. Gale – Shapley algoritmen utförs i flera steg. I det första steget friar männen till de kvinnorna de har rankat högst. Om flera män friar till samma kvinna accepterar hon den man hon rankat högst och avvisar den lägre rankade mannen. I nästa steg friar de männen som blev avvisade till den kvinna de rankat som nummer två. Om kvinnan är ledig accepterar hon, om hon redan har en partner väljer...

Words: 948 - Pages: 4

Premium Essay

Authority vs Persuasion

...disagreement in OrganizatiOns † Authority versus Persuasion By Eric Van den Steen* Managers often face a choice between authority and persuasion. In particular, since a firm’s formal and relational contracts and its culture and norms are quite rigid in the short term, a manager who needs to prevent an employee from undertaking the wrong action has the choice between either trying to persuade this employee or relying on interpersonal authority.1 Herbert Simon (1947) noted, for example, that “when … disagreement is not resolved by discussion, persuasion, or other means of conviction, then it must be decided by the authority of one or the other participant” and that “in actual practice … authority is liberally admixed with suggestion and persuasion.” Obviously, in choosing between persuasion and authority, the manager makes a cost-benefit trade-off. This paper studies that trade-off, focusing in particular on agency conflicts that originate in open disagreement, in the sense of differing priors. To that purpose, I will study a setting in which a principal and an agent are involved in a project. The project’s outcome depends both on decisions and on implementation effort by the agent, i.e., on effort to execute the decisions. A key issue is that the principal and agent may openly disagree on which decisions are most likely to † Discussants: Navin Kartik, University of CaliforniaSan Diego; Wouter Dessein, University of Chicago; Muhamet Yildiz, Massachusetts Institute of......

Words: 4341 - Pages: 18

Free Essay

Kurdistan

...Krigen i Syrien har pustet nyt liv i den drøm, kurdere i generationer har delt: et uafhængigt Kurdistan. Tusindvis af syriske kurdere er flygtet til den kurdiske region i Irak, hvor drømmen om et nyt liv i et forenet Kurdistan er større end ønsket om en dag at vende tilbage. Azad Qasim står bag baren og laver en espresso. Han småsludrer på kurdisk med sin kollega, som er ved at tørre restaurantens tomme borde af. Endnu en aftenvagt på restauranten i Sulaymaniyah, den næststørste by i irakisk Kurdistan. Som tusindvis af andre i området er Azad Qasim flygtning fra krigen i Syrien. Her i den kurdiske del af Irak kan han frit tale sit sprog med både kolleger og restaurantens gæster. Han tænder en smøg og tænker tilbage på, hvordan han og hans familie kun turde tale kurdisk bag lukkede døre, da de boede i Aleppo i Syrien. »Når du flygter fra krig, får du en følelse af, at du har mistet dit land. Men vi kurdere har altid betragtet Kurdistan som vores eget land, så her føler jeg mig hjemme,« siger den 27-årige Azad Qasim, som snart har boet i Sulaymaniyah i et år. Han og hans familie besluttede sig til at flygte fra Syrien, efter en bombe jævnede naboens hus med jorden. »Vi tog ud af byen med det samme,« fortæller Azad Qasim og knipser med fingrene. Han var ikke i tvivl om, at det var i irakisk Kurdistan, familien skulle søge tilflugt. »Her kan ingen sige til mig, at jeg ikke hører hjemme. Kurdistan er ligeså meget mit land, som det er de irakiske kurderes land«...

Words: 1425 - Pages: 6