Free Essay

Thesis

In: Other Topics

Submitted By joanmaecaro
Words 2390
Pages 10
Kabanata 1
SULIRANIN AT SALIGAN NITO
Karamihan sa mga kabataan ngayon ay nagsisimulang mahumaling sa panunuod ng iba’t ibang programa sa telebisyon at dito rin nila napapanood ang iba’t ibang uri ng mga patalastas o “advertisement.” Simula pa noon ay naging bahagi na sa buhay ng mga tao ang panood ng iba’t ibang klase ng patalastas o “advertisement” sa kanilang mga telebisyon.
Habang lumilipas ang panahon, ang midya ay nakakadagdag ng iba’t ibang impormasyon na makapagbibigay sa kanila ng mahahalagang datos ng mga kaalaman upang sa ganoon makapili ng magaganda at mga epektibong produkto ng sa telebisyo’y ipinatatalastas. Habang tumatagal, nang dahil sa panonood ng mga patalastas sa telebisyon ay mas lumalawak ang kaisipan ng mga kabataan. Nagkakaroon din sila ng mga iba’t ibang uri ng ideya kung paano mamili ng mga produktong nakikita nila sa mga patalastas. Darating din ang panahon na ang lahat ng kanilang mga nalalaman o nalaman ay kanilang magagamit sa ibat-ibang bagay o sitwasyon.
Ngunit ang panonood ng patalastas o “advertisements” sa telebisyon ay may masama ring naidudulot sa mga kabataan. Katulad nalamang ng isa sa mga patalastas ng “McDonalds”, kung saa’y isang “special child” ang kanilang ginamit sa pag-eendorso sa kanilang produkto at nagsasabi ng “smile ka din, konti lang” sa kapatid niyang nakita ang kanyang hinahangaang babae. Maraming natuwa ngunit marami ring ginagamit ito sa kanilang pang-aasar o panunukso sa kanilang mga kaibagan at kung madalas, nagiging sanhi ito ng hindi pagkakaunawaan.
Nakakasama din ito sa ilang kabataan dahil may mga patalastas o produkto na kanilang binibili ngunit hindi naman ito nirerekomenda ng kanilang doctor, kagaya nalamang ng “robust”, ito’y isang uri ng gamot para sa mga kalalakihan at may iba’t iba itong naging epekto sa kanilang katawan. Mayroon ding ilan na kaya lamang nila tinatangkilik o binibili ang isang produkto ay dahil ito’y iniindorso ng kanilang mga paboritong idolo, o kaya naman ito’y kanilang binibili sapagkat ito ang “in demand” sa panahong iyon at gustong makiayon sa mga produktong nauuso.

PALALAHAD NG SULIRANIN
Ang dahilan ng pag-aaral na ito ay upang maipakita kung paano nakakaimpluwensya ang mga “advertisement” o patalastas sa mga kabataan.

1. Paano naiimpluwensyahan ng mga patalastas ang mga kabataan?
2. Nakakatulong ba sa kanila ang panunuod ng patalastas?
3. Anu - ano ang mga magagandang naidudulot sa kabataan ng mga patalastas sa telebisyon?
4. Anu - ano ang mga masasamang naidudulot sa kabataan ng mga patalastas sa telebisyon?
5. Nakakatulong ba sa mga kabataan ang panunuod ng mga patalastas sa telebisyon sa pagpili o pagbili ng produktong naayon sa kanilang panlasa?

MGA PALAGAY
May masasama at mabubuting impluwensya sa kabataan ang panunuod ng iba’t ibang programa sa telebisyon at kahit na hindi nila gustong mapanuod ang mga patalastas sa telebisyon ay mapapanuod pa rin nila ito. Ang kasamaan nito, nagagaya ng mga kabataan ang mga masasamang pag-uugali o mga akto na napapanuod nila sa mga patalastas kung minsan naman ay pinagtatawanan ito sa mga mabababaw na dahilan. Tulad nalamang ng isa sa mga patalastas ng “EQ Diaper,” kung saan ipinararating nila sa mga manunuod na ang dahilan ng pag-aaway nina Lapu- Lapu at Magellan ay nang dahil lamang sa brand ng diaper. Marami ang kabataang naimpluwensyahan sa patalastas na ito, maraming nag-iba ang pananaw sa ating literatura at dahil ito sa isang patalastas na kanilang inera sa iba’t ibang istasyon ng telebisyon. Isa rin sa mga masasamang impluwensya nito ay ang pagbili nila ng produktong hindi naman nila kinakailangan, bumibili lamang sila sapagkat ito ang produktong iniindorso ng kanilang iniidolo.
Ang mabuting impluwensya naman nito ay natututo ang mga kabataan sapagkat kung minsan, ang patalastas ay nakakapulutan ng aral na ginagaya ng mga kabataan. Tulad nalamang ng mga patalastas ng “Jollibee” kung saan ay natututo ang mga kabataan na tumulong sa kanilang kapwa sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga gamit na hindi na nila pakikinabangan. Mabuti rin ito sapagkat, natututo ang mga kabataan na pumili ng mas magandang produkto o mas mapadali ang kanilang paghahanap sa produkto na aangkop sa kanilang pangagailangan.

KAHALAGAHAN NG PAG-AARAL
Ang pag-aaral na ito ay may layunin upang malaman kung ano ang impluwensya ng telebisyon sa kabataan.
Ang pag-aaral na ito ay isinasagawa upang malaman kung ano ang nagiging impluwensya at upang malaman kung gaano kalaki ang nagiging impak ng mga “TV Advertisement” sa kabataan.
Makakatulong din ito upang matukoy ang mga nagiging reaksyon ng mga kabataan sa pinapanood nilang mga patalastas. Maipapaliwanag ang mga magaganda at masasamang dulot ng mga mga napapanood nilang patalastas o “advertisement” sa telebisyon.
Magiging pamilyar din ang mga mag-aaral kung paano naaapektuhan at nakakaimpluwensya ang iba’t ibang uri ng patalastas sa kanilang buhay at kung paano ito makikitaan ng kahalagahan sa ating buhay. Mahalaga ang pag-aaral na ito upang malaman ng mga magulang at kabataan kung ano ang dapat hindi dapat panoorin na mga patalastas upang maiwasan ang pagtulad ng mga kabataan sa kanilang mga napanuod sa telebisyon na hindi kaaya-aya, at upang magamit nila ang kanilang mga nalaman sa iba’t ibang aspeto ng kanilang buhay, at upang maging pamilyar din ang mga magulang at guro kung paano nauunawaan ng mga kabataan ang kanilang napapanood sa telebisyon upang magabayan sila sa paggamit nito.
SAKLAW AT LIMITASYON
Ang pag-aaral na ito ay nakapokus lamang sa mga “Impluwensya ng Pantelebisyong “Advertisement” sa kabataan”
Ang pag-aaral na ito ay magsasaklaw sa limampung respondante na nagmula sa ibat-ibang pangkat at taon sa Unibersidad ng New Era. Isang Deskriptib-sarbey ang ibabahagi dito.
KATUTURAN NG MGA TERMINOLOHIYA
Advertising o Pag-aanunsyo : ay isang uri o anyo ng komunikasyon o pakikipatalastasan para sa pagmemerkado ito rin ang ginamit para sumikat ang kanilang pinapakitang produkto.
Patalastas : ay programang makikita sa mga telebisyon, sa mga tarpaulin na nanghihikayat sa mga tao na tangkilikin ang anunsyo o kumuha ng atensyon sa mga nakakakita nito.
Telebisyon o Tanlap : ay isang sistemang telekomunikasyon para sa pagpapahayag at pagtanggap ng mga gumagalaw na mga larawan at tunog sa kalayuan.
Imitate o Pangkokopya : Pag gagaya ng mga kilos ng ibang tao.
Kaalaman : ito ay nangangahulugan ng kabatiran sa mga bagay-bagay na natamo sa pamamagitan ng personal na karanasan, pagmamasid o pag-aaral.
Manonood o Audience: isang pagtitipon ng mga tagapanood o tagapakinig sa isang palabas.

Kabanata 2
REBYU NG MGA KAUGNAY NA LITERATURA AT PAG-AARAL Sa kabanatang ito, ang mga tagapanaliksik ay pinagsama-sama ang ilang mga piraso ng Kaugnay na Literatura at Pag-aaral sa paksa at magbibigay ng mga sanggunian upang lumawak at madagdagan ang mga paliwanag sa mga ideya ng mga mananaliksik, na ito ay maiaambag sa pag-unawa ng pag-aaral. Ang mga tagapanaliksik ay nagtipon ng ilang mga piraso ng mga impormasyon tungkol dito.

Literatura Ang mga lokal at banyagang literaturang ito ay hinahangad ng mga tagapanaliksik na maipagpatuloy ang pag-aaral na ito.
Lokal
Ayon kay Gregorio Miranda, “Advertisers like other businessmen have a social responsibility to the public they seek to serve. They should not to exploit and ride on the weakness of gullible consumers in their desire to increase sales of products and, accordingly, the firm’s profits. Any untruthful advertising is unethical, immoral and, unfair to society. Thus, there is a pressing need for the observance of ethics and ethical principles on the part of the advertisers.” Ayon naman kay Irwin Teng, “Ang mga mamamayan ay laging “binobomba” ang katakut-takot na advertisements ng mga produkto ng pagkain na nagsasabing bukod sa masarap ay nakakalusog pa gayong mga ito ay kargado ng preservatives.” Dahil sa mga patalastas na ito, madami sa atin ang napapasama ang kalusugan. Dapat magkaroon ng katotohanan sa mga impormasyong ibinibigay ng mga patalastas upang hindi masira ang imahe ng isang produkto ng ibinebenta dahil lamang sa maling pag-aanunsiyo. (Pag-aanunsiyo; Set. 09,2004) Ang pag-aanunsiyo ay isang paglilingkod sa mga mamimili pati na rin sa industriya, pangangalakal at sa pampublikong ekonomiya. (Pag-aanunsiyo; Set. 09,2004)

Banyaga Ang “Ama ng Modern Advertising” ay si Thomas J. Baratt. Ayon kay Aldux Huxley, “The Advertisement is one of the most interesting and difficult of Modern Literary Forms.” Sabi pa niya na ito ay may pagkakatulad sa mga tula at visual arts. Ipinaparating niya sa kanyang sinabi na dapat mas alamin at intindihin muna ang ipinaparating ng patalastas bago ito tangkilikin o bilhin. Kasama sa linya ni George Moschis, na nagmula sa Georgia State University, Television Advertising and Interpersonal Influences on Teenagers’ Participation in Family Consumer Decisions, na nagsasabing:
“The adolescents frequency of interaction with his or her peers about consumptions matters was a fairly good prediction of involvement in the early stages of consumer decisions. Such influence, however, declines with movement toward actual purchase, suggesting that parents may mediate the effects of peer influence.” Mayroong positibo at negatibong epekto ang telebisyon. May mga pag-aaral na nanakita ang impak ng telebisyon sa lipunan, partikular na sa kabataan. (Children, Adolescents, and Television; Dietz WH, Strasburger Sc; 1991) Ang impluwensya ng mga patalastas sa kabataan ay nakikita sa pamamagitan ng konsumerismo. Bumibili ang mga kabataan hindi lamang dahil sa gusto nila ang produkto kundi pati na rin sa kanilang mga sign boards katulad sa KFC, “Finger lickin’ good”. (Mass Media (Television, The Internet, Advertising) Influence Youth Too Needs Nowadays; StudyMode; Peb. 2012)

Pag-aaral Ang mga sumusunod ay mga pag-aaral na may kaugnay hanggang sa kasalukuyang pag-aaral nito.

Lokal Itinalakay ni Hanz Michael Romaguero sa kanyang pag-aaral (Marso 2004) na ang mga kabataan ay dumidipende na lamang sa telebisyon para sa mga impormasyong kanilang kinakailangan, katulad nga ng mga advertisements na kanilang napapanood. Nakaka-apekto din ito sa pagbabago ng kanilang pang-unawa, paniniwala at pag-uugali. Nakatutulong naman ito sa pagtatag ng mga layunin ng mga ahensya ng gobyerno sa pagtulong, panghihikayat at pagpapaunlad ng ating ekonomiya. Sa taong 2000 hanggang sa kasalukuyan, ay madami ang gumawa ng pag-aaral tungkol sa “Impluwensya ng Pantelebisyong Patalastas sa Kabataan”, katulad ng: * The Perceived Effect of the “Surf” TV Ad on the Buying Behavior of Housewives in Bagong Silang, Kalookan City (Josephine, Meddie. Ailyn; 2000) * In-School Teenagers Perception of Television Advertisement (Medilo, Centeno. Del Aguna, Falacio; 2004) * Transit Advertising as a Communication Channel as Perceived by College Students of Far Eastern University (Ancheta, Levinia, Glaiza; 2006) * Manny Pacquiao as an Endorser as Perceived by the Selected Respondents of Asamba Compound City (Dela Cruz, Rumbua; 2012) Sa pagdami ng pananaliksik tungkol dito ay nalalaman natin ang mga magaganda at masasamang naidudulot sa atin ng advertisements.

Banyaga Pagkatapos ng masikap na paghahanap sa mga aklatan, natagpuan ng mga tagapanaliksik ang ilang mga pag-aaral na banyaga na may kaugnayan sa kanilang pag-aaral. Ayon kay Kanner, may mga kabataan na hindi pa nila mlaman kung ano ba talaga ang kanilang gusting bilhin at kung ano ang sinasabi ng mga advertisers kung ano ba talaga ang dapat nilang magustuhan o tangkilikin na mga produkto. Dahil din sa patalastas na napapanood ng kabataan ay hindi lubos na maisip na kung anu-ano ba ang dapat na kailangan nilang bilhin na produkto na makakatulong sa kanila na nakikita nila sa mga patalastas sa telebisyon. Maitatawag ito sa ibang grupo na child exploitation. Ayon naman kina Moschis at Mitchelle na sa panonood ng patalastas sa telebisyon ay hindi maiuugnay sa impluwensya ng pagpapasya ng mamimili ang pagsukat ng paglahok ng kabataan.

KAANGKUPAN NG REBYU NG MGA KAUGNAY NA LITERATURA AT PAG-AARAL SA KASALUKUYANG PAG-AARAL Pagkatapos basahin at pag-aralan ang mga kaugnay na pag-aaral at literatura, nalaman ng mga tagapanaliksik na madami na ang gumawa ng pag-aaral ng “Impluwensya ng Pantelebisyong Patalastas sa Kabataan”. Ang mga nakitang literatura at pag-aaral ay nakatulong sa mga tagapanaliksik, para malaman kung ano ang gagawin sa pananaliksik.

PAG-AARAL Ang telebisyon ay isang parte ng midya na pinaka-impluwensyal sa pagpapaunlad ng mga datos. Ang mga kabataan ay kinokopya at paulit-ulit na ginagawa kung ano ang nakikita nila sa patalastas. Dahil ang kabataan ay naiimpluwensyahan na ng mga nakikita nilang ginagawa sa patalastas. Sa pamamagitan ng mga patalastas o advertisements ay nagiging pamilyar tayo sa mga bagong produkto na mayroon ngayon.

KONSEPTWAL/ TEORYETIKAL NA BALANGKAS
PARADIGMO/ PARADAYM NG PANANALIKSIK Ang modelong nakalarawang ito ay tumutukoy sa pananaw ng bawat kabataan sa panonood ng mga patalastas sa telebisyon. Inilalarawan dito kung ano ang nagiging silbi o kapakinabangan nito sa kanila ng panunuod ng patalastas sa telebisyon at kung ano ang nagiging impluwensya nito.
PANANAW
(Kabataan)
MABUTI
NAIDUDULOT/EPEKTO/IMPLUWENSYA NITO
PANONOOD
(Pantelebisyong Patalastas)
MASAMA

Kabanata 3
PAMAMARAAN NG PANANALIKSIK

Sa kabanatang ito itinatalakay ang disenyo ng pananaliksik, ang mga respondenteng nakibahagi at nakipagkaisa sa aming isinagawang pag-aaral, at ang mga instrumento at mga teknik na ginamit ng mga mananaliksik sa paglikom ng mga impormasyon o datos.

DISENYO NG PANANALIKSIK

Ang disenyo ng pag-aaral o pananaliksik na ito ay diskriptib-sarbey, dahil naaangkop ito sa mga kabataan na naimpluwensyahan ng mga napapanood nilang mga patalastas sa telebisyon. Marami itong naging epekto sa kanilang pag-aaral, sa kanilang kalusugan at sa pakikipag-ugnayan sa ibang tao. Tinangkang pag-aralan ang mga nagiging impluwensya ng mga napapanood na patalastas sa telebisyon. Nais din ng pananaliksik na ito na masuportahan ang mga naunang pahayag ng mga kabataan tungkol sa epekto ng nasabing usapin.

PAMAMARAAN NG PAGPILI NG RESPONDENTE/ NG INSTRUMENTONG PAMAMARAAN

Ang mga kalahok sa pananaliksik na ito at sumagot sa mga katanungan ukol sa paksang “Impluwensya ng Pantelebisyong Patalastas sa Kabataan” ay ang mga mag-aaral ng New Era University na nagmula sa ibat-ibang pangkat at taon na maaaring naimpluwensyahan ng mga patalastas sa telebisyon.
Ang mga instrumentong aming ginamit upang masagawa ang pananaliksik na ito ay ang pagkuha ng mga mahahalagang impormasyon mula sa ibat-ibang libro, thesis, at mga artikulo, mga journal at iba pa sa gamit ang internet.

VALEDISYON, ADMINISTRASYON AT RETRIKAL

Ang mga mananaliksik ay humingi ng permiso sa Pangulong Guro ng paaralan upang maipamahagi ang mga instrument sa mga respondante. Ang mga mananaliksik ang namahagi ng mga sarbey form na sinagutan ng mga mag-aaral at naisisigurado nga mga mananaliksik na ang lahat ng mga sarbey form ay 100% na naibalik sa amin.

STATISTIKAL NA PAGTRATO NG MGA DATOS

Ang mga mananaliksik ay gumamit ng mga sumusunod na pormula para sa pag-aaral:

Pormulang Ginamit:

N Where: n = sample size n=------------- N = universal population
1+N(e)2 e = margin of error

Similar Documents

Premium Essay

Thesis Writing

...------------------------------------------------- Thesis Writing: A Guide for Students By Jennifer Swenson The Sparrow’s introduction to thesis writing is a clear-cut and comprehensive tool for those who are about to embark on one of the more difficult projects in all of academia. Thesis writing is not an art; rather, it is the product of many months of research and painstaking hard work. Whether you are writing a master’s thesis, a PhD thesis, or any other form of this venerable genre, I hope this guide will serve you well. Thesis Writing Background What is a thesis? A thesis is essentially a research report. It addresses a very specific issue and describes what is known about that issue, what work the student has done to investigate or resolve it, and how that issue may play out in the future. It is the thesis writer’s responsibility to familiarize her with the history of the issue and the different points of view that exist. The thesis writer works with a mentor who is an expert in the field that the thesis concerns, but not necessarily an expert on that exact topic. Usually thesis topics are so specific that very few people in the world except the thesis writer herself could be considered an expert on them. Your thesis writing will make a contribution to the field about which you are writing, and in a larger sense, to all of human knowledge. A thesis is distinctively different from an undergraduate research report because it is so original. How Specific Should My......

Words: 2925 - Pages: 12

Premium Essay

Thesis for College

...fi/bitstream/handle/.../Thesis%20Timo%20Aho.pdf?... by T Aho - ‎2012 - ‎Related articles The purpose of this thesis project was to find and create a better solution for handling ... for example, of names, preferred shoe sizes and address information. During this project, it was decided that a customer information system will to be cre-. Thesis Proposal For Management Information Systems Free ... www.termpaperwarehouse.com/.../thesis...management-information-syste... Free Essays on Thesis Proposal For Management Information Systems for students. Use our papers to help you with yours 1 - 20. [PDF]Web-based Information System for Land Management www.ucalgary.ca/engo_webdocs/MR/05.20223.LimanMao.pdf by L Mao - ‎2005 - ‎Cited by 1 - ‎Related articles Web-based Information System for Land Management .... 1.5 THESIS STRUCTURE. ..... Figure 4.7: Sample of Attribute Tables of Web-GIS Prototype System . [PDF]Developing effective hospital management information ... ro.ecu.edu.au/cgi/viewcontent.cgi?article=2411&context=theses by C Bain - ‎2014 - ‎Related articles Oct 5, 2014 - The central contention of this thesis is that the current ecosystem models in the information ... This research seeks to highlight an example of ... hospital management information system environment, using the technology. [PDF]Thesis Management System for Industrial Partner ... - IS MU is.muni.cz/th/374278/fi_b/thesis-text.pdf by V Dedík - ‎Related articles Keywords. Thesis, Thesis Management,......

Words: 525 - Pages: 3

Premium Essay

Thesis Writing

...------------------------------------------------- Thesis Writing: A Guide for Students By Jennifer Swenson The Sparrow’s introduction to thesis writing is a clear-cut and comprehensive tool for those who are about to embark on one of the more difficult projects in all of academia. Thesis writing is not an art; rather, it is the product of many months of research and painstaking hard work. Whether you are writing a master’s thesis, a PhD thesis, or any other form of this venerable genre, I hope this guide will serve you well. Thesis Writing Background What is a thesis? A thesis is essentially a research report. It addresses a very specific issue and describes what is known about that issue, what work the student has done to investigate or resolve it, and how that issue may play out in the future. It is the thesis writer’s responsibility to familiarize her with the history of the issue and the different points of view that exist. The thesis writer works with a mentor who is an expert in the field that the thesis concerns, but not necessarily an expert on that exact topic. Usually thesis topics are so specific that very few people in the world except the thesis writer herself could be considered an expert on them. Your thesis writing will make a contribution to the field about which you are writing, and in a larger sense, to all of human knowledge. A thesis is distinctively different from an undergraduate research report because it is so original. How Specific Should My......

Words: 2925 - Pages: 12

Free Essay

Thesis Guide

...pr pr acti od ca uc l a ing sp a ects th es of is at un sw po th stg es rad is gu uate ide PRACTICAL ASPECTS OF PRODUSING A THESIS AT THE UNIVERSITY OF NEW SOUTH WALES P.GRADUATE A thesis submitted in fulfilment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy Postgraduate Board January 2002 University of New South Wales Please note: the web version does not contain two sections of the printed version. The differences are due to differing formats which makes it impossible to convert some pages into a PDF format. Missing are a mock up of a UNSW Thesis/Project Report Sheet and the information in Appendix IV. A copy of the printed guide can be sent to you if you email your address to campaigns@unsw.edu.au. This missing information was taken from the Thesis Submission Pack which is available from New South Q on the Kensington campus (download from or phone: (02) 9385 3093). ABSTRACT This booklet is designed to assist research students with the practical aspects of producing a postgraduate research thesis at the University of New South Wales. As well as providing advice in regard to the University’s requirements, formatting, layout, referencing and the use of information technology, this guide also describes what some students might regard as the more arcane and ritualistic aspects of producing a PhD thesis, in particular, those associated with accepted academic conventions. A section on posture and ergonomics has also been included to help......

Words: 12383 - Pages: 50

Free Essay

Thesis Statement

...Thesis Statement and Outline Online Shopping vs. Brick and Mortar Shopping Both forms of shopping have one goal in mind. That goal is to get the item that you desire. Many of the stores that you visit on a daily basis can come to you online. I. You can shop in the comfort of your own home. A. You do not have to worry about getting ready to go shopping. 1. You can shop in your pajamas if you prefer. 2. You can shop when it is convenient for you. B. You do not have to fight crowds in the mall or store. 1. There is no traffic to worry about getting to the stores. 2. During the holiday season, you do not have to worry about many people crowding you. II. You can see what you are buying. A. Depending on what you buy, you can feel the item and actually see the item. 1. You can feel the texture or weight of an item. 2. You can see if the item is big or overweight. B. There is no wondering if you are getting the item that you ordered. 1. You can be positive that you are getting the correct item. 2. You can see the exact shade or style of what you are buying in person. III. Instant gratification A. There is no waiting to receive your item. 1. You are able to take your purchase home that same day. 2. Site to store is an option with many stores and it is possible to pick it up that day. B. Being able to......

Words: 339 - Pages: 2

Free Essay

General Thesis

...INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY THESIS TITLE A PROJECT Presented to the Department of Information and Communication Technology, Garden City University College in partial fulfilment of the requirements for the degree of Bachelor of Science In Computer Science By NAME1 NAME2 Month, Year DECLARATION I hereby declare that the entire thesis work entitled, “……………..” submitted to the department of Information and Communication Technology, Garden City University College, in fulfilment of the requirement for the award of the degree of BSc Computer Science, is a bonafide record of my own work carried out under the supervision of Mr/Mrs/Ms . ……….. I further declare that the thesis either in part or full, has not been submitted earlier by me or others for the award of any degree in any University. ACKNOWLEDGEMENTS This section contains expressions of gratitude to advisor(s) and anyone who helped you:  1. technically (including materials, supplies) 2. intellectually (assistance, advice) 3. financially (for example, departmental support, travel grants)  ABSTRACT The abstract is an important component of your thesis. Presented at the beginning of the thesis, it is likely the first substantive description of your work read by an external examiner. The abstract is the last section to write. An abstract is not merely an introduction in the sense of a preface, preamble, or advance organizer that prepares the reader for the thesis. In addition to that function, it......

Words: 2039 - Pages: 9

Free Essay

Thesis Statement

...The thesis statement that I have come up with for my “big idea” topic is: I believe we can better our economy by changing the way the government assists the citizens financially with programs such as food stamps, otherwise known as EBT. The government shapes society and the government needs to help society help themselves by making a few changes to the way it disburses our tax money. I think this thesis is going to be effective because it shows my main focus of the essay I will be writing, which is to change the way government assists families of low income. I want to stress the option of giving more money as school grants rather than giving it for food. Another option would also be limiting the options of foods that are okay to purchase with EBT. Right now, there are no limitation other than alcohol or pre-prepared foods. You can even purchase energy drinks at the moment. If people weren’t given everything for doing nothing, they may be more likely to further their education and get a better job to provide such luxuries as fatty foods or sweets and energy drinks. I see a major problem supporting this thesis with fallacy, mainly because I have such strong personal opinions. I am going to have to force myself to rely on straight facts and pure research to get my point across. For my research, I am going to stray away from any sort of blogs or websites put up as a riot against the government. I will do my best to find websites that are “.org” or .gov”. I think a......

Words: 727 - Pages: 3

Free Essay

Hot to Write Thesis

...How to write chapter 1 of a Thesis: Basic Guide How to writer chapter 1 of the thesis? This is the mainly question on every researcher. In every thesis writing, some of the people say that the first part will be the most difficult part. Because here you must think of a topic that you can proposed and in this chapter you must conceptualize your whole thesis or your whole research. The whole research will be reflected by the first chapter. Some of the school have different format than other school so please use this guide for your references. Be sure to check out the Attributes of a Good Thesis before you start and check out the basic parts of the thesis also. This can also serve as your guide for your case study, research paper, and term paper. This will help you to understand the chapter 1 of your school paper works. Chapter 1: Introduction also includes the following: * Introduction This must include introduction of your study. You must tackle the field of your study.  Your introduction must be consisting of 1-2 pages only. * Background of the Study This must include some of the past study that is currently connected to your topic or study. You can include some of the history but it must be 2-3 lines only. * Rationale This section must describe the problem situation considering different forces such as global, national and local forces.  Stating some the existence of the problem included in your topic. * Objectives of the study The objective of your......

Words: 533 - Pages: 3

Free Essay

Human Trafficking Facts, Statistics, Truth, Research Papers, Reports, Essays, Articles, Thesis, Dissertation

... Research papers, reports, essays, articles, thesis, dissertationHuman Trafficking Facts, Statistics, Truth, Research papers, reports, essays, articles, thesis, dissertationHuman Trafficking Facts, Statistics, Truth, Research papers, reports, essays, articles, thesis, dissertationHuman Trafficking Facts, Statistics, Truth, Research papers, reports, essays, articles, thesis, dissertationHuman Trafficking Facts, Statistics, Truth, Research papers, reports, essays, articles, thesis, dissertationHuman Trafficking Facts, Statistics, Truth, Research papers, reports, essays, articles, thesis, dissertationHuman Trafficking Facts, Statistics, Truth, Research papers, reports, essays, articles, thesis, dissertationHuman Trafficking Facts, Statistics, Truth, Research papers, reports, essays, articles, thesis, dissertationHuman Trafficking Facts, Statistics, Truth, Research papers, reports, essays, articles, thesis, dissertationHuman Trafficking Facts, Statistics, Truth, Research papers, reports, essays, articles, thesis, dissertationHuman Trafficking Facts, Statistics, Truth, Research papers, reports, essays, articles, thesis, dissertationHuman Trafficking Facts, Statistics, Truth, Research papers, reports, essays, articles, thesis, dissertationHuman Trafficking Facts, Statistics, Truth, Research papers, reports, essays, articles, thesis, dissertationHuman Trafficking Facts, Statistics, Truth, Research papers, reports, essays, articles, thesis, dissertationHuman Trafficking Facts,......

Words: 353 - Pages: 2

Free Essay

Mis Thesis Thesis Thesis

...thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis......

Words: 595 - Pages: 3

Premium Essay

Thesis

...TermPaperWarehouse.com - Free Term Papers, Essays and Research Documents The Research Paper Factory Join Search Browse Saved Papers Home Page » Business and Management Thesis In: Business and Management Thesis Chapter 1 The Problem and Its Background Introduction This research aims to find the Significance of personality enhancement to the employability of hotel and restaurant graduates a four-year or a two-year concentration in Hotel and Restaurant Management is designed to prepare successful graduates for management positions in the field. Managers in the hotel and restaurant industry are generally responsible for keeping their establishment efficient and profitable while maximizing comfort of guests. This includes overseeing many aspects of the business including staffing and personnel, accounting, purchasing, and customer service. A hotel manager is responsible for coordinating registration, housekeeping, and maintenance activities, and may also coordinate special events, banquets, or conventions. This person will also decide on and arrange for outside services such as deliveries, laundry, trash collection, maintenance, and repairs. A restaurant manager must carefully observe food preparation, and may be responsible for ordering appropriate amounts of food and ensuring quality of inventory as well as coordinating and maintaining menus. Additionally, they are responsible for maintaining......

Words: 320 - Pages: 2

Premium Essay

Thesis

...Foreign Literature According to Thomas Primer on his article “Automated computerize Process”, in Readers Digest Magazine, May 2005, Page 45, for many businesses automating the collecting of employee attendance data when employees begin their shifts is still a manual process. Even business that has automated or computerized processes such as scheduling, time cards sheets to collect time and attendance data. NOVA time a group system developer, on last May 2007, the system that will give management the power to not only utilize the tools we have available to us today, but will continue to grow and evolve, giving it the capability to incorporate and utilize the tools the new millennium promises to bring us. NOVA time has brought a system designed for growth while maintaining the maximum in flexibility. Where the sophistication lies within the programmed mechanism of the system, allowing for a quick and simple implementation and employee training cycle, after all the true test of a system is not only in the production and wealth of reporting, but in the simplicity and ease of its operation in conjunction with a simple and accommodating implementation program. Better humans (2003) stated that a wireless fingerprint scanner could soon be helping law enforcement agencies; government and the military instantly identity the scanner, called sweet fingerprint, today. It is being demonstrated at the government convention one merging technologies, which addresses issues of......

Words: 1251 - Pages: 6

Premium Essay

Thesis

...Thesis CHAPTER 1 The Problem and its Background Introduction If you could improve performance, increase student morale an develop self esteem of a student, would you? According to B.F Skinner, behavior is a function of its consequences. The learner will repeat the desired behavior if positive reinforcement follows the behavior. Skinner said, “When someone behaves in a way we find reinforcing, we make him more likely to do so again by praising or commending him. We attest to the value of the person’s behavior by patting on the back, or saying good or right or giving him a token of our esteem such as prize, honor or award.” Guthrie assume that learning depends on action an organism must do, it is to learn. Once the student performed the required response, the teacher must present the student a reward, which will capture his or her attention that the student will eventually further improve his or her performance. For example, when students do exceptionally ell in class, he or she will earn medal or a star. Another, the student will be more motivated if his or her teacher will say “good job” or “very great answer” for every correct answer and good performance. The researcher believes that rewards have something to do with learning and we assume that motivation is important to the learner. A reward must be something desirable; without the desire, there can be no reward (Tria, 1998) Since the researchers have mentioned the concept of positive reinforcement......

Words: 322 - Pages: 2

Free Essay

Thesis

...Undergraduate Research Projects Title: Thesis Adviser: Author: A Predictive Model of Attention in Viewing Selected Grocery Food Products Ms. Rosemary Seva Kathleen V. Garcia Kimberly L. Go Winnie V. Grindulo Date: Call Number: Abstract: Studies on visual attention have identified certain visual factors that attract consumer attention. Visual attention had been found to be related to instore visual factors such as shelf position, number of facings, and packaging design. However, despite their importance attracting consumer attention, no studies had been found to consider combined effects of these factors in consumer attention. As such, this study considered the combined effects shelf position, number of facings and packaging design with the objective of identifying the significant factors and of developing a predictive model of attention. The significant effects of in-store visual factors specifically number of facings, horizontal and vertical shelf positioning, the color, size, and material of, and the text and image on the packaging was used in the development of a conceptual model in predicting attention as measured by the frequency of fixation and the duration of fixation. In order to validate the developed model, an eye-tracking experiment was conducted. Using an eye-tracking device that records the frequency and duration of fixation, the subjects were asked to view a life-size picture of a shelf. Multiple regression analysis was used to analyse the data gathered from the...

Words: 16175 - Pages: 65

Free Essay

Thesis

...DEBATE ANALYSIS: The act of lying (Ashken, Yefery, Leslie, Martha, and Randy) When asked about whether or not the act of lying is considered to be acceptable in some cases and the need to always tell the truth is the right thing to do, all sorts of arguments will appear and will create an attention-grabbing combination or exchange of different ideas and perceptions about what is right or wrong. This discussion of ideas if done in an organized way will provide an audience with an increased understanding of different and intricate issues and will help to identify which arguments are better and well-supported than others. This formal discussion of ideas took place few days ago in our Critical Thinking class. The topic was “a young brother is always telling lies. What is your response? Is it necessary to tell the truth always?” On one side were my classmates Ashken, Yefery, and Randy who believe lying is alright as long as its outcomes are positive and beneficial. On the other hand, there were Martha and Leslie who believe lying is unconstructive and can become very a negative habit. Both sides seemed to believe in what they were saying and looked convincing and well-informed, however when discussing complex topics such as the morality of lying or the justification for it, subjective arguments tend to prevail over objectives ones. For instance, Ahsken presented a good persuasive argument full of examples and questions that made us think about the......

Words: 814 - Pages: 4