Free Essay

Thesis

In: Other Topics

Submitted By joanmaecaro
Words 2390
Pages 10
Kabanata 1
SULIRANIN AT SALIGAN NITO
Karamihan sa mga kabataan ngayon ay nagsisimulang mahumaling sa panunuod ng iba’t ibang programa sa telebisyon at dito rin nila napapanood ang iba’t ibang uri ng mga patalastas o “advertisement.” Simula pa noon ay naging bahagi na sa buhay ng mga tao ang panood ng iba’t ibang klase ng patalastas o “advertisement” sa kanilang mga telebisyon.
Habang lumilipas ang panahon, ang midya ay nakakadagdag ng iba’t ibang impormasyon na makapagbibigay sa kanila ng mahahalagang datos ng mga kaalaman upang sa ganoon makapili ng magaganda at mga epektibong produkto ng sa telebisyo’y ipinatatalastas. Habang tumatagal, nang dahil sa panonood ng mga patalastas sa telebisyon ay mas lumalawak ang kaisipan ng mga kabataan. Nagkakaroon din sila ng mga iba’t ibang uri ng ideya kung paano mamili ng mga produktong nakikita nila sa mga patalastas. Darating din ang panahon na ang lahat ng kanilang mga nalalaman o nalaman ay kanilang magagamit sa ibat-ibang bagay o sitwasyon.
Ngunit ang panonood ng patalastas o “advertisements” sa telebisyon ay may masama ring naidudulot sa mga kabataan. Katulad nalamang ng isa sa mga patalastas ng “McDonalds”, kung saa’y isang “special child” ang kanilang ginamit sa pag-eendorso sa kanilang produkto at nagsasabi ng “smile ka din, konti lang” sa kapatid niyang nakita ang kanyang hinahangaang babae. Maraming natuwa ngunit marami ring ginagamit ito sa kanilang pang-aasar o panunukso sa kanilang mga kaibagan at kung madalas, nagiging sanhi ito ng hindi pagkakaunawaan.
Nakakasama din ito sa ilang kabataan dahil may mga patalastas o produkto na kanilang binibili ngunit hindi naman ito nirerekomenda ng kanilang doctor, kagaya nalamang ng “robust”, ito’y isang uri ng gamot para sa mga kalalakihan at may iba’t iba itong naging epekto sa kanilang katawan. Mayroon ding ilan na kaya lamang nila tinatangkilik o binibili ang isang produkto ay dahil ito’y iniindorso ng kanilang mga paboritong idolo, o kaya naman ito’y kanilang binibili sapagkat ito ang “in demand” sa panahong iyon at gustong makiayon sa mga produktong nauuso.

PALALAHAD NG SULIRANIN
Ang dahilan ng pag-aaral na ito ay upang maipakita kung paano nakakaimpluwensya ang mga “advertisement” o patalastas sa mga kabataan.

1. Paano naiimpluwensyahan ng mga patalastas ang mga kabataan?
2. Nakakatulong ba sa kanila ang panunuod ng patalastas?
3. Anu - ano ang mga magagandang naidudulot sa kabataan ng mga patalastas sa telebisyon?
4. Anu - ano ang mga masasamang naidudulot sa kabataan ng mga patalastas sa telebisyon?
5. Nakakatulong ba sa mga kabataan ang panunuod ng mga patalastas sa telebisyon sa pagpili o pagbili ng produktong naayon sa kanilang panlasa?

MGA PALAGAY
May masasama at mabubuting impluwensya sa kabataan ang panunuod ng iba’t ibang programa sa telebisyon at kahit na hindi nila gustong mapanuod ang mga patalastas sa telebisyon ay mapapanuod pa rin nila ito. Ang kasamaan nito, nagagaya ng mga kabataan ang mga masasamang pag-uugali o mga akto na napapanuod nila sa mga patalastas kung minsan naman ay pinagtatawanan ito sa mga mabababaw na dahilan. Tulad nalamang ng isa sa mga patalastas ng “EQ Diaper,” kung saan ipinararating nila sa mga manunuod na ang dahilan ng pag-aaway nina Lapu- Lapu at Magellan ay nang dahil lamang sa brand ng diaper. Marami ang kabataang naimpluwensyahan sa patalastas na ito, maraming nag-iba ang pananaw sa ating literatura at dahil ito sa isang patalastas na kanilang inera sa iba’t ibang istasyon ng telebisyon. Isa rin sa mga masasamang impluwensya nito ay ang pagbili nila ng produktong hindi naman nila kinakailangan, bumibili lamang sila sapagkat ito ang produktong iniindorso ng kanilang iniidolo.
Ang mabuting impluwensya naman nito ay natututo ang mga kabataan sapagkat kung minsan, ang patalastas ay nakakapulutan ng aral na ginagaya ng mga kabataan. Tulad nalamang ng mga patalastas ng “Jollibee” kung saan ay natututo ang mga kabataan na tumulong sa kanilang kapwa sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga gamit na hindi na nila pakikinabangan. Mabuti rin ito sapagkat, natututo ang mga kabataan na pumili ng mas magandang produkto o mas mapadali ang kanilang paghahanap sa produkto na aangkop sa kanilang pangagailangan.

KAHALAGAHAN NG PAG-AARAL
Ang pag-aaral na ito ay may layunin upang malaman kung ano ang impluwensya ng telebisyon sa kabataan.
Ang pag-aaral na ito ay isinasagawa upang malaman kung ano ang nagiging impluwensya at upang malaman kung gaano kalaki ang nagiging impak ng mga “TV Advertisement” sa kabataan.
Makakatulong din ito upang matukoy ang mga nagiging reaksyon ng mga kabataan sa pinapanood nilang mga patalastas. Maipapaliwanag ang mga magaganda at masasamang dulot ng mga mga napapanood nilang patalastas o “advertisement” sa telebisyon.
Magiging pamilyar din ang mga mag-aaral kung paano naaapektuhan at nakakaimpluwensya ang iba’t ibang uri ng patalastas sa kanilang buhay at kung paano ito makikitaan ng kahalagahan sa ating buhay. Mahalaga ang pag-aaral na ito upang malaman ng mga magulang at kabataan kung ano ang dapat hindi dapat panoorin na mga patalastas upang maiwasan ang pagtulad ng mga kabataan sa kanilang mga napanuod sa telebisyon na hindi kaaya-aya, at upang magamit nila ang kanilang mga nalaman sa iba’t ibang aspeto ng kanilang buhay, at upang maging pamilyar din ang mga magulang at guro kung paano nauunawaan ng mga kabataan ang kanilang napapanood sa telebisyon upang magabayan sila sa paggamit nito.
SAKLAW AT LIMITASYON
Ang pag-aaral na ito ay nakapokus lamang sa mga “Impluwensya ng Pantelebisyong “Advertisement” sa kabataan”
Ang pag-aaral na ito ay magsasaklaw sa limampung respondante na nagmula sa ibat-ibang pangkat at taon sa Unibersidad ng New Era. Isang Deskriptib-sarbey ang ibabahagi dito.
KATUTURAN NG MGA TERMINOLOHIYA
Advertising o Pag-aanunsyo : ay isang uri o anyo ng komunikasyon o pakikipatalastasan para sa pagmemerkado ito rin ang ginamit para sumikat ang kanilang pinapakitang produkto.
Patalastas : ay programang makikita sa mga telebisyon, sa mga tarpaulin na nanghihikayat sa mga tao na tangkilikin ang anunsyo o kumuha ng atensyon sa mga nakakakita nito.
Telebisyon o Tanlap : ay isang sistemang telekomunikasyon para sa pagpapahayag at pagtanggap ng mga gumagalaw na mga larawan at tunog sa kalayuan.
Imitate o Pangkokopya : Pag gagaya ng mga kilos ng ibang tao.
Kaalaman : ito ay nangangahulugan ng kabatiran sa mga bagay-bagay na natamo sa pamamagitan ng personal na karanasan, pagmamasid o pag-aaral.
Manonood o Audience: isang pagtitipon ng mga tagapanood o tagapakinig sa isang palabas.

Kabanata 2
REBYU NG MGA KAUGNAY NA LITERATURA AT PAG-AARAL Sa kabanatang ito, ang mga tagapanaliksik ay pinagsama-sama ang ilang mga piraso ng Kaugnay na Literatura at Pag-aaral sa paksa at magbibigay ng mga sanggunian upang lumawak at madagdagan ang mga paliwanag sa mga ideya ng mga mananaliksik, na ito ay maiaambag sa pag-unawa ng pag-aaral. Ang mga tagapanaliksik ay nagtipon ng ilang mga piraso ng mga impormasyon tungkol dito.

Literatura Ang mga lokal at banyagang literaturang ito ay hinahangad ng mga tagapanaliksik na maipagpatuloy ang pag-aaral na ito.
Lokal
Ayon kay Gregorio Miranda, “Advertisers like other businessmen have a social responsibility to the public they seek to serve. They should not to exploit and ride on the weakness of gullible consumers in their desire to increase sales of products and, accordingly, the firm’s profits. Any untruthful advertising is unethical, immoral and, unfair to society. Thus, there is a pressing need for the observance of ethics and ethical principles on the part of the advertisers.” Ayon naman kay Irwin Teng, “Ang mga mamamayan ay laging “binobomba” ang katakut-takot na advertisements ng mga produkto ng pagkain na nagsasabing bukod sa masarap ay nakakalusog pa gayong mga ito ay kargado ng preservatives.” Dahil sa mga patalastas na ito, madami sa atin ang napapasama ang kalusugan. Dapat magkaroon ng katotohanan sa mga impormasyong ibinibigay ng mga patalastas upang hindi masira ang imahe ng isang produkto ng ibinebenta dahil lamang sa maling pag-aanunsiyo. (Pag-aanunsiyo; Set. 09,2004) Ang pag-aanunsiyo ay isang paglilingkod sa mga mamimili pati na rin sa industriya, pangangalakal at sa pampublikong ekonomiya. (Pag-aanunsiyo; Set. 09,2004)

Banyaga Ang “Ama ng Modern Advertising” ay si Thomas J. Baratt. Ayon kay Aldux Huxley, “The Advertisement is one of the most interesting and difficult of Modern Literary Forms.” Sabi pa niya na ito ay may pagkakatulad sa mga tula at visual arts. Ipinaparating niya sa kanyang sinabi na dapat mas alamin at intindihin muna ang ipinaparating ng patalastas bago ito tangkilikin o bilhin. Kasama sa linya ni George Moschis, na nagmula sa Georgia State University, Television Advertising and Interpersonal Influences on Teenagers’ Participation in Family Consumer Decisions, na nagsasabing:
“The adolescents frequency of interaction with his or her peers about consumptions matters was a fairly good prediction of involvement in the early stages of consumer decisions. Such influence, however, declines with movement toward actual purchase, suggesting that parents may mediate the effects of peer influence.” Mayroong positibo at negatibong epekto ang telebisyon. May mga pag-aaral na nanakita ang impak ng telebisyon sa lipunan, partikular na sa kabataan. (Children, Adolescents, and Television; Dietz WH, Strasburger Sc; 1991) Ang impluwensya ng mga patalastas sa kabataan ay nakikita sa pamamagitan ng konsumerismo. Bumibili ang mga kabataan hindi lamang dahil sa gusto nila ang produkto kundi pati na rin sa kanilang mga sign boards katulad sa KFC, “Finger lickin’ good”. (Mass Media (Television, The Internet, Advertising) Influence Youth Too Needs Nowadays; StudyMode; Peb. 2012)

Pag-aaral Ang mga sumusunod ay mga pag-aaral na may kaugnay hanggang sa kasalukuyang pag-aaral nito.

Lokal Itinalakay ni Hanz Michael Romaguero sa kanyang pag-aaral (Marso 2004) na ang mga kabataan ay dumidipende na lamang sa telebisyon para sa mga impormasyong kanilang kinakailangan, katulad nga ng mga advertisements na kanilang napapanood. Nakaka-apekto din ito sa pagbabago ng kanilang pang-unawa, paniniwala at pag-uugali. Nakatutulong naman ito sa pagtatag ng mga layunin ng mga ahensya ng gobyerno sa pagtulong, panghihikayat at pagpapaunlad ng ating ekonomiya. Sa taong 2000 hanggang sa kasalukuyan, ay madami ang gumawa ng pag-aaral tungkol sa “Impluwensya ng Pantelebisyong Patalastas sa Kabataan”, katulad ng: * The Perceived Effect of the “Surf” TV Ad on the Buying Behavior of Housewives in Bagong Silang, Kalookan City (Josephine, Meddie. Ailyn; 2000) * In-School Teenagers Perception of Television Advertisement (Medilo, Centeno. Del Aguna, Falacio; 2004) * Transit Advertising as a Communication Channel as Perceived by College Students of Far Eastern University (Ancheta, Levinia, Glaiza; 2006) * Manny Pacquiao as an Endorser as Perceived by the Selected Respondents of Asamba Compound City (Dela Cruz, Rumbua; 2012) Sa pagdami ng pananaliksik tungkol dito ay nalalaman natin ang mga magaganda at masasamang naidudulot sa atin ng advertisements.

Banyaga Pagkatapos ng masikap na paghahanap sa mga aklatan, natagpuan ng mga tagapanaliksik ang ilang mga pag-aaral na banyaga na may kaugnayan sa kanilang pag-aaral. Ayon kay Kanner, may mga kabataan na hindi pa nila mlaman kung ano ba talaga ang kanilang gusting bilhin at kung ano ang sinasabi ng mga advertisers kung ano ba talaga ang dapat nilang magustuhan o tangkilikin na mga produkto. Dahil din sa patalastas na napapanood ng kabataan ay hindi lubos na maisip na kung anu-ano ba ang dapat na kailangan nilang bilhin na produkto na makakatulong sa kanila na nakikita nila sa mga patalastas sa telebisyon. Maitatawag ito sa ibang grupo na child exploitation. Ayon naman kina Moschis at Mitchelle na sa panonood ng patalastas sa telebisyon ay hindi maiuugnay sa impluwensya ng pagpapasya ng mamimili ang pagsukat ng paglahok ng kabataan.

KAANGKUPAN NG REBYU NG MGA KAUGNAY NA LITERATURA AT PAG-AARAL SA KASALUKUYANG PAG-AARAL Pagkatapos basahin at pag-aralan ang mga kaugnay na pag-aaral at literatura, nalaman ng mga tagapanaliksik na madami na ang gumawa ng pag-aaral ng “Impluwensya ng Pantelebisyong Patalastas sa Kabataan”. Ang mga nakitang literatura at pag-aaral ay nakatulong sa mga tagapanaliksik, para malaman kung ano ang gagawin sa pananaliksik.

PAG-AARAL Ang telebisyon ay isang parte ng midya na pinaka-impluwensyal sa pagpapaunlad ng mga datos. Ang mga kabataan ay kinokopya at paulit-ulit na ginagawa kung ano ang nakikita nila sa patalastas. Dahil ang kabataan ay naiimpluwensyahan na ng mga nakikita nilang ginagawa sa patalastas. Sa pamamagitan ng mga patalastas o advertisements ay nagiging pamilyar tayo sa mga bagong produkto na mayroon ngayon.

KONSEPTWAL/ TEORYETIKAL NA BALANGKAS
PARADIGMO/ PARADAYM NG PANANALIKSIK Ang modelong nakalarawang ito ay tumutukoy sa pananaw ng bawat kabataan sa panonood ng mga patalastas sa telebisyon. Inilalarawan dito kung ano ang nagiging silbi o kapakinabangan nito sa kanila ng panunuod ng patalastas sa telebisyon at kung ano ang nagiging impluwensya nito.
PANANAW
(Kabataan)
MABUTI
NAIDUDULOT/EPEKTO/IMPLUWENSYA NITO
PANONOOD
(Pantelebisyong Patalastas)
MASAMA

Kabanata 3
PAMAMARAAN NG PANANALIKSIK

Sa kabanatang ito itinatalakay ang disenyo ng pananaliksik, ang mga respondenteng nakibahagi at nakipagkaisa sa aming isinagawang pag-aaral, at ang mga instrumento at mga teknik na ginamit ng mga mananaliksik sa paglikom ng mga impormasyon o datos.

DISENYO NG PANANALIKSIK

Ang disenyo ng pag-aaral o pananaliksik na ito ay diskriptib-sarbey, dahil naaangkop ito sa mga kabataan na naimpluwensyahan ng mga napapanood nilang mga patalastas sa telebisyon. Marami itong naging epekto sa kanilang pag-aaral, sa kanilang kalusugan at sa pakikipag-ugnayan sa ibang tao. Tinangkang pag-aralan ang mga nagiging impluwensya ng mga napapanood na patalastas sa telebisyon. Nais din ng pananaliksik na ito na masuportahan ang mga naunang pahayag ng mga kabataan tungkol sa epekto ng nasabing usapin.

PAMAMARAAN NG PAGPILI NG RESPONDENTE/ NG INSTRUMENTONG PAMAMARAAN

Ang mga kalahok sa pananaliksik na ito at sumagot sa mga katanungan ukol sa paksang “Impluwensya ng Pantelebisyong Patalastas sa Kabataan” ay ang mga mag-aaral ng New Era University na nagmula sa ibat-ibang pangkat at taon na maaaring naimpluwensyahan ng mga patalastas sa telebisyon.
Ang mga instrumentong aming ginamit upang masagawa ang pananaliksik na ito ay ang pagkuha ng mga mahahalagang impormasyon mula sa ibat-ibang libro, thesis, at mga artikulo, mga journal at iba pa sa gamit ang internet.

VALEDISYON, ADMINISTRASYON AT RETRIKAL

Ang mga mananaliksik ay humingi ng permiso sa Pangulong Guro ng paaralan upang maipamahagi ang mga instrument sa mga respondante. Ang mga mananaliksik ang namahagi ng mga sarbey form na sinagutan ng mga mag-aaral at naisisigurado nga mga mananaliksik na ang lahat ng mga sarbey form ay 100% na naibalik sa amin.

STATISTIKAL NA PAGTRATO NG MGA DATOS

Ang mga mananaliksik ay gumamit ng mga sumusunod na pormula para sa pag-aaral:

Pormulang Ginamit:

N Where: n = sample size n=------------- N = universal population
1+N(e)2 e = margin of error

Similar Documents

Free Essay

Mis Thesis Thesis Thesis

...thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis......

Words: 595 - Pages: 3

Premium Essay

Thesis

...TermPaperWarehouse.com - Free Term Papers, Essays and Research Documents The Research Paper Factory Join Search Browse Saved Papers Home Page » Business and Management Thesis In: Business and Management Thesis Chapter 1 The Problem and Its Background Introduction This research aims to find the Significance of personality enhancement to the employability of hotel and restaurant graduates a four-year or a two-year concentration in Hotel and Restaurant Management is designed to prepare successful graduates for management positions in the field. Managers in the hotel and restaurant industry are generally responsible for keeping their establishment efficient and profitable while maximizing comfort of guests. This includes overseeing many aspects of the business including staffing and personnel, accounting, purchasing, and customer service. A hotel manager is responsible for coordinating registration, housekeeping, and maintenance activities, and may also coordinate special events, banquets, or conventions. This person will also decide on and arrange for outside services such as deliveries, laundry, trash collection, maintenance, and repairs. A restaurant manager must carefully observe food preparation, and may be responsible for ordering appropriate amounts of food and ensuring quality of inventory as well as coordinating and maintaining menus. Additionally, they are responsible for maintaining......

Words: 320 - Pages: 2

Free Essay

Thesis

...Write a Thesis Statement What is a Thesis Statement? Almost all of us—even if we don’t do it consciously—look early in an essay for a one- or two-sentence condensation of the argument or analysis that is to follow. We refer to that condensation as a thesis statement. Why Should Your ILP/Research Project Contain a Problem/Thesis Statement? • to test your ideas by distilling them into a sentence or two • to better organize and develop your argument • to provide your reader with a “guide” to your argument In general, your thesis statement will accomplish these goals if you think of the thesis as the answer to the question your paper explores. How Can You Write a Good Thesis Statement? Here are some helpful hints to get you started. • How to Generate a Problem/Thesis Statement • How to Tell a Strong Thesis Statement from a Weak One [pic] How to Generate your Problem/Thesis Statement Your problem/thesis statement needs to answer a question about the issue you’d like to explore. Your job is to figure out what question you’d like to write about – this is your topic selection. A good thesis statement will usually include the following four attributes: • take on a subject upon which reasonable people could disagree • deal with a subject that can be adequately treated given the nature of the assignment • express one main idea • assert your conclusions about a subject Let’s see how to generate a thesis......

Words: 1332 - Pages: 6

Free Essay

Thesis

...Nesbitt-Johnston Writing Center Hamilton College Clinton, NY 13323 INTRODUCTIONS AND THESIS STATEMENTS Introductions The introduction is a key paragraph for both readers and writers. First impressions matter. The reader will be more inclined to read a paper and consider a position if the initial paragraph is clear, organized, and engaging. For the writer, a carefully crafted first paragraph acts as a springboard, establishing the order and direction for the entire paper. The form and content of an introduction depend upon many factors, including the specifics of the assignment, the intended audience, the style of the discipline, and the expectations of your professor. In general, your introduction should • capture the reader’s attention • reflect the question raised by the assignment • provide essential context for your topic • define key terms Most importantly, your introduction should • convey the pattern of organization you will follow in the paper • build to the thesis sentence: a clear, concise statement of the specific position you will explore in your paper Outline first Outline your argument as fully as possible before starting the first draft. Outlining first helps you to see the shape of your argument, making writing the draft much easier. Start focused Avoid broad openers; start your argument right away. Do not open with empty filler such as “Since the beginning of time” or “For thousands of years, men, both good and evil.” Open with a......

Words: 1348 - Pages: 6

Premium Essay

Thesis

... According to the related article mentioned above, fingerprint scanning technology has been used in many fields as a means of security to confidential government records. Technology helps law enforces in the identification of employees. Local Literature The aim of general payroll system is to provide easier and faster way to monitor the movement of salary in the business. It is a proper way to get an exact salary of employee regarding their minimum income. From this documents of payroll the salary will be illustrate the name of employee, the rate, the deductions for their benefits, deduction from damages and cash advance, computing a gross and giving the amount of net income. According to John Aquilan made a comparable thesis entitled “Automation of time attendance System” in 2004, it stated that the automation of the time attendance records, time in and time out of every employee using barcode system. It tends to eliminate the manual recording system of time and attendance and also include salary computation of each employee based on the time and attendance reports. According to Mayor Jun Bernabe on the article Planet Biometrics, In August 2011 Parañaque City, Philippines has replaced its existing biometric machines with a new finger print biometric attendance registry system, which it says is more user-friendly and efficient. The city’s mayor, Jun Bernabe, says the new attendance machines will enable it to resolve the issues of long queues as well as......

Words: 1251 - Pages: 6

Premium Essay

Thesis

...Thesis CHAPTER 1 The Problem and its Background Introduction If you could improve performance, increase student morale an develop self esteem of a student, would you? According to B.F Skinner, behavior is a function of its consequences. The learner will repeat the desired behavior if positive reinforcement follows the behavior. Skinner said, “When someone behaves in a way we find reinforcing, we make him more likely to do so again by praising or commending him. We attest to the value of the person’s behavior by patting on the back, or saying good or right or giving him a token of our esteem such as prize, honor or award.” Guthrie assume that learning depends on action an organism must do, it is to learn. Once the student performed the required response, the teacher must present the student a reward, which will capture his or her attention that the student will eventually further improve his or her performance. For example, when students do exceptionally ell in class, he or she will earn medal or a star. Another, the student will be more motivated if his or her teacher will say “good job” or “very great answer” for every correct answer and good performance. The researcher believes that rewards have something to do with learning and we assume that motivation is important to the learner. A reward must be something desirable; without the desire, there can be no reward (Tria, 1998) Since the researchers have mentioned the concept of positive reinforcement......

Words: 322 - Pages: 2

Free Essay

Thesis

...Thesis: Lack of parenting skills, communication, and time spent between a child and a parent have changed drastically for the worse. Topic Sentences: Probably the most important and controversial parenting skill is discipline. Disciplining your child should start out right away in the beginning by talking to your child so they can hear the tones in your voice. When disciplining, be firm with your voice and follow through with the consequences. For example, if you tell your child he needs to go outside and play because it’s nice out, make your child go outside and play, not continue to sit in front of the television. Listen to your elders while they are talking shows your child a perfect example of respect by communication. When communicating with children, learn how to communicate at a child’s level. The more time children can spend in family activities, and the less time spent with peers and the media, the better. My topic sentences relate to my thesis statement by using keywords that indicate which part of the thesis will be discussed. The type of organization I will be using is importance order. This will help my reader see the connection between paragraphs because it will start with the most important detail to the least important. I plan on using words or phrases such as most important, next, but, such as, and however. While we encourage our children to learn to make choices, they need our guidance. Being a good parent is not always easy....

Words: 251 - Pages: 2

Free Essay

Thesis

...two statements or reasons present the act of lying as the only way to maintain a relationship and avoid punishment. It might be true that lying can help people keep relationships in good shape and interact well with others but there are also other ways to achieve those objectives. Commitment, respect, and understanding among others characteristic are elements to create and keep good long-term relationships and healthy social interactions. Furthermore, lying to avoid punishment is as well only one way to solve problems and evade negative consequences. Wouldn’t be better to think objectively before we do or say something? I’m not sure but I believe Askhen’s thesis statement was “Lying is the answer to protect our privacy and also for success” If this is her thesis statement, I don’t frankly see a solid connection between her thesis statement and reasons or evidences provided. On the other hand, what I really like about Ashken’s presentation was her ability to put us in different situations by asking us intricate questions in which lying seems to be the only solution. Alternatively, on the other side of this in-class debate was Martha who believes that “lying is bad because it’s something that good people don’t do”. She suggests that telling lies frequently may become a habit and cause problems within your family and social lives. As it stands, this statement supports the idea that when something is done continuously it becomes a routine either positive or negative and that......

Words: 814 - Pages: 4

Free Essay

Thesis

...[pic] Biological control of Fusarium oxysporum f.sp. cubense using non-pathogenic F. oxysporum endophytes by Aneen Belgrove 动感之星 Submitted in partial fulfilment of the requirements for the degree of Magister Scientiae In the Facul ty of Natural and Agricultural Science University of Pretoria Pretoria Date October 2007 PROMOTOR: Prof. A. Viljoen CO-PROMOTOR: Dr. C. Steinberg I © University of Pretoria [pic] Declaration I, the undersigned, declare that the work contained in this thesis is my own and original work and that it has not previously in its entirety or part submitted for a degree to any other university. _________________________________ II [pic] TABLE OF CONTENTS Acknowledgements XII Preface XIII Chapter 1: Biological control of Fusarium wilt diseases ABSTRACT 2 INTRODUCTION 3 THE FUSARIUM WILT PATHOGEN 4 THE DISEASE 6 CONTROL OF FUSARIUM WILT 7 Chemical control 7 Cultural control 9 Disease resistance 10 Biological control 12 BIOLOGICAL CONTROL OF FUSARIUM WILT 12 Suppressive soils 12 Mechanisms of biological control 13 Antibiosis 13 ......

Words: 696 - Pages: 3

Premium Essay

Thesis

...Time Management and Test Preparation. The study is largely dependent on the honesty, sincerely, and integrity of the respondents. This study will not cover the graduating students, due to the f act that we have limited sources. Moreover 1st year and 2nd year Batasan Gen Ed. Students are only allowed to participate in the research. Definition of Terms Student Employment - The one who work for oneself. Part Time Job - The way of the student to earn and to provide their necessity. Work - Something that produces an output or being accomplished. Working Students – Student who work while studying. References http://www.slideshare.net/AngeAlcantara/a-thesis-asses http://www.merriam-webster.com/press-release/2009-word-of-the-year http://www.termpaperwarehouse.com/subcategory/factors-affecting-the-academic-performance-of-college-working-student-in-the-philippines/1...

Words: 793 - Pages: 4

Free Essay

Thesis

...Undergraduate Research Projects Title: Thesis Adviser: Author: A Predictive Model of Attention in Viewing Selected Grocery Food Products Ms. Rosemary Seva Kathleen V. Garcia Kimberly L. Go Winnie V. Grindulo Date: Call Number: Abstract: Studies on visual attention have identified certain visual factors that attract consumer attention. Visual attention had been found to be related to instore visual factors such as shelf position, number of facings, and packaging design. However, despite their importance attracting consumer attention, no studies had been found to consider combined effects of these factors in consumer attention. As such, this study considered the combined effects shelf position, number of facings and packaging design with the objective of identifying the significant factors and of developing a predictive model of attention. The significant effects of in-store visual factors specifically number of facings, horizontal and vertical shelf positioning, the color, size, and material of, and the text and image on the packaging was used in the development of a conceptual model in predicting attention as measured by the frequency of fixation and the duration of fixation. In order to validate the developed model, an eye-tracking experiment was conducted. Using an eye-tracking device that records the frequency and duration of fixation, the subjects were asked to view a life-size picture of a shelf. Multiple regression analysis was used to analyse the data gathered from the...

Words: 16175 - Pages: 65

Premium Essay

Thesis

... CHAPTER ONE Abstract At the start of the year 2009, the Truth and Reconciliation Commission of Liberia (TRC) sent out the released its final report. It was recorded that the root causes of the today reconciliation process in Liberia and the civil war that devastated Liberia between 1989 and 2003 were poverty, corruption, and inequality, Schmid E. (2010). Despite this diagnosis, the Commission’s legal analysis of past abuses was center around violations of economic, social, and cultural rights. Likewise, many transitional justice processes around the world sideline considerations of ESCR. This thesis, is based on The role of the students and youth community in the National Reconciliation Process of Liberia, A case study with the Liberian National Student Union. This thesis outlines why reconciliation is paramount at this time in the nation Liberia History and the factors involved. 1.0 Background to the study The Role of the Student and Youth in National Reconciliation and Peace building in Liberia. A case study report from IPI's Civil Society Project recounting the efforts of Youth and students actors especially Linsu and FLY, and student groups to foster peace, reconciliation, and democracy in Liberia show that the holding of democratic elections in July 1997 marked the end of Liberia's brutal seven-year civil war. The end of the war, it was thought, had settled Liberia's leadership question and it was hoped that cessation of hostilities would usher...

Words: 5713 - Pages: 23

Premium Essay

Thesis

...THE STUDY HABITS OF STUDENTS IN SECONDARY EDUCATION 2nd year Question: what factor mostly affects the... View Full Essay Join Now Please login to view the full essay... Essay's Statistics Submitted by: chabiku Date shared: 03/19/2011 03:24 AM Words: 476 Pages: 2 Save Paper Report this Essay Similar Documents Factors That Affects Study Habits Of Students In Jpnhs Factors Affecting Study Habits Factors Affecting The Study Habits Of Students In Cnhs Factors Affecting Study Habits Factors Affecting Study Habits Factors Affecting Study Habits Factors Affecting Study Habits Of Nsa Students Factor Affecting Study Habit Thesis On Study Habits Of Students In 1St And 2Nd Year Factors Affecting The Study Habits Of Students In Cnhs Factors Affecting Study Habits On Elementary Factors Affecting Study Habits Thesis About Study Habits Study Habits Study Habits Of Students Effects Of Social Networking Sites To The Study Habits Of Students Study Habits Of Fourth Year Students Of Kakawate High School Snu Students' Study Habits The Effects Of Malls Near Schools To The Study Habits Of 4Th Year High School Students In St. Louis School-Catherina Cittadini In The School Year 10-11” Study Habits Of Freshmen Students; Its Implication To Their Academic Performance LoginJoin RSS ©2012 TermPaperWarehouse.com Privacy Policy Terms of Service Copyright Information Contact Us Help Advertise With Us...

Words: 484 - Pages: 2

Premium Essay

Thesis

...Testing and maintaining the system -Test the information system and system maintenance. VI. Implementing and evaluating the system -Train users, analysts plans smooth conversations from old system to new system. BIBLIOGRAPHY Miriam, A. et.al. Employee Information System. Quezon City,2012,pp 31&5 http://www.termpaperwarehouse.com/ https://www.google.com.ph/search?biw=1024&bih=472&tbm=isch&source=univ&sa=X&ei=26jyVPq1Hqe5mAXku4LwAQ&ved=0CDkQ7Ak&dpr=1&q=system+architecture+for+payroll#imgdii=_ https://www.google.com.ph/?gfe_rd=cr&ei=e1bUVN2UG8mJ8Qfu5IAg&gws_rd=ssl#q=system+architecture++for+payroll http://free-thesis-programs.blogspot.com/ http://www.mediafire.com/download/ekejvi7wsat50im/Online+Payroll+System+Thesis+%5B+Source+Codes+%2B+Documentation+%5D.rar...

Words: 591 - Pages: 3

Premium Essay

Thesis

...many organizations would also enrich the service provision framework and make its coveragebroader than 4G networks. * In mobile networks the location of the user as well as his identity, are part of several private information that should be independently protected. We should look for mechanisms that allow an un-coupled way of protecting any subset of the private components. For example, some applications might require the user to authenticate but not to reveal his location (e.g., identity-based services), other applications might require the user to reveal his location, but not his identity (e.g.,anonymous location-based services). * Rest of the Thesis work will be done within due time. Methodology Approach What steps will you take in the project? List the steps. There are three step for this Thesis: * Firstly analyze the basic Wireless network Infrustructure understanding the 1G,2G,3G, 4G Basic Structure. * Secondly Find out the Security threat for the 4G Wireless network. * Thirdly use different technique to solve the Security problem. References: [1] M. Rahnema, _Overview of the GSM system and protocol architecture,_ IEEE Communications Magazine, 1993. [2] 3GPP Technical Specification Group Services and System Aspects, _TS 23.060 General Packet Radio Services (GPRS): Service Description,_ Release 1999, Version 3.13.0, 2002. [3] 3GPP Technical Specification Group Services and System Aspects,......

Words: 6883 - Pages: 28