Free Essay

Thesis

In: Social Issues

Submitted By sorryano
Words 6420
Pages 26
[pic]

Mga Mabisang Solusyon sa Hindi Pagpasok sa Oras ng mga Mag-aaral ng First year Pre-engineering ng PATTS College of Aeronautics S.Y. 2013-2014

Isang Pamanahunang Papel na Iniharap sa Kagawaran ng PATTS College of Aeronautics

Para sa parsyal na pagtalima sa mga kahingian ng asignaturang Pagbasa at Pagsulat Tungo sa pananaliksik

nina

Nicole Blue V. Bejo Ralph Marvin Dela Torre Janus Christan Pacis Aroidson Rongacales

Marso 7, 2014 i Dahon ng Pagpapatibay

Bilang pagpapatupad sa kahingian ng asignaturang Pagbasa at Pagsulat Tungo sa Pananaliksik, ang pananaliksik na ito na pinamagatang “Mga Mabisang Solusyon sa Hindi Pagpasok sa Oras ng mga Mag-aaral ng First Year Pre-engineering ng PATTS College of Aeronautics S.Y. 2013-2014” na inihanda at iniharap ng mga mananaliksik mula sa First Year Pre-engineering na binubuo nina:

_________________ __________________ Nicole Blue V. Bejo Ralph Marin Dela Torre

_________________ __________________ Janus Christan Pacis Aroidson Rongcales

Tinanggap sa Kagawaran ng Wika ng PATTS College of Aeronautics bilang kahingian ng asignaturang Pagbasa at Pagsulat Patungo sa Pananaliksik

____________________________ ________________ Ms. Marianne Shalimar G. Del Rosario MEM Sir Brian Ben Coronel Professor Puno ng Departamento

Marso 7, 2014 ii Dahon ng Pasasalamat

Lubos na ipinaaabot ang pasasalamat sa mga indibidwal, grupo, at organisasyon na naging daan upang maisakatuparan ang pananaliksik na ito. Kay Prof. Marianne Shalimar G. Del Rosaio MEM, na walang sawang tumulong at nagbigay payo na tumugon sa mga problema at katanungan ng mga mananaliksik;

Sa mga respondente na nagbigay ng oras sa pagsagot sa aming kwestyoner at nagbigay daan upang makamtan ang mga kasagutang inaasam sa pananaliksik;

Sa mga propesor na nagbigay panahon at daan ara maisakatuparan ang pagsasarbey sa mga klase;

Sa mga awtor at manunulat ng mga literaturang pinagbasehan para sa aming pag-aaral;

Higit sa lahat, sa Poong Maykapal na nagbigay talino at lakas, gumabay at tumulong sa gawaing ito.

Maraming Salamat!

Mga Mananaliksik

N.B.V.B. R.M.D.T J.C.P A.R iii ABSTRAK

Maraming eksperto na ang nagsasabing ang minsananang pagkahuli sa klase ng mga mag-aaral ay may malaking epekto sa hinaharap. Ang minsanang ito ay maaring makasanayan ng mga mag-aaral at ito ay paulit-ulit na mangyayari. Ang maliit na bagay ay lalaki at magkakaroon ng epekto sa buhay ng bawat mag-aaral.

Sa pag-aaral na ito na pinamagatang “Mga Mabisang Solusyon sa Hindi Pagpasok sa Oras ng mga Mag-aaral ng First Year Pre-engineering ng PATTS College of Aeronautics S.Y. 2013-2014” nilaon ng mga mananaliksik na mailahad ang mga mabisang solusyon sa mga dahilan na matutuklusan sa pagkahuli ng mga ma-aaral.

Paglalahad ng Suliranin

Pangkalahatang Suliranin

Ang pag-aaral na ito ay naglalayong matukoy ang mga suliranin at mabisang solusyon sa hindi pagpasok sa oras ng mga mag-aaral sa First Year Pre-Engineering sa PATTS College of Aeronautics.

Ang pag-aaral ay naglalayong sagutin ang mga espesipikong katanungan:

1.Ano ang propayl ng mga respondente ayon sa: 1.1 oras ng unang klase 1.2 Lugar na inuuwian
2. Anu-ano ang dahilan ng hindi pagpasok sa oras ng mga mag-aaral?
3. Anu-ano ang maaaring maging epekto nito sa mga mag-aaral?
4. Gaano kalaki ang epekto nito sa grado ng mag-aaral?
5. Anu-ano ang maaaring maging solusyon upang maiwasan o mabawasan ang bilang ng mag-aaral na nahuhuli sa klase? iv Lagom. 1. Matapos ang pagsasabey sa 168 na mga respondent eng pe-engineering, kami ay nakakuha ng sapat na datos para sa mga pagsasagot n gaming katanunungan ukol sa amin isinasagawang pag-aaral. Kalahati (50%) sa mga pre-engineering na estudyante ang mga nahuli at nahuhuli sa klase dahil sa ibat-ibang kaahilanan. Ang natitirang kalahati naman ay mga estudyanteng masisipag at nagbibigay kahalagahan sa pagpasok ng maaga na hindi pa nahuhuli sa klase. Malaking porsyento kung tutuusin ang kalahati sapagkat maaaring makaimpluwensya ang iba at madagdagan pa ng bilang ng mga nahuhuli.

2. Sa kabuuan ng 168 na respondente, 44.04% ang mga pang-umaga ang klase at 60.81% sa 44.04% na ito ang mga nahuhuli sa klase. Mayroon namang 55.95% ang mga panghapon ang klase at 41.49% ng 55.85% ang mga nahuhuli sa klase. Ang natitirang porsyento na 55.96% ay hindi pa nahuhuli sa klase sa pang-umaga at 44.05% sa panghapon ang hindi pa nahuhuli. Mayroon naming 25.6% sa mga respondente ang nagdodorm at46.51% sa kanila ay nahuhuli sa klase. Mayoon naming 74.4% ang hindi nagdodorm at 49.6% sa kanila ay nahuhuli sa klase. 53.49% sa mga nagdodorm ang hindi nahuhuli sa klase at 50.4% naman sa panghapon an hindi.

3. May 33.93% ang nagsasabi an sila ay nahuhuli dahil hindi pagiging punctual at nakasanayan na ito. May 33.93% din ang nahuhuli dahil sa pagpupuyat at hindi pagtulog ng maaga at 30.95% ang nagsasabing dahil ito sa kanilang iskedyul.

v 4. Makikita sa porsyento ng mga nahuhuli (50%), 93.88% sa kanila ang nahuhuli ng madalas dahil io ay nakasanayan na at iilan lamang ang mga inaaral ang mga nalagpasan na aralin. Ang agkahuli ng minsan ay makakasanayan at magdudulot ng sunod-sunod na pagkahuli at maaari pang makaimpluwensya ng ibang tao. To ay dapat maiwasan at sila an dapat maipmluwensyahan na hindi dapat mahuli sa klase.

5. Sa katanungan sa 4.2, makikita ditto na 30.36% ang nagsasabing malaki ang epekto nito sa kanilang grado at 69.64% naman ang hindi. Dahil kakaunti laman ang porsyento ng mga mag-aaral ang inaaral ulit ang mga aralin, ang iba na hindi an inaalam ang mga nakalipas na ralin ay naapektuhan ng malaki sa kanilang grado.

6. Ang mga maaaring solusyon sa problemang ito ay ang hindi pagpupuyat at pagtulog ng maaga na sinang-ayunan ng 33.93% ng mga respondente. Ganito din ang porsyento na sumang-ayon sa pagiging punctual at pagpasok ng maaga. Ang pagpili ng iskedyul ay makatutulong din an sinang-ayunan ng 30.95% ng mga respondente. Makikita na lahat sila ay makatutulong ngunit mas mabisa ang dalawang nauna na pagtulog ng maaga at ang pagiging punctual.

Konklusyon

1. Ang pagkahuli sa klase ay isa sa mahahalagang salik na nakakaapekto sa pag-unlad at pagtagumpay ng mga mag-aaral sa kanilang buhay. vi 2. Ang iskedyul at layo ng inuuwian ng mga estudyante ay nakakaapekto kung bakit nahuhuli sa mga klase ang mga mag-aaral.

3. Mabigat na trapiko, layo ng inuuwian, impluwensya ng mga kaibigan at ang pagiging tama dang ilan lamang at ang kadalasang kadahilanan ng pagkahuli ng mga estudyante.

4. Ang mga nakaraas ng minsanang pagkahuli ay nasasanay at ito ay nauulit pa ng ilang beses. Nagiging tamad at nawawalan na pagpapahalaga sa pag-aaral ang resulta nito. Ito ay nakakaapekto sa kaugalian ng tao at maaing madala ito hanggang sa paglaki at makaimpluensiya n ibang tao.

5. Ang mga nahuli sa klase ay kadalasang bumababa ang marka, ngunit mayroon naman na mga estudyante na kahit nahuhuli, inaaral pa din ang mga nalagpsang aralin upang makahabol sa kanilang pag-aaral at mapanatili ang pagkakaroon ng mataas na marka.

6. Ang una sa lahat upang mawiasan ito ay ang pagkontrol sa sarili kung ano ang kailangan sa kung ano ang gusto. Walang mali sa papili sa kung ano ang gusto ngunit mas tamang piliin kung anong makabubuti sayo sapagkat ikaw din naman ang magbbenepisyo ditto. Huwag magpuyat at maging punctual ang pnakamabisang solusyon sa pag-iwas sa paghuli sa klase. Ito lamang ay dahan dahanin hanggang sa makasanayan dahil hindi naman ito agad nagagawa ng perpekto. Gawin kung ano ang makakaya ngayon at pagtibayin ang mgandang kaugalian at tulungan ang mga kaibigan kung sila aman ang mga nahuhuli.

vii Rekomendasyon

Matapos makakuha ng sapat na resulta,iminumungkahi naming ang mga sumusunod na rekomendasyon:

• Para sa mga mag-aaal, nahuhuli man o hindi, iwasan ang maimpluwensiyahan at huwag mangimpluwensya. Matulog ng maaga at maging punctual sa lahat ng pagkakataon upang hindi ito makasanayan at masanay naman sa mabuting Gawain.

• Magbigay pa ng sapat na atensyon sa kanilang anak upang maiwasan ang mga poblemang pangpamilya. Tulungan ang anak na mapabuti ang kalagayan at huwasg pababayaan kung saan aabot na sa sitwasyon na hindi na makasundo ang anak. Panatilihing malapit sa isa’t-isa at suportahan ang anak.

• Bigyan din ng pansin ng mga guro ang mga nahuhuli sa klase at bigyan ng payo ang mga ito, pakiusapan na hindi na maulit ang ganitong gawain.

• Para sa mga susunod na mananaliksik, makatutulong ang pagtutulungan ng bawat miyembro. Pagkakaroon ng malawak na kaalaman ukol sa problema at sa mga sumusupotang ideya. Gamitin ito upang maging gabay sa inyong pag-aaral upang mas malayo ang inyong marating kaysa sa aming pag-aaral at mas makatulong pa sa mga magulang, guro at mag-aaral.

viii TALAAN NG NILALAMAN

Pahina

Pahina ng Pamagat i

Pahina ng Pagpapatibay ii

Pahina ng Pasasalamat iii

Abstrak iv

Pahina ng Nilalaman ix

Kabanata 1 Ang Suliranin at Kaligiran Nito

Introduksyon 1 Bakgrawnd ng Pag-aaral 3 Teoretikal Framework 4 Saliksik Paradimo 5 Konseptwal Framework 6 Paglalahad ng Suliranin 6 Iskop at Delimitasyon 7 Kahalagahan ng Pag-aaral 7 Definisyon ng mga Salita 8 ix
KABANATA I

Introduksyon

Ang mga mananaliksik ay alam na ang kabataan ang pag-asa ng bayan at ang edukasyon ang susi upang sila’y maging matagumpay. Bago ang lahat, kailangan nilang pumasok sa paaralan upang matuto, malaman ang mga bagay bagay sa mundo, madebelop ang kanya kanyang natatanging talento at maging imahe sa susunod na henerasyon bilang isang mabuting kabataan.

Sa mga nakalipas na dekada, ang pag-aaral sa Pilipinas ay binibigyan ng maiging atensyon ng gobyerno at maigting na pinapahalagahan. Ito ay dahil ang mga susunod na hahawak sa gobyerno at ang mga magkakaroon ng kapangyarihan na patakbuhin ang bansa ay ang mga estudyanteng magtatagumpay. Noon, ang mga estudyante ay ginagawa ang lahat sa kanilang maaabot. Samantalang ngayon, kumalat ang korapsyon sa gobyerno ng Pilipinas. Dahil dito, bumaba ang kalidad ng edukasyon ng Pilipinas ngunit mayroon pa din namang mga nagsusumikap kahit na maraming pinagdadaanan ang buhay.

Ngunit sa panahon ngayon, kakaunti na lamang ang mga estudyanteng pumapasok upang matuto, maging tagumpay at maabot ang mga pangarap. Ilan sa mga estudyante na kahit pumapasok ay hindi naman nagpupursigi o pinagbubutihan. “Madaling sabihin, mahirap gawin”, ito ang kadalasang sagot ng mga kabataan na nawalan ng pag-asa o kaya naman ay nawalan ng interes sa pag-aaral dahil sa maraming kadahilanan. Halimbawa sa mga dahilan ay katamaran na karaniwang sakit ng estudyanteng walang pagsisikap na taglay. Ang mga personal na problema ay halimbawa din nito na kanilang nadadala sa pagpasok araw-araw. Tulad ng pinansyal na problema na karaniwan sa ibang

1 estudyante at meron din namang pumapasok dahil lamang sa baon. May mga bagay naman na nakakahadlang sa pag-aaral ng mga estudyante tulad ng mga gadgets at iba pang makabagong teknolohiya. Ito nga ay nakakatulong sa pag-aaral ngunit nakakasira din kung gagamitin sa maling paraan o maling oras.

Upang magkaroon ng magandang pundasyon sa pag-aaral, kinakailangan nilang pumasok sa tamang oras. Sa pagpasok ng mga estudyante mayroong mga pagkakataong sila ay nahuhuli sa klase. Maraming kadahilanan sa pagkakahuli tulad ng layo ng bahay sa paaralan, oras ng biyahe, traffic, at pagpupuyat. Mayroon din namang nahuhuli sa klase sa kadahilanang pag-uuna nila sa gala, mga karelasyon o paglalaro at ito ang dahilan ng mga estudyanteng nagiging pabaya sa pag-aaral, walang pagpapahalaga sa edukasyon o kaya’y naimpluwensyahan lamang.

Ngunit ano pa mang dahilan, ang wala sa oras ay wala sa oras. Ang taong seryoso sa buhay ay seryoso sa lahat ng bagay. At ang pagkahuli ay hindi lamang isang maliit na bagay, ang pagkahuli ng kaunti ay maaaring magkaroon ng malaking epekto sa estudyante. Mayroong mga natututo at iniiwasang maulit ito at mayroon namang mga nasasanay at lagi nalang nahuhuli sa klase.

Upang makaisip ng mga mabisang solusyon, upang maiwasan ang pagkahuli sa klase, kaming mga mananaliksik ay magsasagawa ng pag-aaral para sa mga tinuturing na pag-asa ng bayan.

Ayon sa isang pag-aaral ng pinamagatang “The Importance of Being in School”, malaki rin ang inaabot na porsyento ng mga estudyante ang nahuhuli sa klase. Sa bilang ng mga estudyante, mahigit 10 porsyento ng mga mag-aaral sa isang paaralan ang nahuhuli sa klase. Sa pinagsama-samang bilang ng mga

2 estudyante ng lahat ng paaralan sa isang bansa, kada taon ay umaabot sa 7.5 milyong estudyante naman ang nahuhuli. Ang pag-aaral na ito ay naisagawa noong nakaraang taon. Ito ay masasabing valid na impormasyon at naging basehan sa pag-aaral na ito. Ang opinyon ni Richard Perez-Peña ukol sa pagkakahuli sa klase ng mga mag-aaral ay umaabot sa 15 porsyento ng mga estudyante sa isang bansa ang wala o nahuhuli sa klase kada araw. Si Robert Balfanz naman ay nagsasabing mayroong 7.5 milyong estudyante na nahuhuli sa klase kada taon. Ito ay base sa pag-aaral niyang ginawa ukol sa paksang ito. Ayon naman kay Vaughan Byrnes, mayroong 10 porsyento ng mga mag-aaral sa isang paaralan ang nahuhuli sa klase kada buwan. Sinasabi ni Jack Smith na ang pagiging late talaga ay minsan hindi maiiwasan. Ito ay marahil sa mga di inaasahang pangyayari tulad ng trapik at ulan. Ayon naman kay Dr. Ken Shore, maraming dahilan kung bakit nahuhuli ang mga mag-aaral sa pagpasok sa paaralan. Ito ay marahil sa mga desisyon na kanilang pinili. Ito din ay maaaring dahilan sa kanilang pag-aagam-agam.

Bakgrawnd ng Pag-aaral

Ang Philippine Air Transport and Training Services o PATTS ay itinatag noong 1969. Ito ay nabuo sa pinagsamang mga Filipino and American Pioneers sa Aviation. Ang pangunahing pakay nito ay upang makapagtatag ng pagmamanupaktura at assembly plant para sa pagsasanay ng sasakyang panghimpapawid. Pumapangalawa naman sa pakay ay upang makapagsimula ng isang aeronautical na paaralan. Ito ay upang matugunan ang mga pangangailangan sa industriya ng domestic at international air transportation.

Sa mga nakaraan taon ng PATTS, normal na ang may mga nahuhuli sa bawat klase. Ang pagkahuli ay hindi basta basta maiiwasan ng estudyante. Maraming dahilan kung bakit may nahuhuli sa klase hanggang ngayon. Tulad

3 nalang ng layo ng bahay sa paaralan. Ang PATTS ay nasa Parañaque at alam naman natin na dito ay matraffic. Noon ay kakaunti pa lamang ang mga nag dodorm o apartment kaya mas marami ang bilang ng mga nahuhuli noon kaysa ngayon. Ngunit kahit na sa ngayon, marami na ang bilang ng mga pwedeng tirahan ng mga estudyante na malapit sa paaralan, mayroon namang mga baong impluwensya na pumalibot dito tulad ng mga mall at computer shop. Iba pang mga dahilan ay ang pagpupuyat ng mga estudyante dahil sa mga gadgets at dahil dito, sila ay nahuhuli. Noon, dahil ang ibang guro ay strikto at may mahigpit na patnubay, nababawasan ang bilang ng mga estudyanteng nahuhuli sa klase.

Teoretikal Framework

* Deeply Rooted Passive-Aggresive

* Ang teoryang ito ay nagpapakita ng pagiging maluwag ng mga magulang sa kanilang mga anak na nagreresulta sa pagiging pabaya ng estudyante.

* Incompetence

* Ang teoryang ito ay nagpapakita ng pagkawalang bahala ng estudyante sa pag-aaral. Ito ay maaaring dahilan sa pagkainteres sa mga makamundong bagay,

* Misanthropy

* Ang teoryang ito ay nagpapakita ng pagkawala ng gana o ng interes ng estudyante sa pag-aaral dahil sa mga kinahaharap ng problema.

4 * Narcissism

* Ang teoryang ito ay nagpapakita na ang estudyante ay nagpapahalaga lamang sa mga bagay ng gusto nyang gawin at walang pakialam sa iba tulad ng pag-aaral.

Saliksik Paradimo
|Process |
| |
| |
|Pagsasarbey |
| |
|pagririsearch |
|Output |
| |
| |
|Masagot ang mga katanungan |
|Makapagbigay ng mga solusyon |
|Nabibigyan ng kaalaman sa mga |
|estudyante tungkol sa paraan ng pag |
|iwas sa pagkahuli sa klase. |

|Input |
| |
| |
|Oras ng klase |
| |
|Lugaw na inuuwian |

5
Konseptwal Framework

Ipinapakita sa Input na dapat alamin ng mga mananaliksik ang mga dahilan ng mga estudyante sa pagiging huli sa klase. Maaaring ito ay sa pag obserba, paghingi ng option at pagsasaliksik. Sa oras na malaman ang mga dahilan ay mag isip ng solusyon para maiwasan ito. Ito ay ipapamahagi sa mga estudyante , magulang at mga guro upang ipakita ang masasamang epekto sa pagkahuli sa oras ng klase. Sa pamamaraang ito, sila ay maaalertuhan at maiwasan na nila ang ganitong gawain.

Paglalahad ng Suliranin

Ang pag-aaral na ito ay naglalayong matukoy ang mga suliranin at mabisang solusyon sa hindi pagpasok sa oras ng mga mag-aaral sa First Year Pre-Engineering sa PATTS College of Aeronautics.

Ang pag-aaral ay naglalayong sagutin ang mga espesipikong katanungan:

1.Ano ang propayl ng mga respondente ayon sa: 1.1 Oras ng unang klase 1.2 Lugar na inuuwian
2. Anu-ano ang dahilan ng hindi pagpasok sa oras ng mga mag-aaral?
3. Anu-ano ang maaaring maging epekto nito sa mga mag-aaral?
4. Malaki ba ang epekto nito sa grado ng mag-aaral?
5. Anu-ano ang maaaring maging solusyon upang maiwasan o mabawasan ang bilang ng mag-aaral na nahuhuli sa klase?

6
Iskop at Limitasyon

Ang pag-aaral na ito ay ginawa upang makapaghanap ng solusyon para maiwasan ang pagkahuli sa klase ng mga 1st Year Pre-engineering students ng PATTS College of Aeronautics o Philippine Air Transport and Training Services ng taong 2013-2014. Ang pangunahing layunin ng pag-aaral na ito ay mabawasan ang mga estudyanteng nahuhuli sa klase. Aalamin ng pag-aaral ng ito ang mga dahilan at masasamang epekto sa estudyante na pagiging huli sa klase. Ang mga mananaliksik ay mangangalap ng impormasyon upang makagawa ng paraan para masagot ang nasabing problema. Ang pag-aaral na ito ay tututok sa mga mag-aaral at sa kanilang pinapakita sa loob ng klase, kung sila ba ay naaapektuhan at nawawalan ng sapat na oras para sa mga aktibidad sa loob ng klase. Ang PATTS College of Aeronautics ay istrikto pagdating sa “punctuality” ng kanilang mga estudyante. Hindi nais ng mga mananaliksik na pahirapan at higpitan ang mga estudyante, layunin lamang nila na gawing maagap at responsable ang mga estudyante. Tanging mga mag-aaral at ang kanilang aktibidad sa loob at labas ng iskwelahan ang kanilang tatalakayin.

Mga kahalagahan ng Pag-aaral

* Ang pag-aaral ng ito ay mahalaga para sa ikabubuti ng mga mag-aaral na nahuhuli sa klase. * Ito ay maktutulong sa kanilang mga magulang upang masubaybayan ang kanilang anak at maiwasan ang ganitong pag-uugali. * Isa rin sa mga makikinabang sa pag-aaral na ito ay ang mga guro, upang mabawasan ang kanilang problema sa mga estudyante. * Ang pag-aaral na ito ay makatutulong sa mga susunod na mananaliksik bilang isang basehan sa kanilang pag-aaral ukol sa problemang ito. 7
Definisyon ng mga Salita

* Dekada – sampung taon * Pag-aagam-agam – walang kasiguraduhan * Incompetent – walang kakayahan o hindi kwalipado sa isang bagay * Narcissism – pagpapahalaga lamang sa sarili

8 Kabanata II

Ang mga Literatura at Pag-aaral

Dito ay nakapaloob ang mga paksa na aming pinagbasihan at sumusuporta sa aming pananaliksik. Ito ay mga riserts o pag-aaral na isinagawa ng iba’t-ibang tao sa loob at labas ng bansa.

Mga Literatura at Pag-aaral sa Labas ng Bansa:

Si Stacy Zeiger ay nag-aral sa Miami University at nagtapos ng isang Creative Writing Course. Malayo ang kanyang nrrating sa larangan ng B.A. in English at dito siya’y nakilala. Siya ay gumawa ng pag-aaral tungkol sa epekto ng pagkahuli sa klase ng mga estudyante na pinamagatang The Impact of Tardiness on School Success.

Sinasabi sa pag-aaral na ito na isinagawa ng U.S. Government Department of Education on truancy, ang pagkahuli sa klase na nakaka-apekto sa bilang ng pagdalo sa klase ay isa sa mahahalagang salik pagdating sa pagtagumpay ng mga estudyante at sa kanilang asal. Ang mga estudyante na nahuhuli ay nakakakuha ng mas mababang marka. Kung ito ay nangyayari sa elementarya, ang epekto nito sa sekondarya o mataas na paaralan ay malaki. Kung sa elementarya sila’y bigo, malaki ang tsansa na sila ay babagsak din pagdating sa sekondarya.

Inilahad ni Donald Quarles noong Pebrero taong 2011 ang pagsasaliksik tungkol sa pagiging tamad, huli sa klase, at ang mga epekto nito sa mga paaralan sa distrito ng Southeastern Georgia. Doctor of Education sa South Carolina State University.

Ipinapakita ng pag-aaral na ito na ang pagiging magaling ng

9

estudyante at daan patungo sa kanilang mga pangarap ay naaapektohan at nanganganib na masira dahil sa palaging paghuli sa klase, Dahil kapag ang estudyante ay dumarating sa paaralan ng wala sa tamang oras, sila ay nawawalan ng pagkakataong makasunod sa kanilang pinag-aaralan. Ang pag-aaral na ito ay nagpapatunay lamang na ang pagiging tamad at ang madalas na pagkahuli sa klase ay may negatibong relasyon sa pag-aaral ng mga estudyante, at sa ganitong paraan hindi nila makakamtan ang kanilang mga pinapangarap sa buhay.

Inilahad naman nina Robert Balfanz at Vaughan Byrnes na may mga pagkakataong ang pagiging huli sa klase ay isang bagay na hindi maiiwasan. May bilang ng mga estudyante ang nahuhuli sa klase kada araw, buwan, at taon. Kada araw ay mayroong 15 porsyento ng estudyante ang nahuhuli, kada buwan ay may 10 porsyento naman ang nahuhuli kada taon ay may 7.5 milyong estudyante sa isang basa ang nahuhuli. Ito ay may malaking epekto sa mga mag-aaral lalo na sa kanilang kinabukasan.

Inilahad nina Talkhee Ara Malik, Shaheen Ladhani at Shelina Bhamani ang pagsasaliksik ukol sa Deacreasing Student Tardiness Through Strategic Reward System: An Action Research Report sa Department of Education, Institute of Business Management, Karachi.

Ipinapakita sa pag-aaral na ito na ang pagbibigay ng pabuya para sa mga estudyanteng maagang dumadating sa klase at sa mga estudyanteng responsible ay isang magandang paraan upang maiwasan ang pagiging huli sa klase ng mga estudyante. Iminumungkahi ng mga mananaliksik na magpatupad ng isang school-wide tardy policy kung saan ang mga guro at mga administrador ang mismong gagawa ng medaling

10

maipatupad na Sistema ukol sa Tardiness of students. Dahil sa naobserbahan sa pag-aaral na ang pagbibigay ng pabuya at incentives sa mga estudyante ay mabisang paraan, Maaari itong gawing pangkalahatang patakaran sa mga paaralan.

Mga Literatura at Pag-aaral sa Loob ng Bansa

Si Rimmon Paron ay nagsagawa ng pag-aaral noong Abril 01, 2012, ukol sa mga dahilan ng mga estudyante sa pagiging huli sa oras o ang mga dahilan ng tardiness.

Ang punctuality ay isa sa mga kaugaliang dapat isa buhay ng mga tao. Malaking oras at pera ang matitipid kapag mayroong ganitong kaugalian ang bawat mamamayang Pilipino kahit na mas pinahahalagahan ang ibang kaugalian rito, tulad ng pagiging produktibo, ang punctuality ay mas kailangan parin sa mga importanteng oras. Ang mga dahilan ng pagkawala ng punctuality o pagkakaroon ng tardiness ay dahil sa layo ng eskwela o ng patutunguhan mula sa kani-kanilang tahanan, mabigat na trapiko sa lansangan at kulang sa tulog dahil sa pagpupuyat sa paggamit ng mga makabagong teknolohiya tulad ng pagtetext, pagtawag, pakikipagchat, at sa sobrang gamit ng Internet.

Ang pagkahuli sa klase ng mga studyante ay isa sa problema ng mga guro . Kada taon , ito ang problema na hindi maiiwasan Itong pananaliksik na ito ay binase sa sanhi ng pagkahuli ng mga studyante. Ito ay nalalaman dahil sa rekcord na kinukuha ng mga guro sa mga studyante araw-araw. Pagkahuli sa klase o ang tardiness, ay ang hindi pagpasok sa tama o sa itinakdang oras. Ito ay nangyayari sa unang klase sa umaga o sa hapon. Meron din naming mga pagkakataon na nahuhuli sa klase kahit ito ay hindi una. Ang estudyante na nahuli klase sa kahit anung dahilan ay

11 hindi makakapasok pag walang napakita na CLASS SLIP na may pirma ng Direktor ng Stundent Services periods. Ito ay napanukala sa ibang paaralan lalo na ang mga pribado.Ito ay isang ebidensya na kadalasang pinapakita sa mga magulang ng mag-aaral kapag bumaba ang grado ng kanilang anak. Mayroon namang mga diskarte ang ibang mga guro upang maiwasan ang mga mag-aaral na mahuli sa kanilang klase. Isa ditto ay ang pagbibigay insentib sa mga makakakumpleto ng attendance at walang late o hindi nahuli.

12 Kabanata III

Sa kabanatang ito nakalahad ang disenyong ginamit ng mga mananaliksik. Dito ay nakasaad din ang populasyon at impormasyon ukol sa mga respondente sa pag-aaral na ito.

Disenyo ng Paglalahad

Sa pag-aaral na ito, ginamit ng mga mananaliksik ang quantitative na uri ng pag-aaral at diskreptiv bilang disenyo. Ang quantitative ay paglikom ng mga datos base sa mga respondente at bilang nito.

Populasyon

n = ___N___ (1 + Ne2 )

n = Sample size N = populasyon 1 = constant e = margin of error n = ___290___ (1 + 290(0.05)2 ) n = 168

13 Respondente

Ang mga mananaliksik humingi ng talaan ng bilang ng populasyon ng 1st year Pre-engineering sa tulong ng registrar ng PATTS College of Aeronautics. May roong 290 na mag-aaral sa pre-engineering na binubuo ng 26 na babae at 264 na lalaki.

Instrumento ng Pananaliksik

Ang mga mananaliksik ay gagamit ng kwestyoner na ipapamahagi sa mga respondente. Ito ay naglalaman ng mga katanungan na sasagot sa mga espesipikong katanungan ukol sa nasabing paksa. Ang mga katanungan ay nagmula sa paglalahad ng suliranin at magiging daan sa pagtagumpay ng pag-aaral na ito.

Prosidyur sa Pangangalap

Upang makalikom ng sapat na datos paa sa pag-aaral na ito, ang mga mananaliksik ay gagamit ng isang sarbey. Ang mga katanungang nilalaman nito ay nasasagot lamang ng oo at hindi at ipapamahagi sa mga nasabing respondente. Pagkatapos masagutan ang lahat ng kwestyoner, lilikumin ang mga datos base sa mga katanungan ibiniga at ang mga nakuhang kaalaman ang magiging gabay upang maibigay ang nararapat na kasagutan.

14 Istatistikal Tritment

Pagkatapos makalikom ng sapat na datos at impormasyon gamit ang kwestyoner sa pagsasarbey, ang mga nalikom ay ikokompyut sa pamamagitan ng istatistiks. Sa pagkokompyut nito, gagamitin ang pormulang:

% = (∑f/N) x 100

% = bahagdan ∑f = bilang ng sagot N = bilang ng respondente

15 KABANATA IV

Presentasyon at Interpretasyon ng mga Datos

Ipinapakita sa kabanatang ito ang pag-aanalisa at interpretasyon ng mga impormasyong nalikom sa pag-sasarbey na isinagawa.

Propayl ng mga resondente

Base sa Iskedyul

Talahanayan I

|Pang-umaga |Pang-Hapon |
|Oo |Hindi |Oo |Hindi |
|B |% |B |% |B |% |B |% |
|2. 32 |43.24 |42 |56.76 |54 |57.45 |40 |42.55 |
|4. 45 |60.81 |29 |39.19 |39 |41.49 |55 |58.51 |
|4.1 29 |39.19 |45 |60.81 |20 |21.28 |74 |78.72 |
|4.2 29 |39.19 |45 |60.81 |22 |23.4 |72 |76.6 |
|4.3 32 |43.24 |42 |56.76 |21 |22.34 |73 |77.66 |
|5.1 30 |40.54 |44 |59.46 |27 |28.72 |67 |71.28 |
|5.2 24 |32.43 |50 |67.57 |33 |35.11 |61 |64.89 |
|5.3 20 |27.03 |54 |72.97 |32 |32.04 |62 |65.96 |

Sa talahanayang ito ipinapakita ang bilang ng mga respondente sumagot ng oo at hindi sa mga katanungang ibinigay sa sarbey. Ito ay

16 nakabase sa propayl ng mga respondente ayon sa kanilang iskedyul. Mayroong 168 na respondente at 74 dito o 44.05% ng mga respondente ay pang umaga at sa panghapon naman ay may 94 o 55.95%. Ipinapakita sa ika-apat na tanong na mas maraming estudyane na pang-umaga ang nahuhuli kaysa sa mga panghapon na estudyante.

Base sa inuuwian

Talahanayan II

|Nagdodorm |Hindi Nagdodorm |
|Oo |Hindi |Oo |Hindi |
|B |% |B |% |B |% |B |% |
|2. 7 |16.28 |36 |83.72 |79 |63.2 |46 |36.8 |
|4. 20 |48.89 |23 |53.49 |64 |52.8 |61 |47.2 |
|4.1 9 |20.93 |34 |79.07 |40 |32 |85 |68 |
|4.2 8 |18.60 |35 |81.40 |43 |34.4 |82 |65.6 |
|4.3 10 |23.26 |33 |76.24 |43 |34.4 |82 |65.6 |
|5.1 16 |37.21 |27 |62.79 |41 |32.8 |84 |67.2 |
|5.2 18 |41.86 |25 |58.14 |39 |31.2 |86 |68.8 |
|5.3 10 |23.26 |33 |76.24 |42 |33.6 |83 |66.4 |

Sa talahanayang ito ipinapakita ang bilang ng mga redpondente na

17 sumagot ng oo at hindi sa mga katanungan sa sarbey base sa kanilang inuuwian. Mayroong 43 o 25.6 ang mga respondente na nagdodorm at 125 o 74.4 naman ang hindi nagdodorm. Ipinapakita sa ika-apat na tanong na halos kalahati ng mga nagdodorm ay nahuhuli pa din sa klase kahit na sila ay malapit na lamang. Ganito din ang sitwasyon sa mga hindi nagdodorm na halos kalahati din ang mga nahuhuli sa klase.

Pangkalahatan

Ayon sa pag-aaral na isinagawa ni Rimmon aron ay nakakaapekto ang layong inuuwian sa pagkahuli ng mga estudyante. Sa respondente ay 51.19% ang nagsasabing malayo ang kanilang inuuwian at 48.81% naman ang hindi.

Malayo ba ang iyong inuuwian?

[pic] Oo = 51.19% Hindi = 48.81%

Ayon sa mga pag-araal sa loob at labas ng bansa, ang pagkahuli sa klase ay maliit na bagay kung paminsan lamang ngunit pag nakasanayan ay malaki ang epekto sa mga estudyante. Sa aming

18 pagsasarbey, 50% ang mga nahuli at nahuhuli sa klase at 50% din ang mga hindi pa nahuhuli sa klase.

Nahuhuli ka bas a iyong klase? [pic]

Oo = 50% Hindi = 50%

Ayon sa pag-aaral ni Donald Quarles, pagnakasanayan ang pagkahuli sa klase ito ay nagreresulta sa pagiging tamad ng mga mag-aaral sa lahat ng bagay. Sa mga respondente, 29.17% ang madalas nahuhuli sa klase at 70.83% naman ang minsanan lamang.

Madalas ka bang nahuhuli?

Oo = 29.17% Hindi = 70.83%

19 Ayon naman kay Stacy Zeiger, ang pagkahuli sa klase ay isang mahalagang salik na nakakaepekto sa grado at a pagtagumpay ng mga estudyante. 30.36% ng mga respondne ang nagsasabing nakakapekto ang pagkahuli sa klase sa kanilang grado at 69.64% naman ang hindi.

Malaki ba ang epekto nito sa iyong grado?

[pic] Oo = 30.36 Hindi = 69.64

Ayon din sa pag-aaral ng grupo ni Donald Quarles, kapag nahuli sa klase ang isang estudyante ay sila ay nawawalan ng pagkakataong makasunod sa pag-aaral sa klase. Kaya mainam na pag-aralan ang mga araling di naasukan. Sa mga respondente, 31.55% ang nag-aaral ng mga araling hindi nila napasukan at 68.45% naman ang hindi.

Inaaral mo ba ang mga araling di mo napasukan?

Oo = 31.55% Hindi = 68.45%

20

Ayon din sa pag-aaral ni Rimmon Paron,maraming dahilan ang pagkahuli sa klase at marami din naming paraan upang maiwasan ito.Ito ay tulad ng hidi pagpupuyat at pagtulog ng maaga,, pagiging punctual at pagpasok ng maaga, o kaya naman ay pumili gn iskedyul na naaon sa iyong sitwasyon. Ang Ikalimang tanong ay nahahati sa tatlo upang malaman ang pinakaepektibong paraas sa pag-iwas sa pagkahuli sa kalse.

5.1 Dito ipinapakita na 33.93% an nagsasabing ang hindi pagpuyat at pagtulog ng maaga ay ang pinakamainam na solusyon sa pagbawas o pag-iwas sa pagkahuli sa klase at 66.07% naman ang nagsasabing hindi.

Hindi pagpupuyat at pagtulog ng maaga.

Oo = 33.93% Hindi = 66.07%

5.2 Dito ipinapakita na 33.93% ang nagsasabing ang pagiging punctual at pagpasok ng maaga ay ang pinakamainam na solusyon sa pagbawas o pag-iwas sa pagkahuli sa klase at 66.07 %naman ang nagsasabing hindi. 21
Pagiging punctual at pagpasok ng maaga

Oo = 33.93% Hindi = 66.07%

5.3 Dito ipinapakita na 30.95% ang nagsasabing ang pagpili ng iskedyul ay makakaiwas sa pagkahuli sa klase ng mga estudyante at 69.05% naman ang nagsasabi ng hindi.

Kumuha ng iskedyul na naaayon sa iyong sitwasyon

[pic] Oo = 30.95% Hindi = 69.05% 22 KABANTA V

Ang mga Natuklasan, Konklusyon, at Rekomendasyon

Sa kabanatang ito ipapakita at ilalahad ang lagom ng mga datos at impormasyon na nalikom, ang pagbubuo ng konklusyon mula sa mga impormasyon. Ang paglalahad din ng rekomendasyon ukol sa nasabing poblema upang ito ay masolusyonan.

Lagom.

1. Matapos ang pagsasarbey sa 168 na mga respondent eng pe-engineering, kami ay nakakuha ng sapat na datos para sa mga pagsasagot n gaming katanunungan ukol sa amin isinasagawang pag-aaral. Kalahati (50%) sa mga respondente ang mga nahuli at nahuhuli sa klase dahil sa ibat-ibang kadahilanan. Ang natitirang kalahati naman ay mga estudyanteng masisipag at nagbibigay kahalagahan sa pagpasok ng maaga na hindi pa nahuhuli sa klase. Malaking porsyento kung tutuusin ang kalahati sapagkat maaaring makaimpluwensya ang iba at madagdagan pa ng bilang ng mga nahuhuli. 2. Sa kabuuan ng 168 na respondente, 44.04% ang mga pang-umaga ang klase at 60.81% sa 44.04% na ito ang mga nahuhuli sa klase. Mayroon namang 55.95% ang mga panghapon ang klase at 41.49% ng 55.85% ang mga nahuhuli sa klase. Ang natitirang porsyento na 55.96% ay hindi pa nahuhuli sa klase sa pang-umaga at 44.05% sa panghapon ang hindi pa nahuhuli. Mayroon naming 25.6% sa mga respondente ang nagdodorm at

23 46.51% sa kanila ay nahuhuli sa klase. Mayoon naming 74.4% ang hindi nagdodorm at 49.6% sa kanila ay nahuhuli sa klase. 53.49% sa mga nagdodorm ang hindi nahuhuli sa klase at 50.4% naman sa panghapon an hindi. 3. May 33.93% ang nagsasabi an sila ay nahuhuli dahil hindi pagiging punctual at nakasanayan na ito. May 33.93% din ang nahuhuli dahil sa pagpupuyat at hindi pagtulog ng maaga at 30.95% ang nagsasabing dahil ito sa kanilang iskedyul. 4. Makikita sa porsyento ng mga nahuhuli (50%), 93.88% sa kanila ang nahuhuli ng madalas dahil ito ay nakasanayan na at iilan lamang ang mga inaaral ang mga nalagpasan na aralin. Ang pagkahuli ng minsan ay makakasanayan at magdudulot ng sunod-sunod na pagkahuli at maaari pang makaimpluwensya ng ibang tao. To ay dapat maiwasan at sila an dapat maipmluwensyahan na hindi dapat mahuli sa klase. 5. Sa katanungan sa 4.2, makikita dito na 30.36% ang nagsasabing malaki ang epekto nito sa kanilang grado at 69.64% naman ang hindi. Dahil kakaunti laman ang porsyento ng mga mag-aaral ang inaaral ulit ang mga aralin, ang iba na hindi an inaalam ang mga nakalipas na ralin ay naapektuhan ng malaki sa kanilang grado. 6. Ang mga maaaring solusyon sa problemang ito ay ang hindi pagpupuyat at pagtulog ng maaga na sinang-ayunan ng 33.93% ng mga respondente. Ganito din ang porsyento na sumang-ayon sa pagiging punctual at pagpasok ng maaga. Ang pagpili ng iskedyul ay makatutulong din an sinang-ayunan ng 30.95% ng mga respondente. Makikita na lahat sila ay makatutulong ngunit mas mabisa ang dalawang nauna na pagtulog ng maaga at ang pagiging punctual.

24 Konklusyon

1. Ang pagkahuli sa klase ay isa sa mahahalagang salik na nakakaapekto sa pag-unlad at pagtagumpay ng mga mag-aaral sa kanilang buhay. 2. Ang iskedyul at layo ng inuuwian ng mga estudyante ay nakakaapekto sa pagkahuli sa klase ng mga mag-aaral. 3. Pagpupuyat, hindi pagiging punctual o pagiging tamad, o kaya problema sa iskedyul ang pinaka karaniwang dahilan ng pagkakahuli ng mga mag-aaral. 4. Ang mga nakaraas ng minsanang pagkahuli ay nasasanay at ito ay nauulit pa ng ilang beses. Nagiging tamad at nawawalan na pagpapahalaga sa pag-aaral ang resulta nito. Ito ay nakakaapekto sa kaugalian ng tao at maaing madala ito hanggang sa paglaki at makaimpluensiya n ibang tao. 5. Ang mga nahuli sa klase ay kadalasang bumababa ang marka, ngunit mayroon naman na mga estudyante na kahit nahuhuli, inaaral pa din ang mga nalagpsang aralin upang makahabol sa kanilang pag-aaral at mapanatili ang pagkakaroon ng mataas na marka. 6. Ang una sa lahat upang mawiasan ito ay ang pagkontrol sa sarili kung ano ang kailangan sa kung ano ang gusto. Walang mali sa papili sa kung ano ang gusto ngunit mas tamang piliin kung anong makabubuti sayo sapagkat ikaw din naman ang magbbenepisyo ditto. Huwag magpuyat at maging punctual ang pnakamabisang solusyon sa pag-iwas sa paghuli sa klase. Ito lamang ay dahan dahanin hanggang sa makasanayan dahil hindi naman ito agad nagagawa ng perpekto. Gawin kung ano ang makakaya ngayon at pagtibayin ang mgandang kaugalian at tulungan ang mga kaibigan kung sila aman ang mga nahuhuli. 25 Rekomendasyon

Matapos makakuha ng sapat na resulta,iminumungkahi naming ang mga sumusunod na rekomendasyon:

• Para sa mga mag-aaral, nahuhuli man o hindi, iwasan ang maimpluwensiyahan at huwag mangimpluwensya. Matulog ng maaga at maging punctual sa lahat ng pagkakataon upang hindi ito makasanayan at masanay naman sa mabuting Gawain. • Magbigay pa ng sapat na atensyon sa kanilang anak upang maiwasan ang mga poblemang pangpamilya. Tulungan ang anak na mapabuti ang kalagayan at huwasg pababayaan kung saan aabot na sa sitwasyon na hindi na makasundo ang anak. Panatilihing malapit sa isa’t-isa at suportahan ang anak. • Bigyan din ng pansin ng mga guro ang mga nahuhuli sa klase at bigyan ng payo ang mga ito, pakiusapan na hindi na maulit ang ganitong gawain. • Para sa mga susunod na mananaliksik, makatutulong ang pagtutulungan ng bawat miyembro. Pagkakaroon ng malawak na kaalaman ukol sa problema at sa mga sumusupotang ideya. Gamitin ito upang maging gabay sa inyong pag-aaral upang mas malayo ang inyong marating kaysa sa aming pag-aaral at mas makatulong pa sa mga magulang, guro at mag-aaral.

26 Bibliografi

Paon, Rimmon (April 1, 2012) Students’ Reasons of Tardiness (November 21, 2013)

Zeiger, Stacy The Impact of Tardiness on School Success, Miami University (November 21, 2013)

Quarles, Donald An analysis of tardiness, absenteeism, and academic achievement of 9th grade students in a selected school district in Southeastern Georgia, Yale University (November 21, 2013)

http://gradworks.umi.com/35/15/3515980.html

Balfanz, Robert The Importance of Being in School: A Report on Absenteeism in the Nation’s Public Schools (November 21, 2013)

http://new.every1graduates.org/wp-content/uploads/2012/05/FINALChronicAbsenteeismReport_May16.pdf

Byrnes Vaughan The Importance of Being in School: A Report on Absenteeism in the Nation’s Public Schools (November 21, 2013) http://new.every1graduates.org/wp-content/uploads/2012/05/FINALChronicAbsenteeismReport_May16.pdf 27 Kabanata 2 Rebyu ng mga Kaugnay na Literatura at Pag-aaral

Mga Literatura at Pag-aaral sa Labas ng Bansa 9 Mga Literatura at Pag-aaral sa Loob ng Bansa 11

Kabanta 3 Disenyo at Metodo ng Pananaliksik

Disenyo ng Paglalahad 13 Populasyon 13 Respondente 14 Instrumento ng Pananaliksik 14 Prosidyur sa Pangangalap 14 Istatistikal Tritment 15

Kabanta 4 Presentasyon at Interpretasyon ng mga Datos

Propayl 16 Pangkalahatan 17

Kabanta 5 Natuklasan, Konklusyon at Rekomendasyon

Lagom 23 Konklusyon 24 Rekomendasyon 25

Bibliografi 27 Resume ng Mananaliksik 28

X

-----------------------
[pic]

[pic]

[pic]

[pic]

Similar Documents

Premium Essay

Thesis for College

...fi/bitstream/handle/.../Thesis%20Timo%20Aho.pdf?... by T Aho - ‎2012 - ‎Related articles The purpose of this thesis project was to find and create a better solution for handling ... for example, of names, preferred shoe sizes and address information. During this project, it was decided that a customer information system will to be cre-. Thesis Proposal For Management Information Systems Free ... www.termpaperwarehouse.com/.../thesis...management-information-syste... Free Essays on Thesis Proposal For Management Information Systems for students. Use our papers to help you with yours 1 - 20. [PDF]Web-based Information System for Land Management www.ucalgary.ca/engo_webdocs/MR/05.20223.LimanMao.pdf by L Mao - ‎2005 - ‎Cited by 1 - ‎Related articles Web-based Information System for Land Management .... 1.5 THESIS STRUCTURE. ..... Figure 4.7: Sample of Attribute Tables of Web-GIS Prototype System . [PDF]Developing effective hospital management information ... ro.ecu.edu.au/cgi/viewcontent.cgi?article=2411&context=theses by C Bain - ‎2014 - ‎Related articles Oct 5, 2014 - The central contention of this thesis is that the current ecosystem models in the information ... This research seeks to highlight an example of ... hospital management information system environment, using the technology. [PDF]Thesis Management System for Industrial Partner ... - IS MU is.muni.cz/th/374278/fi_b/thesis-text.pdf by V Dedík - ‎Related articles Keywords. Thesis, Thesis Management,......

Words: 525 - Pages: 3

Premium Essay

Thesis Writing

...------------------------------------------------- Thesis Writing: A Guide for Students By Jennifer Swenson The Sparrow’s introduction to thesis writing is a clear-cut and comprehensive tool for those who are about to embark on one of the more difficult projects in all of academia. Thesis writing is not an art; rather, it is the product of many months of research and painstaking hard work. Whether you are writing a master’s thesis, a PhD thesis, or any other form of this venerable genre, I hope this guide will serve you well. Thesis Writing Background What is a thesis? A thesis is essentially a research report. It addresses a very specific issue and describes what is known about that issue, what work the student has done to investigate or resolve it, and how that issue may play out in the future. It is the thesis writer’s responsibility to familiarize her with the history of the issue and the different points of view that exist. The thesis writer works with a mentor who is an expert in the field that the thesis concerns, but not necessarily an expert on that exact topic. Usually thesis topics are so specific that very few people in the world except the thesis writer herself could be considered an expert on them. Your thesis writing will make a contribution to the field about which you are writing, and in a larger sense, to all of human knowledge. A thesis is distinctively different from an undergraduate research report because it is so original. How Specific Should My......

Words: 2925 - Pages: 12

Premium Essay

Thesis Writing

...------------------------------------------------- Thesis Writing: A Guide for Students By Jennifer Swenson The Sparrow’s introduction to thesis writing is a clear-cut and comprehensive tool for those who are about to embark on one of the more difficult projects in all of academia. Thesis writing is not an art; rather, it is the product of many months of research and painstaking hard work. Whether you are writing a master’s thesis, a PhD thesis, or any other form of this venerable genre, I hope this guide will serve you well. Thesis Writing Background What is a thesis? A thesis is essentially a research report. It addresses a very specific issue and describes what is known about that issue, what work the student has done to investigate or resolve it, and how that issue may play out in the future. It is the thesis writer’s responsibility to familiarize her with the history of the issue and the different points of view that exist. The thesis writer works with a mentor who is an expert in the field that the thesis concerns, but not necessarily an expert on that exact topic. Usually thesis topics are so specific that very few people in the world except the thesis writer herself could be considered an expert on them. Your thesis writing will make a contribution to the field about which you are writing, and in a larger sense, to all of human knowledge. A thesis is distinctively different from an undergraduate research report because it is so original. How Specific Should My......

Words: 2925 - Pages: 12

Free Essay

Thesis Guide

...pr pr acti od ca uc l a ing sp a ects th es of is at un sw po th stg es rad is gu uate ide PRACTICAL ASPECTS OF PRODUSING A THESIS AT THE UNIVERSITY OF NEW SOUTH WALES P.GRADUATE A thesis submitted in fulfilment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy Postgraduate Board January 2002 University of New South Wales Please note: the web version does not contain two sections of the printed version. The differences are due to differing formats which makes it impossible to convert some pages into a PDF format. Missing are a mock up of a UNSW Thesis/Project Report Sheet and the information in Appendix IV. A copy of the printed guide can be sent to you if you email your address to campaigns@unsw.edu.au. This missing information was taken from the Thesis Submission Pack which is available from New South Q on the Kensington campus (download from or phone: (02) 9385 3093). ABSTRACT This booklet is designed to assist research students with the practical aspects of producing a postgraduate research thesis at the University of New South Wales. As well as providing advice in regard to the University’s requirements, formatting, layout, referencing and the use of information technology, this guide also describes what some students might regard as the more arcane and ritualistic aspects of producing a PhD thesis, in particular, those associated with accepted academic conventions. A section on posture and ergonomics has also been included to help......

Words: 12383 - Pages: 50

Free Essay

Thesis Statement

...Thesis Statement and Outline Online Shopping vs. Brick and Mortar Shopping Both forms of shopping have one goal in mind. That goal is to get the item that you desire. Many of the stores that you visit on a daily basis can come to you online. I. You can shop in the comfort of your own home. A. You do not have to worry about getting ready to go shopping. 1. You can shop in your pajamas if you prefer. 2. You can shop when it is convenient for you. B. You do not have to fight crowds in the mall or store. 1. There is no traffic to worry about getting to the stores. 2. During the holiday season, you do not have to worry about many people crowding you. II. You can see what you are buying. A. Depending on what you buy, you can feel the item and actually see the item. 1. You can feel the texture or weight of an item. 2. You can see if the item is big or overweight. B. There is no wondering if you are getting the item that you ordered. 1. You can be positive that you are getting the correct item. 2. You can see the exact shade or style of what you are buying in person. III. Instant gratification A. There is no waiting to receive your item. 1. You are able to take your purchase home that same day. 2. Site to store is an option with many stores and it is possible to pick it up that day. B. Being able to......

Words: 339 - Pages: 2

Free Essay

General Thesis

...INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY THESIS TITLE A PROJECT Presented to the Department of Information and Communication Technology, Garden City University College in partial fulfilment of the requirements for the degree of Bachelor of Science In Computer Science By NAME1 NAME2 Month, Year DECLARATION I hereby declare that the entire thesis work entitled, “……………..” submitted to the department of Information and Communication Technology, Garden City University College, in fulfilment of the requirement for the award of the degree of BSc Computer Science, is a bonafide record of my own work carried out under the supervision of Mr/Mrs/Ms . ……….. I further declare that the thesis either in part or full, has not been submitted earlier by me or others for the award of any degree in any University. ACKNOWLEDGEMENTS This section contains expressions of gratitude to advisor(s) and anyone who helped you:  1. technically (including materials, supplies) 2. intellectually (assistance, advice) 3. financially (for example, departmental support, travel grants)  ABSTRACT The abstract is an important component of your thesis. Presented at the beginning of the thesis, it is likely the first substantive description of your work read by an external examiner. The abstract is the last section to write. An abstract is not merely an introduction in the sense of a preface, preamble, or advance organizer that prepares the reader for the thesis. In addition to that function, it......

Words: 2039 - Pages: 9

Free Essay

Thesis Statement

...The thesis statement that I have come up with for my “big idea” topic is: I believe we can better our economy by changing the way the government assists the citizens financially with programs such as food stamps, otherwise known as EBT. The government shapes society and the government needs to help society help themselves by making a few changes to the way it disburses our tax money. I think this thesis is going to be effective because it shows my main focus of the essay I will be writing, which is to change the way government assists families of low income. I want to stress the option of giving more money as school grants rather than giving it for food. Another option would also be limiting the options of foods that are okay to purchase with EBT. Right now, there are no limitation other than alcohol or pre-prepared foods. You can even purchase energy drinks at the moment. If people weren’t given everything for doing nothing, they may be more likely to further their education and get a better job to provide such luxuries as fatty foods or sweets and energy drinks. I see a major problem supporting this thesis with fallacy, mainly because I have such strong personal opinions. I am going to have to force myself to rely on straight facts and pure research to get my point across. For my research, I am going to stray away from any sort of blogs or websites put up as a riot against the government. I will do my best to find websites that are “.org” or .gov”. I think a......

Words: 727 - Pages: 3

Free Essay

Hot to Write Thesis

...How to write chapter 1 of a Thesis: Basic Guide How to writer chapter 1 of the thesis? This is the mainly question on every researcher. In every thesis writing, some of the people say that the first part will be the most difficult part. Because here you must think of a topic that you can proposed and in this chapter you must conceptualize your whole thesis or your whole research. The whole research will be reflected by the first chapter. Some of the school have different format than other school so please use this guide for your references. Be sure to check out the Attributes of a Good Thesis before you start and check out the basic parts of the thesis also. This can also serve as your guide for your case study, research paper, and term paper. This will help you to understand the chapter 1 of your school paper works. Chapter 1: Introduction also includes the following: * Introduction This must include introduction of your study. You must tackle the field of your study.  Your introduction must be consisting of 1-2 pages only. * Background of the Study This must include some of the past study that is currently connected to your topic or study. You can include some of the history but it must be 2-3 lines only. * Rationale This section must describe the problem situation considering different forces such as global, national and local forces.  Stating some the existence of the problem included in your topic. * Objectives of the study The objective of your......

Words: 533 - Pages: 3

Free Essay

Human Trafficking Facts, Statistics, Truth, Research Papers, Reports, Essays, Articles, Thesis, Dissertation

... Research papers, reports, essays, articles, thesis, dissertationHuman Trafficking Facts, Statistics, Truth, Research papers, reports, essays, articles, thesis, dissertationHuman Trafficking Facts, Statistics, Truth, Research papers, reports, essays, articles, thesis, dissertationHuman Trafficking Facts, Statistics, Truth, Research papers, reports, essays, articles, thesis, dissertationHuman Trafficking Facts, Statistics, Truth, Research papers, reports, essays, articles, thesis, dissertationHuman Trafficking Facts, Statistics, Truth, Research papers, reports, essays, articles, thesis, dissertationHuman Trafficking Facts, Statistics, Truth, Research papers, reports, essays, articles, thesis, dissertationHuman Trafficking Facts, Statistics, Truth, Research papers, reports, essays, articles, thesis, dissertationHuman Trafficking Facts, Statistics, Truth, Research papers, reports, essays, articles, thesis, dissertationHuman Trafficking Facts, Statistics, Truth, Research papers, reports, essays, articles, thesis, dissertationHuman Trafficking Facts, Statistics, Truth, Research papers, reports, essays, articles, thesis, dissertationHuman Trafficking Facts, Statistics, Truth, Research papers, reports, essays, articles, thesis, dissertationHuman Trafficking Facts, Statistics, Truth, Research papers, reports, essays, articles, thesis, dissertationHuman Trafficking Facts, Statistics, Truth, Research papers, reports, essays, articles, thesis, dissertationHuman Trafficking Facts,......

Words: 353 - Pages: 2

Free Essay

Mis Thesis Thesis Thesis

...thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis......

Words: 595 - Pages: 3

Free Essay

Us History

...Worksheet Overall Thesis Statement (this will be the last sentence of your introduction and should contain the three main organizing points in your essay – for this essay it will likely be political, economic, social): I. Thesis of the first paragraph of the body (Political): 1. First piece of specific historical evidence that supports your thesis: a. Explanation of how this evidence supports your thesis: 2. Second piece of specific historical evidence that supports your thesis: a. Explanation of how this evidence supports your thesis: 3. Third piece of specific historical evidence that supports your thesis: a. Explanation of how this evidence supports your thesis: II. Thesis of the second paragraph of the body (Economic): 1. First piece of specific historical evidence that supports your thesis: a. Explanation of how this evidence supports your thesis: 2. Second piece of specific historical evidence that supports your thesis: a. Explanation of how this evidence supports your thesis: 3. Third piece of specific historical evidence that supports your thesis: a. Explanation of how this evidence supports your thesis: III. Thesis of the third paragraph of the body (Social): 1. First piece of specific historical evidence that supports your thesis: a. Explanation of how this evidence supports your thesis: 2. Second piece of specific historical evidence that supports your thesis: a. Explanation of how this evidence supports your thesis: 3. Third piece......

Words: 270 - Pages: 2

Free Essay

Apple Paper

...highlighting tool in your word processing software. In addition, please have them identify and copy and paste your thesis statement and the topic sentences for each paragraph. |  |Exemplary |Proficient |Emerging |Not Yet Demonstrated | | |100% |86% |73% |60% | |INTRODUCTION / THESIS |Well-developed introduction |Introduction creates interest |Introduction adequately |Background details are a | | |engages the reader and creates |and contains background |explains the background of the|random collection of | |Background/History |interest. Contains detailed |information. Thesis clearly |problem, but may lack |information, are unclear, and | |Defining the Problem |background information and a |states a problem and the |clarity.  Thesis states a |may be loosely related to the | |Thesis Statement |clear explanation of the problem.|writer’s position is evident. |problem, but writer’s position|topic. Thesis/position is | | |Thesis clearly states a | |may not be evident. |vague or not stated. ...

Words: 1013 - Pages: 5

Premium Essay

Jnoo

...THESIS MANUAL INSTRUCTIONS CONCERNING THE PREPARATION OF THESES AND DISSERTATIONS Research and Graduate Studies Texas A&M University-Kingsville Kingsville, Texas 78363 (361) 593-2808 SPRING 2011 COPYRIGHT PRIVILEGES BELONG TO RESEARCH AND GRADUATE STUDIES Reproduction of this THESIS MANUAL requires the written permission of the Graduate Dean. FOREWORD The nature of a research study should be one in which the investigation leads to new knowledge or enhancement of existing knowledge in the student's field of study, either through acquisition of new data or re-examination and interpretation of existing data. At the graduate level, all students should learn how new knowledge is created, how experimentation and discovery are carried out, and how to think, act and perform independently in their discipline. Depending upon the degree to which the discipline has an applied orientation, the student can demonstrate mastery of the discipline through means such as research papers, literature reviews, artistic performances, oral/written presentations or case studies. The doctoral dissertation is viewed in academia as the ultimate model of documentation of the student's research. The characteristics of dissertation research include the theoretical background, description of the problem, the method which was used to solve the problem, interpretation of results and explanation of their significance. The student is expected to produce a product of excellent quality which......

Words: 10528 - Pages: 43

Free Essay

Talambuhay Na Palahad

...CENTRAL EUROPEAN UNIVERSITY Thesis Writing and ETD Submission Guidelines for CEU MA/MSc Theses and PhD Dissertations (Revised and adopted by the CEU Senate 7 December 2007) The thesis or dissertation is the single most important element of a research degree. It is a test of the student’s ability to undertake and complete a sustained piece of independent research and analysis, and to write up that research in a coherent form according to the rules and conventions of the academic community. As the official language of study at CEU is English, students are required to write the thesis/dissertation in English to a standard that native speaker academics would find acceptable. A satisfactory thesis should not only be adequate in its methodology, in its analysis and in its argument, and adequately demonstrate its author’s familiarity with the relevant literature; it should also be written in correct, coherent language, in an appropriate style, correctly following the conventions of citation. It should, moreover, have a logical and visible structure and development that should at all times assist the reader’s understanding of the argument being presented and not obscure it. The layout and physical appearance of the thesis should also conform to university standards. The purpose of this document is to outline the standard requirements and guidelines that a master’s thesis or PhD dissertation (hereafter the term ‘thesis’ is used to cover both MA and PhD except where the......

Words: 5926 - Pages: 24

Free Essay

Just Like a River

...English speaking audiences. However, with this translation, the book can show any reader despite their beliefs can relate to the complexities of all relationships when people are unable to be open and share their feelings a learned behavior from society, family, or religious beliefs. See if it this meets the requirement thus far. Instructions Below: Your introduction must be no more than one paragraph in length. It should indicate the theme(s) and thesis/theses of the book, and you should include your thesis statement at the end of the introductory paragraph. The thesis statement is ABSOLUTELY essential to your paper. It tells me what your analyses will prove or argue. Your thesis statement should be an argument about the author’s purpose in writing the book or the author’s thesis in the book - and how successful (or not) was the author in achieving this purpose or proving this thesis. This may seem a bit confusing, but think of your thesis statement creation as a three step process. * First, identify what you think is the thesis or purpose of the book. *...

Words: 626 - Pages: 3