Free Essay

Till My Heartaches End Break Up Scene Script

In: Film and Music

Submitted By gerrickatanglao
Words 1078
Pages 5
Gerricka Tanglao | AIR TIME: 5:30 – 6:00 | San Beda College-Alabang Media Laboratory | AIR DATE: 12 February 2015 |

“TILL MY HEARTACHES END”
(10:00 in length)

FADE IN:
INTERNAL. COFFEE SHOP - NIGHT
Nakaupo si Agnes at naghihintay kay Paolo. Tila balisa at nag-aalala. Titingin sa relong suot nya. Lalapit ang waitress.

WAITRESS:
Gusto mo ba um-order?
Agnes:
Ah… Hindi, okay lang ako. Mamaya nalang.
Waitress:
Darating na yun. Ikaw naman, ‘di ka na nasanay.
*Lalakad na paalis ang waitress. Papasok si Paolo sa Coffee Shop at magtatanggal ng jacket.
Paolo:
Hi… *Uupo*
*Magtititigan ang dalawa. Ngingitian ni Paolo si Agnes. Ngingiti si Agnes ng pilit na ngiti.
Paolo:
Sorry ha? Traffic dahil sa ulan.
Agnes:
Hindi, okay lang yun. Nabasa ka pa tuloy. Baka magkasakit ka nyan.
Paolo:
Okay lang. *Mapapatigil* Kumain ka na ba?
*Iiling si Agnes.
Paolo:
Order lang ako, ‘di pa ‘ko nagdidinner.
*Magnonod si Agnes. Tatayo at aalis si Paolo. Naluluha at Kinakabahan si Agnes. Titigin sa orasan nya. Babalik si Paolo at uupo ulit sa upuan nya.
Agnes:
Kamusta yung trabaho mo? Madami ka bang nabenta ngayon?
Paolo:
Medyo pagod kasi may bagong project na ilau-launch.
Agnes:
Alam mo, pag ganyan ng ganyan yung trabaho mo, maaabot mo kagad yung pangarap mo na magka-condo rin. Kaso… masayado mo lang kasi inaabuso yung sarili mo eh. Baka magkasakit ka nyan.
Paolo:
Sayang opportunities.
*Lalapit ang waitress na may dalang pagkain at kape. Matatahimik ang dalawa. Ngingiti ng pilit si Agnes.
Agnes:
Bakit nga pala parang napaka-urgent na gusto mong makipagkita sa’kin ngayon?
Paolo:
Kailangan na natin mag-usap.
Agnes:
*Nods* Tama ka. Kailangan nga natin magusap. Anong pag-uuspapan natin?
Paolo:
Nakausap mo na ba mama mo?
*Magnonod si Agnes
Paolo:
Naayos na ba ang problema?
Agnes:
Wala na nga atang kaayusan ‘yon eh. Siguro… Hanggang dun nalang talaga ‘yon. Wala na ‘kong magagawa.
*Magtitinginan ang dalawa at biglang malulungkot si Paolo.

Pao… If this is about us, gusto ko… Gusto ko malaman mo na… Na okay lang sa’kin ‘yon. Inamin mo naman na ikaw yung may kasalanan ‘di ba? Kaya pinapatawad na kita.
*Mapapasandal si Pao at hihinga ng malalim.
Ayoko nang pag-usapan pa natin ‘yon. Let’s just move on. Kalimutan nalang natin na may nangyaring ganun.
Paolo:
‘Di pwedeng ganun lang.
*Naluluha na si Agnes.
Agnes:
Inaamin ko mali nga ako. Selfish nga ‘ko. Iniisip ko lang yung sarili ko lagi. Na lagi kong iniisip ang sarili kong pangangailangan. Hindi ko kasi alam ang gagawin ko eh. Ikaw ang una… Kaya hindi ko alam kung ano yung gagawin ‘pag may boyfriend. Pasensya ka na.
Agnes:
Ayokong pag-usapan pa natin ‘to. Pero pagkatapos kong isipin lahat ng nangyari naiintindihan ko na. Kaya pinapatawad na kita. Siguro nga… Siguro nga kasalanan ko kung bakit ka naghanap ng ibang babae-
Paolo:
Agnes… Hindi ganun ‘yon.
Agnes:
Pao, pinatawad na kita ‘di ba? Kaya kalimutan nalang natin na may nangyaring ganun. Let’s just move on. Ano nga pala yung sasabihin mo sakin?
Paolo:
Tama ka… Kailangan… Kailangan mag-move on.
*Maiiyak si Agnes.
Agnes… Alam ko naman kung gaano mo ‘ko kamahal. And I thank you for that. Wala pang tao na… Nagmahal sakin the way you… *Mapapalunok* Agnes, hindi ko kaya eh.
Agnes:
Ang ano?
Paolo:
*Naluluha* Na ako lang ang naging mundo mo. Agnes, hindi ako sapat para sayo. Ang dami ko pang gustong gawin sa buhay ko. ‘Di ba ikaw mismo ang nagsabi sa’kin? Kailangan ko ang mga pangarap ko.
Agnes:
*Magpupunas ng luha* Pero ‘di naman natin pinagaawayan ‘yon ‘di ba? Ang sa’kin lang, hanggang saan? *Umiiyak* Pero bakit parang, pinagpalit mo ang lahat dahil diyan sa ambisyon mo?
Paolo:
*Umiiyak* Agnes, ganito ako… Kaya hindi rin kita sinisisi dahil ganyan ka. Nakapagisip-isip na rin ako. At tingin ko nagkakasakitan na tayo. Umabot na sa point na… baka we might end up hating each other.
*Iyak ng iyak si Agnes.
Agnes:
Hindi naman mangyayari ‘yon ‘di ba?
Paolo:
Tama yung sinabi ko nung huli tayong magkasama? Hindi ako yung lalakeng akala mong mahal mo. Kaya siguro mas mabuti pa kung magkanya-kanya muna tayo.
Agnes:
Ayaw mo na ba sa’kin?
Paolo:
Agnes…
Agnes:
Hindi mo na ba ‘ko mahal?
Paolo:
Agnes… Agnes, mahal na mahal kita.
Agnes:
Kung mahal mo ‘ko bakit mo ‘ko iiwan?
Paolo:
Dahil hindi lang ako sure… Hindi ako sure kung sapat yung pagmamahal ko sa’yo. Para kayanin na magkasama pa tayo. *Pause* Naiintindihan mo?
*Yuyuko si Agnes. Agnes…
Agnes:
*Strong kunwari* Okay lang Paulo. Naiintindihan ko.
Paolo:
Okay ka lang?
Agnes:
*Nods* Okay ako…
Paolo:
*Hahawakan ang kamay ni Agnes* Agnes…
Agnes:
*Hihilahin kamay nya kay Paolo* Paolo… Paolo tama na.
*Tatayo si Agnes.
Paolo:
San ka pupunta?
Agnes:
Tapos na’ng usapan natin ‘di ba? Uuwi na ko.
Paolo:
Agnes, umuulan pa. Ihahatid na kita.
Agnes:
Pao, ‘di ba sabi ko sa’yo okay na ‘ko? Nakayanan ‘ko pumunta dito mag-isa, kakayanin ko rin umuwi na hindi ka kasama.
*Lalakad paalis si Agnes habang nakatingin lang si Paolo. Yuyuko si Paolo. Titigil si Agnes at titingin kay Paolo.
Agnes:
Sya nga pala…
*Mapapatingin si Paolo.
Nakalimutan ko ibalita sa’yo. Nakapasa ako sa board. Destiny? Sana masaya ka na.
*Lalakad na paalis si Agnes.
FADE TO BLACK

3 YEARS LATER. . .
FADE IN:
INTERNAL. COFFEE SHOP – DAY
Nakaupo si Agnes at nagbabasa ng libro sa loob ng coffee shop. Nakatayo si Paolo sa labas ng coffee shop. Napalingon sa likod nya at nakita nya si Agnes. Pumasok sya sa coffee shop at nilapitan si Agnes.

Paolo:
Hi…
Agnes:
Pao. *Nagulat* Hi…
Paolo:
So… Kailan ka bumalik from the States?
Agnes:
Uhm… Last Friday lang.
Paolo:
Hanggang kalian ka dito?
Agnes:
Siguro mga 10 days pa.
Paolo:
You lookin’ good.
Agnes:
Ikaw rin… Lagi naman eh.
*May magtetext kay Agnes
Paolo:
Uh… Are you with someone now?
Agnes:
*Matatawa* No. I’m not married.
Paolo:
Ako rin. In case you wanted to know.
Agnes:
Ahh okay… Uh sige, we have to go. *Tatayo* Hinihintay na kasi kami ni tita Baby eh. Mauna na ‘ko sa’yo ha?
*Tatayo si Paolo
Paolo:
Ah o sige! Masaya ako nagkita tayo ulit.
Agnes:
Ako rin. Destiny ‘di ba?
*Lalapit si Paulo kay Agnes. Tititigan ng matagal. Ilalapit ang mukha sa mukha ni Agnes. Hahalikan sa noo. Aalis na si Agnes ng nakangiti. Ngingiti si Paolo.
FADE TO BLACK

END

Source:
Movie Title: “Till My Heartaches End”
Written by: Jose Javier Reyes
Date released: October 27, 2010

Similar Documents

Free Essay

Hucksters

...LACAN AND CONTEMPORARY FILM EDITED BY TODD McGOWAN and SHEILA KUNKLE OTHER Other Press New York Copyright © 2004 Todd McGowan and Sheila Kunkle Production Editor: Robert D. Hack This book was set in 11 pt. Berkeley by Alpha Graphics, Pittsfield, N.H. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Allrightsreserved. No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording, or by any information storage and retrieval system, without written permission from Other Press LLC, except in the case of brief quotations in reviews for inclusion in a magazine, newspaper, or broadcast. Printed in the United States of America on acid-free paper. For information write to Other Press LLC, 307 Seventh Avenue, Suite 1807, New York, NY 10001. Or visit our website: www.otherpress.com. Library of Congress Cataloging-in-Publication Data McGowan, Todd. Lacan and contemporary film / by Todd McGowan & Sheila Kunkle. p. cm. Includes bibliographical references and index. ISBN 1-59051-084-4 (pbk : alk. paper) 1. Motion pictures-Psychological aspects. 2. Psychoanalysis and motion pictures. 3. Lacan, Jacques, 1901- I. Kunkle, Sheila. II. Title. PN1995 .M379 2004 791.43'01 '9-dc22 2003020952 Contributors Paul Eisenstein teaches literature and film in the English department at Otterbein College, Columbus, Ohio, and is the author of Traumatic Encounters: Holocaust Representation and the Hegelian Subject (SUNY Press, 2003). Anna......

Words: 97016 - Pages: 389

Premium Essay

In Cold Blood Pdf

...pointed toes. The land is flat, and the views are awesomely extensive; horses, herds of cattle, a white cluster of grain elevators rising as gracefully as Greek temples are visible long before a traveler reaches them. Holcomb, too, can be seen from great distances. Not that there's much to see simply an aimless congregation of buildings divided in the center by the main-line tracks of the Santa Fe Rail-road, a haphazard hamlet bounded on the south by a brown stretch of the Arkansas (pronounced "Ar-kan-sas") River, on the north by a highway, Route 50, and on the east and west by prairie lands and wheat fields. After rain, or when snowfalls thaw, the streets, unnamed, unshaded, unpaved, turn from the thickest dust into the direst mud. At one end of the town stands a stark old stucco structure, the roof of which supports an electric sign - dance - but the dancing has ceased and the advertisement has been dark for several years. Nearby is another building with an irrelevant sign, this one in flaking gold on a dirty window - Holcomb bank. The bank closed in 1933, and its former counting rooms have been converted into apartments. It is one of the town's two "apartment houses," the second being a ramshackle mansion known, because a good part of the local school's faculty lives there, as the Teacherage. But the majority of Holcomb's homes are...

Words: 124288 - Pages: 498

Premium Essay

In Cold Blood

...pointed toes. The land is flat, and the views are awesomely extensive; horses, herds of cattle, a white cluster of grain elevators rising as gracefully as Greek temples are visible long before a traveler reaches them. Holcomb, too, can be seen from great distances. Not that there's much to see simply an aimless congregation of buildings divided in the center by the main-line tracks of the Santa Fe Rail-road, a haphazard hamlet bounded on the south by a brown stretch of the Arkansas (pronounced "Ar-kan-sas") River, on the north by a highway, Route 50, and on the east and west by prairie lands and wheat fields. After rain, or when snowfalls thaw, the streets, unnamed, unshaded, unpaved, turn from the thickest dust into the direst mud. At one end of the town stands a stark old stucco structure, the roof of which supports an electric sign - dance - but the dancing has ceased and the advertisement has been dark for several years. Nearby is another building with an irrelevant sign, this one in flaking gold on a dirty window - Holcomb bank. The bank closed in 1933, and its former counting rooms have been converted into apartments. It is one of the town's two "apartment houses," the second being a ramshackle mansion known, because a good part of the local school's faculty lives there, as the Teacherage. But the majority of Holcomb's homes are...

Words: 124288 - Pages: 498

Free Essay

No Where

...the ....... truth. (a) all Q9 (c) viewed I only ....... one mistake in last night's test. (a) made Q8 (b) looked This television gives you the ....... news. (a) last Q7 (d) till She looks ....... a famous film star. (a) as Q6 (c) yet (b) already We live ....... the city centre. (a) near Q5 (d) talking I ....... TV yesterday evening. (a) saw Q4 (c) telling She hasn't come home ........ (a) still Q3 (b) speaking (b) exact He is looking ....... a present to buy his girlfriend. (a) for (b) at Q10 That's what I would like ....... Christmas. (a) for (b) at © 2003—2006 www.english-test.net 2. elementary-2 English Grammar / Incomplete Sentences / Elementary level # 2 Drive carefully Q1 You must not drink and then ....... a car. (a) lead Q2 (c) dislike (d) mind (b) lend (c) loan (d) owe (b) bring (c) fetch (d) remove (b) over (c) through (d) on (b) on (c) in (d) by (c) seen (d) see (c) home duty (d) house job I have never ....... her before. (a) saw Q9 (b) interested When you first meet someone, you usually shake them ....... the hand. (a) with Q8 (d) careful I always get ....... early in the summer. (a) up Q7 (c) caring When your train arrives, I'll ....... you from the station. (a) take Q6...

Words: 152824 - Pages: 612

Premium Essay

Barron 3500

...High-Frequency List. Though these words don’t appear as often as the high-frequency words do, when they do appear, the odds are that they’re key words in questions. As such, they deserve your special attention. Now you’re ready to master the words on the High-Frequency and Hot Prospects Word Lists. First, check off those words you think you know. Then, look up all the words and their definitions in our 3,500 Basic Word List. Pay particular attention to the words you thought you knew. See whether any of them are defined in an unexpected way. If they are, make a special note of them. As you know from the preceding chapters, SAT often stumps students with questions based on unfamiliar meanings of familiar-looking words. Use the flash cards in the back of this book and create others for the words you want to master. Work up memory tricks to help yourself remember them. Try using them on your parents and friends. Not only will going over these high-frequency words reassure you that you do know some SAT-type words, but also it may well help you on the actual day of the test. These words have turned up on recent tests; some of them may well turn up on the test you take. The more you study actual SAT critical reading questions, the more you realize one thing: the key to doing well on the critical reading portions of SAT is a strong working vocabulary of college-level words....

Words: 92038 - Pages: 369

Free Essay

Healthcare

...Barack Obama Dreams from My Father “For we are strangers before them, and sojourners, as were all our fathers. 1 CHRONICLES 29:15 PREFACE TO THE 2004 EDITION A LMOST A DECADE HAS passed since this book was first published. As I mention in the original introduction, the opportunity to write the book came while I was in law school, the result of my election as the first African-American president of the Harvard Law Review. In the wake of some modest publicity, I received an advance from a publisher and went to work with the belief that the story of my family, and my efforts to understand that story, might speak in some way to the fissures of race that have characterized the American experience, as well as the fluid state of identitythe leaps through time, the collision of cultures-that mark our modern life. Like most first-time authors, I was filled with hope and despair upon the book’s publication-hope that the book might succeed beyond my youthful dreams, despair that I had failed to say anything worth saying. The reality fell somewhere in between. The reviews were mildly favorable. People actually showed up at the readings my publisher arranged. The sales were underwhelming. And, after a few months, I went on with the business of my life, certain that my career as an author would be short-lived, but glad to have survived the process with my dignity more or less intact. I had little time for reflection over the next ten years. I ran a voter registration project in...

Words: 154210 - Pages: 617

Free Essay

Tsek

...details contact Michael Rentas, Manager, Inventory and Premium Sales, Hyperion, 77 West 66th Street, 11th floor, New York, New York 10023, or call 212-456-0133. ISBN: 1-4013-8302-5 First eBook Edition: February 2005 For Mimmie, the dearest of them all . . . LOVE, ROSIE R part 1 8 chapter 1 k To Alex You are invited to my 7th birthday party on Tuesday the 8th of April in my house. We are having a magician and you can come to my house at 2 o’clock. It is over at 5 o’clock. I hope you will come, From your best friend Rosie To Rosie Yes I will come to your brithday party on Wensday. Form Alex To Alex My birthday party is on Tuesday not Wednesday. You can’t bring sandy to the party because mum says so. She is a smelly dog. From Rosie To Rosie I do not care wot your stupid mum says sandy wants to come. Form Alex 4 Cecelia Ahern To Alex My mum is not stupid you are. You are not aloud to bring the dog. She will brust the baloons. From Rosie To Rosie Then I am not going. Form Alex To Alex Fine. From Rosie Dear Ms. Stewart I just called by to have a word with you about my daughter Rosie’s birthday on the 8th of April. Sorry you weren’t in when I called, I’ll call around again later this afternoon and hopefully we can talk then. I think there seems to be some sort of little problem with Alex and Rosie lately, I don’t quite think they’re on talking terms. Hopefully you...

Words: 121138 - Pages: 485

Premium Essay

Leadership

...Leadership Learnings From Bloggers 2008 Edition Leadership Learnings from Bloggers 2008 Edition Released February 2009 Aggregated and produced by Exponential Media, a Division of Exponential Network Leadership Learnings from Bloggers is a collection of blog posts on leadership from over 20 national leaders / bloggers. Disclaimer In selecting the 20+ bloggers for this resource, we choose leaders with experience on the front lines. However, Exponential Network makes no warranties or representations regarding the accuracy, validity or originality of each blogger’s content. Exponential Network is serving as an aggregator of leading bloggers and does not necessarily agree with the opinions and beliefs represented in individual posts. We’ve attempted to include their content verbatim from their web sites except for obvious typographical errors. Statement of Copyright The individual posts in this eBook are the copyright of each author. These authors have agreed to make the aggregation of these posts available free of charge via this eBook. The following conditions apply to the use of this free eBook resource: Share. Just as the authors are sharing this eBook with you, you may copy, distribute and transmit the work to others. Attribution. You must attribute the work in the manner specified by each blog post author (but not in any way that suggests that they endorse you or your use of the work). Noncommercial. You may not use this work for commercial purposes for......

Words: 119475 - Pages: 478

Premium Essay

Strategic Management

...Seven Steps to a Successful Business Plan This Page Intentionally Left Blank Seven Steps to a Successful Business Plan Al Coke American Management Association New York • Atlanta • Brussels • Buenos Aires • Chicago • London • Mexico City San Francisco • Shanghai • Tokyo • Toronto • Washington, D.C. Special discounts on bulk quantities of AMACOM books are available to corporations, professional associations, and other organizations. For details, contact Special Sales Department, AMACOM, a division of American Management Association, 1601 Broadway, New York, NY 10019. Tel.: 212-903-8316. Fax: 212-903-8083. Web site: www. amacombooks.org This publication is designed to provide accurate and authoritative information in regard to the subject matter covered. It is sold with the understanding that the publisher is not engaged in rendering legal, accounting, or other professional service. If legal advice or other expert assistance is required, the services of a competent professional person should be sought. Library of Congress Cataloging-in-Publication Data Coke, Al. Seven steps to a successful business plan / Al Coke. p. cm. Includes bibliographical references and index. ISBN 0-8144-0648-3 1. Business planning. 2. Strategic planning. 3. Success in business. I. Title. HD30.28 .C6422 2001 658.4'012—dc21 2001033579 ©2002 Alfred M. Coke All rights reserved. Printed in the United States of America. This publication may not be reproduced, stored in a retrieval......

Words: 104294 - Pages: 418

Premium Essay

Six Sigma

...IIBM Institute of Business Management Marketing Management www.iibmindia.in Subject: MARKETING MANAGEMENT Credits: 4 SYLLABUS Concepts of Marketing Management: Definition and Concepts: Definitions of Marketing, Scope of Marketing; Core Marketing Concepts: Concept of Demand and Supply; Transaction; Major Marketing Management Philosophy; Social Marketing Marketing Environment - Internal & External Marketing Environment Forces; Macro Environment; Micro and Internal Environment; Factors Influencing Consumer Buyer Behavior; Buyer Decision Process; Inputs for Buying Decision Process; Consumer Trends; Market Segmentation Process. Developing Market Strategies and the Offerings Part –I Positioning and Differentiation: Concept, Positioning according to Ries and Trout, Various Tools of Differentiation; Product Decisions and Strategies; Product Mix; Product Life Cycle; Brand Positioning; Brand Identity; Equity and Packaging. Developing Market Strategies and the Offerings - Part II: Introduction to Service Marketing; Differentiating Services; Product and Service Price; Response to Change in Price; Pricing Strategies. Delivering Marketing Programs – Part I Marketing through Channel Partners; Wholesalers and Retailers: Current Trend; Channel Management. Delivering Marketing Programs – Part II Market Communication, Process for Effective Communication; Advertising; Different Advertising Media; Sales Promotion; Public Relations; Direct Marketing; Personal......

Words: 96487 - Pages: 386

Free Essay

Test2

...62118 0/nm 1/n1 2/nm 3/nm 4/nm 5/nm 6/nm 7/nm 8/nm 9/nm 1990s 0th/pt 1st/p 1th/tc 2nd/p 2th/tc 3rd/p 3th/tc 4th/pt 5th/pt 6th/pt 7th/pt 8th/pt 9th/pt 0s/pt a A AA AAA Aachen/M aardvark/SM Aaren/M Aarhus/M Aarika/M Aaron/M AB aback abacus/SM abaft Abagael/M Abagail/M abalone/SM abandoner/M abandon/LGDRS abandonment/SM abase/LGDSR abasement/S abaser/M abashed/UY abashment/MS abash/SDLG abate/DSRLG abated/U abatement/MS abater/M abattoir/SM Abba/M Abbe/M abbé/S abbess/SM Abbey/M abbey/MS Abbie/M Abbi/M Abbot/M abbot/MS Abbott/M abbr abbrev abbreviated/UA abbreviates/A abbreviate/XDSNG abbreviating/A abbreviation/M Abbye/M Abby/M ABC/M Abdel/M abdicate/NGDSX abdication/M abdomen/SM abdominal/YS abduct/DGS abduction/SM abductor/SM Abdul/M ab/DY abeam Abelard/M Abel/M Abelson/M Abe/M Aberdeen/M Abernathy/M aberrant/YS aberrational aberration/SM abet/S abetted abetting abettor/SM Abeu/M abeyance/MS abeyant Abey/M abhorred abhorrence/MS abhorrent/Y abhorrer/M abhorring abhor/S abidance/MS abide/JGSR abider/M abiding/Y Abidjan/M Abie/M Abigael/M Abigail/M Abigale/M Abilene/M ability/IMES abjection/MS abjectness/SM abject/SGPDY abjuration/SM abjuratory abjurer/M abjure/ZGSRD ablate/VGNSDX ablation/M ablative/SY ablaze abler/E ables/E ablest able/U abloom ablution/MS Ab/M ABM/S abnegate/NGSDX abnegation/M Abner/M abnormality/SM abnormal/SY ab......

Words: 113589 - Pages: 455