Free Essay

To My Beloved

In: Novels

Submitted By carlopiyer
Words 852
Pages 4
Pasensya na sa lahat Jel. Alam kong pagod ka na. Alam kong nasasaktan at naguguluhan ka na sa mga bagay-bagay na ginagawa ko. Alam ko rin na sobra ka ng nalulungkot sa mga nangyayari ngayon. Sobra rin naman akong nalulungkot lalo na kapag nalalaman ko na umiiyak ka, pero alam ko rin naman na iyon ay dahil sa kagaguhan ko. Pasensya na kung ganito yung mga nakasulat dito. Isinusulat ko lang talaga kung ano yung mga bagay na nararamdaman at naiisip ko pati na rin yung mga bagay na gusto kong sabihin sa iyo. Sobrang sorry talaga sa nangyari kanina. Hindi ko talaga maintindihan kung bakit kapag kaharap na kita, hindi ko magawang sabihin ang mga bagay-bagay. Hindi ko maintindihan kung bakit nablangko yung isip ko kanina at hindi ko magawang mailabas iyong mga bagay na nakapagpapagulo sa isip ko. Ang mas lalong hindi ko maintindihan ay bakit kung kailan pauwi na ako kanina, saka ko lang naisort-out yung mga iniisip ko. Siguro nga tama sila Edelwin na takot ako umiyak sa harap mo. Takot nga siguro akong magpakita ng kung anong nararamdaman ko kapag kaharap na kita. Pero siguro, ayaw ko lang talagang makikitang iiyak ka habang kausap kita ng dahil sa akin, ng dahil sa mga pinag-iisip ko at dahil sa mga kagaguhan ko. Hindi ko naman talaga intensyon na paasahin ka sa pagsasabi ko na “ayos lang tayo” noon. Marami ng mga bagay ang gumugulo sa isip ko noon pati na rin sa kung ano ba iyong nararamdaman ko. Ang napili ko na lamang gawing solusyon para sa mga bagay na iyon ay ang paglayo. Hindi naman sa itinutulak kita palayo. Ginusto ko na lang sigurong umiwas at takasan iyong mga bagay na iyon, kasi ganun ko madalas solusyunan ang mga problemang napagdaraanan ko. Pero sa ginawa kong iyon, hindi ko naman masisi na ang lumalabas ay itinutulak kita palayo.
Biglaan. Napakabilis ng pangyayari. Isang araw bigla na lamang kitang hindi pinansi’t kinausap. May mga araw din siguro na nagugulat ka na lang dahil binabati’t nginingitian kita. Magulo. Hindi mo siguro maintindihan kung bakit ganoon. Kahit ako patuloy pa rin na naguguluhan hanggang ngayon. Minsan dahil sa mga bagay na iyon, na patuloy kong iniisip araw-araw at gabi-gabi, hindi ko na lang namamalayan na naiiyak na pala ako. Hindi ko na minsan alam kung anong dapat kong gawin at kung paano ko sa iyo sasabihin ang mga bagay na iyon. Akala ko kanina handa na akong kausapin ka at buksan ang mga iyon sa ating usapan. Hindi pa pala. Hindi ko rin alam kung kailan ako magiging handa sa ating susunod na pag-uusap kaya ko ginagawa itong letter na ito. Katulad nga ng sinabi ko sa iyo kanina, iyong mga bagay na iyon ay tungkol sa mga kaibigan, mga taong nakapaligid sa atin, pressure, mga bagay na ipinapakita natin sa isa’t isa, ikaw, ako at kung anong meron sa ating dalawa.
Sa pagkakaalala ko dati ay nabanggit ko na sa iyo iyong tungkol sa pressure. Hindi ko talaga alam pero may mga bagay ka na ginagawa’t pinapakita na nagiging dahilan kung bakit ako napepressure. Minsan itanatanong ko sa mga kaklase ko kung tama ba na ganun yung nararamdaman sa lahat ng mga bagay na isinasakripisyo mo para sa akin. Katulad na lamang sa mga ginawa mong regalo para sa akin katulad noong para sa pasko, noong birthday ko at sumunod pa nga yung sa Valentines Day. Naappreciate ko talaga lahat ng mga iyon at alam ko na ginawa mo yung ganoong kalaking effort na yun para maipakita’t maiparamdaman sa akin na importante ako. Pero hindi ko pa rin talaga maiwasang mapressure lalo na kapag sinasabi mo sa akin na ilang oras mo iyong ginawa o kaya hindi ka natulog ng ilang oras, minsan pa nga ay araw, para lang magawa’t maibigay mo iyon sa akin. Iniisip ko kung kaya ko bang ireciprocate lahat ng sakripisyo na iyon na ginawa mo para sa akin. Sobra kang importante sa akin pero hindi ko talaga alam kung kaya ko bang magbigay ng ganung kalaking effort para maipakita sa iyo na mahalaga ka sa akin. Iniisip ko kung paano ko maibabalik o mahihigitan iyong mga bagay na iyon. Minsan nga, naiinis ako sa sarili ko kasi simpleng oras na hinihingi mo sa akin, hindi ko maibigay sa iyo. Naiinis din ako kasi ako itong lalaki, ako yung hindi naghihintay sa iyo sa uwian. Ako iyong hindi ka man lang pinuntahan sa airport noong papunta ka sa Korea. Ako iyong hindi nag-aayang lumabas para makasama ka man lamang ng kahit ilang oras. O sa madaling salita, ako yung lalaki pero ako yung hindi nagbibigay ng effort. Mas naisip ko pa itong mga bagay na ito noong inaasar na ako na mga kaibigan ko na wala naman daw ako pakialam sayo at hindi naman lamang ako nag-effort sa iyo kahit papaano. Alam ko namang mas may kaya pa akong ibigay para sa iyo, na iyong ipinapakita ko ay hindi pa hanggang doon lang yun, pero hindi ko talaga maiwasang mapressure. At dahil dun pasensya na.

Similar Documents

Free Essay

My Beloved Grandma

...My Beloved Grandma My grandmother was as strong as a category five hurricane in her old age. Although she was ninety years old, she was very delocalized, and she was able to do everything on her own without anyone’s assistance. At one point I was wondering if physical strength was increasing with age. My mother instructed me to stay with her for some time. Whenever she instructed me to do so, the words would be like my favorite music being played because if grandma could even breath for me, she would; she didn’t allow me to do anything. The only thing I did was watch television, eat, and sleep. My mother gave her a phone to keep contact with her but she did not understand it. She didn’t do anything with it. She just kept it in her bedroom. My mother could not reach her so she would usually call me and ask how she was doing. Sometimes she asked me to hand her the phone. Sometimes I would hear her from outside in a strong tone of voice “mi alright mi dear!” One Saturday morning, I woke up about seven o’ clock. By this time, the heaven scent smell of breakfast would pull me like steel to magnet out of bed. She would usually be singing some old gospel songs while fixing breakfast...

Words: 1006 - Pages: 5

Premium Essay

Personal Narrative: My Beloved Machete

...was a cold morning in Cape Town, where I woke up beside my beloved machete. As I stare at it flashbacks of that horrid night are on loop, in my mind. My parents lying helplessly on the ground as their blood seeped into our new rug as I stood, my tears were attempting to clean up the scene. The man who I assume was the leader of theives, said one thing as he left “Survivel of ze fiddest, ma frien” and he dropped the bloody machete to the ground. I picked up the machet, washed it and left home in pursuit of a new start. As I got up that morning, I was determined to acquire some new furniture for the hut for my boys and I. I drank some ginger tea and left my humble adobe. “Ay Kofi, grab me a newspaper when you come back”, I nodded reassuringly and went off in my quest for new furniture. Despite holding a strong identity as leader of the Amasela ( theives in Zulu), I held a strong flaw within myself, I couldn’t read nor write. After I left home, I never cared for education but for survival. I don’t even know how I could buy furniture if I can’t read the signs. As I stroll towards town square to the marketplace, I see a beautiful woman, body like an hourglass and...

Words: 511 - Pages: 3

Premium Essay

My Beloved Object Research Paper

...My Beloved Object is an object that has been with me for a year a half. It’s delicate and elegant, my beloved object is a heart shaped necklace that I wear everyday. It was gift that my boyfriend gave me for christmas a year and half ago. I originally wasn’t going to pick this necklace because I thought people would think it’s stupid, or not original. But, I realized that this necklace is the only object that I own that has meaning and great memories behind it. My boyfriend and I have been dating for 4 years. We had a break 2 years ago for a month. By the way, my boyfriends name is Danny. Anyways, prior to that break, I had another heart necklace, it was a lovely locket. Sadly, a month before we broke up I lost it. The 2 months before we had a break, it was a constant battle in my head. I was torn. He...

Words: 619 - Pages: 3

Premium Essay

Examples Of My Beloved T-Buncer

...Have you ever seen something and automatically not liked it? Don’t Judge a book by its cover! When people say this they usually aren’t talking about books. Some people will look at books and not want to read them or aren’t interested in them because they have an unattractive appearance. When people use this saying it means don’t judge something or someone based on their appearance. It’s best to actually understand the book before you judge it! An example of this saying is my beloved T-Bunny. T- Bunny is something I’ve had ever since I can remember. T-Bunny used to be a small, light pink, fluffy piece of cloth, with a little white bunny head at one of the corners of the cloth. Now, it’s a ragged old dirty bunny head with some strings attached....

Words: 485 - Pages: 2

Premium Essay

Free Fruit For Young Widows Loss Essay

...Loss in one’s life can happen in many different ways. Losing someone can affect a person in an unimaginable way. When my grandmother died, it hit me hard. There is no way to explain the way I felt after the loss of my loved one; however, it is not the same as in that of Nathan Englander’s story, “Free Fruit for Young Widows”. The story uses loss in a way that Professor Tendler loses his whole family. On the other hand, Edgar Allen Poe’s, “The Raven”, uses loss where the young student loses his beloved, Lenore. Although Englander and Poe use the common theme of loss, both authors use it differently in their stories. In “Free Fruit for Young Widows”, Professor Tendler loses his whole family. He sees them get killed right in front of him. Professor Tendler battles with the loss of his family throughout the story. It makes him do things he normally never would do. On the other hand, in “The Raven”, the young student loses his beloved Lenore. The young student struggles with the loss of Lenore throughout the story. He starts to hear the raven repeating the word “Nevermore”, and it is from the grief of the loss of his beloved Lenore....

Words: 584 - Pages: 3

Premium Essay

Motif Of Haunting In Toni Morrison's Beloved

...Throughout Beloved by Toni Morrison, the motif of haunting is used to illustrate the repercussions and lasting effects of slavery. Even though when the novel begins Sethe has been living as a free person in Ohio for about eighteen years, the remains of her life as a slave still haunt her; not just in the form of her dead baby’s ghost. When Paul D first arrives at 124 Bluestone Road, the house where Sethe and Denver live, along with Baby Suggs before she dies, Sethe tells him about her escape from Sweet home - the place where she was kept as a slave, saying “I got a tree on my back and a haint in my house” (Morrison, 18), as a way to illustrate some parts of her escape and time at Sweet Home that still remain with her. Tree on her back is formed...

Words: 938 - Pages: 4

Free Essay

Beloved

... Beloved: Memories, Manifestation, and Malice “A fully dressed woman walked out of the water” …“nobody saw her emerge or came accidentally by” (53). In Toni Morrison’s Beloved, Beloved appears out of nowhere like a lost soul stumbling and stammering until she made her way to her predisposed destination the property of I24. The moment that Sethe see’s Beloved her bladder fills to capacity, “She never made the outhouse. Right in front of the door she had to lift her skirts, and the water she voided was endless” (54). This to me symbolized a woman’s water breaking before she gives birth; it is evident to me that Beloved is a manifestation and representation of Sethe’s inner most thoughts, feelings, secrets, and past traumatic experiences and Beloved has returned to shed light on Sethe’s past, present, and future self through painful memories. In a conversation about Beloved Morrison states, “she is a spirit on one hand, literally she is what sethe thinks she is, her child returned to her from the dead” (Darling 247). Sethe feels immediately drawn to Beloved after she states her name; “Sethe was deeply touched by her sweet name; the remembrance of glittering headstone made her feel especially kindly toward her” (56). There are many instances where Beloved without knowing causes Sethe to remember......

Words: 2098 - Pages: 9

Premium Essay

Toni Morrison’s Beloved: a Realistic Saga of Black Female Slavery

...Toni Morrison’s Beloved: A Realistic Saga of Black Female Slavery by Vaseem G Qureshi Margaret Atwood in The New York Times Book Review says about The Beloved by Toni Morrison as thus: In the book, the other world exists and magic works, and the prose is up to it. If you can believe page one – and Ms Morrison’s verbal authority compels belief – you’re hooked on the rest of the book. (Atwood, 1993, 35) Toni Morrison’s fifth novel, Beloved (1987) explores the degradation imposed upon all African slaves of America. The novel is about matrilineal ancestry and the relationships among enslaved, freed, alive and dead mothers and daughters. The text is so grounded in historical reality that it could be used to teach American history classes. The protagonist of the novel, Sethe’s character is based on a factual slave woman Margaret Garner in an exaggerated way. For Random House project, The Black Book (1974), “scrap book” of three hundred years of the folk journey of Black America, Morrison had to gather details for the text. A fugitive from Kentucky, Garner attempted to kill her children rather than having them re-enslaved when they were all captured in Ohio in 1850. She succeeded in killing only one, however, whose throat she slashed. Acknowledging that she had indeed conducted research while writing Beloved, Morrison told Martha Darling: I did research about a lot of things in this book in order to narrow it, to make it narrow and deep, but I did not do much research on......

Words: 1657 - Pages: 7

Free Essay

More Then a Name in Toni Morrisons Beloved

...Jack Lorenz January, 4, 2016 More Than a Name in Toni Morrison’s Beloved Toni Morrison’s book Beloved focuses a lot on the treatment of black people during the harsh times of slavery. She deeply intrigue’s the reader by using names which are uncommon or unheard of. Toni Morrison separate’s black and white people by giving the black character’s names that have sentimental value. She does not touch on the white peoples names, she gives them names that society would assign to them. When it comes to the colored people in the book she goes into depth with the meaning of their name and its origins. Toni Morrison first does this by getting Sethe’s dead daughter’s tombstone carved with the words “Beloved”. This is no easy task for Sethe because she has no money and has to have sex with the tombstone maker in order to get the work done. This the first point of the significance of names because it demonstrates that the baby is going to be remembered by Sethe in a good way, she wants the tombstone to have some significance to her. Sethe has to look past the things she did and see carving in a positive manner. On page 11 Toni Morrison says, “ What she settled for was the only words that mattered.” This suggests that Beloved’s tombstone will have a meaning that is important to Sethe, not just a plain tombstone that has no meaning or significance to her. Stamp Paid is a character that comes up several times in the novel. He is not a major character in the book, but Toni......

Words: 1002 - Pages: 5

Premium Essay

Compassion

...one country to another and not having that bond with the immediate family member affected me in way where I didn’t understand how family can be exceedingly an important asset in the difficult times. I have lost an uncle who was shot in the civil war post the American invasion of Iraq in 2003 leaving behind four young kids. That wasn’t the end of tragedy. Shortly after my uncles death and his mother which is my grandmother couldn’t not last after all of the tragedy. It was all happening to fast for us to get. Few months later my younger uncle has been diagnosed with lung cancer where he lasted only few months where he shorty died after. In the same month my grandfather decided to leave us as well strictly because of the agony of losing the beloved ones. Those loses have literally broken the family into shattered pieces. The long distance was a main factor for that bond of family and the feelings of empathy to be weaker. Not growing up around my grandmother and father and uncles and their families have created that distance of emotions. Being ten years old was not helping me understand how difficult that time on my...

Words: 630 - Pages: 3

Premium Essay

Reading Journal Analysis

...This semester my reading journals certainly kept track of the progress I made in the class over the course of the spring semester. The reading journals helped me focus on specific aspects of the text with the various prompts provided. This semester I used my reading journals to reflect on the readings and draw inference from them. I liked to use the reading journals to process my thoughts about the reading due for that day and come to conclusions about the themes. Also, it was a great way to get my thoughts down onto paper so when the class started our discussions I had something to reference to. By doing this I could focus more on the actual discussion rather than trying to think of something to say. All in all, the reading journals helped...

Words: 521 - Pages: 3

Premium Essay

Beloved

... the whole book is named after Beloved. But hey, just because you have something named after you doesn't mean you're the (only) star. Is Grey's Anatomy only about Meredith Grey? Our point exactly. And after all, Sethe's the one who birthed, named, and killed Beloved. In other words, she lives by the time-honored parental credo: "I brought you into this world and I can take you out." Plus, the book does begin with her perspective. So what's Sethe's story, besides the whole baby-killer shtick? Seriously: How Could She Kill Her Baby? Okay, fine. We can't avoid the question. But let us rephrase: how could she not kill her baby? Don't get us wrong—we don't condone baby killing (duh). It's not even something we can joke about. It's just that if you were to rethink things from Sethe's perspective and what her situation was like (a fugitive slave running from abusive white people), you might change your tune. You might just get to the point where you seriously reevaluate what maternal love means and who gets to define the limits of maternal love. Is there a fate worse than death? To Sethe, that's not even the question to ask. The question to ask is what immediate danger is there? And, on that day in the shed, there was no way that she was going to subject her children to what she had gone through at Sweet Home. But don't just take it from us. Here's how she explains herself to Paul D: "It ain't my job to know what's worse. It's my job to know what is and to keep...

Words: 1089 - Pages: 5

Premium Essay

Third Person Perspective In Beloved

...While the words of a novel tell the story, the way it is written can reveal deeper meanings in addition to the surface level words. Nobel Prize-winning author Toni Morrison uses unique structures in several of her works to provide a deeper illustration of the story. In Morrison’s most famous work, Beloved, she details the emotional story of a young mother, Sethe, who narrowly escapes her enslaved life in the South and flees to Ohio, where she is reunited with her children. Unfortunately, slave-catchers soon catch up with her, leading Sethe to kill her infant daughter in order to prevent her from the atrocities of slave life. Eighteen years later, Sethe lives an isolated life with her only remaining child, Denver, until a mysterious woman who...

Words: 881 - Pages: 4

Premium Essay

Space for Love: Nature's Domain

...almost always involved in these, “Spaces for Love.” Also, traditionally we would expect love between opposite sexes but there is tremendous amounts of literature written now that involve love between the same sexes. My goal in this essay is to show that through the change in old and more recent literature nature has been key in traditional views of love settings/places. To reach this goal, I’ll be using and comparing quotes from the bible’s Song of Songs and Paul Monette’s Gardenias to show how nature has always been an important part of places for love. Starting with Song of Songs, it is said to have been written by King Solomon himself but it is also believed to be a compilation of Arabic wasfs that were translated into Hebrew. It was first published in English in 1611 in the King James Version of the Bible. The idea of love being heterosexual is represented very clearly and the concept of nature plays a huge part in this love story. There are so many references to fruits and plants and a clear distinction of man and woman. “As the apple tree among the trees of the wood, so is my beloved among the sons. I sat down under his shadow with great delight, and his fruit was sweet to my taste.” (Song of Sol. 2:3) In this quote the woman is comparing her place under her beloved with sitting under an apple tree. She’s connecting her feelings she has being with her love to the joy of being under an...

Words: 1374 - Pages: 6

Premium Essay

Nimsyrem

...DEDICATION This work is dedicated to God Almighty of the entire universe for his absolute support, the gift of life down to this day and for sustaining the life I live. My profound thanks also goes to my beloved Mum Mrs Egaga Angela among others in my family like, Ogar Ferdinand, Ogar Matthew, Ogar Felicia for all their supports in words and in deeds. ACKNOWLEDGEMENT My profound gratitude is directed to God almighty for a time like this is my life which without him, it would not have been possible. To my industry based supervisor Mrs Esther .L. David for her kind gesture and the laboratory Technologists – Mr Ibrahim Abari, Mr Kanje and the technicians who recognized my presence – Mr Moses and Mr Adole. I do well to include my I.T supervisor Mrs Francisca .J. Dayang, my departmental SIWES coordinator Mr Reuben Rine and my report writing supervisor – Mr Bala .M. Abubakar. Harmoniously, I regard my beloved ones the likes of Ogar Ferdinand, Ogar Matthew, Ogar Felicia and my beloved Mum Mrs Egaga Angela. May God continue to empower them and replenish the purse in which they are using down to this moment to assist me. TABLE OF CONTENTS Title page ------------------------------------------------------------------- Table of contents -------------------------------------------------------------- ii & iii Dedication -------------------------------------------------------------------iv Acknowledgment......

Words: 479 - Pages: 2