Free Essay

To Think

In: Philosophy and Psychology

Submitted By robsilver
Words 630
Pages 3
Lögnens sanning.

Skulle du tro på en person som var en känd lögnare? Skulle du ha tillit till en person som tenderar till att ha rätt, eller en annan som ser trovärdig ut? Männskliga minnet är i högsta grad en källa av brister och fullständiga fel. Minnen är helt och hållet konstruktioner skapta av vår hjärna, dom är kopplade till vår interna model av verkligheten och speglas genom våra tankar och föreställningar om oss själva och världen vi lever i. Vi har dessutom ett utomordentligt dåligt minne för ursprunget eller upphovet av information, dvs källan. Vi kan alltså skrämmande nog sällan komma ihåg vart, vem eller hur vi fått informationen, med följden av att blint tro på den som fakta när det kan likväl vara hörsägen. Till exempel:
-Jag läste någonstans att….
-Jag minns inte vem, men någon sa till mig en gång att….
Känner du igen dig? Vi har alltså inget minne för källa och hur vet vi då att det är en sanning? Säg då att du minns vart du läste något, eller vem som sa något, hur pålitlig är då minnet? Enligt neurovetenskapens forskning förändrar hjärnan och bokstavligen modifierar detaljerna i våra minnen. Vi tillägger känslor, ämne och innehåll, vi generaliserar och på så sätt har tidigare händelser alltså minnen blivit kontaminerade. Vi integrerar föremål i minnet av händelsen, detaljer, efter själva händelsen har ägt rum. Därutöver tenderar vi att uppfinna detaljer för att fylla i luckorna, för att skapa en enhetlig berättelse och förstärka de känslomässiga ämnen och innehåll som vi själva är upphovare till. Detta gäller det faktum att minnet är en konstruktion. T.ex. när vi blinkar, saknar vi en liten bit av visuell information så våra hjärnor syr ihop den visuella informationen så att vi har en kontinuerlig ström. Vi gör på samma sätt detta även kognitivt, vi syr ihop olika bitar av ting vi uppfattar om en händelse, på så sätt får vi minnet av händelsen att låta bättre för oss själva men framförallt i andras öron.

Vi tar ett konkret exempel:
"Authorization for Use of Military Force Against Iraq Resolution of 2002".

Så lät de när USA´s regrering konstrukterade och modifierade sanningen bakom massförstörelsevapen teorin som ledde till invationen av Irak. Konspirationsteori? Nej, Kognetiv desinformerings prosses. Precis som när vi blinkade och hjärnan sydde in visuell information, precis som minnet, när vi kognitivt konstrukterade, tilldelade och generaliserade för att få en kontinuerlig informativ ström, precis så gjorde ”dom” till världen. Världen blinkade och informationen som sådan syddes in med bedragarens nål och tråd.
Förkastligt, vedervärdigt och helt oacceptabel ylar massorna. Hur kan detta ske, hur kan vi tillåta såna människor att styra, att ha positioner av betydlig vikt och påverkan i världen? Jag svarar: VI folket, frossar i okunskapens fest då vikten av upplysning och påverkan inte bekommer oss. Det är VI som utöver att blinka, väljer att stänga ögonen helt för att sedan öppna dem i riktningen av närmsta dokusåpa. Hur kan man med gott samvete tycka något är fel utan att veta vart informationen kommer ifrån? Hur kan missnöje gottfärdiga okunsakp? Kan de vara så att sanningen är relativ till hur lite du förvränger din verkligheten. Och vad är då verkligheten om inte en subjektiv spegelbild av en intern värld, lika olik och förendlig som alla världens individer.
Skillnaden som gör skillnaden är medvetenhet. Du kan aldrig förändra världen, du kan bara förändra din syn på den. Fråga, istället för att gissa eller tolka. Nyfikenhet, istället för ovisshet. Kritisk tänkande, istället för blint tro.
Har jag rätt eller har jag fel? Har du rätt att tycka det jag har fel i är rätt. Det är männskligt att fela, så då har jag allså rätt i att fela, eller är de fel?
Talar jag sanning nu? Vad tror ni?

Similar Documents

Free Essay

Apple Thnik Different

...computers from a company who might not last a year. Jobs needed to change this image. Therefore the “Think Different” campaign was an attempt to change to consumer’s perspective for the company. With the “Think Different” campaign, the writers wanted to remind both their consumers and their staff, how Apple thinks differently, using rhetorical appeals of logos, ethos and pathos. It also symbolized the return of the genius that was removed from the company. Apple had lost the “creative” touch during his absence therefore it was very essential for him to create a campaign that would remind the consumers what Apple brand was all about. Through the campaign they hoped to gain their cool, hip image back. The writers used reasoning (logos), rhetorical appeal to stimulate audience’s common sense, beliefs and values by honoring revolutionary heroes and rationalizing that creative thinking produces positive change. The writer used pre-existing simple facts that drew conclusions in their favor. The visual elements included a set of historical influential people having certain common traits regardless of their diverse impact on the world. A few of the common traits were to disagree with the norms of the time, question the status quo, thinking differently and a strong will to change the world. The message of the piece is to honor those who think differently. Since the people who think differently, like Apple are the ones who change the world. The...

Words: 652 - Pages: 3

Premium Essay

Daughters and Generals in the Politics of the Globalized Sneaker

...to manipulate these Korean women to work for cheap even though they knew they were underpaid. This is because they had to help contribute to the family. The author argues that we need to think about women factory worker’s strategies seriously when thinking about globalization because we need to craft a new analytical curiosity that unravels the Gordian knot tying together sneaker design, sneaker company calculations, local regime’s ideologies of femininity, working-class men’s martial expectations, middle-class pro-democracy alliance building efforts and factory women’s complex and evolving strategies. Ultimately, while sneaker companies may celebrate the globalized girl athlete in their own advertisements, they simultaneously rely on regimes to undermine the legitimacy of local feminists challenging critiques with claims that those women activists are mere dupes of western neo-imperialism. Analysis This was an interesting read. I think many people can learn from this article. As a global leader, my views on cheap labour and women in sweatshops have truly broadened. The idea of women in sweatshops is not foreign to me, but the idea that women shaped globalization because of their contribution to cheap labour really opened my eyes. I had not put two and two together before this read. I think I gained a new perspective at globalization, which has made me rethink and question the knowledge I had known. As global leaders, we...

Words: 607 - Pages: 3

Free Essay

Cause and Effect

...Differences between sisters There are many differences between my sister and me that you could never imagine. We are just so different that if we did not have the same blood, I would think that we were not sisters. We are the total opposite of each other. We are not just different physically; we are also different in personality. We think differently. We have different types of hobbies. We enjoy different things. In other words, we are just two different types of person that apparently do not have anything in common. My sister name is Aracely. She is younger than me by four years. She is white and tall. She is the kind of person that is always in a bad mood. She gets mad really fast and sometimes for nothing. It is lie she is happy being mad. I don’t know why she is like that; to me she is just weird. My sister is the girl that always wants to be alone. She doesn’t care for going out or making plans for the weekend with her friends. She prefers to be in our room alone without being bothered. I am the opposite from her. I am older than her but I actually look younger than her. Physically I’m morena, and short. I am the kind of person that is always happy and laughing about everything. I do not like to be alone; I am not used to it. I’m the kind of person that always wants to go out on the weekends; I’m always making plans for going out, I just can’t survive being at my house a whole weekend without going out. My sister has a lot of different interests. She is the person......

Words: 680 - Pages: 3

Free Essay

Diversity and Inclusion at Oberlin

...was just like Montclair. The town had lots of old pretty houses with people who looked different from one another from diverse backgrounds - some poor and some rich. It was exactly what they had described to me except for one thing. The people that I met, many seemed to have similar views on politics, racial issues and life. Although they were different, they weren't really. Living in Shaker Heights, they had lost something. My parents said that people in the Midwest were nice people and that everyone was simply trying to get along. I felt like that was not right. Why should I need to give up a portion of who I am to fit in. Although everyone looked and seemed like the people back home, a bunch of them were working to fit in locally. I think a diverse community means that we should celebrate differences and find things in common, not give up those differences trying not to stand out. I am not saying that everyone here is practicing this; but more than I would have expected based on how may parents outlined this place. I have loved growing up in Shaker Hieghts for many reasons. However, I was always surprised by this oddity. Obelin seems like a place that would not ask people to hide their diversity. It brags about how it was the first to admit Black Students and Women. It has lots...

Words: 499 - Pages: 2

Premium Essay

Harman's

... 4. College Life:- During his school life he was serious about his studies. He also worked for big computer company but he was not very serious about his college that is why he was dropped out of college in his early stage of course. Later he was introduced to Sub-Trainee computer club where he learnt making new parts of computer and he was also very interested in fonts which make enable to create his first own designed computer. 5. Taking Risks:- Steve Jobs was a risk-taker. This factor contributed very much to his successful carrier. He was not afraid to grab the challenge and he was always prepared to fail. But his determination to succeed was far greater than failure which makes him overcame his failures. 6. Think different:- Jobs always think differently n broadly. He believes in making new ideas of his own and always tried to find different ways to make them alive. This quality makes him totally different from others. 7. Sprititual life:- Steve Jobs was religious man. He believes in Buddhist religion. Religion played an important role...

Words: 366 - Pages: 2

Premium Essay

Control In Wallace's This Is Water

...like there is no choice but expresses this point in their respective points of view and examples. Both authors would agree that you have control of your life and many situations even when it seems like there is no choice. Specifically, both of them bring the idea that how you perceive different situations. Wallace bring up an example of going to the convenience store, tired, irritated, and annoyed. He points out that you have to, “make a conscious decision about how to think,” (Wallace 4) because we think we are the, “absolute center of the universe,” (Wallace 2) by default making us think everyone is in our way making us miserable. This shows that we can control our views on situations by making us see the other point of view of the people giving others justification of their actions. Baldwin goes into a philosophical bubble about the race conflicts when he says, “blackness and whiteness did not matter” (Baldwin 64). He starts to realise of his own hate and racism and realizes he can do better than his father by think differently on the situation and, in a way, give more slack to racist people while fighting for what’s right. How we understand and react to what life throws at us is completely dependant on us. We can just do what we are taught or easiest or even what’s right but we have a choice. That is what Wallace and Baldwin are trying to convey the most. Even though both authors come to the general conclusion of that you ultimately have a choice and control in......

Words: 1110 - Pages: 5

Premium Essay

Hong Kong Retains Top Spot of World's Freest Economy

...Hong Kong retains top spot of world's freest economy 12 January 2012 Last updated at 05:28 GMT Hong Kong has been ranked as the world's freest economy for 18 consecutive years Hong Kong has retained its position as the world's freest economy, according to a ranking compiled by the Heritage Foundation, a conservative think tank. Singapore ranked second, followed by Australia, New Zealand and Switzerland. The index evaluates economic freedom by looking at the rule of law, regulatory efficiency, the size of government and open markets. The 2012 report said that economic freedom for the world as a whole had declined over the past year. "Most of that decline is due to a large increase in government spending worldwide," said Edwin Feulner, president of the Heritage Foundation. "Governments have justified this spending as a necessity to restart economic growth but it hasn't worked. We think it's time to give the market a chance to show what it can do," he added. North America and Europe suffered declines in economic freedom over the past year, while economic freedom increased in Asia and sub-Saharan Africa. The US came 10th, down from ninth place in 2011. Mauritius, which ranked eighth, was the first sub-Saharan African country to enter the top 10, Mr Feulner said. Hong Kong retained its top ranking for the 18th consecutive year, but Mr Feulner said that Singapore "was narrowing the gap". The report said the introduction of a minimum wage in May last year had "moved......

Words: 958 - Pages: 4

Premium Essay

Oticon (a) – Case Analysis

...The RIGHTS about the process of transformation of OTICON  In 1987 the firm analysed itself and made a judgment to transform itself for survival.  Decided to select a person from outside organisation to lead who was capable of taking risks, well experienced in different fields and proven track record.  Transformation from a rigid structure to flexible knowledge based company.  Introduction of sense of equality among the employees eliminating the vertical structure.  Creation & implementation of the theme – “think the unthinkable”  Excellent communication regarding transformation and holding a press conference to float the information in turn turning the employees themselves in to ambassadors of the theme or vision that was created.  Initiated the change in employees for the transformation by “empowering” them by providing the necessary support and training and giving them the freedom as to what role they need to play in the transformation.  Integration was effective in organizing employees from different functionalities to form a cross functional team exposing them to different corners of business. The WRONG about the process of transformation of OTICON  The employee retrenchment process could have been done in a better way as it created some amount of fear initially.  The transformation started in a bad way with retrenchment and later on the good things were put into......

Words: 253 - Pages: 2

Free Essay

Graham Coxon's a+E

...In contrast, A+E is short, loud and brattish. It’s also tremendous fun. Driven by some of Coxon’s most innovative and uninhibited guitar playing, A+E’s trump card is its sheer sense of adventure. It’s not an album for lovers of the perfectly turned pop song so much as those who prefer to be bombarded by sonic extremes. The scratchy, angular pop of fizzing opener “Advice” sets the scene: melodic precision makes way for lopsided rhythm, abrasive textures, extemporised experimentation and vintage electronic equipment running riot. Much of the album takes delight in what can only be described as the sound of machinery arguing. The element of chance effectively becomes another instrument. A+E is produced by Ben Hillier, who worked on Blur’s Think Tank and – perhaps more pertinently – Coxon’s second solo album The Golden D. Like that record, A+E is self-played, relatively lo-fi and rhythmically eccentric, making little attempt to ingratiate itself to the listener. The major difference between the two is that this time Coxon generally favours the influence of krautrock and post-punk from the late 70s and early 80s over alternative US rock from the same era. He marries Magazine and Kraftwerk on the whiney space-pop of “What It’ll Take”, a delightfully artless throwback which smears arpeggiated sci-fi synth lines over a chugging motorik groove. Its jittery desire to “make you people dance” is a recurring theme. Much of...

Words: 676 - Pages: 3

Premium Essay

Think

...thnkTHINK & GROW RICH The Way To Personal Achievement NAPOLEON HILL Main Theme All achievement, including every fortune ever built, have their beginning in an idea. The wealth comes from turning the idea from something we can see in our minds eye alone into something that serves other people, and for which they are willing to pay. This is done through auto-suggestion, organized planning, master-mind association and an inner harmony between the thoughts of your mind and the actions and achievements of your life. You literally become and achieve what you think about all day long. To control your life, control your thoughts. 1. Thoughts Are Things Whatever the mind can conceive and believe man is capable of bringing into reality. 9. Decision Successful people have the habit of reaching decisions quickly and changing them slowly if ever. Successful people have conquered procrastination. 2. Desire There are no limitations except those we set ourselves. Both poverty and riches are the direct results of our thoughts. 10. Organized Planning Everything created begins in the form of desires which are taken into the workshop of the imagination for proper organization and planning. 3. Faith Ideas are being transformed into huge fortunes all around us. Using the medium of faith, you can join that group of people with great achievements. 11. Power Of The Master Mind You automatically take on the habits and power of the people you associate with. Control this by......

Words: 7634 - Pages: 31

Premium Essay

Think

...The Origin is answered by the Hinduism Worldview as “everything has always been in existence and is a part of god” (Weider & Gutierrez, 2011). A part of the worldview is that the universe and god is one in the same thing. Hinduism believes that itself has always existed, that it did not have a creator. God is viewed "as an infinite, impersonal force" (Weider & Gutierrez, 2011). Identity is answered by the Hinduism Worldview as everything is spiritual or sacred in life. It's also believed that man's soul is eternal and when she or he reaches a state of Nirvana, their soul(Atman) will become one with Brahman(Hinduism's concept of eternal soul)" (Weider & Gutierrez, 2011). Hinduism also believes in reincarnation, which is determined by karma. The Meaning/Purpose is answered by the Hinduism Worldview as everything is an illusion. "Like a dream or a mirage, our life and everything around us does not really exist as we know it"(Weider & Gutierrez, 2011). Its believed that if a person does not grow to understand that concept that they will remain in the lifecycle of birth, death, rebirth. Morality is answered by the Hinduism Worldview as "that everything is god and god is everything, morality and ethics(in a practical sense) are how one should act toward itself" (Weider & Gutierrez, 2011). Hindu's believe you have to look within to figure out if something is moral or unmoral. It's also believed "Man's actions will return to him or her(karma), and it is up......

Words: 648 - Pages: 3

Free Essay

Think

...汉语拼音方案   一、字母表      |字母 |名称 |字母 |名称 | |Aɑ |ㄚ |Nn |ㄋㄝ | |Bb |ㄅㄝ |Oo |ㄛ | |Cc |ㄘㄝ |Pp |ㄆㄝ | |Dd |ㄉㄝ |Qq |ㄑㄧㄡ | |Ee |ㄜ |Rr |ㄚㄦ | |Ff |ㄝㄈ |Ss |ㄝㄙ | |Gɡ |ㄍㄝ |Tt |ㄊㄝ | |Hh |ㄏㄚ |Uu |ㄨ | |Ii |ㄧ |Vv |ㄞㄝ | |Jj |ㄐㄧㄝ |Ww |ㄨㄚ | |Kk |ㄎㄝ |Xx |ㄒㄧ | |Ll |ㄝㄌ |Yy |ㄧㄚ | |Mm |ㄝㄇ |Zz |ㄗㄝ |   二、声母表 |b |p |m |f |d |t |n |l | |ㄅ玻 |ㄆ坡 |ㄇ摸 |ㄈ佛 |ㄉ得 |ㄊ特 |ㄋ讷 |ㄌ勒 | |ɡ ...

Words: 1259 - Pages: 6

Free Essay

Gen 200

...still applies with these modern times. The other two sources were a little newer one was written in 2009 and the other was written in 2013. One of my sources which is The Heritage foundation that is a .org website is a very conservative organization and that would tell me that the author would have a bias based on his political views. Another website I used which is Brookings institute is a .edu and their views seem to me are more towards the liberal side and would also have a bias because of their beliefs. My third choice was geared more towards a law standpoint. I think the information I have used in my essay will do more to strengthen my essay because it all backs up my thesis statement very well. The reader would find that my thoughts are backed by some solid research and they would learn where I am coming from saying that personal responsibility is a good way of going far in your life. I do not think the sources that I have used would weaken my essay. I tried to avoid using any unreliable sources because I wanted to write a credible paper. Overall I am very...

Words: 760 - Pages: 4

Premium Essay

Apple Intervention Strategies Recommendation

...a significant trademark creation product, Macintosh computer. Ever since, Apple has managed to take the lead in highly competitive personal computer and smartphone industry and creating substantial value by keep on innovating and creating one of a kind products that shown distinctive class in term of quality, attentive customer service and design styles. One of the factors contributed to the success of Apple in tech industry is its Human Resource department who did tremendous job in organizational development. As we know, Apple organization structure hierarchy operates based on flat collaborative structure rather than the traditional tall divisional one. This implies that Apple favors on collaborative working environment where all the think tanks and professionals cooperated to achieve the organizational goals independent of their location. In order to sustaining this positive working environment, their HR department come up with intervention strategies such as distribution of specific color T-shirt to the employees based on their role in the company. They also deployed the workforce effectively in order to concentrate their supervisors and managers focus on leadership and improving customer service. HR department also work hard on retaining talents with growth opportunities within the organization and make their employee’s work meaningful. Apple always encourage their employees to climb the corporate ladder for career advancement (Suzanne, C., 2012) In the times where......

Words: 662 - Pages: 3

Premium Essay

Think

...The Relationship of Concentration of Acids and Bases to the Electrical Conductivity A Science Investigatory Project Presented to the Faculty of the University of St. La Salle Integrated School Bacolod City In Partial Fulfillment of the Requirements for Science 10 By: Marina Arianne G. Unson Lystra Angelica M. Villanueva Trisha L. Inocencio Sofia Therese Q. Trinidad Misaki Adrienne H. Sato December 16, 2013 Acknowledgement The group would like to extend their heartfelt gratitude to the following who helped in making this project: The researchers would like to extend their gratitude to their parents, especially Mr. and Mrs. Villanueva and Mr. and Mrs. Unson, for providing venues where the researchers can conduct their experiments. They would also like to acknowledge their teacher, Mr. Jigger Leoner, for his continued guidance, and the members of the group who tirelessly did their part to take this project a success. Lastly, they would like to thank the Almighty Father, who helped them in this endeavor. Abstract This study aimed to determine the effects of the electric charges when acetic acid and zinc is put together. Chapter 1 Introduction Background of the Study One of us first thought of the topic when we heard the news about the lack of electricity in some places in Tacloban when the typhoon Yolanda hit the place. Upon contemplating, the researchers thought of a project that is in relation to electricity. After discussion and......

Words: 689 - Pages: 3