Free Essay

Toekomst

In: Business and Management

Submitted By Niels
Words 1506
Pages 7
Bronnen: verwijs op correcte wijze naar bronnen! Neem de bron(nen) op in de bronnenlijst. http://www.proud2bme.nl/Proud2B-eat/Frambozenpudding_met_witte_chocolade Bezoek aan Albert Heijn & Dirk van den Broek in Leusden??? Wat moet ik hier mee?? http://www.wikepedia.nl /consistentie

Missie en visie Mona
Mensen blij maken met Mona producten (daar word je blij van!). Maak volzinnen. verwijs op correcte wijze naar bronnen! Neem de bron(nen) op in de bronnenlijst.
Bron: http://www.mona.nl/overons/kijk-dit-zijn-wij
Visie: Mona staat voor gemak en lekkere zuiveldesserts. verwijs op correcte wijze naar bronnen! Neem de bron(nen) op in de bronnenlijst.
Bron: http://www.frieslandcampina.com/nederlands/merken-en-producten/brands/mona.aspx?activetab=2#tabs
Zeg ook iets over de toekomstverwachtingen van Mona.

Doelen Mona
Formuleer de doelen die Mona nastreeft

Markt en doelgroep Mona
Op welke doelgroep(en) richt Mona zich? Welke doelgroep probeert Mona te bereiken met haar allernieuwste campagne? Of richt Mona zich per productgroep op verschillende doelgroepen? En op welke markt richt Mona zich? Op welke markt richt Mona zich met haar assortiment, haar verschillende productgroepen. Exporteert Mona?

Met de productgroep Yoki drinks richt Mona zich bv. op de Nederlandse markt van dagverse zuiveldranken.

Vermeld ook op welke afnemers(groepen) Mona zich nu nog niet richt met haar assortiment. Dit kunnen jullie dan eventueel weer terug laten komen bij de samenvatting (analyse sterke en zwakke punten).Werk deze paragraaf verder uit.

Strategie Mona
Werk deze paragraaf verder uit.
Op welke manier probeert Mona haar doelen te bereiken? Welke strategie hanteert Mona? Benoem een strategie die aan de orde zijn gekomen bij de cursus Bedrijfskunde en marketing en onderbouw jullie keuze.

Merkpositionering en waardepropositie Mona
Positioneren is duidelijk maken waar je voor staat als merk. Het speelveld is hier het menselijk brein, de plek waarin bepaald wordt hoe wij denken, voelen, ervaren en beleven?? De kernwaarden van het Mona-merk zijn verwennen en genieten. De eerste associaties ?? moeten hier dus aan voldoen om een positieve positie te hebben in het brein van de mens. Is Mona een sterk A-merk? Ga op zoek naar deze info. Hoe positioneert Mona zich dus?
Waardepropositie producten in assortiment? Wat zijn product kenmerken?
De consument hecht een hoge merkwaarde aan het merk Mona??. Mona staat voor kwaliteit en mensen zien het merk als een hoog A‐merk. Wat houdt dat in: een hoog A-merk? Mona bevind zich in een relatief hoge prijsklasse, daarom is het niet voor iedereen mogelijk om Mona toetjes altijd te kopen. Hoort dit hier thuis? Dit maakt het een klein beetje? exclusief waardoor het sneller als luxe ervaren wordt.

USP’s Mona
- hoge kwaliteit
- Mona wil het meest gevarieerde en breedste assortiment aanbieden

Bij USP’s gaat het om de vraag hoe Mona zich onderscheidt van haar concurrenten. Waarom kopen consumenten een product van Mona? Wat is de Unique Bying Reason, de USP? Kijk ook eens naar de commercials of advertenties. Daarin worden de USP’s meestal benadrukt. Kijk dus nog eens goed naar jullie USP’s.

Productlevenscyclus
Volwassenheid,
Pudding kampt echter met een imagoprobleem. Hoe hangt dit samen met de PLC? Een grote groep consumenten vindt pudding zoet, zwaar en ouderwets. Dit hoort thuis bij de meso-analyse. Wat is de bron? Pudding bevindt zich na ruim dertig jaar dan ook aan het eind van de product life cycle. Tijd dus om ‘de pudding’ af te stoffen. Tip: toetjes hebben een levenscyclus van zo’n jaar of drie. Dan moeten er weer nieuwe toetjes komen. Geldt dit ook voor de klassiekers binnen het Mona assortiment?

Onderstaande informatie hoort niet allemaal thuis bij de micro-analyse:
Zowel de (zuivel)markt als het moederbedrijf Friesland- Campina leggen met merken als Optimel, Yakult, Almhof en Danone de focus steeds meer op ‘gezond’ of ‘natuurlijk’. De merken sluiten aan bij de maatschappelijke trends van evenwichtig leven, gezondheid en natuurlijkheid. Mona vindt qua merk en productportfolio geen aansluiting bij deze ont-wikkeling. Mona moet het vooral hebben van ‘lekker’. Mona heeft het trendmatig qua positionering dus lastig. In 2008 en 2009 (ga uit van actuelere informatie!) komen er ook nog eens twee belangrijke concurrenten bij in het segment ‘specialiteiten’ die al een goede reputatie hebben in andere segmenten: Dr. Ötker en het Albert Heijn- huismerk. Dr. Ötker investeert fors in media waardoor er voor Mona niet alleen een ‘gevecht’ om ruimte in het schap ontstaat maar ook een ‘gevecht’ voor het behoud van share of voice. Mona heeft echter ook iets mee: het merk heeft reeds een duidelijk merkprofiel. Iedereen kent het. En dat merk- profiel moet vooral weer sterker worden.

Marketingmix Mona
Ik raad jullie aan om hier de volledige marketingmix voor producten uit te werken. Neem hier dus ook de P van Product op. Raadpleeg Kotler en Burk Wood welke aspecten allemaal betrekking hebben op Product. Kijk ook naar de verschillende volumes en verpakkingen die Mona hanteert. En voeg een plaatje toe van het Mona logo en/of de Mona producten. Zeg ook iets over de het prijsbeleid van Mona, de nieuwe verpakkingen en de nieuwste campagne van Mona, de portieverpakkingen, de huidige actie van Mona, etc. etc. etc.

Product
Werk dit verder uit.

Prijs
Onderstaande informatie hoort niet allemaal thuis bij de micro-analyse.
De consument ziet Mona als een echt A‐merk. Men vindt Mona kwalitatief hoogwaardig en gevarieerd. Als mensen iets anders willen dan magere yoghurt of blanke vla, dan kiezen ze voor een Mona toetje. Ook als ze zichzelf extra willen verwennen, kiest de consument voor Mona. De laatste tijd komt er steeds meer concurrentie. Supermarkten hebben ook steeds meer verschillende aparte toetjes van eigen huismerk. Mona zit in een redelijk hoge prijsklasse. Toch blijft Mona een erg uitgebreid assortiment houden, dat steeds verder wordt uitgebreid.

Plaats
Onderstaande informatie hoort niet thuis bij plaats.
Mona –nu onderdeel van Koninklijke FrieslandCampina– is inmiddels uitgegroeid tot het grootste toetjesmerk van Nederland. Een club van meer dan honderd toetjesfanaten is hier??? elke dag bezig de lekkerste toetjes te maken.
Nog altijd gaan onze puddingen, vlatoetjes vruchtenyoghurts, kwark, mousses en drinks er in als... een toetje. Dagelijks staan er in Nederland een stuk of 249.315 van op tafel. Even rekenen... dat zijn er 91 miljoen per jaar! Daarmee zijn wij Nederlanders de grootste zuiveltoetjeseters ter wereld. Mona heeft dus van Hollandse kaaskoppen echte toetjeskoppen gemaakt.

Promotie
Tot nu toe heeft Mona vooral gebruik gemaakt van traditionele media. Licht dit toe. Concretiseer. Hier zijn ze altijd erg succesvol in geweest, Mona heeft vele succesvolle campagnes op haar naam staan. Geef een beschrijving van de meest actuele reclamecampagne van Mona. Bij deze campagnes werd er gebruik gemaakt van onder andere de volgende communicatiemiddelen:

• Advertenties
• Reclames • Billboards
 gewoon ‘geknipt en geplakt’? Doe dit niet! Document wordt gescand op plagiaat.
• ABRI’s
• Etc. Doe dit niet!
Geef per item concrete informatie. Werk dit verder uit.

Gebruik bijvoorbeeld het 7 S-model: Welke structuur? Welke functies (staff)? De 7 S-en mogen jullie opsplitsen in aparte paragrafen. Systems en skills hoef je wat mij betreft niet uit te werken.

Beschikbare bedrijfsmiddelen die beschikbaar zijn:
Kennis: er is voldoende kennis bij Mona. Er zijn namelijk?? een hoop functies die vervuld worden binnen Mona. Deze redenering kan ik niet volgen. Zo is er bijvoorbeeld een marktonderzoeker, product developer en een category development manager.
Human resources: Het moederbedrijf van Mona, Friesland Campina, is uitgeroepen tot het beste HR bedrijf. verwijs op correcte wijze naar bronnen! Neem de bron(nen) op in de bronnenlijst. http://www.frieslandcampina.com/nederlands/news-and-press/news/corporate-news/2010-10-08-frieslandcampina-best-hr-policy-in-the-netherlands.aspx Goederen: machines voor het produceren van Mona producten.
Financieel kapitaal: van Friesland Campina dit jaar.
• Omzet stijgt 7,6 procent naar 5.089 miljoen euro
• Bedrijfsresultaat stijgt 3,3 procent naar 217 miljoen euro
• Winst stijgt 8,7 procent naar 138 miljoen euro
• Pro forma prestatietoeslag (1,42 euro) en pro forma uitgifte ledenobligaties (0,95 euro) stijgt in totaal naar 2,37 euro per 100 kilo melk
Is deze informatie allemaal even relevant voor jullie onderzoek? Benoem alleen de relevante aspecten. Kijk bv. naar de kapitaalkracht van het moederbedrijf. Vermeld ook de bron.

Organisatiestructuur Mona
Mona maakt onderdeel uit van de Business Group Consumer Product Europe. Deze Business Group is weer onderverdeeld in 4 CPE’s. Zoek uit welke?
Staff: Brandleader, brandmanager, demand & supply planner, sales group manager, senior product developer, stagiar, product developer, category development manager, sr. Marktonderzoeker, commercial controller.

Conclusie
Zet de sterke en zwakke punten van Mona op papier. Welke zwakke punten kan Mona parten spelen bij de ontwikkeling en lancering van een nieuw product? Van welke sterke punten kan Mona gebruik maken bij de ontwikkeling en het op de markt zetten van een nieuw product?
De sterktes en zwaktes moeten jullie kunnen afleiden uit de door jullie verrichte micro-analyse. Het moet dus een logisch geheel zijn.

Werk dit uit!
Bronnenlijst
Neem in de tekst verwijzingen naar de bronnen op conform APA. Deze verwijzingen ontbreken nu allemaal. Benoem de bronnen vervolgens op juiste wijze in de bronnenlijst. Dit geldt voor alle opdrachten en voor het eindrapport!

Similar Documents

Free Essay

Consumentengedrag

... * presentatie (powerpointdia’s) Inleiding Hoofdvraag: Wat moet Plus eraan doen om aan de verwachting van de consumenten in 2020 te voldoen en hoe gaan we dat doen? Deelvragen: Hoe gaan de consumenten zich gedragen in de toekomst? Kiezen consumenten voor de laagste prijs of voor de beste service? Gaan consumenten meer besteden in de toekomst? Gaan consumenten meer via internet kopen? Is het verstandig om meer verkopen via het internet aan te moedigen? Gaan we een bezorgservice en webshop openen? Wordt internet de nieuwe supermarkt? Gaan het aantal supermarktketens toenemen? Neemt het aantal supermarktketens af door de kredietcrisis? Wat doen de grootste concurrenten aan innoveringen? Wat zijn de trends voor de komende tijd? Welke trends passen de concurrenten toe? Wat is een bruikbare trend voor de plus? Wat moeten wij doen om ons aan te passen aan de consumententrends van de toekomst? Levert een webshop genoeg op of is het de grote investering niet waard? Welke trends gaan we toepassen bij Plus? Welke trends passen de concurrenten toe? Consumenten trends: Hoe gaan de consumenten zich gedragen in de toekomst? Kiezen consumenten voor de laagste prijs of voor de beste service? Gaan consumenten meer besteden in de toekomst? Gaan consumenten meer via internet kopen? Internet verkopen: Is het verstandig om meer verkopen via het internet aan te moedigen? Gaan we een bezorgservice...

Words: 1928 - Pages: 8

Free Essay

Gnr Technology

...1 Inhoudsopgave………………………………………………………………………………………...2 Inleiding…………………………………………………………………………………………...……3 GNR technologie………………………………………………………………………….…………..4 Bill Joy………………………………………………………………………………..………..……….4 Nick Bostrom………………………………………………………………………………..…………7 Raymond Kurzweil…………………………………………………………………………………….9 K. Eric Drexler………………………………………………………………………………...……….9 Conclusie…………………………………………………………………………………..…………..9 Referenties……………………………………………………………………………………………10 Inleiding Laten we eerst stellen dat computer wetenschappers tegenwoordig er in kunnen slagen om intelligente machines te maken die alles beter kunnen dan dat mensen die dingen kunnen. Als die ontwikkeling zo blijft doorgaan, kan er worden vastgesteld dat het werk in de toekomst zal worden uitgevoerd door grote, complexe systemen (en machines) en dat wij, de mensen, niet meer nodig zullen zijn in het helpen uitvoeren. Dan heb je te maken met 2 mogelijke gevallen. Óf machines nemen alle beslissingen zelf óf mensen houden een controle functie over de machines en helpen daarom mee met beslissingen. Als machines de autoriteit hebben om zelf beslissingen te maken, kunnen we de resultaten niet betwisten omdat wij zelf geen idee hebben hoe dit tot stand is gekomen. Ons lot ligt in de hand van machines en systemen, alhoewel wij dat zelf hebben weggegeven. Waarom zouden wij vrijwillig onze macht overdragen aan machines? Dat komt omdat wij onszelf in die positie manoeuvreren dat we afhankelijk worden van machines en......

Words: 3781 - Pages: 16

Free Essay

Zwartewater

...The Future of Hotel-Zwartewater The Future of Hotel-Zwartewater By By Rui Wang S1036016 Rui Wang S1036016 dsfsgbfd The Future of Hotel-Zwartewater S1036016 Rui Wang De uitdaging Het is 2013. We leven in een boeiende en turbulente tijd. Op vrijwel alle onderdelen in de samenleving vinden momenteel grote veranderingen plaats. Deze veranderingen brengen risico’s met zich mee, maar ook kansen. De veranderingenzijn geen geïsoleerde trends of stromingen. Ze beïnvloeden elkaar: ze versterken, blokkeren, versnellen, of dempen huidige ontwikkelingen en trends. Commercieel managers moeten zeer alert blijven. Ervaringen, historische trendlijnen, en datastromen bieden interessante informatie voor accountability-doeleinden maar bieden weinig garantie voor het halen van successen morgen. Jouw rol Je primaire rol is het tijdig identificeren van, en adequaat anticiperen op risico’s en kansen in een markt die verandert en vele onzekerheden kent. Je opdrachtgever is de directie van een zelf te kiezen Nederlands bedrijf. Als organisatieadviseur ben je verantwoordelijk voor een effectief en goed onderbouwd advies. Het is aan jou om de organisatie te overtuigen van de veranderingen die gaande zijn in de markt, en nog komen. Je klant verwacht perspectieven voor toekomstig beleid. Jouw visie, kennis, inzicht en overtuigingskracht zijn essentieel voor je effectiviteit. Omdat je vakgebied zich richt op......

Words: 8156 - Pages: 33

Free Essay

Ben and Jerry's

...Opdracht 1 1a. PESTLE factoren hebben op een bepaald moment impact op een organisatie zijn formele en informele subsystemen, maar ook op zowel hun componenten als het product of de dienst die ze aanbieden en de markt waarin ze van dienst zijn (Senior & Swailes, 2010). Dit betreft een externe analyse. Al de verschillende factoren die van invloed waren op de snelle groei van Ben&Jerry’s zullen worden toegelicht aan de hand van het PESTLE model. Politieke factoren: - Wetgeving van de overheid: een verdachte wet maakte het mogelijk voor Ben&Jerry’s om aandelen te verkopen aan alleen de bewoners van Vermont, die bekend waren met het merk. Door alleen hen aandelen te verkopen en niet ook aan mensen die niet bekend waren met het merk krijgt Ben&Jerry’s niet te maken met andere belangen en konden zij hun eigen sociale en milieuvriendelijke activiteiten voortzetten. Economische factoren: - Regelingen voor leningen van financiële instellingen: dankzij deze regelingen had Ben&Jerry’s bij het opstarten een kapitaal van $12000, geleend van de bank, die het mogelijk maakte het bedrijf te beginnen. - Vraag van lokale restaurants: de lokale restaurants wilden Ben&Jerry’s inkopen om te verkopen in hun restaurants, wat heeft gezorgd voor (lokale) bekendheid. - Groei van de markt: het super premium segment van de ijsmarkt is groeiende, zo is tussen 1999 en 2004 de ijs categorie met 14% gestegen. Socio-culturele factoren: Deze factoren beïnvloeden zowel de manier waarop......

Words: 1999 - Pages: 8

Free Essay

Leisure de Kuip Rotterdam

...Maurice Gerritsma 2191099 28-2-2014 [Geef de titel van het document op] [Geef de ondertitel van het document op] Maurice Gerritsma De Kuip Inleiding De keuze voor mijn leisure-opdracht is gevallen op De Kuip. Bij het zoeken naar een onderwerp heb ik gekeken naar mijn eigen interesses. Ik kwam daarbij al snel uit bij het voetbal. Als Feyenoord-fan is dit dan ook de uitgelezen kans om me eens meer te verdiepen in het stadion, en vooral de plannen van het stadion voor de toekomst. Ondanks het aantal grote artiesten die in het verleden in de Kuip een optreden hebben gegeven, staat De Kuip de afgelopen jaren bekend als een Voetbalstadion, maar ook niet meer dan dat. Hoe komt dit? Hoe kan dit worden opgelost? En wat zijn de plannen voor de toekomst? Aan de hand van deze vragen ben ik onderzoek gaan zoen. Mijn bevindingen heb ik in dit rapport uitgewerkt. Ondanks dat ik hier een boek over zou kunnen schrijven heb ik het verslag moeten beperken tot 4 pagina’s. Mijn eigen visie heb ik als bijlage toegevoegd. Algemeen Op 23 Juli 1936 is Stadion Feijenoord opgeleverd. Door de opvallende architectuur werd het stadion al snel ‘De Kuip’ genoemd. Het stadion bood plaats aan ongeveer 65.000 toeschouwers. De meeste bezoekers op één dag was in 1968, waar de wedstrijd Feyenoord-Twente bijna 65.500 bezoekers trok. Rond de jaren 80 in de vorige eeuw ontstonden de eerste twijfels over de Kuip. Er was veel achterstallig onderhoud en het stadion was slechts aan één zijde......

Words: 2199 - Pages: 9

Free Essay

Bedrijfskunde Opdracht 2

...BDK Opdracht 2 De wereld ondergaat een verandering. Veel bedrijven gaan zich meer en meer richten op de verbetering van het milieu. Ze verkleinen bijvoorbeeld hun invloed op het milieu en gaan ervoor zorgen dat de consument een verschil kan maken voor de wereld. De visie van Unilever speelt op deze verandering in door de mensen bewust te laten maken dat ze belangrijk kunnen zijn voor de wereld. Dit doen ze door iedere dag te werken aan een betere toekomst, o.a. door het toevoegen van producten die bijdragen aan een beter milieu. Unilever probeert ook de mensen te inspireren tot kleine alledaagse acties die uiteindelijk samen een groot verschil kunnen maken voor de wereld. Ook slaat Unilever een nieuwe weg in op het gebied van zakendoen, het gaat namelijk nieuwe manieren ontwikkelen met als doel de omvang van de onderneming te verdubbelen en tegelijkertijd de invloed op het milieu te verkleinen. Ook probeert Unilever de mensen te helpen zich goed te voelen, er goed uit te laten zien en meer uit het leven te halen met merken en diensten die goed zijn voor hen én voor anderen. Dit hangt weer samen met de missie van Unilever, want Unilever voegt vitaliteit toe aan het leven. Unilever voorziet in de dagelijkse behoefte aan voeding, hygiëne en persoonlijke verzorging met merken die mensen helpen zich goed te voelen, er goed uit te zien en meer uit het leven te halen. Deze missie is belangrijk voor Unilever, omdat deze de toekomstige koers duidelijk aangeeft. Deze missie......

Words: 810 - Pages: 4

Free Essay

Test

...Algemene verantwoording Organicé is een nieuwe naam in de evenementenbranche. Deze naamgeving komt voort uit het besef dat promotie één van de belangrijkste, zo niet het belangrijkste onderdeel in de bedrijfsvoering van bedrijvenen organisaties is. Bovendien gaan de ontwikkelingen onverminderd door.Klanten van Organicé mogen verwachten dat wij hen meenemen in die ontwikkelingen. Waarbij ieder aspect binnen hun bedrijfsvoering wordt bekeken en meegewogen in de uiteindelijk oplossing. Zodat mensen onbezorgd en efficiënt kunnen werken. Waar ze ook zijn. Dat is waar Organicé voor staat. Om dit waar te maken hebben wij een aantal kenmerken of maken d ie ons eigen: wij hebben kennis van zaken, we handelen uit betrokkenheid maar houden het zakelijk en kosten efficient.We denken actief mee en doen dat buiten de gebaande paden. Innovatie hebben we hoog in het vaandel staan. We richten ons op samenwerkingen voor de lange termijn. We zijn ons bewustdat we als mens en bedrijf ook een maatschappelijke functie hebben en handelen daar ook na. Uitleg campagne Het doel van de campagne is om de naam Organicé bekend te maken. De naam Organicé speelt daarom in iedere uiting een dominante rol. De naam wordt in marcom uitingen altijd gecombineerd met een uitspraak van een denkbeeldige klant. De uitspraak is een oneliner dat eenvoordeel van het werken met Organicé verwoord. Die voordelen zijn gebaseerd op datgene wat wij als Organicé belangrijk vinden (zie boven). Er wordt minimaal het......

Words: 612 - Pages: 3

Free Essay

Financial Risk Management

...Chapter 1 Introduction http://www.educba.com/commodities-market/?lang=nl Two ways to invest: • Option: you have the right to buy or sell something. • Future: is a forward contract. The quantity and price is predetermind. Derivatives exchange (derivatenbeurs) is a market where individuals trade standardized contracts that have been defined by the exchange. Open outcry system: traders physically meeting on the floor of the exchange. Elektronic trading: traders entering their desired trades at a computer. The over-the-counter market is an important alternative to exchanges and measured in terms of the total volume of trading. It is a telephone and computer linked network for dealers. Forward contract is an agreement to buy or sell an asset at a certain future time for a certain price. Spot contract is an agreement tot buy or sell an asset today. One of the parties to a forward contract assumes a long position and agrees to buy the underlying asset a certain specified future date for a certain specified price. The other party assumes a short position and agrees to sell the asset on the same date for the same price. See figure 1.2 Future contract is an agreement between two parties to buy or seel an asset at a certain time for a certain price. Futures are normally traded on an exchange. Options are traded both on exchanges and in the over-the-counter market. A call option gives the older the right to buy the......

Words: 884 - Pages: 4

Free Essay

Het Geloof in Wetenschappelijke Theorieen

...Het geloof in wetenschappelijke theorieën Een wetenschapper kan in een theorie geloven zonder zeker te weten dat deze theorie waar is. ‘Kwantummechanica is een natuurkundige theorie die het gedrag van materie en energie met interacties van kwanta op atomaire en subatomaire schaal beschrijft. De kwantummechanica doet statistische uitspraken over een reeks van waarnemingen, het gedrag van een individueel elementair deeltje kan alleen in waarschijnlijkheid worden beschreven.’ -Wikipedia.org- Het gedrag van een elementair deeltje is dus niet iets dat met het oog waargenomen kan worden, maar alleen kan worden beschreven door een theorie waarvan de uitspraken zelfs alleen in waarschijnlijkheid kunnen worden gedaan. Toch geloven veel wetenschappers in het feit dat de kwantummechanica juist is en dat het gedrag van elementaire deeltjes te beschrijven is. Kun je zomaar in iets geloven dat je nog nooit gezien hebt? Hoe kan men weten of de theorie van de kwantummechanica juist is  als de beschreven onderdelen nooit echt zijn waargenomen? Is er geen empirisch bewijs nodig om een theorie volledig te kunnen vertrouwen en ook te gebruiken? Ik denk dat een wetenschapper altijd in een theorie kan geloven en deze kan gebruiken zonder zeker te weten dat deze waar is. In hoeverre een wetenschapper een theorie met de waarheid associeert, hangt af van zijn of haar gedachtegang. Op dit gebied is het dat een van de belangrijkste debatten in de wetenschapsfilosofie heeft plaatsgevonden, en zich......

Words: 1562 - Pages: 7

Free Essay

Media Rev.

...De vierde mediarevolutie Het is alweer een lange tijd geleden dat ik voor het eerst met de tram naar school ging. Ik denk dat dit ongeveer 6 jaar geleden is geweest. Voordat ik met de tram naar school ging nam ik altijd de fiets of werd ik wel eens gebracht door mijn vader of moeder. Maar de tijden veranderen en ik maak nu al geruime tijd gebruik van een studenten ov-chipkaart waarmee je als student doordeweeks gratis kunt reizen met het openbaar vervoer. Sinds ik met de tram ben gaan reizen heb ik mij altijd vastgehouden aan het ritueel om mezelf te vermaken tijdens de rit heen en terug. Dit ritueel bestaat uit een muziekje luisteren, uit het raam kijken naar het voorbijrazende landschap en natuurlijk naar de vele aantrekkelijke vrouwen. Hetzelfde gold voor mijn medereizigers of ze lazen een krantje of boek. Maar sinds een jaar of twee is dit beeld erg veranderd. Mensen kijken niet meer zoveel uit het raam of hebben niet meer zo vaak een krant in hun hand, want telefoon met internet, oftewel de smartphone, is een grote rol gaan spelen in het leven van deze forensen. Wij zijn dus in de afgelopen jaren steeds vrijer en onafhankelijker geworden. Persoonlijke vrijheid is belangrijker geworden voor het individu. Mensen leven steeds meer onverstoorbaar langs elkaar heen[1]. De klassieke massacommunicatie maakt plaats voor interpersoonlijke communicatie. Je zou de smartphone een ware revolutie kunnen noemen, want volgens Kees van Wijk kan je al een revolutie spreken als......

Words: 704 - Pages: 3

Free Essay

Internal Control

...Casus Internal Control Casus Walt Disney & Adidas Adidas Adidas is een bedrijf dat sportartikelen produceert. Het is in 1924 opgericht door de Duitse broers Adolf en Rudolf Dassler. Ondertussen is het een erg succesvol bedrijf en bestaat het verder nog uit TaylorMade en Reebok. 1. Hoogste doel/visie Adidas heeft als hoogst gemeenschappelijk doel om wereldleider te worden in de sportartikelen industrie met hun merk waarin ze passie voor sport en een sportieve levensstijl delen. 2a en 4. Strategische Doelen en de informatie voor het beoordelen van de realisatie van deze doelstellingen: Zoals hierboven benoemd is de visie van Adidas om wereldleider te worden in de sportartikelen industrie, terwijl ze tegelijkertijd hun passie voor sport en een sportieve levensstijl delen met hun consumenten. Met onderstaande strategische doelen hoopt Adidas zijn hoogste gemeenschappelijke doel te bereiken. Adidas wil hun merken en producten versterken om zo hun concurrentiepositie te verbeteren. Ze willen hun bedrijf aanzienlijk laten groeien in een periode van 5 jaar (2010-2015). Adidas streeft er voortdurend naar om buitengewone financiële resultaten te boeken. Adidas wil hun totale verkoop laten groeien tot €17 biljoen, een marge van 11% bereiken en de jaarlijkse opbrengsten jaarlijks 15% laten stijgen. De strategische doelen zijn: 1. Investeringen in markten: Adidas wil zich focussen op investeringen in de meest waardevolle potentiële markten. Dit zijn de markten met......

Words: 4393 - Pages: 18

Free Essay

Nouvital

...Inhoud Inleiding 6 Hoofdstuk 1. Het bedrijf 7 1.1 Bedrijfsbeschrijving 7 1.1.1 Geschiedenis 7 1.1.2 Cijfers 7 1.1.3 De producten van Nouvital 7 1.2 Marketingorganisatie 8 1.2.1 Een klantgerichte marketing 8 1.2.2 De organisatiestructuur 9 Hoofdstuk 2. Marktanalyse 10 2.1 Marktontwikkeling 10 2.2 Deelmarkten 11 Hoofdstuk 3. Concurrenten van Nouvital 13 Hoofdstuk 4. Onderzoekssegmentcriteria 14 Hoofdstuk 5. Onderzoek doelgroepen 15 Hoofdstuk 8. Verslag kwalitatief onderzoek 18 Bronvermelding 19 Inleiding Voor de eerste periode van onze studie SBRM DT bij Inholland hebben we de opdracht gekregen om het project “klant in beeld” te maken. Centraal in ons project staat het bedrijf Nouvital Cosmetics. In dit rapport gaan we een uitgebreide beschrijving van Nouvital geven zodat u inzicht kunt krijgen in de historie van het bedrijf, de producten dat het op de markt zet, de organisatiestructuur en de marketingorganisatie. Daarnaast gaan we een beknopte marktanalyse maken op basis van deskresearch van de totale cosmeticamarkt en de belangrijkste concurrenten beschrijven. Tevens gaan we de segmentatiecriteria onderzoeken op basis van welke Nouvital de markt segmenteert en de doelgroepen waarop het zich richt. Zoals elk bedrijf is Nouvital ook geïnteresseerd in de consumenten die haar producten kopen. Hiervoor gaan we twee klantprofielen schetsen en uitgebreid beschrijven. Om na te gaan of de door ons gestelde klantprofielen juist zijn...

Words: 8773 - Pages: 36

Free Essay

Jillos

...Aardijkskunde opdracht H6Stelling 1: De mens is een geologische factorJill Groenewegen, V3ADe combinatie van economische groei en bevolkingsdruk veroorzaakt drie soorten milieuproblemen.• VervuilingIn het milieu komen veel schadelijke stoffen terecht. De snelle industrialisatie kost veel energie, bij de verbranding van steenkool komen er dus veel stoffen vrij zoals CO2 en SO2 die schadelijk voor het milieu zijn. Dit kan de gezondheid van de mens beschadigen. Ook door de zwavelstoffen in SO2 gaan er veel bomen dood in bosgebieden door zure regen. Door ongezuiverd industrieel afvalwater en rioolwater te lozen in rivieren en meren worden dezen ook vervuild. • Vormen van uitputtingInwoners van het platteland kunnen bijna niet meeraan steenkool komen en moeten dus ook een andere manier zien te vinden om aan brandstof te komen. Dat doen ze door illegaal hout te kappen, waardoor langzaam bossen verdwijnen (= uitputting).• AantastingHet landbouwgrond verdwijnt langzaam door de aanleg van fabrieksterreinen, mijnen en andere dingen. Het zijn grote verandering in landschappen en ecosystemen.We hebben al niet genoeg vruchtbare grond, maar als zelfs het landbouwgrond langzaam verdwijnt is dat een extra probleem. → ChinaZes van de tien meest vervuilde steden ter wereld liggen in China. China heeft dan ook 's werelds grootste steenkoolreserves en gebruikt deze als goedkope energiebron. De Olympische Spelen (2008) was de oorzaak dat China iets tegen de vervuiling ging doen.De......

Words: 832 - Pages: 4

Free Essay

Vs Cultural

...| Cultureel profiel Verenigde Staten | | MCC001 DOCENT : STUDENT NUMMER : KLAS : VAK : | | | INHOUD 1. Introductie 2 2. Beschrijving 3 3. Analyse 5 4. Aanbevelingen 11 5. Referenties 14 Bijlage 1 – Eigenwerkverklaring 15 Introductie * Onderdeel van het vak Intercultureel Management in het 2e jaar van Saxion Commerciële Economie Compact, vormt het schrijven van een cultureel profiel van een land naar keuze waar je bedrijf naar gaat exporteren. In mijn geval heb ik als bloembollen exporterend bedrijf gekozen voor Amerika. Nederland exporteert jaarlijks ca. 4 miljard bloembollen1. De grootste afnemer van bloembollen zijn de Verenigde Staten van Amerika. Hier gaan jaarlijks 800 miljoen bloembollen ter waarde van meer dan 100 miljoen euro naar toe. Ruim de helft van de uitgevoerde bloembollen zijn tulpen. Daarna volgen gladiolen, narcissen en hyacinten. Het begrip cultuur wordt in verschillende verwante betekenissen gebruikt2: · In brede zin wordt het gebruikt voor ‘alles wat door de samenleving wordt voortgebracht’. De levensvisie en levenswijze van een volk (de manier van zien, zijn en doen). · In engere zin wordt het woord gebruikt voor kunstuitingen of voor kunst, wetenschap, literatuur en architectuur. Het woord cultuur komt uit het Latijn van cultura en is afgeleid van colere wat bebouwen, bewerken, vereren, versieren en......

Words: 4917 - Pages: 20

Free Essay

Afval Bestaat Niet

...mei 2015 mei 2015 Afval bestaat niet E-cycling Afval bestaat niet E-cycling Universiteit Gent – In opdracht van Prof. Patricia Verleysen Universiteit Gent – In opdracht van Prof. Patricia Verleysen Inhoudsopgave Inleiding 3 Probleemstelling 4 Urban Mining 5 Oorsprong en beschikbaarheid van materialen 7 Recyclageproces 8 Aspecten verbonden aan recycleren 9 Economie 9 Milieu 10 Gezondheid 10 Gegevensbeveiliging 11 Campagne Universiteit Gent 12 Initiatieven 12 Conclusie 13 Bronvermelding 14 Inleiding Onze maatschappij gaat er dagelijks technologisch op vooruit. Elk jaar komen er nieuwere en betere computers uit, iedereen heeft wel een smartphone of een tablet, of zelfs beiden. Maar deze technologische vooruitgang moet ook gevolgd worden door een evolutie in andere aspecten van ons leven. Want voor deze hightech snufjes hebben we kostbare metalen nodig die net schaarser worden met de dag. Bepaalde metalen dreigen zelfs volledig uitgeput te raken in de volgende decennia. Bovendien vergt het ontginnen ook nog eens meer energie aangezien men de schaarse elementen steeds dieper in de grond moet gaan zoeken. De prijs van deze materialen zal dan blijven stijgen. Daarom is het belangrijk dat recyclage – en dan in het bijzonder urban mining – meer in de aandacht komt te staan. Europa heeft al een eerste stap gezet door te beslissen dat tegen 2019 65% van al het elektronisch afval moet worden gerecycleerd. Maar......

Words: 3520 - Pages: 15