Free Essay

Tu de Bi Nham Lan

In: English and Literature

Submitted By meomuopngugat
Words 1951
Pages 8
Truy cập TiengAnhThatDe.Com để học thêm nhiều bài mới

Các từ hay bị nhầm lẫn nhất trong tiếng Anh (Phần 1)
Đã bao giờ các bạn tự hỏi "wear" hay "put on", "look hay see", "convince hay persuade" chưa? Loại bài về các từ hay bị nhầm lẫn sẽ cung cấp những lời giải thích ngắn gọn nhất!

1. Phân biệt Wear và Put on - I put on my clothes before going out. - The girl who wears a purple robe, is my sister. Nhận xét: Hai động từ trên đều có nghĩa là mặc, nhưng to put on chỉ một hành động; còn to wear chỉ một tình trạng. Vậy, muốn dịch câu: "Tôi rửa mặt rồi mặc quần áo". Đừng viết: I wash my face and wear my clothes. Phải viết: I wash my face and put on my clothes. PHỤ CHÚ: Để phân biệt to dress với to put on. Cả hai động từ này đều chỉ một tác động, nhưng to dress (someone) = mặc quần áo cho ai, còn to put on (something) = mặc, đội, mang (quần áo, nón, giầy, dép...) Ex: - The mother dressed her baby. - She dressed herself and went out. 2. Phân biệt giữa TO COME & TO GO - He comes here by car. - He goes there by taxi. Nhận xét: Hai động từ trên đều co nghĩa là tới, nhưng to come = đến (cử động từ xa đến gần); to go = đi (cử động từ gần ra xa) Chú ý: do đó, come in! và go in! đều có nghĩa vào, nhưng dùng trong những trường hợp khác nhau: Come in! (bảo người khác vào khi mình ở trong phòng). Go in! (bảo người khác vào khi mình ở ngoài phòng). 3. Phân biệt giữa Convince & Persuade - to convice : thuyết phục someone tin vào 1 điều gì đó/nghĩ về 1 điều gì đó
TiengAnhThatDe.Com – Fanpage học tiếng Anh lớn nhất Việt Nam

Truy cập TiengAnhThatDe.Com để học thêm nhiều bài mới
- to persuade : thuyết phục someone làm 1 việc gì đó Ex: - He convinced me that he was right - He persuaded me to seek more advice - I lost too much money betting at the races last time, so you won't persuade me to go again - I convinced her that the symphony needed financial help Note: We convince people of something We persuade people to act 4. Phân biệt Person/ Persons/ People/ Peoples - Persons : một dạng số nhiều khác của person, có nghĩa trang trọng và thường được dùng trong văn bản luật, văn bản trịnh trọng, biển báo - People : + Nghĩa thường gặp là số nhiều của person + Còn nghĩa thứ 2 là dân tộc - Peoples : số nhiều của people khi mang ý nghĩa dân tộc Ex: - The police keeps a list of missing persons - They are persons who are escaping the punishment - The English-speaking peoples share a common language - The ancient Egyptians were a fascinating people 5. Phân biệt giữa Hear & Listen

TiengAnhThatDe.Com – Fanpage học tiếng Anh lớn nhất Việt Nam

Truy cập TiengAnhThatDe.Com để học thêm nhiều bài mới

An imaginary conversation between a couple might go: -Did you hear what I just said? (Em có nghe anh vừa nói gì không?) -No, sorry, darling, I wasn't listening. (Xin lỗi anh yêu, em không nghe) Nhận xét : - Hear là nghe không có chủ ý, âm thanh tự lọt vào tai mình, - Listen là nghe có chủ ý, chú ý lắng nghe Ex: - I think I hear someone trying to open the door. - I listen to music every night.

TiengAnhThatDe.Com – Fanpage học tiếng Anh lớn nhất Việt Nam

Truy cập TiengAnhThatDe.Com để học thêm nhiều bài mới

Các từ hay bị nhầm lẫn nhất trong tiếng Anh (Phần 2)
Chúng ta hãy cùng tìm hiểu những cặp từ dễ nhầm lẫn tiếp theo nhé!

6. Phân biệt giữa See, Look & Watch: - See : xem trong có chủ ý, hình ảnh tự lọt vào mắt mình, bạn không mốn thấy nhưng vẫn thấy - Look : nhìn có chủ ý, ngắm nhìn, bạn muốn nhìn - Watch : nhìn có chủ ý 1 thứ gì đó, và thứ đó thường đang chuyển động Ex: - I opened the curtains and saw some birds outside. (Tôi mở tấm màn và thấy 1 vài chú chim bên ngoài) => Tôi mở tấm màn và thấy, tôi không định nhìn chúng, chúng chỉ tự dưng như thế - I looked at the man. (Tôi nhìn vào người đàn ông) => Tôi có chủ ý nhìn vào ông ta - I watched the bus go through the traffic lights. (Tôi nhìn chiếc xe buýt đi qua cột đèn giao thông) =>Tôi có chủ ý nhìn chiếc xe buýt, và nó đang chuyển động 7. AMONG - BETWEEN (giữa ,trong số ) a) Dịch câu : Bà ta cái bánh cho hai đứa trẻ She divided the cake among the two children.(sai) She divided the cake between the two children.(đúng) b) Dịch câu : Bà ta cái bánh cho ba đứa trẻ She divided the cake between the three children.(sai) She divided the cake among the three children. (đúng ) - Dùng between cho 2 thứ /người . - Dùng among cho 3 thứ /người trở lên C) Dịch câu : Việt Nam nằm giữa Lào ,Campuchia và Thái Bình Dương Vietnam lies among Laos ,Cambodia and Pacific Ocean.(sai) Vietnam lies between Laos ,Cambodia and Pacific Ocean.(đúng) -Dùng between cho giữa các vị trí chính xác rõ ràng 8. Phân biệt giữa Cause & Reason - What is the cause of your failure. - I have no reason for going there.
TiengAnhThatDe.Com – Fanpage học tiếng Anh lớn nhất Việt Nam

Truy cập TiengAnhThatDe.Com để học thêm nhiều bài mới
Nhận xét: Hai danh từ trên nếu chú ý, chúng ta có thể phân biệt được dễ dàng: cause = nguyên do phát sinh ra hậu quả), reason: lý do (biện chứng cho hậu quả). Vậy muốn dịch câu: "Tôi không có lý do để trở về" Đừng viết: I have no cause for coming back. Phải viết: I have no reason for coming back. 9. ROUND - AROUND a)Dịch câu: Tôi đã đi du lịch khắp tế giới ->I have travelled round the world (sai) ->I have travelled around the world (đúng) b)Dịch câu: Con tàu vũ trụ bay vòng quanh thế giới trong 40 phút -> The spaceship travelled around the world in 40 minutes (sai) -> The spaceship travelled round the world in 40 minutes (đúng) Nhận xét: Around dùng trong một phạm vi diện tích nào đó Round dùng cho chuyển động xung quanh một vật 10. AT THE END & IN THE END a) Dịch câu : có một căn nhà nhỏ ở cuối đường There is a small house in the end of the road .(sai) There is a small house at the end of the road .(đúng) AT THE END: cuối một điểm hoặc một phần của cái gì à Không gian b) Dịch câu:Cuối cùng chúng tôi đến được thị trấn - At the end we reached the town. (sai) - In the end we reached the town. (đúng) IN THE END: Cuối cùng ,rốt cuộc là Thời gian

TiengAnhThatDe.Com – Fanpage học tiếng Anh lớn nhất Việt Nam

Truy cập TiengAnhThatDe.Com để học thêm nhiều bài mới

Các từ hay bị nhầm lẫn nhất trong tiếng Anh (Phần 3)
Alone, hay lonely hay lonesome? House hay home? Chúng ta cùng tiếp tục tìm hiểu những từ tiếng Anh dễ gây nhầm lẫn nhé!

11. Alone, lonely, lonesome, và lone. 1. Alone: hàm ý là một người hay một vật nào đó đang ở riêng lẻ - không có ai hoặc vật gì khác ở xung quanh. Lonely (ở Mỹ dùng lonesome) đề cập đến sự bất hạnh do tình trạng đơn độc gây ra. Ex: I like to be alone for short periods. Tôi thích được một mình trong những khoảng thời gian ngắn. But after a few days I start getting lonely / lonesome. Nhưng sau vài ngày tôi bắt đầu trở nên cô đơn. 2. Alone có thể được nhấn mạnh bằng All. Ex: After her husband died, she was all alone. Sau khi chồng chết, bà ấy chỉ ở một mình. 3. Alone không được dùng trước danh từ. Lone và Solitary có thể được dùng thay; lone thì bóng bẩy hơn. Ex:The only green thing was a lone/solitary pine tree. Vật màu xanh duy nhất là một cây thông đơn độc. 12. "House" và "Home" Trong tiếng Anh khi nói "HOUSE" thì người ta chủ ý nói về một kiến trúc, một toà nhà,công trình xây dựng, một biệt thư... nói chung là khi dùng "HOUSE" là chỉ vỏn vẹn muốn nói về "bất động sản" thôi. Khi nói về "HOME" là khi người ta muốn nói về "một mái ấm gia đình". "HOME" là một nơi có người ta cư trú ở trong đó, còn "HOUSE" thì chỉ là một bầt động sản không tri giác và cũng không có nghĩa là có người ở trong đó. "HOME" là cái "HOUSE" nhưng là cái "HOUSE" có người cư trú ở trong đó, nói tóm lại thì "HOME" là "MÁI ẤM GIA ĐÌNH", còn "HOUSE" thì chỉ là "CĂN NHÀ TRỐNG VÔ TRI GIÁC" mà thôi.
TiengAnhThatDe.Com – Fanpage học tiếng Anh lớn nhất Việt Nam

Truy cập TiengAnhThatDe.Com để học thêm nhiều bài mới
"HOME": Nơi cư trú, mái gia đình (của bất cứ ai). Ex: I have (own) 5 houses, but my family and I only live in one house, and that house is my HOME. - Nơi của một gia đình cư ngụ. Ex: This mud hut is my happy HOME. - Nơi sinh thành hay tổ quốc của một ai đó. Ex: Viet Nam is my HOME. - Nơi săn sóc người ta. Ex: That place is a HOME for the elderly. - Môi trường sống của thú vật. Ex: The jungle is where tigers called HOME. "HOUSE": - công trình kiến trúc, công trình xây dựng - toà nhà, "building". **Người ta bán nhà chứ không ai bán gia đình. = People do not sell "HOMES", they sell "HOUSES". 13. ARRIVE + IN hay AT ? Dịch câu: Họ tới sân bay lúc 10 giờ They arrived in the airport at 10.00 (sai) They arrived at the airport at 10.00 (đúng) → Arrive at dùng cho nơi nhỏ (làng xã, sân bay...) Dịch câu: Họ tới Hà Nội lúc đêm They arrived at Ha Noi at night (sai) They arrived in Ha Noi at night (đúng) → Arrive in dùng cho nơi lớn (thành phố, nước...) 14. Đừng viết GOOD IN thay vì GOOD AT - My friend is good in literature. (sai) - My friend is good at litterature. (đúng) Chú ý: "Giỏi về môn gì" dịch là to be good at something chứ không phải là good in. Người ta cũng viết:
TiengAnhThatDe.Com – Fanpage học tiếng Anh lớn nhất Việt Nam

Truy cập TiengAnhThatDe.Com để học thêm nhiều bài mới
- Clever at (có tài về...) - Quick at (học nhanh về...) - Slow at (học chậm về...) - Bad at (dốt về...) Nhưng: - weak in (kém về, yếu về...) - He is weak in grammar. (Nó kém về văn phạm.) 15. FLOOR và GROUND - When I enter the room, I saw him lying on the floor. (Khi tôi bước vào phòng, tôi thấy nó nằm dưới đất. - A lot of beggars sleep on the ground at night. (Ban đêm, nhiều người ăn xin ngủ dưới đất) Chú ý: Hai danh từ trên đều có thể dịch là đất, nhưng ta nên phân biệt sự khác nhau floor chỉ đất ở trong nhà (hoặc là sàn);ground chỉ đất ở ngoài nhà.

[Updating……]

TiengAnhThatDe.Com – Fanpage học tiếng Anh lớn nhất Việt Nam

Similar Documents

Free Essay

Starbuck

...với điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên; 4. Hàng hóa nhập khẩu để gia công cho nước ngoài rồi xuất khẩu hoặc hàng hóa xuất khẩu cho nước ngoài để gia công cho Việt Nam rồi tái nhập khẩu theo hợp đồng gia công; 5. Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu trong tiêu chuẩn hành lý miễn thuế của người xuất cảnh, nhập cảnh do Chính phủ quy định; 6. Hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định của dự án khuyến khích đầu tư, dự án đầu tư bằng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA 7. Hàng hóa nhập khẩu để phục vụ hoạt động dầu khí, bao gồm: a) Thiết bị, máy móc, phụ tùng thay thế, phương tiện vận tải chuyên dùng cần thiết cho hoạt động dầu khí; b) Vật tư cần thiết cho hoạt động dầu khí trong nước chưa sản xuất được; 8. Hàng hóa nhập khẩu để sử dụng trực tiếp vào hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, bao gồm máy móc, thiết bị, phụ tùng, vật tư, phương tiện vận tải trong nước chưa sản xuất được, công nghệ trong nước chưa tạo ra được; tài liệu, sách báo khoa học; 9. Nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu để sản xuất của dự án thuộc Danh mục lĩnh vực đặc biệt khuyến khích đầu tư hoặc Danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được miễn thuế nhập khẩu trong thời hạn năm năm, kể từ khi bắt đầu sản xuất; 10. Hàng hoá sản xuất, gia công, tái chế, lắp ráp tại khu phi thuế quan không sử dụng nguyên liệu, linh kiện nhập khẩu từ nước ngoài khi nhập khẩu vào thị trường trong nước; trường hợp có sử...

Words: 870 - Pages: 4

Free Essay

Sơ LượC Về CáC Thế Hệ Shinkansen

...không hề sở hữu bài viết này. Tất cả những gì tôi làm là tập hợp những bài viết của tác giả aikoku2027 lại và trình bày dưới dạng file văn bản. Vì vậy nếu ai có nhu cầu lấy thông tin từ bài viết thì yêu cầu trích nguồn đầy đủ. Link wordpress nơi tác giả dùng để đăng bài: http://aikoku2027.wordpress.com/ 2. Đôi nét về tác giả: “Tôi chỉ làm việc trong công ty liên quan tới phần mềm thôi, chứ không phải nhà báo. Công việc nhiều lúc bận rộn nên không thể tập trung viết. Chỉ là tình cờ tham gia vào trang Tinh Tế của VN và có trò chuyện một ít với mọi người, và nhận ra rằng có quá nhiều bạn dựa vào những thông tin sai lệch được dịch lại từ báo nước ngoài rồi tranh luận với nhau. Nên trang blog này chỉ viết những đề tài mà ít khi được viết hay dịch lại cho người Việt tại VN đọc để có thêm 1 số thông tin hữu ích.” – Trích reply của tác giả trong http://aikoku2027.wordpress.com/2013/05/23/thong-bao-tam-ngung/ Minamoto Shizuka MỤC LỤC Phần 1 – Lịch sử tổng quát về Shinkansen 1. Sự ra đời của Shinkansen 2. Phương Tây vào cuộc chạy đua tốc độ 3. Shinkansen có thật sự an toàn không? Phần 2 – Những kỹ thuật quan trọng của đoạn đường ray cho Shinkansen 1. Đoạn đường ray phân nhánh chế tạo đặc biệt khó 2. Hệ thống chống sét tốt nhất thế giới Phần 3 – Các thế hệ Shinkansen của Nhật (được sản xuất từ 1964 đến hiện tại) 1. JR Tokai, JR miền Tây Nhật Bản và JR Kyushu 2. JR miền Đông Nhật Bản Phần 4 – N700 series NOZOMI và E5 series HAYABUSA 1. Đầu tàu 2. Bộ phận unit,......

Words: 18426 - Pages: 74

Free Essay

Import-Export Tax in Vietnam

...| CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc__________________ |   LUẬT THUẾ XUẤT KHẨU, THUẾ NHẬP KHẨU Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị Quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10; Luật này quy định về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.   CHƯƠNG I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG   Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Luật này quy định về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu qua cửa khẩu, biên giới Việt Nam; hàng hóa mua bán, trao đổi của cư dân biên giới và hàng hóa mua bán, trao đổi khác được coi là hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Điều 2. Đối tượng chịu thuế Trừ hàng hoá quy định tại Điều 3 của Luật này, hàng hóa trong các trường hợp sau đây là đối tượng chịu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu: 1. Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu qua cửa khẩu, biên giới Việt Nam ; 2. Hàng hóa được đưa từ thị trường trong nước vào khu phi thuế quan và từ khu phi thuế quan vào thị trường trong nước. Điều 3. Đối tượng không chịu thuế Hàng hoá trong các trường hợp sau đây là đối tượng không chịu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu: 1. Hàng hoá vận chuyển quá cảnh hoặc mượn đường qua cửa khẩu, biên giới Việt Nam , hàng hoá chuyển khẩu theo quy định của Chính phủ; 2. Hàng hoá viện trợ nhân đạo, hàng hoá viện trợ không hoàn lại; 3. Hàng hóa từ khu phi thuế quan xuất khẩu ra nước ngoài, hàng hóa nhập khẩu từ nước ngoài vào khu phi thuế quan và chỉ sử......

Words: 5406 - Pages: 22

Free Essay

Mba - Business and Management

...cáo Cụm từ tìm kiếm ▪  Báo cáo Thông tin chi tiết phiên đấu giá ▪  Báo cáo Tỷ lệ hiển thị ▪  Báo cáo Phân đoạn Google Confidential and Proprietary Đo lường hiệu suất quảng cáo trong tài khoản AdWords Google Confidential and Proprietary Doanh nghiệp có thể làm gì để tối ưu hoá tài khoản AdWords của mình? Biết khách hàng mục tiêu là ai Đo lường hiệu suất quảng cáo AdWords Cải thiện & Tối ưu hoá quảng cáo Google Confidential and Proprietary Thứ nguyên Phân tích dữ liệu lịch sử của tài khoản theo nhiều chế độ xem, giúp bạn hiểu rõ hoạt động của từng chiến dịch và những yếu tố cần cải thiện để tối ưu hoá tài khoản Google Confidential and Proprietary Thứ nguyên Cách mở báo cáo Thứ nguyên 1.  Vào tab Chiến dịch và chọn Tất cả chiến dịch trực tuyến, hoặc chiến dịch / nhóm quảng cáo muốn xem báo cáo 2.  Nhấp vào tab Thứ nguyên 3.  Chọn khung thời gian để hiển thị báo cáo 4.  Nhấp vào tab Chế độ xem để chọn loại báo cáo muốn xem Google Confidential and Proprietary Thứ nguyên Cách mở báo cáo Thứ nguyên Google Confidential and Proprietary Thứ nguyên Cách mở báo cáo Thứ nguyên •  Nhấp vào Cột > Tuỳ chỉnh các cột để thêm các dữ liệu cần đọc và nhấn Áp dụng •  Ví dụ: Chiến dịch, Nhóm quảng cáo, Chuyển đổi, Nhấp chuột không hợp lệ, … Google Confidential and Proprietary Thứ nguyên Chế độ xem: Chuyển đổi •  Đọc dữ liệu về từng chuyển đổi mà bạn đã thiết lập theo mục đích hoặc tên chuyển đổi •  So sánh giữa các chuyển đổi để tìm......

Words: 3045 - Pages: 13

Free Essay

Coca-Cola Danang Vietnam

...PHÂN TÍCH CHIẾN LƯỢC MARKETING CỦA COCACOLA NHÓM2 MỤC LỤC A/ GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY COCACOLA...................................................2 I/ SƠ LƯỢC HÌNH THÀNH.........................................................................2 II/ LỊCH SỬ VỀ CÔNG TY COCACOLA VIỆT NAM................................3 B/ PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG VĨ MÔ...........................................................4 I/ MÔI TRƯỜNG KINH TẾ.........................................................................4 1/ TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ....................................................................4 2/ Mức lãi suất: ...........................................................................................4 3/ Lạm phát: ................................................................................................4 II/ MÔI TRƯỜNG CÔNG NGHỆ..............................................................4 III/ MÔI TRƯỜNG VĂN HÓA_XÃ HỘI..................................................5 IV/ MÔI TRƯỜNG NHÂN KHẨU HỌC...................................................6 V/ MÔI TRƯỜNG TOÀN CẦU :...............................................................6 VI/ MÔI TRƯỜNG CHÍNH TRỊ_PHÁP LUẬT.........................................7 C/ MÔ HÌNH NĂM LỰC LƯỢNG CẠNH TRANH.........................................7 I/ CÁC ĐỐI THỦ NHẬP CUỘC TIỀM TÀNG..............................................7 II/ CẠNH TRANH GIỮA CÁC ĐỐI THỦ TRONG NGÀNH......................7 III/ NĂNG LỰC THƯƠNG......

Words: 8098 - Pages: 33

Free Essay

Giao Duc Hoc

...“Dạy chữ, dạy người, dạy nghề ” thành nhiệm vụ giáo dục quan trọng trong ngành và trở thành nhiệm vụ phổ quát trong chiến lược phát triển giáo dục 2001-2010 và trong chiến lược 2011-2020. Vì vậy vấn đề cần lưu tâm luận bàn ở đây là giữa nội dung, ý nghĩa của 4 trụ cột giáo dục của UNESCO và nội dung, ý nghĩa của việc dạy chữ, dạy người, dạy nghề có mối quan hệ như thế nào trong vận dụng vào giáo dục phổ thông ở nước ta. Về tổng thể, giữa nội dung 4 trụ cột giáo dục có mối tương quan một - một với nội dung dạy chữ, dạy người, dạy nghề xét trên nhiều phương diện: mục đích giáo dục, nội dung giáo dục, hoạt động giáo dục, phương pháp giáo dục... Thí dụ dạy chữ tương quan với học để biết; Dạy người tương quan với học để làm người; Dạy nghề tương quan với học để làm và dạy về hợp tác người với người tương quan với học để cùng chung sống. Nhưng ở đây trong vế thứ nhất ( Dạy) có ba nội dung là dạy chữ, dạy người, dạy nghề phải chăng còn thiếu một nội dung? Nội dung thứ tư còn thiếu đó là dạy về hợp tác người - người. Thực ra nội dung thứ tư này cũng nằm trong phạm vi và nội dung dạy người. Như vậy, nội dung thứ tư chẳng qua là hệ quả của ba nội dung trong vế thứ nhất mà thôi. Vì vậy, nội dung thứ tư có nêu hay không nêu ra, nó vẫn được nhận thức. Trong vế thứ hai (Học), thực ra nội dung học để cùng chung sống có thể xem là hệ quả của ba nội dung còn lại trong vế thứ hai bởi lẽ một...

Words: 2272 - Pages: 10

Free Essay

Pp Thu Thap Du Lieu so Cap

...thập dữ liệu để từ đó chọn ra các phương pháp thích hợp với hiện tượng, làm cơ sở để lập kế hoạch thu thập dữ liệu một cách khoa học, nhằm để đạt được hiệu quả cao nhất của giai đoạn quan trọng này. Trong nội dung bài viết này, chủ yếu đề cập đến các phương pháp thu thập dữ liệu sơ cấp. Đó là những dữ liệu chưa qua xử lý, được thu thập lần đầu, và thu thập trực tiếp từ các đơn vị của tổng thể nghiên cứu thông qua các cuộc điều tra thống kê. Dữ liệu sơ cấp đáp ứng tốt yêu cầu nghiên cứu, tuy nhiên việc thu thập dữ liệu sơ cấp lại thường phức tạp, tốn kém. Để khắc phục nhược điểm này, người ta không tiến hành điều tra hết toàn bộ các đơn vị của tổng thể, mà chỉ điều tra trên 1 số đơn vị gọi là điều tra chọn mẫu. Bài viết cũng đề cập đến một số vấn đề liên quan đến việc tổ chức điều tra chọn mẫu trong thu thập dữ liệu sơ cấp như: phương pháp chọn mẫu, phương pháp thiết kế thang đo và phương pháp thiết kế bảng câu hỏi khi thu thập dữ liệu. I-PHƯƠNG PHÁP THU THẬP DỮ LIỆU SƠ CẤP: Có nhiều phương pháp thu thập dữ liệu sơ cấp. Nhìn chung khi tiến hành thu thập dữ liệu cho một cuộc nghiên cứu, thường phải sử dụng phối hợp nhiều phương pháp với nhau để đạt được hiệu quả mong muốn. Sau đây là các phương pháp thường dùng: 1-Phương pháp quan sát (observation): 1.1.Nội dung phương pháp: Quan sát là phương pháp ghi lại có kiểm soát các sự kiện hoặc các hành vi ứng xử của con người. Phương pháp này thường được dùng kết hợp với các phương pháp khác để kiểm tra......

Words: 12714 - Pages: 51

Free Essay

Chung Cake

...PHẦN IX MỘT SỐ GỢI Ý ĐỂ HỌC TỐT Ở BẬC ĐẠI HỌC Học tập theo phương pháp P.O.W.E.R cho sinh viên năm 1[1] Từ "POWER" ở đây vừa có nghĩa là sức mạnh, năng lực, vừa là tên gọi của một phương pháp học tập ở bậc đại học do GS Robert Feldman (ĐH Massachusetts) đề xướng nhằm hướng dẫn SV, đặc biệt là SV năm 1, cách học tập có hiệu quả nhất. Phương pháp POWER bao gồm 5 yếu tố cơ bản là chữ viết tắt ghép thành POWER: Prepare, Organize, Work, Evaluate, Rethink 1. Prepare (chuẩn bị sửa soạn) Quá trình học tập ở đại học không phải chỉ bắt đầu ở giảng đường khi SV nghe thầy giáo giảng bài hoặc trao đổi, tranh luận với các bạn đồng học. Quá trình này chỉ thật sự bắt đầu khi SV chuẩn bị một cách tích cực các điều kiện cần thiết để tiếp cận môn học như: đọc trước giáo trình, tìm tài liệu có liên quan. Sự chuẩn bị tư liệu này càng trở nên hiệu quả hơn khi đi liền với nó là một sự chuẩn bị về mặt tâm thế để có thể tiếp cận kiến thức một cách chủ động và sáng tạo. Với sự chuẩn bị tâm thế này, SV có thể chủ động tự đặt trước cho mình một số câu hỏi liên quan đến nội dung sẽ được đặt trên lớp, thậm chí có thể tự tạo cho mình một cái “khung tri thức” để trên cơ sở đó có thể tiếp nhận bài học một cách có hệ thống. Với cách chuẩn bị tích cực này, tri thức mà SV có được không phải là một tri thức được truyền đạt một chiều từ phía người dạy mà còn do chính SV tự tạo ra bằng cách chuẩn bị các điều kiện thực thể và tâm thể thuận lợi cho sự tiếp nhận tri thức. ......

Words: 12654 - Pages: 51

Free Essay

Triết 1

...HỆ GIỮA XÂY DỰNG NỀN KINH TẾ ĐỘC LẬP TỰ CHỦ VỚI CHỦ ĐỘNG HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ Hà Nội – 10/2011 MỤC LỤC Mở đầu ................................................................................................................1 I. Phép biện chứng và mối liên hệ phổ biến…………………………………………………...2 II. Vận dụng phân tích mối liên hệ giữa xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ với chủ động hội nhập kinh tế quốc tế .....................................4 1. Độc lập – Tự chủ ……………………………………………………………………………………4 2. Hội nhập quốc tế ……………………………………………………………………………………5 3. Mối liên hệ giữa giữa xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ với chủ động hội nhập kinh tế quốc tế …………………………………………………..6 4. Vận dụng có hiệu quả mối liên hệ giữa xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ với chủ động hội nhập kinh tế quốc tế …………………………..8 Kết luận ………………………………………………………………………………………………………..12 Danh mục tài liệu tham khảo ……………………………………………………………………….12 MỞ ĐẦU Trong bối cảnh thế giới hiện nay, toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế đang trở thành một xu thế khách quan và tất yếu của tất cả các quốc gia. Trong xu thế đó, quốc gia nào có chiến lược, đường lối đúng đắn và được thực hiện một cách hợp lý sẽ mang lại hiệu quả to lớn cho sự phát triển kinh tế, còn ngược lại sẽ dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng không những về kinh tế mà còn về chính trị. Để tranh thủ các nguồn lực từ bên ngoài, đặc biệt là nguồn vốn,......

Words: 6094 - Pages: 25

Free Essay

Marketing Mix Omo

...TẬP ĐOÀN UNILEVER BỘ TÀI CHÍNH TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH – MARKETING KHOA MARKETING THỰC HÀNH NGHỀ NGHIỆP MÔN MARKETING CĂN BẢN CHIẾN LƯỢC MARKETING – MIX CỦA BỘT GIẶT OMO CỦA TẬP ĐOÀN UNILEVER GVHD: Thầy Trần Nhật Minh SV Thực Hiện: Nguyễn Hiếu Anh Thư MSSV: 1321001955 LỚP 13DQH LỜI CÁM ƠN Với sự giúp đỡ quý báu của thầy cô và bạn bè, em đã hoàn thành đề tài “Chiến lược marketing của bột giặt Omo của tập đoàn Unilever”. Đề tài này là sự đúc kết từ những kiến thức em đã học được từ thầy cô giảng viên khoa Marketing, trường Đại học Tài chính – Marketing và từ những kiến thức thực tế. Hoàn thành đề tài này, em xin gửi lời cảm ơn đến thầy Trần Nhật Minh, giảng viên hướng dẫn cho môn thực hành nghề nghiệp của lớp 13DQH. Thầy đã hướng dẫn, giải thích chi tiết về cách làm đề tài và sửa những lỗi sai cho bài của em được hoàn chỉnh. Do những kiến thức còn có phần hạn chế cũng như phân tích chưa sắc sảo nên đề tài không tránh khỏi những sai sót. Em rất mong được sự chỉ bảo, đóng góp ý kiến của thầy để em có điều kiện nâng cao, bổ sung kiến thức của mình, phục vụ tốt hơn cho những đề tài sau này. Xin chân thành cảm ơn! Sinh viên khoa Marketing – lớp 13DQH Nguyễn Hiếu Anh Thư NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN MỤC LỤC LỜI CÁM ƠN 3 NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN 4 PHẦN MỞ ĐẦU 10 CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ MARKETING 11 1.1 Marketing......

Words: 11686 - Pages: 47

Free Essay

Religion

...|QUỐC HỘI | |CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | | | |Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | |Số: 50/2005/QH11 | |----- o0o ----- | | | |Hà Nội , Ngày 29 tháng 11 năm 2005 | LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10; Luật này quy định về sở hữu trí tuệ. PHẦN THỨ NHẤT NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Luật này quy định về quyền tác giả, quyền liên quan đến quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng và việc bảo hộ các quyền đó. Điều 2. Đối tượng áp dụng Luật này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân Việt Nam; tổ chức, cá nhân nước ngoài đáp ứng các điều kiện quy định tại Luật này và điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên. Điều 3. Đối tượng quyền sở hữu trí tuệ 1. Đối tượng quyền tác giả bao gồm tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học; đối tượng quyền liên quan đến quyền tác giả bao gồm cuộc biểu diễn,......

Words: 45180 - Pages: 181

Free Essay

Chien Tranh Tien Te

...Trung ương tư hữu Phần 4: Chiến tranh và suy thoái: Mùa bội thu của ngân hàng Quốc tế Phần 5: Chính sách mới của tiền tệ giá rẻ Phần 6: Câu lạc bộ Tinh anh thống trị Thế giới Phần 7: Cuộc chiến tranh cuối cùng của đồng tiền đích thực Phần 8: Chiến tranh tiền tệ - Không tuyên mà chiến Phần 9: Hiểm họa của đồng Đô-la Mỹ và tầm quan trọng của vàng Phần 10: Mưu chuyện lâu dài Phụ lục: Nói về Trung Quốc 59 89 117 143 173 199 237 271 293 LỜI GIỚI THIỆU gay từ nhỏ, chúng ta đã có khái niệm về tiền bạc. Chúng ta hân hoan chờ đón những đồng tiền mừng tuổi mới keng khi năm hết Tết đến. Lớn lên, bước vào con đường mưu sinh, chúng ta mong muốn kiếm được nhiều tiền vì khái niệm tiền bạc nhiều khi gắn liền với sự thành công trong cuộc sống. Tuy nhiên, rất ít người trong chúng ta hiểu được cội nguồn tiền bạc cũng như sự sinh tồn và phát triển của đồng tiền, vì sao những tờ giấy có in hình những con số lại có giá trị đến thế, nhưng cũng với tờ giấy đó, chúng ta gần như không mua được món hàng có giá trị trong giai đoạn khủng hoảng tiền tệ siêu cấp. Phần lớn chúng ta thường nghĩ rằng, sự hiện diện của đồng tiền trong cuộc sống là một lẽ đương nhiên như không khí hay nước vậy. Cho đến khi đọc cuốn sách “Chiến tranh tiền tệ”, chúng ta mới chợt giật mình nhận ra một điều kinh khủng rằng, đằng sau những tờ giấy bạc chúng ta chi tiêu hàng ngày là cả một thế lực ngầm đáng sợ - một thế lực bí ẩn với quyền lực siêu nhiên có thể điều khiển cả thế giới rộng lớn này. “Chiến tranh tiền tệ” đề cập......

Words: 161412 - Pages: 646

Free Essay

Dữ Liệu Để Bán

...DỮ LIỆU ĐỂ BÁN I.Tóm tắt tình huống: Trong những năm trở lại đây, ngày càng có nhiều công ty mở rộng mô hình kinh doanh buôn bán dữ liệu. Tất cả dữ liệu về người đóng góp từ thiện, danh sách sinh viên cao đẳng và đại học, bản ghi âm các cuộc điện thoại hợp pháp, số thẻ tín dụng, v.v… đều có thể được mua bán một cách dễ dàng và thuận tiện. Điều đáng nói là những hoạt động kinh doanh này đều được pháp luật cho phép. Ví dụ điển hình cho hình thức kinh doanh này là công ty ChoicePoint. Đây là một trong những công ty môi giới dữ liệu lớn nhất nước Mỹ với hơn 5.000 nhân viên, phục vụ tất cả các đối tượng khách hàng từ doanh nghiệp cho tới cơ quan nhà nước và chính phủ địa phương. Thông qua mạng lưới các nhà thầu rộng khắp (thu thập thông tin từ các báo cáo tài chính công khai, từ công ty dịch vụ tài chính, danh bạ điện thoại và các mẫu form cho vay vốn), ChoicePoint đã xây dựng được kho dữ liệu cá nhân rất lớn. Các nhà thầu sử dụng cả cơ quan cảnh sát, trường học, cơ quan quản lý phương tiện giao thông và tòa án địa phương để thu thập thông tin. Tất cả thông tin này đều công khai và hợp pháp. Tuy nhiên, mặt trái của những cơ sở dữ liệu lớn do ChoicePoint và các môi giới dữ liệu khác quản lý là chúng có khả năng đe dọa sự riêng tư cá nhân và sự ổn định xã hội. Đầu năm 2005, làn sóng chỉ trích ChoicePoint dâng cao sau khi công ty này bán dữ liệu 145.000 khách hàng cho giới tội phạm hoạt động dưới danh nghĩa kinh doanh hợp pháp. Hiện California, New York và 22 bang khác đã thông...

Words: 1548 - Pages: 7

Free Essay

Construction Management in Vietnam

...nhiều kinh nghiệm thực tế mà khi ngồi trên ghế nhà trường em chưa được biết. Để có kiến thức và kết quả thực tế ngày hôm nay, trước hết em xin chân thành cảm ơn các thầy cô giáo trong khoa Xây dựng Cao đẳng Cộng đồng Hà Nội đã giảng dạy và trang bị cho em những kiến thức cơ bản, đồng thời tận tình hướng dẫn em trong quá trình thực tập. Bên cạnh đó, em xin gửi lời cám ơn chân thành đến ban chỉ huy công trình Xí nghiệp Xây dựng số 18, Công ty Cổ phần xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh, Tổng công ty Xây dựng Hà Nội đã giúp đỡ và tạo mọi điều kiện thuận lợi giúp em hoàn thành tốt quá trình thực tập. Trong quá trình thực tập và làm báo cáo, do còn thiếu nhiều kinh nghiệm thực tế nên không tránh khỏi những sai sót. Em mong các thầy cô chỉ bảo thêm giúp em hoàn thành và đạt kết quả tốt hơn. Em xin chân thành cảm ơn! Mở đầu: Cùng với phát triển của thế giới và xu hướng hội nhập kinh tế Quốc tế, đất nước ta đang đổi mới và bước vào thời kì công nghiệp hóa, hiện đại hóa; vùa xây dựng cơ sở vật chất kĩ thuật, vừa phát triển nên kinh tế đất nước. Hiện nay nước ta đang xây dựng và phát triển các khu công nghiệp, khu đô thị, văn phòng và nhà ở... Do đó, ngành xây dựng đóng 1 vai trò rất quan trọng trong quá trình phát triển đất nước. Giới thiệu chung về công trình: Tên công trinh: Trung tâm Hội nghị Công đoàn Việt Nam Địa điểm: Số 1A Yết Kiêu - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội Chủ quản đầu tư: Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam Chủ đầu tư: Xí nghiệp xây dựng số 18, Công ty cổ phần xây dựng Bảo tàng Hồ Chí......

Words: 3612 - Pages: 15

Free Essay

Satisfation

...nghị Sinh viên Nghiên cứu Khoa học lần thứ 7 Đại học Đà Nẵng năm 2010 CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ HÀI LÒNG CỦA SINH VIÊN NĂM 3 VÀ NĂM 4 TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ, ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG AN INVESTIGATION INTO INFLUENTIAL FACTORS ON THIRD AND FOURTH YEAR STUDENTS' SATISFACTIONS AT UNIVERSITY OF ECONOMICS DANANG UNIVERSITY SVTH: Dương Tấn Tân, và nhóm cộng sự Lớp 33K02.1 Khoa Quản Trị Kinh Doanh, Trường Đại Học Kinh tế GVHD: ThS Phạm Thị Ngọc Ái Khoa Quản Trị Kinh Doanh, Trường Đại Học Kinh tế TÓM TẮT Với mục đích nghiên cứu những yếu tố chủ yếu tác động đến sự hài lòng của sinh viên tại Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng. Nhằm có được cái nhìn khách quan về nhu cầu của sinh viên bên cạnh việc xác định những mong đợi của sinh viên khi học tại trường. Nghiên cứu này cố gắng kết hợp các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của sinh viên và những yếu tố có tác động mạnh đến sự hài lòng này. ABSTRACT For the purpose of studying the main factors affecting student satisfaction in University of Economics, Da Nang University. In order to get perspective on the need of students in addition to determine the expectation of students while studying at school. This study attempted to combine descriptive analysis of the factors affecting students' satisfaction and regression analysis the factors that impact their satisfaction. 1. Giới thiệu Nền Giáo Dục của nước ta ngày càng phát triển mạnh mẽ với những sự ra đời của nhiều trường đại học nhằm đáp ứng nhu cầu học tập và......

Words: 2649 - Pages: 11