Premium Essay

Veri

In: Business and Management

Submitted By POLLARD44
Words 1611
Pages 7
Running Head: EDUCATION AND ACTION 1

Education and Action for Gender Violence
Meaghan Pollard

Education and Action for Gender Violence
The website I chose to study is http://www.jacksonkatz.com. This website is about Jackson Katz, who is an anti-sexist male activist. He is recognized for his work in gender violence prevention education and lectures at high schools, colleges and workshops across the world. He is the co-founder of the Mentors in Violence Prevention program; which according to the website is “the leading gender violence prevention initiative in professional and college athletics.” He is also the director of the “first worldwide domestic and sexual violence prevention program in the United States Marine Corps” and has created a handful of educational videos regarding gender violence. The home page of the website describes Jackson Katz’s accomplishments, acknowledgements and recent honors. The website has many tabs to lead readers to further information about Katz, including his full biography, publications, seminars, and lectures and consulting.
After reading Katz full biography it is easy to determine that he has a multitude of experiences to support his work in gender violence prevention. Katz helped architect the “bystander” approach, which is used in the Mentors in Violence Prevention program to train students to be positive role models in the school environment and how to respond if they witness or know about a violent or abusive situation. This approach has been taught in high schools and colleges; as well as, professional sports teams and organizations. Katz also utilizes his MVP organization to provide training to law enforcement agencies, the U.S. military services and corporations. He has written books, published articles and created videos that have been influential teaching aids for gender violence prevention. He also...

Similar Documents

Free Essay

Computers

...Bankası’nın “Veri”lerini SAS ile Bilgiye Dönüştürüyor Bankacılık sektöründe geliştirdiği ürün ve hizmetlerle öncü konumunu koruyan Garanti Teknoloji, müşterilerine sunduğu hizmetlerini daha ileri bir noktaya taşımak amacıyla SAS Institute’un Veri Madenciliği ürününü tercih etti. Müşterilerinin finansal davranış modelleri ile ilgili detaylı bilgi elde etmeyi hedefleyen Garanti, böylelikle daha etkin Analitik CRM çalışmaları yapabilecek. Garanti Teknoloji’nin bu atağı ile bankacılık teknolojileri ve Veri Madenciliği alanında iki lider firma işbirliğine gitmiş oldu. Geliştirdiği ürün ve hizmetlerle Bireysel Bankacılık sektörünün lider kuruluşları arasında yer alan Garanti Bankası, “Bilgi Teknolojileri”ne (BT) verdiği önemle de dikkati çekiyor. Bankacılık teknolojileri alanında lider konumda yer alan Garanti Teknoloji, Garanti Bankası’nın müşterilerine verdiği hizmeti bir üst noktaya taşımak amacıyla, İş Zekâsı alanında Dünya lideri SAS’ın Veri Madenciliği ürününü tercih etti. Veri Madenciliği uygulamaları konusunda Türkiye’nin öncü kuruluşlarından olan Garanti Teknoloji, hali hazırda ürün eğilim analizi ve müşteri segmentasyonu içeren yaklaşık on farklı konuda başka bir Veri Madenciliği ürünü kullanıyordu. Veri Madenciliği Alanında Devlerin İşbirliği Veri Madenciliği alanında on yıllık tecrübeye sahip Garanti Teknoloji, Garanti Bankası’nın verilerini düzenlemek ve bankanın müşterilerine yönelik olarak sunacağı hizmetleri daha verimli hale getirebilmek için Veri......

Words: 1450 - Pages: 6

Free Essay

Bilgi Tanımı

...1.BİLGİ KAVRAMI 1.1. Veri Veri işlenmemiş, ham enformasyon parçacıklarıdır. Veri ve enformasyon, beyin dışından transfer edilen, alınan ve kaydedilen formlardır. Bireyin kendisi tarafından değil, başkaları tarafından daha önce hazırlanmış ve çeşitli kanallardan bireylere aktarılan formlardır. Veri, olay ve olgular hakkındaki birbirinden ayrı nesnel gerçekleri ifade etmektedir. işletmeler açısından verinin anlamı, yapılan işlemlerin belli bir formatla kayıt altında tutulmasıdır. Örneğin; bir müşterinin satın aldığı ürünlerin tutarı, cinsi gibi verilerin kayıt altına alınmasıdır. Burada müşterinin söz konusu ürün veya ürünleri alış nedenleri ile ilgili açıklayıcı bir ifade bulunmaz. Bu kayıtlar isletmenin islerini iyi yönetip yönetmediğini göstermez. Verilerin önemli bir özelliği de kendi baslarına bir anlam taşımamalarıdır. Veri sadece olup bitenlerin bir bölümünü açıklar. . İçinde değerlendirme, yorum yoktur ve karar vermek açısından tek basına güvenilecek bir temel oluşturmaz, fakat karar vermeyi kolaylaştırabilir. 1.2. Enformasyon Enformasyon hakkında pek çok açıklama yapılmıştır. Bu açıklamaların ortak özelliği enformasyonu genellikle belge seklinde ya da görsel veya işitsel bir mesaj olarak ele almalarıdır. Her mesajda olduğu gibi burada da bir gönderici bir de alıcı vardır. Enformasyonun amacı, alıcının bir konudaki düşüncelerini değiştirmek, değerlendirilmesi ya da davranışı üzerinde bir etki yapmaktır. Enformasyon alıcısı, söz konusu bu enformasyonu......

Words: 498 - Pages: 2

Free Essay

Simulation

...Log Viewer Özet Gereksinimler 08 Kasım 2012 Perşembe 16:16 Temel Gereksinimler: ----------------------------- Web tabanlı bir uygulama olacaktır. - Linux Centos 5 işletim sistemi üzerinde çalışabilecektir. Rpm olarak paketlenecektir. Fonksiyonalite: --------------------- - Sistemdeki log dosyaları ve görünümler tanımlanabilmelidir. - Canlı log akışı: Eğer kapatılmamışsa ekranda log verileri aktif filtreyi uygular şekilde devamlı akar olmalıdır. Örneğin web erişim loglarında haberturk.com 'ları göstermek için bir filtre girilmişse gerçek zamanlı olarak loglarda bu filtreye uyan haberturk.com erişimleri akar şekilde görünmelidir. Örnek 2: "merkez" isimli vpn bağlantısındaki sorun debug edilmektedir. VPN kayıtlarında VPN İsmi=merkez filtresi ile vpn ile ilgili her kayıt canlı olarak izlenebilmelidir. - Canlı akan log izlemede, filtreye uyan yeni bir satır geldiğinde bipleyebilmelidir. (bonus) - Görünüm desteği: Bir log dosyasında bir çok sistem altyapı bileşeni ile ilgili log olabilir. Görünüm(view) ler oluşturularak bunların arabirim kullanıcıya sadece ilgilendiğini görebilmesini sağlayacak şekilde gösterilmesi sağlanmalıdır. Aşağıda tek bir log dosyası (operational) içinde 6 farklı sistem altyapı bileşeninin logu görülmektedir. Örneğinde kullanıcı IDS/IPS görünümünde sadece ilgili logu görebilmelidir. Bu görünümler regexp'ler ile tanımlanabilir. Nov 10 09:58:06 2012 logger: smon: labris-flyng service is not running on yssyk for a while and I am not able to restart......

Words: 1026 - Pages: 5

Free Essay

Statistics Introduction

...İSTATİSTİK DERS NOTLARI HAZIRLAYANLAR YDR.DOÇ.DR.ANDIM OBEN BALCE YRD.DOÇ.DR.SERDAR DEMİR PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ EKONOMETRİ BÖLÜMÜ 2007, DENİZLİ BÖLÜM 1 GİRİŞ Günümüzde artık neredeyse her gün duyduğumuz “İSTATİSTİK” sözcüğü acaba gerçekte neyi ifade etmektedir? Özellikle medyada her gün bir kısım istatistiksel bilgiler sunulmakta, doğru ya da yanlış yorumlar yapılmaktadır. Ekonomik analizlerde, spor programlarında, seçim süreçlerinde, sağlık konularında ve daha birçok alanda sıkça kullanılan istatistik neden bu kadar önemlidir? Aklımıza gelen bu sorulara, bu bölümde kısaca cevap verilmeye çalışılacak, istatistiğin temel kavramları ele alınarak bir giriş yapılacaktır. İSTATİSTİK (STATISTICS) NEDİR? Yaşantımızın her anında bir karar verme durumu söz konusudur. Bu kararları verirken sahip olduğumuz bilgileri düşünce sürecinden geçirerek sonuca varmaya çalışırız. “Peki sahip olduğumuz bilgiler her zaman yeterli midir?, Bu bilgileri nasıl elde ediniriz?” v.b. sorulara vereceğimiz cevaplar bizi istatistiğe yönlendirecektir. yaşamda elbetteki alınacak kararların, içinde İhtimallerin bu kadar çok olduğu koşulların en iyi biçimde bulunulan değerlendirilerek alınması gerekmektedir. Bu değerlendirme sürecinde en güçlü yardımcı araçlardan birisi istatistiktir. İstatistik, matematiğe dayalı olan kuramını uygulamaya geçirerek her türlü alanda büyük katkılar sağlamaktadır. Günümüzde ekonomi, işletme, sağlık, spor, mühendislik, genetik,...

Words: 7724 - Pages: 31

Premium Essay

Fedex

...FedEx Corporation FedEx Corporation - "FedEx", introduced express delivery to the world in 1973, and remains the world's largest express transportation company. Today, over 280,000 employees worldwide serve more than 220 countries and territories across the globe with a fleet of 669 aircraft, more than 75,000 vehicles to deliver more than 6.5 million packages per day. FedEx Express FedEx Express, a wholly owned company of FedEx, is divided into five global regions: • Asia Pacific (APAC) • Canada • Europe, Middle East, Indian Subcontinent and Africa (EMEA) • Latin American and the Caribbean (LAC) • United States The EMEA region is divided geographically into four operational areas:  • Central and Eastern Europe • The Middle East, Indian Sub-Continent and Africa • Northern Europe • Southern Europe FedEx EMEA, responsible for activities in 123 out of the more than 220 countries and territories served by FedEx. IT Milestones Of FedeX Last Updated : 27/04/2011 http://www.fedex.com/de_english/about/story.html |1973 | |Federal Express establishes operations. | |On the first night of continuous operation, 389 employees and 14 Dassault Falcon jets deliver 186 packages to 25 U.S. cities. ......

Words: 2936 - Pages: 12

Free Essay

Engineering

...-Aa posteriori distribution a priori distribution A.C. pulse abandoned connection abbreviated address calling abend aberration abnormal end abnormal reflection abnormal termination abort sequence abort, to aborted connection absolute code absolute delay absolute error absolute error of measurement absolute instruction absolute instrument absolute pressure absolute stability of a system absolute system of electrical units absolute-value device absolutely stable system absolutely summable absorb, to absorbant absorbing state absorption cross-section absorption loss absorption modulation absorption absorption spectrum absorption trap absorptive attenuator abstract abstract symbol abstract syntax tree abstraction AC AC/DC converter accelerate, to accelerated test accelerating relay acceleration of gravity sonsal dağılım önsel dağılım almaşık akım darbesi yarıda kalan bağlantı kısa numarayla arama olağandışı sonlanma sapınç olağandışı son olağandışı yansıma olağandışı son durdurma dizisi (bitirmeden) durdurmak yarıda kalan bağlantı makina dilindeki kod, mutlak kod mutlak gecikme mutlak hata mutlak ölçüm hatası makina dilindeki komut, mutlak komut mutlak ölçü aleti mutlak basınç bir dizgenin mutlak kararlılığı elektrik birimlerinin mutlak sistemi mutlak değer aygıtı mutlak kararlı dizge mutlak toplanır soğurmak soğurgan soğurucu durum etkin soğurma alanı soğurum yitimi enerji soğurum kiplenimi soğurulma, soğurum soğurum izgesi soğurum tuzağı soğurgan zayıflatıcı 1) öz; 2) soyut......

Words: 38690 - Pages: 155

Free Essay

Yerleşim Algoritmaları

...1. Üretimde Yerleşim Planlamasının Önemi İşletmeler, küresel pazardaki değişmeler karşısında ayakta kalabilmek ve birbirleriyle rekabet ederken öne çıkabilmek adına kaynaklarını verimli şekilde kullanmak zorunda kalmaktadır. Kaynakların doğru kullanılmasında başı çeken faktörlerden birisi de tesis yeri planlamasıdır. Tesis yeri planlaması, işletmelerin etkin çalışmasını sağlayan ve makinelerin ve bölümlerin yerleşimini en uygun şekilde belirleyerek verimliliği artırmayı amaçlayan çalışmalar bütünüdür. Bu çalışmalar yüksek maliyetli olduğu için, en uygun çözüm bulunmadığı taktirde malzeme taşıma maliyetlerinin de yüksek olacağı düşünülürse en uygun çözümü bulmak büyük önem arz etmektedir. Tesis yeri planlaması genelde, kişilerin kavranmakta zorlanacağı ölçüde karmaşık haller almaktadır. Bu çalışmayı daha kolay yürütebilmek için yöneylem araştırması, yönetim bilimi, uygulamalı matematik ve bilgisayar teknolojisi gibi konunun temeli niteliğini taşıyabilecek bilimsel çalışmalardan faydalanılmalıdır. Temellerin bu şekilde atıldığı faaliyetlerin sonucunda birçok tesis yeri planlaması yöntemi ortaya çıkmıştır. Bu yöntemlerden en gelişmiş ve uygulanabilir olanlarından biri ise bilgisayar destekli tesis yeri planlamasıdır. 2. Tesis Yerleşim Düzenlemesinin Amacı ve Kapsamı Genel anlamda tesis düzenlemenin amacı, çalışma alanının ve elde bulunan kaynakların en işlevsel; işgücü için en tatmin edici şekilde düzenlenmesidir. Başka bir deyişle, üretken insan, malzeme, makine ve......

Words: 3460 - Pages: 14

Free Essay

Fdfd

... 09:30-11:30 D1-D2-D3-D4 11 BBM205 Kesikli Mat. 01-02-03 07.01.2016 Perşembe 09:30-11:30 D1-D2-D3-D4 12 BBM231 Mantıksal Tasarım 01-02-03 28.12.2015 Pazartesi 09:30-11:30 D1-D2-D3-D4 13 BBM201 Veri Yapıları 01-02-03-04 29.12.2015 Salı 13:00-15:00 D1-D2-D3-D4-D10 16 İST285 01/02 Olasılık 30.12.2015 Çarşamba 09:30-11:30 D1-D2-D3-D4 17 AİT203-70 Ata.İlk.ve İnk.Tar. 30.12.2015 Çarşamba 13:00-15:00 D8-D10 19 BBM301 Prog. Dilleri 01-02-03 31.12.2015 Perşembe 13:00-15:00 D1-D2-D3-D4 20 BBM341 Sistem Programlama 01-02-03 05.01.2016 Salı 09:30-11:30 D2-D3-D4 21 BBM371 Veri Yönetimi 01-02 28.12.2015 Pazartesi 15:30-17:30 D1-D2-D3-D4 23 BBM401 Özdevinirler Kuramı 30.12.2015 Çarşamba 15:00-17:00 D3-D4 24 BBM403 Kombinatorik ve Çizge Kuramı 30.12.2015 Çarşamba 15:00-17:00 D9 25 BBM495 Doğal Dil İşlemeye Giriş I 07.01.2016 Perşembe 15:30-17:30 D10 26 BBM486 Tasarım Örüntüleri 29.12.2015 Salı 15:00-17:00 D8-D9 27 BBM451 Bilgisayar Ağları 04.01.2016 Pazartesi 15:30-17:30 D3-D4 28 BBM453 Bilgisayar Ağları Lab. 05.01.2016 Salı 15:00-17:00 D8 29 BBM467 Veri Yoğunluklu...

Words: 536 - Pages: 3

Free Essay

Matlab Ders Notu

...MATLAB Giriş Mehmet Siraç ÖZERDEM EEM - Dicle Üniversitesi Bilgisayar Programlama MATLAB TANITIM MATLAB NEDİR? MATLAB®(MATrix LABoratory – Matris Laboratuarı), temel olarak teknik ve bilimsel hesaplamalar için yazılmış yüksek performansa sahip bir yazılımdır. 1970’lerin sonunda Cleve Moler tarafından yazılan Matlab programının tipik kullanım alanları: – Matematiksel (nümerik ve sembolik) hesaplama işlemleri – Algoritma geliştirme ve kod yazma yani programlama – Lineer cebir,istatistik,Fourier analizi,filtreleme,optimizasyon,sayısal integrasyon vb. konularda matematik fonksiyonlar – 2D ve 3D grafiklerinin çizimi – Modelleme ve simülasyon (benzetim) – Grafiksel arayüz oluşturma – Veri analizi ve kontrolü – Gerçek dünya şartlarında uygulama geliştirme şeklinde özetlenebilir. 2 1 MATLAB TANITIM - Matlab, ABD menşeli The Mathworks Inc. şirketinin tescilli adıdır. Web adresi: http://www.mathworks.com - Matlab’in Türkiye temsilcisi Bursa merkezli Figes firmasıdır. Web adresi: http://www.figes.com.tr 3 MATLAB TANITIM MATLAB, matematik-istatistik, optimizasyon, neural network, fuzzy, işaret ve görüntü işleme, kontrol tasarımları, yöneylem çalışmaları, tıbbi araştırmalar, finans ve uzay araştırmaları gibi çok çeşitli alanlarda kullanılmaktadır. MATLAB, kullanıcıya hızlı bir analiz ve tasarım ortamı sağlar. • Matlab programını C/C++ diline dönüştürebilir, • 20. dereceden bir denklemin köklerini bulabilir, • 100x100 boyutlu bir......

Words: 1728 - Pages: 7

Free Essay

Sawyer

... Yetkinlik deyince aklımıza ne gelmeli?  Çalışan yetkinlikleri nasıl sınıflandırılır ?  İnsan Kaynakları yönetiminde yetkinliklerin yeri nedir?  Yetkinlik modeli nasıl oluşturulur?  Çalışanların yetkinlikleri nasıl geliştirilir? İŞİNİN EHLİ UZMAN ? DENEYİMLİ YETERLİ OLMA  Fleishman ve diğerlerine göre, bilgi, beceri, yetenek, motivasyon, inanç, değer ve ilgilerin bir karışımıdır.  Mirabile’e göre bir işteki yüksek performansla birleşen bilgi, beceri, yetenek ve özelliklerdir.  McClelland ve Spencer’a göre, güdü, karakter, tutum, değer, içerik bilgisi veya kavrama becerisi ve üstün başarılı olanları ortalama performans gösterenlerden ayırmak üzere güvenilir bir şekilde ayırmak üzere güvenilir bir şekilde ölçülebilen diğer kişisel özelliklerin bir birleşimidir.  Green’e göre ise, iş amaçlarını gerçekleştirmede kullanılan ölçülebilir iş alışkanlıklarının ve kişisel becerilerin yazılı tanımıdır.  Boyatzis’e göre kişinin işte kendisinden beklenen özel davranışları sergilemesine imkan veren kişisel özelliklerdir.  Bilgi: Her yetkinliğin bilgi düzeyi vardır. (sunum yapma…)  Beceri: Yetkinliğin doğal ya da tecrübe ile kazanılmış yetenek boyutudur. (kendini ifade etme…)  Tutum: Kişilik özellikleri, inanç ve değerler gibi subjektif özelliklerin bilgi ve beceriyi harekete geçirme konusundaki yaklaşımıdır.(öne çıkma, kanıtlama…)  Gözlemlenebilir Davranış: Yetkinliğin gözlemlenebilir(ölçülebilir) davranışa dönüşmesidir. (davranışsal......

Words: 2766 - Pages: 12

Free Essay

Critic to Homer

...tema de constante debate ya que muchos historiadores, filósofos, antropólogos, en fin, muchos intelectos creen que este poema no narra algo verdadero y se preguntan si esta guerra de Troya verdaderamente ocurrió o si simplemente es un mito, una fantasía o pura ficción El debate comienza desde el propio autor Homero. Hoy día no se sabe a ciencia cierta si fue un autor o varios autores los creadores de la Ilíada. Juan Carlos Rodríguez en su libro “El desarme de la cultura. Una lectura de la Ilíada” alega que debido al determinante peso de esta tradición oral épica la Ilíada no pudo ser obra de un solo autor (Rodríguez, 2010, p.21) . Marco S. De Veri comenta que Homero ha sido el compositor, o al menos, el recopilador de la Ilíada y que no solo multiplicó esas tradiciones trasmitidas oralmente, si no que fue quien las organizó (Veri, 2004, p.21). Friedrich August Wolf argumenta que la épica homérica es una colección de poemas compuestos oralmente por distintos aedos a lo largo de los siglos anteriores (August Wolf,1988). La falta de datos fiables y auténticos acerca del autor ocasiono entre los estudiosos diversas dudas y preguntas acerca de la historicidad de la Ilíada. ‬ La Ilíada ha sido criticada en especial como un hecho histórico ya que se cree que este es un poema épico que cuenta algo...

Words: 999 - Pages: 4

Free Essay

Knowledge Management

...Bilgi Yönetiminin Kavramsal Çerçevesi ve Başkent Üniversitesi İletişim Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Mustafa SAĞSAN∗ Öz Bu araştırma, bilgi yönetiminin kavramsal çerçevesini çizme ve bilgi yönetiminin kavramsal çerçevesinin Başkent Üniversitesi İletişim Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü lisans ders programıyla birebir örtüştüğünü ortaya koyma amacına yönelik olarak hazırlanmıştır. Çalışma, bilgi yönetimini disiplinler arası bir dal olarak ele almakta ve bilgi yönetiminin araştırma ve uygulama alanlarını vermektedir. Sözü geçen lisans ders programını tanıtıcı yönde bilgiler sunması, bilgi yönetiminin disiplinler arası olduğunu vurgulaması açısından önem taşımaktadır. Giriş Bu çalışma iki amaca yönelik olarak hazırlanmıştır. Birincisi, geleneksel kütüphanecilik bilimi ile bilgi yönetimi disiplinleri arasındaki farklılıkları açıklamak suretiyle; her iki disiplinin dayandığı bilim dalı adının “bilgi bilimi” olduğunu ileri sürmek ve birbirleri ile karıştırılmaması gerektiğini açıklamaktır. Bu bağlamda bilgi yönetimi ile geleneksel kütüphanecilik ve bilgi işleri araştırma ve uygulama alanları içerisinde, bu faaliyetleri gerçekleştiren insan gücü olgusunun öneminden ötürü bilgi yöneticileri ile bilgi profesyonellerinin görev tanımları yeniden ele alınıp değerlendirilmiştir. Çalışmanın ikinci amacı ise, Başkent Üniversitesinde yeni kurulan “Bilgi ve Belge Yönetimi” bölümüne ait ders programının, bilgi yönetiminin kavramsal çerçevesine bağlı kalınarak tutarlı......

Words: 5610 - Pages: 23

Free Essay

Entellektüel Sermaye

...ENTELLEKTÜEL SERMAYE 1. GİRİŞ Günümüzde bir şirketi değerlendirirken sadece fiziksel ve finansal sermayelerini dikkate alan yöneticiler, yatırımcılar ya da konuyla ilgili herhangi biri Titanic’teki bir yolcu olmaktan ileriye gidemeyecektir. Çünkü buz dağını sadece görünür kısmıyla değerlendirmekte ve asıl gücü oluşturan ve görünmez varlıkları temsil eden entellektüel sermayeyi gözardı etmektedir. Bir şirketi geleceğe taşıyacak olan unsur, bünyesinde çalışan insanların yarattığı değerlerin, şirket stratejilerinin, yapısının, sistem ve süreçleri ile şirketin müşterileri ve toplumla kurduğu ilişkilerin toplamından oluşan entellektüel sermaye olacaktır. Entellektüel sermaye şirket ağacını besleyen, onu yetiştiği toprak olan sektör ortamına sıkıca bağlayan, ama görünür olmaktan uzak olan köklerdir. Entellektüel sermayeyi oluşturan insan sermayesi, müşteri sermayesi ve yapısal sermaye çevreyle olan etkileşimlerini kendi bünyelerinden süzerek şirkete akıtmakta, küreselleşen dünya pazarlarında şirketlere rekabetçi avantajlar kazandırmaktadır. Kullanıldıkça değeri artan bir varlık olan entellektüel sermaye, bilgiye dayalı rekabetin yaşandığı günümüz dünyasında uyandırılması gereken bir devdir. Bunun farkına varamayan şirketler gün geçtikçe entellektüel erozyona uğramakta ve bir noktada verimsiz, katma değer üretemeyen bir şirket haline dönüşmektedir. Bu durumu engellemek için önce entellektüel sermaye tanımlanmalı ve ortaya çıkarılmalı, sonrasında ise sürekli gelişimi......

Words: 2361 - Pages: 10

Free Essay

Cisco

...tanımlanarak bu kısıtlamanın önüne geçildi. Böylece farklı üreticilerden alınan cihazlar aynı ağ ortamında birbirleriyle haberleşebileceklerdi. OSI Referans Modeli 7 katman (layer)’dan oluşmuştur. Bu katmanlar sırasıyla; Application Presentation Session Transport Network Data Link Physical Şimdi bu katmanları teker teker ayrıntılı bir şekilde inceleyelim. a ) Application Layer (Uygulama Katmanı): Kullanıcı tarafından çalıştırılan tüm uygulamalar bu katmanda tanımlıdırlar. Bu katmanda çalışan uygulamalara örnek olarak, FTP (File Transfer Protocol), SNMP (Simple Network Management Protocol), e-mail uygulamalarını verebiliriz. b ) Presentation Layer (Sunuş Katmanı): Bu katman adını amacından almıştır. Yani bu katman verileri uygulama katmanına sunarken veri üzerinde bir kodlama ve dönüştürme işlemlerini yapar. Ayrıca bu katmanda veriyi sıkıştırma/açma, şifreleme/şifre çözme, EBCDIC’dan ASCII’ye veya tam tersi yönde bir dönüşüm işlemlerini de yerine getirir. Bu katmanda tanımlanan bazı standartlar ise şunlardır;PICT ,TIFF ,JPEG ,MIDI ,MPEG. c ) Session Layer (Oturum Katmanı): İletişimde bulunacak iki nokta arasındaki oturumun kurulması, yönetilmesi ve sonlandırılmasını sağlar. Bu katmanda çalışan protokollere örnek olarak NFS (Network File System), SQL (Structured Query Language), RPC (Revate Procedure Call), ASP (AppleTalk Session Protocol) ,DNA SCP (Digital Network Arcitecture Session Control Protocol) ve X Window verilebilir. d ) Transport Layer (İletişim Katmanı): Bu katman......

Words: 12053 - Pages: 49

Free Essay

Lean Manufacturing

...Industrial Relations & Human Resources; Jul2008) (NADİR SUĞUR-THEO NICHOLS-SERAP SUĞUR-TÜRKİYE'DE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMALARI: BEYAZ EŞYA, OTOMOTİV VE TEKSTİL SEKTÖRÜ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA)-(Bu çalışmanın amacı ise beyaz eşya, otomotiv ve tekstil sektöründe faaliyette bulunan yedi büyük firmada yapılan bir alan araştırmasının verilerini sunmak ve modern yönetim metotları ile ilgili uygulamaların çalışanlar üzerinde etkilerini belirlemektir. Toplam Kalite Yönetimi uygulamalarının bir uzantısı olarak takım çalışmaları, kaizen, yalın yönetim, yalın üretim, esnek üretim, stoksuz üretim (Just-In-Time), balık kılçığı ve Pareto Diyagramı gibi modern yönetim teknikleri Türkiye'nin önde gelen firmalarında uygulanmaktadır.)-( ULAKBİM Ulusal Veri Tabanları (UVT) - ULAKBIM Turkish National Databases) (TOLGA YALÇINTEKİN - YALIN ÜRETİM FELSEFESİNİN VE...

Words: 574 - Pages: 3