Free Essay

Vinzons Pilot High School

In: Historical Events

Submitted By jeibalibat
Words 2683
Pages 11
Layunin Layunin ng papel na ito ang ilahad sa lahat ng mga mambabasa at potensiyal na mambabasa ang kasaysayan, ilang impormasyon at mga bagay-bagay na may kaugnayan sa paaralang aking pinagmulan – ang Vinzons Pilot High School, sa lalawigan ng Camarines Norte. Isa pang layunin ng papel na ito ay para makabahagi ang nagsulat ng artikulong ito ng kanyang mga karanasan bilang isang dating mag-aaral ng nasabing paaralan. Layunin din ng tagapagsaliksik ng papel na ito na mailagay sa mapa ng isipan ng kanyang mambabasa ang ideya tungkol sa kanyang napagtapusang paaralan. Hayaan niyo sanang maging gabay ninyo ang aking nasaliksik at nalikom na impormasyon para magabayan kayo sa isang paglalakbay patungo sa aking paaralang minahal at sinubaybayan sa loob ng apat na taon kong pag-aaral. Marapat lamang na bigyang pugay ang institusyong aking kinalakihan at kinamulatan. Maraming bagay akong natutunan sa nasabing paaralan at tama lamang na sa ganitong paraan, makapag-bigay ako ng pugay sa aking paaralan. Nararapat lamang na makatanggap ng isang simpleng parangal mula sa mga estudyante ang isang paaralan na nag-hubog at luminang sa aming mga kakayahan. Ito ang aking paraan – ang ipakilala ang aking paaralan sa lahat ng taong maaaring makabasa nito. Maliban sa lahat ng nabanggit ko, layunin din ng pananaliksik na ito ang ipakilala ang munting bayan ng Vinzons sa mga mambabasang maaaring hindi nakaaalam na mayroong bayang nagngangalang Vinzons sa lalawigan ng Camarines Norte.

Pangkalahatang Layunin
Ang kabuuan ng papel na ito ay nagsisilbi bilang isa sa mga kinakailangan para makumpleto ang kurso ng Filipino ngayong semester. Isa pang layunin ng papel na ito ay ang magsilbi bilang isang reference material para sa lahat ng posibleng maaaring maging interesado sa mga inpormasyong nilalaman ng papel na ito tungol sa Vinzons Pilot High School.
Nararapat lamang na bigyan ng pugay ang isang paaralan dahil sa paglinang sa ating mga kakayahan at isipan.
Ang isang paaralan ay tinutulungan tayong matutong mag-isip, mag-duda sa lahat ng bagay na nagaganap sa mundo, mag-duda sa lahat ng mga bagay ng ginagawa at sinasabi ng tao.
Dahil sa ating mga paaralan, nalaman natin ang mga pangit at magagandang bagay sa mundo; ang kaibahan ng mga ito, at ang pag-iisip na mas maraming magandang bagay na pwedeng maging sanhi ng kasiyahan.
Tinuruan din tayo ng ating mga paaralan at ng mga walang-kapagurang mga guro na ang lahat ng bagay ay may dahilan – na pwede mong piliin ang mga bagay na gusto mong gawin ngunit ang mga magiging epekto nito ay hindi mo pwedeng piliin.
Ang papel nito, sa pangkalahatan, ay isang pagbibigay pugay sa pag-aaral, sa mag-aaral, at sa paaralan ng Vinzons Pilot High School.

Kasaysayan
Bago ko simulan ang pagtalakay ng kasaysayan ng aking paaralan, hayaan niyo munang bigyan ko kayo ng kaunting ideya tungkol sa kasaysayan at kultura ng munting bayan ng Vinzons, kung saan matatagpuan ang aking mahal na paaralan. Vinzons
Ang bayan ng Vinzons ay isang ika-4 na klaseng bayan sa lalawigan ng Camarines Norte, Pilipinas. Ayon sa senso noong 2000, ito ay may populasyon na 37,893 sa 7,407 na kabahayan. Tacboan ang unang naitalang pangalan ng bayan ng Vinzons at lumaon ay pinalitan na Indan. Pinalitan ito bilang "Vinzons" bilang parangal kay Wenceslao Q. Vinzons, isang dating gubernador ng lalawigan ng Camarines Norte.
Ang bayan ay itinatag noong 1581 ng mga Pransiskanong Pari na walang patron at walang simbahan. Noong 1611 lamang nakapagtayo ng simbahan at si San Pedro ang patron. Kilala ang Vinzons sa pagiging relihiyoso ng mga naninirahan dito, kung saan sila ang nakakapag-bigay ng pinakamalaking porsyento ng mga pari at madre sa buong lalawigan ng Camarines Norte. Mga Barangay Ang Bayan ng Vinzons ay nahahati sa 19 na mga barangay. * Aguit-It * Banocboc * Cagbalogo * Calangcawan Norte * Calangcawan Sur * Guinacutan * Mangcayo * Mangcawayan * Manlucugan * Matango | * Napilihan * Pinagtigasan * Barangay I (Pob.) * Barangay II (Pob.) * Barangay III (Pob.) * Sabang * Santo Domingo * Singi * Sula | Malaki ang utang na loob ng bayan ng Vinzons kay Wenceslao Vinzons, kaya bilang pagtanaw ng utang na loob at pagpugay, ipinangalan ang bayan sa kanya. Ngunit, sino nga ba talaga si Wenceslao Vinzons at anu-ano ang mga dahilan kung bakit siya ginugunita sa maliit na bayang ipinangalan mismo sa kanya? Wenceslao Vinzons: Bayani’t Tagapag-silbi Si Wenceslao Q. Vinzons (Setyembre 28, 1910 - Hulyo 15, 1942) ay isang pulitikong Pilipino at lider ng mga gerilya laban sa mga puwersang Hapon noong Ikalawang Digmaang Pandaigdig. Isa siya sa unang nag-organiza ng paglaban sa mga Hapon ang sumalakay sila noong 1941.[1] Ipinapatay siya ng mga Hapon noong 1942. Siya rin ay kilala bilang ang "Dakilang Bayani ng Bikolandia."
Si Vinzons ay ipinanganak sa bayan ng Indan, Camarines Norte. Nakatapos siya ng balediktoryan sa lokal na mataas na paaralan at pumunta ng Maynila upang mag-aral sa Unibersidad ng Pilipinas.
Habang nasa unibersidad siya, si Vinzons ay naging sikat na lider ng estudyante. Isa siyang miyembro ng Upsilon Sigma Phi. Siya rin ay mahahalal bilang pangulo ng lupon ng mga estudyante at punong patnugot ng Philippine Collegian. Kilala rin siya sa pagbigay ng isang talumpati na may pamagat ng "Malaysia Irrendenta", kung saan pinamunkahi niya ang pagkakaisa ng mga bansa sa Timog Silangang Asya na may pinagmulang Malay[3]. Ginantimpala siya ng Gintong Medalya ni Manuel L. Quezon ng Kagalingan.
Nakuha ni Vinzons ang kanyang Katibayan sa Batas mula sa Unibersidad ng Pilipinas Kolehiyo ng Batas noong 1932 at pangatlo siya sa pagsusulit sa bar sa susunod na taon.
Pagkatapos ng patatapos niya, kasama sina Narciso J. Alegre at Arturo Tolentino, itinaguyod nila ang isang bagong partido kung tawagin ay ang "Young Philippines Party". Pinapamunkahi ng partido na ito ang kasarinlan ng Pilipinas mula sa Estados Unidos. Pagkatapos mapasa ang Batas Tydings-McDuffie, nahalal bilang delegato si Vinzons sa pagkatawan sa Camarines Norte sa Kumbensyon ng Saligang Batas ng 1935. Bilang miyembro ng Kumbensyon, mahalaga siya sa pagmumuhkahi ng Tagalog bilang pambansang wika ng Pilipinas. Siya ay ang pinakabatang delegato at ang pinakabatang lumagda sa Saligang Batas ng 1935.
Kumampanya si Vinzons para sa pagkahalal ni Emilio Aguinaldo sa pagkapangulo. Pangunahing katunggali ni Aguinaldo si Manuel L. Quezon, Pangulo ng Senado noon. Napalalunan ni Aguinado ang Camarines sa tulong ni Vinzons, pero natalo pa sila kay Quezon. Pagkapos ng halalan, tumigil sa pulitika si Vinzons at naging pangulo ng isang korporasyong pagminina sa lalawigan niya.
Bumalik sa pulitika si Vinzons noong 1940 at nahalal siya bilang punong-lalawigan ng Camarines Norte. Nagtagumpay siya sa halalan sa Batasang Pambansa. Kinakatawan niya ang Nag-iisang Distrito ng Camarines Norte. Naantala ang paglilingkod niya sa lehislatura nang sumalakay ang mga Hapon sa Pilipinas noong Disyembre 1941.
Ilang araw pagkatapos dumating ang mga Hapon sa Pilipinas, bumuo si Vinzons ng isang samahan laban sa mga Hapon sa buong Kabikulan. Sinamsam ni Vinzons lahat ng mga taguan ng bigas mula sa isang Intsik na negosyante sa Camarines Norte at sinamsam din lahat ng mga pampasabog sa lalawigan para gamitin ito laban sa mga Hapon. Noong Disyembre 12, 1941, pinamunuan niya ang isang pagsalakay sa mga sundalong Hapon sa Basud, Camarines Norte. Lumaki ang mga sundalong gerilya sa bilang 2,800, at sa Mayo 1, 1942, pinamunuan niya ang matagumpay na paglaya ng kabisera ng lalawigan na Daet. Mayroong mga bulong-bulongan na sa kalagitaan ng Disyembre 1941 at Mayo 1942, naka-armado ang mga sundalo ni Vinzons ng mga nakakalasong palaso at naka patay sila ng higit sa 3,000 na sundalong Hapon. Naging pangunahing tudlaan ng mga Hapon dahil dito.
Nadakip si Vinzons ng mga Hapon kasama ng kanyang ama noong Hulyo 8, 1942. Nahuli si Vinzons dahil sa kaalaman na binigay ng isang impormante na isang dating gerilya. Tumanggi si Vinzons na pangakuan ng katapatan sa nakahuli sa kanya at dinala sa kampamento ng Hapon sa Daet. Dito sa Daet, sinaksak si Vinzons ng isang galit na sundalong Hapon noong Hulyo 15, 1942 sa dahilang sa tuluyang pagtanggi ni Vinzons sa pagpapangako ng katapatan sa Hapon. Pagkatapos ng pagpatay kay Vinzons, sumunod ang ama, asawa, kapatid na babae at dalawa sa anak niya.
Ang bayan ng Indan, kung saan siya pinanganak, ay pinangalan sa kanyang alaala. Pati din isang mababang paaralan sa Maynila. Ang student activity center ng Unibersidad ng Pilipinas sa Diliman ay pinangalan Vinzons Hall noong 1959. Sa Vinzons Hall nakalagay ang mga opisina ng Philippine Collegian.
Pumasok ang ilan sa mga kamag-anak ni Vinzons sa pulitika. Ang pamangkin niya na si Liwayway Vinzons-Chato ay nagsilibing Tapangasiwa ng Kawanihan ng Rentas Internas sa pamahalaang Aquino. Nahalal si Liwayway Vinzons-Chato sa parehong katungkulan na inupuan ng kanyang tito na bilang congresista ng Camarines Norte noong 2007. Vinzons Pilot High School
Noong dekada ’40, ang mataas na paaralan sa Vinzons ay matatagpuan pa sa Camarines Norte High School sa Daet, kung saan ang mga may kaya at pagkakataon ay kinukuha ang oportunidad para makapag-aral. Nang pumutok ang Ikalawang Digmaang Pandaigdig, nahinto ang pag-aaral sa buong lalawigan na nagging hadlang sa mga mag-aaral ng Vinzons, ngunit nagpatuloy rin nang makabalik sa ayos ang sitwasyon.
Sa paglisan ng mga Hapones noong 1945, naging mainit na usapin ang ideya ng pagkakaroon ng isang mataas na paaralan sa bayan. Pinangungunahan nina yumaong Cong. Esmeraldo Eco at dating-gubernador Regino Guinto, na parehong nagnais na dalhin ang edukasyon sa mas mahihirap. At dahil wala pa noong lugar kung saan itatayo ang paaralan, at wala pang mga gusali para tumanggap ng mga posibleng mag-aaral, nagsimula ang pagtuturo sa bahay ni Atty. Guinto sa Macmaster Street (ngayon Anacleto Guinto) sa huling yugto ng 1946.
Noong umpisa, ang paaralan ay pinangalanang Camarines Norte High School, Vinzons branch, na pinamamahalaan and pinamumunuan ng mga patakaran mula sa sanga sa Daet.Ang unang mga naging guro na tumugon sa pangangailangan ay sina: Atty. Rosario Zaño Sunga, Visitacion M. Pajarillo, Armando V. Pajarillo, Antonio Peñalosa, Perdo Ubaña, Anita L. Pajarillo, at Corazon de Jesus. Itinalagang guro-tagapamahala si Basilio Marindo.
Sa umpisa, mayroong 199 na estudyante (lahat sa unang baitang) na hinati sa apat na seksyon. Ang mga klase ay ginaganap anim na araw sa isang linggo, sa buong taon. Bilang paghahanda sa nakikinitang paglobo ng populasyon ng mga estudyante, dinagdagan ang bilang ng mga guro. Kabilang sa karagdagang mga guro ay sina Armando Ferrer, Amado Gonzales, at si Victor Bautista ang itinalagang guro-tagapamahala. Noong Hulyo 1947, inilipat ang mga klase sa bahay ni Dr. Carlos Ascotia (ang kilalang espesyalista sa baga) sa kaparehong kalye.
Pagbili ng Lupa para sa Eskwelahan.
Dahil sa naging mabilis na paglobo ng populasyon ng mga estudyante, sa pamumuno ng yumaong si Francisco Balon na noo'y pinuno ng PTA, dumating sila sa desisyon na bumili ng kapirasong lupa para sa eskwelahan. Ang mga magulang ay nangako ng P35 bawat isa para sumakto sa kakailanganing halaga - na dinagdag mula sa maling perang nalikom mula sa matrikula.
May mga lupa sa labas ng bayan na naging mga popular na pagpipilian. Unang nagbenta ng kanyang lupa ay si Mariano Balce, na ibinenta ang kanyang 2.4023-hektaryang lupain sa halagang P1900 noong March 9, 1948. Ang katabing lote ni Dr. Godofredo Pajarillo na may lawak na tatlong hektarya ang sunod na naibenta isang linggo ang makalipas. Noong ikatlo ng Hulyo, 1948, sumunod na nabili ang lote ni Rafael Mago sa halagang P861.00. At noong Hulyo, 1948, isang lupang may lawak na 2.5-hektarya na pinagmamay-ari ni Abdon Salvacion ang nabili, at ang pinakahuli, noong Marso 14, 1949, isang lote na may lawak na 1.5 hektarya na pagmamay-ari ni Manuel Buenavista ang nabili sa halagang P1200.
Ang Paglipat
Kalagitnaan ng taong 1948, naganap ang paglipat ng paaralan sa kasulukuyang lokasyon nito. Isang barong-barong ang unang nag-silbing lugar para silungan ang iba-ibang mga klase. Naging mahirap ang mga unang buwan. Tulung-tulong ang mga magulang, guro at mag-aaral sa pagtatanggal ng mga puno ng niyog at mga kawayan para mabigyang daan ang mga gusaling itatayo sa hinaharap. Makalipas ang ilang buwan, sa tulong ni ex-Congressman Eco, isang tatlong-silid na permanenteng gusali ang naitayo. Ilang mga pagbabago ang nagbigay ng magandang imahe sa mga estudyanteng nag-aaral sa Camarines Norte High School. Di naglaon, bumalik sila paunti-unti sa Vinzons at pumasok bilang mga estudyante sa ika-apat na baitang. Dumagsa ang mga estudyanteng nais mag-aral kaya napilitan ang paaralan na kumuha ng karagdagang mga guro.
Ang Unang Pagtatapos
Noong Abril 29, 1949, natunghayan ng taumbayan ang unang pagtatapos ng isang klase (ang mga taga-Vinzons na lumipat mula sa Camarines Norte High School ng Daet) kung saan si Faustino Icatlo ang nagkamit ng gantimpala bilang may pinakamataas na parangal (valedictorian) at si Artemio de Mesa ang nagkamit ng pangalawang may pinakamataas na parangal (salutatorian). At noong 1950, natanggap ng unang 80 estudyanteng magtatapos ang kanilang diploma at si Felicidad V. Rasco (dating prinsipal ng Sabang Elementary School) ang nakatanggap ng pinakamataas na parangal bilang valedictorian ng pangkat.
Eduardo Asis, ang dating prinsipal noon ay pinalitan ng sumunod na taon ni Ricardo Caballes (1950-1953). Ngunit bago nilisan ni Santiago ang posisyon bilang tagapamahala, nagawa niyang husayin at linangin si Emma B. Ferrer.
Nagtulong-tulong si Ferrer, mga guro at mag-aaral para pagandahin at isaayos ang hangganan ng nasasakupang lupa ng kanilang eskwelahan. And ideya ng pagtatayo ng mas maraming mga silid-aralan ay matagal nang nasa isip ni Ferrer. Para mapabilis ang pagsasa-ayos ng eskwelahan, humingi si Ferrer ng tulong sa kanyang asawa para humingi ng tulong mula sa mga namamahala ng lalawigan sa pagpapahiram ng kagamitan at mang-gagawa. Bago natapos ang dekada '50, naitayo ang isang bersyon ng monumento ni Wenceslao Q. Vinzons sa loob ng paaralan.

Ang Pagdagdag ng "Pilot" sa Pangalan
Noong 1971, isang pangyayari ang nagpaganda ng imahen ng paaralan. Isang grupo ng mag-aaral na sina Pureza Librando, Eulenia Rasco Nolasco, Heide Lita Rigodon
Balce, Joel Visitacion, Maria Balce, Noel Ferrer, at Nora Aguila ang nakapasa sa State Scholarship examination. At dahil sa kamangha-manghang gilas ng mga nasabing mag-aaral, idinagdag ang salitang "Pilot" sa pangalan ng paaralan. Samakatwid, noong sumunod na taon, mula sa pangalang Vinzons High School, naging Vinzons Pilot High
School na ang pangalan ng paaralan.
Pinalitan si Ferrer ng mas batang si Jose C. Galleta na tinaggap ang katungkulan bilang tagapamahala ng paaralan noong Oktubre 2 ,1989. Si Galleta na may degree na Master of Arts in Math and Education ay naging kasapi ng paaralan bilang isang guro mula noong 1968 at umangat ang posisyon mula sa pagiging guro, guro-tagapamahala, at hanggang sa siya'y naging isang ganap na prinsipal.
Noong Agosto 6, 1993, ang multi-purpose Student Pavilion ay naitayo malapit sa tarangkahan ng paaralan (ipinangilak ng GARBO ng Vinzons) mula sa CDF ni Cong. Emmanuel Pimentel. Noong Hulyo 6, 1994, pinasinayaan ang pagbubukas ng isang maliit na parke sa likod ng JICA building. Naroon sa kaganapan sina Cong. Pimentel, kanyang asawa at si Atty. Manuel Manlapaz ng PENRO na siyang nanguna sa pagtatanim ng mga binhi ng mga kahoy.

Mga Karagdagang Pagsasaayos
Ang pag-unlad ng VPHS sa mga nagdaang taon ay hindi pa hihinto. Nakikita pa rin nito ang paglaki at pag-unlad ng isang maayos na mataas na edukasyon sa komunidad.Sa tulong ng gobyerno nasyonal, ng gobyerno local, ng mga NGOs, ng PTA, at ng mga taong laging handang tumulong, ang Vinzons Pilot High School ay kailanman hindi nag-iisa para sa pagbibigay ng de-kalidad na edukasyon sa kabataan. Kasalukuyan
Ang Vinzons Pilot High School ay pagmamay-ari ng gobyerno, sa ilalim ng Departamento ng Agham at Teknolohiya (DOST). Ito ay isang specialized public high school kung saan ang mga mag-aaral ay tinuturuan ng mga paksang hindi itinuturo sa karaniwang mga matataas na paaralan. Ang curriculum ay mas nakatuon ang pansin sa agham at teknolohiya. Dati, ang paaralan ay isang pribadong eskwelahan dahil sa kakulangan ng kakayahan para maging libre ang pag-aaral. Isa na ring dahilan marahil, ay para makalikom ng sapat na halaga para makapagpa-tayo ng maayos na mga gusali sa isang malawak na lupain kung saan ito matatagpuan ngayon.

Similar Documents

Free Essay

High School Sports

...The current structure of high school sports is attempting to maximize educational quality, athletic excellence, and beneficial effects on families and community simultaneously. While this structure is continuing to encourage athletes to have goals to reach as a result of giving back to the community. In my opinion this structure will impinge on one another because of how it will help create a sense of unity between all groups through support and encouragement. Generally speaking, it is believed that high school sport athletes are pressured in today’s society to become the next Superstars of ESPN, Entertainment and Sports Programming Network, Inc. Sporting events and news are available to the public twenty-four hours a day on television and radio: sports are an enormous industry. The outstanding popularity of the sports industry has profoundly affected athletics and the community. The fact still remains that high school sports help establish many athletes in their moral, intellect, and character. The beneficial effects that I see in high school sports is it encourage athletes to have goals and creates a sense of unity between the athlete, family, and community, yet the concept of goals broaden an athletes horizon, by setting things in a different light. Though a dream may seem impractical, with the right steps in place, the idea can be obtained; therefore, the goal is achievable if an athlete set specific goals such as a state championship, a scholarship, or even going......

Words: 707 - Pages: 3

Premium Essay

My High School Expierence

...High School was an interesting experience for me. There were plenty of good, bad, and confusing experiences. When I started my freshmen year I wasn’t 100% sure I was ready for high school. It revealed me in all aspect, the good and the bad but has built my character. My experience at Northwest High School has helped shaped me into the person I am today. While at Northwest I learned a lot about my personal qualities such as my strengths, weaknesses, work habits, and attitudes. One of the first things I learned was responsibly. Depending on how much time and effort I put in to learning in the overall class depended upon me. I learned to take initiative if I do not understand something. While working with other I had to humble myself and become receptive to the ideas and options of those around me. While in high school I also learned communication was essential. I learned how to communicate my thoughts and ideas in a formal manner. Listening and speaking were most important lessons for good communication. Although I hated speaking in front of a large group I leaned how to organize my thoughts and communicate ideas through fluent speech. Through listening I learned how to receive, interpret, and process information. Thinking and reasoning skills were something else I had to learn. I had to learn efficient leaning skills that worked best for me. I had to realize that the way I learned was not always the teachers expected me to learn. I had to find new ways......

Words: 339 - Pages: 2

Free Essay

Contraceptives in High Schools

...CONTRACEPTIVES IN HIGH SCHOOL Are contraceptives and birth control appropriate or inappropriate to offer high school students ? Recently The Department of Education has inaugurated a pilot program called CATCH { Connecting Adolescents To Comprehensive Health} made to curb the alarming rates teen pregnancy here in New York City . Although students throughout the nation has had condoms at their dispense people are now outraged by program which allows the school nurse to administer plan B an emergency contraceptive known as the morning after pill as well as birth control through the form of injection and orally . This can be done without the consent of the parents unless they’ve chosen to opt their children out of the program. People like the executive director Greg Pfundstien, of the Chiaroscuro Foundation, one of the anti- abortion groups feel it’s unethical and doubts that this program will work. Says Jonathan Allen of the Reuters an online news source . Although abortion groups may view the morning after pill as a form of abortion when in essence it is simply a high dosage of the actual birth control pill , which can be taken up to seventy-two hours after intercourse , to halt pregnancy . The morning after pill is a freedom of women’s right’s even though high school students are minor’s they should still have access to contraceptives that are safe to use and are preventive measures......

Words: 1856 - Pages: 8

Premium Essay

Last Days in High School

...klzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdf ghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnm My Days in High School 1/26/2010 Ashane’ Enoch | All people have memories. Good memories about themselves that give them self confidence in the years to come. I have plenty of memories that make me feel good and surer of myself. My most special memory is the week of me getting prepared for graduation. Another memory would be me not being able to pass the FCAT to save my life. Thinking about these special memories makes me feel overjoyed when I remember them. I was at a point in my life where I felt the need to give up and no longer prolong my journey of finishing high school. You may say to yourself, why would I give up while I am in my last year of high school I would be foolish. Well, I say that since now every student in any state has to take an examination based on them moving to the next grade or even graduating. Well in the state of Florida we take an examination called the “FCAT.” I took this particular test in my ninth grade year and I could not pass it for anything. Then it came down to my senior year of high school and in order for me to graduate I had to attain a 2 or better on the FCAT. Well there came a second opportunity. This magnificent second chance was the SAT. This is when I told myself I was not going to give up;......

Words: 1062 - Pages: 5

Free Essay

High School

...High School Years Those four years of high school can be quite difficult. They can either be the easiest years of your life, or the hardest. It all depends on how you make it out to be. High school is so complicated when it comes down to your social life. Nowadays teenagers are bullies. They try to fit in with the “in-crowd”. They usually don’t care about hurting someone’s feelings, so that can cause a teenager to feel out of place. No one wants to go to a place 5 days out of the week, if they feel as if they are unwelcomed and are going to get made fun of. Nowadays, high school is driving teenagers overboard. High school can also make you feel out of place by your grades. Making D’s and F’s can make you not want to come. You feel as if the teacher takes you as a joke, doesn’t think you serious, as if he thinks you don’t want to succeed. Most kids that make bad grades tell their parents it’s the teachers fault. They always use the same lines that every teenager that’s failing terribly says; “My teacher doesn’t like me” or “My teacher doesn’t even know anything” when really it is the teenagers reason they are failing. The teacher doesn’t give you a grade, he or she gives you what you earn. Feeling out of place in high school can also have a positive effect; not wanting to go all the time can make a teenager work harder to graduate, strive harder to get all their credits, and even graduate early. Maybe even make straight A’s! High school is very stressful at times,......

Words: 408 - Pages: 2

Premium Essay

6 Year High Schools

...Should High School be Extended to 6 Years? “Education refers to overall processes that help individuals to develop their behaviors, attitudes and abilities (Tezcan, 1985). It remains as the  major  tool  by  which  people  become empowered  and  the  economic,  social,  and personal  well-being  of  all  citizens in all societies is provided (American Psychological Association [APA], 2010). The prosperity of a country depends on its well qualified and educated human capital. Thus education level of a society is one of the most important indicators of socio economic development and productivity rates in a country (Çakmak, 2008).” In today’s economy, a high school diploma, an associates degree and relevant education is necessary to succeed. 6 year high schools are one way to ensure that students are getting the education they need to thrive in today’s society. According to Bureau of Labor Statistics, an employed person with only a high school diploma earns an average of $33,904 yearly. An employed person with an associate’s degree earns an average of $40,820 yearly. Individuals that have only earned a high school diploma have an 8.3% unemployment rate, while individuals with a high school diploma and an associate’s degree only have a 6.2% unemployment rate. The average for the United States is 6.7%. Individuals that don’t even have a high school diploma fall to a 12.4% unemployment rate! High schools should be extended to six years. There are many reasons as to why......

Words: 1224 - Pages: 5

Premium Essay

High School

...There is much discussion about whether a high school curriculum should be career based or geared more towards college preparation. In the USA the educational system is organized in a way that allows students enrolled in high school to get the education that will mostly suit their ambitions and goals. If students receive a majority of their curriculum in their core courses to help for college preparation, plus have the opportunity to take a few career based courses then they’ll be fine. However, if schools allow students to focus more on the training of a career that interests them at the moment rather than focusing on college preparation they may not comprehend the core subjects such as math, literature, science, and history, and the students will not have the strong basis that colleges require in order to be successful. High schools mainly focus on grades, attendance, and behavior and as a result, surveys consistently show that many high school graduates do not meet employers’ standards in a variety of academic areas, as well as in employability skills such as attendance, teamwork and collaboration, and work habits. (Hart) Having to take classes such as health, culinary arts, and apparel only help in the homemaking career. Advanced students have the opportunity to take harder courses however they aren’t necessarily getting you ready for college; there seen more as a challenge. Even though public schools offer college courses, the students are treated differently from......

Words: 495 - Pages: 2

Free Essay

Military Recruiting in High School

...Recently parents have decided to take the issue of military services recruiting in high school to the school board. Some parents are concerned and feel that military services should not be allowed in high schools because they lie and because they are aggressive with their recruiting tactics. Military services should be allowed to recruit in high schools in order to help all students be successful upon graduation by providing an opportunity for at risk students to leave their current situation. Also it provides students who will not attend college an alternate route of gaining valuable skills, and to provide an opportunity for low income students. Parents concerns for military recruiting in the school is that military recruiters lie to students about benefits and are aggressive in their recruiting tactics. “One of the most common lies told by recruiters is that it is easy to get out of the military if you change your mind.”(Ayers 2006) All though some military recruiters will lie and deceive others in order to get them to enlist not all military recruiters lie. Also with today’s technology any student can do their own research to verify the information a recruiter is distributing. Also parents believe the military service have gotten to aggressive with recruiting. The argument is teens are attracted to the free gifts and make a quick decision. Yes the military uses materials that they have branded with their logo to attract students attention. ( Atten-hut! ) However a......

Words: 1379 - Pages: 6

Premium Essay

High School

...community service, and better grades runs many high schoolers ragged. For many anything but the best is simply unacceptable. In a society that constantly tells its youth they must have the highest pay check and newest car to be happy, why wouldn't this be the case? A fifth year of high school would give students more opportunity to take classes they would enjoy, take stress off of teenagers, and give the youth of our nation a chance to develop good priorities. Schools are always adding new and interesting courses, but for many, like the college bound student, there just isn't the time. Though an arts and crafts class might sound like fun, something like AP Music Theory would probably look better on a transcript. Since there is no time to take both the student will probably take the harder class even if it is just to keep up appearances. Fifteen years old seems too early to start making "career" choices over things that would be fun. But it happens and it causes stress. Teenagers in the country have an ever growing load of stress being placed upon them. Starting before high school teens are faced with the questions: Where are you going to college? How are you going to get there? What are you going to be? All these questions are extremely daunting and often stress students out. Also, with the price of college so high many students take on a job during high school which only adds to the stress. With an extra year of high school not only would students have time to think......

Words: 514 - Pages: 3

Free Essay

High School

...High School Graduation Speech Now that we are graduating I believe this time that we, class of 2014 fine tell all the people cheering on tonight but most importantly our parents three words we swore we will never say you were right. Now today, class of 2014 I challenge you to reflect on your past four years, remember who you are, where you are from, and what you represent. There’s this rumor that high school changes who you are and truth is I agree. Four years can really change a person just as Miley Cyrus because when we are freshmen she was a Disney star who was Hannah Montana riding horses and singing hoe down throw down, but now she rides wrecking balls. Although were change has been a drastic we are the naïve freshmen we once were when we first walked in as 15 year olds very awkward looking forward for the best years of our life. However, we seem realize that high school was not like High School Musical and all these singing and dancing and laughter usually ended as with crying on the way that IBCA everyday and trying to hide behind the bleachers to avoid the dreaded mile on PE. And not even next to classified school survival guide can prepare us for the horror of math excel. Since freshmen year we even change our styles and let’s take a moment to apologize to our parents for having to walk to that headache trap we called abracrombi freshmen over year. And now it’s instagram, twitter, and snapchat and if you don’t update each of them daily people will question your...

Words: 624 - Pages: 3

Free Essay

High School

...High School Imagine this… You forget to set your alarm, so you wake up late. You rush to get ready. As you are driving out of the driveway you realize you are low on gas. You finally make it to class, but you are late. One more tardy and you have Saturday school. Your second period class has a pop quiz which you are not prepared for. When you go to the restroom you over hear two of your friends making fun of your outfit. You are wondering if this day could possible get any worse. And then it does. Your boyfriend of nine months picks this day to break up with you. At one time or another every high schooler will experience a day similar to this. This is an illustration of why the high school years can be the most difficult times in a young person’s life. For example, peer pressure is something every high schooler will face on frequent bases. In an article in the current issue of Parenting Magazine, Katelyn Smith reports that an increase in the number of high school students have been exposed of the common peer pressures in today’s society: drugs, alcohol, and sex. Have you ever been put in a situation where all eyes are on you and you felt like you have to say yes or you will be ridiculed? Studies from the Adolescence Association indicate that roughly 80% of high school students experience peer pressure throughout their high school career. My parents have always told me to,” Say no to peer pressure!” The second most difficult time of a high school student is dealing......

Words: 548 - Pages: 3

Premium Essay

High School vs College

...More Responsibilities High school life versus college life is like sugar versus salt; they both look alike but the taste is much different. The first difference that I can tell is that I turn to be partially independent. My parents are not treating me like a baby anymore; but instead they now treat me as a young adult. When I was in high school, my parents would not let me to drive to school even when I got my driver license at age of 17. They did not feel safe when I drive the car to school alone. Since I go to college, I now can drive my own car to go to school and I can go home whenever I want to. Besides that, they did not let me go out late but now I can be home anytime that I want. That is the first thing that I notice the difference between high school and college life. The second thing that I can clearly tell the difference is about conversations. High school students tend to talk about whatever they want to without thinking. The most interesting subjects for high school students are: where do we go after school today; what games do we play today; what movies will be released this week… all of those subjects are different, however, they all have one thing in common is that they are all about entertaining. But in college, it is different; people talk more about school and their careers. I am not saying all college students but at least the people that I know in college includes myself; we care more about subjects which are related to school and work. Our......

Words: 536 - Pages: 3

Free Essay

Inside Hillview High School

...Inside Hillview High School Hyacinth Evans Evans Report 1 The social reproduction theory focuses on the schools effort to reproduce the existing social and economic inequalities. In regards to that it also “focuses on the state or society and its need for certain kinds of labor in a capitalist economy.” (Evans, pg. 138) This theory fails to address how they sort the students to the classes they belong in and how social inequality receives contribution from the school. Along with that, it doesn’t acknowledge human action and agency and ignores teaching, learning, curriculum enactment and student teacher interaction.” (Evans, pg. 173) I personally don’t like the fact how some children in the 9X group are academically able to do the same work as 9A children but aren’t put in there. They’re also not fought hard enough for but there are some teachers that did take that factor into consideration to try and help them. Many of the students that are in the 9X category are from not getting a high score on the CXC examination. Many of them also come from low socioeconomic families, to where the assumption is drawn that, tat is how the child may become. Teachers who taught 9X students put blame on the social status of living. Stated here, “They attributed the disruptiveness and restlessness of students mainly to their social background and to the communities in which they lived and secondarily to factors within the school, factors over which they as teachers exercised...

Words: 1486 - Pages: 6

Free Essay

Start Times for High School

...Moberly Adolescents Would Benefit by Starting School Later Morning after morning I find myself fighting the same battle, getting my son out of bed. Many times, I think he is awake and walk away only to come back and find he is snuggled back under is covers sleeping soundly. This doesn’t typically make for a good morning for either of us. In my own rush to get ready and out the door to work, my frustration builds. It is very difficult to hide frustration at times. He picks up on the stress and is put on the defensive while he is in his own rush to get ready and out the door. My frustration always came from a very practical standpoint. This young man is 18 years old, why can he not wake up to the six alarms he has set? He used to do such a good job at getting himself up, what happened? I would compare him to myself as a teenager. I didn’t have anyone to make sure I got out of bed and to school on time, I was responsible for myself. I knew it wasn’t right to compare two people, everybody is different. I then started thinking about the situations. What things in his life are different than mine at the time? There are many, but one that really stood out. I started school at 8:30 a.m. His school starts an hour earlier. I only did a little research at the time, and it showed that teenagers, in general, require more sleep. I also talked to a few of my son’s friends and their parents. Krista Carden, a senior at Moberly High School, stated that she has to get up at......

Words: 2961 - Pages: 12

Premium Essay

High School

...had graduated from my high school and I feel privileged that I am standing in front of you students and parents to make my speech. I had been going through the same process when I was undergoing all my graduation. I had many questions and concerns when I was graduating at the time. I was thinking about where I am going to be at after graduating from my high school because I didn’t had any idea what majors to select and what school to go to. I have learned a lot from my past experience. And I will love to share all my knowledge with graduates and parent. To be honest I wasn’t a good student at all I used to bunk my classes and I used to listen to music during my class timing but still managed to graduate. As you guys specially students might be thinking that I was really a brilliant student that’s why today school have invited me to be in front of you guys. But really isn’t true. I am just an illumine of and got successful after graduating from the high school but before that I didn’t had any direction where to head on. You wouldn’t call me successful as I don’t own mention or classic car but I earns a descent salary and live a decent living. According to you guys the most successful person might be Lil Wayne or Lebron James but let me tell you not everyone possesses that kind of talent. High school was the best time of my life I met so many people of my age group and I consider my high school friends still my best friends because they after high school every person I meet I...

Words: 457 - Pages: 2