Free Essay

Wakwak

In: Philosophy and Psychology

Submitted By micaboo
Words 337
Pages 2
Corruption
Narrator: Sa tahanan ng pamilyang Santos, naroon ang mag asawa na sina Lilly at Joel at ang kanilang nag-iisang anak na si Honesto. Sila ay isang masayahing pamilya. Simple lang ang kanilang pamumuhay. Ang tatay ni Honesto ay tatrabaho sa isang construction company. Sumasahud ito sa halagang sakto lamang sa gastusin nila pang araw-araw. Si Honesto naman ay isang masakiting bata. Ito ay naging problema sa kanyang mga magulang dahil wala silang pambiling gamot. Nagpasyang humingi nang tulong ang kanyang mga magulang sa pamahalaan ng kanilang mayor sa kanilang lugar.
(Pumunta ang tatay ni Honesto sa opisina ni Mayor Jejemon)
Joel: Mayor Jejemon, gusto ko sanang humingi ng tulong mula sa inyo. Nagkakasakit ang aking nag-iisang anak at wala po akong sapat na pera para bilhan sya ng mga gamot at bitamina.
Mayor Jejemon: Naku! Wala akong maibibigay sayo Joel.
Joel: Huh! Bakit po ganoon? Di ba’t mayroon dapat na libreng gamut para sa mga mahihirap kagaya namin ?
Mayor Jejemon: Wala. Walang ganon. Hindi ko alam ang pinagsasabi mo.
Narrator: Hindi na nagreklamo si Joel at nagpasyang umalis na sa opisina ni mayor.
(Tahanan ng pamilyang Santos)
Lily: Oh Joel, andyan ka na pala. May binigay ba na libreng gamut si mayor para kay Honesto?
Joel: Wala syang binigay kahit piso.
Lily: Naku! Paano na yan. Ano ang ipangbibili natin ng gamut para kay Honesto.
Honesto: Nay, Tay, wag po kayong mag-alala. May awa ang Diyos sa atin. Hindi nya tayo pababayaan.
Joel: Tama ka anak. Pero kailangan natin ng gamut para sa sakit mo.
Narrator: Nagisip ang mag-asawang Lily at Joel kung ano ang kanilang gagawin.
Isang halimbawa lamang ito ng corruption sa ating bansa. Ang mga mahihirap ay dapat binibigyan ng tulong galing sa pamahalaan ng kanilang lugar. Ang mga taong kagaya ni Mayor Jejemon ay isang halimbawa ng masamang pamamahala at hindi dapat bigyan pa ng isang pagkakataon upang maglingkod at ubusin ang pera ng mga tao sa pangsariling kagustuhan. At dito po nagtatapos ang aming pagsasadula.

Similar Documents

Free Essay

Mga Tula

...kanyang dibdib, sa kanyang katawan! Dali-dali siyang tumalikod at patakbong lumabas. Hindi pa marahil iyon nakalalayo; may ilang sandali pa lamang ang nakaraan, ang tabas ng mukha, ang mukha, ang gupit, ang tindig. Sa labas, sa harap ng palengke na kinaroroonan ng ilang tindahang malilliit at ng mangilan-ngilang namimili at ang batang panakaw na nagtitinda ng gulay, ay nagpalingan-linga siya. Patakbo uli siyang lumakad, sa harap ng mga bilao ng gulay na halos mayapakan na niya sa pagmamadali, at sa gawing dulo ng pusisyon na di kalayuan sa natatanaw niyang karatig na outpost ng mga pulis, ay nakita niya ang kanyang hinahanap. Nakatayo ito sa harap ng isang bilao ng kangkong at sa malas niya ay tumatawad. Hindi siya maaring magkamali: ang wakwak na kamiseta nito at ang mahabang panahon na ari’y salawal ding ginagamit ng kanyang ama, ay sapat nang palatandaan upang ito ay madaling makilala. At ang hawak nitong bangos na tigbebente.  Maliksi siyang lumapit at binatak ang bata sa liig. “Nakita rin kita!” ang sAbi niyang humihingal. “Ikaw ang dumukot sa pitaka ko, ano? Huwag kang magkakaila!”  Tiyakan ang kanyang pagkakasalita; ibig niyang sa pagkalito ng bata sa pag-aapuhap ng isasagot ay masukol niyang buong-buo. Ngunit ang bata ay mahinahong sumagot:  “Ano hong pitaka? “ ang sabi. Wala ho akong kinukuha sa inyong pitaka.“  “Ano wala!” pasinghal na sabi ni Aling Marta. “Ikaw nga ang dumudukot ng pitaka ko at wala ng iba. Kunwa pa’y binangga mo ‘ko, ano ha ? Magaling,......

Words: 13887 - Pages: 56

Premium Essay

“Do You Believe in Philippine Mythology and Folklore?”

...mythological creatures. The Aswang is one the most famous of these Philippine mythological creatures. The aswang is a ghoul or vampire, an eater of the dead, and the werewolf. There is also the (Agta) a black tree spirit or man. Filipinos also believed in the Dila (The Tongue), a spirit that passes through the bamboo flooring of provincial houses, then licks certain humans to death. Filipino mythology also have fairies (Diwata and Engkanto), dwarfs (Duwende), Kapre (a tree-residing giant), Manananggal (a self-segmenter), witches (Mangkukulam), spirit-summoners (Mambabarang), goblins (Nuno sa Punso), ghosts (Multo), fireballs (Santelmo), mermaids (Sirena), mermen (Siyokoy), demon-horses (Tikbalang), (Hantu Demon), demon-infants (Tiyanak), and the (Wakwak) a night bird belong to a witch or vampire or the witch or vampire itself in the form of a night bird. DEFINITION OF TERM Creature-is a image person whose position or fortune is owed to someone or something and who continues under the control or influence of other person or thing. Deity- is a recognised preternatural or supernatural immortal being, who may be thought of asholy, divine, or sacred, held in high regard, and respected by believers, often religiously referred to as a god. Entity-is something that has a distinct, separate existence, though it need not be a material existence. In particular, abstractions and legal fictions are usually regarded as entities. Ethic Group-is a native, national, indigenous,......

Words: 2637 - Pages: 11

Free Essay

The Witch by Edilberto Tiempo

...to hold her child. She didn’t want to offend Minggay. As the witch gave the child back she said, “He has a very smooth skin.” A few days later the boy had skin eruptions all over his body that never left him. Minggay’s only companions were a lean, barren sow and a few chickens, all of them charcoal black. The sow and the chickens were allowed to wander in the fields, and even if the sow dug up sweet potatoes and the chickens pecked rice or corn grain drying in the sun, they were not driven away by the neighbors because they were afraid to arouse Minggay’s wrath. Besides the sow and the chickens, Minggay was known to have a wakwak and a sigbin. Those who claimed to have seen the sigbin described it as a queer animal resembling a kangaroo: the forelegs were shorter than the hind ones: its fanlike ears made a flapping sound when it walked. The wakwak was a nocturnal bird, as big and black as a crow. It gave out raucous cries when a person in the neighborhood had just died. The bird was supposed to be Minggay’s messenger, and the sigbin caried her to the grave; then the witch dug up the corpse and feasted on it. The times when I passed by the hut and saw her lean sow and her black chickens, I wondered if they transformed themselves into fantastic creatures at night. Even in the daytime I dreaded the possibility of meeting her; she might accost me on the trail near her hut, say something about my face or any part of it, and then I might live the rest of my life with a......

Words: 2479 - Pages: 10