Free Essay

Wassup My Homies

In: Business and Management

Submitted By nickpik17
Words 398
Pages 2
Algemene regels

• Deelnemers dienen zelf zorg te dragen voor persoonlijke eigendommen, zoals geld, waardepapieren, foto- of filmapparatuur, sieraden e.d.
• De school is niet aansprakelijk voor diefstal van persoonlijke eigendommen. Bij constatering van diefstal of verlies van persoonlijke eigendommen moet zo snel mogelijk ter plaatse aangifte bij de politie worden gedaan.
• Van een ieder die deelneemt aan een schoolreis of excursie wordt verwacht dat hij/zij de regels van het reis- en excursiereglement naleeft.
• De deelnemer die zich niet aan de regels houdt, zal daarop door de begeleiders aangesproken worden. Bij herhaalde afwijking van de geldende regels wordt de deelnemer naar “huis” gestuurd en meldt hij/zij zich bij de adjunct-directeur. Vervolgens kan de deelnemer door de directie geschorst of verwijderd worden.
• De deelnemer moet voorzien zijn van een geldig legitimatiebewijs.

Reisreglement

• Het is verboden te roken in de transportmiddelen, zoals bussen e.d.. Uiteraard gelden er ook rookverboden in alle openbare gebouwen. Roken op de ferry is toegestaan, met inachtneming van het huisreglement van de ferry maatschappij.
• Het deelnemen aan activiteiten is verplicht. Een actieve houding is vereist.
• Het zelf meenemen of het ter plaatse kopen van alcoholhoudende dranken, anders dan in een bar of op een terras, is verboden. In de boot en in de bus wordt dus ook niet gerookt en/of alcohol gebruikt. Misbruik van alcohol wordt niet getolereerd.
• Het bij zich hebben en/of gebruiken van (soft)drugs is verboden!
• Als de deelnemer de bus of boot gemist heeft, is hij verplicht om de groep op eigen kosten na te reizen. Hij of zij neemt in dit geval onmiddellijk contact op met het daartoe verstrekte telefoonnummer.
• Elke deelnemer is verantwoordelijk voor het netjes, schoon en in ongeschonden staat achterlaten van de verblijfplaats in de boot of bus. Indien een deelnemer, al dan niet moedwillig, schade toebrengt aan eigendommen van derden, zal deze schade te allen tijde verhaald worden op de deelnemer of diens ouders/verzorgers. Waar mogelijk zal de deelnemer ter plaatse voor de kosten op moeten draaien.

Marktdagreglement

• Elke deelnemer is verantwoordelijk voor het netjes achterlaten van de omgeving waarin de deelnemers zich bevinden.
• Het zelf meenemen of het ter plaatse kopen van alcoholhoudende dranken, is verboden op de locatie van de markt.
• Het bij zich hebben en/of gebruiken van (soft)drugs is verboden!
• Bij eventuele gezondheidsproblemen op de marktdag moet de desbetreffende persoon zich melden bij de coördinator/begeleider.

Similar Documents

Free Essay

Education

...들려  제발 날 떠나가지마  민경 RAP] 세상과 너 둘중에 택하라면 하나  내 전불 빼앗아도 너라면 난 좋아  낮이나 밤이나 사랑에 난 목마른 자  널 이젠 잊자 이런 나의 같잖은 다짐이 또 다시 나를 울려 들려  효민 RAP] 너에게 바라는건 오직 너야  너 없인 아무것도 할수 없는 나야  이 노랠 들으면 제발 너 돌아와 돌아와  효민) 사랑하면 할수록 점점 야위어만 가  오직 내겐 너 하나뿐야  해리) 우리 사랑했잖아 제발 날 울리지마  날 두고 떠나가지마  화영 RAP] Yeah uh uh 결국 넌 돌아서 나는 또 막아서  자존심 다 버리고 미친척 널 따라서  가슴이 되려 나를 다그치고 말했어  세상에 하나뿐인 널 잃지는 말랬어  나는 또 웃는척 그냥 멀쩡한척  너에게 부르는 마지막 나의 이 노래  소연) 제발 날 떠나가지마 아무 말도 필요 없죠 나의 눈 속엔 가득하죠 그댈 향한 그 설레임이 보이나요 내 눈 속의 그 속삭임이 숨겨왔던 마음 줄래 내 손 잡아줄래 난 너를 놓지 않을래 기다릴게요 오직 그대 하나만 When I fall 첫눈에 반해버린 걸 Cuz when I fall 사랑에 빠져버린 걸 시간이 멈춘 것 같아 온 세상이 내 것 같아 I'm fallen in love with you 나를 보는 그 미소에 난 꿈을 꿔요 달콤함에 행복해서 깨고 싶진 않아 느끼나요 두근두근 떨리는 내 맘을 받아줘 I wanna call you my boo my boo 그대 맘을 줄래 난 항상 간직할래요 기다릴게요 오직 그대 하나만 When I fall 너에게 반해버린 걸 Cuz when I fall 사랑에...

Words: 24612 - Pages: 99