Free Essay

Why I Love It

In: Novels

Submitted By amelkajazz
Words 474
Pages 2
be /bi/ become /byKam/ begin /byGin/ break /brejk/ bite /bajt/ bring /bryń/ build /byld/ buy /baj/ catch /kecz/ choose /czułz/ come /kam/ cost /kost/ cut /kat/ do /du/ draw /dżro/ drink /dżrynk/ drive /dżrajw/ eat /iit/ fall /fol/ feel /fiil/ fight /fajt/ find /fajnd/ fly /flaj/ forget /forGet/ get /get/ give /gyw/
-
go /goł/ have /hew/ hear /hiir/ hide /hajd/ hit /hyt/ hurt /hert/ keep /kiip/ know /noł/ learn /lern/ leave /liiw/ let /let/ lose /luuz/ make /mejk/ mean /miin/ meet /miit/ put /put/ read /riid/ ride /rajd/ ring /ryń// run /ran/ see /sii/ sell /sel/ send /send/ show /szoł/ sing /syń/ sit /syt/ speak /spiik/ spend /spend/ stand /stend/ steal /stiil/ swim /słym/ take /tejk/ teach /tiicz/ tell /tel/ think /fynk/ throw /froł/ understand /anderStend/ wear /łer/ win /łyn/ write /rajt/
- | was/were /łoz/łer/ became /byKejm/ began /byGen/ broke /brołk/ bit /byt/ brought /brot/ built /bylt/ bought /bot/ caught /kot/ chose /czołz/ came /kejm/ cost /kost/ cut /kat/ did /dyd/ drew /dżru/ drank /dżrenk/ drove /dżrołw/ ate /et/ejt/ fell /fel/ felt /felt/ fought /fot/ found /faund/ flew /flu/ forgot /forGot/ got /got/ gave /gejw/
-
went /łent/ had /hed/ heard /herd/ hid /hyd/ hit /hyt/ hurt /hert/ kept /kept/ knew /nju/ learnt /lernt/ left /left/ let /let/ lost /lost/ made /mejd/ meant /ment/ met /met/ put /put/ read /red/ rode /rołd/ rang /ren/ ran /ren/ saw /so/ sold /sołld/ sent /sent/ showed /szołd/ sang /sen/ sat /sat/ spoke /społk/ spent /spent/ stood /stud/ stole /stołl/ swam /słem/ took /tuk/ taught /tot/ told /tołld/ thought /fot/ threw /fru/ understood /anderStud/ wore /łor/ won /łan/ wrote /rołt/
- | been /biin/ become /byKam/ begun /byGan/ broken /brołken/ bitten /bytn/ brought /brot/ built /bylt/ bought /bot/ caught /kot/ chosen /czołzen/ come /kam/ cost /kost/ cut /kat/ done /dan/ drawn /dżron/ drunk /dżrank/ driven /dżrywn/ eaten /iitn/ fallen /folen/ felt /felt/ fought /fot/ found /faund/ flown /flołn/ forgotten /forGotn/ got /got/ given /gywn/
-
gone /gon/ had /hed/ heard /herd/ hidden /hydn/ hit /hyt/ hurt /hert/ kept /kept/ known /nołn/ learnt /lernt/ left /left/ let /let/ lost /lost/ made /mejd/ meant /ment/ met /met/ put /put/ read /red/ ridden /rydn/ rung /ran/ run /ran/ seen /siin/ sold /sołld/ sent /sent/ shown /szołn/ sung /san/ sat /sat/ spoken /społken/ spent /spent/ stood /stud/ stolen /stołlen/ swum /słam/ taken /tejken/ taught /tot/ told /tołld/ thought /fot/ thrown /frołn/ understood /anderStud/ worn /łorn/ won /łan/ written /rytn/
- | być stać się zacząć łamać gryźć przynosić budować kupować łapać wybierać przychodzić kosztować ciąć robić rysować pić jechać jeść upadać czuć walczyć znaleźć lecieć zapominać dostać dawać do góry iść mieć słyszeć ukrywać uderzać ranić trzymać znać uczyć się opuszczać pozwalać gubić produkować znaczyć spotykać kłaść czytać jeździć (na rowerze) dzwonić biec widzieć sprzedawać wysyłać pokazywać śpiewać siedzieć mówić wydawać, spędzać stać krasć pływać brać uczyć kogoś mówić myśleć rzucać rozumieć nosić wygrywać pisać |

Similar Documents

Free Essay

Why I Love Pizza

...Home / Miscellaneous / Why I Love Pizza – A Personal Essay About My Favorite Food Why I Love Pizza – A Personal Essay About My Favorite Food Posted by: I Dream Of Pizza in MiscellaneousNovember 21, 2008 Ever since I was a little boy, pizza has always had a special place in my heart. From pizza day in the school cafeteria to pizza parties at sleep away camp, there was nothing more exciting than when that cardboard box was opened to reveal a round pie with eight delicious slices waiting to be devoured. Early on I learned that everybody eats their pizza differently. There are those who fold their slices in half, those who eat their slices with two hands, and those who (dare I say) like to cut their pizza with a fork and knife. Some people soak up the olive oil with a napkin, while others don’t mind a greasy slice. Some people like the crust, while others live for that first bite. Some people decorate their slices with spices, while others like it plain. Nearly any ingredient can be put on pizza. From pepperoni and anchovies to barbecue chicken and pineapple, every pizza pie is like a unique work of art. Every pie is a different shape and size. There are thin crust pies, deep dish pies, and everything in between. There are pies with different cheeses and tomato sauce, or even pies with a completely different base altogether. Growing up in the suburbs of Washington, DC there weren’t so many great options for pizza. Ordering in from Domino’s and Pizza Hut was a weekly......

Words: 454 - Pages: 2

Free Essay

Why I Love Football

...žrtvujemo u rasprave, sukobe, svađe u vezi sa tom neobičnom delatnošću? Pretpostavljam da ima više odgovora. Neko se prazni kroz posmatranje igre, izbacuje svoje dnevne frustracije, kod kuće i na poslu ga ne vole i ne poštuju, pa, bar, negde da bude svoj, jak, autoritativan; može da se nadgornjava, svađa i prepisuje po novinama, raspravlja po kafanama, objavljuje svoje misli na blogovima. Neko se kladi, i tako popravlja kućni budžet. Neko beži u snove, kao kad gleda film ili čita knjigu. Evo moj slučaj: ja, recimo, više volim da gledam loš fudbal nego loš film. Loš film nikad ne postaje bolji. A rđava ili osrednja utakmica može se pretvoriti u čudo. Dovoljan je jedan trenutak, nekoliko sekundi, čas, hip. Sednem, na primer, da gledam finale Lige šampiona, igraju Mančester i Čelsi, u Moskvi. Niti posebno volim jedne, niti druge. Ja sam, lično, voleo desnu nogu Dejvida Bekama. I levu nogu Dejvida Bekama, što bi rekao Hju Grant u božićnom remek-delu „Ustvari ljubav“. Ostale sam poštovao, Hjuza, Šeringema, naravno Skolsa, a razume se i Aleksa Fergusona. Poštovanje, to da. Ali, ne više od toga. I, povrh svega, pojavio se Arsenal, do Vengera sasvim nezanimljiv tim, od Vengera - tiha patnja svakoga ko misli da je fudbal umetnička forma. Odmah ću reći, za sve Fergusonove ili Ulijeove i Benitezove titule, Murinjove sisteme, za sve one što me ubeđuju kako „umiranje u lepoti“ nije smisao fudbala. Nego šta je smisao fudbala? Titule? Lova? Moć? Ne, smisao fudbala je u igri, a......

Words: 1459 - Pages: 6

Premium Essay

Why Do I Love Ophelia

...“But never doubt I love” (2.2.119). Hamlet proclaims his feelings for Ophelia, assuring her that he will always love her. Hamlet gives Ophelia the mindstate that she should trust the love she receives. Love heavily impacts and drives Ophelia’s actions throughout the play, The Tragedy of Hamlet, Prince of Denmark by William Shakespeare. Ophelia’s desires push her to be intimate with Hamlet and eventually drive her to madness resulting in her death. Ophelia’s loving and trusting nature compels her to obey her father. She trusts her father’s judgement, but also wants to trust Hamlet’s love for her. Ophelia has very strong feelings and has put a lot of trust in Hamlet so when her father asks “Do you believe his tenders” (1.3.45-112). Ophelia...

Words: 1054 - Pages: 5

Premium Essay

Why Do I Love Lucy

...inspiration behind the show of I love Lucy was the real deal. All shows on tv were going away, so people were drawing away from television. Who came up with this idea and why? When it went public, and the star of the show. The character that saved television was created by a female director, which was so important because she open doors for females. You would never associate Madelyn Pugh Davis with the outlandish behavior and outrageous situations personified by Lucille Ball in her madcap heyday.Yet the quietly elegant, she was a sole female writer for I love lucy, who died in April at 90. Her and her partner Bob Carroll jr It took the lots of effort and hard work to create this , in concert with their mentor, the producer and head...

Words: 805 - Pages: 4

Premium Essay

Why I Love Getting High

...I love getting high. I need to. I do it almost everyday after school, to destress from my curricular activities and forget my problems. It started off slow, a little here a little there. 20 minutes a day turned into 30. 30 into 40, and all of the sudden I’m spending an hour higher than the debt ceiling in 2011. That’s only on the weekdays. If I don’t get high I feel terrible. Some nights, I can’t sleep and I have to escape the house to get wired. My mom tells me it’s getting in the way of school work. She’s probably right to some degree , but I do it anyways. I guess one could say I’m addicted. Indeed, I love to run. A year ago, I was in sad shape. I could barely run a mile without gasping for air. I avoided the mirror regularly,...

Words: 670 - Pages: 3

Premium Essay

Why I Love Football Research Paper

...Football Football is one of the coolest sports in my opinion, because i love to hit people and catch the football. I have been playing this sport since i was a little kid and every time i get on that field i always get a rush. I always get pumped up and ready to play one of the greatest sports out there, and I strive to give it my all the whole game. For this sport it takes a lot to compete, in this game you have to be really tough because you will have guys gunning at you all night wanting to take your head off and make sure you don't get back up. Football takes mental fitness to play this game also. If you play on the offencive side of the ball this is tested every game, because you have to know who your blocking and know where the play is going and you have to know what route to run if you are a wide receiver. If you are a wide receiver you have to know the snap count and make sure you don't jump and then you get a 15 yard penalty for jumping and your coaches will not be happy....

Words: 591 - Pages: 3

Premium Essay

Personal Narrative: Why I Love Softball

...When I first started to play softball I had no idea what I was doing. At first I didn’t really like but I still gave it a try; then I grew to love it. I always loved practicing and learning new things and getting better. When I wouldn’t be practicing I would watch the college softball leagues on television. I would always practice with my dad or my sister and we would have a fun time practicing. I liked being a part of a team and having something fun to focus on. I like softball because it always kept me distracted and gave me something positive to do. It created time for me to spend with my dad and sister. I have some great memories from our times practicing together. I liked it when I would have games because sometimes I would go watch the...

Words: 326 - Pages: 2

Premium Essay

Why I Love My Strict Chinese Mom

...Sophia Chau-Rubenfeld tells her story of how her mothers ”tough love” parenting methods raised her into a strong and independent girl who can make her own decisions. 18-year-old Chau-Rubenfeld thinks her rearing was good, and decided to write an official essay back to her mother, where she tells about how good it is to be raised by a so called tiger mom. She admits that her mum was very strict but that is only something she is very happy for to this very day. Text 2 "Let them eat pizza: Parenting guru's recipe for bringing up children" by Sdr. Bryan Caplan tells us a whole different point of view on the raising of children. Caplan claims, that children should be able to do whatever they want. He thinks that parents are trying too hard to raise their kids into succesfull adults. Text 3 In the ”Summerhill ­ a radical approach to child rearing" by A.S. Neill is a General Policy Statement taken from the Summerhill School’s website. Neills opinion is like Dr.Bryan Caplans. He thinks that parents are pushing their children too much and have too high exspectations. He also talks about children’s creativity, which is hard to keep up, when all the other subjects at school fill up all the time. 2. How does A.S. Neill engage the reader in text 3? The General Policy statement is taken from the official website of Summerhill School. So it would be obviously a good thing to say positive things about the school: ”I would rather Summerhill produce a happy street sweeper than a......

Words: 932 - Pages: 4

Premium Essay

Personal Narrative Essay: Why I Love Baseball

...I'm gonna tell you about my favorite sport, baseball. I love this sport because of all the memories I have had with it. I like it because it's so fun and it feels great to hit the ball and score for my team. Also when i'm on the field it is great because if the batter hits it to me it is exciting because I have a chance to get him out at first. I love baseball and one of the main reasons is that it is fun. Me and family have a favorite team and that is the cleveland indians. Me and family love to watch them play. It is also fun to play with your friends at a local field. I personally love doing that because it is a great time passer to. But also if you play for a recreational department or for a school team. I play for a team and the rec department and it is great to play for someone and to play competitive. And when you play for a school team then you will play to win. But you can still have fun while playing it....

Words: 653 - Pages: 3

Premium Essay

Personal Narrative: Why I Love Hip Hop Music

...you're looking for the best sounds of your life enter the planet of Hip-Hop. In my opinion Hip-Hop is the best music you can listen to on this here planet. I love Hip-Hop because the lyrics are good, it's fun to dance too, and it has a good message.One of the main reasons I love Hip-Hop music is that the lyrics are good. Whenever i hear Hip-Hop i always here the lyrics come together and create a message. I am not the only one who feels this way for example James McBride stated in his essay that It is a music that defines definition, yet defines our collective societies in immeasurable ways. Another reason why the lyrics are great is that it inspires me to do something with my life. I find that when I play the music I want to get active and move around, which is great for my health. This reason really confirms why hip hop music is the best thing around....

Words: 450 - Pages: 2

Premium Essay

I Love New York

...i love new york i love new york why? i love new york why? i love new york why? i love new york why? i love new york why? i love new york why? v i love new york why? i love new york why? vv i love new york why? i love new york why? v i love new york why? i love new york why? i love new york why? i love new york why? i love new york why? i love new york i love new york why? i love new york why? i love new york why? i love new york why? i love new york why? i love new york why? i love new york why? i love new york why? i love new york why? i love new york why? i love new york why? i love new york why? why? i love new york why? i love new york why? i love new york why? i love new york why? i love new york why? why? i love new york why? i love new york why? i love new york why? i love new york why? i love new york why? i love new york why? i love new york why? i love new york why? i love new york why? i love new york why? i love new york why? i love new york why? i love new york why? i love new york why? i love new york why? i love new york why? i love new york why? i love new york why? i love new york why? i love new york why?...

Words: 274 - Pages: 2

Free Essay

Taeyeon – Love, That One Word Lyrics

...Taeyeon – Love, That One Word Lyrics English Translation: Without anyone knowing, without even me knowing I don’t know when but you came into my heart Tears fell yesterday and tears are falling again today With my head down low, I’m looking at you Love has come without you knowing Without any reason, you’re in my heart All alone, I repeat these words as I cry Do you know? The one word that you draw inside of me The one word that is always hidden inside of me I’m looking at you, I’m always by your side But I can’t say the words I love you Always be by my side, only you be by my side Those words are still inside of me All alone, I repeat these words as I cry Do you know? The one word that you draw inside of me The one word that is always hidden inside of me I’m looking at you, I’m always by your side But I can’t say the words I love you Words that my heart says I love you more than myself I want to love you The one word that you draw inside of me The one word that is always hidden inside of me I’m looking at you, I’m always by your side But I can’t say the words I love you Romanized: Amudo moreuge najocha moreuge Eonjebuteoinji geudaega nae mame Eojedo nunmuri oneuldo nunmuri heulleo Gogaereul sugin chaero nan geudael bonae Sarangeun geureoke geudaega moreuge Amu iyu eobsi geudaereul nae mame Hollo ireoke imal doenoeimyeo uneun Nareul geudaeneun aneunji Neon nae ane geuryeonoheun hanmadi Neul naeane sumgyeowatdeon hanmadi Geudaereul......

Words: 1001 - Pages: 5

Free Essay

Agony Article

...Agony Article What makes a relationship fresh? Hi my name is Sandra I come from a town close to Sheffield which is called Rotherham it’s a small town which can only hold a few thousands. I am aged 25 and I have recently met this Gentlemen aged 27 I have fell in love with him he was is so sweet to me and kind and I have always trusted him for the past few years he’s been miserable please tell me how to make him love me again? Imad Says: Take advantage of new technology; text and send e-cards. With so many of us pressed for time, why not use technology to “keep in touch” during the day. A compliment, an affection or a quick “Hello, You are being thought of” via text can spark anyone’s day. E-cards are fast, and convenient. There are many sites that allow you to send them for free. You can find any type of sentiment from cute and funny, to serious and romantic or teasingly sexy. The bonus is that you can include a personal message along with it if you’d like. Hold hands, hug and give quick kisses often. Nothing is as good for the soul and the emotional health of a person as the human touch. As teenagers, we hold hands, give quick kisses as hello and goodbye and cuddle as we sit close. Why not keep that sense of youth no matter how old we are or how long we have been have together as a couple? Holding hands keeps a connection and closeness, no matter what we are doing. An enthusiastic hug uplifts us; a quick kiss says “glad to see you”. You must convince your husband to take......

Words: 69394 - Pages: 278

Free Essay

Poem from the Heart

...the moment I saw you I know we're meant' to be From the moment you walk I hope you are mine I do everything to be with you To prove that I love you You are my weakness My Sweetest Happiness Waking up each morning to see you My heart belongs to you Dreaming of you every night Thinking of what you're doing right now You are my world The feeling that can't hide anymore I care for you because you are my life YOU'RE GONE The selfish me, who thought only myself The heartless me, who didn't know your feelings The foolish me, who always hurt you The worthless me, who didn't deserve your love Could I stop the time and go back to the past To see the things that I'm seeking for Could I change the time and return to that place To hear the whisper that I'm listening for I couldn't believe that I'm already changed for you Now I'm ready to fall in love with you I want to make you happy and to see you're smiling To show you how much I appreciate your love But I was too late to do what's right Why I'm such a fool for not recognizing you I was wrong to hurt you that way Give me one more chance to erase the bad memories of me When my heart finally start to beats for you Now you're gone and nothing is left Come back to me, I can't face my life now It's hard to live now without you GET OVER YOU Don't say a word that cause you to hurt me Don't say a phrase that couldn't be true I want to stay into this moment even though I knew......

Words: 2043 - Pages: 9

Premium Essay

Love

...then I’ll hug you as tight as I could and tell Death, “Let’s go. I’m ready!”  0102. I miss you not because you miss me but because you taught me how to feel the emptiness when you’re not here. I love you not because you love me but because you taught me everything I never knew existed before. 0103. When you leave, remember the place where you left me cause I’ll still be there waiting for you. But if you go back and I’m no longer there, it means that I love you too much so I went to search for you.  0104. It’s a risk having you cause it’s like stealing an angel from heaven. If I’d be punished for that, I’d rather accept it than give you back cause I know that I’d never have another you in my life again.  0105. I dreamed of a wedding of elaborate elegance, a church filled with flowers and friends. I asked him what kind of wedding he wished for, he said, “One that will make you my wife.”  0106. I’m not asking you to stay for the rest of my life, stay as long as you want. No why’s, no how’s, no but’s, no promises. Just stay. It’s more than enough.  0107. I’m not sure what I am to you and what we are right now but what really matters is you’re so damn special to me and I mean my life only for you. All I’m after is for you to know, you don’t have to feel the same. 0108. I may not be with you always but I promise you one thing. I’m gonna be there on your wedding day and I’m gonna sit beside you while saying the words, “Yes, Father. I do.”  0109. Written with......

Words: 4310 - Pages: 18