Free Essay

Asdd

In:

Submitted By domasxxm
Words 604
Pages 3
Daueso planas - pagal šį planą JAV 1924-1928 m. suteikė Vokietijai milžinišką paskolą, kad ši atkurtų savo ekonomiką.
Kelogo - Briano paktas - 1923 - Šveicarijoje pasirašyta Lozanos sutartis tarp Turkijos ir Graikijos, Bulgarijos bei kitų Pirmojo pasaulinio karo dalyvių, nustačiusi šiuolaikinės Turkijos sienas.1929 - Įsigaliojo Kelogo-Briano paktas, pasmerkęs karą kaip užsienio politikos priemonę.
1918 m. – 1939 m. TARPUKARIS
1919 m. balandį įkurta Tautų Sąjunga turėjo užtikrinti taiką pasaulyje. Tačiau ji buvo neveiksminga dėl to, jog JAV joje nedalyvavo, o Vokietija, Japonija, SSRS ir Italija buvo nesuvaldomos.
1931 m. Japonija įsiveržė į Mandžiūriją. 1935 m. Italija pradėjo karą su Abisinija, kuri buvo viena iš kelių nepriklausomų Afrikos valstybių. Tautų Sąjunga ėmėsi prieš Italiją ekonominių sankcijų, tačiau jos buvo nesėkmingos. Tai Hitleriui parodė Tautų Sąjungos silpnumą ir paskatino sulaužyti Versalio taikos sutartį.
Demokratinės valdymo formos šalys: Norvegija, Švedija, Danija, Suomija. Airija, Jungtinė Karalystė. Olandija, Belgija, Liuksemburgas, Prancūzija, Šveicarija. Čekoslovakija.
Autoritarinio valdymo šalys: Portugalija, Ispanija. Vengrija, Austrija. Rumunija, Jugoslavija, Bulgarija, Albanija, Graikija, Turkija. Lenkija, Rytų Prūsija. Lietuva, Latvija, Estija.
Totalitarinis valdymas: Italija (Musolinis arba „Dučė“; 1922 – 1943 m.). Vokietija (Hitleris arba “Fiureris”; 1933 – 1945 m.). SSRS (Stalinas; 1924-1953 m.).

Veimaro Respublika – demokratinė Vokietijos valstybė, gyvavusi nuo 1919 m. iki 1933 m. Respublikai buvo suteiktas šis pavadinimas pagal Veimaro miestą, kur buvo priimta naujoji konstitucija po Vokietijos Imperijos panaikinimo pralaimėjimus Pirmajame pasauliniame kare.
Vokietijos bandymas sukurti liberialią demokratinę sistema Vokietijoje. Bet galimybe tapti demokratijos garantu Vokietija nepasinaudojo. 1933 m. po Nacionalsocialistų partijos ir Adolfo Hitlerio iškilimo į valdžią, buvo sugriauta demokratinė sistema. Tai ir lėmė Veimaro Respublikos žlugimą.
Didžioji ekonominė krizė (Didžioji depresija) –1929–1933 metais ir apėmusi visas ūkio šakas ir valstybes.
Krizė prasidėjo Jungtinėse Amerikos valstijose po juodojo ketvirtadienio, po panikos Niujorko vertybinių popierių biržoje Volstrite 1929 m. spalio 24 d., staiga nukritus akcijų kainoms, po ko prasidėjo bankrotų ir įsiskolinimų virtinė, apėmusi visas kapitalistines valstybes. Todėl sakoma, kad Didžiąją depresiją sukėlė 1929 m. Volstrito finansų krizė - "juodasis" 1929 m. spalio 29 d. antradienis.
Didžioji Depresija skirtingose šalyse baigėsi skirtingu laiku: JAV jos pabaiga laikomas II Pasaulinis karas.
Krizės pasekmės: JAV didžiąją krizę padėjo spręsti Naujasis kursas, ekonominių reformų programa, įvesta JAV prezidento Ruzvelto 1933–1939. Tada išpopuliarėjo idėja, kad valstybė turi kištis į ekonomiką. Ši idėja paskui daugelį metų dominavo laisvosios rinkos valstybėse.
Viena iš Didžiosios depresijos priežasčių laikoma spekuliacija akcijų biržoje. Alternatyvą pateikia austrų mokslininkai Liudvikas von Misesas, Murrajus Rothbardas ir Fridrihas Hayekas, kritikuodami Keyneso teoriją. Jie nurodo, kad pagrindinė Didžiosios Depresijos priežastis buvo ekonominiai ciklai ir valstybės kišimasis į ūkį, ypač į pinigų ir kreditų sritis.
Faktai apie Didžiąją Depresiją JAV: atsirado 13 milijonų bedarbių; pramonės gamyba tarp 1929 ir 1932 m. nukrito 45%; namų statyba tarp 1929 ir 1932 m. nukrito 80%; tarp 1929 ir 1932 m. subankrutavo 5000 bankų; tuo metu JAV gyveno apie 125 mln. žmonių.
Trečiasis Reichas – 1933-1945 m. egzistavusios hitlerinės Vokietijos neoficialus pavadinimas. Trečiojo Reicho terminą hitlerinė propaganda vartojo siekdama sudaryti Vokietijos imperijos tęstinumo įspūdį:
Trečiojo Reicho pradžia buvo daug žadanti ne tik Vokietijai, bet kėlė susižavėjimą ir visoje Europoje. Vokietijoje iki minimumo sumažėjo nedarbas, buvo įveikta ekonominė krizė, savotiškai denonsuota Versalio sutartis bei perginkluotas ir sustiprintas Vokietijos vermachtas Tačiau kartu su šiais pozityviais veiksniais prasidėjo ir visuotinis žydų, politinių priešininkų persekiojimas, koncentracijos stovyklų steigimas.
Nuo 1936 m. Trečiasis Reichas pradėjo vykdyti agresyvią užsienio politiką. 1936 m. buvo užimta demilitarizuotoji Reino zona, 1938 m. kovo 12 d. įvykdytas Austrijos anšliusas, vėliau – 1938 rugsėjo 28 d. Miuncheno suokalbis nulėmė tai, kad buvo prijungtas Sudetų kraštas, 1939 m. kovo 14 d. užimta Čekoslovakija, 1939 m. kovo 22 d. – Klaipėdos kraštas, 1939 m. rugpjūčio 23 d. pasirašytas Molotovo-Ribentropo paktas. A. Hitleris paskelbė ultimatumą Lenkijai dėl vadinamo Dancigo koridoriaus.

Similar Documents

Free Essay

Asdd

...Another effect of watching television is television’s capacity as an outlet for procrastination. Endless hours can be spent in front of the television effortlessly. The tendency to do this can also increase when one is trying to avoid certain tasks, like studying. Also the amount of media a single television contains can keep a person engaged for prolonged periods of time. All one has to do it press a button and the channel will change providing more for one to watch. This means that the more channels a television has the greater the amount of time can be spent watching it. Procrastination can have a crippling effect on productivity, a television will only increase ones procrastination and cause students to develop poor study habits, such as cramming at the last minutes and rushing through assignments. One of the greatest adversaries students face from increasing the amount of television they watch is that television is not intellectually stimulating. Despite its ability to provide information, watching a television requires minimal effort and cognition. Unlike reading and critical thinking, watching television can cause a person to become apathetic and even lazy. Student need to keep their minds active and prepped for learning; this is hindered by watching television because the state a televisions can leave ones mind makes it especially hard to focus on studying and learning. Student need to study. Televisions, despite the few redeeming qualities they posses, have a negative...

Words: 285 - Pages: 2

Free Essay

Asdd

...LIST OF PEC CPD ACTIVITIES PLANNED FOR YEAR 2015 |Sr. # |Course Title |Location |Date |Collaboration |Resource Person | | | | | | | | |1 |Construction Management: Software Application PRIMAVERA-P6 |PEC HQ, Islamabad |28th January 2015 |PEC |Engr. Tabjeel Ashraf | | | | |(Wednesday) | | | |2 |Presentation Skills and Report Writing for Engineering |City University, Peshawar |29th January 2015 |PEC & CUSIT Peshawar |Engr. Dr. Attaullah Shah | | |Managers | |(Thursday) | | | |3 |Managing Health and Safety at Workplace |UET Lahore ...

Words: 832 - Pages: 4

Premium Essay

Asdd

...Gender Gender socialization is the learning of gender roles through social factors such as families and the media. Humans are born with a biological sex and tend to develop a social gender. The way that a certain person, either male or female, should present themself is taught. Through every family and individual, gender roles are being taught differently, and through the teaching they have a certain character in which they hold. Based on genders, some people may be treated different by others and even looked at differently. My uncle has a daughter and a son; he tends to play rougher with his son than his daughter because of their difference in gender. The daughter seems to play much nicer and friendlier than pushing others into the dirt, preventing them to score. In the Samoan culture as well, the women are the ones who serve the food, while the men are out doing yard work. The roles of the gender are taught based on the knowledge of the teacher and what they have been exposed to. For example, Tarzan was a man, who grew up with apes. All of his life he carried himself as an ape because that was the only thing he was exposed to. But, the minute he found out that he was human and surrounded himself with them, he started to act the way humans act. He conformed to them, but he if he wasn’t exposed to that environment he would always think that he was just another ape. Likewise, with the roles of gender, you’ll only act upon what you are taught as a male or female. In some households...

Words: 831 - Pages: 4

Free Essay

Asdd

...FPRIVATE "TYPE=PICT;ALT=Nam Programming" Samsung sph-n240, n400, a460, a500, etc Nam Programming :Nam Set: ##SpcTest Mode: 47*869#1235Debug Menu: ##33284,okService Menu: Menu+8+0 (#889)Reset (Life time, Clear Memory, etc): ##786,okA-key: ##2539,okLabel Selection: ##3882,okLabel(Home, Work, etc) : **523,okNGG Setting (Gateway, etc.): ##2769737,okVocoder: ##8626337,okCAI Change: ##7738,okEnable TTY: ##889,okSamsung a530, a610, a620, a660, a670, etc Nam Programming :Nam Set: Menu, 6, *Nam Set: ##3238, okNam Set: ##SPC (##000000), okService Menu: Menu, 9, *Test Mode: 47*68#13580Test Mode: 47*869#1235Samsung X, E, V, S-series (korean models), e250, v420, s350, etc Nam Programming :Nam Set: 6548#0**4#6Nam Set: 47*869#08#9Nam Set: 74153697193Test Mode: 5809540*45680 (88 - EFS reset)Debug Menu: Menu(hold 2sec)+0, 6725 or 9720 or 1973 or 0415Debug Menu: Menu+0(hold 2sec), 6725 or 9720 or 1973 or 0415Debug Menu: Home(top of keypad)+0, 6725 or 9720 or 1973 or 0415Samsung sch-411, 611, n105, a100, a300, a2000, etc Nam Programming :Nam Set: 47*869#08#9Nam Set: Menu+60Test Mode: *759#813580Test Mode: 5809540*45680A-key: Menu+0, 25##External Audio: Menu+0, ####Debug Menu: Menu+8, 0415 or SpcDebug Menu: Menu+9, 0415 or SpcBrief NAM Programing: Menu+40,626 (not all version)LCD Contrast: Menu+45 (not all version)SIO Mode: Menu+49SIO Mode: Menu+69Samsung N356 (India version) Nam Programming :Test Mode: Menu, 5, down arrow, *Test Mode: **00## (in some flashes)Samsung i700, etc Nam Programming :Nam...

Words: 2352 - Pages: 10

Free Essay

Yes Itis

...Sssssssssssssssssssssssssssssdada Ad Ad A Da A Ds Da D Ada Da Sda Sda Sda Sda Sd Asd Asd Asd Asd Asd Asd Sad Asd Asd Asd Ad Asd As Dasd As Das Da Da Sda Sd Asd Sad Sad Asdasdsada Ad Asd Ad Adasd Asd Asd Asd Asd Asd Dasdasdasd Asasdasdasd Asdd A Adsa Sd Asdadasdas Asasdasd Asasd Asdasdasdasas Dsadad adasdas asd asd asdasd a adasdsadas ass a sad asdsa d as dsa d asd asd ad e r f dsfd dfdfasde sd sdsadf dgfsdfdf sdf df asdfdfd df df dsf dsf sad add sad asd asdd sad asa dsas dasd assd asad ads asad sad asad sad sad asd sd ad asd asd asd asda ad asd ad asd asdsdasd ad adadasd ads adasdaasd asd asdsad sad sad sad sad sd asd sad sad sad asd asd Sssssssssssssssssssssssssssssdada Ad Ad A Da A Ds Da D Ada Da Sda Sda Sda Sda Sd Asd Asd Asd Asd Asd Asd Sad Asd Asd Asd Ad Asd As Dasd As Das Da Da Sda Sd Asd Sad Sad Asdasdsada Ad Asd Ad Adasd Asd Asd Asd Asd Asd Dasdasdasd Asasdasdasd Asdd A Adsa Sd Asdadasdas Asasdasd Asasd Asdasdasdasas Dsadad adasdas asd asd asdasd a adasdsadas ass a sad asdsa d as dsa d asd asd ad e r f dsfd dfdfasde sd sdsadf dgfsdfdf sdf df asdfdfd df df dsf dsf sad add sad asd asdd sad asa dsas dasd assd asad ads asad sad asad sad sad asd sd ad asd asd asd asda ad asd ad asd asdsdasd ad adadasd ads adasdaasd asd asdsad sad sad sad sad sd asd sad sad sad asd...

Words: 275 - Pages: 2

Free Essay

Asdasd

...asd asd adds as asdd asdas ai sd api is fiadhsiuf i Asjdjka sdioa ifsahp fhise fpohidspf hs fhpoasfi ao asd asd adds as asdd asdas ai sd api is fiadhsiuf i Asjdjka sdioa ifsahp fhise fpohidspf hs fhpoasfi ao asd asd adds as asdd asdas ai sd api is fiadhsiuf i Asjdjka sdioa ifsahp fhise fpohidspf hs fhpoasfi ao asd asd adds as asdd asdas ai sd api is fiadhsiuf i Asjdjka sdioa ifsahp fhise fpohidspf hs fhpoasfi ao asd asd adds as asdd asdas ai sd api is fiadhsiuf i Asjdjka sdioa ifsahp fhise fpohidspf hs fhpoasfi ao asd asd adds as asdd asdas ai sd api is fiadhsiuf i Asjdjka sdioa ifsahp fhise fpohidspf hs fhpoasfi ao asd asd adds as asdd asdas ai sd api is fiadhsiuf i Asjdjka sdioa ifsahp fhise fpohidspf hs fhpoasfi ao asd asd adds as asdd asdas ai sd api is fiadhsiuf i Asjdjka sdioa ifsahp fhise fpohidspf hs fhpoasfi ao asd asd adds as asdd asdas ai sd api is fiadhsiuf i Asjdjka sdioa ifsahp fhise fpohidspf hs fhpoasfi ao asd asd adds as asdd asdas ai sd api is fiadhsiuf i Asjdjka sdioa ifsahp fhise fpohidspf hs fhpoasfi ao asd asd adds as asdd asdas ai sd api is fiadhsiuf i Asjdjka sdioa ifsahp fhise fpohidspf hs fhpoasfi ao asd asd adds as asdd asdas ai sd api is fiadhsiuf i Asjdjka sdioa ifsahp fhise fpohidspf hs fhpoasfi ao asd asd adds as asdd asdas ai sd api is fiadhsiuf i Asjdjka sdioa ifsahp fhise fpohidspf hs fhpoasfi ao asd asd adds as asdd asdas ai sd api is fiadhsiuf i Asjdjka sdioa ifsahp fhise fpohidspf hs fhpoasfi ao asd asd adds as asdd asdas ai sd api...

Words: 320 - Pages: 2

Free Essay

Ingineureueriu

...Asdfasdfasdjflkjasl;kdfjasaaaaa Asd F A Sdf As Df Asdd F S Dfasd F A S F A Sdf Asd F Asd F Sadf Sd F Sda F Sda F Asd F Asd F Asdfasdfasdjflkjasl;kdfjasaaaaa Asd F A Sdf As Df Asdd F S Dfasd F A S F A Sdf Asd F Asd F Sadf Sd F Sda F Sda F Asd F Asd f Asdfasdfasdjflkjasl;kdfjasaaaaa Asd F A Sdf As Df Asdd F S Dfasd F A S F A Sdf Asd F Asd F Sadf Sd F Sda F Sda F Asd F Asd f Asdfasdfasdjflkjasl;kdfjasaaaaa Asd F A Sdf As Df Asdd F S Dfasd F A S F A Sdf Asd F Asd F Sadf Sd F Sda F Sda F Asd F Asd f Asdfasdfasdjflkjasl;kdfjasaaaaa Asd F A Sdf As Df Asdd F S Dfasd F A S F A Sdf Asd F Asd F Sadf Sd F Sda F Sda F Asd F Asd f Asdfasdfasdjflkjasl;kdfjasaaaaa Asd F A Sdf As Df Asdd F S Dfasd F A S F A Sdf Asd F Asd F Sadf Sd F Sda F Sda F Asd F Asd f Asdfasdfasdjflkjasl;kdfjasaaaaa Asd F A Sdf As Df Asdd F S Dfasd F A S F A Sdf Asd F Asd F Sadf Sd F Sda F Sda F Asd F Asd f Asdfasdfasdjflkjasl;kdfjasaaaaa Asd F A Sdf As Df Asdd F S Dfasd F A S F A Sdf Asd F Asd F Sadf Sd F Sda F Sda F Asd F Asd f Asdfasdfasdjflkjasl;kdfjasaaaaa Asd F A Sdf As Df Asdd F S Dfasd F A S F A Sdf Asd F Asd F Sadf Sd F Sda F Sda F Asd F Asd f Asdfasdfasdjflkjasl;kdfjasaaaaa Asd F A Sdf As Df Asdd F S Dfasd F A S F A Sdf Asd F Asd F Sadf Sd F Sda F Sda F Asd F Asd f Asdfasdfasdjflkjasl;kdfjasaaaaa Asd F A Sdf As Df Asdd F S Dfasd F A S F A Sdf Asd F Asd F Sadf Sd F Sda F Sda F Asd F Asd f Asdfasdfasdjflkjasl;kdfjasaaaaa Asd F A Sdf As Df Asdd F S Dfasd F A S F A Sdf...

Words: 397 - Pages: 2

Premium Essay

Mr. Computer Tech

...Asdfsaf asdfasfd asdf asddf sad fasd fas fas fas fas dfsd fasd fasds fas fas fsaf asdf as fas fas fas fas fas dfas dfas dfa sf asf asd fasd fsd fsa f asd fasd as fs fas sddf sad fsd sd fas f sd fas f sf sf as fas fs f sf sd fas fsa df sd f asf s fs sd as fdasd sad f asd df saddfsa df asdf sd fsad f sd asd sd as df asf asd fasd fsad f sdf asd fa sdf sddf asd f asfd asd fsad fasdd fasd fasd f sddf sd fsa df saf asd f saf as fs fsad fd sadf sadf sdf sdf asf sd fasd fsd f sdf sd fs sa sd fsad f s asdf asd dfa sf asd fsdad fsa df sa fasd f sadf sd fsd f sdf sd fsd f sadf dasd dfasd df asdf asdd fasd f sdf as df asg arr gw gh asf s dgas dg asg as we f sgf asd f aw f sc faswdf awe fa ewwrf dsa gas f sdaf s dg asd fasdd gas dg asd gasdg asdd gs g a gas dg asdg a rwg sad bg sd gsad g sad g a sdg asdg as dg asdgw qe hg sd fgads df asd gf sagf sadg asd gasd gaw ga wrgt ht yu hs dt yr hr it g sat y ashg set h WET RS GHDFS HGSD HDSF GH sae gsd g dsfg sdfdhg dfsh a fh sdfh gsdfh sdf hsdf h ds...

Words: 263 - Pages: 2