Free Essay

Business

In: Other Topics

Submitted By sashayhunny
Words 6576
Pages 27
CONTOH AYAT-AYAT DALAM PENDAHULUAN Bahagian/Ayat | Struktur | Contoh ayat | | | | | | 1 | Penyataan Isu | Kita tidak dapat dinafikan bahawa kes kemalanagan jalan raya sejak akhir-akhir ini semakin meningkat khususnya pada musim perayaan. | | 2 | Penjelasan isu | Kemalangan ini berlaku secara tidak sengeja dan tidak diduga. | | | Contoh | Misalnya kemalangan yang membabitkan sebuah bas syarikat pengangkutan awam baru-baru ini bukanlah sesuatu yang dingini oleh semua pihak. | | 3 | Ulasan isu | Namun begitu, kemalangan itu tetap berlaku dan menyebabkan banyak nyawa yang terkorban. Hal sedemikian pastinya menyebabkan kesedihan kepada pelbagai pihak, terutamanya ibu bapa, adik-beradik dan keluarga terdekat mangsa. | | 4 | Ulasan isu | | | 5 | Ulasan isu | | | 6 | Kehendak soalan | Oleh sebab itu, pihak bertanggungjawab perlu mengenal pasti punca berlakunya kemalangan ini agar langkah pencegahan dapat dilaksanakan. | |

SENARAI SEMAK STRUKTUR ISI SOKONGAN KARANGAN STPM

Bahagian/Ayat | Struktur | Contoh ayat | | | | | | 1 | Ayat Judul | Salah satu faktor berlakunya kemalangan jalan raya ialah kecuaian pemandu itu sendiri. | | 2 | Ayat sokongan 1 | Ada dalam kalangan pemandu yang tidak memberikan tumpuan terhadap pemanduannya semasa berada di jalan raya. Terdapat dalam kalangan mereka yang berbual-bual dan menggunakan telefon bimbit ketika memandu. Perkara sedemikian menyebabkan mereka tidak dapat memberikan perhatian terhadap keadaan jalan raya, isyarat lampu dan sebagainya ketika memandu. Selain itu ada juga pemandu yang memandu dalam keadaan mengantuk, mabuk dan sebagainya. Walhal perkara seumpama ini perlu dielakkan ketika memandu. | | 3 | Ayat sokongan 1 | | | 4 | Ayat sokongan 1 | | | 5 | Ayat sokongan 1 | | | 6 | Ayat sokongan 1 | | | 7 | Kesimpulan | Jelaslah bahawa pemandu boleh menyebabkan kemalangan jika mereka cuai dan tidak berhati-hati. | |
SENARAI SEMAK STRUKTUR KESIMPULAN KARANGAN STPM

Bahagian/Ayat | Struktur | Contoh ayat | | | | | | 1 | Pernyataan isu | Kesimpulannya, kemalangan jalan raya kerap berlaku sejak akhir-akhir ini dan merupakan punca kematian utama di negara ini. | | 2 | Kesan | Perkara ini menyebabkan kerugian dan kesedihan kepada pelbagai pihak. | | 3 | Pendapat | Oleh sebab itu, sudah sampai masanya semua pihak perlu menggemblengkan tenaga dan usaha untuk mengekang perkara ini. | | 4 | Penilaian | Selama ini segala langkah dan peraturan yang diperkenalkan gagal membendung kejadian yang tragis ini. | | 5 | Cadangan | Ini bermakna sudah sampai masanya kerajaan mengambil tiindakan yang tegas terhadap para pemandu yang cuai ini. | | 6 | Harapan | Semoga tindakan tegas itu akan mengurangkan kematian yang semakin meningkat setiap tahun. | |

“ Punca-Punca Pemanasan Global ”
Kita sering melihat kesan pencemaran alam yang banyak berlaku pada masa ini. Keadaan ini sudah berubah jika dibandingkan dengan suatu masa dahulu iaitu udaranya lebih nyaman serta keadaan cuaca yang tidak terlalu panas. Perkara ini membolehkan manusia menjalani kehidupan dengan selesa. Walau bagaimanapun, keadaan bumi pada masa kini yang terlalu panas telah memberikan kesan negatif kepada kehidupan manusia dan juga alam sekitar. Hal ini diibaratkan seperti manusia hidup di dalam balang kaca yang panas. Oleh hal yang demikian, masyarakat seharusnya tahu punca-punca yang menyebabkan pemanasan global ini berlaku agar dapat mencari ikhtiar untuk menaganinya. Terdapat banyak punca yang menyebabkan pemanasan global, antaranya perkara itu disebabkan oleh aktiviti manusia yang tidak terkawal di dunia ini. Hal ini demikian kerana, perkara yang sering kita lihat yang melibatkan aktiviti manusia seperti penerokaan hutan dan pertanian pindah. Mereka membakar kawasan yang telah dijadikan kawasan pertanian untuk dijadikan sebagai baja organik dan mereka membuka pula pertanian baharu di kawasan lain untuk mendapatkan hasil pertanian yang lebih banyak. Namun begitu, secara tidak langsung pembakaran tersebut telah menyebabkan haba terperangkap di udara dan akhirnya menyebabkan suhu semakin panas. Selain itu, faktor lain yang menyebabkan berlakunya pemanasan global ialah pembebasan gas-gas yang berbahaya secara tidak terkawal. Menurut data yang dikeluarkan oleh Bank Dunia, Amerika Syarikat telah disenaraikan sebagai pengeluar gas karbon dioksida terbesar dunia dengan jumlah 60005 tan. Peningkatan gas karbon dioksida di atmosfera merupakan penyebab utama pemanasan global yang terhasil daripada pembakaran bahan api fosil, penggunaan minyak petrol dan pembakaran arang batu. Oleh hal yang demikian, pihak yang terlibat secara langsung dalam kes tersebut wajar melakukan anjakan paradigma dan menyembuhkan luka yang dialami oleh bumi ini. Masyarakat juga harus mengatasi masalah ini sebelum ‘nasi menjadi bubur’. Di samping itu, kegiatan perindustrian turut menjadi faktor pemanasan global berlaku. Hal ini demikian kerana, kegiatan perindustrian yang pesat membangun akan menghasilkan gas-gas berbahaya seperti karbon monoksida. Para saintis di Amerika Syarikat telah membuat ramalan bahawa peningkatan suhu bumi akan berlaku sebanyak 45 darjah celcius menjelang tahun 2030. Oleh itu, masyarakat janganlah mengamalkan peribahasa “Bagai enau dalam belukar melepaskan pucuk masing-masing”. Oleh hal yang demikian, mereka seharusnya mencegah perkara-perkara negatif sebelum berlaku selaras dengan pepatah, ‘mencegah lebih baik daripada mengubati’.

Pembakaran terbuka juga menjadi punca berlakunya pemanasan global di muka bumi kita ini. Banyak pembakaran terbuka yang telah dilakukan oleh individu yang tidak bertanggungjawab. Kesan daripada kegiatan tersebut menyebabkan gas karbon dioksida terhasil serta terbebas di udara dan seterusnya memerangkap haba. Oleh hal yang demikian, pihak kerajaan seharusnya memperketat undang-undang agar mereka tidak berani membuat sebarang kesalahan di muka bumi ini. Rentetan daripada perkara itu, masalah jerebu yang sering melanda dunia juga akan berkurangan. Kita seharusnya sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tidak berguna, iaitu sebelum keadaan bumi kita ini menjadi lebih melarat lagi. Namun begitu, masih terdapat faktor lain yang menjadi penyebab kepada pemanasan global seperti pembinaan bangunan pencakar langit. Di bandar besar seperti Kuala Lumpur, bangunan-bangunan tinggi yang tersergam indah itu juga sebenarnya memberikan impak negatif kepada muka bumi kita ini. Hal ini demikian kerana, pantulan daripada matahari yang menembusi cermin bangunan boleh menyebabkan haba terperap di kawasan atmosfera. Dengan cara ini, masyarakat seharusnya janganlah mengambil mudah seperti melepaskan batuk di tangga, dengan mengejar segala arus pembangunan tetapi menyebabkan kesan negatif kepada hidupan lain. Maka, jelaslah bahawa ketidakseimbangan manusia mengeksploitasi khazanah bumi merupakan faktor berlakunya pemanasan global. Kesimpulannya, kemanusiaan yang semakin menipis, iaitu senipis kulit bawang ini merupakan faktor tercetusnya pemanasan global di muka bumi ini. Sehubungan dengan itu, setiap individu dan insan di dunia ini perlu memupuk semangat cinta akan alam sekitar agar bumi yang sedang sakit ini dapat dipulihkan semula. Diharapkan agar fenomena pemanasan global yang sedang melanda dunia sekarang ini akan berakhir dengan segera agar keselamatan dan kesejahteraan hidup makhluk di dunia ini akan berkekalan. Pihak kerajaan pula perlulah lebih peka terhadap masalah global yang semakin bernanah ini malah perlu menguatkuasakan undang-undang yang lebih tegas agar masyarakat lebih prihatin dengan nasib bumi ini. Oleh itu, Mahatma Gandhi pernah berkata, “kita tidak mewarisi alam ini daripada datuk nenek kita, tetapi kita meminjamnya daripada anak cucu kita”.

“ Ceramah ”
Anda dikehendaki menulis ceramah yang bertajuk " Budaya Lepak Bertentangan Budaya Tempatan" . Ceramah itu disampaikan sempena sambutan Hari Belia di tempat anda. Sediakan teks ceramah tersebut selengkapnya.
Yang dihormati Tuan Pengerusi majlis, pemimpin-pemimpin belia daerah Tenom, tuan-tuan dan puan-puan, serta para belia yang hadir pada hari ini. Sebelum saya meneruskan ceramah saya ini, terlebih dahulu saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak penganjur kerana mengundang saya ke majlis ini untuk menyampaikan ceramah yang bertajuk "Budaya Lepak Bertentangan dengan Budaya Tempatan". Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati, Terlebih dahulu saya akan menjelaskan konsep budaya yang terdapat dalam masyarakat di negara kita. Kita akan melihat bagaimana budaya lepak menimbulkan kesan negatif dalam masyarakat kita. Budaya merupakan cara hidup yang diamalkan oleh sesuatu masyarakt. Budaya merangkumi segala aspek kehidupan termasuklah perlakuan, tutur kata, cara berpakaian, ekonomi, politik dan sebagainya. Budaya lepak pula ialah budaya yang diamalkan oleh generasi muda, terutama di bandar-bandar besar. Lepak bermakna membuang masa tanpa melakukan sesuatu yang bermanfaat. Budaya ini diterima dari luar serta meninggalkan kesan negatif kepada masyarakat dan juga negara kita, terutama dalam kalangan generasi muda kita hari ini. Budaya lepak memang budaya negatif dan bertentangan dengan budaya tempatan. Mengapa saya mengatakan demikian? Hal ini demikian kerana budaya lepak mengajak remaja membuang masa di pusat beli-belah atau di tempat-tempat yang menjadi tumpuan orang ramai tanpa arah dan tujuan. Dengan kata lain, budaya ini menganjurkan remaja kita membuang masa daripada melakukan kerja-kerja yang berfaedah untuk diri sendiri, keluarga dan masyarakat. Budaya masyarakat kita tidak pernah mengajar kita supaya membuang masa.; sebaliknya budaya kita mengajar kita menghargai masa. dalam masyarakat Melayu ada pepatah yang berbunyi 'masa itu emas". Peribahasa ini mengambarkan kepada kita bahawa budaya kita menghendaki kita menghargai masa dan bukannya menghabiskan masa di tempat-tempat tidak berfaedah. Oleh itu jelaslah bahawa budaya lepak ialah budaya negatif yang memesongkan kita daripada budaya yang sebenarnya. Tuan-tuan dan puan-puan, Budaya lepak yang diamalkan oleh remaja kita juga bertentangan dengan budaya masyarakat negara kita. Dari segi pergaulan, budaya Timur atau budaya tempatan mengehadkan pergaulan antara lelaki dan perempuan. Pendek kata tidak ada pergaulan bebas yang dibenarkan dalam budaya tempatan untuk mengelakkan perkara-perkara sumbang daripada berlaku dalam masyarakat. Dalam budaya lepak yang diamalkan hari ini pula, pergaulan bebas antara remaja lelaki dan perempuan merupakan perkara yang menjadi amalan para belia dewasa ini. Konflik ini menyebabkan remaja lebih gemarkan mengamalkan budaya lepak kerana mereka memperoleh keseronokan sehingga melanggar batas sosial yang telah ditetapkan dalam budaya kita. Kesannya, pasti negatif akibat pergaulan bebas yang diamalkan oleh generasi muda hari ini. Tidak hairanlah sejak kebelakangan ini banyak kes pembuangan bayi berlaku akibat banyak remaja yang melakukan hubungan seks bebas dengan pasangan masing-masing. Perkara ini berlaku kerana kesan budaya lepak terhadap para belia hari ini.
Sidang majlis yang dimuliakan, Banyak remaja kini tidak menghormati orang-orang tua kerana mereka terpengaruh oleh budaya lepak. Mereka lebih gemar menggunakan kata-kata yang kasar dan tidak menghormati orang tua. Kata-kata kesat sering digunakan terhadap orang yang lebih tua daripada mereka. Akibatnya, banyak remaja kini sudah tidak mengenali nilai-nilai murni yang terdapat dalam budaya tempatan. Tuan-tuan dan puan-puan sedia maklum bahawa nilai kasar ini sebenarnya tidak terdapat dalam budaya kita. Kesannya ialah remaja kita semakin kurang ajar, biadab dan tidak mengamalkan nilai murni dan adab sopan dalam kehdiupan harian mereka. Perkara ini berlaku akibat pengaruh budaya lepak yang bukan sahaja diamalkan dalam kehdiupan harian mereka bahkan juga telah dijadikan sebagai pegangan hidup.
Sidang majlis yang saya hormati, Budaya lepak juga menimbulkan kes jenayah dan kes maksiat. Banyak remaja dewasa ini melepak tanpa arah dan tujuan. Sekiranya remaja ini melakukan kerja-kerja yang berfaedah, sudah tentulah akan menguntungkan diri mereka sendiri, masyarakat dan juga negara. Akibat melepak tanpa arah dan tujuan, banyak remaja kita hari ini terlibat dalam gejala-gejala negatif seperti menghisap dadah, , mengedarkan dadah, , bohsia, memeras ugut, dan sebagainya. Rokok sudah menjadi simbol kedewasaan golongan ini. Namun rokok juga membawa kepada ketagihan dadah. Gadis remaja pula sanggup menggadaikan maruah diri. Mereka begitu mudah dibawa oleh kenalan baru sungguhpun tidak mengenali latar belakang teman baru dengan mendalam. Oleh itu, terjadilah kes-kes hamil tanpa nikah, pembuangan bayi dan sebagainya. Ketenteraman masyarakat kita semakin terancam oleh kes-kes ini.

Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati, Lepak juga merupakan kegiatan negatif yang membebankan keluarga remaja berkenaan. Ibu bapa bersusah payah membesarkan anak-anak mereka dengan harapan agar anak-anak mereka menjadi manusia yang berguna pada suatu hari kelak. Dengan ini, anak-anak diharapkan dapat meringankan bebang orang tua mereka. Diharapkan juga anak itu dapat menanggung kehidupan orang tuanya kelak. Malangnya yang dapat kita saksikan ialah golongan ini menyebabkan ibu bapa risau akan mereka. Ibu bapa hampa dan kecewa apabila mendapati naka-anak mereka runtuh akhlaknya. Budaya lepak ini juga turut membebankan kerajaan. Operasi membanteras bohsia dan lepak menyebabkan pembaziran masa, tenaga dan wang pihak berkuasa seperti polis, Jabatan Kebajikan Masyarakat dan sebagainya. Kerajaan juga membelanjaakan jutaan ringgit untuk melancarkan Program Rakan Muda untuk membendung kegiatan ini. Alangkah baiknya sekiranya peruntukan ini disalurkan untuk tujuan lain daripada membazirkan wang untuk menangani gejala sosial ini. Lihat sahaja di sekeliling kita, baik di tapak pembinaan mahupun di ladang-ladang,. pekerja di situ kebanyakannnya terdiri daripada warga asing. Kemasukan pekerja asing ini menimbulkan pelbgai gejala sosial dan ekonomi. Tanpa budaya lepak, diyakini kekurangan tenaga buruh sedikit sebanyak dapat diatasi.
Sidang hadirin sekalian, Berdasarkan penerangan yang telah saya berikan tadi, jelaslah bahawa budaya lepak bersifat negatif, tidak menguntungkan serta bertentangan dengan budaya tempatan. Oleh itu, sebagai ibu bapa, kita tidak mahu unsur negatif ini menular dalam diri anak-anak kita kerana gejala ini ibarat racun yang membunuh mangsanya tanpa disedari. Bagi para remaja pula, budaya ini harus dikikis terus. Oleh yang demikian, langkah-langkah tegas perlu diambil untuk menghapuskan budaya negatif ini daripada melanda masyarakat kita. Tuan-tuan dan puan-puan, setakat ini sahaja ceramah saya untuk hari ini. Saya memohon ribuan maaf sekiranya ada terkasar bahasa semasa saya menyampaikan ceramah tadi. Akhir kata, selamat maju jaya kepada para belia di daerah ini. Sekian terim kasih.

KESAN PEMANASAN GLOBAL
Bumi kini sedang mengalami “demam panas” akibat pemanasan global yang turut membawa bersamanya iklim dunia yang semakin kucar-kacir. Bagi kebanyakan orang, perubahan iklim dan pemanasan global lebih banyak mengganggu ekonomi berbanding dengan kesihatan diri. Walau bagaimanapun, kesan pemanasan global jauh lebih mendalam dan akan meninggalkan kesan kepada semua penduduk dunia. Mungkin juga ada antara kita yang melihat mereka yang terbunuh akibat bencana alam seperti taufan, banjir dan cuaca panas sebagai malang.
Tetapi, bagaimanakah pula bagi mereka yang terselamat? Adakah mereka bebas daripada sebarang ancaman kesihatan selepas terselamat daripada lemas, mati kesejukan atau dehidrasi? Percaya atau tidak, peningkatan suhu bumi telah membunuh lebih satu juta orang di seluruh dunia sejak tahun 2000 sama ada secara langsung ataupun tidak. Pertubuhan Kesihatan Sedunia (WHO) yang mengeluarkan perangkaan tersebut menjelaskan separuh daripada jumlah kematian itu berlaku di Asia Pasifik, benua yang paling padat penduduk. Selain itu, jumlah berkenaan belum ditambah dengan 800,000 lagi mangsa yang terbunuh akibat pencemaran udara setiap tahun.
Pemanasan global berpunca daripada pencemaran udara yang meningkatkan jumlah gas-gas karbon yang turut dikenali sebagai gas rumah hijau di dalam atmosfera bumi. Haba matahari yang pada kebiasaannya dapat dipantulkan ke permukaan bumi kembali ke angkasa lepas kemudiannya terperangkap dan menyebabkan suhu bumi semakin meningkat. Akibatnya, ais di kutub-kutub mula mencair dan meningkatkan paras air laut sehingga menenggelamkan sesetengah pulau kecil dan menghakis permukaan tanah besar.
Selain itu, suhu tinggi ini turut meninggalkan kesan pada aliran angin yang akan membawa kepada pembentukan lebih banyak ribut taufan serta hujan monsun yang lebih teruk teruk daripada biasa. Contoh terbaik mangsa perubahan cuaca dunia dapat dilihat dalam gelombang haba di Eropah yang menyebabkan angka kematian meningkat sejak tahun 2000. Gelombang ‘kepanasan’ ini telah menyebabkan suhu ketika musim panas dan musim sejuk di Eropah kini jauh lebih tinggi daripada kebiasaannya.Perubahan sama turut dirasai oleh wilayah beriklim tropika yang menghadapi musim monsun lebih teruk kini, sementara negara seperti Amerika Syarikat dilanda ribut salji dan ribut taufan lebih teruk seperti Taufan Katrina pada tahun 2005. Pada tahun 2006, sepuluh negara yang paling teruk dilanda bencana alam ialah Filipina, Korea Selatan, Indonesia, Vietnam, Ethiopia, India, China, Afghanistan, Amerika Syarikat dan Romania.

Kesan masalah ini akan terus berpanjangan dan akan semakin teruk jika terus diabaikan atau gagal dikawal. Akibatnya, generasi seterusnya yang akan menanggung kesan penuh kerakusan generasi kini mencemarkan alam sekitar semata-mata untuk kekayaan dan kemajuan ekonomi. Sebarang bentuk perubahan melampau pasti akan memberi kesan paling buruk kepada bayi, kanak-kanak dan warga emas yang sering dilihat menjadi mangsa pertama kejadian bencana.Rakyat Malaysia mungkin dapat menyesuaikan diri dengan suhu yang tinggi dan panas terik memandangkan sudah biasa dengan iklim tropika bak kata pepatah 'alah bisa tegal biasa'.
Walau bagaimanapun, penduduk yang biasa hidup dengan iklim sejuk mungkin tidak dapat menyesuaikan diri dan kini mencatatkan peningkatan kematian akibat strok haba. Strok haba akan menyebabkan kegagalan semua organ badan berfungsi, sama seperti yang berlaku kepada pesakit demam panas. Begitu juga dengan penyakit pneumonia atau radang paru-paru yang berpunca daripada penyebaran meluas bakteria yang menyerang paru-paru berikutan cuaca panas dan lembap serta beberapa faktor lain. Sesetengah kawasan turut berhadapan dengan masalah dehidrasi yang teruk berikutan kemarau panjang yang berpunca daripada gelombang panas dan peningkatan paras air laut yang mencemari sumber air tawar dengan air masin dari laut.
Peningkatan suhu juga akan menggalakkan pembiakan vektor seperti tikus, nyamuk,kutu dan pepijat. Penyebaran vektor seperti nyamuk menyebabkan penyakit seperti malaria, denggi dan demam kuning yang mula dicatatkan di Eropah dan kawasan yang dahulunya beriklim sejuk. Hal ini terbukti apabila negara beriklim sejuk seperti Nepal dan Bhutan mencatatkan kes malaria pertama di kawasan-kawasan tanah tinggi dua negara tersebut. Sementara itu, tikus juga dilihat dapat membiak dengan lebih mudah dalam cuaca panas dan lembab ini. Haiwan ini mampu menyebarkan penyakit Leptopirosis dan Legionellosis yang disebarkan melalui kuman yang ditinggalkan bersama urin atau najis tikus.
Ketika banjir, tahap kebersihan amat sukar untuk dijaga terutama kebersihan air. Kesukaran untuk mendapatkan bekalan air bersih akan mendedahkan orang rami kepada air yang dicemari pelbagai jenis kuman. Kesihatan diri sudah pasti akan terancam jika air tercemar digunakan segai air minuman, memasak, membasuh atau membersihkan diri. Bilangan kes cirit-birit , disentri dan pelbagai penyakit bawaan air dilihat meningkat dengan mendadak ketika musim banjir. Situasi ini diburukkan lagi dengan peningkatan kes bawaan nyamuk akibat pembiakan nyamuk di dalam tompokan air bertakung yang ditinggalkan arus banjir. Takungan air ini menjadi tempat strategik untuk kuman yang pantas membiak kerana mendapat bekalan makanan yang cukup dari tumbuhan dan bangkai haiwan yang mereput.

Masalah ini juga memberi kesan yang buruk kepada mereka yang gemar bersenam dan beriadah di luar. Hal ini demikian kerana gas rumah hijau seperti karbon monoksida kini semakin banyak dalam udara terutamanya di kawasan bandar dan kawasan yang mempunyai bilangan kenderaan yang banyak. Apabila gas ini disedut terlalu banyak, ketika bersenam atau beriadah, menyebabkan kandungan oksigen darah jatuh mendadak dan kandungan gas karbon monoksida yang banyak boleh memberi kesan kepada badan dan jantung.
Tanggungjawab memulihara alam sekitar perlu dipikul oleh semua penduduk dunia dan tidak sepatutnya dibiarkan kepada kerajaan atau pertubuhan-pertubuhan dunia semata-mata bak kata pepatah 'yang ringan sama dijinjing yang berat sama dipikul'. Rakyat turut memainkan peranan penting dengan mengambil berat akan kesejahteraan sejagat dan tidak hanya mementingkan kemajuan sendiri tanpa mengambil kira akibat kerakusan mengejar kekayaan dunia kerana 'sikap tamak membawa kerugian'. Walaupun hanya dengan sumbangan kecil seperti tidak membuat pembakaran terbuka dan mengurangkan penggunaan kenderaan bermotor oleh sebanyak mungkin individu, setidak-tidaknya kita dapat membantu mengawal pemanasan global. Sayangi dan cintailah bumi kita demi kesejahteraan dan keharmonian kehidupan generasi akan datang.

Usaha-usaha untuk meningkatkan semangat patriotik dalam kalangan masyarakat di negara kita
Semangat patriotik semakin luntur dalam kalangan masyarakat di negara kita pada masa ini seperti yang didakwa oleh banyak pihak. Hal ini berlaku demikian kerana masing-masing sibuk dengan urusan sendiri yang menyebabkan mereka tidak menghiraukan perkara lain. Pada pendapat mereka, perkara yang penting dalam hidup ialah mereka perlu berusaha untuk mencari kekayaan dan hendak mencari wang untuk menambahkan pendapatan semata-mata. Oleh itu, mereka tidak menitikberatkan semangat patriotik dan tidak tidak mempedulikan sambutan hari kebangsaan, contohnya anggota masyarakat kita tidak mengibarkan bendera Malaysia ketika sambutan ulang tahun kemerdekaan negara dijalankan. Jadi, kita berharap agar semangat patriotik dalam kalangan masyarakat dapat ditingkatkan.
Sebenarnya terdapat banyak cara yang boleh dijalankan untuk meningkatkan semangat patriotik dalam kalangan masyarakat di negara kita. Satu daripada caranya adalah dengan memberikan penekanan tentang proses pemupukan semangat patriotik dari bangku sekolah lagi. Perkara ini membolehkan semangat patriotik sebati dalam diri pelajar seperti kata peribahasa Melayu, “melentur buluh, biarlah dari rebungnya”. Sekiranya semangat patriotik dapat dipupuk sejak kecil, sudah tentulah semangat patriotik akan terus diamalkan dan dikekalkan hingga dewasa. Tambahan pula, amalan ini penting kerana kita dapat melahirkan masyarakat yang sentiasa cinta akan negara dan tidak melakukan perkara-perkara yang akan memburukkan nama negara.
Cara lain yang boleh dijalankan adalah dengan membuat pengubahsuaian dan memberikan penekanan tentang aspek semangat patriotik ini dalam kurikulum di sekolah dan di institusi pengajian tinggi. Sekiranya perkara ini dilakukan, murid-murid akan memahami dan menghayati semangat patriotik kerana aspek tersebut dipelajari dalam mata pelajaran tertentu. Dengan perkataan lain, perkara itu akan dipelajari secara formal di dalam kelas, diuji dalam peperiksaan dan seterusnya diamalkan dalam kehidupan seharian. Oleh hal yang demikian, semangat patriotik itu akan terus subur dalam sanubari murid-murid hinggalah selepas mereka menamatkan persekolahan atau pendidikan mereka di institusi pengajian tinggi.
Pihak yang bertanggungjawab hendaklah menjalankan kempen secara besar-besaran melalui media massa. Kempen-kempen yang berkaitan dengan semangat patriotik ini akan memberikan kesedaran kepada masyarakat tentang kepentingan semangat patriotik dalam kalangan masyarakat di negara kita Oleh itu, Kementerian Penerangan Malaysia, di samping media elektronik seperti televisyen dan radio memang berkesan untuk menyuburkan dan meningkatkan semangat patriotik dalam kalangan masyarakat. Dengan perkataan lain, televisyen dan radio hendaklah menyiarkan rancangan atau program yang dapat meningkatkan semangat patriotik seperti menyiarkan rencana tentang pejuang-pejuang kemerdekaan negara. Selain itu media elektronik itu juga hendaklah menayangkan filem seperti “Bukit Kepong”, “Paloh”, dan drama-drama yang berkaitan dengan semangat cinta akan negara.
Agensi-agensi kerajaan yang bertanggungjawab pula perlulah menjalankan aktiviti yang bersesuaian dengan usaha untuk meningkatkan semangat patriotik dalam kalangan masyarakat agar dapat memupuk semangat ini. Aktiviti tersebut boleh dijalankan di kampung-kampung dan juga di kawasan perumahan. Oleh itu, aktiviti seperti sambutan hari kemerdekaan pada peringkat taman perumahan dan kampung perlulah digalakkan. Di samping itu, Jabatan Penyiaran atau stesen televisyen juga perlu mengadakan forum tentang semangat patriotik dengan menjemput tokoh-tokoh akademik daripada pelbagai bangsa dan juga tokoh masyarakat yang memperjuangkan semangat kebangsaan suatu masa dahulu. Aktiviti tersebut bukan sahaja dapat memupuk semangat patriotik malahan dapat mengeratkan perpaduan antara kaum di negara kita.
Semangat patriotik juga dapat dipupuk melalui contoh dan teladan daripada pemimpin-pemimpin negara dan pemimpin masyarakat tanpa mengira bangsa, agama dan fahaman politik. Dengan cara itu, anggota masyarakat akan mencontohi pemimpin-pemimpin mereka yang memiliki semangat patiotik yang tinggi. Para pemimpin perlulah selalu mengingatkan dan menekankan kepentingan menghargai kemerdekaan yang telah dicapai hasil perjuangan dan titik peluh pejuang-pejuang kemerdekaan yang terdahulu dan menghayatinya dengan sepenuh hati. Hal ini penting kerana, kemerdekaan yang dinikmati ini hendaklah dihayati, dijaga dan dikekalkan sampai bila-bila. Sekiranya perkara ini tidak dititikberatkan oleh semua orang sudah pasti kemerdekaan yang dinikmati sukar untuk dipertahankan dan tidak tidak akan memberi makna lagi kepada generasi yang akan datang.
Oleh hal yang demikian, usaha-usaha untuk memupuk semangat patriotik perlulah dijalankan sepanjang masa tanpa henti. Hal ini demikian kerana, semangat patriotik ini penting untuk melahirkan warganegara yang cinta akan negaranya dan pasti akan menjadi individu yang berguna kepada bangsa, agama dan negaranya sendiri. Individu yang memiliki semangat patriotik yang tinggi juga akan sentiasa berusaha untuk memajukan diri dan negaranya agar mencapai kemajuan dan pembangunan dengan cepat, setanding dengan negara-negara maju yang lain. Skiranya semangat patriotik tidak dapat dipupuk dalam kalangan remaja, pastilah mereka tidak ada perasaan cinta akan negara dan menyebabkan mereka hilang jati diri. Oleh itu, semua pihak perlulah berganding bahu dan memainkan peranan masing-masing agar semangat patriotik dapat dipupuk dan disuburkan dalam kalangan masyarakat.

KES PENYELUDUPAN MANUSIA
Fokus : Kesan kepada negara dan langkah-langkah untuk mengatasi.
Sedasawarsa ini sering meniti dari bibir ke bibir umat manusia di segenap empat penjuru negara kita tentang kes penyeludupan manusia Oleh itu, sebagai warganegara yang berwawasan dan berpandangan jauh ke hadapan, kita hendaklah prihatin dengan isu yang semakin hangat dibincangkan ini. Secara konseptualnya, kes penyeludupan manusia merupakan satu kegiatan jenayah yang boleh menjejaskan keselamatan negara dan juga integriti kedaulatan negara ini. Kes penyeludupan manusia ini tidak wajar berlaku kerana jenayah sebegini adalah melanggar hak asasi manusia ke atas individu yang diperdagangkan. Oleh itu, kesan-kesan kes penyeludupan manusia kepada negara dan langkah-langkah untuk mengatasi jenayah ini akan dibincangkan demi kepentingan bersama.
Pada pendapat saya, kes-kes penyeludupan manusia ke negara ini atau ke luar dari negara ini jika tidak dibendung dengan segera akan menyebabkan integriti keselamatan negara dipertikaikan oleh pelbagai pihak. Dunia antarabangsa akan melihat aspek keselamatan negara kita begitu lemah. Masyarakat negara ini pula akan mula hilang kepercayaan dengan keupayaan pasukan-pasukan penguatkuasaan untuk membenteras kegiatan penyeludupan manusia ini daripada terus berleluasa. Golongan yang berkepentingan mengaut keuntungan daripada kegiatan jenayah ini juga akan meremehkan tindakan penguat kuasa kerana menyedari tindakan mereka sukar untuk dikesan. Jelaslah bahawa kewibawaan negara akan dipersoalkan oleh banyak pihak jika kita gagal mengekang jenayah penyeludupan manusia di negara kita. Secara tidak langsung, imej negara juga turut terjejas di peringkat antarabangsa.
Di samping itu, kegiatan penyeludupan manusia juga akan meningkatkan masalah sosial dalam negara kita. Sebagai contohnya, kegiatan pelacuran melibatkan warga asing yang diseludup masuk akan meningkat. Tambahan lagi, kes-kes orang hilang juga akan meningkat, terutamanya melibatkan kanak-kanak atau golongan remaja untuk dieksploitasi oleh golongan yang cuba mengaut keuntungan. Kegiatan jenayah terancang juga boleh bertambah jika manusia yang diseludup masuk merupakan penjenayah-penjenayah yang bermatlamat untuk mengembangkan kegiatan haram mereka. Keadaan ini menyebabkan penduduk tempatan akan berasa keselamatan mereka tidak terjamin. Mereka seolah-olah menjadi tebusan atau tawanan hidup di negara sendiri. Sudah terang lagi bersuluh, jenayah penyeludupan manusia menyebabkan masalah sosial di negara kita semakin berleluasa.
Kes penyeludupan manusia hendaklah dibendung kerana banyak membawa implikasi buruk kepada rakyat dan negara kita. Bagi membendung masalah ini, pihak Pertubuhan Bukan Kerajaan (NGO) perlulah bersama-sama memainkan peranan. Ahli-ahli pertubuhan sukarela ini boleh membantu pihak berkuasa mengenal pasti sektor-sektor pekerjaan yang menjadi tumpuan tenaga buruh atau manusia yang diseludup masuk ke negara ini. Mereka juga boleh menggembleng tenaga untuk melancarkan kempen-kempen yang melibatkan majikan di seluruh negara bagi memberikan kesedaran agar tidak bersaubahat dengan penyeludup manusia dengan menggaji orang yang diseludup sebagai pekerja. Memang tidak dapat dinafikan penglibatan aktif NGO dalam mengatasi masalah ini amatlah dituntut kerana golongan ini sentiasa mendekati masyarakat setempat melalui pelbagai program yang dirancang.
Langkah lain yang tidak boleh dikesampingkan dalam usaha mengatasi masalah ini ialah penguatkuasaan pencegahan perlulah dilakukan secara berterusan oleh pihak berkuasa. Serbuan-serbuan di pusat-pusat hiburan, kawasan perladangan, dan sektor-sektor industri perlu dilakukan secara kerap untuk mengesan buruh-buruh yang digaji secara tidak sah. Di samping itu, kawalan sempadan juga perlu dipertingkatkan dan laluan hijau di sempadan dan semua pintu masuk perlu dimansuhkan jika kemudahan ini didapati sebagai penyumbang kepada peningkatan kegiatan penyeludupan manusia. Dalam pada itu, akta dan undang-undang yang berkaitan dengan kes penyeludupan manusia hendaklah dikaji semula. Pihak yang ditangkap dan disabitkan dengan kesalahan kes penyeludupan orang hendaklah didakwa dan dikenakan hukuman yang setimpal untuk memberikan amaran kepada orang lain supaya tidak terlibat dengan jenayah sebegini.
Selanjutnya, peranan media massa sama ada media cetak mahupun media elektronik perlulah diperhebat dalam mengatasi masalah ini. Media elektronik seperti televisyen, radio dan internet perlu menyalurkan maklumat mengenai kes penyeludupan manusia secara berterusan untuk memberikan kesedaran kepada penduduk di negara ini mengenai bahaya jenayah sebegini. Dengan adanya peringatan yang berterusan sebegini, mereka akan sentiasa mengambil langkah berjaga-jaga dan tidak mudah terperdaya dengan penipuan yang dilakukan oleh penjenayah yang terlibat dengan kes penyeludupan manusia. Dokumentari dan filem berkaitan dengan kes penyeludupan manusia hendaklah ditayangkan kepada orang awam supaya mereka melihat kesan-kesan dan cara-cara untuk menghindari diri daripada menjadi mangsa kes penyeludupan manusia. Dengan adanya pengetahuan yang mencukupi, masyarakat dapat mengelakkan diri daripada menjadi mangsa jenayah yang tidak berperikemanusiaan ini.
Kesimpulannya, kes penyeludupan manusia merupakan jenayah terancang yang memerlukan komitmen semua pihak untuk mengatasinya. Untuk keselamatan negara dan keharmonian negara, jenayah penyeludupan manusia ini perlulah dicegah dengan perundangan dan ketegasan. Dalam pada itu, masyarakat kita hendaklah mempunyai kesedaran untuk membantu pihak berkuasa untuk mengatasi masalah ini dengan melaporkan kes penyeludupan manusia yang berlaku dan tidak bersaubahat dengan penjenayah. Jika semua pihak bersatu padu, kes penyeludupan manusia tidak akan berlaku di negara kita. Mudah-mudahan, negara yang kita cintai ini akan bebas daripada kes penyeludupan manusia yang tidak berperikemanusiaan dan melanggar hak asasi manusia ini.
JENAYAH PERDAGANGAN MANUSIA (PUNCA, KESAN & LANGKAH)
PENDAHULUAN:
* merupakan antara jenayah tertua * dianggap sebagai suatu industri universal * tidak tertakluk kepada satu-satu negara untuk beroperasi * Laporan Perdagangan Manusia (TIP) oleh Jabatan Negara Amerika Syarikat menganggarkan, kegiatan perdagangan manusia di negara itu melibatkan keuntungan antara AS$1 bilion hingga AS$3 bilion (RM3. 5 bilion hingga RM10.5 bilion) setahun. * Dianggarkan sekitar 600,000 hingga 800,000 orang menjadi mangsa sindiket perdagangan manusia dengan sekitar 14,500 hingga 17, 500 daripadanya diperdagangkan di AS setahun * Pejabat Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu Khusus Membanteras Dadah dan Jenayah (UNODC) menganggap perdagangan manusia sebagai industri jenayah yang menjana keuntungan sekitar AS$5 bilion hingga AS$9 bilion (RM17.5 bilion hingga RM31.5 bilion) setahun * Isu perdagangan manusia kini menjadi antara fenomena yang mengancam kebanyakan negara termasuk Malaysia * Perangkaan rasmi memperlihatkan kira-kira 2.7 juta manusia diseludup di seluruh dunia setiap tahun dengan 80 peratus daripadanya membabitkan wanita dan kanak-kanak yang diperalatkan bagi tujuan tertentu termasuk pelacuran dan sebagainya.
PUNCA : * Kemiskinan/ kesempitan hidup * Terpengaruh tawaran kerja * Kurang didikan moral/agama * Materialistik * Penguatkuasaan undang-undang yang lemah * Taraf pendidikan mangsa

KESAN : * Imej negara terjejas * Masalah sosial meningkat * Penyakit berjangkit * Penindasan
LANGKAH:
1. memperketat pelbagai aspek termasuk dari segi kemasukan pelancong asing serta mengawal semua 262 pintu masuk ke sempadan negara yang dipercayai juga boleh menyumbang kepada jenayah perdagangan manusia - kementerian berkenaan mengadakan kerjasama dengan badan antarabangsa seperti melatih anggota keselamatan untuk menangani pelbagai kemungkinan kemasukan warga asing bagi tujuan tertent melatih penguat kuasa, pendakwa raya, hakim dan majistret mengenai pelbagai perkara termasuk Akta Antipemerdagangan Orang 2007 supaya mereka bersiap sedia berdepan isu terbabit - menyelaraskan sistem data maklumat kemasukan mengemaskinikan rekod keluar masuk di pintu sempadan terutama di lapangan terbang, pelabuhan, dan pintu sempadan antara sangat diperlukan bagi menggembleng usaha membasmi jenayah yang tidak berperikemanusiaan ini.
2. menjalinkan kerjasama dengan negara jiran- Malaysia dan Australia baru-baru ini juga telah bersepakat untuk meningkatkan kerjasama bagi membanteras sindiket penyeludupan manusia melalui kaedah diplomatik dan operasi yang lebih berkesan- negara-negara jiran seperti Singapura, Indonesia, Thailand dan lain-lain juga wajar mewujudkan kerjasama serantau, perkongsian bijak terutamanya kekuatan teknologi, komunikasi dan jaringan keselamatan - kerjasama menerusi pertukaran maklumat dalam usaha menangani isu ini terutama dari aspek bentuk serta kaedah penyeludupan dan negara mana yang dijadikan tempat transit utama penyeludupan manusia - Kerjasama di peringkat sempadan perairan negara - menjalankan operasi rondaan secara berjadual dan intensif oleh pasukan keselamatan Malaysia dengan negara-negara jiran – berkongsi maklumat tentang taktik, lokasi, dan negara pembekal – berusaha mengenal pasti ‘lubang-lubang tikus’
3. Kempen kesedaran untuk membasmi jenayah perdagangan manusia di kalangan masyarakat juga dipergiatkan
4. Membanteras gejala rasuah yang masih menghantui badan-badan penguat kuasa setiap negara – jabatan-jabatan yang masih menjadi kambing hitam seperti imigresen, kastam, polis marin, RELA dan organisasi yang sama di negara-negara jiran – amalan rasuah merupakan tindakan duri dalam daging terhadap keselamatan sesebuah negara.

PENUTUP :
Ditelan mati emak, diluah mati bapa, demikianlah suasana kehidupan berjiran. Sebarang masalah yang dihadapi yang berkaitan dengan hubungan jiran memerlukan tindakan yang teliti dan bijaksana. Biarlah segala tindakan bersama menatijahkan situasi menang-menang bagi kedua-dua pihak. Lebih-lebih lagi dalam isu pemerdagangan manusia ini, pihak negara berjiran terpaksa berurusan pula dengan pihak ketiga iaitu negara pembekal dan negara penerima. Oleh itu, kerjasama serantau amatlah diperlukan agar segala penyelesaian dapat diambil secara bijaksana.

PEMBUANGAN BAYI Kes pembuangan bayi yang berlaku dianggap angkara orang yang tidak bertanggungjawab. Kes pembuangan bayi kerap berlaku dalam kalangan masyarakat yang tidak mempunyai ikatan perkahwinan yang sah. Anggaran kes pembuangan bayi yang dilaporkan di televisyen,kira-kira 7 kes dalam sehari. Mayat-mayat bayi yang dibuang kerap ditemui di tong sampah , stesen bas dan teksi , serta di tepi-tepi longkang.Masalah ini kian membimbangkan masyarakat.Masyarakat perlu mengenalpasti punca-punca berlakunya kes pembuangan bayi. Oleh sebab itu , langkah-langkah untuk menangani masalah pembuangan bayi perlu diambil oleh semua pihak.(81 p.p ) Remaja sering menyalahgunakan kebebasan yang diberikan oleh ibu bapa. Para remaja cuba mengambil kesempatan atas sikap keterbukaan yang diamalkan oleh ibu bapa. Remaja menyalahgunakan kebebasan yang diberikan oleh ibu bapa dengan bergaul bebas antara lelaki dan perempuan.Remaja melakukan perkara negatif seperti hubungan seks luar nikah sehingga menyebabkan mereka hamil.Buktinya,pengalaman seorang pelajar institusi pengajian tinggi yang disiarkan dalam akhbar Berita Harian menunjukkan kebebasan tanpa pengawasan ibu bapa menyebabkan mereka bebas melakukan aktiviti negatif. Di samping tinggal di luar kampus mereka bebas melakukan apa – apa sahaja tanpa pengawasan ibu bapa. Kesan daripada kehamilan luar nikah menyebabkan pembuangan bayi berlaku. kebebasan yang diberikan oleh ibu bapa sememangnya menjadi sebab peningkatan pembuangan bayi. Pembuangan bayi berpunca daripada sikap masyarakat yang kurang mengamalkan ajaran agama. Para remaja yang tidak mengamalkan ajaran agama dalam kehidupan menyebabkan mereka terlibat dengan kes pembuangan bayi. Statistik menunjukkan majoriti pesalah pembuangan bayi melibatkan remaja kaum melayu berbanding dengan kaum lain. Para remaja kurang memahami konsep dosa dan pahala sehingga mereka sanggup terlibat dengan kes pembuangan bayi.Konsep agama sebagai pendinding gejala sosial seperti kes pembuangan bayi kurang diamalkan dalam kehidupan seharian mereka.Amalan agama seperti membaca Al-Quran,solat dan puasa dapat menghalang seseorang daripada melakukan maksiat. Namun demikian, kehidupan para remaja yang berlandaskan nafsu dan mementingkan keseronokan, sehingga menyebabkan mereka kurang mengamalkan ajaran agama.Para remaja yang kurang mempraktikkan amalan agama dalam kehidupan akan mengambil tindakan yang salah sehingga sanggup membuang bayi mereka.
Sikap masyarakat yang gemar memandang serong terhadap golongan remaja yang terlanjur menjadi alasan gadis yang terlanjur membuang bayi. Sememangnya masyarakat akan memandang sinis terhadap mereka kerana mereka telah melakukan perkara yang terkutuk di sisi agama dan norma masyarakat. Keluarga gadis yang hamil akan disisihkan dan dimalukan apabila anak gadis mereka menconteng arang di muka mereka. Ibu bapa yang tidak memahami masalah yang ditanggung oleh gadis tersebut menyebabkan gadis tersebut tertekan dan bertindak di luar kewarasan dengan membuang bayinya. Mata pelajaran sains dan biologi boleh dijadikan fokus untuk menyampaikan pendidikan tentang seks. Pembelajaran tentang pembiakan biologi , psikologi dan seksologi dapat memberi pendedahan kepada para pelajar tentang kesan melakukan seks sebelum kahwin ataupun selepas kahwin. Pengetahuan tentang seks amat penting bagi membendung masalah keterlanjuran dalam kalangan masyarakat. Oleh itu , masyarakat akan lebih mengetahui tentang kesan melakukan seks bebas terhadap diri sendiri. Hal ini akan menyebabkan mereka lebih prihatin untuk menjaga maruah diri sendiri terutamanya wanita. Kempen secara besar-besaran juga harus diadakan. Kempen yang dijalankan oleh badan-badan kerajaan dan juga bukan kerajaan dapat menjadikan masyarakat lebih prihatin tentang persekitaraan mereka. Kempen ini bertujuan untuk memupuk sikap saling tegur-menegur dalam kalangan masyarakat tidak kira bangsa mahupun agama. Masyarakat harus menegur sesiapa sahaja apabila melihat pasangan berdua-duaan , bercumbuan , dan berpelukan di khalayak ramai. Talian Nur merupakan salah satu langkah oleh Kementerian Pembanguna Wanita dan keluarga untuk membendung masalah ini. Oleh itu , pihak terbabit haruslah memainkan peranan masing-masing untuk memastikan masalah ini dapat dibendung. Ibu bapa harus mengambil berat tentang anak-anak mereka. Pada masa ini , terdapat ramai ibu bapa yang mementingkan soal kerja daripada anak-anak mereka. Ibu bapa berpendapat bahawa kebendaan boleh membahagiakan keluarga tanpa perhatian dan juga kasih sayang. Namun , anak-anak akan berasakan bahawa ibu bapa tidak menyayangi mereka dan mengambil kesempatan untuk mencuri keseronokan di luar rumah. Hal ini akan mendatangkan masalah apabila anak-anak salah mencari keseronokan di luar yang boleh mendatangkan kesan negatif. Anak-anak akan berjumpa dengan rakan sebaya dan terjebak dengan pergaulan bebas. Kesimpulannya , kes pembuangan bayi ini harus dibendung dengan segera agar tidak menjadi barah kepada masyarakat. Para remaja merupakan asset negara kerana mereka merupakan pelapis pemimpin untuk memimpin negara. Kementerian Pembangunan Wanita dan Keluarga telah berusaha membendung gejala ini melalui kewujudan Talian Nur. Kes pembuangan bayi yang tidak terkawal boleh menyebabkan individu tersebut akan dipandang serong oleh masyarakat. Oleh itu , semua pihak haruslah bersama-sama berganding bahu bagi memastikan negara Malaysia bebas daripada masalah kes pembuangan bayi ini.

KOSA KATA YANG BOLEH DIGUNAKAN UNTUK MENULIS KARANGAN
01. absurd = mustahil, tidak masuk akal
02. ketidakacuhan = sikap tidak memperdulikan sesuatu
03. beradaptasi = membuat penyesuaian
04. adiwangsa = bangsa utama (mulia)
05. adiwarna = amat indah, amat bagus
06. akademikus = orang yang berpendidikan / lepasan universiti
07. aktual = yang sebenarnya
08. mengakulturasi = menyerapan budaya ke sesuatu budaya yang lain
09. alhasil = akhirnya, kesudahannya
10. seantero = seluruh
11. apologetik = menyesali sesuatu perbuatan yang sudah terlanjur
12. apresiasi = penghargaan terhadap sumbangan atau jasa seseorang
13. asimilasi = berpadu menjadi satu
14. pengasimilasian = proses mengasimilasikan sesuatu
15. pembabibutaan = melakukan sesuatu tanpa berfikir panjang
16. membahalakan = memuja, mendewa-dewakan
17. memperbonekakan = mempermainkan
18. bobrok = rosak, binasa
19. membobrokkan = merosakkan, membinasakan
20. cemerkap = tidak cermat melakukan sesuatu
21. kecemerkapan = kelalaian
22. mendampilkan = merapatkan
23. darulfana = dunia yang tidak kekal abadi
24. de facto = pada hakikatnya, sebenarnya
25. de jure = menurut undang-undang
26. memperdekap = menjadikan lebih dekat
27. kedekadenan = kemerosotan (nilai, kualiti dan lain-lain)
28. mendugalkan = memuakkan, meloyakan
29. keefisienan = kecekapan
30. egosentrik = mementingkan keperluan diri dan tidak peduli orang lain
31. egotisme = mementingkan diri sendiri
32. eksistensi = kewujudan
33. evasif = mengelak diri daripada sesuatu tanggungjawab
34. memfaalkan = meramalkan
35. memfadihatkan = memalukan seseorang, mengaibkan
36. fanatisisme = keyakinan yang amat kuat terhadap sesuatu
37. berfantasi = berangan-angan, berkhayal
38. memfantasikan = mengkhayalkan, mengangan-angankan
39. fundamental = sangat penting
40. secara generalisasinya = kesimpulannya
41. menggeneralisasikan = membuat kesimpulan tentang sesuatu perkara
42. kehakikiannya = keadaan yang sebenarnya
43. hipokrasi = perbuatan berpura-pura baik
44. mengimplementasikan = melaksanakan
45. mengintegrasikan = menyatupadukan (kaum)
46. inteligensia = orang bijak pandai
47. mengisbatkan = menentukan, menetapkan
48. mengalicaukan = mengelakkan
49. ketidakkeruanan =keadaan tidak tentu arah
50. kekhilafan = kesalahan kerana kurang teliti atau kurang pengalaman
51. terkhilaf = tersalah, terkeliru
52. khisit = iri hati, cemburu
53. mengomidikan = memperdayakan, mempermainkan, menipu
54. kolaborasi = berkerjasama dengan pihak musuh
55. kolaboratif = kerjasama antara dua pihak
56. melemahlesukan = menjadikan lemah, tidak bermaya
57. maslahat = berfaedah, berguna
58. kemaslahatan = faedah, kegunaan
59. musyawarah = perundingan antara kedua-dua belah pihak
60. bermusyawarah = berunding, berbincang, bermesyuarat
61. mengqadimkan = meramalkan
62. memperyahudikan = memandang hina
63. seyogia = sepatutnya
64. yuda = peperangan
65. mentarbiahkan = mendidik, mengasuh

Penanda Wacana
i) Penanda permulaan karangan
a) Pada era globalisasi ini,
b) Pada zaman pascakemerdekaan ini,
c) Dalam meniti arus kemodenan ini,
d) Dewasa ini,
e) Pada masa ini,
f) Kini,
g) Dasawarsa ini,
h) Dalam meniti kehidupan pada marcapada,
i) Sejak sedekad yang lalu,
j) Sejak negara menikmati arus kemerdekaan,
k) Kebelakangan ini,
l) Belakangan ini,
m) Sejak akhir-akhir ini,

ii) Penanda memulakan isi baharu
a) Selain itu,
b) Di samping itu,
c) Sementara itu,
d) Lebih-lebih lagi,
e) Dalam pada itu,
f) Lain daripada itu,
g) Pada waktu yang sama,
h) Dalam pada itu,
i) Seterusnya,

iii) Penanda huraian isi karangan
a) Hal ini demikian kerana
b) Hal ini berlaku kerana
c) Hal ini terjadi kerana
d) Hal ini disebabkan oleh
e) Hal ini wujud akibat daripada
f) Hal ini bersangkut-paut dengan
g) Hal ini berpunca daripada
h) Hal ini tercetus apabila
i) Hal ini timbul apakala

iv) Penanda memberi contoh dalam karangan
a) Misalnya,
b) Contohnya,
c) Sebagai contoh,
d) Tamsilnya,
e) Sebagaimana yang kita sedia maklum,
f) Antaranya adalah seperti

v) Penanda menghuraikan contoh
a) Hal ini mengakibatkan
b) Hal ini menyebabkan
c) Oleh itu,
d) Maka,
e) Oleh hal yang demikian,
f) Oleh sebab itu,
g) Jelaslah bahawa
h) Justifikasinya,

vi) Penanda menutup isi
a) Kesannya,
b) Natijahnya,
c) Akibatnya,
d) Akhirnya,
e) Dengan itu,
f) Dengan berbuat demikian,
g) Dengan keadaan sedemikian,

vii) Penanda menulis dua huraian dalam satu ayat
Contoh:
Masalah sosial yang dibincangkan oleh masyarakat ini memang memeningkan kepala (Huraian 1)_(x)_ membimbangkan semua pihak. (Huraian 2)

a) justeru
b) malah
c) malahan
d) tambahan pula
e) sementelahan
f) sekali gus
g) di samping
h) bahkan
i) malar-malar

viii) Penanda memulakan perenggan penutup
a) Kesimpulannya,
b) Intihanya,
c) Secara tuntas,
d) Konklusinya,
e) Sebagai penutup wacana,
f) Sebagai penghias bicara akhir,
g) Sebelum mengakhiri wacana ini,
h) Secara keseluruhan,
i) Secara total,

ix) Penanda menerangkan huraian atau pendapat yang berbeza
a) Walau bagaimanapun,
b) Walakin begitu,
c) Namun demikian,
d) Daripada perspektif yang berbeza,
e) Jika dilihat dari sudut lain,
f) Dengan kata lain,
g) Kontradiksinya,
i) Di sebalik itu,
j) Dalam pada itu,
k) Dari sudut lain,

x) Penanda memulakan atau memasukkan peribahasa
a) Bak kata peribahasa, .......
b) Bak kata peribahasa Melayu, ............
c) Bak kata orang tua-tua, ...........
d) Bak kata mutiara, .........
e) Bak peribahasa, ............
f) Bak kata cendekiawan, .............
g) Persis kata peribahasa, ............
h) Persis kata peribahasa Melayu, .............
i) Persis kata orang tua-tua, ............
j) Persis kata mutiara, ............
k) Persis peribahasa, ...............
l) Persis kata cendekiawan, .............
m) Hal ini sama dengan peribahasa ..........
n) Senario ini persis dengan peribahasa Melayu, yakni .......
o) Fenomena ini dikatakan
p) Masalah ini sama dengan peribahasa ...........
q) Saya yakin rakyat Malaysia mengenali peribahasa ..........

Similar Documents

Premium Essay

Business to Business

...Social Networks and Media Conquer B2B Social Networks are a flourishing phenomenon in today’s generation. It has already entered and affected the B2C network. In B2C network the social networks have become a concerning factor and plays a major role in marketing and communications. As we are all familiar with the B2B network and what does it actually implies, the question arises whether the social networks can play an important role in B2B network and for B2B companies. Social networks are not another passing phenomenon; they have matured and have registered themselves highly in the minds of the customers. B2B network also gets conquered by the social networks the business houses that trade with each other are actually the customers of each other and they also engage themselves in social networking. Some useful statistics from the social networking world states that the total time spent on social media has increased from 6% in 2007 to 20% in 2011. The registered users will almost reach 2 billion people by 2014. These figures show relentless growth and usage of social media. Already 91% of the B2B companies are active on Facebook, 53% on Twitter and 47% on LinkedIn. These statistics reveal that social media has conquered B2B network and has entered in that chain as means of effective communication and presentation. B2B companies deal with people and not robots. So the influence of emotions before purchasing a product is applicable to them also as they are not immune to......

Words: 798 - Pages: 4

Premium Essay

Business

...Unit Title: The Business Environment Guided Learning Hours: 160 Level: Level 5 Number of Credits: 18 Learning Outcome 1 The learner will: Understand the significance of the environment on business activity. Assessment Criteria The learner can: 1.1 Explain the features of business activity. Indicative Content 1.1.1 Explain the business organisation as a transformation process. 1.1.2 Describe the different ways in which a business may structure its activities. 1.2 Discuss the complex interactions that operate between a business and its environment. 1.2.1 Discuss the complexity, volatility and uniqueness of an organisation's environment. 1.2.2 Explain the influence of shareholders on the internal environment of an organisation. 1.2.3 Outline the nature of the external environment (PEST). 1.3 Explain the need for change and its management within an individual business. 1.3.1 Discuss the need to monitor changes in the external environment. 1.3.2 Discuss the implications of environmental change for a business, its stakeholders and society. 1.3.3 Explain reasons for resistance to change by firms, managers and employees. 1.3.4 Describe ways in which resistance to change may be overcome. Learning Outcome 2 The learner will: Understand the structure and organisation of business. Assessment Criteria The learner can: 2.1 Discuss the impact of industrial and legal structure and size on organisational behaviour. Indicative Content 2.1.1 Classify......

Words: 1138 - Pages: 5

Premium Essay

Business

...The Business Enterprise 1.) Discuss the common elements described in the theories/philosophies of Case, Kouzes, and Drucker including how their principles/strategies relate to the new definition of entrepreneurial leadership presented in Understanding Entrepreneurial Leadership in today’s Dynamic Markets. Case, Kouzes and Drucker each have good theories and philosophies on entrepreneurship and leadership. Each had different ways of stating what they thought made a good entrepreneur but for the most part focus on some of the same things and agreed that with the right balance of these characteristics then succeeding, as an entrepreneur would be possible. One of the common elements that each focused on was people. Interaction with people is important when it comes to entrepreneurship and leadership skills according to Case, Kouzes, and Drucker. Each inferred that if a person does not have people skills, then the person would not succeed as an entrepreneur or a leader. People skills would be the ability to motivate others and interact. A leader cannot lead without being able to interact with people. Starting a business requires interaction with people on some level. Another common element that they all thought were important was not being afraid to take risk. Taking a risk in order to monopolize an industry to succeed is important. The definition of entrepreneurial leadership is one of an enterprising, transformational leader who operates in a......

Words: 1383 - Pages: 6

Premium Essay

Business

...Business communication can take many forms, written and verbal. It can be between managers and employees within a company, or between a company and its customers, partners or suppliers. The purpose of business communication also varies, but it should always benefit your business. When carried out effectively, business communication can build your company's reputation, resolve and prevent conflicts, and contribute to strong relationships between your company, its customers and the business community. Build Customer Relationships Few businesses would grow or even survive without the benefits gained through marketing communications. You can take advantage of the wide variety of media available to let the public know about your products or services. Use business communications to establish your company as an authority or thought leader in your industry. Offer a white paper or online articles that discuss common problems business owners face and present your company's solution. A weekly or monthly newsletter to your prospects or established customers will help build trust by providing helpful tips and information. Occasionally sending out a direct mail or email survey will help you get to know your customers and better fill their needs. Freely sharing your expertise and gathering feedback from your customers will help you build a strong relationship with your customer base, and establish your company as a trusted expert in your industry. Motivate Team Good......

Words: 763 - Pages: 4

Premium Essay

Business

...ecutive Summary The New Australian Company is a new red wine brand that will be introduced in Singapore. The brand is a unique and high quality red wine brand that meets the growing preference of consumers. It will be distributed to several hotels, restaurants, supermarkets, and wine boutiques/shops that are located in the commercial business districts of the city-state. The brand is managed and owned by a group of wine-lover businessmen who have tremendous experienced in business administration, marketing and sales management and customer service. The owners are now looking for additional investments in order to capitalize the project well. The company has already made several negotiations with successful business distributors in Singapore. The company is confident to compete with many large distributors because it is closely working with top-notch suppliers and manufacturers who are known as wine experts or cellar masters. The target market is the Generation Y or the millennial because it is 77 percent of the population. This group also consumes wines at a faster and higher rate. The sales forecasts for the New Australian Company begin with $700,000 for the first year, and this will increase to 50 percent ($1, 050,000) in the second year, and 60 percent ($1,680,000) in the third year of operation. The company will be expecting a profit margin of 30-40 percent, and at least 25 percent return of investment in the first operational year. The company wants to change...

Words: 1216 - Pages: 5

Premium Essay

Business

...Module-16 The role of business in The economy: M arkets and coMMerce TEACHER’S GUIDE P. 487 P. 491 P. 492 P. 492 P. 493 P. 496 P. 497 P. 501 Defined Content standards Materials Procedure Lesson outline Closure Assessment Overheads VISUAlS N Visuals for overhead projector. Copy to transparent paper for overhead. P. 502 NVisual-1: Market defined P. 503 NVisual-2: Business defined lESSonS 2 Copy and handout to students. P. 506 P. 513 P. 518 P. 522 2Lesson-I: I, Pencil 2Lesson-II: Specializing in production 2Lesson-III: Wal-Mart 2Lesson assessment the role of business in the econoMy Markets and coMMerce Module-16 Teacher DEFInED A market is a social arrangement that allows buyers and sellers to discover information and complete voluntary exchanges of goods and services. commerce consists of trading something of economic value such as a good, service, information, or money between two entities. business is the management and coordination of people and resources to accomplish particular production goals, usually for the purpose of making profit. business, commerce, and markets create many benefits for consumers, and as a result of business, commerce, and markets in the economy, consumers experience an increased standard of living. businesses obtain resources such as labor and equipment, and businesses specialize in the production of particular goods and services. As a result of business in the economy, the......

Words: 9175 - Pages: 37

Premium Essay

Business

...cover cover next page > Cover Business, Management and Finance Small Business; Entrepreneurship title author publisher isbn10 | asin print isbn13 ebook isbn13 language subject publication date lcc ddc subject : : : : : : : Entrepreneurship and Small Business Burns, Paul. 0333914732 9780333914731 9781403917102 : : : : cover next page > file:///Z|/_==%CF%CE%C8%D1%CA==/Entrepreneurship%.../0333914732__gigle.ws/0333914732/files/cover.html [06.10.2009 1:01:58] page_i < previous page page_i next page > page_i next page > Page i Entrepreneurship and Small Business < previous page file:///Z|/_==%CF%CE%C8%D1%CA==/Entrepreneurship%...0333914732__gigle.ws/0333914732/files/page_i.html [06.10.2009 1:02:00] page_ii < previous page page_ii next page > page_ii next page > Page ii < previous page file:///Z|/_==%CF%CE%C8%D1%CA==/Entrepreneurship%2...0333914732__gigle.ws/0333914732/files/page_ii.html [06.10.2009 1:02:00] page_iii < previous page page_iii next page > page_iii next page > Page iii Entrepreneurship and Small Business Paul Burns < previous page file:///Z|/_==%CF%CE%C8%D1%CA==/Entrepreneurship%2...333914732__gigle.ws/0333914732/files/page_iii.html [06.10.2009 1:02:00] page_iv < previous page page_iv next page > Page iv © Paul Burns 2001 All rights reserved. No reproduction, copy or transmission of this publication may......

Words: 182024 - Pages: 729

Premium Essay

Business

...CHANGING CLOTHES. CHANGING CONVENTIONAL WISDOM. CHANGING THE WORLD. Fast Retailing has the conviction and vision to face the challenge of creating a better world. PARIS Valerie Dassier, Head of E-Commerce and Customer Care, Comptoire des Cottonniers and Princess Tam Tam To become a leader, it’s not enough to do it a little bit better. Great leaders see a different reality. LONDON Kate Pierre, Store Manager, Uniqlo UK We are going to be the number one casual clothes company in the world. And we will look to our managers in the company to take on bigger roles in their local countries and abroad. MOSCOW Aleksandr Kurchatov, Store Manager, Uniqlo Your attitude and your smile go a long way. My philosophy is to give people the chance to smile and they will open up. NEW YORK Jennifer Parker, VP Store Management, Theory, NY More than any other retailer, FR empowers people to be the CEOs of their own four walls. They put the onus on the store manager to change themselves and make it the most important role. SAN FRANCISCO Daisuke Tsukakoshi, Director West Coast, Uniqlo USA In the U.S., the home of casual clothing, competition is fierce. We’ll need people who are willing to play major roles in opening up this effort. SHANGHAI Joanne Lam, Merchandising Director, Uniqlo, Hong Kong and Mainland China I always admired Coco Channel as a kid. She turned around the whole fashion industry of her time. I want to work in a big company that is prepared to make......

Words: 6333 - Pages: 26

Free Essay

Business

...to Conduct Business Research: Part 1Preparing to Conduct Business Research: Part 1Preparing to Conduct Business Research: Part 1Preparing to Conduct Business Research: Part 1Preparing to Conduct Business Research: Part 1Preparing to Conduct Business Research: Part 1Preparing to Conduct Business Research: Part 1Preparing to Conduct Business Research: Part 1Preparing to Conduct Business Research: Part 1Preparing to Conduct Business Research: Part 1Preparing to Conduct Business Research: Part 1Preparing to Conduct Business Research: Part 1Preparing to Conduct Business Research: Part 1Preparing to Conduct Business Research: Part 1Preparing to Conduct Business Research: Part 1Preparing to Conduct Business Research: Part 1Preparing to Conduct Business Research: Part 1Preparing to Conduct Business Research: Part 1Preparing to Conduct Business Research: Part 1Preparing to Conduct Business Research: Part 1Preparing to Conduct Business Research: Part 1Preparing to Conduct Business Research: Part 1Preparing to Conduct Business Research: Part 1Preparing to Conduct Business Research: Part 1Preparing to Conduct Business Research: Part 1Preparing to Conduct Business Research: Part 1Preparing to Conduct Business Research: Part 1Preparing to Conduct Business Research: Part 1Preparing to Conduct Business Research: Part 1Preparing to Conduct Business Research: Part 1Preparing to Conduct Business Research: Part 1Preparing to Conduct Business Research: Part 1Preparing to Conduct Business......

Words: 799 - Pages: 4

Premium Essay

Business

...- BTEC FIRST DIPLOMA BUSINESS - Unit 16: Business Enterprise Assignment [pic] [pic] • The due date for the whole assignment is Friday 25th May 2012 • You will have time allocated to complete the MERIT and DISTINCTION criteria only when the PASS criteria is completed • You will be able to gather evidence for Level 2 Key Skills in Communication, Application of Number and Information Technology from completing the assignment You will also be able to gather evidence for Key Skills Level 2 Improving Own Learning and Performance (LP2.1, Lp2.2 and LP2.3) as you plan, review and complete the assignment ASSIGNMENT TASKS The scenario You and some friends have always been interested in working for yourself rather than being an employee. You now feel it is the right time to start up a new business and so you begin to consider the idea and investigate the possibilities further with your friends. There are many ideas you have but before you can start the business you have decided to investigate what things you need to know about starting up a business. You and your friends are considering asking your bank manager to provide you with the finance for starting up the business and so it is important that you know exactly what is involved. You and your friends will have to present your business idea to the bank manager so it is important that you know what you have to......

Words: 905 - Pages: 4

Free Essay

Business

...to this issue. The latest issue can be found on the Edexcel website: www.edexcel.com References to third-party material made in this specification are made in good faith. Edexcel does not endorse, approve or accept responsibility for the content of materials, which may be subject to change, or any opinions expressed therein. (Material may include textbooks, journals, magazines and other publications and websites.) Authorised by Roger Beard Prepared by Susan Hoxley Publications Code BH029073 All the material in this publication is copyright © Edexcel Limited 2011 Edexcel BTEC Level 4 HNC Diploma in Business Edexcel BTEC Level 5 HND Diploma in Business Edexcel BTEC Level 5 HND Diploma in Business (Accounting) Edexcel BTEC Level 5 HND Diploma in Business (Management) Edexcel BTEC Level 5 HND Diploma in Business (Marketing) Edexcel BTEC Level 5 HND Diploma in Business (Human...

Words: 15079 - Pages: 61

Premium Essay

Business

...ingredients of start-up right. People who are lending money look at the person first and foremost, so motivation is the most critical. You need to convince your bank manger you can make your business work because you’ve researched your market, you’ve costed out the business and you know where you want the business to be in 5 or 10 years time. A means of showing your commitment to the business would be to save and invest money. Abilities & skill: The second element is one of ability and skills. The individual has to have skills appropriate to the kind of business they’re proposing to run. And if they don’t have them, they should have a reliable person who can. It could be that one person knows how to run a business from an operational and management perspective, whereas another person has the technical skills to develop the product or service. Resources: The third element is resources. That’s not purely about money and equipment; it’s also about intellectual capability. (The ability to persuade others is important. Many entrepreneurs have been able to negotiate very favourable deals against the odds, when establishing their business). Strategy & vision: The fourth element is strategy and vision in terms of thinking four or five years ahead and having some idea of where that business might be in the future and putting in place a plan to achieve that goal. Planning & organisation: The fifth element is planning and organisation. Without planning, organisation,......

Words: 1945 - Pages: 8

Premium Essay

Business

...established a few ventures in U.S. He is the owner of Kaplan Auto Sales and Service in Indianapolis. He is into service industry. I admire him as he achieved a lot in his young age. He possesses the capability of a successful business entrepreneur. This interview help us to understand the path that the entrepreneur picks to travel. Mr. Selim Duran the owner of Kaplan Auto Sales decided to start his business in the year 2010. He has degree of Finance for four years. He also has an International business degree from his country. He has 10 years auto sales experiences various companies in U.S. He also worked private sector for 2 to 3 years in management and selling. His father is also an entrepreneur and his mom a housewife. He has a young sister is studying for accounting in United States. His interests are reading and improve his business. Selim’s father was into business so trying hands on business was much obvious. His experiences prompted him to start business. Selim was confident enough that he will flourish. He was confident that he could come up with good approaches to help clients. He selects this business as it was a service sector which was very close to his internal ambition. I would say challenges as an entrepreneur is a part of business which never ends. There is three of challenges. First of challenge, there is an unexpected over cost. For instance, some cars need unexpected parts or service. Then car cost would be over cost which means getting less......

Words: 778 - Pages: 4

Premium Essay

Business

...A business undertaking is an organisation which is engaged in some industrial or commercial activity. It represents an institutional arrangement for carrying on any kind of business activity. It may be owned and controlled by a single individual or by a group of individuals who have entered into a formal or informal agreement to jointly conduct the business. Every business undertaking is a separate and distinct business unit. It has its own identity and separate ownership. It can be distinguished from other undertakings on the basis of its ownership, management and control. According to Wheeler, a business undertaking is a concern, company or enterprise which buys and sells, is owned by one person or a group of persons and is managed under a specific set of operating policies". Thus, a business undertaking may be defined as an organisation operating under separate ownership, management and control and carrying on any business activity with independent risk- bearing. All business undertakings are directly or indirectly engaged in the transfer or exchange of goods and services for value. They deal in goods and services on a regular basis. Their main motive is to earn profits and they are exposed to various types of risks. Characteristics of a Business Undertaking The basic features of a business undertaking are as follows: 1. Separate identity: Every business undertaking has a separate identity. It has a distinct name and separate existence. Its assets and liabilities......

Words: 1147 - Pages: 5

Premium Essay

Business

...Hotdog Franchisee Business Growth Our business plan to create and grow a large, international hotdog restaurant chain to be offered and consumed around the world, using a Franchisor licence. We aim to follow the guidance of the food chain system of McDonald’s, due to seeing them attract many customers due to their superb business system all around the world, providing their services and products consistently with no fail as well retaining a great level of customer service. Put simply we want to franchise a worldwide business providing a special ingredient of hotdogs with the franchise business system of McDonald’s. To insure the right growth in our business, we will have to keep insuring that all company based objectives are being met, as well as improve our communication of the business as a whole, internally and externally. Internal meaning our staff grow and develop each of their skills day by day through day to day training and external meaning that they are able to gain exposure and awareness or our service to our consumers, this referring to sales and marketing of course. In ways of marketing, we will have to grow our business to appeal to young people, ranging from teenagers to young adults, by raising its awareness on social media and advertising campaigns through networks such as: Instagram, Facebook, Wongnai etc. Since we aim to start our business in Thailand then to expand it to other countries in ASEAN, it is smart that we adapt the customer demand and......

Words: 556 - Pages: 3