Premium Essay

Ilsjfmlqsi

In:

Submitted By faabbiiooo
Words 1755
Pages 8
Accounting Theory
• Docent
Machteld Van den Bogaerd machteld.vandenbogaerd@kuleuven.be • Cursusmateriaal
– handboek (aanbevolen – niet verplicht)
Accounting Theory (Godfrey et al., 2010)
– Toledo wetenschappelijke artikels, handouts, etc.

Accounting Theory
• Examen (75% vd score)
– schriftelijk examen
– gesloten boek
– duurtijd: 2 uur
– combinatie multiple choice & open vragen

Accounting Theory
• Opdracht (25% vd score)
– literatuurstudie rond een welbepaald thema in groep (5 leden), onderwerpen zie Toledo
– inhoud
• beknopte bespreking (relevantie) thema
• overzicht relevante/gehanteerde theorieën
• gehanteerde onderzoeksmethode(n)
• overzicht van de onderzoeksresultaten

Accounting Theory
– vorm
• maximaal 5 bladzijden (zonder referenties)
• referenties toevoegen in literatuurlijst
• minstens 2 wetenschappelijke artikels per groepslid • 2 groepen werken rond hetzelfde onderwerp!
Belangrijk: logisch gestructureerd en geïntegreerd verhaal - Peer assessment!!
=> Meer info: zie document
‘Enkele praktische tips’ op Toledo.

Accounting Theory
– deadlines
• samenstelling groep + onderwerp (via e-mail): maandag 12 oktober 2015
• eerste versie (feedback): 5 november 2015
(enkel via e-mail)
• finale versie (op papier + pdf) incl. peer review
(op papier): 3 december 2015
• presentaties: 10 en 17 december 2015 + min. 2 vragen voor de parallelle groep.
Presentatie: 10-tal minuten (achteraf mogelijkheid tot stellen van vragen door parallelgroep/medestudenten/docent) en elk groepslid moet actief deelnemen.

Accounting Theory
• Doel van het OOD
– theoretische/wetenschappelijke onderbouw theorie & praktijk
– overzicht van (belangrijkste) onderzoeksstromingen binnen de discipline
– verwerven van een beter inzicht in ‘de realiteit’

Introduction
Chapter 1

What is a (an accounting) theory? logical reasoning

Similar Documents