Free Essay

Mnvmnv

In: Business and Management

Submitted By neco
Words 457
Pages 2
Wij houden onze presentatie over de Koerden.
De Koerden zijn een bevolkingsgroep die zich voor het grootste deel bevindt in het bergachtige gebied waar de staten Turkije, Irak, Iran en Syrië aan elkaar grenzen. De Koerden hebben een eigen cultuur en de meerderheid is moslim. Een groot aantal bewoners wonen in Turkije. En daarom gaan we onze presentatie richten op Turkije. Hier speelt Europa ook een grote rol. En natuurlijke de politieke partijen van de Koerden.
Eigen taal: de meeste koerden spreken koermandji, vooral in Turkije. De soerani word vooral gesproken in Irak en Iran. De grammatica en vocabulaire verschillen erg van elkaar en daarom verstaan ze elkaar moeilijk.
Cultuur: de koerden hebben eigen tradities.

Religie: De meeste Koerden zijn religieus. Circa 90% is moslim en ook zijn veel Koerden Jezidi's. Een klein deel, circa 5%, is christelijk en er bestaat zelfs een kleine joodse minderheid, die naar Israël geëmigreerd is. Omdat de meeste koerden moslim zijn, is er sprake van een eenheid. Maar er zijn ook ideologische stromingen in de islam, zoals de soennieten en de sjiieten.
Gemeenschappelijke geschiedenis:
De meeste Koerden stammen waarschijnlijk af van Indo-Europese stammen. Vroeger leefden de koerden in stammen en voelden zich verbonden met hun stam. Ten tijde van de islamitische veroveringen in de negende eeuw werd de naam ‘Koerd’ gebruikt ter aanduiding van nomaden aan de westerse rand van het Iraanse plateau.
Leefgebied:
Meeste Koerden wonen in Turkije.

Koerdische nationalisme:
Er zijn Koerden die gelijke rechten willen en er zijn nationalistische koerden. Die gaan noch verder en willen een eigen land. Realisme: de staat Turkije is er en daarom kunnen de nationalistische koerden geen land oprichten. Er is geen vrije ruimte om een land op te richten. Turkije geeft natuurlijk geen grond af.
EUROPA:

Vrede van sevres;
De Vrede van Sèvres was een vredesverdrag dat op 10 augustus 1920 werd getekend tussen de geallieerden en het Ottomaanse Rijk, na de Turkse nederlaag in de Eerste Wereldoorlog. Door deze verdrag zou er een autonomie voor de koerden ontstaan en Koerdistan zou worden opgericht. Het verdrag werd nooit van kracht omdat Turkije het niet goed keurde. Drie jaar later werd het vervangen door de voor de Turken veel voordeligere Vrede van Lausanne.
Vrede van Lausanne :
De Vrede van Lausanne is een vredesverdrag uit 1923, waarmee de Grieks-Turkse Oorlog van 1921-1922 werd beëindigd doordat de Turkse nationalisten onder leiding van ataturk het niet accepteerden. De grenzen van Turkije werden vastgesteld. In deze verdrag was er geen sprake van Koerdistan.

POLITIEKE PARTIJEN:

http://www.turkije-instituut.nl/Wie%20zijn%20de%20Koerden--142/

http://nl.wikipedia.org/wiki/Koerden http://en.wikipedia.org/wiki/Kurdistan http://en.wikipedia.org/wiki/Kurdish_people
http://retro.nrc.nl/W2/Lab/Profiel/Koerden/partijen.html

Similar Documents