Free Essay

Zwack Unicum Zrt. Marketingstratégiája

In: Business and Management

Submitted By letifer1
Words 3173
Pages 13
BUDAPESTI CORVINUS EGYTEM

A Zwack Unicum italcsalád marketingje

Nemes Máté

2013

1. A vállalat alapvető bemutatása
1.1.Rövid története
A Zwack Unicum Nyrt. azon kevés magyar vállalatok egyike, mely sikerrel őrizte meg több, mint két évszázadnyi hagyományát, és a XXI. században is nemzetközi elismertséget tudhat magáénak.
1790-ben a legenda szerint a bécsi udvar orvosa, Dr. Zwack József nyújtotta az első pohár gyomorkeserűt II. József császárnak. Az uralkodó, megízlelvén az orvosságot a következőket mondta: „Dr. Zwack, das ist ein Unikum!” – így kezdődött a mai napig tartó sikere az Unicumnak. Majdnem száz évvel később védették le a keserű gyógyitalt, mely hamarosan nagy népszerűséget szerzett. A századfordulóra a növekvő kereslet hatására bővült a gyár, ekkor költözött a Soroksári útra, ami a mai napig a Zwack cég otthona. Az 1920-as évekre már világszerte ismerték, az amerikai szesztilalom jelentős bevételkiesést okozott a cégnek. A Magyarországra is begyűrűző gazdasági válság hatására csökkent a piac és visszaesett a termelés. A felszabadult kapacitást fénycsövek gyártására használták fel.
A II. világháborúban súlyos találatot kapott a gyárépület, amit az újjáépítés után röviddel kártalanítás nélkül államosítottak. A Zwack család fiatalabb tagjai az Egyesült Államokban és Olaszországban talált menedékre. Az itthon maradó szülők egyszerű munkásként folytatták az ital gyártását egy ideig, majd vidékre deportálták őket is. A család a valódi recept helyett egy hamisítványt adott át a hatóságoknak, ám a „hamis Unicum” is töretlen sikernek örvendett. Zwack János az Egyesült Államokban precedensteremtő pert nyert az akkori kommunista magyar állammal szemben, így megvédve a Zwack és Unicum márkaneveket. Fia, Zwack Péter később szerződést kötött az amerikai Jim Beam céggel, és Zwack márkanév alatt forgalmaztak gint, vodkát és slivovicát.
1970-ben Zwack Péter Olaszországban telepedett le, ahol az eredeti recept alapján már javában folyt az Unicum gyártása. 1988-ra a család minden tagja visszatért Magyarországra, és Emil Underberg német likőrgyárossal együtt, Peter Zwack und Consorten AG néven vegyes vállalatot alapítottak a Budapesti Likőripari Vállalattal (mely az egykori Zwack-gyárban termelt). 1992-ben a privatizációs folyamatoknak köszönhetően felvásárolták a Budapesti Likőripari Vállalatot, így létrejött a Zwack Unicum Részvénytársaság, melyet 1993-ban be is vezettek a Budapesti Tőzsdére.

1.2. Tulajdonosi szerkezete Az 1993. május 27-i tőzsdére lépés óta nem változott számottevően a társaság tulajdonosi szerkezete. Az összesen 2 035 000 db, 1000 Ft névértékű részvény három 5%-nál nagyobbi részesedésű tulajdonos kezében van (1. ábra). Fontos megjegyezni, hogy a Diageo Holdings termékeinek kizárólagos magyarországi forgalmazója a Zwack Unicum Nyrt. (lsd. 1.4.), és vica versa, az Egyesült Államokban a Diageo terjeszti a Zwack márkákat.

1.3. Pénzügyi helyzete A 2008-as gazdasági világválság óta a magyar égetett szeszital piac évről évre csökken. „A négy év alatt összességében 30%-kal lett kisebb a legálisan forgalmazott szeszesitalok piaca. Feltételezésünk szerint a lakosság fogyasztása lényegesen nem változott, azonban egyre nagyobb hányada az otthoni vagy bérfőzetett pálinka irányába tolódott el, melyre nem kell jövedéki adót fizetni. Ez leginkább az alacsony árfekvésű adózott termékek (kommersz) volumenét érinti negatívan, itt a visszaesés négy év alatt 41%-os volt. A márkázott termékek (prémium és közepes árfekvésű cikkek) piaca elsősorban a lakosság csökkenő reáljövedelme és óvatosabb magatartása miatt csökkent. Továbbá ezen két termékcsoport között megfigyelhető egy átsúlyozódás az olcsóbb (közepes árfekvésű) termékek irányába. Így a prémium piac ma 25%-kal kisebb, mint négy éve volt, a közepes árfekvésű termékek volumene 5%-kal csökkent ezen időtávon.”- áll a cég éves jelentésében. (Zwack Unicm Nyrt. éves jelentése 2012-2013, 2013, 35. oldal).
A viszonylag rossz piaci körülmények ellenére a Zwack Unicum Nyrt. továbbra is Magyarország piacvezető égetett szeszesitalgyártó és forgalmazó cége. Nettó árbevétele jelentősen visszaesett, ezzel szemben az adózott eredménye közel sem csökkent ugyanolyan mértékben (2. ábra), melyet a működési költségek hatékonyabb menedzselésének könyvelnek el (Zwack Unicm Nyrt. éves jelentése 2012-2013, 2013, 34. oldal).

1.3. Érintettek
A vállalat nagy mennyiségben állít elő prémium és középkategóriás termékeket, így nem engedhet meg magának bizonytalan vagy rossz minőségű alapanyagaokat szállító partnereket. A speciális palackot és csomagolást német és osztrák vállalatok biztosítják évek óta. Az összes többi termék beszállítására a párévente kiírt tenderen keresztül licitálhatnak az erre felkért, megfelelő ISO minőségbiztosítású cégek. Mielőtt azonban teljes értékű beszállítókká válhatnak, háromlépcsős szűrőn kell átesniük, melynek utolsó szintje a három hónapig tartó próbaidőszak (Máté Richárd interjúja, 2006., Supply Chain Monitor).
A kész termékek logisztikáját kezdetben a saját tulajdonú Dunatrans végezte, majd 2004-től a magyar tulajdonú Waberer’s Logisztika Kft. szolgálja ki. A disztribúcióért felelős szolgáltató cég kiválasztásánál fontos szempont volt az FMCG szektorban szerzett jártasság és a korszerű informatikai rendszerek használata (Rapi-Jaubert Szilvia, 2010., Supply Chain Monitor). A külföldi piacokra történő szállításért zömében a vevő felel.
Magyarországon igen kevés kiskereskedelmi hálózat polcain találhatóak meg Zwack termékek. „Összességében tíz meghatározó kereskedelmi lánc kezében összpontosul a bolti forgalom 90%-a. A tíz piaci szereplőből három diszkont hálózat, ahol az egy termékcsoportban forgalmazott áruféleségek száma igen csekély, másik három meg hazai – franchise rendszerben működő – lánc, melyek boltjainak többsége kis alapterületű.” (Zwack Unicm Nyrt. éves jelentése 2012-2013, 2013, 37. oldal).

1.4. Termékek és szolgáltatások
A Zwack Unicum Nyrt. jelentős termékportfólióval rendelkezik. Saját gyártású szeszesitalain (Unicum, Hírös Kecskeméti Pálinka, St. Hubertus, Kalinka, Vilmos és Fütyülős italcsalád) kívül kizárólagos magyar forgalmazója a Diageo termékcsaládnak, melybe olyan világmárkák tartoznak, mint a Johnnie Walker, Smirnoff, Baileys vagy a Guiness.

2. Az alkohol marketingje

2.1. A kapcsolódó problémák
A marketingszakma nagy dilemmája, hogy hogyan juttassuk el az üzenetet a célcsoportnak. Vannak azonban olyan termékek is, például az alkoholos italok vagy a dohányáruk, amik reklámozásában azzal a nehezítéssel kell megküzdeni, hogy a célcsoporton kívül máshoz ne jusson el. Amennyiben mégis eljut „illetéktelenekhez”, egyes esetekben tetemes pénzbírságot is kell fizetni. A vonatkozó magyar törvény szerint
„18. § (1) Tilos alkoholtartalmú ital olyan reklámja, amely
a) gyermek-, illetve fiatalkorúaknak szól,
b) gyermek- vagy fiatalkorút mutat be,
c) alkoholtartalmú ital mértéktelen fogyasztására ösztönöz, vagy negatívan tünteti fel az önmérsékletet, illetve az alkoholfogyasztástól való tartózkodást,
d) az alkohol fogyasztását jobb fizikai teljesítménnyel vagy járművezetéssel kapcsolja össze,
e) olyan benyomást kelt, hogy az alkohol fogyasztása hozzájárul a társadalmi vagy szexuális sikerhez,
f) azt állítja vagy olyan benyomást kelt, hogy az alkoholnak gyógyászati tulajdonsága van, serkentő vagy nyugtató hatású,
g) azt állítja vagy olyan benyomást kelt, hogy az alkohol személyes konfliktusok megoldásának eszköze lehet, vagy
h) a magas alkoholtartalmat az italok pozitív minőségi jellemzőjeként hangsúlyozza.
(2) Tilos közzétenni alkoholtartalmú ital reklámját
a) sajtótermék első borítólapjának külső oldalán, illetve - honlap esetén - a nyitó oldalon,
b) színházban vagy moziban 20 óra előtt, illetve gyermek-, illetve fiatalkorúak számára készült műsorszámot közvetlenül megelőzően, annak teljes időtartama alatt és közvetlenül azt követően,
c) egyértelműen játék céljára szánt terméken és annak csomagolásán, és
d) köznevelési és egészségügyi intézményben, továbbá ilyen intézmény bejáratától légvonalban mért kétszáz méteres távolságon belül szabadtéri reklámhordozón.” (A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 18. §)
A fentiek értelmében a termékek marketingje során fokozottan figyelni kell a megjelenési helyre, a reklám céljára és értelmezései lehetőségeire valamint, hogy kiskorú a lehető legkevésbé férjen hozzá. Ez azonban közel sem olyan egyszerű feladat, hiszen kevés olyan felület létezik, amit kizárólag nagykorúak néznek. Egy rosszul elhelyezett reklám viszont főleg magát a médiumot keverheti bajba, nem a megbízót, aki az esetek többségében csak a tartalomért felel. Egyes esetekben egy-egy kirívó reklám elhelyezése „megéri” a vállalatoknak, akkor is, ha pénzbírságot vonnak maguk után. Az online kép- és videómegosztók terjedésével a hatóságoknak egyre nehezebb ellenőrizni, hogy a nehezményezett reklám valóban eltűnik-e. Egy-egy ilyen „betiltott” hirdetés (amit közmédiában nem lehet leadni) kirívóságával ugyancsak sikeres lehet, ezért is lehet az, hogy a világ legrangosabb márkáinak szinte egytől-egyig fellelhető „illegális” reklámja.

2.2. Az Egészségügyi Világszervezet jelentése (2004)
A legátfogóbb képet talán az Egészségügyi Világszervezet 2004-es jelentéséből kapjuk, melyben a felméréseiben részt vevő, több mint 110 ország szeszesitalárait és reklámozási lehetőségét vizsgálta. Azokat az országokat nem szerepeltette statisztikáiban, melyekben máig alkoholtilalom van (ez a szigorúan vallásos muszlim országokra jellemző). Pár országban, bár legális az alkoholfogyasztás, sajátos okokból azonban mégis tiltott alkoholt forgalmazó cégek marketingtevékenysége. A reklámokra vonatkozó tiltás két skandináv országon (Izland és Norvégia) kívül néhány arab országban van jelen. Az alábbi táblázatok a WHO statisztikái alapján mutatja be a különböző médiumokban a világ országainak szabályozási rendszerét az alkohol típusának függvényében.

A diagramok jól ábrázolják, hogy az alkoholtartalom és a média elérhetősége, hallgatóinak száma a két fő tényező, melyek meghatározzák, hogy az országokban milyen regulációk esnek rá. A televízióban közölt reklámokkal jól be lehet határolni a célközönséget a műsoridővel és a reklámot „körülvevő” műsorokkal, ám ezek jutnak el a legtöbb emberhez, így amennyiben látják fiatalkorúak, ekkor a legnagyobb a „kár”. Az óriásplakátok és a nyomtatott sajtó mint hirdetési felületek a legkevésbé szabályozottak, ám különböző okokból: előbbi a többi médiához képest kevés emberhez jut el, míg utóbbival nagyjából biztosra lehet menni abban, hogy csak a célcsoport látja a reklámot.

2.3. Amerikai Egyesült Államok
Az Egyesült Államok reklámelhelyezési korlátai igencsak eltérnek az itthonitól. Míg Magyarországon törvénybe foglaltak a szabályok, a tengerentúlon a „70 százalék szabványa” él. A Szövetségi Kereskedelmi Kamara által 2007-ben kiadott jelentésben azt ajánlja az alkoholt forgalmazó cégeknek, hogy reklámjaikat olyan helyen helyezzék el , ahol a közönség legalább hetven százaléka legálisan fogyaszthat alkoholt . 2003 előtt általánosan ötven százalék volt a mérvadó. A 2000 áprilisi népszámlálás adatai szerint azonban a népesség hetven százaléka volt 21 évnél idősebb, így ehhez a mérőszámhoz igazították a szabályt. Fontos kiemelni, hogy a gyártók, forgalmazók és egészségügyi szervezetek közt élénk párbeszéd folyik a mérőszám módosításával kapcsolatban. A 2010-es népszámlálás eredményeinek nyilvánosságra hozatala után elképzelhetőnek tartják a változtatást (Self-Regulation in the Alcohol Industry - Report of the Federal Trade Commission, 7. oldal, 2008.).

2.4. Egyesült Királyság
A szigetország szabályozása ezzel szemben még a magyar törvényeknél is szigorúbb és részletesebb. A kérdésben illetékes bizottság például azt is megszabja, hogy a reklám nem mutathat alkoholos befolyáltság alatti embereket, vagy munkahelyi, illetve sportolás előtti italfogyasztást. Ezen kívül csak abban az esetben lehet összehasonlítani két termék alkoholtartalmát, amennyiben a reklámozott terméké alacsonyabb, így is kizárva az ital magas alkoholfokát hirdető reklámokat.
3. A Zwack Unicum Nyrt. marketingje
3.1. Piac és termékek A magyar szeszfogyasztás évek óta csökken, így az égetett szesz fogyasztása 2010-re abszolút 3,1 literre esett vissza. A piac zsugorodásával azonban 2000 és 2010 között nőtt az égetett szesz fogyasztásának aránya a bor kárára. Amennyiben nem kulturális trendről beszélünk, valószínűleg azért, mert előbbi ár-alkoholtartalom aránya alacsonyabb.
Nemcsak a belföldi eladások csökkentek az elmúlt években, az saját gyártású szeszesital exportja is jelentősen, majdnem tíz százalékot csökkent.
A Zwack Unicum Nyrt. bevétele kisebb mértékben csökkent, mint a piac és megőrizte piacvezető helyét. Elsősorban prémium- és felsőkategóriájú desztillált szeszesitalokat gyárt jól kereső, 35 év feletti felnőtteknek, ami egy csökkenő piacon kérdéseket vetett fel. A kereslet zsugorodása miatt nyitnia kellett alacsonyabb árkategóriák felé is (így bővítve a célcsoportot) – ezt azonban nem tehette volna meg a róla kialakult kép csorbulása nélkül. Egy másik lehetőség volt a célcsoport bővítésére új termék bevezetése.

3.1.1. Unicum Next
Mint az nevéből is kihallatszik, ezt a következő generációnak szánják. A hagyományos Unicumnál kevésbé keserű, a gyógynövényekhez citrusgyümölcsöket is hozzáadtak, így kölcsönözve az italnak fiatalos frissességet. Annak ellenére, hogy az Unicum Next célcsoportjának átlagéletkora alacsonyabb mint termékelődjéé, mégis a prémiumkategóriába tartozik. A nevével fémjelzett Unicum Next Metal Tehetségkutatón amatőr zenekarok mérhették össze tudásukat.

3.1.2. Unicum Szilva
Az Unicum Szilvát az aszalt szilva íze teszi különlegessé, melyet körültekintően kiszárítanak, majd együtt érlelik az itallal tölgyfahordóban. 2013-ban jelentős sikereket ért el rangos nemzetközi italexpókon: a klagenfurti World Spirit Award-on aranyérmet, míg a San Franciscoban rendezett World Competition-ön ezüstérmet kapott. A termék 2012-es bevezetése óta számos videókampányban és promócióban szerepelt.

3.2. Reklámarculat
A Zwack Unicum stílusa nem sokat változott az utóbbi kétszáz évben. Jellegzetes gömb formájú palackján 1922-ig, a Nemzetközi Vöröskereszt engedélyével, fehér alapon piros kereszt volt látható, ami a gyógyszer mivoltára utalt. 1923-ban azonban megvonta a használati jogot a cégtől, ekkor döntött a család úgy, hogy aranyra változtatja. Ezzel a lépéssel a jelentése is változott, ettől kezdve inkább a pozitív gondolkodást hirdeti. Az Unicum márka mottója is a kereszt e jelentését erősíti: „Csak pozitívan!”. Számos képregény és videó is született az optimizmus jegyében.
A plakátokon a mai napig szereplő „vizes ember” kép szerzője ismeretlen, egyes források szerint Pachl Viktor grafikus alkotta a századforduló elején. Egy hajótöröttet ábrázol, aki a vízben hánykolódva ugyancsak megörül az Unicumnak. A helyzetből fakadóan oly groteszk arckifejezés nagy hírre tett szert. Igazán jó marketingnek azt tekinthetjük, amikor a „termék hirdeti a marketingjét”, és nem (csak) fordítva. Az vízből felmerülő alak jut valószínűleg a legtöbb ember eszébe, ha Unicumról van szó. .Zwack Béla így írt róla: „A Wassermann plakátunk annak idején általános feltűnést keltett, úgy vélem, hatásos reklámgondolat volt. A közvetítő kereskedelem szívesen alkalmazta kirakataiban, és mégis egy kicsinyke város szatócsa visszaküldte, mondván, hogy valami ’csinosabb képet’ küldjünk, mert a ’másállapotos’ asszonyok félnek, hogy talán ’elnézik magukat’. A reklám azonban mégis megtette a maga hatását, elvégezte munkáját. Az egész városban beszéltek róla.”
3.2. Árképzés Egy minőségi termékeket gyártó vállalatnál nehéz döntés az árazás. Egyfelől figyelembe kell venni a gyártási költségeket, másfelől meg kell felelni a márkához fűződő elvárásoknak is. A fiatal, még nem dolgozó célcsoportnak a fizetési hajlandósága jelentősen eltér az idősebb, dolgozó emberekétől. Egy felsőkategóriás terméket azonban nem árulhatnak túl olcsón, hiszen így romolhatna a termék imázsa. A Zwack Unicum Nyrt. talált megoldást a problémára. A két, alig elkülöníthető piac célcsoportjait elkülöníti: az idősebbeknek a tradicionális Unicumot ajánlja, míg a fiatalabbaknak, valamivel olcsóbban a Nextet.

3.2. Promóció
Az cég a Budapest Airport-tal és a Heinemann Duty Free üzlettel együttműködve 2012 nyarán egy hónapos promócióba kezdett. A terminálon az érdeklődők megismerkedhettek a Zwack cég történetével, megkóstolhatták a termékeket, és ugyancsak akciós áron, harminc százalékkal olcsóbban vehették meg őket. „A kampány sikeresnek bizonyult, a számok azt mutatják, hogy majdnem minden negyedik utas megkóstolta az Unicumot. Az eladások meredeken nőttek, júliusban ötször annyi Unicum fogyott a Heinemann Duty Free üzleteiben, mint egy évvel korábban ugyanebben az időszakban. A legnépszerűbb az eladások több mint felét kitevő Unicum Szilva lett. [...] Emellett a hagyományos Unicum és az Unicum Next eladásai is több mint kétszeresére nőttek - írja a Zwack közleménye.” A promóciónak nehéz lett volna jobb helyet találni: a napi több mint 20 ezer embert kiszolgáló repülőtéren központi standot magyar és külföldi közép- és felsőosztályba tartozó utazók egyaránt látogatták.
A tavaszi, szintén a Heinemann Duty Free-vel közösen tartott hungarikum-promóció egy játékával egy egész napos kirándulást lehetett nyerni a Zwack pálinkamanufaktúrába, ahol nem más volt kísérője, mint Zwack Sándor.

3.3. Zene és fesztiválok
A Zwack Unicum Nyrt. 2011 óta a három legnagyobb hazai zenei fesztiválon Unicum Music Pub néven sajátos koncepcióval szerepelt. A Sziget, a VOLT és a Balaton Sound közönsége igazi romkocsmákhoz illő hangulatú helységben élvezhették a zenét. 11-12 75. old. Korábbi fesztiválokon pedig az Unicum Bootlegbar-okban ismerkedhettek az Unicum termékcsaláddal. Manapság már szinte elvárható, hogy egy ilyen kaliberű cég képviseltesse magát egy több tízezres tömegeket megmozgató eseményen. A részvevők majdnem egésze részei a célcsoportnak. Ezeknek a kampányoknak az eladások növelése és a márka hirdetése mellett az is fő célja volt, hogy a fiatal generáció megismerkedhessen az új ízekkel (Unicum Next és Szilva), és a keserű íz percepciót megváltoztassák.
A generációkat meghatározó rock együttessel, a Tankcsapdával 2010-ben elkezdett hosszútávú kooperáció első megjelenése a VOLT fesztivál volt, ahol az Unicum sátorban találkoztak rajongóikkal. 2011-ben Unicum Tehetségvadászat néven indult többfordulós tehetségkutató. A legjobb tíz amatőr zenekar a nyári fesztiválokon az Unicum Music Pub-ban léphettek fel, a legjobb pedig a Tankcsapda előzenekaraként. A cég ezzel a már-már CSR kezdeményezéssel is támogatta a magyar tehetségek kibontakozását.

3.4. Internetes megjelenés
A cég számos weboldal tulajdonosa, mivel minden termékcsaládnak külön honlapja van ( például http://www.sthubertus.hu/, http://unicum.hu, http://futyulos.zwack.hu/ stb.). Az összes oldal rendkívül igényes, könnyen navigálható és átlátható. A hazai reklámtörvénynek megfelelően nagykorúaknak a születési dátum megadásával lehet belépni. Megtalálhatóak rajtuk a legfontosabb vásárlókat érintő aktualitások és a webshop, ahol kényelmesen, otthonról lehet rendelni és házhoz szállítják a termékeket.
A világ legnagyobb közösségi hálóján, a Facebookon szintén jelen van a Zwack Unicum Nyrt. A „Csak pozitívan! – Unicum” oldalnak több mint 60 ezer követője van. A pár naponta frissülő posztokkal szinte valós időben tájékozódhatunk a promóciókról, akciókról, új termékekről vagy nyereményjátékokról.
4. SWOT analízis
A Zwack Unicum két évszázad alatt biztos helyett szerzett a családok és vendéglátóipari egységek polcain. Ahhoz, hogy a cég piacvezető pozícióját megőrizze, fontos, hogy a következő generációkat is megnyerje magának. A (egyelőre) csökkenő magyar piacon kívül még számos ország piaca elérhető. A piacra lépés a legtöbb európai országban ugyanakkor nehéz a helyi tradicionális italok mellett, ám jól átgondolt kampánystratégiával és esetleges állami támogatással lehetséges. A magyar égetett szeszpiacon inkább a pozíció megőrzése a cél, a jól kialakult márka további terjesztése igen nehéz a piac telítettsége miatt. A legnagyobb potenciál az exportban van, főleg a tengerentúli országokban, ahol nincs európai módon kialakult hagyománya a tömények fogyasztásának.
5. Összegzés
A Zwack Unicum italcsalád igazi hungarikum, mely hatásos marketingtevékenységének köszönhetően az új évezredben is piacvezető helyet szerzett a Zwack vállalatnak. Folyamatosan fejlődő termékportfóliójának köszönhetően halad a korral, árbevételét pedig jól átgondolt módon fekteti be.

Felhasznát források
1.oldal
A Zwack Unicum Nyrt. története http://www.zwack.hu/hu/cegunk/zwack-tortenet/ Self-Regulation in the Alcohol Industry (8.oldal)
Elérhetőség: http://www.ftc.gov/os/2008/06/080626alcoholreport.pdf

Zwack Unicm Nyrt. éves jelentése 2012-2013, 2013, 34. oldal http://www.zwack.hu/files/befektetoknek_penzugyi-jelentesek_eves-jelentesek_2013_eves-jelentes-a-2012-13-as-uzleti-evrol/zwack_eves_jelentes_magyar_final.pdf Máté Richárd interjúja, 2006, Supply Chain Monitor http://www.scmonitor.hu/archivum/2006/hungarikum 2008. évi XLVIII. törvény http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0800048.TV Egészségügyi Világszervezet jelentése
Elérhetőség: https://www.drugfoundation.org.nz/sites/default/files/File/alcohol%20advertising%20policies%20in%20other%20countries,%20May%202006.pdf [Letöltve: 2013. november 25.]

Self-Regulation in the Alcohol Industry (8.oldal)
Elérhetőség: http://www.ftc.gov/os/2008/06/080626alcoholreport.pdf

Broadcast Committee of Advertising Practice (BCAP) -Guidance notes for Broadcast alcohol advertising rules, 2009 http://www.cap.org.uk/~/media/Files/CAP/Help%20notes%20new/BCAP_Advertising_Guidance_Notes_2%20Guidance%20notes%20for%20Broadcast%20alcohol%20advertising%20rules.ashx Zwack család és története http://www.moksha.hu/muvhaz/az-unicum-es-a-zwack-csalad-tortenete/ Sikeres volt a reptéri hungarikum-promóció
Elérhetőség: http://www.marketinginfo.hu/hirek/article.php?id=25395 [Letöltve: 2013. november 25.]

Képek és ábrák forrásai
1.ábra A Zwack Unicum Nyrt. részvényesei
Elérhetőség: http://bet.hu/magyar_egyeb/dinportl/companyprofile?company=1629
[Letöltve: 2013. november 25.]

2.ábra A Zwack Unicum Nyrt. árbevétele
Elérhetőség: http://zwack.hu/hu/befektetoknek/penzugyi-jelentesek/eves-jelentesek/#tartalom [Letöltve: 2013. november 25.]

3.ábra Szeszesital reklámja a világon
Elérhetőség: https://www.drugfoundation.org.nz/sites/default/files/File/alcohol%20advertising%20policies%20in%20other%20countries,%20May%202006.pdf [Letöltve: 2013. november 25.]

4.ábra Szeszfogyasztás Magyarországon
Elérhetőség:
http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/stattukor/elelmfogy/elelmfogy10.pdf [Letöltve: 2013. november 25.]

5.ábra Vizesember
Eléhetőség:http://www.thehungarydish.com/wp-content/uploads/2012/08/vizesember.jpg
[Letöltve: 2013. november 25.]

6.ábra Reptéri promóció
Elérhetőség: http://www.marketinginfo.hu/hirek/article.php?id=25395 [Letöltve: 2013. november 25.]

Table of Contents
1. A vállalat alapvető bemutatása 1
1.1.Rövid története 2
Type chapter title (level 3) 3
2. Az alkohol marketingje 4
Type chapter title (level 2) 5
Type chapter title (level 3) 6

Similar Documents