Free Essay

Analiza Swot

In: Business and Management

Submitted By bombonik85
Words 518
Pages 3
ANALIZA SWOT
Metoda SWOT este una dintre cele mai frecvent utilizate metodologii de analiza a nivelului de performanta al unei organizatii având ca scop analiza pozitiei unei organizatii sau a unui departament în relatie cu competitorii sai si de a identifica factorii majori care afecteaza desfasurarea activitatii, în scopul elaborarii unei strategii viitoare. SWOT este un instrument extrem de simplu de aplicare si poate fi adaptat la cerintele diverselor organizatii.
Ce înseamna SWOT?
SWOT este un acronim care provine de la Strength-Weaknesses-Opportunities- Threats . Practic aceasta modalitate de analiza va ajuta sa sistematizati punctele tari, slabiciunile, oportunitatile si amenintarile caracteristice unei organizatii sau anumitor elemente din cadrul acesteia. SWOT permite identificarea factorilor interni si externi care afecteaza organizatia si cuantificarea impactului lor asupra acesteia. Factorii interni relationati cu punctele tari si punctele slabe sunt: structura si cultura organizatiei, resursele acesteia si actionarii. Factorii externi relationati cu oportunitatile si amenintarile sunt reprezentati de clientii si competitorii respectivei organizatii. De asemenea, putem enumera aici si: politici, tehnologii, probleme economice si sociale.
Aplicarea metodologiei SWOT(Exemple)
PUNCTE TARI:
Se definesc si se masoara domeniile în care organizatia exceleaza
* Care sunt punctele forte ale afacerii?
* Cat de puternica este compania pe piata ?
* Organizatia dispune de tehnologii de ultima ora?
* Exista o strategie de dezvoltare clara?
* Cultura organizatiei Dvs. este favorabila crearii unui mediu de lucru pozitiv?
PUNCTE SLABE:
Se definesc si se masoara principalele puncte slabe
* Ce ar putea fi îmbunatatit în activitatea organizatiei dvs.?
* Care sunt probleme pe care le întâmpinati?
* Aveti probleme în ceea ce priveste cash-flow-ul?
* Va confruntati cu inexistenta resurselor financiare pentru proiecte?
OPORTUNITITATI:
Se definesc si se masoara oportunitatile
* Exista circumstante favorabile pe piata?
* Exista oportunitati de extindere pe noi piete?
* Integrarea unor noi tehnologii este o prioritate pentru organizatia Dvs.?
AMENINTARI:
Se definesc si se masoara amenintarile la care este expusa organizatia
* Care sunt obstacolele care le poate întâmpina organizatia?
Schimbarile rapide de tehnologie va pot afecta pozitia?
* Care sunt schimbarile produse în cadrul competitorilor si cum pot ele afecta organizatia dvs.?
Schimbarea politicilor în domeniu si a cadrului legal va pot afecta activitatea?
Concluzii
Analiza SWOT este capabila sa sintetizeze punctele cheie ale unei organizatii. În primul rând, gruparea problemelor si avantajelor pe baza celor patru categorii SWOT permite identificarea mai simpla a unei strategii si a unor modalitati de dezvoltare a afacerii. În plus, metoda poate fi adaptata simplu la nevoile specifice diverselor procese de afacere.
Analiza SWOT poate contribui la realizarea unor strategii si adaptarea rapida a acestora la cerinte.
Matricea SWOT Puncte Tari
Caracteristici pozitive si avantaje ale situatiilor sau tehnicilor utilizate. Puncte Slabe
Caracteristici negative si dezavantaje ale situatiilor sau tehnicilor utilizate.
Oportunitati Analiza Puncte Tari – Oportunitati
Cum pot fi folosite punctele tari pentru a dezvolta oportunitatile? Analiza Puncte Slabe – Oportunitati
Cum pot fi depasite punctele slabe luându-se în considerare dezvoltarea oportunitatilor?
Amenintari Analiza Puncte Tari – Amenintari
Cum pot fi folosite punctele tari pentru a contracara amenintarile care au tendinta de a împiedica îndeplinirea obiectivelor si urmarirea oportunitatilor? Analiza Puncte Slabe – Amenintari
Cum pot fi depasite punctele slabe pentru a contracara amenintarile care au tendinta de a împiedica îndeplinirea obiectivelor si urmarirea oportunitatilor?

Similar Documents

Free Essay

Analiza Swot a Firmei Toyota

...1. Introducere 2. Analiza SWOT – prezentare teoretica 3. Analiza SWOT a companiei Toyota 4. Concluzii 5. Bibliografie 1. INTRODUCERE In economia moderna, firmele reprezinta „forta motrica" a progresului, a dezvoltarii, sunt cele ce asigura necesarul de supravietuire al societatii. Studiind firmele, evidentiem polarizarea acestora in doua categorii: unele care obtin succese apreciabile, prospera si se dezvolta constant, iar altele care se lupta cu greu pentru supravietuire sau inregistreaza performante economico-financiare modeste. Examinarea factorilor care determina succesul sau esecul unei firme (afaceri), a determinat cererea unor metodologii specifice de analiza si diagnosticare a activitatii firmei (afacerii). Managementul strategic este procesul prin care o firma poate obtine efecte materializate in cresterea semnificativa a performantelor sale, in consolidarea pozitiei ei pe piata si anume prin elaborarea, implementarea si controlul strategiei firmei in vederea realizarii misiunii asumate si asigurarii avantajului competitiv. Formularea strategiei firmei este procesul prin care managementul firmei defineste misiunea ei strategica, deduce obiectivele strategice necesare realizarii misiunii, alege 13213e41n strategia adecvata atingerii obiectivelor si precizeaza modalitatile punerii in opera a acesteia. Luarea deciziilor strategice privind definirea misiunii firmei, stabilirea obiectivelor strategice si a strategiei necesare atingerii lor, aplicarea......

Words: 1892 - Pages: 8

Free Essay

Analiza Swot Toyota

.... Introducere 2. Analiza SWOT – prezentare teoretica 3. Analiza SWOT a companiei Toyota 4. Concluzii 5. Bibliografie 1. INTRODUCERE In economia moderna, firmele reprezinta „forta motrica" a progresului, a dezvoltarii, sunt cele ce asigura necesarul de supravietuire al societatii. Studiind firmele, evidentiem polarizarea acestora in doua categorii: unele care obtin succese apreciabile, prospera si se dezvolta constant, iar altele care se lupta cu greu pentru supravietuire sau inregistreaza performante economico-financiare modeste. Examinarea factorilor care determina succesul sau esecul unei firme (afaceri), a determinat cererea unor metodologii specifice de analiza si diagnosticare a activitatii firmei (afacerii). Managementul strategic este procesul prin care o firma poate obtine efecte materializate in cresterea semnificativa a performantelor sale, in consolidarea pozitiei ei pe piata si anume prin elaborarea, implementarea si controlul strategiei firmei in vederea realizarii misiunii asumate si asigurarii avantajului competitiv. Formularea strategiei firmei este procesul prin care managementul firmei defineste misiunea ei strategica, deduce obiectivele strategice necesare realizarii misiunii, alege 13213e41n strategia adecvata atingerii obiectivelor si precizeaza modalitatile punerii in opera a acesteia. Luarea deciziilor strategice privind definirea misiunii firmei, stabilirea obiectivelor strategice si a strategiei necesare atingerii lor, aplicarea......

Words: 1875 - Pages: 8

Free Essay

Analiza Swot Coca Cola

...Analiza SWOT a companiei COCA-COLA I. INTRODUCERE In economia moderna, firmele reprezinta "forta motrica" a progresului, a dezvoltarii,sunt cele ce asigura necesarul de supravietuire al societatii.Studiind firmele, evidentiem polarizarea acestora in doua categorii: unele care obtinsuccese apreciabile, prospera si se dezvolta constant, iar altele care se lupta cu greu pentrusupravietuire sau inregistreaza performante economico-financiare modeste.Examinarea factorilor care determina succesul sau esecul unei firme (afaceri), adeterminat cererea unor metodologii specifice de analiza si diagnosticare a activitatii firmei(afacerii). Managementul strategic este procesul prin care o firma poate obtine efectematerializate in cresterea semnificativa a performantelor sale, in consolidarea pozitiei ei pe piatasi anume prin elaborarea, implementarea si controlul strategiei firmei in vederea realizariimisiunii asumate si asigurarii avantajului competitiv.Formularea strategiei firmei este procesul prin care managementul firmei definestemisiunea ei strategica, deduce obiectivele strategice necesare realizarii misiunii, alege strategiaadecvata atingerii obiectivelor si precizeaza modalitatile punerii in opera a acesteia.Luarea deciziilor strategice privind definirea misiunii firmei, stabilirea obiectivelor strategice si a strategiei necesare atingerii lor, aplicarea planului care materializeaza strategiarespectiva, se bazeaza pe un amplu proces de analiza si evaluare a mediului de actiune...

Words: 2486 - Pages: 10

Free Essay

Spółka Wielobranżowa Eltors

...Analiza strategiczna I. RYS HISTORYCZNY. 2 1.1. Wstęp 2 1.2. Przedmiot działalności Spółki. 3 1.3. Misja i cele Spółki. 4 1.3.1 Misja Spółki. 4 1.3.2. Cel strategiczny. 4 1.4. Struktura organizacyjna. 5 2.1. Analiza makrootoczenia. 6 3.1. Ocena firmy metodą SWOT. 12 3.2. Wnioski analizy SWOT. 13 4.1. Analiza sektora 14 4.1.1. Groźba pojawienia się nowych produktów. 14 4.1.2. Bariery wyjścia. 16 5.1. Analiza 5 sił Portera. 17 5.1.1. Analiza dostawców. 18 5.1.2. Analiza nabywców. 19 5.1.3. Natężenie walki konkurencyjnej. 20 5.1.4. Groźba pojawienia się substytutów. 23 5.1.5. Ocena modelu analizy branży handlowej 5 sił Portera. 24 6.1. MACIERZ (BCG) Boston Consulting Group. 25 II. PLANOWANIE STRATEGICZNE. 27 I. RYS HISTORYCZNY. 1.1. Wstęp „ELTROS” Sp. z.o.o z siedzibą w ……. przy ul. ……… działa od 1993 roku, na podstawie umowy Spółki sporządzonej w formie aktu notarialnego w Kancelarii Notarialnej Ewy X w X, a dniu 27.09.1993 roku. Początkowy kapitał zakładowy spółki wynosił 42.000.000 zł (przed denominacją) i dzielił się na 42 równe i niepodzielne udziały po 1.000.000 zł. Każdy. W kwietniu 1995 roku kapitał zakładowy został podwyższony o kwotę 35.800 zł. (po denominacji); obecnie wynosi 40.000 zł i dzieli się na 400 udziałów po 100 złotych każdy. Głównymi kierunkami początkowej działalności spółki był handel......

Words: 3448 - Pages: 14

Free Essay

Buissnes Plan

...biznis plan?..................................................................5 Smernice za pisanje biznis plana..........................................................6 Početne napomene...............................................................................7 Prezentacija biznis plana......................................................................7 Kako NE treba pisati biznis plan...........................................................8 Koliko treba da bude dugacak biznis plan.............................................9 Sadrzaj biznis plana...........................................................................10 Kako napisati biznis plan....................................................................12 SWOT analiza.....................................................................................17 Sta je biznis plan? Biznis plan predstavlja dokument kojim se definiše biznis, ono što želite radite i sadrži načine kako to postići. Sadrži sve ono što je bitno za posao – strukturu posla, opis proizvoda ili usluga, potencijalne korisnike, potencijale razvoja i finansije. Kako bi stručnjaci rekli, Biznis plan predstavlja ''stavljanje na papir'' svega onoga što je bitno za celokupan poslovni poduhvat. Svaki mali biznis mora da ima plan, tj. mora da bude planski upravljano njegovim procesima. Svejedno da li otvarate desetu poslovnicu svoje firme ili izlazite s svojim......

Words: 3163 - Pages: 13

Free Essay

Aida

... Strateške poslovne jedinice BCG matrica Konkurentske prednosti SWOT analiza kompanije McDonald's SADRŽAJ O kompaniji McDonaald's ............................................................................................................ 1 Misija McDonald's-a ..................................................................................................................... 2 Ciljevi McDonald's-a .................................................................................................................... 4 Strateške poslovne jedinice ........................................................................................................... 5 BCG matrica ................................................................................................................................. 6 Konkurentske prednosti ................................................................................................................ 7 SWOT analiza kompanije McDonald's ......................................................................................... 8 SADRŽAJ ..................................................................................................................................... 9...

Words: 405 - Pages: 2

Free Essay

Human Resources

...Bryson şi Modelul Lynda Gratton. Vom analiza cele doua modele comparativ, pentru ca mai apoi să subliniez avantajele şi dezavantajele fiecăruia. Modelul lui Bryson Figura 1. Abordare comparativă Modelul Lynda Gratton 1. Formarea unei coaliŃii de ghidare • Caută calea spre succes • CoaliŃie cu toate nivelele • Analiza situaŃiilor trecute, prezente şi viitoare 1. IniŃierea şi acordul asupra procesului de planificare strategică • Identificare problemei • Acordul tuturor celor interesaŃi • Analiza situaŃiilor trecute, prezente şi viitoare 2. Identificarea mandatului organizaŃiei • Surse formale şi informale 3. Clarificarea misiunii şi valorilor organziaŃionale • Un mijloc şi nu un scop • Orientarea resurselor • Eliminarea şi prevenirea situaŃiilor conflictuale • Imaginarea viitorului 4. Evaluarea mediului intern şi extern al organizaŃiei • Analiza SWOT: puncte tari, puncte slabe, amenintări şi oportunităŃi 5. Identificarea chestiunilor strategice ce se pun în faŃa organizaŃiei • Descrierea problemei • Factorii care fac din problemă o provocare • EnunŃarea consecinŃelor posibile daca problema nu este atacată 6. Formularea strategiilor şi a planurilor de Ńinere sub control a problemelor • MatriŃa scopurilor, politicilor, programelor, acŃiunilor, deciziilor şi alocării de resurse • Gândire în termeni tactici şi asamblarea viziunii 3. ÎnŃelegerea capabilităŃilor curente şi • SituaŃia reală a organizatiei • ÎnŃelegerea şi evaluarea analizei SWOT Identificarea decalajului Ceea......

Words: 1866 - Pages: 8

Free Essay

Management Strategic

... |Cap I |Metodologia de analiză a diagnosticării strategice | | | | |Cap II |Prezentarea generală a societăţii comerciale MAJESTIC OLIMP | | | | |Cap III |Studiu de diagnosticare strategică | | | | | |Concluzii şi recomandări | | | | |Bibliografie | | | | CAPITOLUL I METODOLOGIA DE ANALIZĂ A DIAGNOSTICĂRII STRATEGICE ......

Words: 5926 - Pages: 24

Free Essay

Analize Swot

...Analiza SWOT SWOT – jedna z najpopularniejszych heurystycznych technik analitycznych, służąca do porządkowania informacji. Bywa stosowana we wszystkich obszarach planowania strategicznego jako uniwersalne narzędzie pierwszego etapu analizy strategicznej. Np. w naukach ekonomicznych jest stosowana do analizy wewnętrznego i zewnętrznego środowiska danej organizacji, (np. przedsiębiorstwa), analizy danego projektu, rozwiązania biznesowego itp. Objaśnienie zasad analizy SWOT[edytuj] [pic] [pic] Diagram analizy SWOT Technika analityczna SWOT polega na posegregowaniu posiadanych informacji o danej sprawie na cztery grupy (cztery kategorie czynników strategicznych): • S (Strengths) – mocne strony: wszystko to co stanowi atut, przewagę, zaletę analizowanego obiektu, • W (Weaknesses) – słabe strony: wszystko to co stanowi słabość, barierę, wadę analizowanego obiektu, • O (Opportunities) – szanse: wszystko to co stwarza dla analizowanego obiektu szansę korzystnej zmiany, • T (Threats) – zagrożenia: wszystko to co stwarza dla analizowanego obiektu niebezpieczeństwo zmiany niekorzystnej. Wreszcie - informacja, która nie może być poprawnie zakwalifikowana do żadnej z wymienionych grup, jest w dalszej analizie pomijana jako nieistotna strategicznie. Informacja strategiczna, posegregowana według opisanych kryteriów na cztery grupy, jest następnie zapisywana w czterodzielnej macierzy strategicznej, w której lewa połowa zawiera dwie kategorie czynników pozytywnych......

Words: 964 - Pages: 4

Free Essay

Draft Studiu Caz

...CUPRINS 1. CAPITOLUL I - PREZENTARE S.C. ING ASIGURĂRI DE VIAŢĂ S.A. 1. Istoricul firmei 2. Obiectul de activitate 1. Date economice 3. Organigrama firmei 4. Analiza SWOT S.C. ING ASIGURĂRI DE VIAŢĂ S.A. 1. Mediul intern 2. Mediul extern 5. Portofoliu produse şi servicii S.C. ING ASIGURĂRI DE VIAŢĂ S.A. 6. Profilul clienților S.C. ING ASIGURĂRI DE VIAŢĂ S.A. 2. CAPITOLUL II - METODE ŞI TEHNICI DE PROMOVARE FOLOSITE DE S.C. ING ASIGURĂRI DE VIAŢĂ S.A. 1. Metode de promovare a produselor S.C. ING ASIGURĂRI DE VIAŢĂ S.A. 1. Promovarea bunurilor şi serviciilor 2. Locul şi rolul comunicării în mixul de marketing 3. Raportul comunicare-promovare 2. Distribuţia produselor S.C. ING ASIGURĂRI DE VIAŢĂ S.A. 3. Top 5 produse S.C. ING ASIGURĂRI DE VIAŢĂ S.A. STUDIU DE CAZ CAPITOLUL III. PREZENTAREA FIRMEI SC. X SRL   1.1 Istoricul firmei ING este o companie internationala din domeniul financiar care ofera o gama variata de servicii de asigurare, bancare, investitii si pensii in peste 50 de tari. Cei 125.000 de angajati deservesc 85 de milioane de clienti din intreaga lume: persoane fizice, companii de dimensiuni mici si mijlocii, corporatii mari, institutii si guverne. Luand in considerare capitalizarea (valoarea pe piata calculata la 30 iunie 2009), ING este una dintre cele mai mari 20 de companii financiare din lume. In acelasi timp, ING a fost prima companie internationala care,...

Words: 1319 - Pages: 6

Free Essay

El-Elamein

...Përfitimet e Analizës SWOT Përdorimi efektiv i analizës SWOT sjell disa përfitime për një manaxher kur ai harton një plan marketing. Këto janë treguar në tabelën e mëposhtme: 1. Thjeshtësia Nuk kërkohen trajnim i specializuar dhe aftësi teknike. Analisti ka nevojë vetëm për një kuptim të plotë dhe të gjithanshëm të firmës dhe industrisë në të cilën ajo operon. 2. Kosto më të ulëta Trajnimi i shtrenjtë dhe, në disa raste, tërë departamenti i planifikimit mund të eleminohen ose të reduktohen me thjeshtësinë e SWOT-it. Perfitimet 3. Fleksibiliteti Një sistem informacioni marketing ekstensiv nuk kërkohet për t’u përdorur me sukses. Analiza SWOT është e aftë dhe e mundshme të inkorporojë output-in e çdo sistemi informacioni brenda strukturës së palnifikimit. IntegrimiSWOT ka aftësinë të integrojë dhe sintetizojë burimet e ndryshme të informacionit. 4. Bashkëpunimi Analiza SWOT nxit dhe ndihmon bashkëpunimin dhe shkëmbimin e informacionit të hapur midis manaxherëve të fushave funksionale të ndryshme. Ky bashkëpunim ndihmon të zbulojë dhe eleminojë mospajtimet dhe mosmarrëveshjet e dëmshme potenciale dhe mbush zbrazëtitë në analizën para arritjes së stadit aktual të planifikimit. Udhëzimet për një analizë SWOT produktive 1. Të jetë e fokusuar Një analizë e vetme dhe e gjerë çon në përgjithësime të pakuptueshme dje jo domethënëse. Rekomandohet analiza e ndarë për çdo kombinacion produkt/treg 2. Kërkim gjerësisht për konkurrentët Firma aduhet të...

Words: 4271 - Pages: 18

Free Essay

How to Prepare a Business Case

...consecuencias de la implantación de alguna de las alternativas de acción. Desarrollar planes para llevar y evaluar la acción a tomar. Preparar una presentación oral o escrita de un análisis de caso: Al preparar una presentación escrita u oral se necesita pensamiento analítico: En el mismo se debe primero analizar los problemas del ambiente externo que afectan a la firma. En este tipo de análisis se analiza lo siguiente: en el ambiente externo: ambiente general, ambiente de la industria y el ambiente competidor. También se analiza el ambiente interno. Estos análisis ayudarán a realizar un análisis “SWOT”. Una vez se tenga esta información se realiza una síntesis o resumen de las alternativas que se desean implementar. Este resumen se realiza con la información obtenida para generar las alternativas para resolver los problemas, enfrentar retos e implementar medidas de acción. Las partes que deben estar incluidas en la presentación escrita u oral: 1) Introducción describiendo el perfil estratégico y su propósito, 2) un análisis del estado de situación, 3) explicación del análisis “SWOT”, 4) formulaciones de estrategias (alternativas estratégicas, de evaluación o de elección) y por ultimo la 5) implementación de cada de las mismas (plan de acción). 1. Perfil estratégico y propósito: El mismo presenta brevemente los hechos críticos del caso que han afectado la firma en su dirección estratégica y su desempeño. Se deben presentar los hechos claves que den a entender en......

Words: 773 - Pages: 4

Free Essay

The Best You Never Had

...{draw:rect} {draw:g} {draw:rect} {draw:rect} {draw:frame} Analiza mediului de marketing al S.C. BIOFARM S.A. Mediul de marketing al întreprinderii reprezintă ansamblul factorilor fizici si sociali ce influenţează prin acţiunea lor directă sau indirectă, sistemul de negociere al întreprinderii şi nivelul de performanţă pe care aceasta din urmă îl realizează, în raport cu obiectivele de piaţă pe care şi le-a fixat. MEDIUL EXTERN DE MARKETING Elemente ale macromediului BIOFARM Mediul demografic Dimensiunile demografice ale unei ţări definesc starea şi evoluţia istorică, economică, socială, politică a acesteia, în strânsă condiţionare cu factorii naturali - relief, climă, etc., şi sub impulsul mediului conjunctural naţional şi internaţional. La rândul lor, dimensiunile demografice ale unei ţări, influenţează starea şi nivelul de dezvoltare societală al ţării respective, determinând pozitiv sau dimpotrivă, valorificarea şanselor, oportunităţilor de care dispune aceasta.Analiza atentă a mediului demografic atât din perspectiva structurii lui, cât şi a distribuţiei geografice asigură informaţii necesare stabilirii caracteristicilor potenţialilor clienţi ai organizaţiei, astfel încât oferta de produse să aibă coerenţă şi să se adreseze unui public ţintă bine definit. În ideea celor spuse mai sus, se poate afirma că datele statistice referitoare la situaţia populaţiei ce suferă de anumite afecţiuni (numărul şi structura pe sexe, precum şi pe categorii de......

Words: 7371 - Pages: 30

Premium Essay

Ralph Lauren

...fotografisanje vjenčanja . Fotograf je od velikog značaja za vas jer je on tvorac i nosilac vaših uspomena cijelog života. Dekoracije za svadbu: U tom asortimanu nudimo rješenje za vašu cjelokupnu dekoraciju koja obuhvata: 1.Planirate budžet vašeg vjenčanja 2.Trenutno završavate rezervaciju benda, crkve, maticara, asortimana, hotela, prevoza 3.Satnicu, kordinaciju i protokol na dan vašeg vjenčanja 4.Odaberite dekoraciju prostora po svom ukusu Ostalo sve što je važno bez lutanja možete naći kod nas: Foto i video usluge, pirotehnika, dekoracija balonima, saloni vjenčanica/muška odijela, burme, video proekcije, limuzine i oldtajmeri, rasvjeta, animacije, vatromet, šminkanje… VAŠE VJENČANJE JE NAMA VAŽNO! Ideja i analiza Organizacija vjenčanja je realizacija i nije nimalo lak posao jer za sve postoji određeni redosljed šta treba organizovati prvo a šta da se radi nedjelju dana pred vjenčani čin zato naše usluge i ideje kao što su: 1.Restoran 2.Vjenčanice i odijela 3.Dekoracija prostora 4.Pozivnice 5.Fotograf 6.Svadbena torta 7.Svadbeno putovanje su rešenje za vaše nedoumice i probleme. Definisanje ciljeva Odabir restorana u kome će biti svadbeni ručak je veoma bitan i trebalo bi da se uklopi u ideju. U našoj ponudi je 50 restorana sa različitim kapacitetom i uslugom. Nudimo i opremljene šatore za tu priliku. Vjenčanice i odijela : Vjenčanicu ne morate izraditi po vašim idejama i prepustiti vašem......

Words: 1205 - Pages: 5

Free Essay

Podjetje

...verjetni strategiji konkurence in njenih učinkov. Predvidevanje vodi k oceni deleža, ki ga bo podjetje imelo na trgu v prihodnosti. Metode predvidevanja (možne ealizacije podjetja) |Glavne metode |subjektivno ocenjevanje poslovodstva | |podjetniškega |sestavljena prognoza na osnovi mnenj prodajnega osebja | |predvidevanja |metoda anketiranja nakupnih namer kupcev | | |analiza časovnih vrst | | |regresijska analiza | | |simulacijski modeli | | |analogija (v kolikor je možno iskati ustrezne primerjave z življ. cikli starejših podobnih izdelkov) | | |poskusna prodaja | | |krivulje rasti ......

Words: 10657 - Pages: 43