Free Essay

Aqidah

In:

Submitted By pinat
Words 6847
Pages 28
PENGENALAN
Ma’rifat dapat didefinisikan sebagai mengenal Allah S.W.T dengan sebenar-benarnya iaitu dengan mengenal nama-nama dan sifat-sifatNya. Mengenal Allah S.W.T ini bukan bermakna sekadar mengetahui Allah S.W.T tetapi ianya adalah satu jalan yang membolehkan seseorang manusia itu dekat dengan Allah S.W.T. Menurut Imam Al-Ghazali, ma’rifat ialah pengetahuan yang tidak menerima keraguan terhadap zat dan sifat Allah S.W.T. Jadi, apa yang dapat dilihat daripada pandangan beliau terhadap maksud ma’rifat ialah ma’rifat kepada Allah S.W.T akan mengukuhkan keyakinan seseorang terhadap Allah S.W.T dan seterusnya membawa hati manusia dekat denganNya. Justeru itu, ma’rifat kepada Allah S.W.T adalah satu perkara yang amat mulia dan tinggi di sisi Allah S.W.T. Ianya merupakan anugerah yang besar daripadaNya untuk orang-orang yang dapat mencapainya.
Sebagai seorang manusia yang merupakan hamba kepada Yang Maha Pencipta, kita seharusnya mengenal Allah S.W.T dengan baik dan dengan jalan-jalan yang sewajarnya kerana ianya akan menyedarkan seseorang itu tujuan dirinya diciptakan dan dihidupakan di atas muka bumi ini dengan jelas dan seterusnya memandu perjalanan kehidupan manusia itu sendiri. Allah S.W.T berfirman dalam surah Muhammad, ayat 12 yang bermaksud “ Sesungguhnya Allah akan memasukkan orang-orang yang beriman serta mengerjakan amal-amal yang soleh ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai; dan (sebaliknya) orang-orang yang kafir menikmati kesenangan di dunia serta mereka makan minum sebagaimana binatang-binatang ternak makan minum, sedang nerakalah menjadi tempat tinggal mereka”.
Ma’rifatullah juga merupakan asas kepada perjalanan rohani atau spiritual manusia dengan melahirkan rasa tenang dan damai serta bersyukur dan bersabar dalam menghadapi nikmat dan musibah. Orang-orang yang mengenal Allah S.W.T juga akan sentiasa berusaha dengan bersungguh-sungguh dalam setiap perbuatan yang dilakukannya hanya semata-mata untuk mendapat redha Allah S.W.T dan bukannya untuk kepentingan diri.

JALAN MENCAPAI MA’RIFATULLAH.
Terdapat beberapa jalan dalam usaha untuk mencapai ma’rifatullah yang akan dibincangkan iaitu akal, ilmu, nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, kajian terhadap ciptaan Allah, ibadat, Al-Quran dan Hadith Sahih serta taufiq dan hidayah Allah S.W.T. * AKAL
Manusia menjadi makhluk Allah S.W.T yang mulia dan istimewa disebabkan anugerahNya yang cukup hebat iaitu akal. Akal membezakan manusia daripada makhluk-makhluk lain dan sekaligus menjadikan manusia dilantik oleh Allah S.W.T sebagai khalifah di atas muka bumi ini. Jadi, setiap manusia yang mempunyai akal dipertanggungjawabkan atas setiap perbuatan yang dilakukan di dunia melalui perhitungan di akhirat kelak. Terdapat dua makna akal yang dikemukakan oleh ahli tasawuf iaitu yang pertama, sesuatu yang bertempat di kepala iaitu di dalam otak manusia. Makna kedua ialah mata hati yang letaknya dalam hati manusia. Akal, fikiran atau mata hati ini menjadi alat utama kepada manusia dalam kehidupan di mana Allah S.W.T banyak menyebut soal akal ini di dalam Al-Quran. Ini menunjukkan betapa pentingnya penggunaan akal fikiran yang sewajarnya untuk membolehkan manusia memikirkan sesuatu perkara. Manusia diberikan kebebasan oleh Allah S.W.T untuk memikirkan apa-apa perkara dan manusia hendaklah berfikir berdasarkan wahyu dan tidak menyalahi apa yang terdapat di dalam Al-Quran dan Hadith. Merenung ciptaan-ciptaan Allah S.W.T seperti awan, bulan, bintang dan lautan menggalakkan manusia berfikir menggunakan akal tentang keagungan, kebesaran dan kebijaksanaan Allah S.W.T dalam menciptakan segala sesuatu yang dikehendakiNya. Akal yang sihat akan membuatkan seseorang itu berfikir belandaskan wahyu Allah S.W.T dan menguatkan keimanan dan ketaqwaan kepadaNya. Tetapi, dalam memikirkan kejadian ciptaan Allah S.W.T ini, manusia tidak sepatutnya memikirkan sesuatu yang di luar keupayaan akal seperti apa yang terdapat di langit yang paling tinggi kerana ianya akan menjejaskan akal sihat manusia disebabkan keupayaan akal yang terbatas. Manusia perlu berfikir mengenai sesuatu yang boleh membawa diri dekat kepada Allah S.W.T dan lebih mengenaliNya. Contohnya, manusia dapat memikirkan betapa hebat dan agungnya Allah S.W.T yang menciptakan langit yang teguh tanpa sebarang tiang. Ini membuatkan manusia sedar bahawa Allah S.W.T Maha Berkuasa dan seterusnya terus mengabdikan diri kepada Allah S.W.T setelah menyedari kekerdilan diri sebagai hambaNya. Berfikir hendaklah mengikut kemampuan diri dan tidak berlebihan dalam memikirkan sesuatu. Contohnya, apabila melihat kepada matahari, Allah S.W.T menciptakannya yang dapat menerangi seluruh alam. Maka kita boleh bandingkan dengan penciptaan lampu oleh manusia yang hanya dapat menerangi tempat yang terhad dan mempunyai banyak kelemahan. Seterusnya, perhatikanlah pula sistem yang terdapat di dalam tubuh manusia yang sangat teratur dan sudah pasti ada Pencipta yang menciptakannya dengan penuh hikmah dan kebijaksanaan. Terdapat dua perkara utama yang menjadi teras utama dalam perbincangan mengenai akal ini iaitu jangan sekali-kali memikirkan tentang zat Allah S.W.T dan yang kedua pemikiran yang dibuat adalah untuk mengenal Allah S.W.T dan bukan untuk mencari bukti kewujudan Allah S.W.T kerana kewujudan Allah S.W.T itu adalah pasti diyakini dengan teguh oleh hamba-hambaNya. Dalam sebuah hadith daripada Ibnu ‘Abbas r.a, Rasulullah S.A.W bersabda yang bermaksud “ Fikirkanlah mengenai apa jua (yang diciptakan Allah) tetapi janganlah kamu memikirkan tentang zat Allah”. Manusia tidak boleh memikirkan zat Allah S.W.T kerana segala yang terlintas dalam fikiran manusia adalah baru dan tidak dapat terjangkau zat Allah S.W.T pada pemikiran manusia. Dalam surah Al-Fathir, ayat 11 Allah S.W.T berfirman yang bermaksud “ Dan Allah menciptakan kamu dari tanah kemudian dari air mani, kemudian Dia menjadikan kamu berpasangan (lelaki dan perempuan). Dan tidak seorang perempuan mengandung dan tidak (pula) melahirkan (anak yang dikandungnya) melainkan dengan keadaan yang diketahuiNya. Dan sekali-kali tidak dipanjangkan umur seseorang yang berumur panjang dan tidak pula dikurangi (dipendekkan) umurnya, melainkan sudah ditetapkan dalam kitab (luh mahfuz). Sesungguhnya yang demikian itu bagi Allah adalah mudah.” Dalam ayat ini, Allah S.W.T menjelaskan bahawa untuk menjadikan manusia adalah mudah bagiNya kerana Maha Bijaksana dan Maha Berkuasanya Allah S.W.T. Maka, jika dilihat apa yang berada di sekeliling kita, banyak perkara yang boleh difikirkan dan diambil iktibar oleh kita semua kerana setiap sesuatu yang diciptakan oleh Allah S.W.T mempunyai hikmah yang tersendiri. Ia akan membuatkan manusia lebih mengenal Allah S.W.T.

* ILMU
Konsep ilmu yang dimaksudkan di sini sebagai salah satu jalan untuk berma’rifat kepada Allah S.W.T adalah pengajian khusus secara berguru. Selain itu, menuntut ilmu juga bermaksud kita menggunakan akal yang dianugerahkan oleh Allah S.W.T kepada kita dalam usaha untuk menguasai sesuatu perkara. Kedua-dua elemen ini iaitu guru dan akal sangat penting untuk menuntut ilmu yang baik dan bermanfaat. Selain menuntut ilmu dengan berguru secara langsung, ilmu juga dapat diperoleh dengan membaca bahan-bahan bacaan tertentu dan seterusnya merujuk mengenai sesuatu ilmu kepada guru atau orang yang lebih tahu tentang ilmu tersebut. Dengan itu, dapat dipastikan bahawa apa yang dibaca dan difahami dengan betul tanpa berlaku salah faham daripada pembacaan. Dalam ilmu yang berkaitan dengan ma’rifat ini, hal ini sangat penting dan perlu diberikan perhatian yang serius kerana salah faham dalam ilmu ma’rifat boleh membawa kepada rosaknya akidah seseorang. Ilmu di sini juga bermaksud ilmu yang berkaitan dengan ma’rifat kepada Allah S.W.T dan bukannya ilmu-ilmu lain. Ilmu-ilmu lain juga penting untuk berguru tetapi ilmu ma’rifat Allah S.W.T ini adalah rumit dan sukar untuk difahami dan boleh membawa kepada kesalahfahaman jika tidak berguru. Guru-guru yang dirujuk pula mestilah memiliki prinsip yang selaras dengan dengan ajaran Islam dan mengamalkan ajaran Islam yang benar-benar berlandaskan Al-Quran dan Hadith. Allah S.W.T sangat menggalakkan hamba-hambaNya untuk menuntut ilmu dan mengangkat orang-orang yang berilmu beberapa darjat. Semakin tinggi ilmu seseorang tentang ma’rifat kepada Allah S.W.T, maka seseorang itu akan lebih mengenal Allah S.W.T. Untuk mengenal Allah S.W.T melalui nama-nama dan sifat-sifatNya, maka ianya perlu dipelajari dan difahami dengan baik dan sebenarnya. Ilmu sangat berkait rapat dengan akal dan tidak dapat dipisahkan. Akal seseorang dapat digunakan dan dimanfaatkan dengan sepenuhnya menerusi pembelajaran dan ilmu.

* NAMA-NAMA ALLAH.
Memahami nama-nama Allah juga merupakan salah satu jalan untuk mengenal Allah S.W.T. Nama-nama Allah S.W.T perlu dipelajari dan difahami dengan sebaiknya dalam usaha untuk mengenal Allah S.W.T. Sembilan puluh sembilan nama-nama Allah S.W.T yang juga dikenali sebagai Asma ul-Husna dapat mendekatkan hati seseorang manusia kepada Allah S.W.T kerana nama-nama Allah S.W.T ini melambangkan sifat-sifatNya. Nama-nama Allah ini menjadi asas untuk ilmu ma’rifat dan seterusnya memahami sifat-sifat Allah akan menambahkan lagi ma’rifat kepada Allah S.W.T. Nama-nama Allah yang baik, mulia dan sesuai dengan sifat-sifatNya. Ia merupakan kebesaran dan kekuasaan Allah sebagai Pencipta dan Pemelihara alam semesta beserta dengan segala isinya. Antara contoh nama-nama Allah yang perlu difahami adalah:

Nama | Maksud | Ar-Rahman | Yang Maha Pemurah | Al-Quddus | Yang Maha Suci | Al-Muhaimin | Yang Maha Pemelihara | Al-Khaliq | Yang Maha Pencipta | Al-Ghaffar | Yang Maha Pengampun | Al-Adl | Yang Maha Adil | Al-Jalil | Yang Maha Mulia | Al-Hakim | Yang Maha Bijaksana | Al-Hayyu | Yang Maha Hidup |

* SIFAT-SIFAT ALLAH

Sifat Allah adalah banyak. Sebahagian dari sifat-sifat Allah telah dibincangkan di dalam bab terdahulu. Di sini akan dibincangkan lagi sebahagian daripadanya bagi menambah pengenalan kita tentang Allah. Ada sebahagian 'ulama' telah menyusun satu kaedah untuk mengenal sifat-sifat Allah yg terkenal dengan gelaran "Sifat 20". Rasanya eloklah dibincangkan secara ringkas beberapa sifat Allah yang terkandung di dalam "Sifat 20" tersebut. 'Ulama' telah membahagikan sifat-sifat Allah kepada tiga bahagian, iaitu :

* Sifat yang wajib bagi Allah * Sifat yang mustahil bagi Allah * Sifat yang harus bagi Allah

a. Sifat Yang Wajib Bagi Allah.

1. Wujud. Ertinya ada sejak semula jadi lagi. Maksudnya : wujud Allah tanpa ada permulaan. Dan boleh diertikan juga ada Allah tanpa ada yang menciptakanNya. Adapun wujud makhluk ada permulaan dan ada yang menciptakannya, iaitu adanya makhluk didahului oleh tiada. Allah wujud sendiri tanpa dijadikan dan tanpa didahului dengan tiada. Sifat wujud tergolong dalam sifat nafsiah, yang mana ianya adalah sifat Dzat semata-mata. SifatNya tidak boleh dilihat kesannya. Ianya hanya wujud pada fikiran semata-mata.

Mungkin timbul persoalan jika Allah memang wujud, di mana Allah, mana tempatNya? Jawabnya: Allah berada (wujud) di dalam i'tiqad, di dalam keyakinan, di dalam kepercayaan hambaNya. Ahli thariqat menyatakan tempat Allah ialah di dalam hati nurani hambaNya, iaitu qalbu yang digelar dalam “sir” anak Adam. Maksudnya sama sahaja, iaitu keyakinan atau I’tiqad adalah bertempat di dalam qalbu (sirr) anak Adam.

2. Qidam. Ertinya Allah SWT ada sedia kala. Sifat ini menafikan yang wujud Allah ada permulaan. Allah SWT ada sejak azali lagi. Allah SWT berfirman yang bermaksud : “ Allah yang awal (yang mula-mula sekali )…” (Surah Al-Hadid : Ayat 3)
3. Baqa’. Ertinya kekal. Allah kekal untuk selama-lamanya tanpa akhir. Kekal Allah SWT tidak sama dengan pengertian kekal yang selain Allah, termasuk syurga, neraka, roh dan lain-lain yang disebut di dalam al-Quran dan Hadis. Kekal semuanya itu sehingga mana dikehendaki oleh Allah. Sifat Baqa’ ini adalah sifat salbiah. Ia menafikan yang Allah ada kesudahan. Sesungguhnya tidak ada yang kekal abadi kecuali Dzat Allah. Firman Allah SWT yang bermaksud :
“ Semuanya yang di atas bumi ini akan binasa, dan berkekalan Dzat tuhanmu (ya Muhammad SAW ) yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan”. (Surah Ar-Rahman : Ayat 26-27)
4. Mukhalafatuhu Lil Hawadith. Ertinya bersalahan (berlainan) Allah SWT dengan segala sesuatu selain Allah. Bersalahan Allah dengan segala sesuatu dari segi sifatNya, perbuatanNya, hal-ehwalNya dan lain-lain. Contohnya, Allah bersifat dengan mendengar. Sifat mendengar Allah tidak sama dengan sifat mendengar yang ada pada manusia. Manusia dapat mendengar kerana Allah anugerahkan pendengaran kepada manusia. Di dalam al-Quran ada ayat yang menyebut tangan Allah. Maka jangan sekali-kali diertikan sama dengan tangan manusia. Ada ahli tafsir mentafsirkan tangan Allah. Maksudnya, kuasa Allah. Walau apapun pengertiannya, tangan Allah tetap tangan Allah yang tidak sama sebagaimana tangan manusia atau tangan makhluk Allah. Allah tidak berjirim dan berjisim. Sifat Mukhalafatuhu Lil Hawadith ini juga merupakan sifat salbiah, kerana ia menafikan yang Allah ada persamaan dengan sesuatu. Firman Allah SWT yang bermaksud :
“…Tidak ada sesuatu pun serupa dengan Allah, dan Dia Maha Mendengar lagi Maha Melihat” (Surah Asy-Syura: Ayat 11)
5. Qiamuhu Binafsih. Ertinya Allah SWT berdiri sendiri. Maksudnya: Allah memiliki kuasa sepenuhnya dan Dia tidak memiliki pembantu atau penolong dalam segala urusanNya. Allah mencipta dan mengurus, mentadbir alam ini dengan sendiriNya tanpa bantuan dan pertolongan mana-mana pihak. Maksud Allah tidak berkehendak kepada bantuan ialah Allah tidak berhajat kepada sesuatu. Allah SWT berfirman yang bermaksud :
“…Sesungguhnya Allah SWT itu terkaya daripada sekalian alam”. (Surah Al-Ankabut : Ayat 6)
Sifat ini juga adalah sifat salbiah kerana ia menafikan yang Allah berhajat kepada sesuatu yang lain dari diriNya.
6. Wahdaniyyah. Ertinya Esa atau tunggal. Esa. Allah SWT Esa pada sifatNya dan Esa pada perbuatanNya. Dzat Allah SWT Maha Esa. Dzatnya tidak seperti makhluk ciptaanNya. Allah Esa dalam perbuatanNya memberi maksud Allah menjadikan segala yang wujud ini dan segala perbuatan makhlukNya tanpa bantuan sesiapa pun. Dia seorang diri mencipta dan mengurus segala-galanya. Dia seorang yang memiliki sifat ketuhanan dan tidak ada sebarang sekutu pada sisiNya. Tidak ada sesiapa yang berhak campur tangan dalam urusanNya. Dengan ini dilarang mengajukan sebarang permintaan kepada selain Allah (dalam perkara yang bersifat ketuhanan). Umpamanya, minta kaya, minta dijauhi bala' bencana, minta selamat, minta sembuh dari sakit dan seumpamanya. Di dalam hal-hal tersebut dilarang memohon kepada malaikat, jin dan mana-mana makhluk pun termasuklah di tempat-tempat permujaan, roh- roh orang yang sudah mati dan sebagainya. Adapun dalam urusan seharian dibolehkan memohon pertolongan sesama makhluk umpamanya minta pertolongan tenaga empat kerat, ilmu pelajaran, minta seseorang mendoakan kepada Allah untuk seseorang dan sebagainya. Firman Allah SWT yang bermaksud :
“….Tidaklah kami menyembah mereka (berhala-berhala) melainkan supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya…” (Surah Az-Zamar: Ayat 3)

Di dalam ayat ini Allah menerangkan bahawa orang-orang kafir menggunakan berhala-berhala sebagai perantaraan kepada Allah, bukannya mereka memohon kepada berhala-berhala secara mutlak. Maka kita sebagai orang Islam janganlah meniru atau menyamai amalan mereka dengan menjadikan batu-batu sebagai bahan pemujaan dan kubur-kubur ataupun roh-roh orang mati dan seumpamanya sebagai perantaraan kepada Allah sebagaimana mereka, orang-orang kafir tersebut.

7. Qudrat. Ertinya berkuasa. Sifat ini menunjukkan Allah Maha Berkuasa. Bukti Allah berkuasa ialah seluruh alam ini dan alam akhirat adalah dicipta, dijadikan oleh Allah. Langit, bumi dan segala isinya dijadikan oleh Allah. Tumbuh-tumbuhan yang pelbagai di atas bumi dan di dalam lautan adalah bukti Allah Maha Kuasa. Penciptaan manusia, jin dan malaikat juga bukti Allah Maha Berkuasa. Manusia tidak mempunyai daya upaya untuk melanjutkan umurnya walaupun sedetik apabila Allah telah tetapkan ajalnya. Allah yang menghidup dan mematikan makhlukNya. Firman Allah SWT yang bermaksud:
“Dan dia yang menghidupkan dan mematikan dan di bawah kekuasaanNya pula adanya pertukaran malam dan siang. Apakah kamu semua tidak menggunakan akalmu?” (Sural Al-Mu’minun : Ayat 80)
8. Iradat. Ertinya berkehendak, iaitu Allah bersifat dengan sifat berkehendak. Maksudnya: dengan adanya sifat berkehendak inilah, maka Allah mencipta segala makhlukNya. Langit dan bumi dan segala yang ada di antara keduanya diciptakan Allah mengikut kehendakNya. Tidak sekali-kali sesuatu itu terjadi sendiri tanpa izin dan pengetahuan Allah. Segala gerak dan diam, jatuh dan bangun, segala tindakan dan kejadian ke atas manusia, jin, malaikat dan seluruh makhluk yang tidak bernyawa tidak terkecuali dari kehendak Allah. Firman Allah yang bermaksud :
“Sesungguhnya keadaan kekuasaanNya apabila Dia menghendaki sesuatu, hanyalah Dia berfirman kepada sesuatu itu : “jadilah”, maka jadilah sesuatu itu”.
(Surah Yasin: Ayat 82)
9. Ilmu. Allah bersifat dengan sifat berilmu. Maksud, ilmu ialah mengetahui, ilmu Allah meliputi segala sesuatu di mana Allah mengetahui segala-galanya baik yang nyata mahupun yang ghaib. Firman Allah yang bermaksud:
“...Tuhan mengetahui yang ghaib, tidak ada yang tersembunyi dari pengalaman Allah barang sebesar zarrah (atau seberat debu) atau seumpama debu yang sangat halus, ataupun yang lebih kecil dari itu, apatah lagi yang lebih besar, melainkan semuanya tertulis di dalam kitab yang terang nyata (maksudnya; Allah mengetahui)”
(Surah Saba’ : Ayat 3) Semua ilmu yang ada pada makhlukNya seluruhnya adalah pancaran ilmu Allah dan anugerah Allah kepada makhluk ciptaNya sama ada yang bernyawa atau yang tidak bernyawa. Tanpa ilmu sudah tentu perjalanan alam maya ini tidak teratur dan lengkap sempurna. Maka Allah itu sempurna dalam segala bidang, termasuk kuasaNya dan ilmuNya.

10. Hayat. Ertinya hidup. Allah hidup sendirinya. Allah yang menghidupkan segala-galanya. Allah menghidupkan benda yang mati. Allah adalah kekal selama-lamanya tanpa didatangi kematian. Segala yang hidup adalah bersumberkan dari Hayat Allah iaitu anugerah Allah. Tanpa sifat hidup ini, tidak akan lahir segala kehidupan yang kita nikmati sekarang kerana mustahil segala yang hidup lahir dari yang mati. Tidak mungkin sama sekali seluruh alam tercipta dari penciptanya yang mati. Firman Allah SWT yang bermaksud :
“ Dan Dia (Allah) Maha hidup, tiada Tuhan melainkan Dia…” (Surah Ghafir: Ayat 65)
11. Sama’ (mendengar)
12. Bashar (melihat)
13. Qalam (berkata-kata)
Sifat-sifat sebelumnya telahpun menyentuh ketiga-tiga sifat di atas. Oleh itu, di sini hanya dijelaskan secara ringkas sebagai tambahan. Allah melihat dan mendengar tanpa sebarang alat serta tanpa telinga sebagaimana makhluk. Begitu juga Allah berkata-kata tanpa mulut dan lidah dan tanpa huruf dan suara sebagaimana makhlukNya. Yang sebenar-benar melihat, mendengar, dan berkata-kata ialah Dzat Allah semata-mata. Dan Dzat Allah tiada kaifiat langsung. Maksudnya : Dzat Allah tidak dapat dihurai dan digambarkan sehinggakan tidak dapat dibayangkan. Firman Allah yang bermaksud:
“…Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat” (Surah Ghafir: Ayat 20)
“…Allah telah berkata-kata dengan Nabi Musa as. Sebenar-benarnya berkata” (Surah An-Nisa’: Ayat 164)
Dari keterangan ayat di atas, yakinlah kita bahawa Allah mendengar, melihat dan berkata-kata.

14. Qadiran (Yang berkuasa)
15. Mudiran (Yang Berkehendak)
16. Aliman (Yang Berilmu)
17. Hayyan (Yang hidup)
18. Sami’an (Yang mendengar)
19. Bashiran (Yang melihat)
20. Mutakalliman (Yang berkata-kata)
Tujuh sifat di atas iaitu Yang hidup, Yang Berkuasa, Yang Berkehendak, Yang Berilmu, Yang Mendengar, Yang Melihat dan Yang Berkata-kata adalah milik Allah semata-mata. Selain Allah tidak memiliki sifat-sifat tersebut. Jika begitu, bagaimana pula dengan sifat-sifat makhlukNya termasuk manusia. Sememangnya Allah Yang Berkuasa dan manusia tidak berkuasa. Allah yang hidup dengan sifat hidup. Begitulah dengan sifat-sifat yang seterusnya, yang sebenarnya ialah : * Allah bersifat dengan sifat hidup dan manusia bersifat dengan dihidupkan * Allah bersifat dengan berkuasa dan manusia bersifat dengan diberi kuasa * Allah bersifat dengan berkehendak dan manusia diberi kehendak * Allah bersifat dengan berilmu dan manusia diberi ilmu * Allah bersifat dengan mendengar dan manusia diberi mendengar * Allah yang bersifat dengan melihat dan manusia yang diberi melihat * Allah yang bersifat dengan berkata-kata dan manusia diberi berkata-kata
Keseluruhannya, segala yang ada pada manusia (sifat-sifat di atas) adalah semuanya anugerah Allah. Manusia tidak memiliki apa-apa kecuali apa yang diberi oleh Allah. Allah memberi anugerah tersebut bertujuan untuk menguji manusia. Manusia yang lulus ujianNya akan mendapat ganjaran yang berlipat ganda di akhirat kelak. Sebaliknya manusia yang ingkar dan gagal dengan ujianNya akan dibalas setimpal dengan kejahatan yang dilakukan.

* PENJELASAN LANJUT SIFAT-SIFAT ALLAH
Sifat dua puluh merupakan sifat wajib bagi Allah. Ulama juga ada menyatakan dua puluh sifat yang mustahil yang berlawan dengan sifat tersebut disamping sifat yang harus bagiNya. Selain daripada sifat dua puluh tersebut, masih ada banyak lagi sifat-sifat Allah yang disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Antaranya ialah: i. Allah tidak beranak dan diperanakkan. ii. Allah bersifat dengan Ar-Rahman kepada seluruh makhlukNya sama ada yang beragama Islam ataupun kafir. iii. Allah juga bersifat Ar-Rahim terhadap hambaNya yang beragama Islam (Yang beriman). iv. Allah bersifat dengan Maha Adil dimana di akhirat kelak Allah akan berikan hukuman yang setimpal dengan kejahatan dan perbuatannya manakala Allah akan memberikan kebaikan berlipat kali ganda dengan perbuatan yang baik yang dilakukan oleh umatNya. v. Allah bersifat Maha Suci dari segala kekurangan dan kecacatan. vi. Alaah bersifat Maha Pengampun dan Memperkenankan permohonan hambaNya. vii. Semua nama-nama Allah khususnya 99 nama Allah yang terkenal tersebut juga merupakan sifat-sifat Allah s.w.t.
Sifat-sifat Allah adalah milik Allah dan bersama-samanya dengan zat Allah sejak azali lagi yang tidak boleh berpisah dengan zatNya dari azali hingga selamanya. Sifat-sifat Allah ini adalah khusus untuk Allah semata-mata dan ianya tidak akan menjadi sifat sesiapapun baik malaikat, jin mahupun manusia. Dengan kata lain, sifat yang ada pada manusia yang disebut mendengar, melihat, berkata-kata dan lain-lain lagi bukanlah sifat manusia dan bukan milik manusia. Ianya merupakan pemberian anugerah Allah kepada manusia. Oleh itu kita haruslah bersyukur dan memuji Allah diatas segala anugerahNya.

* KAJIAN TERHADAP CIPTAAN ALLAH
Kita sebagai hamba Allah haruslah mengkaji dan mengetahui kebesaran ciptaannya dimana kita boleh meneliti dan mengkaji alam dan makhluk ciptaan Allah menerusi akal dan ilmu. Namun menerusi akal semata-mata kita tidak mungkin dapat mencapai ma’rifat Allah kerana akal manusia hanya mampu mengetahui apa yang zahir sahaja. Sebaliknya Allah itu ghaib dan di luar sempadan alam ini. Akal hanya mampu mengambil sesuatu daripada kesimpulan di sebalik alam ini dimana alam ini mempunyai penciptaNya iaitu Allah yang Maha Bijaksana lagi Maha Berkuasa.

Manakala ilmu meliputi kedua-duanya iaitu akal dan ilmu. Kita menggunakan akal untuk mempelajari ilmu melalui berguru dan dengan bukti-bukti yang benar. Kita mengkaji alam dan makhluk ciptaan Allah adalah bertujuan mengetahui ma’rifat Allah dan bukan untuk mendapatkan kepastian atau keyakinan yang Allah itu ada. Kita sebagai hambaNya yang beragama Islam yakin dan percaya bahawa Allah merupakan pencipta alam ini dan mencipta makhluk sama ada dilangit mahupun di bumi. Usaha kita adalah untuk mencapai pengenalan ataupun dikenali sebagai “ Ma’rifat Allah”.

Lebih lanjut ditingkatkan lagi ke satu tahap yang mana maksud ilmu ini merujuk kepada gabungan akal fikiran dan hati nurani yang mana mengikut ahli falsafah akal dan hati nurani yang berada dalam qalbu itu adalah benda yang sama, benda yang satu sahaja, mengkaji dan meneliti secara tepat dan benar akan seluruh ciptaan Allah melalui pembacaan dan berguru atau dengan erti kata lain belajar secara formal dan hasil daripada itulah dipanggil untuk mendapatkan ilmu tentang ma’rifat.
Mustahil bagi kita sebagai manusia untuk mengkaji seluruh ciptaan Allah. Namun sudah memadai meneliti dan mengkaji diri kita sendiri sebagai manusia. Dari apa kejadian jasad kita? Bagaimana terjadinya darah dan bagaimana pula darah mengalur di dalam tubuh kita? Dan bagaimana pula terjadinya nyawa? dan sebagainya. Selepas itu kajilah rohani kita yang mana dikatakan rohani itu merupakan diri kita yang sebenarnya. Rohani inilah yang mengenal Allah dan yang mengenal Allah dan yang mendapat ma’rifat dan juga diri ini jugalah yang menerima tanggungjawab dan balasan di hari akhirat kelak.

Mengkaji jasad merangkumi perkara-perkara berikut iaitu rambut, kepala, otak, mata, telinga, hidung, mulut, lidah, gigi, jantung, perut, usus, tangan, kaki dan lain-lain lagi. Manakala rohani pula terdiri daripada perkara berikut iaitu roh, nyawa, akal, nafsu, nurani, perasaan dan lain-lain lagi.
Hakikat roh tiada siapa tahu. Nyawa adalah nafas yang keluar masuk melalui hidung kita. Apabila nyawa manusia dicabut oleh Malaikat Izrail maka matilah jasad dan roh akan kembali kepada Allah. Roh datangnya dari Allah dan kembali juga kepada Allah. Roh tidak mati dan roh terus hidup sehingga hari akhirat. Bagaimana roh hidup tiada siapa yang tahu dan ia ditiupkan hanya kedalam jasad manusia. Makhluk lain selain manusia tidak mempunyai roh namun mempunyai nyawa dan ianya hidup mengikut taraf masing-masing.
Namun pada manusia, Allah telah menganugerahkan kita dengan akal yang sempurna. Dengan adanya akal manusia menjadi makhluk yang mulia dan lebih mulia dari makhluk-makhluk lain. Selain roh dan akal, manusia juga diberikan hati nurani yang mana dengan hati nurani dan dibantu dengan akal dan ilu, seseorang insan dapat mengenal Allah dan mendapat ma’rifat Allah. Hati nurani itulah yang diibaratkan sebagai cermin tempat menilik wajah Allah.
Kajian makhluk Allah ini tidaklah terhad kepada diri insan dan kejadian alam di bumi dan dilangit sahaja. Malah, ia terbuka luas dan bebas mengikut kepakaran dan ilmu serta minat masing-masing. Cuma apa yang diharapkan daripada kajian itu dapat menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam tentang nama-nama Allah yang indah, tentang sifat-sifat Allah dan seterusnya mengenal diri Allah dengan sempurna. Sebagai contoh, apabila kita mengkaji dan meneliti diri kita, maka kita dapatlah memahami dari segi kejadiannya, memberi keyakinan kepada kita bahawa Allah itu Maha Berkuasa, Maha Bijaksana dan dari segi anugerahNya seperti nyawa, penglihatan, pendengaran dan tenaga dapat menyedarkan dan menginsafkan bahawa Allah itu Maha Penyayang.

* BEBERAPA SIFAT BERKAITAN DENGAN MA’RIFAT
Mempelajari ilmu merupakan salah satu jalan untuk mencapai ma’rifat. Maka amat penting untuk difahami dengan tepat dan mendalam tentang sifat-sifat berikut yang mempunyai hubungkait denagn ma’rifat. Antaranya ialah: * Taubat * Ikhlas * Taqwa * Tawakkal

a. Taubat
Mengikut pandangan ahli-ahli suffi dan mereka yang arif, taubat merupakan tangga permulaan buat orang yang menuju kepada ma’rifat Allah. Taubat adalah satu amalan yang sangat dituntut kerana kita sebagai manusia tidak akan terlepas daripada melakukan kesalahan dan dosa. Manusia dituntut supaya bertaubat apabila kita sedar yang diri kita telah melakukan dosa syirik terhadap Allah kerana syirik menghapuskan segala amalan yang baik yang kita lakukan. Malah amalan baik itu dianggap sia-sia sahaja jika kita melakukan dosa syirik. Dalam firman Allah s.wt yang bermaksud: “Mintalah ampun kepada Tuhan kamu kerana seseungguhnya Ia Maha Pengampun”
(Surah Nuh: Ayat 10)
Ahli tasawuf yang terkenal iaitu Syeikh Abdul Samad Al-Palimbani dalam sebuah bukunya ada menyatakan bahawa untuk mencapai kesedaran diri bagi menghasilkan taubat sebenar, seseorang itu harus melaukan tiga perkara sebelum dia memohon taubat kepada Allah iaitu: i. Selalu ingat bahawa maksia itu sangat keji dan sangat jahat terhadap Allah dan juga kepada manusia. ii. Hendaklah ingat betapa beratnya seksa Allah ke atas orang yang melakukan maksiat itu. iii. Ingatlah akan kelemahan diri untuk menanggung seksa yang sangat pedih di akhirat nanti.

b. Ikhlas
Ikhlas bermaksudkan mengerjakan ibadat semata-mata kerana Allah. Ikhlas ada beberapa tingkat, darjah atau maqam bergantung kepada iman dan ketaqwaan seseorang. Orang-orang yang soleh melakukan amal ibadat kepada Allah dengan lebih ikhlas. Amalan yang benar-benar ikhlas ialah amalan yang ditujukan kepada Allah secara mutlak dan mengharapkan redha dan diterima amalannya dan bukan bertujuan untuk mendapatkan balasan dari Allah s.w.t
Namun begitu tidak mengapa jika seseorang itu mengerjakan amal ibadat sama ada yang wajib mahupun sunat dengan menharapkan balasan syurga Allah ataupun melindungi dari azab api neraka Allah. Cuma sebagai hamba, kita harus bekerja dan berkhidmat semata-mata untuk tuan kita sahaja.Namun, terdapat satu perkara yang perlu diingatkan dimana amal ibadat yang dikerjakan itu bertujuan untuk sesuatu yang lain maka ianya boleh membawa kepada syirik. Contohnya: Seseorang yang berzikir menyebut “ Allah, Allah” atau Laa Ilaha Illahah atau sebagainya dengan maksud untuk mendapatkan kekayaan, kekuatan dan seumpanya bukan sahaja dilakukan dengan tidak ikhlas tetapi pada masa yang sama tanpa disedari ia memuji nafsu. Maka amalan tersebut jauh sekali dari ikhlas.
Antara ayat Al-Quran yang menyebut tentang ikhlas ialah;
“Maka sembahlah Allah dengan mengikhlaskan ibadat kepadaNya”
(Surah Al-Mu’min Ayat 14).

c. Taqwa
Taqwa bermaksud mengerjakan apa yang Allah dan Rasul suruh dan meninggalkan apa yang Allah dan Rasul larang. Terdapat juga penertian taqwa dengan maksud takut iaitu seorang yang bertaqwa kepada Allah bermaksud orang yang takut untuk melakukan sebarang dosa apatah lagi dosa besar.

d. Tawakkal
Tawakkal boleh diertikan sebagai bergantung harap kepada pertolongan Allah dalam segenap usaha yang kita usahakan. Para ulama’ membahagikan tawakkal kepada tiga peringkat iaitu: i. Peringkat pertama tawakkal ialah orang yang menyerahkan diri kepada Allah dengan berusaha bersungguh-sungguh untuk mencapai tujuannya. ii. Peringkat kedua tawakkal ialah orang yang menyerahkan dirinya kepada Allah sebgaimana bayi dan anak kecil menyerahkan urusannya kepada ibunya kerana yakin sepenuhnya kepada ibunya. iii. Peringkat ketiga tawakkal ialah orang yang menyerahkan sepenuhnya kepada Allah seolah-olah dirinya tidak berfungsi lagi.
Dari penerangan diatas, kita dapat menyimpulkan dimana kita harus berusaha dan berikhtiar sedaya upaya kita dan kemudia berdoalah kepada manusia dengan harapan Allah memberi hasil dah memakbulkan doa kita.

* ILMU DAN IBADAT
Ilmu dan ibadat saling berkait rapat bagi mencapai ma’rifat Allah. Ilmu merupakan pemahaman bermakna ataupun sesuatu yang memberikan makna kepada diri individu apabila datangnya sesuatu sumber maklumat yang dikatakan berkaitan dengan sesuatu kajian ataupun memerlukan kefahaman. Sumber ilmu yang benar dan sahih adalah Al-Quran dan hadis. Tujuan ilmu adalah untuk dijadikan pedoman dan panduan yang boleh diguna bagi meneruskan kehidupan manusia. Jika digunakan untuk mencari redha Allah maka kebenaranlah yang kita dapat dan sebaliknya jika disalah guna maka Allah tidak redha.
Hukum menuntut ilmu itu adalah wajib bagi setiap muslim dan wajib bagi kita untuk beradab dalam menuntut ilmu agar dapat mendapat berkat bagi ilmu yang dipelajari. Antara adab dalam menuntut ilmu adalah sentiasa memperbetulkan niat dalam setiap perkara. Contohnya, berniat di dalam solat dengan berniat kerana Allah semata-mata. Ibadat yang paling utama adalah solat oleh itu kita perlu memastikan kita dapat membaca bacaan di dalam Al-Quran dengan tajwid yang betul. Jika kita dapat memahami makna Al-Quran dalam bacaan solat maka ia adalah lebih baik. Sebagai seorang muslim kita perlu menghormati guru dan dilarang mencercanya kerana keberkatan ilmu itu bergantung kepada sejauh mana seseorang guru reda terhadap ilmu yang diberikan kepada seseorang. Ibadat dari segi bahasa ialah merendah diri, tunduk, patuh, taat, menghina diri dan memperhambakan diri kepada sesuatu. Dari segi syarak ialah taat, tunduk, patuh dan merendah diri kepada Allah S.W.T. Justeru itu, ibadah adalah pengabdian diri sepenuhnya kepada Allah, mengikut peraturan, melakukan suruhan dan meninggalkan larangan Allah S.W.T sebagaimana ditetapkan di dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW.
Perkara yang wajib bagi mencapai ma’rifat Allah adalah melalui ibadat iaitu ibadat wajib dan ibadat sunat. Esuatu yang wajib itu dalam ibadat adalah mempelajarinya dengan sempurna berkenaan segala yang perlu kepada yang sah dan sempurnaya segala ibadat wajib dan sunat. Sebagai contoh, ibadat solat perlu diketahui syarat sah solat serta batalnya. Ianya bermula daripada perbuatan membersihkan diri, membersihkan pakaian, membersihkan tempat bersolat sehinggalah kepada bagaimana kita mengerjakan solat yang Allah kehendaki. Begitu juga zikir, sedekah, zakat, puasa dan sebagainya.

* AL-QURAN DAN HADITH SAHIH
Bagi mendapatkan kefahaman yang sempurna tentang ma’rifat Allah SWT mencukupi dengan Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW yang sahih. Hanya keterangan dari Al-Quran dan hadis yang dapat menjamin kebenarannya. Jika terdapat sebarang pendapat yang bercanggah dari Al-Quran dan hadis walaupun pendapat itu daripada guru yang terkenal atau sebagainya maka ia perlulah ditolak. Hal ini disebabkan sumber ilmu yang benar dan sahih adalah Al-Quran dan hadis sepertimana yang telah diterangkan pada topik ilmu dan ibadat.
Terdapat beberapa ayat Al-Quran yang digunakan untuk menjelaskan lagi kefahaman mengenai Allah SWT antaranya dalam surah Al-Fatihah ayat 1-2 yang bermaksud:
“Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasihani. Segala puji tertentu bagi Allah tuhan semesta alam”
Allah memulakan kalamnya dengan mengajar kita dalam setiap urusan harian kita perlulah dimulakan dengan kalimah Allah. Segala puji adalah untuk Allah kerana Allah adalah pencipta alam semesta. Ayat 1-2 dari surah Al-Fatihah merupakan ayat yang mengandungi maksud yang paling luas berbanding dengan seluruh ayat-ayat Al-Quran.
Ayat pertama “Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang” mengingatkan kita bahawa segala amalan dan urusan kita perlulah dilakukan kerana Allah. Ayat kedua yang bermaksud “Segala puji tertentu bagi Allah tuhan semesta alam” mempunyai pengertian yang mencakupi hampir seluruh pengertian Al-Quran dan pengertian mengenai Allah. Kedua-dua ayat ini merupakan keterangan langsung mengenai rukun iman iaitu percaya Allah yang satu. Tuhan yang wajib dipuji adalah yang memiliki sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim.
Hari akhirat adalah milik Allah. Oleh itu, kita perlu yakin bahawa Allah adalah tuhan yang menguasai dunia dan hari akhirat. Erti menguasai hari akhirat adalah menguasai syurga, neraka dan hisab. Pada hari akhirat kelak, hanya Allah sahaja yang berkuasa. Pada hari itu semua makhluk akan patuh kepada Allah. Pada hari itu semua makhluk yang berkuasa, sombong dan zalim tidak lagi memiliki kuasa. Kuasa, kesombongan dan kezaliman akan dihisab oleh Allah. Allah akan membalas setiap makhluknya akan amalannya di dunia pada hari itu. Janji-janji Allah tetap terlaksana kerana allah bersifat benar dan menepati janji. Bukti dari ayat Al-Quran mengenai hari akhirat adalah dalam ayat 4 surah Al-Fatihah. “(Allah) yang menguasai hari akhirat (hari pembalasan)”
Dalam surah Al-Fatihah ayat 5 yang bermaksud “Engkau sahaja (Ya Allah) yang kami sembah dan kepada engkau sahaja yang kami memohon pertolongan”. Pengertian daripada ayat ini membawa maksud Allah sahaja berhak disembah dan Allah sahaja tempat memohon pertolongan. Kita hanya menyembah Allah sebagaimana kita melaksanakan solat sama ada solat wajib lima waktu sehari semalam atau solat-solat sunat. Kepada Allahlah kita memohon pertolongan dan hajat. Maksud pertolongan adalah pertolongan yang berkaitan dengan sifat ketuhanan. Kita dilarang sama sekali memohon pertolongan atau hajat selain daripada Allah, sama ada malaikat atau jin atau perkara-perkara yang boleh menyebabkan aqidah terpesong. Lantaran itu, kita diminta untuk memohon pertolongan dan hajat secara langsung kepada Allah.
Seterusnya, hadis-hadis daripada Rasulullah SAW yang mempunyai hubungan dengan ma’rifat Allah ini digunakan untuk menerangkan kefahaman tentang Allah SWT. Antaranya ialah: i. Dari Ibnu ‘Abbas ra sabda Rasulullah SAW, “Fikirkanlah mengenai segala apa jua (yang diciptakan Allah)” Riwayat Abu Asy-Syeikh ii. Dari Abu Dzar ra sabda Rasulullah SAW “Fikirkanlah mengenai segala makhluk Allah dan janganlah kamu memikirkan mengenai dzat Allah, kerana yang demikian itu menyebabkan kamu binasa (kesesatan)” iii. Dari Ibnu ‘Umar ra sabda Rasulullah SAW “Fikirkanlah mengenai segala nikmat Allah dan pemberianNnya” Riwayat Abu Asy-Syeikh dan Ath-Thabrani

* TAUFIQ DAN HIDAYAH ALLAH
Kita mungkin tidak dapat mencapai ma’rifat Allah tanpa adanya taufiq dan hidayah. Taufiq dan hidayah tidak mungkin dicapai jika tiada usaha yang dilaburkan. Ini kerana Allah sudah berjanji untuk membalas mengikut usaha hambaNya. Bagi mencapai taufiq dan hidayah untuk mencapai ma’rifat Allah kita disarankan untuk mengamalkan amalan-amalan ini: a. Ibadat wajib
Ia merupakan ilmu fardhu ain yang wajib dipelajari dan diamalkan oleh setiap muslim yang baligh dan berakal. Ibadat wajib perlu dilaksanakan sebagaimana yang disukai oleh Allah dan Rasulullah SAW. Ilmu fardhu ain ini perlu dipelajari sekurang-kurangnya pada tahap mengetahui sah atau batalnya sesuatu amalan itu. Ini bagi menjamin amal ibadat kita diterima Allah dan untuk menggalakkan kita supaya mengaku kepada Allah bahawa kita masih dalam belajar. Antara contoh ibadat fardhu ain adalah solat, zakat, berpuasa di bulan Ramadan, menuntut ilmu, menunaikan haji, menjaga agama Islam dan sebagainya. b. Ibadat sunat
Terdapat banyak amalan sunat yang boleh kita lakukan. Tetapi amalan sunat ini juga dikira penting untuk mencapai taufiq dan hidayah Allah s.w.t. serta mendapat ma’rifat-Nya. Tujuan kita melakukan ibadat sunat ini adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah, serta janganlah kita lupa bahawa seluruh ibadat sunat kita ini adalah kerana kesyukuran kita kepada Allah s.w.t.

Sebahagian ibadat sunat yang disarankan adalah:

1) Solat sunat
Kita disarankan supaya mengerjakan solat-solat sunat secara bereterusan. Antara contoh solat sunat yang boleh dilakukan adalah: a) Solat sunat rawatib b) Solat sunat tahajjud c) Solat sunat witir d) Solat sunat dhuha e) Solat sunat tasbih

2) Selawat ke atas Nabi Muhammad s.a.w.
Maksud berselawat ke atas Nabi Muhammad s.a.w. ialah memohon doa kepada Allah supaya Allah s.w.t. melimpahkan rahmat, kepujian, dan kemulian-Nya kepada baginda. Berselawat keatas baginda Nabi Muhammad s.a.w. adalah wajib walaupun sekali seumur hidup. Allah s.w.t telah berfirman:

“ Sesungguhnya Allah dan malaikat-Nya berselawat kepada Nabi Muhammad s.a.w.. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu ke atasnya serta ucapkanlah salam sejahtera dengan penghormatan yang sepenuhnya.”
(Surah Al-Ahzab: Ayat 56)

Nabi Muhammad s.a.w. adalah utusan Allah s.w.t. Allah menggunakan perantaraan dalam perhubungan-Nya dengan manusia melalui malaikatNya dan RasulNya. Tetapi perhubungan manusia dengan Allah adalah secara langsung kepada Allah tanpa ada sebarang perantaraan. Kita tidak boleh menggunakan Rasul atau malaikat sebagai perantaraan kita untuk memohon sebarang hajat kepada Allah s.w.t.
Berbalik mengenai selawat ke atas Nabi Muhammad s.a.w, telah maklum bahawa nikmat yang paling besar yang telah dianugerahkan Allah kepada kita adalah Islam. Dengan Islamlah kita dapat kejayaan dunia dan kejayaan akhirat dan Islamlah sebesar-besar nikmat Allah kepada manusia. Tanpa baginda Rasulullah, kita tidak akan mendapat nikmat Islam tersebut. Betapa besarnya jasa dan peranan baginda kepada kita. Atas dasar dan sumbangan baginda yang tidak terkira dan tidak ternilai besarnya, maka selayaknya kita berselawat ke atas baginda.

3) Doa
Solat merupakan tiang agama dan kepala bagi segala ibadat. Tanpa tiang, satu-satu bangunan tidak dapat didirikan. Tanpa kepala tiada makhluk yang bernyawa boleh hidup. Begitulah besar dan utama ibadat solat. Manakala doa pula diibaratkan sebagai otak ibadat dan roh ibadat. Kita semua sebagai hamba yang bersifat dengan serba kekurangan lagi berhajat kepada Allah dan sangat bergantung kepada Allah dalam segala hal, tidak dapat dipisahkan dari doa. Kita sememangnya perlu kepada pertolongan Allah dalam setiap masa dan pekerjaan kita. Dengan itu, doa adalah wasilah (penghubung) kita kepada Allah. Allah tidak akan menolak permohonan kecuali yang tidak memenuhi syaratnya, ataupun permohonan daripada orang fasik dan mereka yang melakukan dosa-dosa besar dan dosa-dosa tertentu yang menghalang dari doa dimakbulkan.

Sebarang hajat boleh dipohonkan kepada Allah untuk kebaikan di dunia dan di akhirat. Doa yang paling utama dan juga doa untuk tujuan mencapai ma’rifat ialah sebagaimana doa yang terdapat di dalam Ummul Kitab (dalam Surah Al-Fatihah) iaitu,

“ (Ya Allah) tunjukilah kami jalan yang lurus”
( Surah Al-Fatihah: Ayat 6)

Iaitu, jalan orang-orang yang Engkau telah kurniakan nikmat kepada mereka, bukan (jalan) orang-orang yang Engkau murkai dan pula (jalan) orang-orang yang sesat.

4) Akhlak yang baik
Yang dimaksudkan dengan akhlak yang baik adalah sama ertinya dengan akhlak yang mulia. Dan orang yang paling mulia akhlaknya adalah Nabi Muhammad s.a.w. Telah berkata isteri Nabi Muhammad s.a.w iaitu Siti Aisyah Radhiyallahu anha:
“ Akhlak Rasulullah s.a.w. adalah Al-Quran itu sendiri” Rasulullah s.a.w. terkenal dengan budi pekerti yang luhur, jujur dan berkeperibadian yang tinggi. Tidak ada satu pun tingkah laku baginda yang tercela. Kerana itulah baginda digelar “Al-Amin”, ertinya orang yang sangat dipercayai.

Ahli-ahli sejarah menerangkan yang Rasulullah s.a.w. memiliki akhlak yang mulia sejak kecil lagi sehinggalah baginda dilantik menjadi Rasul. Tingkah laku baginda adalah sangat baik dan kelakuan serta tutur kata baginda tidak ada yang menyakiti seseorang. Baginda tidak pernah menyembah berhala sejak dari kecil serta tidak ikut serta dengan tingkah laku orang-orang Mekah dan pemuda-pemuda Mekah yang suka berfoya-foya walaupun pada masa remaja baginda. Sebagaimana firman Allah s.w.t.

“……sesungguhnya orang yang paling mulia pada sisi Allah ialah orang yang paling bertaqwa……”
( Surah Al-Hujurat: Ayat 13)

Antara contoh-contoh akhlak yang mulia ialah: a) Wara’
Meninggalkan yang haram dan yang syubhah. Jika kita lihat pada masa kini, amat susah untuk mengelakkan perkara-perkara syubhah. Beruntunglah bagi mereka yang dapat mengelakkan diri mereka dari perkara-perkara syubhah.

b) Hati mulia (berbaik sangka)
Akhlak yang mulia adalah yang bersumberkan dari hati yang mulia. Hati yang mulia ialah hati yang sentiasa bersangka baik terhadap Allah dan terhadap manusia.baik sangka dengan Allah, maka ia beribadat dengan bersungguh-sungguh kepada Allah dan tidak mengingkari-Nya. Sangkaan baik terhadap manusia pula akan menghasilkan tindakan yang baik terhadap manusia

c) Hindari dosa / kezaliman
Seseorang yang berakhlak baik dan mulia tidak akan melakukan dosa besar seperti minum arak, berzina, merompak, membunuh ataupun melakukan kezaliman terhadap diri sendiri atau orang lain. Menzalimi diri sendiri bermaksud meninggalkan perkara yang fardhu serta merelakan diri terjebak dalam dosa. Menzalimi orang lain pula bermaksud menganiayai seseorang.

d) Bersyukur
Syukur bererti terima kasih. Ucapan terima kasih ini bukan setakat dengan lidah sahaja tetapi syukur yang sebenarnya adalah redha dengan pemberian Allah, taat kepada perintah-Nya dan sentiasa ingat akan nikmat-Nya. Orang yang berakhlak mulia akan sedar dan insaf bahawa segala kurniaan yang dinikmatinya kini adalah anugerah Allah yang wajib disyukuri.

e) Murah hati
Murah hati adalah salah satu daripada akhlak yang baik dan terpuji. Murah hati juga adalah hasil dari rasa syukur terhadap nikmat-nikmat yang Allah kurniakan. Allah menggesa supaya hamba-hamba-Nya mendermakan sebahagian daripada rezeki yang Allah berikan kepadanya. Rasulullah juga ada berpesan bahawa sesiapa yang berbuat baik kepada mereka yang di bumi, nescaya dikasihi oleh Allah.
KESIMPULAN
Secara kesimpulannya jelaslah disini bahawa ma’rifat Allah itu luas dan Allah s.w.t. sahaja yang memiliki segala-galanya. Jika kita lihat dari awal, ma’rifat itu bermaksud mengenal Allah s.w.t. Kita sebagai hamba-Nya wajib mengenal siapa pencipta kita serta siapa yang mencipta muka bumi yang luas ini. Kita juga wajib beriman dengan-Nya dan janganlah sesekali kita menyekutukan-Nya.
Dalam perjalanan mencari ma’rifat, seseorang itu tidak akan terlepas daripada merasa ragu-ragu, lemah semangat dan berputus asa. Tetapi kita sebagai hamba tidak mempunyai banyak pilihan selain berserah kepada Allah s.w.t. Ini kerana hanya Dia sahaja yang memiliki kuasa untuk menentukan siapakah antara hamba-hamba-Nya yang layak untuk mengenal diri-Nya.
Selain daripada itu, jika kita juga haruslah sedar bahawa kita haruslah tahu siapa diri kita supaya kita sedar dan insaf dalam segala tindak-tanduk yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Kita juga harus sedar bahawa segala kuasa dan tenaga yang kita miliki ini adalah kekuasaan Allah s.w.t yang dianugerahkan kepada kita. Begitu jugalah dengan ilmu, akal fikiran dan sebagainya supaya ianya dapat menjadikan diri kita seorang yang kenal dan bersyukur kepada Allah s.w.t.

RUJUKAN

Ibnu Abdullah Al-Naqsyabandi. (2005). Mencapai ma’rifat (satu penekatan). Kuala Lumpur: Al-Hidayah Publishers.

(n.d). Retrieved from http://filsafat.kompasiana.com/2012/08/24/meraih-makrifatullah- 487723.html.

(n.d). Retrieved from http://www.bharian.com.my/node/33534.

Similar Documents

Premium Essay

Intro to Islam

...truly believes and their sincerity towards the Shahada. Mu’tazilis Mu’tazili is an Arabic word that means to withdraw or separate oneself. (Takim, Caliphate lecture) They were followers of the Muslim school of theology founded on rationality and reason, but later merged with the Shi’ites. They became more prominent in the cities of Baghdad and Basra during the 8th and 9th century. They had left the teachings of Hasan al Basri, took over from the Quadaris and refined their beliefs. (Haddad, “The Qadariyya, Muâtazila, and Shi'a”) Mu’tazilis believed in moral laxity, human responsibility and the justice of God. They had emphasized on the idea of aql, or reasoning. They strongly believed that aql was the main establishment for the Islamic Aqidah, or belief. Moreover, reason was advocated as being the absolute arbiter in deciding what is right. The Mu’tazili tenets founded five main principles: Tawhid, Adl, the intermediate position, God necessarily punishes and rewards, and lastly to enjoin the good and forbid the evil. Tawhid is the belief that...

Words: 700 - Pages: 3

Free Essay

Artikel Peristiwa Di Padang Mahsyar

...ARTIKEL PERISTIWA DI PADANG MAHSYAR Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa Ta’ala. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam, para sahabat dan seluruh kaum muslimin yang senantiasa berpegang teguh pada sunnah Beliau sampai hari kiamat. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: يُحْشَرُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حُفَاةً عُرَاةً غُرْلاً “Manusia akan dikumpulkan pada hari Kiamat dalam keadaan tidak beralas kaki, tidak berpakaian dan belum dikhitan.” (Hadits shohih. Diriwayatkan oleh Muslim, no. 5102 dari ‘Aisyah radhiyallahu ‘anha). Demikianlah keadaan manusia tatkala bertemu dengan Allah Ta’ala di Padang Mahsyar dalam keadaan tidak beralas kaki, tidak berpakaian dan belum dikhitan. Meskipun demikian, akhirnya mereka diberi pakaian juga. Dan manusia yang pertama kali diberi pakaian adalah Nabi Ibrahim ‘alaihis salam. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: إِنَّ أَوَّلَ مَنْ يُكْسَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِبْرَاهِيْمُ “Sesungguhnya orang pertama yang diberi pakaian pada hari Kiamat adalah Nabi Ibrahim.” (Hadits shahih. Diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 4371). Adapun pakaian yang dikenakannya ketika itu adalah pakaian yang dikenakan ketika mati. Abu Sa’id al-Khudri radhiyallahu ‘anhu mengatakan, “Aku mendengar Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: اَلْمَيِّتُ يُبْعَثُ فِيْ ثِيَابِهِ الَّتِيْ يَمُوْتُ فِيْهَا “Mayit akan dibangkitkan dengan pakaian yang dikenakannya ketika mati.” (Diriwayatkan...

Words: 1314 - Pages: 6

Free Essay

Hahhaha

...KELAB PERKIM UNIKL MIIT UNIVERSITI KUALA LUMPUR MIIT CADANGAN KERTAS KERJA: KURSUS PRA PERKAHWINAN CADANGAN KERTAS KERJA KURSUS PRA PERKAHWINAN ISLAM KELAB PERKIM UNIKL MIIT 1.0 PENDAHULUAN Perkahwinan adalah sunnah Rasulullah s.a.w. Pada masa sekarang timbul pelbagai persoalan mengenai salah faham berkaitan rumah tangga dan juga kesan daripada perkahwinan semasa usia muda. Justeru itu, Kelab PERKIM ingin mengadakan Kursus Pra Perkahwinan kepada para pelajar dan kakitangan Universiti Kuala Lumpur Kampus Kota supaya persoalan ini dapat dijelaskan dengan lebih terperincin dengan cara penyampaian yang sangat efektif. Kursus ini juga dibuka untuk orang awam yang berminat. 2.0 NAMA PROGRAM Kursus Pra Perkahwinan Islam 3.0 OBJEKTIF a. Memberi pendedahan mengenai hubungan dalam rumah tangga, permasalah, cara penyelesaian dan pelbagai lagi berkaitan rumah tangga yang perlu difahamkan sebelum melangkah ke alam perkahwinan yang sebenar. b. Antara lainnya, memberi kefahaman dari pelbagai aspek seperti akidah, ibadah dan lain-lain lagi dalam kehidupan sebagai seorang muslim. c. Sehubungan dengan itu, program ini bertujuan untuk merapatkan hubungan persadaraan / ukhuwwah islamiah di kalangan para peserta yang terlibat. 4.0 ANJURAN Program ini dianjurkan oleh: KELAB PERTUBUHAN KEBAJIKAN ISLAM MALAYSIA UNIVERSITI KUALA LUMPUR MIIT (PERKIM UNIKL MIIT) Dengan kerjasama: PERTUBUHAN KEBAJIKAN ISLAM MALAYSIA (PERKIM KEBANGSAAN) ...

Words: 595 - Pages: 3

Free Essay

Ar Rahnu Contract

...1-5   Ayat Mekah (Makkiyyah) Dan Ayat Madinah (Madaniyyah)   al-Quran turun ke atas Nabi s.a.w. secara beransur-ansur selama 23 tahun, kebanyakan waktunya Nabi s.a.w. berada di Mekah. Firman Allah Ta‘ala (al-Isra’ 17:106) - Maksudnya:   Dan al-Quran itu telah Kami turunkan dengan beransur-ansur agar kamu membacakannya perlahan-lahan kepada manusia dan Kami menurunkannya bahagian demi bahagian.     Oleh sebab itu, para ulamak telah membahagikan al-Quran kepada: 1. al-Makki: iaitu ayat yang turun ke atas Nabi s.a.w. sebelum hijrah. 2. al-Madani: iaitu ayat yang turun ke atas Nabi s.a.w. selepas hijrah. Berdasarkan perkara ini, kita dapati firman Allah Ta‘ala (al-Maidah 5:3) - Maksudnya:   Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Kucukupkan kepadamu nikmatKu, dan telah Kuredhai Islam itu jadi agama bagimu.   Kita dapati ayat ini tergolong dalam bahagian al-Madaniyyah walaupun ianya turun ke atas Nabi s.a.w. pada hari Haji di Arafah (yang letaknya di persekitaran Mekah). Umar pernah berkata:   قد عرفنا ذلك اليوم ، والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم،   نزلت وهو قائم بعرفة يوم الجمعة.[1] Maksudnya:   Kami mengetahui hari itu dan tempat di mana ayat itu turun ke atas Nabi s.a.w. Ianya telah turun semasa Baginda s.a.w. berada di Arafah pada hari Jumaat. Perbezaan Bentuk Dan Isi Ayat Makkiyyah Dan Madaniyyah   Di antara perbezaan kedua-dua bentuk ayat ini ialah: 1. Ayat Makkiyyah lebih kuat caranya dan tegas...

Words: 1870 - Pages: 8

Free Essay

Ciri Ciri Tamadun Asas

...PENGENALAN Berikut merupakan maklumat tentang ciri-ciri asas tamadun. Ciri-ciri Asas Tamadun * Wujud
penempatan
masyarakat
dan ruang lingkup geografi di
sesebuah
kawasan
atau
di
beberapa
buah
kawasan
yang
disatukan
untuk
membentuk
bandar * Konteks moden “Negara”. * Petempatan kecil (kaw strategic)- Bandar/pekan maju - menjadi negeri - wilayah - Negara. * Petempatan awal terdiri daripada kampong yang didirikan berhampiran sungai.Kampung-kampung ini berkembang dan menjadi bandar yang berperanan sebagai pusat tamadun awal. * Bandar memainkan peranan sebagai pusat kegiatan ekonomi, pusat pentadbiran, keagamaan, pendidikan dan perindustrian * Peningkatan kualiti kehidupan
ke
arah
yang
lebih
positif
dan
sempurna * Factor dalaman: pertambahan penduduk, penemuan baru, perselisihan dalam masyarakat, pemberontakan baru, perselisihan dalam masyarakat, revolusi dalam masyarakat. * Factor luaran: lingkungan alam sekitar, peperangan,pengaruh budaya masyarakat lain, perpindahan agamapengaruh budaya masyarakat lain, perpindahan agama. * Kemajuan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi * Cth : Mesir – pyramid * China – dakwat & kertasChina * ilmu pengetahuan pelbagai bidang * Wujud
bahasa
serumpun
dan
sistem
tulisan
tersendiri. * Tamadun
lain
yang
terhampir
–
Tamadun
Melayu
juga
bersumberkan Tamadun
Hindu,
China
&
Jawa.
Tamadun
Islam
juga
giat
menterjemahkan
karya‐karya
saintifik
dari
Tamadun
lain
ke
dalam
bahasa
Arab...

Words: 511 - Pages: 3

Premium Essay

Najihah

...[pic] ELC 093 : TERM PAPER “SURROGACY SHOULD BE PROHIBITED WORLDWIDE” MAIZATUL AQIDAH BINTI SABARUDDIN (2015838224) SITI NAJIHAH BINTI MOHAMED HUZAINI (2015858408) LECTURER’S NAME : SIR AHMAD KHAIRULHAZIQ SURROGACY SHOULD BE PROHIBITED WORLDWIDE According to Surrogacy Arrangements Act 1985 Chapter 49, the “surrogate mother” which means a woman who carries a child in pursuance of an agreement can either contribute her genetic material as well as her womb, her uterus, or she can contribute her uterus . There are two main types of surrogacy , gestational surrogacy and traditional surrogacy . Additionally, if the surrogate mother receives compensation beyond the reimbursement of medical and other reasonable expenses, the arrangement is called commercial surrogacy. There are three parties who use surrogacy, mothers who have other issues with their bodies that inhibit infertility, homosexuals and parents who are infertile . Surrogate parenting is highly controversial by its very nature. Nevertheless, surrogate parenting is attracting wide spread attention as a viable alternative for infertile couples intent on having a child. Thus, surrogacy should be prohibited worldwide to prevent from exploitation of women, a form of child trafficking, violates the relationships between families and surrogates face difficult emotional and psychological issues . However, there are cases that support surrogacy. Sam Everingham is the founder of Surrogacy Australia and...

Words: 1326 - Pages: 6

Free Essay

Titas

...1.Mengapakah islam berhubungkait dengan unsur unsur keagamaan seperti aqidah,syariah dan akhlak? Sila sokong hujah anda dengan contoh dan peristiwa yang sesuai [ 8m] Islam adalah Ad-Din yang diturunkan oleh Allah S.w.T melalui perantaraan nabi Muhammad S.A.W. Islam adalah satu cara hidup yang lengkap merangkumi semua aspek hidup manusia . Pengertian islam dari segi syarak ialah mentauhidkan Allah S.W.T patuh dan tunduk kepada Allah serta berimandengan ajaran yang dibawa oleh para rasul yang diutuskan Allah S.W.T . Islam merangkumi aspek akidah, syariah dan akhlak yang semuanya telah dihuraikan oleh Rasullullah S.A.W semasa hayat baginda dan di ikuti oleh para sahabat serta umat islam. Islam berhubungkait dengan unsur-unsur keagamaan seperti akidah, syariah dan akhlak kerana ianya merupakan asas tamadun islam. Akidah merupakan dasar terpenting dalam islam. Akidah dalam islam merupakan kepercayaan atau keimanan kepada hakikat dan nilai nilai mutlak, tetap dan kukuh dalam jiwa seorang muslim. Asas-asas akidah islam terbahagi kepada enam perkara iaitu Beriman kepada Allah S.W.T, beriman kepada Malaikat, Beriman kepada Kitab-kitab, beriman kepada Rasul-rasul beriman kepada Hari akhirat dan beriman kepada Qadha’ dan Qadar. Akidah islam melahirkan seorang yang yakin kepada Allah Yang Maha Esa dan keyakinan itulah yang menggerakkan seluruh tingkah lakunya percakapannya dan gerak gerinya untuk mencari keredhaan Allah S.W.T. Akidah islam akhirnya melahirkan manusia yang sanggup berjihad...

Words: 905 - Pages: 4

Free Essay

Politik Dalam Islam

...Pengertian politik dan politik dalam islam Kata politik di dalam bahasa Latin adalah Politicus dan dalam bahasa Yunani adalah politicos, arti dari kedua kata yang bermakna sama itu adalah sesuatu yang berhubungan dengan warga negara atau warga suatu kota kota. Kedua kata itu berasal dari kata polis maknanya kota. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1989), pengertian politik sebagai kata benda ada tiga. Jika dikaitkan dengan ilmu artinya ; 1. pengetahuan mengenai kenegaraan (tentang sistem pemerintahan, dasar-dasar pemerintahan). 2. segala urusan dan tindakan (kebijaksanaan, siasat dan sebagainya)mengenai pemerintahan atau terhadap negara lain. 3. kebijakan, cara bertindak (dalam menghadapi atau menangani suatu masalah). Di dalam bahasa Arab dan ilmu politik islam dikenal istilah siyasah yang artinya pengurusan atau pengaturan. Jadi, asal kata siyasah berasal ari kata sasa-yasusu-siyasatan yang berarti mengurusi kepentingan seseorang. Di dalam kamus Al-Muhith menyebutkan “Sustu ar-ra‟iyata siyasatan.‟ Maknanya, “Saya memerintah dan melarangnya denga suatu aturan.” Makna tersebut mencerminkan adanya aktivitas pengaturan urusan rakyat oleh suatu pemerintahan dalam bentuk perintah dan larangan. Pelaku pengurusan urusan-urusan manusia tersebut dinamai politikus (siyasiyun). Islam adalah metode kehidupan yang unik, berbeda dengan agama maupun ideologi lainnya. Dari segi wilayah ajarannya, Islam bukan saja agama yang mengurusi masalah ruhiah (spiritual), namun juga...

Words: 1346 - Pages: 6

Free Essay

Assignment 3

...Universiti Kuala Lumpur Business School MPU 3333 Isu Isu Kontemporari Muslim di Malaysia Nama : Mohamad Fizreen Firdaus bin Zamzamili ID Num : 62283313008 Group : AC40 Pensyarah : Fizree Bin MD Fauzi Fahaman liberalisme sememangnya satu fahaman yang semakin hari semakin menular dan berkembang di dalam masyarakat kita. Fahaman ini sebenarnya merupakan jarum halus yang mampu menggugat aqidah kita sebagai umat Islam. Menurut kamus Dewan Bahasa dan Pustaka edisi keempat, istilah liberal memberi maksud bebas atau terbuka. Manakala, penambahan 'isme' pula membawa maksud kepada fahaman atau idealogi pemikiran. Secara mudahnya perkataan Liberal bermaksud, (1) (bersifat) condong kepada kebebasan dan pemerintahan yang demokratik (misalnya menentang hak-hak keistimewaan kaum bangsawan), (fahaman) bebas dan (2) bersifat atau berpandangan bebas, berpandangan terbuka (tidak terkongkong kepada sesuatu aliran. pemikiran dan sebagainya). Merujuk kepada definisi di atas, Islam sememangnya sebuah agama yang liberal. Ia membebaskan manusia daripada belenggu penyembahan sesama makhluk, bahkan juga membebaskan manusia daripada penindasan, kezaliman dan penghinaan sesama manusia. Islam memiliki dasar yang terbuka terhadap peradaban manusia selagi mana ia tidak melibatkan syirik yang menyekutukan Allah, perbuatan yang menyalahi syari‘at-Nya dan kepercayaan kurafat yang merendahkan kedudukan manusia. Lalu apakah yang dikehendaki dengan gelaran Aliran Islam Liberal? Jawapannya...

Words: 1196 - Pages: 5

Premium Essay

The Last Day

...al-akhirah UNGS 2030 THE ISLAMIC WORLDVIEW NURUL JANNAH BINTI ZAKARIA (1219456) ‘AL –AKHIRAH AND ITS IMPLICATION FOR HUMAN LIFE’ MEANING OF AL-AKHIRAH Believing in al-Akhirah or resurrection is one of the essential concepts in Islamic faith . After the doctrine of tawhid and revelation ,al-Akhirah is the most repeated theme with all vigour in Al-Quran. Al-Akhirah, literally translates into English as ‘the last’ or ‘the end’ .The term ‘escathology’ in Greek which means ‘the science of teachings concerning the last things’ also related to the concept of the end. Al-Akhirah in Islamic belief system , specifically refers to the ‘Hereafter’. There are over 40 names scattered in the Al-Quran that refers to the end or al-Akhirah . Among them are ‘As-sa’ah ,Al-waqiah and Al-Qariah.The name vary according to different spectacles of al-Akhirah and the purposes serves .Al-Akhirah is the day where this world comes to an end .The world will be in such devastating situation where no one will survive. Then, people from the dead will be revived and judged for what they have done during their time in the ‘dunya’. Humans move from one ‘alam’ to another and they will live eternally in the hereafter. If they die with iman in their hearts , they’ll surely get into heaven. Those who are being syirik to Allah S.W.T, they will be forever in hell. Surah Al-A’la verse 17, stated ’in akhirat is the better and everlasting’. On that very day of the end,humans will be in such condition...

Words: 1577 - Pages: 7

Free Essay

Something

...Hukum menyambut hari ibu dan hari bapa Hari ibu juga merupakan salah satu di antara perayaan yang disambut oleh orang kafir iaitu masyarakat yang beragama kristian. Greek kuno memanggilnya sebagai hari cybele iaitu ibu kepada dewa-dewa mereka. Dan Roman kuno pula meraikan hari matronalia sebagai tanda memperingati dewa juno iaitu mak kepada juventas, vulcan dan mars. Perlukah kita sebagai orang Islam untuk menyambutnya? Di dalam Islam, kita dituntut untuk menghormati ibu bapa kita setiap masa dan ketika. Bukannya hanya terhad kepada hari-hari tertentu sahaja seperti pada hari ibu atau hari bapa. Firman ALLAH Subhana Wa Ta’ala : Dan Tuhanmu telah perintahkan, supaya engkau tidak menyembah melainkan kepadaNya semata-mata, dan hendaklah engkau berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang dari keduanya, atau kedua-duanya sekali, sampai kepada umur tua dalam jagaan dan peliharaanmu, maka janganlah engkau berkata kepada mereka (sebarang perkataan kasar) sekalipun perkataan “Ah”, dan janganlah engkau menengking menyergah mereka, tetapi katakanlah kepada mereka perkataan yang mulia (yang bersopan santun). Dan hendaklah engkau merendah diri kepada keduanya kerana belas kasihan dan kasih sayangmu, dan doakanlah (untuk mereka, dengan berkata): “Wahai Tuhanku! Cucurilah rahmat kepada mereka berdua sebagaimana mereka telah mencurahkan kasih sayangnya memelihara dan mendidikku semasa kecil.” [Surah al-Israa’, Ayat 23 hingga 24] Dr. Yusuf al-Qaradhawi pernah berkata, “Hari ibu ini...

Words: 1124 - Pages: 5

Premium Essay

Zakat Accounting

...THE EFFICIENCY OF ZAKAT DISTRIBUTIONS: CASE STUDY ON PUSAT ZAKAT SELANGOR 1.0 INTRODUCTION Zakat is one of five pillars of Islam, which has direct impacts not only for the relationship between man and Allah Swt as The Creator (hablunminallah) but also for the relationship between man and its society (hablunminannaas). It is due to the fact that the payment of zakat can be used as the parameter of the obedience of the man to Allah Swt and also can be used to share the wealth from the rich to the poor ones. Nevertheless, the zakat laws (fiqh zakat) which regard to the explanation of what zakatable items are; how much zakat should be paid; and what the zakat requirements are; were not explained briefly in the Al Qur'an. They were only explained in detail in the Hadist. On the other hand, the zakat laws (Fiqh zakat) with regard to the explanation of how zakat should be distributed were explained briefly in the Al Qur'an. It shows that how zakat should be distributed is more important rather than what, how and how much zakat should be collected or paid.  It is possible that the explanation of zakat distribution is more important than the explanation zakat collection since zakat distribution involves the sharing of wealth, which can attract the bad or unfair attitude from greedy man or weak Moslem. Consequently, it must be provided a brief guide to avoid mishandle or misuse of the wealth of zakat.Realizing the importance of zakat distribution in order to ensure its effectiveness...

Words: 5181 - Pages: 21

Free Essay

Porposal

...CATATAN KELAS DCE3402 Tarikh Kelas : 18hb Januari 2010. Jam : 5.15 petang – 9.00 malam. Tempat : Bilik Tutorial 2, JPPPL, FPP. Kumpulan : Dinamik. Ahli : 1. Mohd Farahan Bin Hamdan 144997 2. Muhd Rushdee Bin Zulkafli 144704 3. Ahmad Zamri Bin Alimin 144067 Kelas dimulakan dengan bacaan Surah Al-Fatihah. Tidak ramai pelajar hadir di awal kelas. Prof. Azimi meminta cadangan kepada pelajar yang hadir bagaimana harus dilakukan agar pelajar dapat hadir kelas pada waktunya iaitu pada jam 5.15 petang. Di antara cadangan yang diberikan ialah memulakan kelas pada jam 5.00 petang atau mulakan kelas lebih awal iaitu pada jam 4.45 petang. Rasionalnya ialah agar para pelajar boleh bersolat Asar di surau berhampiran dengan bilik kelas dan terus pergi ke kelas selepas itu. Beberapa orang pelajar yang lewat datang ke kelas telah ditanya oleh Prof. Azimi mengapa mereka lambat datang ke kelas. Terdapat beberapa sebab yang diberikan di antaranya ialah bangun lambat kerana tertidur, bas lewat bergerak, dan kelas sebelumnya tamat lewat. Oleh kerana itu Prof. Azimi telah menetapkan waktu kelas seterusnya adalah pada jam 5.00 petang. Ringkasan Pembelajaran. Islam - more than just worship: • Total way of life • Complete system governing man • Free human from material domination • Free human from animalistic attributes • Comprehensive attitude towards the universe • All encompassing mode of worship Islam...

Words: 1671 - Pages: 7

Free Essay

Manajemen Strategik

...BAB III ANALISA EKSTERNAL 3.1 Batasan industri dan kelompok strategis Batasan industry dilakukan untuk mengetahui siapa saja yang menjadi pesaing utama dari perusahan. Perusahaan majalah Islam yang ada saat ini perkembangannya tidak terlalu signifikan, masih dikuasai oleh pemain-pemain lama yang mayoritas sudah berkecimpung lama pada industry majalah islam. Dengan kata lain sangatlah minim munculnya pemain-pemain baru pada industry ini. Untuk dapat memetakan pesaing atau perusahaan yang bergerak dalam industry majalah islam,maka dilakukan pengelompokan ke dalam kelompok -kelompok strategis. Penentuan pesaing pada industri majalah islam dilakukan dengan menggunakan poling di masyarakat melalui short message service secara acak kepada 100 orang responden. Dari poling short message service yang dilakukan, maka terbentuk hasil yang memperlihatkan peta persaingan pada industry majalah islam bagai berikut : 3.2 Analisa lingkungan industry mikro ( Five’s Porter ) Analisis industri dilakukan untuk memahami struktur lingkungan dari suatu industri. Struktur lingkungan industri berpengaruh kuat dalam menentukan strategi persaingan dalam suatu industri. Bedasarkan pada Porter Five Forces Model, struktur industri bergantung pada lima kekuatan, : 1. Rivalry among competing firms Rivalry among competing firms atau persaingan perusahaan-perusahaan yang saling terkait merupakan kekuatan yang relatif paling kuat dibandingkan dengan kekuatan lainnya. Strategi...

Words: 2531 - Pages: 11

Premium Essay

Text

...JADUAL PEPERIKSAAN AKHIR SEMESTER MEI 2014 BAGI PROGRAM SARJANA MUDA DAN DIPLOMA TARIKH/HARI SESI MASA KOD KURSUS ABKF1303 HBCL3403_V2 HBEL3103 HBHE1103 HBIS4203 HBME2103 HBML4403 HBPE3403 HBSE4103 OUMM2103 SBEM2103 BBSB4103 CBAM2104 CBEC3503 CBEC4203 EBPM3203 HBEM2403 HBHE1203 HBMT4403 SBMA4603 SBSP4703 SBST2503 BBAP2103 HBEF1403 HBML4103 HBMT4203 HBSE4303 HBTL3103 HBTL4303 SBEM3103 SBMA4303 SBSC3403 CBOP3103 EBEC3103 EBXC4103 EDXC3103 HBAE3103 HBAE3303 HBEL1203 HBEL4403 HBHE3203 HBIS3203_V2 HBLS3303 HBML1103 HBSC3103_V2 OUMM3203 SBMA1603 ABCG4203 BBCM4103 BBUS2103 BDOE4103 CDCT2203 HBEF2203 HBME3103 HBMT1203_V2 HBMT4303 SBSM4203 XBFS4103 BBFB3103 CBDT3203 CBSR4103 EBMC3103 EDTQ2103 HBEF2303 NBHS1103 SBSE4303 SBSP4203 NAMA KURSUS INTERNATIONAL RELATIONS TATABAHASA BAHASA CINA KUNO TEACHING OF WRITING PENGENALAN PENDIDIKAN KESIHATAN PENDIDIKAN ISLAM: TINGKATAN 4 PENDIDIKAN MORAL : TAHUN 2 KOMPETENSI DALAM BAHASA MELAYU PENGURUSAN SUKAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI REKREASI UNTUK PENDIDIKAN KHAS ENTREPRENEURSHIP CURRICULUM PLANNING IN MATHEMATICS EDUCATION CROSS CULTURAL MANAGEMENT MULTIMEDIA ADVERTISING ELEMENTS OF DATA WAREHOUSING CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT PROJECT SCHEDULING AND CONTROL CONFLICT MANAGEMENT IN STUDENT AFFAIRS PEDAGOGI PENDIDIKAN KESIHATAN TEACHING MATHEMATICS IN FORM SIX NUMERICAL METHODS EXERCISE METHODOLOGIES STATISTICAL METHODS MANAGEMENT ACCOUNTING SENI DALAM PENDIDIKAN SEJARAH PERKEMBANGAN BAHASA MELAYU TEACHING MATHEMATICS IN FORM FOUR PENGENALAN BAHASA...

Words: 2644 - Pages: 11