Premium Essay

Bmw: a Case Fie

In: Business and Management

Submitted By saidurtex
Words 1277
Pages 6
The Culture of BMW
Much of BMW’s success has derived from cultivating the concept of an entrepreneurial culture. They have adopted the idea to provide a place where workers feel connected, feel more like a family, and where work is compared more ofto a lifestyle. “From the moment they set foot inside the company, associates experience a sense of place, history, and mission” (Hellriegel & Slocum, 2009, p. 522). The conversation and communication can be formal, but it is often informal. Decisions are made and ideas are voiced from all members of the team to come up with a great product. Their eAll employees work side by side and are treated equally.
BMW, as a company, is based on commitment of their workers and less hierarchical barriers. They believe a hierarchical structure barriers gets in the way of innovation. To remember where they came from and to motivate worker’s performances, they revisit their downfall of 1959 at every orientation for new hiresemployees. The company is fast paced, andthat promotes growth opportunity and career advancements. , which mean, th This allows thee workers have to be flexible and creative. Managers that are willing tostriving to achieve excellence are promoted with little time for training. They have to work closely with subordinates and peers to learn the important information.
Model of Leadership at BMW and the Related Impact on the Organizational Culture
Today BMW owes its history so that BMW has been running its business very well as a leadership in its the automobile industry since 1959. What I mean is BMW had one a singletime bad experience, which was in 1959 when the company nearly went bankrupt. this became a starting point even if it had been running for many years by that time; this experience remains the crucial role in BMW folklore. Therefore, managers who work for BMW always need to consider the...

Similar Documents

Free Essay

Marketing Turistic

...PIAŢA În administrarea afacerilor se porneşte de la această accepţiune foarte simplă: piaţa este un grup de cumpărători sau consumatori. Este unul dintre primele lucruri care trebuie clarificate înainte de a pătrunde în fascinanta lume a marketingului. 1. Consumatorul - între Teorie economică şi Marketing Ipoteza raţionalităţii consumatorului din teoria economică s-a bazat pe nişte premise simplificatoare asupra pieţei şi consumului. Cele mai importante privesc consistenţa şi tranzitivitatea preferinţelor umane. Lor li se adaugă transparenţa pieţei. Aceste premise de raţionalitate şi liniaritate în comportamentul consumatorului şi fenomenele de piaţă ignoră omul real, în carne şi oase. Alături de raţiune, el este purtător de atitudini, predispoziţii, obiceiuri, ritualuri, preferinţe, gusturi, dorinţe, pulsiuni, motivaţii, mofturi şi hachiţe. Or, toate acestea generează comportamente imprevizibile. Ne putem întreba: în fond, ce este raţional în faptul că francezii consumă uzual câteva sute de sortimente de brânză, iar chinezii nici unul? Pentru cei din urmă, brânza înseamnă lapte alterat. Ce-i raţional în faptul că unii mănâncă şerpi sau pisici, iar alţii nici carne de oaie? Ce-i raţional în faptul că doliul este simbolizat la japonezi prin alb, iar la europeni prin negru? Ce-i raţional în faptul că cineva preferă gustul acru, iar altcineva gustul dulce? Consecvenţa preferinţelor consumatorului implică ideea că o persoană care preferă pe A lui B, nu poate......

Words: 18861 - Pages: 76

Free Essay

Marketing Research

...|Universitatea Babeș Bolyai Cluj-napoca | |RAPORT DE CERCETARE | |CUMPĂRĂTORII DIN SECOND-HAND | | | |PROFESOR COORDONATOR: ASISTENT DRD. TIRCA ALEXANDRA-MARIA | |5/26/2011 | MOLDOVAN MIHAELA ELENA MOLDOVAN PETRU ALEXANDRU MOLDOVAN ADRIANA-FLORINA HOLIRCA ANDRA AFACERI INTERNATIONALE AN II GRUPA 3 Cuprins 1.INTRODUCERE 3 Documentare: 3 2.METODE DE CERCETARE 4 Stabilirea Ipotezele : 4 Obiectiv: 4 Elaborarea Chestionarului 4 Esantionarea 4 Instrumentele de cercetare 4 3.ANALIZA SI INTERPRETAREA DATELOR 4 Sectiunea A 4 Corelatie intre venitul lunar al respondentilor si procentul din acel venit pe care sunt dispusi s ail cheltuie lunar pe produsele Second-Hand 4 Corelatie intre frecventa intrarii in magazine si proportia in care se cumpara cumpara produsele din......

Words: 6583 - Pages: 27

Free Essay

Marketing

...Marketing Note de curs pentru studenții la master Capitolul 1. CONCEPTUL DE MARKETING 1.1. Esenţa marketingului 1. Conceptul de marketing Termenul de „marketing” este de un cuvânt de origine anglo-saxonă provenind din verbul englezesc „ to market” care înseamnă a vinde, a cumpăra, a realiza schimburi pe piaţă. Marketingul este o noţiune cu caracter complex şi cu o utilizare largă internaţională. Acesta se referă la realizarea unui produs începând cu concepţia şi până la producerea lui efectivă, precum şi la vânzarea, promovarea şi distribuţia produsului pornind de la cunoaşterea nevoilor consumatorilor şi având ca scop satisfacerea superioară a acestora. Dicţionarul enciclopedic al limbii române defineşte marketingul ca fiind: „ansamblul activităţilor (procedeelor) prin care producţia este orientată şi adaptată cererilor prezente şi viitoare ale consumatorului, pentru satisfacerea integrală, la locul şi timpul dorit, cu mărfurile cerute de acesta, în condiţiile rentabilităţii întreprinderii producătoare sau comerciale.” Marketingul nu trebuie confundat cu activitatea de vânzare desfasurată de firmă. În vechea concepţie comercială, toate eforturile organizaţiei erau îndreptate spre sprijinirea desfacerii, a tot ceea ce producea firma. Marketingul are însă menirea să ofere recomandări referitoare la produsul potrivit consumatorilor, modalitatea de a ajuge la aceştia precum şi cantitatea necesară de produse, prin coordonarea......

Words: 47701 - Pages: 191

Free Essay

Syllab

...Get Instant Access to PDF Read Books Cases In Financial Management Brigham Solutions at our eBook Document Library Cases In Financial Management Brigham Solutions PDF Download Cases In Financial Management Brigham Solutions.PDF Getting the screenshots prepared is a good approach that might time savings. But having screenshots already prepared in addition to callouts, explanations, and annotations is an excellent approach which you will save much longer. More than likely, you've all that stuff prepared inside your cases in financial management brigham solutions but it's not very polite to deal to the person: "Read that fantastic manual". User may do not know the location where the manual is on the PC as well as on what page is the looked-for solution located. On the other hand, you may also have zero time and energy to manually cut particular pages with screenshots and related instructions from your manual also to attach them to each support message. Consider virtually any kind of services or products is now purchased or enlisted online, getting repair manuals is effortless. With many suppliers, immediate accessibility to manuals is done possible since they will be stored and ready for download in Portable Document Format (PDF). And unlike traditional printed service manuals that may be easily lost or damaged over time, these cases in financial management brigham solutions might be safely held in your pc for future repairs. This is really going to save......

Words: 4582 - Pages: 19

Free Essay

Bussines Asociation

...PARTEA 1 MANAGEMENTUL MARKETINGULUI – CE ESTE ªI CUM TREBUIE ÎNÞELES CAPITOLUL 1 DEFINIREA MARKETINGULUI PENTRU SECOLUL XXI ÎN ACEST CAPITOL VOM ABORDA URMÃTOARELE CHESTIUNI: 1. De ce este important marketingul? 2. Care este sfera de acÆiune a marketingului? 3. Care sunt conceptele fundamentale ale marketingului? 4. Cum s-a schimbat managementul marketingului? 5. Care sunt activitåÆile absolut necesare pentru un management de succes al marketingului? Marketingul este peste tot. În mod formal sau informal, oamenii çi organizaÆiile desfåçoarå un mare numår de activitåÆi care s-ar putea numi „marketing“. Marketingul bine fåcut a devenit din ce în ce mai mult o componentå vitalå pentru succesul în afaceri. Çi ne influenÆeazå profund viaÆa de zi cu zi. Marketingul este înglobat în tot ceea ce facem: de la hainele cu care ne îmbråcåm, la site-urile Web pe care intråm çi la reclamele pe care le vedem! ouå adolescente intrå în cafeneaua Starbucks din cartierul lor. Una se duce la tejghea çi-i då barmanului carduri pentru douå ceçti de cafea cu lapte çi mentå gratuite, lângå care cumpårå çi câteva produse de patiserie. Cealaltå se açazå la o maså çi-çi deschide laptopul Apple PowerBook. În câteva secunde, s-a conectat la Internet, graÆie acordului încheiat de Starbucks cu T-mobile pentru crearea unei reÆele de conectare fårå fir, HotSpots, în peste o mie de localuri Starbucks. Odatå intratå pe Net, fata tasteazå în motorul de cåutare Google numele formaÆiei care......

Words: 48572 - Pages: 195

Free Essay

Eliza

...Popularea Europei Oraşele Europei Preistoria Existenţa omului în Europa a fost datată încă din Paleoliticul inferior (Pleistocen) → primii hominizi (precursori ai omului actual). Din Paleoliticul sup. datează picturile rupestre din peșterile Altamira şi Lascaux; Paleoliticul superior în Europa Peştera Altamira  galerie de artă preistorică din Epoca Pietrei (Paleoliticul Sup., aproximativ 13.000 î. Hr.);  Picturile rupestre au fost realizate din pigmenţi naturali de ocru, mangan şi fier, culorile obţinute fiind aplicate pe tavanul peşterii;  Protuberanţele şi adânciturile din tavanul peşterii au fost folosite pentru a reprezenta a treia dimensiune a imaginii; fisurile naturale au fost adesea integrate în pictură;  Imaginile reprezintă o vânătoare de bizoni; în total înfăţişează 25 de animale; elementul central îl constituie bizonul policrom;  Altamira este o peşteră situată în versantul nordic al Munţilor Cantabrici, la 30 km vest de Santander (Spania).  În Paleoliticul sup. şi Mezolitic → princip. preocupări ale hominizilor: vânatul, recoltarea unor produse vegetale (economia agricolă) şi creşterea animalelor. Epoca Neolitică şi începutul Epocii Bronzului – civilizaţia megalitică (EUROPA); Se impune omul de Neanderthal (noua epocă a pietrei sau barbaria!). Civilizaţia megalitică Construcţiile megalitice datează din Epoca Neolitică (Holocen) şi începutul Epocii Bronzului, fiind în general asociate cu populaţiile europene care au trăit în vestul şi...

Words: 18593 - Pages: 75

Free Essay

Test2

...62118 0/nm 1/n1 2/nm 3/nm 4/nm 5/nm 6/nm 7/nm 8/nm 9/nm 1990s 0th/pt 1st/p 1th/tc 2nd/p 2th/tc 3rd/p 3th/tc 4th/pt 5th/pt 6th/pt 7th/pt 8th/pt 9th/pt 0s/pt a A AA AAA Aachen/M aardvark/SM Aaren/M Aarhus/M Aarika/M Aaron/M AB aback abacus/SM abaft Abagael/M Abagail/M abalone/SM abandoner/M abandon/LGDRS abandonment/SM abase/LGDSR abasement/S abaser/M abashed/UY abashment/MS abash/SDLG abate/DSRLG abated/U abatement/MS abater/M abattoir/SM Abba/M Abbe/M abbé/S abbess/SM Abbey/M abbey/MS Abbie/M Abbi/M Abbot/M abbot/MS Abbott/M abbr abbrev abbreviated/UA abbreviates/A abbreviate/XDSNG abbreviating/A abbreviation/M Abbye/M Abby/M ABC/M Abdel/M abdicate/NGDSX abdication/M abdomen/SM abdominal/YS abduct/DGS abduction/SM abductor/SM Abdul/M ab/DY abeam Abelard/M Abel/M Abelson/M Abe/M Aberdeen/M Abernathy/M aberrant/YS aberrational aberration/SM abet/S abetted abetting abettor/SM Abeu/M abeyance/MS abeyant Abey/M abhorred abhorrence/MS abhorrent/Y abhorrer/M abhorring abhor/S abidance/MS abide/JGSR abider/M abiding/Y Abidjan/M Abie/M Abigael/M Abigail/M Abigale/M Abilene/M ability/IMES abjection/MS abjectness/SM abject/SGPDY abjuration/SM abjuratory abjurer/M abjure/ZGSRD ablate/VGNSDX ablation/M ablative/SY ablaze abler/E ables/E ablest able/U abloom ablution/MS Ab/M ABM/S abnegate/NGSDX abnegation/M Abner/M abnormality/SM abnormal/SY ab......

Words: 113589 - Pages: 455