Premium Essay

Cao Gio Case Study

Submitted By
Words 498
Pages 2
For case number two a mother comes in with her child who has bruises on his back and when touched with the stethoscope he cringes in pain. The mother is asked what has happened and she states that she did a procedure on him known as “cao gio.” In her culture it is used to “raise out bad blood, and improve circulation and healing.” This raises concern for the nurse and for the boy’s health.
Cao gio is known in the Asian population and many Chinese and South Asian families use treatments to treat childhood illnesses (Rahman Zamani, 2010). For this treatment to work the right way there is just suppose to be a red mark on the back for the “bad wind” to be released (2010). The “cao gio” is supposed to heal the patient and the red marks are only

Similar Documents

Premium Essay

Wh Question

............................. C. SCIENTIFIC REPORT...................................................................... D. SCIENTIFIC ASSIGNMENT............................................................ TABLE OF CONTENT CHAPTER 1: INTRODUCTION Part 1: Introduction Rationale Aims and objectives Scope of the study Research questions Methods of the study Part 2: Development Chaper 1: Theoretical Background 1.Wh- questions in English . 2.1 What is a Wh- question?. 2.2 The semantic and pragmatic approach to English Wh-questions . Chapter 2: A contrastive analysis of the English and Vietnamese Wh-questions 1. A contrastive analysis of Wh- questions in English and Vietnamese equivalents. 1.1 Introduction . 1.2 Structures. . Chapter 3: Common errors made by HOU students in using English Wh- questions and suggested solutions 1. Introduction . 2. Research background and Methodology 2.1 The subjects 2.2 Instrument . 2.3 Procedures . 2.4 Findings . 3. Some suggestions to correct common errors . Part 3. Conclusion 1. Summary of the findings . 2. Implication for teaching and learning . 3. Suggestion for further studies. Appendix 1: Questionnaire. II.SCIENTIFIC NOTE Faculty of English, Hanoi Open University 11st,April,2016 NOTICE Scientific research presentations ...

Words: 7744 - Pages: 31

Free Essay

Unilever

.................................................. 4 Lịch sử Công ty Unilever: .......................................................................................................... 4 Triết lý kinh doanh: ............................................................................................................... 6 Chiến lược phát triển: ............................................................................................................ 6 Cơ cấu: ................................................................................................................................... 7 CASESTUDY VỀ CÔNG TY UNILEVER: ................................................................................. 7 Fair and Lovely tại Ấn Độ - quảng cáo văn hóa: ...................................................................... 7 Tổng quan về sản phẩm: ........................................................................................................ 7 Những thành công của Fair and Lovely: ............................................................................... 8 Những vấn đề gặp phải: ......................................................................................................... 9 Ứng phó của Unilever và bài học kinh...

Words: 11225 - Pages: 45

Free Essay

Financial Crisis in Ea-V

...Fulbright Economics Teaching Program 2002-03 Case Study The Financial Crisis in East Asia Nghiên cứu tình huống Khủng hoảng tài chính ở Đông Á Trong suốt thập niên từ 50 cho đến 70, khủng hoảng tài chính (financial crisis) ở các nước đang phát triển (đặc biệt là ở châu Mỹ Latinh) đều xoay quanh hệ thống tài chính bị áp chế, thâm hụt ngân sách gia tăng và tỷ giá hối đoái cố định. Trong một hệ thống tài chính bị áp chế, lãi suất được kiểm soát ở dưới mức cân bằng để giảm chi phí cho vay. Chính phủ đồng thời duy trì một mức thâm hụt ngân sách lớn, thường được tài trợ bởi vay nước ngoài, hoặc trong điều kiện không thể làm như vậy thì bằng thuế lạm phát hay bằng tỷ lệ dự trữ bắt buộc cao áp đặt lên các ngân hàng thương mại. Thâm hụt ngân sách cao, lạm phát gia tăng nhưng tỷ giá hối đoái lại được cố định. Điều đó có nghĩa là chính phủ phải sử dụng dự trữ ngoại tệ để bảo vệ tỷ giá hối đoái. Một cú sốc, ví dụ như tỷ giá ngoại thương thay đổi theo chiều hướng xấu làm tăng thâm hụt cán cân xuất nhập khẩu, có thể dẫn tới một cuộc tấn công mang tính đầu cơ vào đồng nội tệ và làm cạn kiệt dự trữ ngoại hối. Chính phủ lúc đó buộc phải từ bỏ tỷ giá hối đoái cố định và để đồng nội tệ phá giá. Đây là diễn biến điển hình của một cuộc khủng hoảng tiền tệ (currency crisis). Một khía cạnh khác của khủng hoảng tài chính là khủng hoảng ngân hàng (banking crisis). Khi người dân mất niềm tin vào hệ thống ngân hàng, thì họ thường rút tiền một cách ồ ạt. Với lượng dự trữ hạn hẹp, các ngân...

Words: 7645 - Pages: 31

Premium Essay

Cultural Immersion: The Controversial Practice Of Coining

...the unexpected things that are to come with it. “Coining” is an old medicinal practice that supposedly alleviates any sort of sickness from cold-like symptoms to arthritis or headaches. Is it almost solely a South East Asian tradition that is widely practiced in Vietnam, Cambodian, Laos, and Thailand. However, this does not exclude other Asian countries such as China, Japan, and Korea. Originating in China, the Chinese referred to “coining” as “gua sha”. Historically, the tradition of “gua sha” came from China that was performed as a folk method about 700 years ago (Bentley 2013). As the tradition spread, it became popular once it hit the South East Asian countries. It started in Vietnam and became known as “cao gio”. The Chinese “gau sha” and Vietnamese “cao gio” both translate into “scraping out the wind” in English. The meaning comes from the belief that an excess amount of wind causes an ailment and thus “scraping out the wind” results in the release of the wind that is causing the sickness (Bentley 2013). Coining is often used with warm oils or other lubricants such as Tiger Balm or Vicks vapor rub, they are usually things that have a minty sensation of a warm yet cooling feeling as it interacts with the wind. The general tools that can be used are things that have a dull, rounded edge, like a spoon or a quarter. Coins are usually preferred because they are more convenient to discard after use and it provides the best mobility with each stroke given different areas...

Words: 2015 - Pages: 9

Free Essay

Market.Doc

...Bài học từ Nissan - Phần I Thứ 4, ngày 27/07/2011 21:15:00 [pic]Kỹ năng lãnh đạo là một trong những kỹ năng cần thiết của bất kỳ nhà quản trị nào. Trong bài viết này và một số bài viết sau, TOPICA xin đưa ra cho các anh chị học viên một "case study" thú vị về Carlos Ghosn - tổng giám đốc (CEO) của Nissan và cách lãnh đạo tài tình đã giúp người đàn ông này vực dạy cả một tập đoàn lớn đang trong cơn khủng hoảng.     Tổng quan về công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất ô tô Nissan trong năm 2002 "Tôi sẽ từ chức nếu không đạt được những cam kết này". Carlos Ghosn tuyên bố trong Kế hoạch phục hưng Nisssan tháng 10 năm 1999. "Chúng tôi đã đạt được những mục tiêu đề ra trong Kế hoạch phục hưng Nissan trước một năm". Carlos Ghosn công bố báo cáo lợi nhuận trong 2 năm liên tiếp, ngày 21 tháng 3 năm 2002. "Đối thủ cạnh tranh của chúng ta là Nissan". Fujio Cho, chủ tịch tập đoàn Toyota tuyên bố trước một nhóm lãnh đạo mới vào tháng 5 năm 2002.   Vào tháng 5 năm 2002, Carlos Ghosn, chủ tịch kiêm chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn trách nhiệm hữu hạn sản xuất ô tô Nissan đã công bố kết quả tài chính sau một năm tính đến ngày 31 tháng 3. Lãi suất vận hành và lãi suất ròng đã tăng lên tương ứng 68% và 12,4% kể từ năm vừa qua và lợi nhuận vận hành đã tăng từ 4,75% lên 7,9%, vượt qua Toyota với 7,4%. Đây là năm thứ hai liên tiếp Nissan đạt được kết quả đáng ghi nhận này. Tính tổng thể, mặc dù vẫn còn đứng sau Honda và Toyota nhưng lợi nhuận vận hành của Nissan cũng xếp hạng...

Words: 8448 - Pages: 34

Free Essay

English

...Unit 1: Brand Made in Europe Almost every fashion label outside the top luxury brands is either already manufacturing in Asia or thinking of it. Coach, the US leather goods maker, is a classic example. Over the past five years, it has lifted gross margins1 from 55 per cent to 71 per cent by manufacturing solely in low-cost markets. In March 2002 it closed its factory in Lares, Puerto Rico, its last company-owned plant, and now outsources all its products. Burberry has many Asian licensing arrangements2. In 2000 it decided to renew Sanyo's Japanese licence for 10 years.This means that almost half of Burberry's sales at retail value will continue to be produced under licence in Asia. At the same time, however,  Japanese consumers prefer the group's European-made products.  Sanyo is now reacting to this demand for a snob3 (a) thích làm sang alternative to the Burberry products made in its factories across Asia by opening a flagship store4 in Tokyo's Ginza, where it sells Buberry imported from Europe. In interviews with the FT, many executives say the top luxury brands will continue to be seen, particularly in Asia, as European .Domenico De Sole, who is to step down next year from chief executive of Gucci, the Florentine fashion and leather goods group, says: "The Asian consumer really does believe - whether it's true or not - that luxury comes from Europe and must be made there to be the best. Serge Weinberg, chief executive of Pinault Printemps Redoute, which controls Gucci...

Words: 10885 - Pages: 44

Free Essay

Classroom Management

...BRITISH LITERATURE (Collected by Trần Quang Nhu) 1. THE GARDEN PARTY by Katherine Mansfield 1. Plot Summary  .The cloudless summer day is perfect for the garden party at the home of the well-to-do Sheridan family. Before breakfast ends, four workmen arrive to set up the marquee (a tent or canopy to shield partygoers from the elements). Because Meg has just washed her hair and Jose is still in her petticoat, Mrs. Sheridan assigns the task of supervising the men to Laura. Taking a piece of buttered bread with her, Laura goes outside to begin her task.  .......When she suggests that the men–all smiling and quite friendly–set up the marquee on the lily lawn, a fat man considers the idea but a tall man man says it would not get enough attention there. "You want to put it somewhere where it'll give you a bang slap in the eye." Laura wonders whether it is respectful of a laborer to speak to a girl of her upbringing in the crude language (bang slap) of the common people.  .......Laura then recommends a corner of the tennis court. Although a band will be playing on the court, she says, there will still be room for the marquee. Another man suggests placing the marquee against the karaka trees. Laura dislikes the idea of hiding the broad leaves and yellow fruit of the karakas, but the workmen are already heading toward them with the staves and rolls of canvas. She is impressed that one workman stops to smell lavender. Too bad the boys who come calling...

Words: 19568 - Pages: 79

Free Essay

Satisfation

...Tuyển tập Báo cáo Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu Khoa học lần thứ 7 Đại học Đà Nẵng năm 2010 CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ HÀI LÒNG CỦA SINH VIÊN NĂM 3 VÀ NĂM 4 TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ, ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG AN INVESTIGATION INTO INFLUENTIAL FACTORS ON THIRD AND FOURTH YEAR STUDENTS' SATISFACTIONS AT UNIVERSITY OF ECONOMICS DANANG UNIVERSITY SVTH: Dương Tấn Tân, và nhóm cộng sự Lớp 33K02.1 Khoa Quản Trị Kinh Doanh, Trường Đại Học Kinh tế GVHD: ThS Phạm Thị Ngọc Ái Khoa Quản Trị Kinh Doanh, Trường Đại Học Kinh tế TÓM TẮT Với mục đích nghiên cứu những yếu tố chủ yếu tác động đến sự hài lòng của sinh viên tại Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng. Nhằm có được cái nhìn khách quan về nhu cầu của sinh viên bên cạnh việc xác định những mong đợi của sinh viên khi học tại trường. Nghiên cứu này cố gắng kết hợp các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của sinh viên và những yếu tố có tác động mạnh đến sự hài lòng này. ABSTRACT For the purpose of studying the main factors affecting student satisfaction in University of Economics, Da Nang University. In order to get perspective on the need of students in addition to determine the expectation of students while studying at school. This study attempted to combine descriptive analysis of the factors affecting students' satisfaction and regression analysis the factors that impact their satisfaction. 1. Giới thiệu Nền Giáo Dục của nước ta ngày càng phát triển mạnh mẽ với những sự ra đời của nhiều trường đại học nhằm đáp ứng...

Words: 2649 - Pages: 11

Free Essay

Fgsg Asg

...1. Advantages and Disadvantages of Public TransportNowadays, many kinds of public transport can be seen on the road, even though people drive their own car. It is usually on time and economical. Firstly, one of the advantages is that using public transport is very economical. Taking buses and trains is cheaper than using private cars. If people have their own car, they have to pay a lot of money for service, repairs, and insurance. It maybe will cost all the money people earn. Moreover, there are many discounts for some individuals, like students, old people, and children. They can get cheaper prices by taking public transport. Students have to go to school almost every day, and they usually take public transport to school and home. It is more economical for students. In addition, a further advantage is that using public transport can preserve the environment. It can reduce pollution, because there are less cars driving on the road, and there are fewer fumes and also less traffic jams. Furthermore, it can increase the spaces in the city, because there are less cars parking. Taking buses and trains is able to keep the environment green, However, one of the disadvantages is that using public transport is inconvenient. It can be crowded. For instance, there are always too many individuals on the same bus in rush hour. Maybe thieves are on the bus they take. The public transport does not operate 24 hours a day. People have to follow the time table, so they must wait for it. Furthermore...

Words: 5887 - Pages: 24

Free Essay

Ielts

...22000 ESSENTIAL WORDS FOR IELTS AND TOEFL Cũng có 1 chút kinh nghiệm về kỳ thi IELTS, nên hôm nay chia sẻ cùng mọi người.  Muốn đạt điểm cao ở kỳ thi IELTS, có 1 điểm rất quan trọng mà Bear nghĩ ai cũng biết: LUYỆN TẬP THƯỜNG XUYÊN.  Tuy nhiên, cũng có 1 điểm cực kỳ quan trọng mà đa số thường không chú trọng lắm. Đó là phần từ vựng dạng ACADEMIC (học thuật). Nên để đạt điểm cao trong kỳ thi IELTS, ôn luyện từ trong quyển 22.000 từ THI TOEFL/IELTS của Harold Levine là cực kỳ cần thiết. Mỗi ngày chỉ cần học 3 từ, thì lượng từ vựng của bạn sẽ tăng đáng kể.  Số từ vựng này giúp bạn trong cả 4 phần thi LISTENING / SPEAKING / READING / WRITING.  Ví dụ: Nếu bạn dùng từ: SIMULTANEOUSLY thay cho từ AT THE SAME TIME, hay PORTABLE thay cho từ EASY TO CARRY hay MITIGATE thay cho từ LESSEN … trong phần WRITING và SPEAKING thì điểm của bạn sẽ cao chót vót không ngờ luôn đấy. Chưa kể, nhất là trong phần READING, những từ trong quyển sách này xuất hiện nhiều lắm, và cả LISTENING nữa chứ.  Sự lợi hại của quyển sách này, chắc chắn chỉ khi nào học rồi, bạn mới thấy rõ.  Quyển này (nhà xuất bản TPHCM) đã hết bán rồi. Nên nếu bạn nào cần phôtô thì liên lạc Uyên Uyên: UyenUyen@englishtime.us  Tuy nhiên mỗi tuần Bear vẫn sẽ post lên đây 20 từ trong quyển sách đó, để nếu bạn nào ở xa, vẫn có thể học được.  Đương nhiên mỗi người có 1 cách học riêng và trí nhớ khác nhau. Có người nhìn qua là nhớ liền, có người nhìn hoài vẫn không nhớ, nên Bear suggest...

Words: 78840 - Pages: 316

Free Essay

A Study on Semantic Features of Purposive Adjuncts in English and Vietnamese

...A STUDY ON SEMANTIC FEATURES OF PURPOSIVE ADJUNCTS IN ENGLISH AND VIETNAMESE Le Thi Bich Hanh University of Foreign Languages, The University of Danang Email: lebichhanh_dn@yahoo.com ABSTRACT Having a good guide to translate appropriately English purposive adjuncts (PAs) into Vietnamese and vice versa has become monumentally necessary. So, in this study, we would like to compare and contrast English and Vietnamese PAs in terms of their semantic features in meaningful interactional situations in the strong belief that using appropriate PAs, writers and speakers can reduce the negative meanings of their sentences and increase the acceptability of the readers and hearers in communication. In terms of theory, the study focuses on identifying the similarities and differences in the uses of adjuncts to express purposes and hence finding the cultural factors affecting those choices. In practice, the study hopes to provide some implications in language teaching and learning as well as translating. The practical information in the research can raise language users’ awareness of the subtle differences between the uses of PAs in both languages so that they can fulfill their communicative purpose in real life. Key words: purposive adjuncts; purposive subordinators; semantic features; compare; implication * Introduction Most languages in the world have particular linguistic devices for expressing purposes implicitly and explicitly. Purposive adjuncts (PAs) are some of those...

Words: 3017 - Pages: 13

Free Essay

Trung Vuong High School

...to help teachers and learners have a clear understanding about the English and Vietnamese negative questions, the author also drawn out a survey questionnaire to find out the common mistakes made by Vietnamese students. And then the author has managed to suggest some ways to correct common those mistakes. Suggested exercises are also offered to help learners to practice and avoid committing mistakes. The thesis mainly focuses on the structures of four types of negative questions in English and Vietnamese, the negative words that are used in negative questions are also considered. However, the pragmatic and semantic features have been initially investigated; a deeper approach to the pragmatic and semantic feature is suggested for further study. Acknowledgements Writing a dissertation is not just a matter of getting the work done efficiently and with good input-output ratio, for me it has been much about finding my place in the matrix of different research traditions and people doing that research. I feel very...

Words: 14222 - Pages: 57

Premium Essay

Assigment

... | Bài 3: Cuộc cách mạng Web By the end of this topic, you should be able to: 1. Define electronic commerce; 2. Describe electronic major mechanisms; 3. Discuss common e-commerce applications and some major support services; 4. Explain wireless mobile computing and commerces and 5. Discuss location-based commerce and pervasive computing. Kết thúc bài này, bạn có thể: 1. Xác định thương mại điện tử; 2. Mô tả các công cụ điện tử chính; 3. Thảo luận về các ứng dụng thương mại điện tử phổ biến và một số dịch vụ hỗ trợ chính; 4. Giải thích điện toán di động không dây và commerces và 5. Thảo luận thương mại dựa trên địa điểm và máy tính phổ biến. INTRODUCTION According to a study by IDC, Malaysia Internet and E-Commerce 2006--2010 Forecast: Tracking the Development, Malaysia is expected to register a strong growth of 70 % in electronic commerce (EC) spending in 2006. Business-to- consumer (B2C) EC spending is expected to record a healthy increase of 43% to reach US$2.8 billion (RM9.8 billion) from US$1.9 billion (RM6.65 billion) in 2005. Malaysia's business-to-business (B2B) EC spending is expected to register a high growth of 77% to US$13.6 billion (RM47.6 billion) in 2006. Theo một nghiên cứu của IDC, Dự báo Thương mại điện tử và Internet của năm 2006 – 2010 như sau: Theo dõi sự phát triển, Malaysia dự kiến ​​sẽ đăng ký một tăng trưởng mạnh mẽ đến 70% chi tiêu thương mại điện tử (EC - TMĐT) vào năm 2006...

Words: 45416 - Pages: 182

Premium Essay

Industry Project

...Project Report – Semester 01 2013 Nguyen Dinh Dung S3310053 Le Thanh Phuong S3312704 Hong Phuong Linh S3312414 Truong Chanh Hung S3311779 Luong Huynh Thanh Long S3245909 Nguyen Ngoc Tuan S3259247 Red Devils - Suhor Anuar – Group 2 4/28/2013 RMIT International University Vietnam Bachelor of Commerce Program Assignment Cover Page Subject Code: | ACCT2118 | Subject Name: | INDUSTRY PROJECT | Location & Campus (SGS or HN) where you study: | RMIT Vietnam | Title of Assignment:(In the form of a question) | Project Presentation | Team Name | Red Devils | Student names & Student numbers: | Nguyen Dinh Dung S3310053 Le Thanh Phuong S3312704 Hong Phuong Linh S3312414 Truong Chanh Hung S3311779Luong Huynh Thanh Long S3245909 Nguyen Ngoc Tuan S3259247 | Lecturer and Group number: | Suhor Anuar – Group 2 | Assignment due date: | Thursday, 09 May, 2013 | Date of Submission: | Thursday, 09 May, 2013 | Late Submission Approval: | | Number of pages including this one: | | Word Count:(Main Content – excluding appendices) | | Table of Contents Assignment Cover Page 2 Table of Contents 3 I. PROJECT OVERVIEW 3 II. SUMMARY OF PROBLEMS IDENTIFICATION 3 1) Problem 1: Dishonest employees 3 2) Problem 2: inconvenience of the gas station 3 3) Problem 3: Huge loss due to the high salary for the workforce 3 III. PROJECT OBJECTIVES 3 IV. ANALYSIS & DIAGNOSIS 3 1) Problem 1: Dishonest...

Words: 9685 - Pages: 39

Premium Essay

Customer Switching Behavior in the Vietnam Retail Banking Industry

...VIETNAM NATIONAL UNIVERSITY – HO CHI MINH CITY INTERNATIONAL UNIVERSITY SCHOOL OF BUSINESS CUSTOMER SWITCHING BEHAVIOR IN THE VIETNAM RETAIL BANKING INDUSTRY In Partial Fulfillment of the Requirements of the Degree of BACHELOR OF ARTS in BUSINESS ADMINISTRATION Student’s name: BÙI THỊ GIÁNG HƯƠNG Student’s ID: BAIU09043 Advisor: NGUYỄN VĂN PHƯƠNG, Ph.D Ho Chi Minh City, Vietnam 2014 CUSTOMER SWITCHING BEHAVIOR IN THE VIETNAM RETAIL BANKING INDUSTRY APPROVED BY: Advisor APPROVED BY: Committee _____________________________ ______________________________ Nguyễn Văn Phương, Ph.D. Nguyen Kim Thu, Dr., Chairman ______________________________Duong Thuy Tram Anh, MBA, Secretary ______________________________Le Phuong Thao, MBA, ______________________________ Hoanh Thanh Nhon, MBA, Thesis Committee ACKNOWLEDGMENTS During the time working on this thesis, there are plenty of difficulties that I have been through and plenty of experiences that I have learned. This thesis is finished with the valuable contributions of many people that I am very thankful to. First of all, I would like to express my deepest gratefulness to my advisor, Ph.D. Nguyen Van Phuong for his guidance, support and contribution during the whole process from the beginning of this task till the end. Especially in my first stage, his tutorials and recommendations helped me to get through the obstacles resulted from short of time and knowledge...

Words: 11894 - Pages: 48