Фхрхроиевяхйбркя

In: Novels

Submitted By nihtilan
Words 33983
Pages 136
Марион Ленокс
Болница сред пустинята

Доктор Кери Елис катастрофира по време на пътуване из пустинята на Австралия. Спасява я Въздушната медицинска служба. Ще успее ли младата жена да убеди колегите си и доктор Кинън, че бяга не от отговорност, а от хората, усъмнили се в нейната почтеност?

Първа глава

На табелата, която отмина преди около час, пишеше: «Район на аборигените. Забранено е лагеруването без разрешение».
Доктор Кери Елис погледна картата, разтворена на седалката до нея, и прехапа устни. Районът беше ограден с червено и бе нарисуван същият предупредителен знак, който видя на табелата.
Слейти Крийк се намираше на сто и петдесет километра надолу по покрития с пясък безкраен път. Оставаха ѝ още петдесет километра, преди да излезе от района. През последните две нощи спа на палатка край пътя. Мисълта, че ще се добере до населено място и топъл душ, я накара да се опита да измине наведнъж толкова голямо разстояние.
Над сухата земя падаше здрач. В ушите ѝ звучеше предупреждението на хората от Алис Спрингс: «Ако си разумна, на стъмване вече трябва да спреш. Край теб може да няма жива душа, но след като падне нощта, кенгурута се раздвижват. Пресичат внезапно шосето. Не е изключено да погубят себе си, автомобила и самата теб».
Погледна нервно през прозореца. Всичко наоколо тънеше в мрак. Не успя да различи дали неясните очертания са ниски дървета или готови за скок кенгура.
Налагаше се да прекара и тази нощ на открито. Въпреки знака, нямаше да мръдне оттук. Тайно се надяваше, че не осквернява някакво свято място. Приближи до ръба на шосето и спря.
Не се страхуваше. През последните три дни срещна само две коли, и то близо до Алис Спрингс. При други обстоятелства не би се осмелила да спи край пътя и като изключим самотата, нямаше причини да е неспокойна. Прогони мисълта от главата си. Изборът да бъде колкото е възможно по-далеч от хора, докато…...

Similar Documents