Free Essay

Inden

In:

Submitted By jryals1574
Words 254
Pages 2
William Ryals
December 3, 2013
Black Identity and Culture
Prof. W. P. Holbrook
S116

Exploring the Views of Marriage and Family in African American Films, Stereotypes and TV Shows

Good Times. The Jeffersons. The Cosby Show. Fresh Prince of Bel-Air. The list goes on; all of these shows are viewed as classics and are some of the most highest-rated television programs of all-time. Another commonality amongst these shows is that they all center around African American main characters and or families. Many of these shows dealt with the many problems the African American community faces. While African Americans are viewed in a mostly positive light, throughout television history many stereotypes were reoccurring on popular TV shows, movies and in the media. Although improved, the idea of stereotypical characters is still prevalent in modern society. One character that comes to mind immediately is Sheneneh from the hit TV show Martin. She was a loud-mouthed hair stylist, who was the stereotypical face of a ghetto woman in Detroit. In an episode that aired in 1997 titled, “Martin: Power to the People’s Court”, Sheneneh gets into a car accident and she makes the comment “I don’t [have any car insurance], Tommy, and now I ain’t goin’ to be able to get none is what I’m tryna tell you!” This reinforced the stereotype that African American women drive around without car insurance. Sheneneh isn’t alone when it comes to these types of characters; in the Barbershop film series there was Eddie the barber.

Similar Documents

Free Essay

Hash

...heroin, psilocybinsvampe og andre lignende stoffer). Svarpersonerne blev bedt om at angive, om de nogensinde havde brugt det pågældende stof, og i givet fald om det var inden for den seneste måned, det seneste år eller tidligere. I alt 10,1 % af befolkningen i aldersgruppen 16-44 år angiver, at de har brugt hash inden for det seneste år. Dette svarer til, at omkring 210.000 personer i aldersgruppen 16-44 år har brugt hash inden for det seneste år. Endvidere oplyser 3,0 % i den samme aldersgruppe, at de har brugt hårde stoffer inden for det seneste år. Hvad angår egentligt misbrug, skønnes der i 2009 at være omkring 33.000 stofmisbrugere i Danmark (2). I 2010 var der i alt omkring 14.600 personer i behandling for stofmisbrug – heraf var knap 8.000 i substitutionsbehandling med metadon eller buprenorphin (2). Stofmisbrug kan enten direkte eller indirekte (eksempelvis gennem selvmord, ulykker mv.) relateres til ca. 1.000 årlige dødsfald (3). Endvidere er stofmisbrug hvert år relateret til ca. 4.000 hospitalsindlæggelser, ca. 1.500 skadestuebesøg og ca. 6.500 ambulante besøg. I Danmark er andelen i den voksne befolkning, der nogensinde har prøvet hash, blandt de højeste i EU (4). Andelen er desuden stor i Tjekkiet, Frankrig, Spanien, Storbritannien og Italien. Hvad angår andelen i befolkningen, der har brugt hash inden for det seneste år, så ligger Danmark tæt på EUgennemsnittet. Brugen af kokain og ecstasy i...

Words: 2385 - Pages: 10

Free Essay

Gangstars

...Pesach – påske: Pesach fejres, fordi det er et minde om da de gik ud fra Egypten. Den symboliserer at Gud frelsede jøderne. Da de forlod Egypten nåede den dej, som de rigtigt skulle spise, ikke at hæve. Derfor spiser jøderne kun usyret brød til festen. Inden de spiser følger de et ritual, hvor de læser om hvordan Gud frelsede dem fra Egypten.Pesach fejres, fordi det er et minde om da de gik ud fra Egypten. Den symboliserer at Gud frelsede jøderne. Da de forlod Egypten nåede den dej, som de rigtigt skulle spise, ikke at hæve. Derfor spiser jøderne kun usyret brød til festen. Inden de spiser følger de et ritual, hvor de læser om hvordan Gud frelsede dem fra Egypten.Pesach fejres, fordi det er et minde om da de gik ud fra Egypten. Den symboliserer at Gud frelsede jøderne. Da de forlod Egypten nåede den dej, som de rigtigt skulle spise, ikke at hæve. Derfor spiser jøderne kun usyret brød til festen. Inden de spiser følger de et ritual, hvor de læser om hvordan Gud frelsede dem fra Egypten. Pesach fejres, fordi det er et minde om da de gik ud fra Egypten. Den symboliserer at Gud frelsede jøderne. Da de forlod Egypten nåede den dej, som de rigtigt skulle spise, ikke at hæve. Derfor spiser jøderne kun usyret brød til festen. Inden de spiser følger de et ritual, hvor de læser om hvordan Gud frelsede dem fra Egypten.Pesach fejres, fordi det er et minde om da de gik ud fra Egypten. Den symboliserer at Gud frelsede jøderne. Da de forlod Egypten nåede den dej, som de rigtigt skulle spise...

Words: 614 - Pages: 3

Free Essay

Nothing

...2.pr: ”En sund krop i et sundt legeme” Forløb Forløb 4: En sund krop i et sundt legeme (Grundtræning og fitness) 5 moduler (klassiske og nye idrætter) Indhold Evaluering og/eller produkt - Præsentationer af arbejde med aspekter inden for danskernes idrætsvaner og sundhed Materiale - Forløb om danskernes idrætsvaner med særligt fokus på fitnesskulturen og de grundtræningsformer, man oftest arbejder med inden for fitness. - Undervejs skal I gennem selvstændig informationssøgning desuden udarbejde en lille præsentation af et aspekt af danskernes idræts- og sundhedsvaner. Det kunne være regionale forskelle, udvikling over tid, psykologiske barrierer, sundhed og økonomi, uddannelse osv. - Endelig skal I have gentaget de indledende tests fra 1.g for dels at få en pejling på jeres udvikling, og dels fordi forløbet er optakt til træningsprojektet i 3.g. Gymnastik event – video, evaluering. Tema: Kropskultur Teori og inddeling i grupper Hold 1: Parkour (multisal) NA Hold 2: Barmarks-træning (ude) Hold 3: Cirkel-træning/puls (hal) Gruppearbejde, arbejde med oplæg inden for jeres emner. Hold 2: (multisal) Jorun Hold 3: Barmarks-træning (ude) Hold 1: Cirkel-træning/puls (hal) Hold 3: (multisal) Jorun Hold 1: Barmarks-træning (ude) Hold 2: Cirkel-træning/puls (hal) Fremlæggelser 5 min, pr gruppe og derefter Yo-yo-test Estrup m.fl.: Idræt C–teori i praksis, s.32-38 + - Fysiske kapacitetstests (yo-yo test mm.) s.96-113 1.gang 23/2 Valg af emne: Med undersøgelse af...

Words: 280 - Pages: 2

Free Essay

Derburger Ham

...Kære studerende på 2. og 3. års fag på HA-almen1 Har du fået -03 eller 00 i 1. delprøve, og regner du med at gøre det bedre til re-eksamenen? Hvis din re-eksamen i 1. delprøve ligger efter 2. delprøve, kan det være smart lige at bruge 2 min. på at læse følgende. Du kan nemlig komme til at lukke adgangen til re-eksamenen, hvis du får bedre karakterer i 2. delprøve! Hvis re-eksamenen i 1. delprøve derimod ligger inden 2. delprøve, har du et ekstra forsøg til at forbedre karakteren, og dermed bliver du ikke ”ramt” af problemstillingen som beskrives nedenunder. Hvad skal der til for at bestå et fag? For at bestå et fag skal du opnå min. 2,0 samlet set. Har du bestået faget samlet set, må du gerne have et -03 eller 00 i en enkelt delprøve. Det betyder også, at du heller ikke har ret til at gå til omprøve i en dumpet delprøve, hvis faget samlet set er bestået (se din studieordning på sar.cbs.dk). Eksempelvis tæller delprøverne i Eksternt Regnskab henholdsvis 30% og 70%. Re-eksamen i 1. delprøve ligger efter 2. delprøve. Du får i 1. delprøve karakteren -03. Får du karakteren 4 i 2. delprøve, har du bestået faget samlet set, og du har ikke adgang til re-eksamen i 1. delprøve ((0,3* Figur 1 Eksamensforløbet i udgangspunktet -03)+(0,7*4)=1,9  der rundes op til nærmeste hele karakter). Du kan finde eksamensplanerne, mere information og flere eksempler på e-Campus.dk  HA-almen  Eksamen Se både Eksamensregler og Eksamensplaner. Hvad kan du gøre? Dine muligheder efter den ordinære eksamen...

Words: 583 - Pages: 3

Free Essay

The Man

...tilbuddet er tilbuddet bindene da det først er der hvor han kender til tilbuddet. Derefter tænker løftemodtager om han vil accepter tilbuddet eller om han vil afvise tilbuddet. Hvis løfte modtagerne så accepter tilbuddet kan man nu kalde ham for accepten og der vil nu være en bindene aftale når løftegiverne får kendskab til det accepteret tilbud. 4. Hvad forstås ved den legale acceptfrist? Den legale acceptfrist beregnes som tiden for fremsendelse af tilbuddet + en rimelig betænkningstid + tiden for returnering af svaret 5. Hvordan kan et løfte tilbagekaldes? Hvis en tilbudsgiver fortryder sit tilbud, er der mulighed for, at tilbuddet kan tilbagekaldes. Dette kan ske hvis tilbagekaldelsen "kommet frem" (brevsprække-øjeblikket) inden eller samtidig med tilbudsmodtagers kundskab til tilbuddet. 6. Hvornår er et løfte tilbagekaldt? Et løfte er tilbagekald når tilbagekaldelsen er sket...

Words: 1415 - Pages: 6

Free Essay

Su Reformen

...skade end til gavn for Danmark og vores fælles velfærdssamfund. Jeg mener, at det er irrationelt, at regeringen skal blande sig i hvor lang tid, hvert individ har til at opnå sin ønskede eksamen. Det er, ifølge mig, en ekstrem form for frihedsberøvelse. Dette sætter nemlig et gevaldigt og eksplicit pres på de allerede plagede og overbelastede unge mennesker, der ikke er velvidende om, hvorvidt de er klar til at tage sin eksamen. Den ”forvirrede” del af ungdommen. Den nye SU-reform tvinger og presser nærmest de unge ud i at forhaste sig i stedet for at omfavne varsomme forholdsregler i forhold til sig selv og tage det i et trygt og sikkert tempo – sit eget. Regeringens forslag om den nye SU-reform bygger primært på nedskæringer og besparelser inden for Uddannelsesrådet. Hvor er de forslag, der skal støtte hårdramte unge med forværrede økonomiforhold til at få bedre vilkår? Ét ud af de 8 forslag som regeringen fremstillede var, at man maksimalt må udsætte sin uddannelse i 6 måneder – fremfor de 12 måneder som den nuværende forsinkelsestid var baseret på, ellers vil man miste sin SU støtte- og udbetaling. Dette er en forsømmelse af de problemprægede unge, og en kollektiv afstraffelse af hele landets unge befolkning. Jeg er forsikret om, at et frafald af den pågældende SU vil medføre et mindre fokus på studierne og mere fokus på den enkelte unges arbejdsplads. Man vil være nødsaget til at arbejde mere og mere for at have råd til trivielle hverdagsting – for at have råd til at leve sit...

Words: 756 - Pages: 4

Free Essay

Canada

...|[pic] | |Canadian National Tower - Torontos stolthed | |[pic] |533,3 m høj = en af verdens højeste fritstående konstruktioner. | | |Udsigten over Toronto og Lake Ontario. | | |Til gengæld behøver du ikke bruge energi - eller penge - på at besøge restauranten i CN | | |Tower, der godt kan være en skuffelse. | |533,3 m høj fra bund til top | |CN Tower - CN står for Canadian National - knejser stolt på Torontos skyline og tårnet kan ses stort set fra alle vinkler af byen. De 533,3 | |meters højde på CN Tower gør, at du altid kan bruge tårnet som pejlemærke, næsten uanset hvor du befinder dig i Toronto. | |Det er arkitekten John Andrews, der står bag CN Tower. Tårnet kom til verden i begyndelsen af 1970'erne,| |da Canada nationale jernbaneselskab, Canadian National...

Words: 621 - Pages: 3

Free Essay

Generation X-Factor

...Generation X-factor Artikel: http://www.information.dk/307368 Velkommen til en verden fyldt med talent og succes. Velkommen til de sociale medier. Stedet hvor ALLE unge søger anerkendelse og bekræftelse gennem deres selviscenesættelse. Sådan lyder meget af kritikken af tendensen inden for sociale medier såsom Facebook og Instagram. Men i en artikel af Malene Charlotte Larsen (Information 04.04.12) forsøger hun at sætte spørgsmålstegn ved denne generalisering af den unge generation som overfladiske. Det kan selvfølgelig ikke afvises, at sociale medier på flere måder minder om ét stort X-factorshow med folks opstillede billeder og opdateringer, der forsøger at overbevise profilens seere om, at de kigger på den helt store vinder af showet. Showet til social succes. Så langt så godt. Men hvor er de unge mennesker, der ikke har lyst til at være en del af det show og ikke dyrker at opnå flere hundrede likes om ugen? Eksisterer de ikke? Jo, det gør de. De er sjovt nok bare ikke så synlige og forsvinder i det store billede til fordel for de der råber højest. Malene Charlotte Larsen understreger, at vi unges måde at bruge sociale medier på ikke skal skæres over én kamp bare fordi vi er født inden for samme årrække. For selvom jeg er en del af denne selviscenesættende generation, har en Facebook-profil, liker profilbilleder og opdateringer i ny og næ, så gør det mig ikke til én af de selviscenesættende unge, der bliver tegnet et billede af i medierne. Malene Charlotte Larsen...

Words: 561 - Pages: 3

Free Essay

Nutidig Tamilsk Hinduisme I Danmark

...end hinduismen, vi har arbejdet med i religionen. - I den tamilske hinduisme er der ikke så mange hinduister, som har læst og har så meget viden om teologien bag deres religion. Traditioner og ritualer: - Der er meget med traditioner og ritualer i den tamilske hinduisme. - Religionen fylder ikke så meget, det er nærmere ritualerne, som viser hvad man tror på. - Man udfører ritualerne, men det er ikke noget, man ellers går så meget op i. - De kan kun følge med i det rituelle. - Der er ikke nogen bestemt bøn inden for den tamilske hinduisme, man beder for det, man vil. Hverdagen som tamiler i Danmark: - Der er ikke så meget forskelligt i hverdagen. - Hvis der skal ske noget specielt en dag, fx fødselsdag, så går man ind i et bestemt værelse, hvori der hænger en masse billeder af guder, som man anser som vigtige/tror mest på. Her i værelset tænder man et lys og beder en bøn, inden man tager til begivenheden. - Mange beder også lige inden de fx tager i skole og tager lidt hvidt aske i hovedet, hvorved man føler sig tilbedt. - Maden betyder ikke så meget. Besøg og venner (Thenujah): - Hun må gerne have veninder med hjem, det er lige meget om det er danskere, tamilere eller af anden baggrund. - Men hun må IKKE tage drenge med hjem og snakke med drenge (udover i skolen). Kastesystemet: - På Sri Lanka er opfattelsen af kastesystemet anderledes end i Indien. - På Sri Lanka er man ved at komme væk fra kastesystemet. - Der er dog...

Words: 739 - Pages: 3

Free Essay

Demokrati Og Legitimitet

...Demokrati og legitimitet FÆLLESDEL 1a. Hvad kan der af tabel 1 udledes om den økonomiske udvikling i den viste periode? Besvarelsen skal understøttes af beregninger, der tydeliggør udviklingen. Først vil jeg starte med en beregning med indekstal af tabel 1, fint og herefter vil jeg tydeliggøre udviklingen som foregår i den givne periode, hvor jeg heraf giver en forklaring af mine resultater. Indekstaltabel: | | | | | | 2008 |   | 2009 |   | | 1. kvartal | 3. kvartal | 1. kvartal | 2. kvartal | Danmark mio. kr. | 100 | 99,5 | 96,4 | 93,9 | NAFTA mio. US$ | 100 | 99,7 | 96,3 | 96,0 | EU27 mio. US$ | 100 | 99,4 | 95,2 | 94,9 | Det kan tydeligt ses at den globale økonomi har udviklet sig i en mere negativ retning. Gennem hele denne periode er der altså et fald i BNP. Dette kan heller ikke ophæves af inflationen, da der er tale om faste priser. Det er især et fald i BNP på 3. Kvartal i 2008 til 1. Kvartal i 2009. Det er også nogenlunde på det tidspunkt man mener at den internationale finanskrise er sat i gang. Ved hjælp af indekstal tabellen kan der tydeligt også ses på indirekte vis, hvordan den globale økonomi hænger sammen. For eksempel, så er den boligkrise som USA fik sat i gang for noget tid siden, spredt sig og har på denne måde fået igangsat den nuværende globale finanskrise. På en handelsmæssig og valutamæssig plan bliver euroen påvirket af dollaren. Og da den danske krone er bundet op på euroen (ifølge den danske fastkurspolitik), vil euroen dermed...

Words: 3372 - Pages: 14

Free Essay

Overwiev on Ecco

...ECCO Markedsføringsøkonom 2012 Johan Schack Erhvervsakademiet Aarhus 22-03-2012 Indhold Disposition: 3 Værdikæde: 3 Indgående logistik: 3 Produktion: 3 Udgående logistik: 3 Marketing og salg: 3 Service: 4 Nøgletal 4 PEEST 5 Politiske forhold: 5 Økonomiske forhold: 5 Økologiske og Miljø forhold: 5 Sociale og kulturelle forhold: 6 Teknologiske forhold: 6 Evaluering: 6 Konklussion: 8 Opgave 2. 8 Bibliografi: 10 Disposition: I opgaven vil der indgå økonomi i form af økonomisk styring hvor der kigges på 2 relevante nøgletal. Desuden vil marketing og supply chain management blive inddraget i form af en værdikæde analyse som kun fokuserer på de primære aktiviteter da de ses som de relevante. Mikroøkonomi inddrages i forhold til tale om recession samt beskrivende økonomi. Til slut vil erhvervsret blive inkluderet i opgave 2. Værdikæde: Indgående logistik: ECCO styrer selv hele deres forsyningskæde. Det betyder at de selv står for at producere deres læder. Dette gør de på egne garverier, herfra tjener leverer de læderet til produktionen samt sælger overskydende læder til andre fabrikanter som er omkring 33%. Produktion: ECCO styrer hele deres produktion selv og har derfor en utrolig god mulighed for selv at styre deres høje kvalitetskontrol på deres produkter. Deres kerneområde er kvalitet, som også er en stor del af deres brand. ECCO’s filosofi er, at ”kvaliteten kommer først”, derfor oplærer ECCO sine skomagere i en række forskellige...

Words: 2248 - Pages: 9

Free Essay

Random

...Et lille træningsprogram for julesulet, sundheden og ski-sæsonen (ca 10-15 min hver 2. dag): 1) Armstrækninger ½ af max flere gange hver dag – gerne inden for kort tidsrum med små pauser imellem sæt - find nyt max cirka hver 14.dag 2) Sæt dig ned og rejs dig fra almindelig stol - først på venstre ben, så på højre - tag f.eks. 20 gentagelser på hvert ben. 3) Sideværs liggende - støt på albue samt nederste fod - løft øverste ben 10 gange eller flere hvis du kan. 4) Hase-træning liggende på ryggen med bøjede ben og fødder på stol/forhøjning - løft bagdel f.eks. 20 gange (eller tag 10-15 på hvert ben). 5) 20-30 dybe mavebøjninger (lig på ryg og før ben næsten frem til strakt, læn i gulv) 6) 15-20 dybe lunges på hvert ben – evt med vægte i hænderne. 7) Selvvalgt træning med høj puls supleres der med på dage hvor der er tid til det (gerne 2-3 gange pr uge); 15-20 minutter med en nær-maksimal puls er klart at foretrække; cykling, kontinuerlig løb, intervaltræning, fartleg, fodbold, hockey osv osv. Et lille træningsprogram for julesulet, sundheden og ski-sæsonen (ca 10-15 min hver 2. dag): 1) Armstrækninger ½ af max flere gange hver dag – gerne inden for kort tidsrum med små pauser imellem sæt - find nyt max cirka hver 14.dag 2) Sæt dig ned og rejs dig fra almindelig stol - først på venstre ben, så på højre - tag f.eks. 20 gentagelser på hvert ben. 3) Sideværs liggende - støt på albue samt nederste fod - løft øverste ben 10 gange eller flere hvis...

Words: 369 - Pages: 2

Free Essay

Nice

...Redegørelse af artiklen ’’Danmark undertrykker indvandreres sprog’’ Artiklen er skrevet af kristelig daggblad, og handler om hvordan danmark og politikerne i det hele taget har det med, at indvandrere snakker andre sprog end det danske. I artiklen er der sat fokus på en ekspert på sprogområdets meninger. Det er den islandskfødte forsker Berthora Kristjansdottir. Hun har skrevet en ph.d om den hårde linje der er blevet lagt fra politikernes side inden for sprogområdet. Hun mener at der inden for de seneste 30 år er blevet lagt en meget skarp linje, i forhold til at bevare en etsproget dansk skolekultur. I sin forskning på dette område har hun gennegået en masse dokumenter, som den danske centraladministration har udgivet omhandlende beslutninger i forhold til undervisning af tosprogede. Hendes undersøgelse viser, at der skulle have været en del modvilje fra politikere og embedsfolks side i forhold til at tilgodese andre sprog end det danske. Kristjansdottir mener, at det er en klar uddannelsespolitik i Danmark at vi er ét folk, én nation og derfor bør tale ét bestemt sprog. Hun mener, at det er både politikere og embedsfolks skyldm, og at hun kan fornemme hver gang der er noget med indvandrere og deres sprog, så er der ekstra modvilje og diskussion i embedsværket. Hun beskriver også hvordan man i sverige tænker meget mere flersproget end her i Danmark. Kristjansdottir slutter af i artiklen med at fortælle om, at hun ikke har fundet noget der tyder på at børn der er tosprogede...

Words: 280 - Pages: 2

Free Essay

Bum Bam It Said

...GYMNASIUM Eksamen og Terminsprøve Lån af hjælpemidler fra skolen kan kun ske i helt særlige tilfælde, men man kan ikke forvente at låne noget efter prøvens begyndelse. Tid og sted Tidspunkter for prøverne fremgår af opslag og Lectio. Prøverne foregår i år i salen, A01, A02 og i gymnasiehallen. ”En eksaminand, der under en prøve skaffer sig eller giver en anden eksaminand uretmæssig hjælp til besvarelse af en opgave eller benytter ikke-tilladte hjælpemidler, bortvises af institutionen fra den pågældende prøve. Bortvisning fra en prøve medfører, at eventuelle karakterer bortfalder. Eksaminanden kan herefter aflægge prøven på ny. En sådan prøve afholdes i den følgende termin, hvor den pågældende prøve i forvejen afholdes, dog inden 1 år efter bortvisningen…” (uddrag af eksamensbekendtgørelsen). Du skal være klar senest 15 min. før prøvens begyndelse. Du skal f.eks. have gjort din computer klar til brug og fundet de for prøven relevante redskaber frem. Sagt mere direkte: Snyd og forsøg på snyd medfører bortvisning fra prøven, hvorefter man først kan gå til eksamen i faget i det følgende skoleår. Prøven Ved 1. delprøves begyndelse (matematik, engelsk, musik) ligger der et antal ark til besvarelsen. Du kan bede om flere besvarelsesark samt specialpapir, f.eks. millimeterpapir. Der må kun benyttes ark, der er udleveret på prøvedagen. Fysiske ark må ikke foldes eller deles i mindre stykker. Under 1. delprøve er ingen hjælpemidler tilladt. Derfor må du...

Words: 1388 - Pages: 6

Free Essay

Hd Afgangsprojekt

...Institut for Regnskab og Revision HD(R) Afgangsprojekt Vejledning 2012 HD(R) 1 Indholdsfortegnelse 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Indledning ................................................................................................................. 3 1.1 Afgangsprojektets formål ............................................................................. 3 1.2 Tilmelding og emnevalg ............................................................................... 3 1.3 Aflevering ..................................................................................................... 4 Valg af afgangsprojekt............................................................................................. 5 2.1 Udgangspunkt: En praktisk problemstilling .................................................. 5 2.2 Udgangspunkt: En teoretisk problemstilling ................................................. 5 Generelle krav til afgangsprojektet ........................................................................ 5 3.1 Problemformulering ...................................................................................... 6 3.2 Model og metode ......................................................................................... 6 3.3 Litteratur og andre kilder samt krav til dokumentation ................................. 6 3.4 Problembehandlingen .................................................................................. 7 3.5 Fremstillingen ........

Words: 3284 - Pages: 14