Free Essay

Inden

In: Film and Music

Submitted By jryals1574
Words 254
Pages 2
William Ryals
December 3, 2013
Black Identity and Culture
Prof. W. P. Holbrook
S116

Exploring the Views of Marriage and Family in African American Films, Stereotypes and TV Shows

Good Times. The Jeffersons. The Cosby Show. Fresh Prince of Bel-Air. The list goes on; all of these shows are viewed as classics and are some of the most highest-rated television programs of all-time. Another commonality amongst these shows is that they all center around African American main characters and or families. Many of these shows dealt with the many problems the African American community faces. While African Americans are viewed in a mostly positive light, throughout television history many stereotypes were reoccurring on popular TV shows, movies and in the media. Although improved, the idea of stereotypical characters is still prevalent in modern society. One character that comes to mind immediately is Sheneneh from the hit TV show Martin. She was a loud-mouthed hair stylist, who was the stereotypical face of a ghetto woman in Detroit. In an episode that aired in 1997 titled, “Martin: Power to the People’s Court”, Sheneneh gets into a car accident and she makes the comment “I don’t [have any car insurance], Tommy, and now I ain’t goin’ to be able to get none is what I’m tryna tell you!” This reinforced the stereotype that African American women drive around without car insurance. Sheneneh isn’t alone when it comes to these types of characters; in the Barbershop film series there was Eddie the barber.

Similar Documents

Free Essay

Gangstars

...Pesach – påske: Pesach fejres, fordi det er et minde om da de gik ud fra Egypten. Den symboliserer at Gud frelsede jøderne. Da de forlod Egypten nåede den dej, som de rigtigt skulle spise, ikke at hæve. Derfor spiser jøderne kun usyret brød til festen. Inden de spiser følger de et ritual, hvor de læser om hvordan Gud frelsede dem fra Egypten.Pesach fejres, fordi det er et minde om da de gik ud fra Egypten. Den symboliserer at Gud frelsede jøderne. Da de forlod Egypten nåede den dej, som de rigtigt skulle spise, ikke at hæve. Derfor spiser jøderne kun usyret brød til festen. Inden de spiser følger de et ritual, hvor de læser om hvordan Gud frelsede dem fra Egypten.Pesach fejres, fordi det er et minde om da de gik ud fra Egypten. Den symboliserer at Gud frelsede jøderne. Da de forlod Egypten nåede den dej, som de rigtigt skulle spise, ikke at hæve. Derfor spiser jøderne kun usyret brød til festen. Inden de spiser følger de et ritual, hvor de læser om hvordan Gud frelsede dem fra Egypten. Pesach fejres, fordi det er et minde om da de gik ud fra Egypten. Den symboliserer at Gud frelsede jøderne. Da de forlod Egypten nåede den dej, som de rigtigt skulle spise, ikke at hæve. Derfor spiser jøderne kun usyret brød til festen. Inden de spiser følger de et ritual, hvor de læser om hvordan Gud frelsede dem fra Egypten.Pesach fejres, fordi det er et minde om da de gik ud fra Egypten. Den symboliserer at Gud frelsede jøderne. Da de forlod Egypten nåede den dej, som de rigtigt skulle......

Words: 614 - Pages: 3

Free Essay

Derburger Ham

...Kære studerende på 2. og 3. års fag på HA-almen1 Har du fået -03 eller 00 i 1. delprøve, og regner du med at gøre det bedre til re-eksamenen? Hvis din re-eksamen i 1. delprøve ligger efter 2. delprøve, kan det være smart lige at bruge 2 min. på at læse følgende. Du kan nemlig komme til at lukke adgangen til re-eksamenen, hvis du får bedre karakterer i 2. delprøve! Hvis re-eksamenen i 1. delprøve derimod ligger inden 2. delprøve, har du et ekstra forsøg til at forbedre karakteren, og dermed bliver du ikke ”ramt” af problemstillingen som beskrives nedenunder. Hvad skal der til for at bestå et fag? For at bestå et fag skal du opnå min. 2,0 samlet set. Har du bestået faget samlet set, må du gerne have et -03 eller 00 i en enkelt delprøve. Det betyder også, at du heller ikke har ret til at gå til omprøve i en dumpet delprøve, hvis faget samlet set er bestået (se din studieordning på sar.cbs.dk). Eksempelvis tæller delprøverne i Eksternt Regnskab henholdsvis 30% og 70%. Re-eksamen i 1. delprøve ligger efter 2. delprøve. Du får i 1. delprøve karakteren -03. Får du karakteren 4 i 2. delprøve, har du bestået faget samlet set, og du har ikke adgang til re-eksamen i 1. delprøve ((0,3* Figur 1 Eksamensforløbet i udgangspunktet -03)+(0,7*4)=1,9  der rundes op til nærmeste hele karakter). Du kan finde eksamensplanerne, mere information og flere eksempler på e-Campus.dk  HA-almen  Eksamen Se både Eksamensregler og Eksamensplaner. Hvad kan du gøre? Dine muligheder efter den ordinære......

Words: 583 - Pages: 3

Free Essay

Canada

...|[pic] | |Canadian National Tower - Torontos stolthed | |[pic] |533,3 m høj = en af verdens højeste fritstående konstruktioner. | | |Udsigten over Toronto og Lake Ontario. | | |Til gengæld behøver du ikke bruge energi - eller penge - på at besøge restauranten i CN | | |Tower, der godt kan være en skuffelse. | |533,3 m høj fra bund til top | |CN Tower - CN står for Canadian National - knejser stolt på Torontos skyline og tårnet kan ses stort set fra alle vinkler af byen. De 533,3 | |meters højde på CN Tower gør, at du altid kan bruge tårnet som pejlemærke, næsten uanset hvor du befinder dig i Toronto. | |Det er arkitekten John Andrews, der står bag CN Tower. Tårnet kom til verden i begyndelsen af 1970'erne,| |da Canada nationale jernbaneselskab, Canadian......

Words: 621 - Pages: 3

Free Essay

The Man

...tilbuddet er tilbuddet bindene da det først er der hvor han kender til tilbuddet. Derefter tænker løftemodtager om han vil accepter tilbuddet eller om han vil afvise tilbuddet. Hvis løfte modtagerne så accepter tilbuddet kan man nu kalde ham for accepten og der vil nu være en bindene aftale når løftegiverne får kendskab til det accepteret tilbud. 4. Hvad forstås ved den legale acceptfrist? Den legale acceptfrist beregnes som tiden for fremsendelse af tilbuddet + en rimelig betænkningstid + tiden for returnering af svaret 5. Hvordan kan et løfte tilbagekaldes? Hvis en tilbudsgiver fortryder sit tilbud, er der mulighed for, at tilbuddet kan tilbagekaldes. Dette kan ske hvis tilbagekaldelsen "kommet frem" (brevsprække-øjeblikket) inden eller samtidig med tilbudsmodtagers kundskab til tilbuddet. 6. Hvornår er et løfte tilbagekaldt? Et løfte er tilbagekald når tilbagekaldelsen er sket...

Words: 1415 - Pages: 6

Free Essay

Su Reformen

...skade end til gavn for Danmark og vores fælles velfærdssamfund. Jeg mener, at det er irrationelt, at regeringen skal blande sig i hvor lang tid, hvert individ har til at opnå sin ønskede eksamen. Det er, ifølge mig, en ekstrem form for frihedsberøvelse. Dette sætter nemlig et gevaldigt og eksplicit pres på de allerede plagede og overbelastede unge mennesker, der ikke er velvidende om, hvorvidt de er klar til at tage sin eksamen. Den ”forvirrede” del af ungdommen. Den nye SU-reform tvinger og presser nærmest de unge ud i at forhaste sig i stedet for at omfavne varsomme forholdsregler i forhold til sig selv og tage det i et trygt og sikkert tempo – sit eget. Regeringens forslag om den nye SU-reform bygger primært på nedskæringer og besparelser inden for Uddannelsesrådet. Hvor er de forslag, der skal støtte hårdramte unge med forværrede økonomiforhold til at få bedre vilkår? Ét ud af de 8 forslag som regeringen fremstillede var, at man maksimalt må udsætte sin uddannelse i 6 måneder – fremfor de 12 måneder som den nuværende forsinkelsestid var baseret på, ellers vil man miste sin SU støtte- og udbetaling. Dette er en forsømmelse af de problemprægede unge, og en kollektiv afstraffelse af hele landets unge befolkning. Jeg er forsikret om, at et frafald af den pågældende SU vil medføre et mindre fokus på studierne og mere fokus på den enkelte unges arbejdsplads. Man vil være nødsaget til at arbejde mere og mere for at have råd til trivielle hverdagsting – for at have råd til at......

Words: 756 - Pages: 4

Free Essay

Generation X-Factor

...Generation X-factor Artikel: http://www.information.dk/307368 Velkommen til en verden fyldt med talent og succes. Velkommen til de sociale medier. Stedet hvor ALLE unge søger anerkendelse og bekræftelse gennem deres selviscenesættelse. Sådan lyder meget af kritikken af tendensen inden for sociale medier såsom Facebook og Instagram. Men i en artikel af Malene Charlotte Larsen (Information 04.04.12) forsøger hun at sætte spørgsmålstegn ved denne generalisering af den unge generation som overfladiske. Det kan selvfølgelig ikke afvises, at sociale medier på flere måder minder om ét stort X-factorshow med folks opstillede billeder og opdateringer, der forsøger at overbevise profilens seere om, at de kigger på den helt store vinder af showet. Showet til social succes. Så langt så godt. Men hvor er de unge mennesker, der ikke har lyst til at være en del af det show og ikke dyrker at opnå flere hundrede likes om ugen? Eksisterer de ikke? Jo, det gør de. De er sjovt nok bare ikke så synlige og forsvinder i det store billede til fordel for de der råber højest. Malene Charlotte Larsen understreger, at vi unges måde at bruge sociale medier på ikke skal skæres over én kamp bare fordi vi er født inden for samme årrække. For selvom jeg er en del af denne selviscenesættende generation, har en Facebook-profil, liker profilbilleder og opdateringer i ny og næ, så gør det mig ikke til én af de selviscenesættende unge, der bliver tegnet et billede af i medierne. Malene......

Words: 561 - Pages: 3

Free Essay

Nutidig Tamilsk Hinduisme I Danmark

...end hinduismen, vi har arbejdet med i religionen. - I den tamilske hinduisme er der ikke så mange hinduister, som har læst og har så meget viden om teologien bag deres religion. Traditioner og ritualer: - Der er meget med traditioner og ritualer i den tamilske hinduisme. - Religionen fylder ikke så meget, det er nærmere ritualerne, som viser hvad man tror på. - Man udfører ritualerne, men det er ikke noget, man ellers går så meget op i. - De kan kun følge med i det rituelle. - Der er ikke nogen bestemt bøn inden for den tamilske hinduisme, man beder for det, man vil. Hverdagen som tamiler i Danmark: - Der er ikke så meget forskelligt i hverdagen. - Hvis der skal ske noget specielt en dag, fx fødselsdag, så går man ind i et bestemt værelse, hvori der hænger en masse billeder af guder, som man anser som vigtige/tror mest på. Her i værelset tænder man et lys og beder en bøn, inden man tager til begivenheden. - Mange beder også lige inden de fx tager i skole og tager lidt hvidt aske i hovedet, hvorved man føler sig tilbedt. - Maden betyder ikke så meget. Besøg og venner (Thenujah): - Hun må gerne have veninder med hjem, det er lige meget om det er danskere, tamilere eller af anden baggrund. - Men hun må IKKE tage drenge med hjem og snakke med drenge (udover i skolen). Kastesystemet: - På Sri Lanka er opfattelsen af kastesystemet anderledes end i Indien. - På Sri Lanka er man ved at komme væk fra kastesystemet. - Der er......

Words: 739 - Pages: 3

Free Essay

Idrætsprojekt

...Træningsprojekt 3.g Indledning I dette projekt vil jeg lægge fokus på at få trænet mine lige mavemuskler (Rectus abdominis) og skrå mavemuskler (Obliquus externu) ved hjælp af forskellige former for kondition - og muskeltræning. Jeg vil lave et skema der kan vise min udvikling og hvordan jeg har trænet gennem 8 uger. Mit udgangspunkt inden træningsprojektet er en mave uden fremtædende muskler og en anelse fedt på den nederste del af maven. Jeg ønsker derfor opstramning og få øget min styrke. Teori De ligee mavemuskler Også kaldet rectus abdominis, som faktisk er betydningen for alle de lige mavemuskler.. Disse mavemuskler er dem man normalt forbinder med den såkaldte ’’sixpack’’. De lige mavemuskler er delt op med linea alba, som er linjen ned gennem maven, som alle mennesker har alt efter hvor stort et fedtlag der befinder sig uden på musklerne. En myte omkring de lige mavemuskler er at man kan dele dem op og træne dem seperat. Man ikke kan træne sine ’’nedre’’ eller ’’øvre’’ lige mavemuskler, da de lige mavemuskler er en stor muskel der lider lige meget belastning når du træner dem. Disse musklers funktion er at forkorte afstanden mellem brystkassen og hoften. De skrå mavemuskler Også kaldet Obliquus externu, og disse muskler befinder sig lige under huden og de bevæger sig ned med hoften. Har samme funktion som de lige mavemuskler, men på grund af disse musklers skrå placering kan de lave rotation i rygsøjlen og de arbejder når mennesket bøjer sig til siden...

Words: 1730 - Pages: 7

Free Essay

Bum Bam It Said

...GYMNASIUM Eksamen og Terminsprøve Lån af hjælpemidler fra skolen kan kun ske i helt særlige tilfælde, men man kan ikke forvente at låne noget efter prøvens begyndelse. Tid og sted Tidspunkter for prøverne fremgår af opslag og Lectio. Prøverne foregår i år i salen, A01, A02 og i gymnasiehallen. ”En eksaminand, der under en prøve skaffer sig eller giver en anden eksaminand uretmæssig hjælp til besvarelse af en opgave eller benytter ikke-tilladte hjælpemidler, bortvises af institutionen fra den pågældende prøve. Bortvisning fra en prøve medfører, at eventuelle karakterer bortfalder. Eksaminanden kan herefter aflægge prøven på ny. En sådan prøve afholdes i den følgende termin, hvor den pågældende prøve i forvejen afholdes, dog inden 1 år efter bortvisningen…” (uddrag af eksamensbekendtgørelsen). Du skal være klar senest 15 min. før prøvens begyndelse. Du skal f.eks. have gjort din computer klar til brug og fundet de for prøven relevante redskaber frem. Sagt mere direkte: Snyd og forsøg på snyd medfører bortvisning fra prøven, hvorefter man først kan gå til eksamen i faget i det følgende skoleår. Prøven Ved 1. delprøves begyndelse (matematik, engelsk, musik) ligger der et antal ark til besvarelsen. Du kan bede om flere besvarelsesark samt specialpapir, f.eks. millimeterpapir. Der må kun benyttes ark, der er udleveret på prøvedagen. Fysiske ark må ikke foldes eller deles i mindre stykker. Under 1. delprøve er ingen hjælpemidler tilladt.......

Words: 1388 - Pages: 6

Free Essay

Fysik

...Den store pumpe Undren: I København er den gennemsnitlige sommertemperatur 17 C° og om vinteren er den -0,5 C°. Hvis man derimod følger breddegraden som København ligger på (55° nordlig bredde) mod vest kommer man til Newfoundland i Canada. Her er den gennemsnitlige sommertemperatur ca. 7,5 C° og den gennemsnitlige vintertemperatur er -20 C°. Temperaturforskellen på de to steder om sommeren er altså 9,5 C° om sommeren og 19,5 C°. Vi har teori som vi skal forsøge at eftervise. Den er som følger: “Dybvandsdannelsen i Nordatlanten er med til at skabe cirkulation i oceanet. Grønlandspumpen får varmt, saltholdigt vand tilført fra det Caribiske hav via Golfstrømmen og den Nordatlantiske strøm. Havstrømmen løber mod nord og bringer varmt, saltholdigt vand mod vores breddegrader og videre mod de nordiske have. Her afkøles den saltholdige havoverflade, hvorved vandets densitetøges - det bliver tungere - og det vil synke til et dybere niveau og strømme tilbage sydover som en dybvandsstrøm. Opkoncentrationen af salt i havvandet sker dels ved fordampningen af ferskvand og dels når der dannes havis.” - citat fra “den termohaline strøm” - kompendiet. Formål: At finde ud af hvordan det kan være at to områder på den samme breddegrad kan have så stor temperaturmæssig forskel, samt at finde ud af, om den globale opvarmning måske kan føre til et lokalt temperaturfald i Skandinavien. Indledende teori: Vi har en viden om at varmt vand har lavere densitet end koldt vand (at det...

Words: 1312 - Pages: 6

Free Essay

Internationel Economic

...Virksomheds økonomi, aflevering 5 LEGO Koncernen 1.1 LEGO er i solid fremgang, med en forbedring på halvanden milliard. Fremgangen skyldes bl.a. væksten på de nye markeder i udelandet. Især de amerikanske forbruger er meget begejstret for Lego. I øjeblikket er der en trend, ved at købe kvalitets og langvarige produkter, med en vedvarende værdi, hvis man altså kan stole på kvaliteten og værdien. Derudover har Lego også haft problemer med de store detailhandlere i udelandene, hvor de har et fremragende samarbejde nu. Også sygefravær og ulykke frekvensen er faldet, da LEGO har haft fokus på at skabe en tryg kultur omkring Lego som arbejdsplads. 1.2 LEGO koncernen vil tjene på divisionen Lego education, som er Lego man bruger til undervisning. Lego har haft Lego divisionen i længere tid, men divisionen har levet et stille liv uden vækst. Den nye unge direktør vil nu satse på denne division, og vil tjene milliarder på det, da innovation og kreativ udvikling bliver mere og mere efterspurgt i uddannelsessystemet. LEGO koncernen benytter derfor strategien Markedsindtrængning, da de allerede er på markedet, og vil bearbejde dette marked med handelsparametrene Price og promotion. Derudover er LEGO koncernen, en virksomheder der er præget af, at de hele tiden skal produktudvikle, så dette er selvfølgelig også en vækststrategi LEGO bruger. Flügger A/S 1.1 Flügger A/S omsætning i år 2010/11 er blevet opgjort til 1.5 milliarder kr. hvor ikke engang halvdelen stammer fra Danmark. Flügger......

Words: 681 - Pages: 3

Free Essay

Litterær Artikel

...Den litterære artikel Den litterære artikel skal rumme: • en analyse og fortolkning af en eller flere tekster • oftest også en fx litteraturhistorisk eller genremæssig perspektivering I analysen og fortolkningen skal du bruge det begrebsapparat, du har arbejdet med i dansk, dvs. komposition, fortæller, synsvinkel, fremstillingsform, karakteristikker osv. Du skal desuden vise, at du kan bevæge dig fra det konkrete til det abstrakte, dvs. fra enkelte iagttagelser i teksten (analysen) til mere overordnede udsagn om teksten (fortolkning og perspektivering). 1. Inden du begynder at skrive, er det vigtigt, at du har læst teksten/teksterne grundigt, taget noter og understreget passager, du finder vigtige eller særligt interessante. Find et fokus i teksten; prøv inden du skriver at få en ide om, hvad der er tekstens budskab, og hvor du derfor vil ende med din analyse. Så kan du lettere sortere dine iagttagelser og finde de steder i teksten, der er vigtige at få med. 2. Forsøg herudfra at formulere nogle punkter, der skal med, og prioriter dem. Du behøver ikke at have en færdig disposition, men nogle hovedpunkter, som så udvikler sig undervejs. 3. I selve analysen skiller du teksten ad og gør nogle iagttagelser enkeltvist; det er fx en god ide at starte med kompositionen. Det betyder, at du ikke blot skal inddele teksten, men vise, at du har gennemskuet opbygningen. Hvad du dernæst skal tage fat på afhænger af den enkelte tekst. Det kan fx være......

Words: 895 - Pages: 4

Free Essay

Nerve Cell Assignment

...Tobias Laulund 2.u - biologi Vestjysk Gymnasium Tarm Aktionspotentialet Redegør for hvor og hvordan et aktionspotentiale startes. For at nerveceller kan kommunikere med hinanden, skal der dannes et aktionspotentiale. Et aktionspotentiale er en ændring i membranpotentialet, som fører til, at elektriske impulser videresendes. Når nervecellen ikke danner aktionspotentialer siges nervecellen at være i hvile. Når nervecellen er i hvile er membranpotentialet -70mV. Dvs. at nervecellen er mere negativ i sit indre i forhold til det ydre, hvor ladningen er neutral. Negativiteten i cellens indre skyldes ion-fordelingen på indre- og yderside, samt mange negativt ladede proteiner, som befinder sig inden i cellen. Netop derfor måler vi membranpotentialet til at være negativt. Nervecellen modtager hele tiden impulser fra andre nerveceller, både fremmende og hæmmende. For at disse impulser kan videreføres, skal der modtages et overskud af fremmende signaler. Når nervecellen modtager et fremmende signal, åbnes natriumkanaler i dendritområdet, hvorved cellens indre og dermed også membranpotentialet bliver mere positivt. Hvis membranpotentialet når en grænse på -55mV, som netop er nervecellens tærskelværdi for at danne et aktionspotentiale, sker der en kaskadeeffekt. Altså, at en Na+-kanal, får flere Na+-kanaler til at åbne. Na+ diffunderer nu passivt ind i cellen. Man siger nu, at cellen er blevet depolariseret, da cellen er blevet meget mere positivt ladet. Vi når nu det maksimale......

Words: 1368 - Pages: 6

Free Essay

Steve Young

...”Præsentation”. trainee et specielt uddannelsesforløb, som virksomheden selv har planlagt 2 Stillingsannonce Uddrag fra stillingsannonce: Salgsassistenter til ECCO Østergade København Til vores Flagship store på Strøget søges flere deltidsansatte, kundemindede og målrettede salgsassistenter. Jobprofil: Hovedansvarsområder vil blive:  servicering af vores mange kunder, gennemførelse af planlagte kampagner i butikken, kassebetjening samt lagerarbejde  generelle forefaldende driftsopgaver i butikken. Personprofil: Som person er du smilende, serviceminded og pligtopfyldende og kan lide en travl hverdag med en bred kontaktflade. Vi forventer: Du har lyst til at arbejde i en konceptbutik, og har du erfaring inden for butik, visual merchandising og er du uddannet inden for butiksdrift med erfaring i salg af sko eller beklædning, er det en fordel. Herudover forventer vi, at du er dansktalende og også gerne taler...

Words: 831 - Pages: 4

Free Essay

At4 Synposis About Jonestown (Danish)

...set i 'Jonestown' i 1978? Problemstillinger   1. Hvilke samfundsmæssige forhold i USA i 1950'erne gør det muligt for Jim Jones at etablere 'Folkets Tempel'?   2. Hvilke religionsfænomenologiske grundlag er Jim Jones' Messiassocialistiske sekt  bygget på?  3. Hvordan kan det lade sig gøre, at de visioner, som Jim Jones havde, ender I denne massakre?  Plan for besvarelse  Igennem en præciseret problemformulering og de hertil knyttede problemstilling, vil vi igennem fagene historie -og religion benytte metoder til at besvare disse. Med henblik på metoder indenfor faget historie, vil vi benytte en kildekritisk og objektiv tilgang, i forhold til de kilder og vidneudsagn vi vil anvende. Indenfor faget historie vil vi arbejde inden for den humanistiske metode hvor anvendelse af kilder (tekster,...

Words: 1600 - Pages: 7