Free Essay

Inden

In: Film and Music

Submitted By jryals1574
Words 254
Pages 2
William Ryals
December 3, 2013
Black Identity and Culture
Prof. W. P. Holbrook
S116

Exploring the Views of Marriage and Family in African American Films, Stereotypes and TV Shows

Good Times. The Jeffersons. The Cosby Show. Fresh Prince of Bel-Air. The list goes on; all of these shows are viewed as classics and are some of the most highest-rated television programs of all-time. Another commonality amongst these shows is that they all center around African American main characters and or families. Many of these shows dealt with the many problems the African American community faces. While African Americans are viewed in a mostly positive light, throughout television history many stereotypes were reoccurring on popular TV shows, movies and in the media. Although improved, the idea of stereotypical characters is still prevalent in modern society. One character that comes to mind immediately is Sheneneh from the hit TV show Martin. She was a loud-mouthed hair stylist, who was the stereotypical face of a ghetto woman in Detroit. In an episode that aired in 1997 titled, “Martin: Power to the People’s Court”, Sheneneh gets into a car accident and she makes the comment “I don’t [have any car insurance], Tommy, and now I ain’t goin’ to be able to get none is what I’m tryna tell you!” This reinforced the stereotype that African American women drive around without car insurance. Sheneneh isn’t alone when it comes to these types of characters; in the Barbershop film series there was Eddie the barber.

Similar Documents

Free Essay

Random

...Et lille træningsprogram for julesulet, sundheden og ski-sæsonen (ca 10-15 min hver 2. dag): 1) Armstrækninger ½ af max flere gange hver dag – gerne inden for kort tidsrum med små pauser imellem sæt - find nyt max cirka hver 14.dag 2) Sæt dig ned og rejs dig fra almindelig stol - først på venstre ben, så på højre - tag f.eks. 20 gentagelser på hvert ben. 3) Sideværs liggende - støt på albue samt nederste fod - løft øverste ben 10 gange eller flere hvis du kan. 4) Hase-træning liggende på ryggen med bøjede ben og fødder på stol/forhøjning - løft bagdel f.eks. 20 gange (eller tag 10-15 på hvert ben). 5) 20-30 dybe mavebøjninger (lig på ryg og før ben næsten frem til strakt, læn i gulv) 6) 15-20 dybe lunges på hvert ben – evt med vægte i hænderne. 7) Selvvalgt træning med høj puls supleres der med på dage hvor der er tid til det (gerne 2-3 gange pr uge); 15-20 minutter med en nær-maksimal puls er klart at foretrække; cykling, kontinuerlig løb, intervaltræning, fartleg, fodbold, hockey osv osv. Et lille træningsprogram for julesulet, sundheden og ski-sæsonen (ca 10-15 min hver 2. dag): 1) Armstrækninger ½ af max flere gange hver dag – gerne inden for kort tidsrum med små pauser imellem sæt - find nyt max cirka hver 14.dag 2) Sæt dig ned og rejs dig fra almindelig stol - først på venstre ben, så på højre - tag f.eks. 20 gentagelser på hvert ben. 3) Sideværs liggende - støt på albue samt nederste fod - løft øverste ben 10 gange eller flere......

Words: 369 - Pages: 2

Free Essay

Hash

...heroin, psilocybinsvampe og andre lignende stoffer). Svarpersonerne blev bedt om at angive, om de nogensinde havde brugt det pågældende stof, og i givet fald om det var inden for den seneste måned, det seneste år eller tidligere. I alt 10,1 % af befolkningen i aldersgruppen 16-44 år angiver, at de har brugt hash inden for det seneste år. Dette svarer til, at omkring 210.000 personer i aldersgruppen 16-44 år har brugt hash inden for det seneste år. Endvidere oplyser 3,0 % i den samme aldersgruppe, at de har brugt hårde stoffer inden for det seneste år. Hvad angår egentligt misbrug, skønnes der i 2009 at være omkring 33.000 stofmisbrugere i Danmark (2). I 2010 var der i alt omkring 14.600 personer i behandling for stofmisbrug – heraf var knap 8.000 i substitutionsbehandling med metadon eller buprenorphin (2). Stofmisbrug kan enten direkte eller indirekte (eksempelvis gennem selvmord, ulykker mv.) relateres til ca. 1.000 årlige dødsfald (3). Endvidere er stofmisbrug hvert år relateret til ca. 4.000 hospitalsindlæggelser, ca. 1.500 skadestuebesøg og ca. 6.500 ambulante besøg. I Danmark er andelen i den voksne befolkning, der nogensinde har prøvet hash, blandt de højeste i EU (4). Andelen er desuden stor i Tjekkiet, Frankrig, Spanien, Storbritannien og Italien. Hvad angår andelen i befolkningen, der har brugt hash inden for det seneste år, så ligger Danmark tæt på EUgennemsnittet. Brugen af kokain og ecstasy i Danmark svarer nogenlunde til EU-gennemsnittet, mens brugen af......

Words: 2385 - Pages: 10

Free Essay

Nothing

...2.pr: ”En sund krop i et sundt legeme” Forløb Forløb 4: En sund krop i et sundt legeme (Grundtræning og fitness) 5 moduler (klassiske og nye idrætter) Indhold Evaluering og/eller produkt - Præsentationer af arbejde med aspekter inden for danskernes idrætsvaner og sundhed Materiale - Forløb om danskernes idrætsvaner med særligt fokus på fitnesskulturen og de grundtræningsformer, man oftest arbejder med inden for fitness. - Undervejs skal I gennem selvstændig informationssøgning desuden udarbejde en lille præsentation af et aspekt af danskernes idræts- og sundhedsvaner. Det kunne være regionale forskelle, udvikling over tid, psykologiske barrierer, sundhed og økonomi, uddannelse osv. - Endelig skal I have gentaget de indledende tests fra 1.g for dels at få en pejling på jeres udvikling, og dels fordi forløbet er optakt til træningsprojektet i 3.g. Gymnastik event – video, evaluering. Tema: Kropskultur Teori og inddeling i grupper Hold 1: Parkour (multisal) NA Hold 2: Barmarks-træning (ude) Hold 3: Cirkel-træning/puls (hal) Gruppearbejde, arbejde med oplæg inden for jeres emner. Hold 2: (multisal) Jorun Hold 3: Barmarks-træning (ude) Hold 1: Cirkel-træning/puls (hal) Hold 3: (multisal) Jorun Hold 1: Barmarks-træning (ude) Hold 2: Cirkel-træning/puls (hal) Fremlæggelser 5 min, pr gruppe og derefter Yo-yo-test Estrup m.fl.: Idræt C–teori i praksis, s.32-38 + - Fysiske kapacitetstests (yo-yo test mm.) s.96-113 1.gang 23/2 Valg af emne: Med undersøgelse......

Words: 280 - Pages: 2

Free Essay

Demokrati Og Legitimitet

...du det? Jeg vil tro at netop indkomst og fordelingspolitik spillede en afgørende rolle…. Dette skyldes, at den vedkommende som har tænkt sig at stemme går mere inden for vigtigheden i at meninger og holdninger opstår inden for det sociale. Derfor er erhverv taget i betragtning af at være en overbetegnelse for vælgernes arbejde og de sociale sammenhænge, og er derfor mere set i betragtning for at ligge ”under” de tre faktorer. Indkomst ligger også ”under” disse tre faktorer da værdipolitik i de seneste år har fået en større betydning end den traditionelle fordelingspolitk. Mediefaktoren er taget med pga. de betragtninger, der er blevet gjort i den tidligere opgave (1b). De personlige mærkesager er mere til de vælgere som ikke ligefrem har tid nok til at sætte sig ind i partiprogrammet eller ikke har engagement nok, og derfor bare hurtigt har set de enkelte sager i medierne og derefter træffer sin beslutning på baggrund af det. DELOPGAVE B: EU OG DANSKERNE 2. Undersøg, hvad der af materialet i bilag B1 kan udledes om danskernes syn på EU. I denne tekst bliver der sat fokus på tilliden, som også jeg og vil gå i dybden med i den næste delopgave. både figur 2 og 4 beskæftiger sig med tilliden til EU i. Det kan ses på figur 2 at danskerne har mere tillid til det nationale retssystem. Der er 80% som er tillidsfulde inden for dette. De har også med 75 % tillid til det nationale parlament. Dette kan sættes i perspektiv til lignende internationale institutioner, hvor Danmark......

Words: 3372 - Pages: 14

Free Essay

Derburger Ham

...Kære studerende på 2. og 3. års fag på HA-almen1 Har du fået -03 eller 00 i 1. delprøve, og regner du med at gøre det bedre til re-eksamenen? Hvis din re-eksamen i 1. delprøve ligger efter 2. delprøve, kan det være smart lige at bruge 2 min. på at læse følgende. Du kan nemlig komme til at lukke adgangen til re-eksamenen, hvis du får bedre karakterer i 2. delprøve! Hvis re-eksamenen i 1. delprøve derimod ligger inden 2. delprøve, har du et ekstra forsøg til at forbedre karakteren, og dermed bliver du ikke ”ramt” af problemstillingen som beskrives nedenunder. Hvad skal der til for at bestå et fag? For at bestå et fag skal du opnå min. 2,0 samlet set. Har du bestået faget samlet set, må du gerne have et -03 eller 00 i en enkelt delprøve. Det betyder også, at du heller ikke har ret til at gå til omprøve i en dumpet delprøve, hvis faget samlet set er bestået (se din studieordning på sar.cbs.dk). Eksempelvis tæller delprøverne i Eksternt Regnskab henholdsvis 30% og 70%. Re-eksamen i 1. delprøve ligger efter 2. delprøve. Du får i 1. delprøve karakteren -03. Får du karakteren 4 i 2. delprøve, har du bestået faget samlet set, og du har ikke adgang til re-eksamen i 1. delprøve ((0,3* Figur 1 Eksamensforløbet i udgangspunktet -03)+(0,7*4)=1,9  der rundes op til nærmeste hele karakter). Du kan finde eksamensplanerne, mere information og flere eksempler på e-Campus.dk  HA-almen  Eksamen Se både Eksamensregler og Eksamensplaner. Hvad kan du gøre? Dine muligheder efter den ordinære......

Words: 583 - Pages: 3

Free Essay

Srp Håndbog

...nået frem til, er simpelthen, at eleverne ikke har haft den viden om Studieretningsprojektet, der skulle til, inden de gik i gang med projektet. De har været i tvivl om, hvordan man griber vejledningssituationen an, hvordan man indsamler litteratur og data, hvordan man skal forstå sin problemformulering osv. osv. Med SRP-bogen 2010 vil vi rydde op i dette. Vi vil i bogen komme med informationer og metoder til, hvordan du får skrevet et Studieretningsprojekt, som kan leve op til de høje forventninger, du har til dig selv, inden du går i gang. Det kræver ikke altid et kæmpe arbejde at få karakteren til at stige fra ”god”  til”  fremragende”,  og  SRP-bogen vil give dig redskaber til at bevæge dig flere skridt fremad lige meget, hvor du er, når du starter. Vi vil være med dig hele vejen. Bogens opdeling Bogen er delt op i syv kapitler og et bilag, som kan læses fra A-Z, men som også sagtens kan fungere som et opslagsværk, du har liggende på din computer, og som du kan konsultere, når du er i tvivl om dele af dit projekt. Det kunne f.eks. være tvivl om, hvordan du skal forstå din problemformulering, hvordan du skriver en konklusion, eller hvordan du dokumenterer det, du skriver. Kapitel 1 af bogen vil fokusere på tiden inden skriveperioden. I dette afsnit hjælper vi dig med at få valgt fag og emne, gå til vejledninger og få lavet alt det forarbejde, der skal til, inden skriveriet går i gang. Store ambitioner Når Studieretningsprojektet nærmer sig, starter de fleste elever......

Words: 29844 - Pages: 120

Free Essay

Gangstars

...som de rigtigt skulle spise, ikke at hæve. Derfor spiser jøderne kun usyret brød til festen. Inden de spiser følger de et ritual, hvor de læser om hvordan Gud frelsede dem fra Egypten.Pesach fejres, fordi det er et minde om da de gik ud fra Egypten. Den symboliserer at Gud frelsede jøderne. Da de forlod Egypten nåede den dej, som de rigtigt skulle spise, ikke at hæve. Derfor spiser jøderne kun usyret brød til festen. Inden de spiser følger de et ritual, hvor de læser om hvordan Gud frelsede dem fra Egypten.Pesach fejres, fordi det er et minde om da de gik ud fra Egypten. Den symboliserer at Gud frelsede jøderne. Da de forlod Egypten nåede den dej, som de rigtigt skulle spise, ikke at hæve. Derfor spiser jøderne kun usyret brød til festen. Inden de spiser følger de et ritual, hvor de læser om hvordan Gud frelsede dem fra Egypten. Pesach fejres, fordi det er et minde om da de gik ud fra Egypten. Den symboliserer at Gud frelsede jøderne. Da de forlod Egypten nåede den dej, som de rigtigt skulle spise, ikke at hæve. Derfor spiser jøderne kun usyret brød til festen. Inden de spiser følger de et ritual, hvor de læser om hvordan Gud frelsede dem fra Egypten.Pesach fejres, fordi det er et minde om da de gik ud fra Egypten. Den symboliserer at Gud frelsede jøderne. Da de forlod Egypten nåede den dej, som de rigtigt skulle spise, ikke at hæve. Derfor spiser jøderne kun usyret brød til festen. Inden de spiser følger de et ritual, hvor de læser om hvordan Gud frelsede dem fra......

Words: 614 - Pages: 3

Free Essay

Canada

...tilhørende udsigtsplatform Herfra er udsigten heller ikke ringe, men til | |gengæld er den højt profilerede restaurant 360 grader lidt af en skuffelse. Stedet lever tydeligvis højt på, at udsigten er i særklasse. Til | |gengæld hæver de kulinariske oplevelser sig desværre ikke særlig højt over jordoverfladen. Det hjælper dog lidt på oplevelsen, at hele | |restauranten langtsomt snurrer rundt, mens du spiser. Snupper du tre retters menu, vil du typisk nå to omgange, inden regningen skal betales.| |Vælger du at dinere i CN Tower, så er oplevelsen størst ved aftentide, hvor du kan opleve dag bliver til aften mens alle lysene i Torontos | |skyskrabere og forstæder langsomt tændes. | I Dubai er man i gang med at bygge jordklodens højeste menneskeskabte konstruktion. To år inden sin færdiggørelse rager Burj Dubai-skyskraberen allerede 136 etager i vejret. Allerede to år inden sin færdiggørelse i 2009 sætter Burj Dubai-skyskraberen tårnhøje rekorder. Den 24. juni nåede bygningen 493 meter - 136 etager - det højeste antal nogensinde. Nummer to er Sears Tower i Chicago med 110 etager. Med en byggehastighed på 4-5 dage per etage, vil Burj Dubai i starten af næste måned indtage pladsen som verdens højeste bygning, når den overgår den 509 meter høje Taipei 101 skyskraber i Taiwan. Endelig højde......

Words: 621 - Pages: 3

Free Essay

The Man

...Derefter tænker løftemodtager om han vil accepter tilbuddet eller om han vil afvise tilbuddet. Hvis løfte modtagerne så accepter tilbuddet kan man nu kalde ham for accepten og der vil nu være en bindene aftale når løftegiverne får kendskab til det accepteret tilbud. 4. Hvad forstås ved den legale acceptfrist? Den legale acceptfrist beregnes som tiden for fremsendelse af tilbuddet + en rimelig betænkningstid + tiden for returnering af svaret 5. Hvordan kan et løfte tilbagekaldes? Hvis en tilbudsgiver fortryder sit tilbud, er der mulighed for, at tilbuddet kan tilbagekaldes. Dette kan ske hvis tilbagekaldelsen "kommet frem" (brevsprække-øjeblikket) inden eller samtidig med tilbudsmodtagers kundskab til tilbuddet. 6. Hvornår er et løfte tilbagekaldt? Et løfte er tilbagekald når tilbagekaldelsen er sket inden tilbudsmodtageren kender til tilbuddet og dermed ikke har kendskab til tilbuddet. Hvis tilbudsmodtager allerede kender til tilbuddet kan man ikke tilbagekalde tilbuddet. 7. Hvad sker der, når en accept er forsinket?   Det fremgår af reglen, at en forsinket accept som hovedregel vil blive betragtet som et nyt tilbud. Den oprindelige tilbudsgiver skal acceptere for, at en aftale vil være indgået. 8. Hvad er konsekvensen af, at en accept er uoverensstemmende? Som hovedreglen er, at en uoverensstemmende accept er et afslag, selv om acceptfristen endnu ikke er udløbet. Den uoverensstemmende accept vil blive betragtet som værende et mod bud......

Words: 1415 - Pages: 6

Free Essay

Sdaas

...for at få teen, men det der også tiltrækker dem, er den gode service. Det er en meget gammel virksomhed, og de har derfor masser af viden inden for området. Værdikæde for handelsvirksomhed Indkøb og lager……………………………………………..De har et stort lagersortiment. De køber deres varer i Asien og får dem bragt til butikken. Deres lager er bag butikken, og personalet står selv for at fylde varerne på hylderne. Varer kontrollen er smagstestere af de importerede varer. | | Marketing………………………………………….Perchs Thehandel har forholdsvis høje priser, men grunden er, at de værner om kvalitet og ved siden af det også et solidt brand. Virksomheden ligger centralt i København, hvor der bor mange mennesker. De promoverer i lokalområdet og har en hjemmeside. | | Salg og service………………………………………….De har gjort meget ud af butiksindretningen for, at man får en følelse af gamle dage. Det hele er ført i gammel stil. Ekspedienterne yder en god service og tiltaler kunderne som ”de” og de er meget høflige | | | | | | | | | | Kernekompetencer Deres kernekompetencer er kvalitet, service og de er gode til at værne om de gamle værdier. Folk får en god oplevelse, når de besøger butikken. SWOT Stærke sider * Kvalitet * Service * Beliggenhed * Ædle værdier og stærkt brand * De har mange år på bagen, så de ved alt inden for området | Svage sider * Dyrt * Begrænset plads * Dårligt parkeringsforhold * Ikke særlige innovative | Muligheder *......

Words: 344 - Pages: 2

Free Essay

Su Reformen

...skade end til gavn for Danmark og vores fælles velfærdssamfund. Jeg mener, at det er irrationelt, at regeringen skal blande sig i hvor lang tid, hvert individ har til at opnå sin ønskede eksamen. Det er, ifølge mig, en ekstrem form for frihedsberøvelse. Dette sætter nemlig et gevaldigt og eksplicit pres på de allerede plagede og overbelastede unge mennesker, der ikke er velvidende om, hvorvidt de er klar til at tage sin eksamen. Den ”forvirrede” del af ungdommen. Den nye SU-reform tvinger og presser nærmest de unge ud i at forhaste sig i stedet for at omfavne varsomme forholdsregler i forhold til sig selv og tage det i et trygt og sikkert tempo – sit eget. Regeringens forslag om den nye SU-reform bygger primært på nedskæringer og besparelser inden for Uddannelsesrådet. Hvor er de forslag, der skal støtte hårdramte unge med forværrede økonomiforhold til at få bedre vilkår? Ét ud af de 8 forslag som regeringen fremstillede var, at man maksimalt må udsætte sin uddannelse i 6 måneder – fremfor de 12 måneder som den nuværende forsinkelsestid var baseret på, ellers vil man miste sin SU støtte- og udbetaling. Dette er en forsømmelse af de problemprægede unge, og en kollektiv afstraffelse af hele landets unge befolkning. Jeg er forsikret om, at et frafald af den pågældende SU vil medføre et mindre fokus på studierne og mere fokus på den enkelte unges arbejdsplads. Man vil være nødsaget til at arbejde mere og mere for at have råd til trivielle hverdagsting – for at have råd til at......

Words: 756 - Pages: 4

Free Essay

Generation X-Factor

...Generation X-factor Artikel: http://www.information.dk/307368 Velkommen til en verden fyldt med talent og succes. Velkommen til de sociale medier. Stedet hvor ALLE unge søger anerkendelse og bekræftelse gennem deres selviscenesættelse. Sådan lyder meget af kritikken af tendensen inden for sociale medier såsom Facebook og Instagram. Men i en artikel af Malene Charlotte Larsen (Information 04.04.12) forsøger hun at sætte spørgsmålstegn ved denne generalisering af den unge generation som overfladiske. Det kan selvfølgelig ikke afvises, at sociale medier på flere måder minder om ét stort X-factorshow med folks opstillede billeder og opdateringer, der forsøger at overbevise profilens seere om, at de kigger på den helt store vinder af showet. Showet til social succes. Så langt så godt. Men hvor er de unge mennesker, der ikke har lyst til at være en del af det show og ikke dyrker at opnå flere hundrede likes om ugen? Eksisterer de ikke? Jo, det gør de. De er sjovt nok bare ikke så synlige og forsvinder i det store billede til fordel for de der råber højest. Malene Charlotte Larsen understreger, at vi unges måde at bruge sociale medier på ikke skal skæres over én kamp bare fordi vi er født inden for samme årrække. For selvom jeg er en del af denne selviscenesættende generation, har en Facebook-profil, liker profilbilleder og opdateringer i ny og næ, så gør det mig ikke til én af de selviscenesættende unge, der bliver tegnet et billede af i medierne. Malene......

Words: 561 - Pages: 3

Free Essay

Bum Bam It Said

...karakterer bortfalder. Eksaminanden kan herefter aflægge prøven på ny. En sådan prøve afholdes i den følgende termin, hvor den pågældende prøve i forvejen afholdes, dog inden 1 år efter bortvisningen…” (uddrag af eksamensbekendtgørelsen). Du skal være klar senest 15 min. før prøvens begyndelse. Du skal f.eks. have gjort din computer klar til brug og fundet de for prøven relevante redskaber frem. Sagt mere direkte: Snyd og forsøg på snyd medfører bortvisning fra prøven, hvorefter man først kan gå til eksamen i faget i det følgende skoleår. Prøven Ved 1. delprøves begyndelse (matematik, engelsk, musik) ligger der et antal ark til besvarelsen. Du kan bede om flere besvarelsesark samt specialpapir, f.eks. millimeterpapir. Der må kun benyttes ark, der er udleveret på prøvedagen. Fysiske ark må ikke foldes eller deles i mindre stykker. Under 1. delprøve er ingen hjælpemidler tilladt. Derfor må du heller ikke høre musik til 1. delprøve. Det er ikke tilladt at bruge mobiltelefon. Det betragtes som snyd. En medbragt mobiltelefon slukkes og anbringes uden for elevens rækkevidde. Sygdom Sygdom skal meddeles kontoret hurtigst muligt og til eksamen dokumenteres med en lægeattest fra samme dag. Ved 1. delprøve skal opgavebesvarelsen afleveres i det udleverede omslag og være klar til aflevering inden prøvetidens udløb. På omslaget skal du skrive under og sikre dig, at du har påført ’antal ark indlagt’. Husk omslaget ikke tælles med i det afleverede......

Words: 1388 - Pages: 6

Free Essay

Nutidig Tamilsk Hinduisme I Danmark

...end hinduismen, vi har arbejdet med i religionen. - I den tamilske hinduisme er der ikke så mange hinduister, som har læst og har så meget viden om teologien bag deres religion. Traditioner og ritualer: - Der er meget med traditioner og ritualer i den tamilske hinduisme. - Religionen fylder ikke så meget, det er nærmere ritualerne, som viser hvad man tror på. - Man udfører ritualerne, men det er ikke noget, man ellers går så meget op i. - De kan kun følge med i det rituelle. - Der er ikke nogen bestemt bøn inden for den tamilske hinduisme, man beder for det, man vil. Hverdagen som tamiler i Danmark: - Der er ikke så meget forskelligt i hverdagen. - Hvis der skal ske noget specielt en dag, fx fødselsdag, så går man ind i et bestemt værelse, hvori der hænger en masse billeder af guder, som man anser som vigtige/tror mest på. Her i værelset tænder man et lys og beder en bøn, inden man tager til begivenheden. - Mange beder også lige inden de fx tager i skole og tager lidt hvidt aske i hovedet, hvorved man føler sig tilbedt. - Maden betyder ikke så meget. Besøg og venner (Thenujah): - Hun må gerne have veninder med hjem, det er lige meget om det er danskere, tamilere eller af anden baggrund. - Men hun må IKKE tage drenge med hjem og snakke med drenge (udover i skolen). Kastesystemet: - På Sri Lanka er opfattelsen af kastesystemet anderledes end i Indien. - På Sri Lanka er man ved at komme væk fra kastesystemet. - Der er......

Words: 739 - Pages: 3

Free Essay

Overwiev on Ecco

...produkter ud fra. Marketing og salg: Med den vækst, der har været siden, de fik deres gennembrud med skoen ”Joke” i slutningen af 70’erne og til nu, må man sige at de har fat i et solidt marked. I 2008 blev der investeret kraftigt i produktudvikling, branding, nye produktionsanlæg, en forbedret supply-chain og it-systemer, åbninger af en række nye butikker og en udbygget markedsføringsindsats. Hvis man kigger på organisationsstrukturen kan man se at de har salgsafdelinger i næsten hele verden, hvilket giver dem en god mulighed for at give kunderne en god service. Service: For at samspillet mellem alle led i virksomheden skal virke, mener ECCO, at mennesket er altafgørende. Derfor bliver ECCO produkter solgt i butikker som har ekspertise inden for det område produktet henvender sig til. Dvs. er deres løbesko bliver den solgt i sportsforretninger som kan levere den service og viden om produktet der forventes. Vurdering Ecco har en stærk værdikæde, da de blandt andet styrer hele deres forsyningskæde. Derfor kan de selv sørge for kvalitetstjek og sørge for at alle deres produkter lever op til de høje kvalitetskrav. ECCO sørger også for at oplære deres egne skomagere, så de sørger for, at deres skomagere er de bedste til lige nøjagtigt at lave ECCO-sko. Ydermere har de i 2008 investeret i hele værdikæden, som har øget værdien i det endelige produkt. ECCO ejer hele deres egen værdikæde. Dette er en god ting da de kan sikre at de kan levere et kvalitetsbestemt produkt......

Words: 2248 - Pages: 9