Free Essay

Su Reformen

In:

Submitted By tybalio
Words 756
Pages 4
Dette læserbrev omhandler den SU-reform, der trådte i kraft sidste år. En reform som regeringen har formået at vedtage, der er mere til skade end til gavn for Danmark og vores fælles velfærdssamfund. Jeg mener, at det er irrationelt, at regeringen skal blande sig i hvor lang tid, hvert individ har til at opnå sin ønskede eksamen. Det er, ifølge mig, en ekstrem form for frihedsberøvelse. Dette sætter nemlig et gevaldigt og eksplicit pres på de allerede plagede og overbelastede unge mennesker, der ikke er velvidende om, hvorvidt de er klar til at tage sin eksamen. Den ”forvirrede” del af ungdommen. Den nye SU-reform tvinger og presser nærmest de unge ud i at forhaste sig i stedet for at omfavne varsomme forholdsregler i forhold til sig selv og tage det i et trygt og sikkert tempo – sit eget. Regeringens forslag om den nye SU-reform bygger primært på nedskæringer og besparelser inden for Uddannelsesrådet. Hvor er de forslag, der skal støtte hårdramte unge med forværrede økonomiforhold til at få bedre vilkår? Ét ud af de 8 forslag som regeringen fremstillede var, at man maksimalt må udsætte sin uddannelse i 6 måneder – fremfor de 12 måneder som den nuværende forsinkelsestid var baseret på, ellers vil man miste sin SU støtte- og udbetaling. Dette er en forsømmelse af de problemprægede unge, og en kollektiv afstraffelse af hele landets unge befolkning.
Jeg er forsikret om, at et frafald af den pågældende SU vil medføre et mindre fokus på studierne og mere fokus på den enkelte unges arbejdsplads. Man vil være nødsaget til at arbejde mere og mere for at have råd til trivielle hverdagsting – for at have råd til at leve sit liv. Ens arbejdsplads, hvis man er i besiddelse af en, vil kræve mere og mere tid og det vil ende med, at man får mindre og mindre tid til lektier, eksamensforberedelser og hjemmeopgaver. De øgede timer og det øgede fokus på unges arbejdspladser vil medføre flere forsinkelser på studierne. Regeringens ønske om, at de unge skal afslutte deres studier hurtigst muligt for at komme på arbejdsmarkedet vil resultere i, at de studerende ikke opnår deres ønskede eksamen.
Jeg tror, at ufatteligt mange unge mennesker i dag lærer mere af at være på de –almindelige- arbejdsmarkeder eller af at rejse rundt ude i den store og blå verden, end at de hurtigt påbegynder en uddannelse, lærer teksterne udenad, men ikke har en virkelig at sætte det lærte nethinde-materielle op imod. Husk på, at man ikke skal mange år tilbage, før man mente, at det var afgørende at have livserfaring med sig ind på et studie. Jeg mener, at det er godt for både uddannelsen og faget, at der også er plads til andre erfaringer end dem, man får ved at gå den direkte og gængse vej. Altså livserfaringer, menneskeopfattelser og hvad ikke.
Kravet om, at man skal begynde på en uddannelse senest to år efter sin adgangsgivende eksamen, hvis man ikke vil straffes med et halvt års mindre SU, er absurd og vil ramme vores studerende hårdere end forudset ifølge mig. Tag fx de studerende, der i år er startet på fysioterapeutuddannelsen. Her er hver tredje 25 år eller ældre, oplyser severale statistikker. Konsekvensen af regeringens SU-reform risikerer at blive, at de førnævnte studerende fremover opgiver drømmen om at få sig en uddannelse og derved ender med ikke at bidrage til vores danske velfærdssamfund, men mere eller mindre bliver et produkt af dette lands samfundssnyltere – afhængige af kontanthjælp og statsydelse.
Min frygt er, at den nye SU-reform vil forøge hverdagens stress og jag hos unge og bevirke et øget fravær hos eleverne, som kan udfolde sig i, at en stor andel af de studerende ikke vil kunne afslutte deres studie. I forvejen er det mere end 50 pct., der dropper ud af de forskellige videregående uddannelser, vi besidder her i Danmark. Derfor er regeringens tiltag om at formindske forsinkelsesperioden et selvforårsaget hul i skuden, da det vil ændre på de allerede alarmerende, gravalvorlige og bekymrende tal, som op til flere statistikker viser og eksperter udtaler sig om. Jeg frygter for ungdommens fremtidige videregående uddannelser. Regeringen burde lytte til os, de studerende, inden de vedtager en djævelsk og obliviøs SU-reform, da vi trods alt er Danmarks ”såkaldte” fremtid. Regeringens forslag inden for SU-reformen har fokus på en masseproduktion af elever, fremfor at lade det enkelte individ opnå perfektion inden for sit lejde og speciale. Jeg mener, at ungdommen skal afvige fra dette uvidende og negligerende lovforslag og kæmpe imod regeringens uretfærdige og ignorante regime.

Similar Documents

Free Essay

Foward Swept Wing

...Forward Swept Wing Fighter Needed For US ME 363 Engineering Tools, Analysis, and Communication Abstract When looking for the next best thing in aviation, sometimes it is important to look back at old ideas that have not been used yet. A forward-swept wing provides better lift to drag ratios, compared to a swept-back wing of the same area, higher lift to drag ratio; higher capacity in dogfight maneuvers; higher range at subsonic speed; improved stall resistance and anti-spin characteristics; improved stability at high angles of attack; a lower minimum flight speed; and a shorter take-off and landing distance. Comparing the only U.S. forward-swept wing jet (X-29A) to contemporary fighters, the X-29A outperforms them in angle of attack and lift to drag ratios. Forward Swept Wing Fighter Needed For US Introduction A forward swept wing design has been tested and dismissed by the United States, though it just might be the right configuration for the next United States fighter aircraft. NASA tested the X-29, a forward-swept wing jet, back in the early 90’s and submitted their data, but a fighter aircraft was never produced. Over the years since then certain areas of engineering have advanced and are now up to the task of supporting an aircraft featuring a forward-swept wing. This forward-swept wing configuration gives several advantages to a fighter aircraft which could be the deciding factor of a dogfight. “In 1936...

Words: 1633 - Pages: 7

Premium Essay

Agricultural Safety

...Introducción La produccion y comercialización de alimentos ha sido una permanente inquietud del hombre en su conjunto para satisfacer sus necesidades. Los alimentos constituyen nuestra primera forma de riqueza y su producción la primera actividad económica, que ganó no sólo la mayor parte de empleo y de la prosperidad, sino muchos de los instrumentos a partir de los que más tarde se construiría una economía más diversificada. De la agricultura surgió una organización económica, el comercio y la especulación y gestiones rudimentarias de contabilidad. Más tarde, en el siglo XVIII el crecimiento de la población europea sobrepasó los métodos de producción de la época y las hambrunas surgieron amenazantes para la humanidad. El hombre tuvo que investigar e implantar tecnologías que requerían menos mano de obra, el cambio de escalas de producción mayores y la asociación de un sistema de intercambio de alimentos. Con el seguimiento de la revolución industrial, las granjas comenzaron a ser dirigidas como unidades fabriles, en las que las materias primas (semillas, piensos y productos químicos) se convierten en un producto (cereales y carnes). Los comercios independientes se fueron aglutinando progresivamente hasta transformarse hoy en día en enormes y eficaces supermercados que después se convirtieron en cadenas de hiper mercados. En realidad, el sector moderno de la alimentación se ha convertido en todos los niveles en una versión de la econmía industrial a la que un día sirvió...

Words: 2606 - Pages: 11

Free Essay

Contrato de Prestación de Servicios Publicos Domiciliarios de Acueducto Y Alcantarillado

...CLAUSULA PRIMERA. DEFINICIONES. Para los efectos del presente contrato, y de acuerdo con lo establecido en la Ley 142 de 1994 y demás normas que la modifiquen o adicionen, se entiende que las siguientes expresiones significan: METROAGUA S.A. E.S.P. Compañía de Acueducto y Alcantarillado Metropolitano de Santa Marta. Empresa: Compañía de Acueducto y Alcantarillado Metropolitano de Santa Marta. METROAGUA S.A. E.S.P. Acometida de acueducto: Derivación de la red local del servicio respectivo que llega hasta el registro de corte del inmueble. En edificios de propiedad horizontal o condominios, la acometida llega hasta el registro de corte general. Acometida de alcantarillado: Derivación de la red local del servicio público que parte de la caja de inspección y llega hasta el colector de la red local. Acometida clandestina o fraudulenta: Acometida de acueducto o alcantarillado no autorizada por la entidad prestadora del servicio. Aguas residuales: Aguas servidas provenientes de los inmuebles Aportes de conexión: Son los pagos que realiza el suscriptor o suscriptor potencial para conectar un inmueble por primera vez, o para cambiar el diámetro de la acometida, al sistema o red existente. Están compuestos por los Costos Directos de Conexión y por los Cargos por Expansión del Sistema. ( Resolución 28 de 1997 Craps). Asentamiento subnormal: Es aquel que no ha sido desarrollado por urbanizador responsable y cuya infraestructura de servicios, si los tiene, presenta...

Words: 12075 - Pages: 49

Free Essay

Logitech

...Erfolgsfaktoren interkultureller Strategischer Allianzen - am Beispiel von bilateralen Kooperationen zwischen deutschen, franzo sischen und japanischen Automobilunternehmen - INAUGURALDISSERTATION zur Erlangung des Grades eines Doktors der Wirtschaftswissenschaft des - Fachbereichs Wirtschaftswissenschaft der Gerhard-Mercator-Universita t Gesamthochschule Duisburg Vorgelegt von Dipl.-O k. Carola Krieger 46537 Dinslaken 2001 PDF wurde mit FinePrint pdfFactory-Prüfversion erstellt.http://www.context-gmbh.de II Inhaltsverzeichnis Abbildungsverzeichnis...................................................................................... VI Abku rzungsverzeichnis ..................................................................................... IX I. Fragestellung.................................................................................................... 1 II. Forschungsstand und Vorgehensweise ........................................................... 5 III. Aufbau der Arbeit.......................................................................................... 8 1. Strategische Allianzen................................................................................... 11 1.1 Definition der Strategischen Allianz und ihrer charakteristischen Merkmale ........................................................................................................................... 14 1.2 Herleitung des theoretischen Bezugsrahmens.........................

Words: 131050 - Pages: 525